VAT
Serie VAT
VAT
Serie VAT

Typ VAT

Kratki wentylacyjne, wykonane z aluminium, z indywidualnie regulowanymi, pionowymi kierownicami

Kratki z kierownicami o przekroju w kształcie kropli

 • Wielkości nominalne 225 × 75 – 1225 × 525 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza 11 – 2000 l/s lub 40 – 7200 m³/h
 • Płyta czołowa kratki z aluminium, powierzchnia anodowana
 • Ramka czołowa o szerokości 23 mm lub 27 mm
 • Ukryte mocowanie


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Ramka montażowa
 • Ramka montażowa do wkładów filtracyjnych
 • Wyposażenie do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu
 • Mocowanie za pomocą sprężynek

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Kratki wentylacyjne typu VAT do nawiewu i wywiewu powietrza, do obszarów komfortu i pomieszczeń przemysłowych
 • Bezpośredni nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K
 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza
 • Ramka czołowa dostępna w dwóch szerokościach
 • Mocowanie za pomocą ukrytych śrub, sprężynek lub nawiercane otwory
 • Opcjonalnie ramka montażowa i ramka do wkładów filtracyjnych

Wielkości nominalne

 • Długości nominalne: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
 • Wysokości nominalne: 75, 125, 225, 325, 425, 525 mm


Inne wymiary na życzenie

Opis

Warianty wykonania

Ramka czołowa

 • Szerokość 27 mm
 • G11: Szerokość 23 mm


Montaż

 • Ukryte mocowanie
 • G11: Ukryte mocowanie (23 mm)
 • A11: Nawiercane otwory (tylko 27 mm)
 • B11: Mocowanie za pomocą sprężynek (27 mm)
 • H11: Mocowanie za pomocą sprężynek (23 mm)

Cechy charakterystyczne

 • Ścięta ramka z fazowanymi krawędziami
 • Indywidualnie ustawiane, pionowe kierownice powietrza
 • Montowana fabrycznie uszczelka na obwodzie

Wyposażenie

 • AG, AS, D, DG: Do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Akcesoria

 • Ramka montażowa: umożliwia szybki i łatwy montaż kratek wentylacyjnych
 • Obudowa filtra: ramka do wkładów filtracyjnych i mocowanie za pomocą sprężynek (tylko z ramką czołową o szerokości 27 mm)

Cechy konstrukcyjne

 • Kierownice zamontowane asymetrycznie

Materiały

 • Ramka i kierownice wykonane z aluminium
 • Ramka i kierownice anodowane, E6-C-0, naturalne aluminium
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • DANE TECHNICZNE
 • TEKST DO SPECYFIKACJI

Zasada działania

Kratki wentylacyjne są elementami rozdziału powietrza przeznaczonymi do nawiewu i wywiewu w systemach wentylacji i klimatyzacji. Nawiewane powietrze kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne z przestawianymi kierownicami pozwalają na regulację kierunku nawiewu powietrza zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefach komfortu i obszarach przemysłowych, z dobrą wentylacją całego pomieszczenia.

Na skutek indukcji prędkość strumienia powietrza maleje, to znaczy prędkość przepływu powietrza maleje wraz ze wzrostem odległości od kratki. Odległość, w której prędkość strumienia powietrza osiąga określoną wartość np. 0.2 m/s, nazywana jest zasięgiem strumienia. Zasięgi strumieni powietrza nawiewanych z kratek ściennych zamontowanych w pobliżu sufitu są większe niż zasięgi strumieni swobodnych (z kratek, które nie są zamontowane w pobliżu sufitu). Kratki pojedyncze, grupy kratek i kratki liniowe charakteryzują się różnymi zasięgami strumieni powietrza.

W trybie chłodzenia należy wziąć pod uwagę ugięcie strumienia powietrza w stronę strefy przebywania ludzi, które wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu, oraz spadkiem prędkości wypływu powietrza. W trybie ogrzewania strumień nawiewanego powietrza odchyla się w stronę sufitu. Zjawisko to nie ma negatywnego wpływu na prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, natomiast może wpływać na całkowite przewietrzanie pomieszczenia.

