00181081_0
Type EK-EU smoke control damper
00132715_0
Tested to VDI 6022
00132450_0
With TROXNETCOM as an option
00137627_0
CE compliant according to European regulations
00180696_0
EK-EU with open/close actuator
00181101_0
EK-EU damper blade
00181081_0
00132715_0
00132450_0
00137627_0
00180696_0
00181101_0

Typ EK-EU

Do mechanicznych systemów oddymiania i jako nawiew powietrza kompensacyjnego

Prostokątne klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej stosowane w mechanicznych systemach oddymiania w budynkach lub zapewniające nawiew powietrza kompensacyjnego

 • Wielkości nominalne: 200 × 200 mm – 1500 × 800 mm, w odstępach co 1 mm
 • Obudowa, przegroda klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika
 • Poziom ciśnienia 3, (–1500 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna lub ręczna
 • Do przewodów oddymiających o grubości ścianki od 35 mm
 • Cmod = funkcja wentylacji z możliwością wysterowania położeń pośrednich
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Rama montażowa
 • Kratka maskująca
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Klapy odcinające typu EK-EU do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej, ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych, do mechanicznych systemów oddymiania w budynkach
 • Dostarczanie powietrza kompensacyjnego w mechanicznych systemach oddymiania
 • Funkcja oddymiania jest możliwa gdy mechaniczny system oddymiania w budynku jest aprobowany do wentylacji oddymiającej
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM

Cechy charakterystyczne

 • Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem o warunkach wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych
 • Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-4, EI 120/ 90 (vedw – hodw, i↔o) S1500 Cmod MA multi
 • Licencja generalnego inspektoratu budynków (tylko w klapach przeznaczonych na rynek niemiecki) Z-56.4212-990
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz PN-EN 1366-2
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10 z obciążeniem przegrody, na 10,000 cykli otwarcia/zamknięcia i 10,000 cykli w położeniu pośrednim (Cmod)

Klasyfikacja

 • EI 120/90 (vedw – hodw, i ↔ o) S1500 Cmod MA multi zgodnie z PN-EN 13501- 4


Wielkości nominalne

 • Szerokość/wysokość 200 / 200 mm – 1500 / 800 mm (w odstępach co 1 mm)
 • Długość obudowy L = 600 mm lub 800 mm, w zależności od wysokości obudowy
 • Inne długości obudowy na życzenie

Opis

Cechy dodatkowe

 • Klapy można montować w dowolnym położeniu, z poziomą lub pionową osią przegrody, kierunek przepływu powietrza dowolny
 • Poziom ciśnienia 3, (–1500 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna lub ręczna
 • Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej oraz możliwością wysterowania położeń pośrednich

Wyposażenie

 • Siłownik otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Moduł do integracji z siecią AS-i

Akcesoria

 • Rama montażowa
 • Kratka maskująca testowana zgodnie z PN- EN 1366-10

Elementy uzupełniające

 • Kanałowy czujnik dymu RM-O-3-D
 • Kanałowy czujnik dymu z monitorowaniem przepływu RM-O-VS-D

Wentylatory oddymiające X-FANS

 • Oddymiający wentylator dachowy BVDAX/BVD
 • Oddymiający wentylator do montażu ściennego BVW/BVWAXN
 • Oddymiający wentylator promieniowy BVREH/ BVRA
 • Oddymiający wentylator strumieniowy BVGAX/ BVGAXN

Wszystkie wentylatory testowane zgodnie z PN- EN 12101-3, F200/F300/F400 i F600, w zależności od typu. Z oznakowaniem CE oraz deklaracją właściwości użytkowych.

