00133179_0
DCS-P-V


00129219_0
Perforated diffuser face


00129209_0
Diffuser face plate with perforated circular face style


00129204_0
Diffuser face plate with perforated circular face style and exposed discharge nozzle


00149201_0
Horizontal swirling air discharge


00133179_0
00129219_0
00129209_0
00129204_0
00149201_0

DCS

Do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję, z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Nawiewniki sufitowe, wirowe z kwadratową, perforowaną płytą czołową, do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych

 • Wielkości nominalne 600, 625
 • Zakres strumieni objętości powietrza 4 – 260 l/s lub 16 – 936 m³/h
 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo
 • Do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do wszystkich typów sufitów podwieszonych, szczególnie z teownikami
 • Wbudowany element zawirowujący, 6 wielkości, pozwalają uzyskać wysoki stopień indukcji strumienia nawiewanego powietrza
 • Zalecany do pomieszczeń komfortu


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu DCS stosowane są do nawiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu i obszarach przemysłowych
 • Doskonała integracja z metalowymi, perforowanymi sufitami podwieszonymi
 • Poziomy, wirowy nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do sufitów z teownikami

Cechy charakterystyczne

 • Poziomy nawiew powietrza o wysokim stopniu indukcji
 • Płyty czołowe z perforowaną kwadratową lub okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • Do sufitów z teownikami
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu DCS stosowane są do nawiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu i obszarach przemysłowych
 • Doskonała integracja z metalowymi, perforowanymi sufitami podwieszonymi
 • Poziomy, wirowy nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do sufitów z teownikami

Cechy charakterystyczne

 • Poziomy nawiew powietrza o wysokim stopniu indukcji
 • Płyty czołowe z perforowaną kwadratową lub okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • Do sufitów z teownikami
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Opis

Warianty wykonania

 • DCS-P: Perforowana płyta czołowa
 • DCS-N: Płyta czołowa bez perforacji
 • DCS-C: Płyta czołowa z widoczną profilowaną dyszą


Sposób montażu

 • V: Widoczne teowniki
 • H: Ukryte teowniki


Podłączenie

 • K: Podłączenie pionowe, z kołnierzem
 • US: Podłączenie pionowe, kielichowe
 • A: Ze skrzynką rozprężną, z poziomym podłączeniem króćca
 • AK: Ze skrzynką rozprężną z wykładziną, z poziomym podłączeniem króćca

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • V: Do sufitów z widocznymi teownikami
 • H: Do sufitów z ukrytymi teownikami
 • Element zawirowujący z ułożonymi promieniowo, ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, profilowana dysza, element zawirowujący, kołnierz do montażu z przewodem i skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element kielichowy z aluminium
 • Wykładzina skrzynki rozprężnej z wełny mineralnej
 • Element zawirowujący i profilowana dysza malowane zanurzeniowo na RAL 9005, czarny
 • Płyta czołowa nawiewnika i profilowana dysza lakierowane proszkowo na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • DCS-P: Perforowana płyta czołowa
 • DCS-N: Płyta czołowa bez perforacji
 • DCS-C: Płyta czołowa z widoczną profilowaną dyszą


Sposób montażu

 • V: Widoczne teowniki
 • H: Ukryte teowniki


Podłączenie

 • K: Podłączenie pionowe, z kołnierzem
 • US: Podłączenie pionowe, kielichowe
 • A: Ze skrzynką rozprężną, z poziomym podłączeniem króćca
 • AK: Ze skrzynką rozprężną z wykładziną, z poziomym podłączeniem króćca

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • V: Do sufitów z widocznymi teownikami
 • H: Do sufitów z ukrytymi teownikami
 • Element zawirowujący z ułożonymi promieniowo, ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, profilowana dysza, element zawirowujący, kołnierz do montażu z przewodem i skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element kielichowy z aluminium
 • Wykładzina skrzynki rozprężnej z wełny mineralnej
 • Element zawirowujący i profilowana dysza malowane zanurzeniowo na RAL 9005, czarny
 • Płyta czołowa nawiewnika i profilowana dysza lakierowane proszkowo na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe DCS mają ustawione na stałe kierownice powietrza. Element zawirowujący zapewniający wirowy wypływ powietrza umieszczony jest w skrzynce rozprężnej, przesłonięty płytą perforowaną i niewidoczny od strony pomieszczenia. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki DCS mogą być również stosowane do wywiewu.

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe DCS mają ustawione na stałe kierownice powietrza. Element zawirowujący zapewniający wirowy wypływ powietrza umieszczony jest w skrzynce rozprężnej, przesłonięty płytą perforowaną i niewidoczny od strony pomieszczenia. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki DCS mogą być również stosowane do wywiewu.


Wielkości nominalne – płyta czołowa nawiewnika

593, 598, 618, 623 mm

Wielkości nominalne - element wirowy

125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K 

4 – 36 l/s lub 16 – 128 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

37 – 260 l/s lub 132 – 936 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.


