SCHOOLAIR-V

Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego, do zabudowy pionowej w ścianach zewnętrznych na przykład przy oknach

Gotowe do podłączenia urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do przewietrzania i utrzymywania w pomieszczeniach warunków komfortu cieplnego

 • Optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła (powietrze/powietrze), z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny (otwórz/zamknij)
 • Alternatywnie: obrotowy wymiennik odzysku ciepła (powietrze/powietrze), z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny (sterowanie sygnałem napięciowym lub otwórz/zamknij)
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4-rurowego do ogrzewania i chłodzenia
 • Powierzchnia podstawy urządzenia ok. 0.24 m²
 • Łatwa wymiana filtrów bez zastosowania narzędzi
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Przepustnice odcinające wyposażone w siłownik ze sprężyną zamykającą przy braku zasilania (NC)
 • Automatyczne przełączanie do pracy modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza)


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania, free-cooling, tryb pracy nocnej w zależności od strategii regulacji
 • Zmienny odzysk ciepła
 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, (czarny)

SCHOOLAIR-V-1800 00254909_0


 • Zastosowanie
 • Opis

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń o szerokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Przepływ wyporowy z indukcją
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pionowy na zewnętrznej ścianie
 • Typowe zastosowanie: sale lekcyjne w szkołach, przedszkola, sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • Typ wymiennika odzysku ciepła zależy od wariantu urządzenia: krzyżowy płytowy, przeciwprądowy płytowy lub rotacyjny wymiennik ciepła z przepustnicą obejścia z elektrycznym siłownikiem (otwórz/zamknij lub sterowanym sygnałem napięciowym)
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.
 • W zależności od wariantu urządzenia do odzysku ciepła może być zastosowany entalpiczny wymiennik ciepła

Wielkości nominalne

 • SCHOOLAIR-V system 2-rurowy: 397 × 2160 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V system 4-rurowy: 397 × 2350 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-1800 system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 1800 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-HE system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 2000 × 408 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-HV system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 2200 × 408 mm (B × H × T)

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń o szerokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Przepływ wyporowy z indukcją
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pionowy na zewnętrznej ścianie
 • Typowe zastosowanie: sale lekcyjne w szkołach, przedszkola, sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • Typ wymiennika odzysku ciepła zależy od wariantu urządzenia: krzyżowy płytowy, przeciwprądowy płytowy lub rotacyjny wymiennik ciepła z przepustnicą obejścia z elektrycznym siłownikiem (otwórz/zamknij lub sterowanym sygnałem napięciowym)
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu lub bez
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.
 • W zależności od wariantu urządzenia do odzysku ciepła może być zastosowany entalpiczny wymiennik ciepła

Wielkości nominalne

 • SCHOOLAIR-V system 2-rurowy: 397 × 2160 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V system 4-rurowy: 397 × 2350 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-1800 system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 1800 × 359 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-HE system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 2000 × 408 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-V-HV system 2-rurowy, system 4-rurowy: 600 × 2200 × 408 mm (B × H × T)

Warianty wykonania

 • SCHOOLAIR-V-2L – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-4L – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-1800 – strumienie objętości powietrza: 150, 230, 280 i 350 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-HE – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 240 i 360 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza (alternatywnie entalpicznym wymiennikiem ciepła)
 • SCHOOLAIR-V-HV – strumienie objętości powietrza: 200, 300, 400 i 500 m³/h, z rotacyjnym wymiennikiem ciepła

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Akcesoria

 • Drewniana obudowa urządzenia ze zintegrowaną kratką nawiewną i wywiewną

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia umieszczony w dolnej części urządzenia
 • Powietrze wywiewane odprowadzane w górnej części urządzenia

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Wymiennik odzysku ciepła z aluminium lub tworzywa sztucznego (w zależności od wariantu)
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu SCHOOLAIR-V spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1253/2014 (ErP).

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

Warianty wykonania

 • SCHOOLAIR-V-2L – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-4L – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-1800 – strumienie objętości powietrza: 150, 230, 280 i 350 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-V-HE – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 240 i 360 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza (alternatywnie entalpicznym wymiennikiem ciepła)
 • SCHOOLAIR-V-HV – strumienie objętości powietrza: 200, 300, 400 i 500 m³/h, z rotacyjnym wymiennikiem ciepła

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Akcesoria

 • Drewniana obudowa urządzenia ze zintegrowaną kratką nawiewną i wywiewną

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia umieszczony w dolnej części urządzenia
 • Powietrze wywiewane odprowadzane w górnej części urządzenia

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Wymiennik odzysku ciepła z aluminium lub tworzywa sztucznego (w zależności od wariantu)
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu SCHOOLAIR-V spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1253/2014 (ErP).

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Visual contact Visual contact

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Visual contact Visual contact

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Visual contact Visual contact

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Visual contact Visual contact

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59