00137411_0
AH-0-A/825×225


00137411_0

Typ AH

Kratki wentylacyjne, wykonane z aluminium, z ustawionymi na stałe, poziomymi kierownicami - także w wykonaniu liniowym

Kratki indywidualne i aranżacje liniowe ze specjalnie profilowanymi kierownicami

 • Wielkości nominalne 225 × 75 – 1225 × 425 mm, kierownice poziome
 • Zakres strumieni objętości powietrza 10 – 1235 l/s lub 36 – 4446 m³/h
 • Płyta czołowa kratki z aluminium, powierzchnia anodowana
 • Ramka czołowa o szerokości 20 mm lub 28 mm
 • Nawiew powietrza prosty (0°) lub pod kątem (15°)
 • Ukryte mocowanie


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Ramka montażowa
 • Ramka montażowa do wkładów filtracyjnych
 • Wyposażenie do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu
 • Mocowanie za pomocą sprężynek lub nawiercane otwory (tylko dla ramek czołowych o szerokości 28 mm)

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Kratki wentylacyjne typu AH do nawiewu i wywiewu powietrza, do obszarów komfortu i pomieszczeń przemysłowych
 • Bezpośredni nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Kierownice zapewniające wypływ prosty (0°) lub pod kątem (15°), w zależności od lokalnych wymagań
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K
 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Cechy charakterystyczne

 • Kierownice ustawione na stałe
 • Ramka czołowa dostępna w dwóch szerokościach
 • Mocowanie za pomocą ukrytych śrub, sprężynek lub nawiercane otwory
 • Wykonanie do montażu liniowego
 • Opcjonalnie ramka montażowa i ramka do wkładów filtracyjnych

Wielkości nominalne

Kratka pojedyncza

 • Długości nominalne: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
 • Wysokości nominalne: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm


Sekcje kratki liniowej

 • Długości nominalne odcinków krańcowych: 960, 1130, 1310, 1490, 1670, 1850 mm
 • Długość nominalna odcinka środkowego: 2000 mm
 • Wysokości nominalne: 75, 125, 225, 325 mm


Inne wymiary na życzenie

Opis

Warianty wykonania

 • AH: Kratka indywidualna
 • E-AH, M-AH: Kratka liniowa


Ramka czołowa

 • Szerokość 28 mm
 • Szerokość 20 mm


Montaż

 • Ukryte mocowanie
 • E11: Ukryte mocowanie (20 mm)
 • A11: Nawiercane otwory (tylko 28 mm)
 • B11: Mocowanie za pomocą sprężynek (28 mm)
 • F11: Mocowanie za pomocą sprężynek (20 mm)

Cechy charakterystyczne

 • Ramka o profilu prostokątnym
 • Poziome kierownice ustawione na stałe
 • Pionowe poprzeczki boczne
 • Montowana fabrycznie uszczelka na obwodzie
 • Pionowa poprzeczka w kratkach o długości nominalnej powyżej 625 mm

Wyposażenie

 • AG, AS, D, DG: Do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Akcesoria

 • Ramka montażowa: umożliwia szybki i łatwy montaż kratek wentylacyjnych
 • Obudowa filtra: ramka do wkładów filtracyjnych i mocowanie za pomocą sprężynek (tylko z ramką czołową o szerokości 28 mm)

Cechy konstrukcyjne

 • Ramka czołowa o szerokości 20 mm lub 28 mm
 • Kierownice zapewniające wypływ prosty (0°) lub pod kątem (15°)

Materiały

 • Ramka i kierownice wykonane z aluminium
 • Ramka i kierownice anodowane, E6-C-0, naturalne aluminium
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • TEKST DO SPECYFIKACJI

Zasada działania

Kratki wentylacyjne są elementami rozdziału powietrza przeznaczonymi do nawiewu i wywiewu w systemach wentylacji i klimatyzacji. Nawiewane powietrze kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne z przestawianymi kierownicami pozwalają na regulację kierunku nawiewu powietrza zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefach komfortu i obszarach przemysłowych, z dobrą wentylacją całego pomieszczenia.

Na skutek indukcji prędkość strumienia powietrza maleje, to znaczy prędkość przepływu powietrza maleje wraz ze wzrostem odległości od kratki. Odległość, w której prędkość strumienia powietrza osiąga określoną wartość np. 0.2 m/s, nazywana jest zasięgiem strumienia. Zasięgi strumieni powietrza nawiewanych z kratek ściennych zamontowanych w pobliżu sufitu są większe niż zasięgi strumieni swobodnych (z kratek, które nie są zamontowane w pobliżu sufitu). Kratki pojedyncze, grupy kratek i kratki liniowe charakteryzują się różnymi zasięgami strumieni powietrza.