DCS-P-K, DCS-N-K, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4

16

1

<15

125

20

72

17

28

125

30

108

38

40

125

40

146

69

50

160

6

23

1

<15

160

30

108

16

26

160

50

180

43

39

160

70

252

85

50

200

9

32

1

<15

200

35

126

8

21

200

65

234

28

37

200

98

354

65

50

250

14

50

1

<15

250

55

198

10

26

250

95

342

29

39

250

135

486

59

50

315

25

90

1

<15

315

85

306

9

27

315

145

522

27

40

315

200

720

52

50

400

36

128

1

<15

400

110

396

9

26

400

185

666

27

39

400

260

936

53

50


DCS-C-K, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4

16

1

<15

125

15

54

16

21

125

30

108

64

43

125

40

128

89

50

160

6

23

1

<15

160

20

72

9

21

160

40

144

37

39

160

60

216

83

51

200

9

32

1

<15

200

35

126

12

24

200

65

234

42

40

200

85

306

71

50

250

14

50

1

2

250

50

180

10

26

250

85

306

29

39

250

115

414

53

50

315

25

90

1

3

315

70

252

10

24

315

120

432

28

38

315

170

612

56

50

400

36

128

1

14

400

100

360

9

30

400

165

594

25

40

400

225

810

46

50


DCS-P-US, DCS-N-US, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4

16

1

<15

125

20

72

19

30

125

30

108

43

43

125

37

132

64

50

160

6

23

1

<15

160

30

108

15

29

160

50

180

42

43

160

63

225

66

50

200

9

32

1

<15

200

35

126

17

22

200

65

234

57

38

200

93

334

116

50

250

14

50

1

<15

250

50

180

16

22

250

85

306

47

36

250

128

460

106

50

315

25

90

2

<15

315

85

306

21

28

315

145

522

60

42

315

180

648

92

50

400

36

128

2

<15

400

110

396

16

26

400

180

648

42

39

400

250

900

81

50


DCS-C-US, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4

16

2

<15

125

15

54

19

27

125

20

72

33

36

125

30

108

74

50

160

6

23

1

<15

160

20

72

10

20

160

40

144

39

40

160

55

198

74

51

200

9

32

1

<15

200

35

126

22

25

200

60

216

64

40

200

80

288

114

50

250

14

50

1

<15

250

45

162

14

23

250

75

270

40

37

250

105

378

79

50

315

25

90

2

5

315

70

252

17

27

315

115

414

45

40

315

160

576

86

50

400

36

128

2

5

400

100

360

14

27

400

160

576

36

39

400

220

792

69

50


DCS-P-A, DCS-P-AK, DCS-N-A, DCS-N-AK, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4

