VSD15
Serie VSD 15
VSD15
Serie VSD 15

Typ VSD15

Z wąską szczeliną czołową

Nawiewniki szczelinowe o szerokości szyny czołowej 15 mm (szerokość nominalna) i z regulowanymi kierownicami powietrza

 • Długości nominalne od 600 do 1500 mm, 1 szczelina
 • Zakres strumieni objętości powietrza 7 do 30 (l/s)/m lub 25 do 108 (m³/h)/m
 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Szyna czołowa z rozszerzonym profilem
 • Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza, możliwość regulacji przez szynę czołową nawiewnika
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną
 • Kątowniki końcowe, płytki końcowe
 • Białe kierownice powietrza

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu VSD15 stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Wypływ powietrza jednostronny lub poziomy naprzemienny lub skośny naprzemienny; przepływ turbulentny (wentylacja mieszająca)
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do sufitów podwieszonych; ze względu na małą wysokość skrzynki rozprężnej odpowiednie do przestrzeni międzystropowych o ograniczonej wysokości
 • Doskonałe do modułowych sufitów podwieszonych o standardowej szerokości szczeliny 16 mm
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Cechy charakterystyczne

 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Doskonałe do modułowych sufitów podwieszonych o standardowej szerokości szczeliny 16 mm
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Wielkości nominalne

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 mm
 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w wielkościach pośrednich od 300 do 2000 mm, w odstępach co 1 mm

Opis

Warianty wykonania

 • VSD15-F: Tylko szyna czołowa
 • VSD15-...: Szyna czołowa bez rozszerzonego profilu
 • VSD15-...-Z0: Szyna czołowa z rozszerzonym profilem
 • VSD15-...: Czarne kierownice powietrza
 • VSD15-.../WW: Białe kierownice powietrza


Podłączenie

 • A: Skrzynka rozprężna
 • D: Skrzynka rozprężna z wykładziną

Cechy charakterystyczne

 • Szyna czołowa z indywidualnie, manualnie ustawianymi kierownicami powietrza
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Trzpienie łączące i prowadnice w celu równego połączenia nawiewników szczelinowych w aranżacji liniowej

Wyposażenie

 • M: Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • A9: Uszczelki końcowe (tylko dla nawiewników bez rozszerzonego profilu)
 • CA: Kątowniki końcowe (tylko dla nawiewników z rozszerzonym profilem Z0)

Wyposażenie dodatkowe

 • Uszczelka wargowa

Elementy uzupełniające

 • ED: Dwie uszczelki końcowe (tylko dla nawiewników bez rozszerzonego profilu)
 • EW: Dwa kątowniki końcowe (tylko dla nawiewników z rozszerzonym profilem Z0)
 • Do aranżacji liniowych zamawiane w osobnej pozycji

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej
 • Szyna czołowa nawiewnika bez rozszerzonego profilu lakierowana proszkowo na RAL 9005, czarny
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • WW: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki szczelinowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo lub skośnie. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe VSD15 mają regulowane kierownice powietrza. Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania. Wypływ powietrza jednostronny lub poziomy naprzemienny. Możliwy jest także nawiew w trybie ogrzewania z wypływem skośnym. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki VSD15 mogą być również stosowane do wywiewu.

