SL
Serie SL
SL
Serie SL

Typ SL

Kratki wentylacyjne, wykonane z blachy stalowej, z indywidualnie regulowanymi, poziomymi kierownicami i łagodnie wyprofilowaną ramką czołową - także do montażu liniowego

Kratki indywidualne i aranżacje liniowe z kierownicami o przekroju w kształcie kropli

 • Wielkości nominalne 225 × 125 – 1225 × 525 mm, poziome kierownice
 • Zakres strumieni objętości powietrza 23 – 2000 l/s lub 83 – 7200 m³/h
 • Ramka czołowa kratki z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo
 • Łagodnie wyprofilowana ramka czołowa, odcinki poziome o szerokości 28 mm, odcinki pionowe o szerokości 20 mm
 • Ukryte mocowanie


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Ramka montażowa
 • Ramka montażowa do wkładów filtracyjnych
 • Wyposażenie do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Kratki wentylacyjne typu SL do nawiewu i wywiewu powietrza, do obszarów komfortu i pomieszczeń przemysłowych
 • Bezpośredni nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K
 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza
 • Łagodnie wyprofilowana ramka czołowa
 • Ukryte mocowanie

Wielkości nominalne

Kratka pojedyncza

 • Długości nominalne: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
 • Wysokości nominalne: 125, 225, 325, 425, 525 mm


Sekcje kratki liniowej

 • Długość nominalna odcinków krańcowych: 950 – 1970 mm, wymiary pośrednie co 60 mm
 • Długość nominalna odcinka środkowego: 2000 mm
 • Wysokość nominalna: 125, 225, 325 mm

Opis

Warianty wykonania

 • SL: Kratka indywidualna
 • E-SL, M-SL: Kratka liniowa

Cechy charakterystyczne

 • Łagodnie wyprofilowana ramka czołowa
 • Indywidualnie ustawiane, poziome kierownice powietrza
 • Montowana fabrycznie uszczelka na obwodzie
 • Pionowa poprzeczka w kratkach o długości nominalnej powyżej 625 mm

Wyposażenie

 • AG, AS, D, DG: Do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Akcesoria

 • Ramka montażowa: umożliwia szybki i łatwy montaż kratek wentylacyjnych
 • Obudowa filtra: ramka do wkładów filtracyjnych i mocowanie za pomocą sprężynek

Cechy konstrukcyjne

 • Kierownice zamontowane asymetrycznie
 • Ramka czołowa bez otworów

Materiały

 • Ramka czołowa i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka i kierownice lakierowane proszkowo na kolor RAL 9010, biały
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

FUNKCJA, DANE TECHNICZNE, SZYBKI DOBÓR, TEKST DO SPECYFIKACJI

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI

Zasada działania

Kratki wentylacyjne są elementami rozdziału powietrza przeznaczonymi do nawiewu i wywiewu w systemach wentylacji i klimatyzacji. Nawiewane powietrze kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne z przestawianymi kierownicami pozwalają na regulację kierunku nawiewu powietrza zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefach komfortu i obszarach przemysłowych, z dobrą wentylacją całego pomieszczenia.

Na skutek indukcji prędkość strumienia powietrza maleje, to znaczy prędkość przepływu powietrza maleje wraz ze wzrostem odległości od kratki. Odległość, w której prędkość strumienia powietrza osiąga określoną wartość np. 0.2 m/s, nazywana jest zasięgiem strumienia. Zasięgi strumieni powietrza nawiewanych z kratek ściennych zamontowanych w pobliżu sufitu są większe niż zasięgi strumieni swobodnych (z kratek, które nie są zamontowane w pobliżu sufitu). Kratki pojedyncze, grupy kratek i kratki liniowe charakteryzują się różnymi zasięgami strumieni powietrza.

W trybie chłodzenia należy wziąć pod uwagę ugięcie strumienia powietrza w stronę strefy przebywania ludzi, które wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu, oraz spadkiem prędkości wypływu powietrza. W trybie ogrzewania strumień nawiewanego powietrza odchyla się w stronę sufitu. Zjawisko to nie ma negatywnego wpływu na prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, natomiast może wpływać na całkowite przewietrzanie pomieszczenia.

