ASL
00133041_0
ASL-A/825×225


Serie ASL
ASL
00133041_0
Serie ASL

Typ ASL

Typ ASL - Kratki wentylacyjne, wykonane z aluminium, z indywidualnie regulowanymi, poziomymi kierownicami i łagodnie wyprofilowaną ramką czołową

Kratki z kierownicami o przekroju w kształcie kropli

 • Wielkości nominalne 225 × 125 – 1225 × 525 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza 23 – 2000 l/s lub 83 – 7200 m³/h
 • Płyta czołowa kratki z aluminium, powierzchnia anodowana
 • Łagodnie wyprofilowana ramka czołowa o szerokości 28 mm
 • Ukryte mocowanie


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Ramka montażowa
 • Wyposażenie do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu
 • Mocowanie za pomocą sprężynek

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Kratki wentylacyjne typu ASL do nawiewu i wywiewu powietrza, do obszarów komfortu i pomieszczeń przemysłowych
 • Bezpośredni nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K
 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza
 • Łagodnie wyprofilowana ramka czołowa
 • Mocowanie za pomocą ukrytych śrub lub sprężynek

Wielkości nominalne

 • Długości nominalne: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
 • Wysokości nominalne: 125, 225, 325, 425, 525 mm


Inne wymiary na życzenie

Opis

Warianty wykonania

Montaż

 • Ukryte mocowanie
 • Mocowanie za pomocą sprężynek

Cechy charakterystyczne

 • Łagodnie wyprofilowana ramka czołowa
 • Indywidualnie ustawiane, poziome kierownice powietrza
 • Montowana fabrycznie uszczelka na obwodzie
 • Pionowa poprzeczka w kratkach o długości nominalnej powyżej 625 mm

Wyposażenie

 • AG, AS, D, DG: Do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Akcesoria

 • Ramka montażowa: umożliwia szybki i łatwy montaż kratek wentylacyjnych

Cechy konstrukcyjne

 • Kierownice zamontowane asymetrycznie
 • Ramka czołowa bez otworów

Materiały

 • Ramka i kierownice wykonane z aluminium
 • Ramka i kierownice anodowane, E6-C-0, naturalne aluminium
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI

Zasada działania

Kratki wentylacyjne są elementami rozdziału powietrza przeznaczonymi do nawiewu i wywiewu w systemach wentylacji i klimatyzacji. Nawiewane powietrze kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne z przestawianymi kierownicami pozwalają na regulację kierunku nawiewu powietrza zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefach komfortu i obszarach przemysłowych, z dobrą wentylacją całego pomieszczenia.

Na skutek indukcji prędkość strumienia powietrza maleje, to znaczy prędkość przepływu powietrza maleje wraz ze wzrostem odległości od kratki. Odległość, w której prędkość strumienia powietrza osiąga określoną wartość np. 0.2 m/s, nazywana jest zasięgiem strumienia. Zasięgi strumieni powietrza nawiewanych z kratek ściennych zamontowanych w pobliżu sufitu są większe niż zasięgi strumieni swobodnych (z kratek, które nie są zamontowane w pobliżu sufitu). Kratki pojedyncze, grupy kratek i kratki liniowe charakteryzują się różnymi zasięgami strumieni powietrza.

W trybie chłodzenia należy wziąć pod uwagę ugięcie strumienia powietrza w stronę strefy przebywania ludzi, które wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu, oraz spadkiem prędkości wypływu powietrza. W trybie ogrzewania strumień nawiewanego powietrza odchyla się w stronę sufitu. Zjawisko to nie ma negatywnego wpływu na prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, natomiast może wpływać na całkowite przewietrzanie pomieszczenia.