Cechy konstrukcyjne

 • Konstrukcja prostokątna
 • Siłownik elektryczny otwórz/zamknij
 • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika
 • Możliwość połączenia z ramą montażową lub kratką maskującą

Materiały

 • Obudowa, przegroda klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Łożyska z brązu
 • Oś przegrody klapy wykonana ze stali nierdzewnej

Normy i wytyczne

 • Rozporządzenie o warunkach wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych
 • PN-EN 12101-8 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-10:2011 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-2:1999 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające
 • PN-EN 13501-4:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
 • PN-EN 1751:1999 Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

Konserwacja

 • Mechaniczne systemy oddymiania wymagają podtrzymania napięcia zasilania także w przypadku pożaru
 • Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy regularnie poddawać pracom konserwacyjnym. Klapy muszą pozostawać w gotowości do zadziałania przez cały czas
 • Konserwację należy przeprowadzać co najmniej co 6 miesięcy
 • Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych należy sporządzić raport, który należy przechowywać gotowy do wglądu
 • Poprawność działania klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej należy sprawdzać co sześć miesięcy, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie sprawdzenia jest właściciel systemu oddymiającego, testy sprawdzające należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 13306 i DIN 31051. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych kontroli działania będą pozytywne następny przegląd konserwacyjny może być przeprowadzony po upływie roku.
 • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji

Informacje techniczne

 • Funkcja
 • Technology
 • Quick sizing
 • Tekst do pecyfikacji
 • Order code

Zasada działania

Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej instalowane są w mechanicznych systemach oddymiania. Stosowane są do ususwania dymu i gazów oraz dostarczania świeżego powietrza do stref przeciwpożarowych. Klapy zbudowane są z płyty z krzemianu wapnia, otwierane lub zamykane po wykryciu dymu za pomocą obudowanego siłownika, sterowanego sygnałem z czujnika dymu lub systemu przeciwpożarowego. Klapy  dcinające do systemów wentylacji pożarowej mają dwa położenia bezpieczeństwa: otwarta i zamknięta. W przypadku ognioodpornych klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej położeniem bezpieczeństwa jest zarówno położenie klapy "otwarta" jak i "zamknięta" w zależności od miejsca pożaru jak i drogi odprowadzania dymu. Jeżeli położeniem bezpieczeństwa jest klapa otwarta powierzchnia czynna klapy musi pozostawać zachowana także w przypadku pożaru. Zgodnie z krzywą temperatura-czas klapa EK-EU może być otwarta lub zamknięta po 25 minutach (MA, sterowanie manualne). Aby zapewnić niezawodność działania klap konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów. 

Wielkości nominalne
200 × 200 mm – 1500 × 800 mm, w odstępach co 1 mm
Długość obudowy 600 lub 800 mm
Zakres strumieni objętości powietrza Do 12.000 l/s lub do 43.200 m³/h
Zakres różnicy ciśnienia Poziom ciśnienia 3, –1500 do 500 Pa
Temperatura pracy –30 do 50 °C
Prędkość przepływu powietrza* ≤ 10 m/s

*Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę odcinającą do systemów wentylacji pożarowej

Strumień objętości powietrza [m³/h], stratę ciśnienia ΔP [Pa] i poziom mocy akustycznej [dB(A)] określono dla wymiarów przegrody klapy, przy prędkości przepływu powietrza 10 m/s

H 10 m/s B
H 10 m/s 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
200 m³/h 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 4680
200 Pa 683 388 282 226 191 167 149 135 124 115
200 dB(A) 79 76 75 74 74 74 74 73 73 73
250 m³/h 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500 4950 5400 5850
250 Pa 304 213 168 141 123 110 100 91 85 79
250 dB(A) 72 70 69 68 68 68 68 68 68 68
300 m³/h 2160 2700 3240 3780 4320 4860 5400 5940 6480 7020
300 Pa 209 155 126 108 95 85 78 72 67 63
300 dB(A) 68 67 66 65 65 65 65 65 65 65
350 m³/h 2520 3150 3780 4410 5040 5670 6300 6930 7560 8190
350 Pa 164 125 103 89 79 71 65 60 56 53
350 dB(A) 66 65 64 64 63 63 63 63 63 64
400 m³/h 2880 3600 4320 5040 5760 6480 7200 7920 8640 9360
400 Pa 137 106 88 77 68 62 57 53 49 46
400 dB(A) 65 64 63 63 62 62 62 62 62 63
450 m³/h 3240 4050 4860 5670 6480 7290 8100 8910 9720 10530
450 Pa 119 93 78 68 61 55 51 47 44 41
450 dB(A) 64 63 62 62 62 62 62 62 62 62
500 m³/h 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000 9900 10800 11700
500 Pa 106 83 70 61 55 50 46 43 40 38
500 dB(A) 63 62 62 61 61 61 61 61 61 61
550 m³/h 3960 4950 5940 6930 7920 8910 9900 10890 11880 12870
550 Pa 96 76 64 56 50 46 42 39 37 35
550 dB(A) 63 62 61 61 61 61 61 61 61 61
600 m³/h 4320 5400 6480 7560 8640 9720 10800 11880 12960 14040
600 Pa 88 70 59 52 47 43 39 37 34 32
600 dB(A) 63 62 61 61 61 61 61 61 61 61
650 m³/h 4680 5850 7020 8190 9360 10530 11700 12870 14040 15210
650 Pa 81 65 55 49 44 40 37 34 32 30
650 dB(A) 63 61 61 61 60 60 60 61 61 61
700 m³/h 5040 6300 7560 8820 10080 11340 12600 13860 15120 16380
700 Pa 76 61 52 46 41 38 35 32 30 29
700 dB(A) 62 61 61 60 60 60 60 60 60 61
750 m³/h 5400 6750 8100 9450 10800 12150 13500 14850 16200 17550
750 Pa 72 58 49 43 39 36 33 31 29 27
750 dB(A) 62 61 61 60 60 60 60 60 60 61
800 m³/h 5760 7200 8640 10080 11520 12960 14400 15840 17280 18720
800 Pa 68 55 47 41 37 34 31 29 27 26
800 dB(A) 62 61 61 60 60 60 60 60 60 60