Długość nominalna

600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 mm

Ilość szczelin

1

Minimalny strumień objętości powietrza

7 (l/s)/m lub 25 (m³/h)/m

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

30 (l/s)/m lub 108 (m³/h)/m

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

VSD15, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

5

18

5

15

6

<15

10

<15

600

10

36

20

34

24

32

39

32

600

15

54

45

45

55

43

88

43

600

20

72

80

53

98

50

157

50

700

5

18

4

<15

5

<15

9

<15

700

10

36

16

30

20

28

35

29

700

15

54

35

41

45

39

78

39

700

20

72

62

49

80

47

139

47

800

6

22

5

<15

6

<15

11

<15

800

15

54

29

38

39

36

72

37

800

20

72

51

46

69

44

128

45

800

25

90

80

52

108

50

200

50

900

7

25

5

15

7

<15

15

<15

900

15

54

24

35

34

34

68

35

900

20

72

43

43

61

42

120

42

900

25

90

67

49

95

48

188

48

1000

7

25

5

<15

7

<15

14

<15

1000

10

36

9

22

14

21

29

22

1000

20

72

37

41

55

39

115

40

1000

30

108

84

51

125

50

258

51

1100

8

29

5

<15

8

<15

18

<15

1100

10

36

8

20

13

19

28

20

1100

20

72

33

39

51

37

110

38

1100

30

108

75

49

115

48

248

49

1200

9

32

6

15

10

<15

22

15

1200

15

54

17

29

27

28

60

29

1200

25

90

47

43

75

42

167

43

1200

35

126

92

52

147

51

328

52

1300

9

32

6

<15

9

<15

21

<15

1300

15

54

16

27

26

26

59

28

1300

25

90

43

41

71

40

164

41

1300

35

126

85

50

140

49

321

50

1400

10

36

6

15

11

<15

26

15

1400

20

72

26

33

44

33

103

34

1400

30

108

58

44

98

43

231

45

1400

40

144

103

52

175

51

411

52

1500

10

36

6

<15

10

<15

25

<15

1500

20

72

24

32

42

31

101

33

1500

30

108

54

43

95

42

228

43

1500

40

144

97

50

168

50

405

51


Nawiewniki szczelinowe z indywidualnie ręcznie regulowanymi kierownicami powietrza i estetyczną szyną czołową z jedną szczeliną, do jednostronnego poziomego, naprzemiennego poziomego lub naprzemiennego skośnego nawiewu powietrza. Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Do montażu w sufitach podwieszonych, szczególnie w sufitach modułowych o standardowej szerokości szczeliny 16 mm.

Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z indywidualnie regulowanymi czarnymi lub białymi kierownicami powietrza, a także skrzynki rozprężnej z poziomym podłączeniem i uchwytami do podwieszenia.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Doskonałe do modułowych sufitów podwieszonych o standardowej szerokości szczeliny 16 mm
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej
 • Szyna czołowa nawiewnika bez rozszerzonego profilu lakierowana proszkowo na RAL 9005, czarny
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • WW: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 600 – 1500 mm
 • Ilość szczelin: 1
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 7 (l/s)/m lub 25 (m³/h)/m
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 30 (l/s)/m lub 108 (m³/h)/m
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Warianty wykonania, Wyposażenie, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wyposażenie
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

VSD15-A

Wariant

 • Nawiewnik szczelinowy ze skrzynką rozprężną

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Przepustnica (opcjonalnie)
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

VSD15-D

Wariant

 • Nawiewnik szczelinowy ze skrzynką rozprężną
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Izolacja akustyczna i termiczna
 • Przepustnica (opcjonalnie)
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

VSD15

Długość nominalna
mm
LN
L1
mm
600 600
700 700
800 800
900 900
1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500


VSD15

Długość nominalna
mm
LN
VSD15-A
m
kg
VSD15-D
m
kg
L1
mm
L3
mm
600 1,8 2,6 600 595
700 2,2 3,0 700 695
800 2,5 3,4 800 795
900 2,8 3,8 900 895
1000 3,1 4,3 1000 995
1100 3,4 4,7 1100 1095
1200 3,7 5,1 1200 1195
1300 4,0 5,6 1300 1295
1400 4,3 6,0 1400 1395
1500 4,6 6,4 1500 1495


Profile

VSD15

Długość nominalna
mm
LN
Aeff

Aeff WS

600 0,0021 0,0021
700 0,0025 0,0025
800 0,0028 0,0028
900 0,0032 0,0032
1000 0,0035 0,0035
1100 0,0039 0,0039
1200 0,0042 0,0042
1300 0,0046 0,0046
1400 0,0049 0,0049
1500 0,0053 0,0053

Aeff: Wypływ powietrza jednostronny poziomy i naprzemienny poziomyAeff WS: Wypływ powietrza naprzemienny skośny


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Nawiewniki z krótszą skrzynką rozprężną oraz nawiewniki nieaktywne wymagają zatosowania zaślepki; długość zaślepki = L1 – L3
 • Przy aranżacji liniowej nawiewniki należy połączyć za pomocą trzpieni łączących i prowadnic
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewniki szczelinowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): przepustnica może być ustawiona również po montażu szyny czołowej nawiewnika.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

L₁ [mm]

Długość nawiewnika bez elementów końcowych

L₃ [mm]

Długość skrzynki rozprężnej

P [mm]

Całkowita szerokość szczeliny nawiewnej - również z rozszerzonym profilem

B₃ [mm]

Szerokość skrzynki rozprężnej

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika szczelinowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

Y [mm]

Przedłużenie łącznika - długość łącznika jest sumą długości stałej i przedłużenia

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

fm [Hz]

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59