16

1

<15

125

15

54

13

21

125

25

90

36

35

125

39

140

88

51

160

6

23

1

<15

160

25

90

12

20

160

45

162

40

36

160

65

234

84

50

200

9

32

1

<15

200

35

126

11

22

200

65

234

39

39

200

90

324

76

50

250

14

50

1

<15

250

50

180

10

23

250

90

324

34

38

250

128

462

68

50

315

25

90

1

<15

315

80

288

12

25

315

130

468

31

38

315

185

666

62

50

400

36

128

1

<15

400

110

396

11

25

400

180

648

29

39

400

250

900

57

50


DCS-C-A, DCS-C-AK, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

125

4

16

2

<15

125

15

54

19

24

125

25

90

53

39

125

35

126

105

51

160

6

23

1

2

160

20

72

10

15

160

35

126

32

32

160

55

200

80

50

200

9

32

1

<15

200

35

126

15

24

200

65

234

53

43

200

80

288

80

50

250

14

50

1

<15

250

45

162

10

21

250

50

180

12

24

250

110

396

58

50

315

25

90

1

0

315

70

252

11

24

315

115

414

31

38

315

160

576

60

50

400

36

128

1

3

400

95

342

9

24

400

155

558

25

37

400

225

810

52

50


Sufitowe nawiewniki wirowe z perforowaną kwadratową płytą czołową, do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa. Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Doskonałe parametry aerodynamiczne i akustyczne, dzięki ustawionym na stałe kierownicom do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika, pionowego podłączenia przewodu lub skrzynki rozprężnej z elementem wyrównującym rozpływ powietrza, z poziomym podłączeniem i otworami lub uchwytami do podwieszenia.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Poziomy nawiew powietrza o wysokim stopniu indukcji
 • Płyty czołowe z perforowaną kwadratową lub okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • Do sufitów z teownikami
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, profilowana dysza, element zawirowujący, kołnierz do montażu z przewodem i skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element kielichowy z aluminium
 • Wykładzina skrzynki rozprężnej z wełny mineralnej
 • Element zawirowujący i profilowana dysza malowane zanurzeniowo na RAL 9005, czarny
 • Płyta czołowa nawiewnika i profilowana dysza lakierowane proszkowo na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne – płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623 mm
 • Wielkości nominalne - element wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K: 4 – 36 l/s lub 16 – 128 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 37 – 260 l/s lub 132 – 936 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Sufitowe nawiewniki wirowe z perforowaną kwadratową płytą czołową, do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa. Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Doskonałe parametry aerodynamiczne i akustyczne, dzięki ustawionym na stałe kierownicom do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika, pionowego podłączenia przewodu lub skrzynki rozprężnej z elementem wyrównującym rozpływ powietrza, z poziomym podłączeniem i otworami lub uchwytami do podwieszenia.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Poziomy nawiew powietrza o wysokim stopniu indukcji
 • Płyty czołowe z perforowaną kwadratową lub okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • Do sufitów z teownikami
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, profilowana dysza, element zawirowujący, kołnierz do montażu z przewodem i skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element kielichowy z aluminium
 • Wykładzina skrzynki rozprężnej z wełny mineralnej
 • Element zawirowujący i profilowana dysza malowane zanurzeniowo na RAL 9005, czarny
 • Płyta czołowa nawiewnika i profilowana dysza lakierowane proszkowo na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne – płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623 mm
 • Wielkości nominalne - element wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K: 4 – 36 l/s lub 16 – 128 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 37 – 260 l/s lub 132 – 936 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

00135151_0

 Type
DCS       Swirl diffuser

 Construction style
P       Diffuser face, perforated
N       Diffuser face, unperforated
C       Diffuser face with discharge nozzle

 Installation type
V       T-bars exposed (diffuser face rests on T-bars)
H       T-bars concealed (diffuser face conceals T-bars)

 Connection
K       Vertical, with duct collar
US       Vertical, with transition piece
A       Horizontal, with plenum box
AK       Horizontal, with plenum box and lining

 

 Size of diffuser face plate
       Installation type V
593
618
       Installation type H
598
623

 Nominal size [mm]
125
160
200
250
315
400

 Exposed surface
       No entry: powder-coated RAL 9010, pure white
P1       Powder-coated, specify RAL CLASSIC colour

       Gloss level
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       All other RAL colours 70 %

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

DCS-P-*-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z perforowaną, kwadratową płytą czołową
 • Perforowana płyta czołowa

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-P-*-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z perforowaną, kwadratową płytą czołową
 • Perforowana płyta czołowa

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-P-*-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z perforowaną, kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną, opcjonalnie

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-N-*-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Płyta czołowa z perforowaną, okrągłą aktywną częścią nawiewnika

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-N-*-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • DCS-N: Płyta czołowa bez perforacji

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-N-*-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • DCS-N: Płyta czołowa bez perforacji
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną, opcjonalnie

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-C-*-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Płyta czołowa bez perforacji z widoczną profilowaną dyszą

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-C-*-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Płyta czołowa bez perforacji z widoczną profilowaną dyszą

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-C-*-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Płyta czołowa bez perforacji z widoczną profilowaną dyszą
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną, opcjonalnie

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-P-*-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z perforowaną, kwadratową płytą czołową
 • Perforowana płyta czołowa

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-P-*-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z perforowaną, kwadratową płytą czołową
 • Perforowana płyta czołowa

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-P-*-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z perforowaną, kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną, opcjonalnie

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-N-*-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Płyta czołowa z perforowaną, okrągłą aktywną częścią nawiewnika

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-N-*-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • DCS-N: Płyta czołowa bez perforacji

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-N-*-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • DCS-N: Płyta czołowa bez perforacji
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną, opcjonalnie

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-C-*-K

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Płyta czołowa bez perforacji z widoczną profilowaną dyszą

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Okrągły kołnierz do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-C-*-US

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Płyta czołowa bez perforacji z widoczną profilowaną dyszą

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Element przejściowy do połączenia z pionowym przewodem

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-C-*-A

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy, wirowy z kwadratową płytą czołową
 • Płyta czołowa bez perforacji z widoczną profilowaną dyszą
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • Płyta czołowa nawiewnika: 593, 598, 618, 623
 • Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną, opcjonalnie

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DCS-P-*-KDCS-P-*-USDCS-P-*-ADCS-N-*-KDCS-N-*-USDCS-N-*-ADCS-C-*-KDCS-C-*-USDCS-C-*-A
DCS-P

□Q1: 593, 598, 618, 623

DCS-N

□Q1: 593, 598, 618, 623

DCS-C

□Q1: 593, 598, 618, 623

□Q1: 593, 598, 618, 623

□Q1: 593, 598, 618, 623

□Q1: 593, 598, 618, 623

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia
Installation in T-bar ceilings 00104200_0.


Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Montaż i wykonanie podłączenia po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Montaż i wykonanie podłączenia po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59