Program Easy Product Finder umożliwia dobór urządzeń zgodnie z indywidualnymi wymaganiami projektów.

Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy.


Strumień objętości powietrza [m³/h], stratę ciśnienia ΔP [Pa] i poziom mocy akustycznej [dB(A)] określono dla wymiarów przegrody klapy, przy prędkości przepływu powietrza 10 m/s

H 10 m/s B
H 10 m/s 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 m³/h 5040 5400 5760 6480 7200 7920 8640 9360 10080 10800
200 Pa 108 101 96 87 80 74 69 65 61 58
200 dB(A) 73 73 73 74 74 74 74 74 74 75
250 m³/h 6300 6750 7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500
250 Pa 75 71 67 61 57 53 49 47 44 42
250 dB(A) 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69
300 m³/h 7560 8100 8640 9720 10800 11880 12960 14040 15120 16200
300 Pa 59 56 53 49 45 42 40 38 36 34
300 dB(A) 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67
350 m³/h 8820 9450 10080 11340 12600 13860 15120 16380 17640 18900
350 Pa 50 48 45 42 39 36 34 32 31 29
350 dB(A) 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65
400 m³/h 10080 10800 11520 12960 14400 15840 17280 18720 20160 21600
400 Pa 44 42 40 37 34 32 30 28 27 26
400 dB(A) 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64
450 m³/h 11340 12150 12960 14580 16200 17820 19440 21060 22680 24300
450 Pa 39 37 36 33 30 29 27 25 24 23
450 dB(A) 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64
500 m³/h 12600 13500 14400 16200 18000 19800 21600 23400 25200 27000
500 Pa 36 34 33 30 28 26 25 23 22 21
500 dB(A) 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63
550 m³/h 13860 14850 15840 17820 19800 21780 23760 25740 27720 29700
550 Pa 33 31 30 28 26 24 23 22 21 20
550 dB(A) 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63
600 m³/h 15120 16200 17280 19440 21600 23760 25920 28080 30240 32400
600 Pa 31 29 28 26 24 22 21 20 19 18
600 dB(A) 61 61 61 61 62 62 62 62 62 63
650 m³/h 16380 17550 18720 21060 23400 25740 28080 30420 32760 35100
650 Pa 29 27 26 24 23 21 20 19 18 17
650 dB(A) 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62
700 m³/h 17640 18900 20160 22680 25200 27720 30240 32760 35280 37800
700 Pa 27 26 25 23 21 20 19 18 17 16
700 dB(A) 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62
750 m³/h 18900 20250 21600 24300 27000 29700 32400 35100 37800 40500
750 Pa 26 25 24 22 20 19 18 17 16 15
750 dB(A) 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62
800 m³/h 20160 21600 23040 25920 28800 31680 34560 37440 40320 43200
800 Pa 25 23 22 21 19 18 17 16 15 15
800 dB(A) 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62

Program Easy Product Finder umożliwia dobór urządzeń zgodnie z indywidualnymi wymaganiami projektów.

Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy.


Strumień objętości powietrza [m³/h], stratę ciśnienia ΔP [Pa] i poziom mocy akustycznej [dB(A)] określono dla wymiarów przegrody klapy, przy prędkości przepływu powietrza 5 m/s

H 5 m/s B
H 5 m/s 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
200 m³/h 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340
200 Pa 171 97 70 56 48 42 37 34 31 29
200 dB(A) 57 55 55 54 54 54 54 54 54 54
250 m³/h 900 1125 1350 1575 1800 2025 2250 2475 2700 2925
250 Pa 76 53 42 35 31 27 25 23 21 20
250 dB(A) 52 50 50 49 49 49 49 49 49 49
300 m³/h 1080 1350 1620 1890 2160 2430 2700 2970 3240 3510
300 Pa 52 39 31 27 24 21 19 18 17 16
300 dB(A) 49 47 47 46 46 46 46 46 46 46
350 m³/h 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150 3465 3780 4095
350 Pa 41 31 26 22 20 18 16 15 14 13
350 dB(A) 47 45 45 44 44 44 44 44 44 44
400 m³/h 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 4680
400 Pa 34 27 22 19 17 15 14 13 12 12
400 dB(A) 46 44 44 43 43 43 43 43 43 43
450 m³/h 1620 2025 2430 2835 3240 3645 4050 4455 4860 5265
450 Pa 30 23 19 17 15 14 13 12 11 10
450 dB(A) 45 43 43 42 42 42 42 42 42 42
500 m³/h 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500 4950 5400 5850
500 Pa 26 21 18 15 14 12 11 11 10 9
500 dB(A) 45 43 43 42 42 42 42 42 42 42
550 m³/h 1980 2475 2970 3465 3960 4455 4950 5445 5940 6435
550 Pa 24 19 16 14 13 11 11 10 9 9
550 dB(A) 45 43 43 42 42 42 42 42 42 42
600 m³/h 2160 2700 3240 3780 4320 4860 5400 5940 6480 7020
600 Pa 22 18 15 13 12 11 10 9 9 8
600 dB(A) 44 42 42 41 41 41 41 41 41 41
650 m³/h 2340 2925 3510 4095 4680 5265 5850 6435 7020 7605
650 Pa 20 16 14 12 11 10 9 9 8 8
650 dB(A) 44 42 42 41 41 41 41 41 41 41
700 m³/h 2520 3150 3780 4410 5040 5670 6300 6930 7560 8190
700 Pa 19 15 13 11 10 9 9 8 8 7
700 dB(A) 44 42 42 41 41 41 41 41 41 41
750 m³/h 2700 3375 4050 4725 5400 6075 6750 7425 8100 8775
750 Pa 18 14 12 11 10 9 8 8 7 7
750 dB(A) 44 42 42 41 41 41 41 41 41 41
800 m³/h 2880 3600 4320 5040 5760 6480 7200 7920 8640 9360
800 Pa 17 14 12 10 9 8 8 7 7 6
800 dB(A) 44 42 42 41 41 41 41 41 41 41

Program Easy Product Finder umożliwia dobór urządzeń zgodnie z indywidualnymi wymaganiami projektów.
Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy.


Strumień objętości powietrza [m³/h], stratę ciśnienia ΔP [Pa] i poziom mocy akustycznej [dB(A)] określono dla wymiarów przegrody klapy, przy prędkości przepływu powietrza 5 m/s