W trybie chłodzenia należy wziąć pod uwagę ugięcie strumienia powietrza w stronę strefy przebywania ludzi, które wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu, oraz spadkiem prędkości wypływu powietrza. W trybie ogrzewania strumień nawiewanego powietrza odchyla się w stronę sufitu. Zjawisko to nie ma negatywnego wpływu na prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, natomiast może wpływać na całkowite przewietrzanie pomieszczenia.

Wielkości nominalne

225 × 75 do 1225 × 425 mm

Sekcje kratki liniowej

H: 75, 125, 225, 325 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

10 – 410 l/s lub 36 – 1476 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA max. 40 dB(A) bez wyposażenia dodatkowego

55 – 1235 l/s lub 198 – 4446 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +4 K

Zakres strumieni objętości powietrza dla pojedynczej kratki nawiewnej.


Geometryczna powierzchnia netto

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Ageo
mm

75

0,004

0,007

0,009

0,012

0,014

0,019

0,024

0,029

125

0,009

0,014

0,020

0,025

0,030

0,041

0,051

0,062

225

 

0,029

0,040

0,051

0,062

0,084

0,106

0,127

325

 

 

0,061

0,077

0,094

0,127

0,160

0,193

425

 

 

 

 

 

0,170

0,214

0,258


Efektywna powierzchnia wypływu (nawiew powietrza)

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

75

0,006

0,009

0,011

0,014

0,017

0,022

0,028

0,034

125

0,011

0,017

0,022

0,028

0,034

0,044

0,055

0,066

225


0,034

0,044

0,055

0,066

0,087

0,108

0,129

3250,066

0,081

0,096

0,129

0,169

0,193

425

0,129

0,169

0,214

0,256


Efektywna powierzchnia kratki powietrza wywiewanego

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

75

0,004

0,006

0,009

0,011

0,013

0,017

0,021

0,026

125

0,009

0,013

0,017

0,021

0,026

0,033

0,041

0,049

225


0,026

0,033

0,041

0,049

0,066

0,082

0,090

3250,049

0,060

0,072

0,095

0,120

0,140

425

0,095

0,122

0,155

0,185


Kratki wentylacyjne, prostokątne, wykonane z wysokiej jakości aluminium, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Prostokątny profil ramki. Przeznaczone do montażu w ścianach i parapetach, odpowiednie również do przewodów prostokątnych.

Gotowy do montażu element składający się z ramki i indywidualnie przestawianych, pionowych kierownic.

Ukryty montaż, mocowanie za pomocą sprężynek lub nawiercane otwory do zastosowania z ramką montażową lub instalacji bezpośrednio do powierzchni.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Kierownice ustawione na stałe
 • Ramka czołowa dostępna w dwóch szerokościach
 • Mocowanie za pomocą ukrytych śrub, sprężynek lub nawiercane otwory
 • Wykonanie do montażu liniowego
 • Opcjonalnie ramka montażowa i ramka do wkładów filtracyjnych

Materiały

 • Ramka i kierownice wykonane z aluminium
 • Ramka i kierownice anodowane, E6-C-0, naturalne aluminium
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 225 × 75 do 1225 × 425 mm
 • Montaż w aranżacji liniowej, wysokość: 75 – 325 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza (nawiew): 10 – 410 l/s lub 36 – 1476 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza (nawiew), przy LWA maksymalnie 40 dB(A) bez wyposażenia: 55 – 1235 l/s lub 198 – 4446 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

AH, kratka indywidualna

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

75

0,3

0,4

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,5

125

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,7

2,1

2,5

225


1,3

1,6

2,0

2,4

3,1

3,8

4,6

3252,4

2,9

3,4

4,5

5,5

6,7

425

4,5

5,9

7,3

8,7

Ciężar kratek podano dla wykonania bez wyposażenia dodatkowego


AH, sekcje kratki liniowej

H Odcinek kratki
H E M
mm kg/m kg

125

4,1

8,2

225

6,1

12,2

325

8,2

16,4

Odcinek środkowy M: 2000 mm

Odcinek krańcowy E: 950 – 2025 mm w odstępach co 1 mm

Ciężar odcinków kratek podano dla wariantu bez wyposażenia dodatkowego


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia
Wall installation 00153775_0

Nominal length over 625 mm: with vertical centre mullion

Montaż i uruchomienie

 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach i prostokątnych przewodach
 • Zalecany montaż z ramką montażową
 • Przy montażu bez ramki montażowej zewnętrzna ramka kratki powinna być przymocowana za pomocą śrub


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Główne wymiary

L [mm]

Długość nominalna kratki wentylacyjnej

H [mm]

Wysokość nominalna kratki wentylacyjnej

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

lS [m]

Odległość od pojedynczej kratki lub sekcji kratek liniowych (zasięg)

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59