Wielkości nominalne

225 × 75 do 1225 × 525 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

11 – 685 l/s lub 40 – 2466 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA max. 40 dB(A) bez wyposażenia dodatkowego

62 – 2000 l/s lub 223 – 7200 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +4 K

Strumienie objętości powietrza odnoszą się do powietrza nawiewanego


Geometryczna powierzchnia netto

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Ageo
mm

75

0,007

0,010

0,014

0,017

0,020

0,027

0,034

0,040

125

0,014

0,021

0,028

0,035

0,041

0,055

0,068

0,082

225

0,028

0,042

0,056

0,070

0,083

0,111

0,138

0,166

325

 

0,064

0,084

0,105

0,125

0,166

0,297

0,250

425

 

 

 

 

0,166

0,222

0,278

0,334

525

 

 

 

 

 

 

0,348

0,417


Efektywna powierzchnia wypływu (nawiew powietrza)

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

75

0,007

0,011

0,014

0,018

0,021

0,029

0,036

0,043

125

0,014

0,021

0,029

0,036

0,043

0,057

0,072

0,086

225

0,029

0,043

0,057

0,072

0,086

0,114

0,142

0,172

325


0,064

0,086

0,108

0,129

0,172

0,214

0,256

425

0,172

0,228

0,285

0,342

5250,355

0,427


Efektywna powierzchnia kratki powietrza wywiewanego

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

75

0,006

0,009

0,011

0,014

0,016

0,022

0,028

0,033

125

0,011

0,016

0,022

0,028

0,033

0,044

0,055

0,066

225

0,022

0,033

0,044

0,055

0,066

0,090

0,110

0,134

325


0,050

0,066

0,083

0,100

0,134

0,170

0,200

425

0,134

0,180

0,220

0,270

5250,280

0,340


Kratki wentylacyjne, prostokątne, wykonane z wysokiej jakości aluminium, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Estetyczna, ścięta ramka z fazowanymi krawędziami. Przeznaczone do montażu w ścianach i parapetach, odpowiednie również do przewodów prostokątnych.

Gotowy do montażu element składający się z ramki i indywidualnie przestawianych, pionowych kierownic.

Ukryty montaż, mocowanie za pomocą sprężynek lub nawiercane otwory do zastosowania z ramką montażową lub instalacji bezpośrednio do powierzchni.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza
 • Ramka czołowa dostępna w dwóch szerokościach
 • Mocowanie za pomocą ukrytych śrub, sprężynek lub nawiercane otwory
 • Opcjonalnie ramka montażowa i ramka do wkładów filtracyjnych

Materiały

 • Ramka i kierownice wykonane z aluminium
 • Ramka i kierownice anodowane, E6-C-0, naturalne aluminium
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 225 × 75 do 1225 × 525 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza (nawiew): 11 – 685 l/s lub 40 – 2466 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza (nawiew), przy LWA maksymalnie 40 dB(A) bez wyposażenia: 62 – 2000 l/s lub 223 – 7200 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary

W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

VAT

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

75

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

125

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,1

1,3

225

0,5

0,6

0,8

0,9

1,1

1,4

1,7

1,9

325


0,8

1,0

1,2

1,4

1,8

2,2

2,6

425

1,7

2,2

2,7

3,2

5253,3

3,8

Ciężar kratek podano dla wykonania bez wyposażenia dodatkowego


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • URUCHOMIENIE
 • PODSTAWOWE INFORMACJE I OZNACZENIA

Montaż i uruchomienie

 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach i prostokątnych przewodach
 • Zalecany montaż z ramką montażową
 • Przy montażu bez ramki montażowej zewnętrzna ramka kratki powinna być przymocowana za pomocą śrub


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Główne wymiary

L [mm]

Długość nominalna kratki wentylacyjnej

H [mm]

Wysokość nominalna kratki wentylacyjnej

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

lS [m]

Odległość od pojedynczej kratki lub sekcji kratek liniowych (zasięg)

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59