H 5 m/s B
H 5 m/s 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 m³/h 2520 2700 2880 3240 3600 3960 4320 4680 5040 5400
200 Pa 27 25 24 22 20 18 17 16 15 15
200 dB(A) 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56
250 m³/h 3150 3375 3600 4050 4500 4950 5400 5850 6300 6750
250 Pa 19 18 17 15 14 13 12 12 11 11
250 dB(A) 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51
300 m³/h 3780 4050 4320 4860 5400 5940 6480 7020 7560 8100
300 Pa 15 14 13 12 11 11 10 9 9 9
300 dB(A) 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48
350 m³/h 4410 4725 5040 5670 6300 6930 7560 8190 8820 9450
350 Pa 13 12 11 10 10 9 8 8 8 7
350 dB(A) 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46
400 m³/h 5040 5400 5760 6480 7200 7920 8640 9360 10080 10800
400 Pa 11 10 10 9 8 8 7 7 7 6
400 dB(A) 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45
450 m³/h 5670 6075 6480 7290 8100 8910 9720 10530 11340 12150
450 Pa 10 9 9 8 8 7 7 6 6 6
450 dB(A) 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44
500 m³/h 6300 6750 7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500
500 Pa 9 9 8 7 7 7 6 6 6 5
500 dB(A) 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44
550 m³/h 6930 7425 7920 8910 9900 10890 11880 12870 13860 14850
550 Pa 8 8 8 7 6 6 6 5 5 5
550 dB(A) 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44
600 m³/h 7560 8100 8640 9720 10800 11880 12960 14040 15120 16200
600 Pa 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5
600 dB(A) 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43
650 m³/h 8190 8775 9360 10530 11700 12870 14040 15210 16380 17550
650 Pa 7 7 7 6 6 5 5 5 5 4
650 dB(A) 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43
700 m³/h 8820 9450 10080 11340 12600 13860 15120 16380 17640 18900
700 Pa 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4
700 dB(A) 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43
750 m³/h 9450 10125 10800 12150 13500 14850 16200 17550 18900 20250
750 Pa 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
750 dB(A) 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43
800 m³/h 10080 10800 11520 12960 14400 15840 17280 18720 20160 21600
800 Pa 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
800 dB(A) 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43

Program Easy Product Finder umożliwia dobór urządzeń zgodnie z indywidualnymi wymaganiami projektów.

Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy.

Prostokątne lub kwadratowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej zgodnie z normą PN-EN 12101-8, badane zgodnie z PN-EN 1366- 10 i PN-EN 1366-2, do zastosowania w systemach oddymiających. Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej nie tylko zapobiegają przedostawaniu się dymu pomiędzy strefami przeciwpożarowymi ale zapobiegają także przedostawaniu się przez nieszczelności emitowanych podczas procesu spalania niebezpiecznych trujących substancji oraz pozwalają utrzymać nadciśnienie w systemach nadciśnieniowych. Klapy EK-EU mogą pełnić funkcję klap odciążających w systemach gaszenia gazem. Mogą być stosowane zarówno do odprowadzania gazów jak i dostarczania powietrza kompensacyjnego do jednej lub więcej stref przeciwpożarowych. Klapy EK-EU mogą być stosowane w certyfikowanych systemach oddymiania. Ognioodporna klapa odcinająca do wielostrefowych systemów wentylacji pożarowej do montażu w ścianach i stropach litych oraz ognioodpornych przewodach oddymiających. Siłownik otwórz/zamknij z okablowaniem, oraz gotowym do pracy modułem sterującym AS-EM lub AS-EM/SIL2 (opcja) w obudowie odpornej na temperaturę.

Cechy charakterystyczne

 • Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem o warunkach wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych
 • Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-4, EI 120/ 90 (vedw – hodw, i↔o) S1500 Cmod MA multi
 • Licencja generalnego inspektoratu budynków (tylko w klapach przeznaczonych na rynek niemiecki) Z-56.4212-990
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz PN-EN 1366-2
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10 z obciążeniem przegrody, na 10,000 cykli otwarcia/zamknięcia i 10,000 cykli w położeniu pośrednim (Cmod)

Materiały

 • Obudowa, przegroda klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Łożyska z brązu
 • Oś przegrody klapy wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 200 × 200 mm – 1500 × 800 mm, w odstępach co 1 mm
 • Długość obudowy: 600 lub 800 mm
 • Strumień objętości powietrza: do 12000 l/s lub 43200 m³/h
 • Spełnia wymagania poziomu 3; różnica ciśnienia:
 • 1500 do 500 Pa
 • Temperatura pracy: -30 do 50 °C
 • Prędkość przepływu powietrza*: ≤ 10 m/s
  *Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę odcinającą do systemów wentylacji pożarowej

Parametry

 • _______________________________ [m³/h]
 • Δpst_______________________________ [Pa]
 • LWA ____________________________ [dB(A)]
 

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59