Wielkości nominalne

225 × 125 do 1225 × 525 mm

Sekcje kratki liniowej

H: 125, 225, 325 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

23 – 685 l/s lub 83 – 2466 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA max. 40 dB(A) bez wyposażenia dodatkowego

115 – 2000 l/s lub 414 – 7200 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +4 K

Zakres strumieni objętości powietrza dla pojedynczej kratki nawiewnej.


Geometryczna powierzchnia netto

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Ageo
mm

125

0,015

0,022

0,029

0,036

0,044

0,058

0,072

0,087

225


0,044

0,059

0,074

0,089

0,117

0,147

0,176

325

 


0,096

0,126

0,156

0,177

0,221

0,266

425

 

 

 

 

0,178

0,236

0,296

0,355

525

 

 

 

 

 

 

0,370

0,445


Efektywna powierzchnia wypływu (nawiew powietrza)

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

125

0,014

0,021

0,029

0,036

0,043

0,057

0,072

0,086

225


0,043

0,057

0,072

0,086

0,114

0,142

0,172

3250,086

0,108

0,129

0,172

0,214

0,256

425

0,172

0,228

0,285

0,342

5250,355

0,427


Efektywna powierzchnia kratki powietrza wywiewanego

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

125

0,013

0,019

0,026

0,033

0,040

0,053

0,066

0,080

225


0,040

0,053

0,066

0,080

0,105

0,133

0,160

3250,080

0,100

0,120

0,160

0,200

0,240

425

0,160

0,220

0,270

0,320

5250,330

0,400


Przykład doboru

Dane

V = 335 l/s (1206 m3/h)

Kratki wentylacyjne, wykonane ze stali z indywidualnie regulowanymi kierownicami

Maksymalny poziom mocy akustycznej 40 dB(A), przy zamknięciu przepustnicy 50 %

Wysokość nominalna najmniejsza możliwa

Szybki dobór

Typ SL lub TR

Wielkości nominalne: 825 × 225, 525 × 325, 625 × 425

Dobór: SL/825 × 225

Kratki wentylacyjne, prostokątne, wykonane z blachy stalowej, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Estetycznie wykonane z łagodnie wyprofilowaną ramką czołową. Przeznaczone do montażu w ścianach i parapetach, odpowiednie również do przewodów prostokątnych.

Gotowy do montażu element składający się z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic.

Ukryty montaż wymagający zastosowania ramki montażowej.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza
 • Łagodnie wyprofilowana ramka czołowa
 • Ukryte mocowanie

Materiały

 • Ramka czołowa i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka i kierownice lakierowane proszkowo na kolor RAL 9010, biały
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 225 × 125 do 1225 × 525 mm
 • Montaż w aranżacji liniowej, wysokość: 125 – 325 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza (nawiew): 23 – 685 l/s lub 83 – 2466 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza (nawiew), przy LWA maksymalnie 40 dB(A) bez wyposażenia: 115 – 2000 l/s lub 414 – 7200 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary

W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

SL, kratka indywidualna

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

125

0,6

0,8

1,0

1,2

1,3

1,7

2,1

2,4

225


1,2

1,5

1,7

2,0

2,5

3,0

3,6

3252,0

2,3

2,7

3,4

4,0

4,7

425

3,3

4,2

5,0

5,9

5256,0

7,0

Ciężar kratek podano dla wykonania bez wyposażenia dodatkowego


SL, sekcje kratki liniowej

H Odcinek kratki
H E M
mm kg/m kg

125

2,0

4,0

225

3,0

6,0

325

4,0

8,0

Odcinek środkowy M: 2000 mm

Odcinek krańcowy E: 950 – 2025 mm w odstępach co 1 mm

Ciężar odcinków kratek podano dla wariantu bez wyposażenia dodatkowego


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach i prostokątnych przewodach
 • Zalecany montaż z ramką montażową


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Główne wymiary

L [mm]

Długość nominalna kratki wentylacyjnej

H [mm]

Wysokość nominalna kratki wentylacyjnej

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

lS [m]

Odległość od pojedynczej kratki lub sekcji kratek liniowych (zasięg)

Pobranie

informacje o produkcie

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59