Wielkości nominalne

225 × 125 do 1225 × 525 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

23 – 685 l/s lub 83 – 2466 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA max. 40 dB(A) bez wyposażenia dodatkowego

115 – 2000 l/s lub 414 – 7200 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +4 K

Strumienie objętości powietrza odnoszą się do powietrza nawiewanego


Geometryczna powierzchnia netto

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Ageo
mm

125

0,013

0,020

0,026

0,033

0,040

0,052

0,066

0,079

225

0,026

0,040

0,054

0,067

0,079

0,106

0,133

0,160

325

 

0,061

0,081

0,099

0,120

0,160

0,200

0,241

425

 

 

 

 

0,161

0,214

0,268

0,323

525

 

 

 

 

 

 

0,336

0,404


Efektywna powierzchnia wypływu (nawiew powietrza)

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

125

0,014

0,021

0,029

0,036

0,043

0,057

0,072

0,086

225

0,029

0,043

0,057

0,072

0,086

0,114

0,142

0,172

325


0,064

0,086

0,108

0,129

0,172

0,214

0,256

425

0,172

0,228

0,285

0,342

5250,355

0,427


Efektywna powierzchnia kratki powietrza wywiewanego

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

125

0,013

0,019

0,026

0,033

0,040

0,053

0,066

0,080

225

0,027

0,040

0,053

0,066

0,080

0,105

0,133

0,160

325


0,061

0,080

0,100

0,120

0,160

0,200

0,240

425

0,160

0,220

0,270

0,320

5250,330

0,400


ASL, volume flow rate ranges 00246665_0

× LWA = 40 dB(A) with unrestricted airflow+ LWA = 40 dB(A) with airflow restricted by 50 %

Kratki wentylacyjne, prostokątne, wykonane z wysokiej jakości aluminium, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonane z łagodnie wyprofilowaną ramką czołową. Przeznaczone do montażu w ścianach i parapetach, odpowiednie również do przewodów prostokątnych.

Gotowy do montażu element składający się z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic.

Ukryty montaż lub mocowanie za pomocą sprężynek wymagające zastosowania ramki montażowej.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza
 • Łagodnie wyprofilowana ramka czołowa
 • Mocowanie za pomocą ukrytych śrub lub sprężynek

Materiały

 • Ramka i kierownice wykonane z aluminium
 • Ramka i kierownice anodowane, E6-C-0, naturalne aluminium
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 225 × 125 do 1225 × 525 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza (nawiew): 23 – 685 l/s lub 83 – 2466 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza (nawiew), przy LWA maksymalnie 40 dB(A) bez wyposażenia: 115 – 2000 l/s lub 414 – 7200 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

00130283_0

 Type
ASL       Single grille

 Attachments
A       Without (grille face only)
AG       Damper unit, opposed action blades
AS       Hit and miss damper
D       Air direction control, blades installed at 90° to the front blades, independently adjustable
DG       D combined with AG

 Nominal size [mm]
       L × H

 

 Installation subframe
       No entry: none
A1       With

 Fixing
       No entry: concealed screw fixing
B11       Spring clip fixing

 Exposed surface
       No entry: anodised, E6-C-0, natural colour
P1       Powder-coated, specify RAL CLASSIC colour

       Gloss level
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       All other RAL colours 70 %

Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary
ASL, 28 mm wide front border 00204838_0
L Nominal length Vertical centre mullion if L > 625 mm
H Nominal height


W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

ASL

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

125

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,1

1,2

225

0,5

0,6

0,8

0,9

1,1

1,4

1,6

1,8

325


0,8

1,0

1,2

1,4

1,8

2,1

2,5

425

1,7

2,2

2,7

3,1

5253,2

3,7

Ciężar kratek podano dla wykonania bez wyposażenia dodatkowego


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • URUCHOMIENIE
 • PODSTAWOWE INFORMACJE I OZNACZENIA
Wall installation 00153780_0

Nominal length over 625 mm: with vertical centre mullion

Montaż i uruchomienie

 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach i prostokątnych przewodach
 • Zalecany montaż z ramką montażową


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Główne wymiary

L [mm]

Długość nominalna kratki wentylacyjnej

H [mm]

Wysokość nominalna kratki wentylacyjnej

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

lS [m]

Odległość od pojedynczej kratki lub sekcji kratek liniowych (zasięg)

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59