Uwaga: 31 grudnia 2021 nawiewniki VSD zostaną wycofane z produkcji. Zostaną zastąpione nawiewnikami szczelinowymi typu PRELINE

VSD35
Serie VSD 35
VSD35
Serie VSD 35

Typ VSD35

Liczne warianty wykonania do różnych sytuacji montażowych

Nawiewniki szczelinowe o szerokości szyny czołowej 35 mm (szerokość nominalna) i z regulowanymi kierownicami powietrza

 • Długość nominalna od 600 do 1950 mm, 1 do 4 szczelin
 • Zakres strumieni objętości powietrza 15 – 135 l/s lub 54 – 486 (m³/h)/m
 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Szyna czołowa z rozszerzonym profilem
 • Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza, możliwość regulacji przez szynę czołową nawiewnika
 • Ukryty montaż za pomocą śrub, który umożliwia zamocowanie szyny czołowej nawiewnika po zakończeniu montażu sufitu
 • Symetryczne i niesymetryczne skrzynki rozprężne, z izolacją lub bez izolacji
 • Płytki końcowe, kątowniki końcowe, elementy narożne

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu VSD35 stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Doskonale komponują się w sufitach pełnych i podwieszonych sufitach z płyty gipsowo-kartonowej
 • Wypływ powietrza jednostronny lub poziomy naprzemienny lub skośny naprzemienny; przepływ turbulentny (wentylacja mieszająca)
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do sufitów podwieszonych; ze względu na małą wysokość skrzynki rozprężnej odpowiednie do przestrzeni międzystropowych o ograniczonej wysokości
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Cechy charakterystyczne

 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Wielkości nominalne

 • LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w wielkościach pośrednich od 300 do 2550 mm, w odstępach co 1 mm

Opis

Warianty wykonania

 • VSD35-*: 1, 2, 3 lub 4 szczeliny
 • VSD35-*-F: Tylko szyna czołowa
 • VSD35-*-E: Element narożny
 • VSD35-...: Szyna czołowa bez rozszerzonego profilu
 • VSD35-.../B00: Szyna czołowa z rozszerzonym profilem
 • VSD35-...: Czarne kierownice powietrza
 • VSD35-.../WW: Białe kierownice powietrza


Skrzynka rozprężna i sposób montażu szyny czołowej nawiewnika

 • AK: Skrzynka rozprężna z mocowaniem za pomocą sprężynek
 • DK: Skrzynka rozprężna z izolacją i mocowaniem za pomocą sprężynek
 • AS: Skrzynka rozprężna z ukrytym mocowaniem za pomocą śrub
 • DS: Skrzynka rozprężna z izolacją i ukrytym mocowaniem za pomocą śrub
 • AA: Asymetryczna skrzynka rozprężna z mocowaniem za pomocą sprężynek

Cechy charakterystyczne

 • Szyna czołowa z indywidualnie, manualnie ustawianymi kierownicami powietrza
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Ukryte mocowanie za pomocą śrub (ułatwia montaż szyny czołowej nawiewnika) lub mocowanie za pomocą sprężynek
 • Trzpienie łączące i prowadnice w celu równego połączenia nawiewników szczelinowych w aranżacji liniowej

Wyposażenie

 • M: Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • C1, C2: Dwie płytki końcowe
 • C5, C6: Dwa kątowniki końcowe

Wyposażenie dodatkowe

 • Uszczelka wargowa

Elementy uzupełniające

 • EP: Dwie płytki końcowe
 • EW: Dwa kątowniki końcowe
 • Do aranżacji liniowych zamawiane w osobnej pozycji

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • WW: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki szczelinowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo lub skośnie. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe VSD35 mają regulowane kierownice powietrza. Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania. Wypływ powietrza jednostronny lub poziomy naprzemienny. Możliwy jest także nawiew w trybie ogrzewania z wypływem skośnym. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki VSD35 mogą być również stosowane do wywiewu.

Długość nominalna

600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm

Ilość szczelin

1, 2, 3, 4

Przedłużenie łącznika

0, 30, 55, 80, 104, 105, 129 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

15 – 50 (l/s)/m lub 54 – 180 (m³/h)/m

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

45 – 135 (l/s)/m lub 162 – 486 (m³/h)/m

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Przykład doboru

Dane

V = 60 l/s (216 m3/h)

Nawiewniki szczelinowe do montażu w suficie

Maksymalny poziom mocy akustycznej 40 dB(A) z przepustnicą w położeniu 45°

Skośny, naprzemienny wypływ powietrza

Szybki dobór

Typ VSD35

Wielkości nominalne: VSD35-1/1950×123, VSD35-2/1200×138, VSD35-1/1500×123, VSD35-3/600×158, VSD35-3/750×138

Dobór: VSD35-2/1200×138

VSD35-1, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

7

25

4

<15

4

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

600

15

54

17

27

15

22

23

27

18

23

35

27

23

23

600

20

72

30

35

27

31

41

35

31

31

62

36

40

32

600

30

108

66

47

60

44

91

48

70

44

139

49

90

44

750

10

36

5

<15

5

<15

8

<15

6

<15

14

<15

8

<15

750

20

72

21

31

18

27

32

32

22

27

53

32

31

28

750

25

90

32

38

28

34

49

38

35

34

83

39

48

34

750

35

126

63

48

55

44

96

49

68

44

162

50

94

45

900

11

40

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

15

<15

8

<15

900

20

72

16

28

13

24

27

29

18

24

48

30

26

25

900

30

108

35

40

29

36

60

41

39

36

108

42

59

37

900

40

144

63

49

52

45

106

50

69

45

192

51

104

46

1050

15

54

7

19

6

<15

14

19

8

15

26

19

13

15

1050

25

90

20

32

16

28

37

33

23

28

71

34

36

29

1050

30

108

29

37

23

33

53

38

33

34

101

39

52

34

1050

45

162

65

50

51

45

120

51

73

46

228

52

116

47

1200

15

54

6

17

5

<15

13

17

7

<15

25

18

12

<15

1200

30

108

25

35

18

31

49

36

28

31

97

37

48

32

1200

40

144

43

44

33

39

87

45

50

40

172

46

84

41

1200

50

180

68

50

51

46

136

52

78

47

269

53

132

48

1350

20

72

10

23

7

18

21

23

11

19

42

24

20

19

1350

30

108

22

33

16

29

46

34

25

30

94

35

45

30

1350

40

144

38

42

27

37

82

43

45

38

167

44

79

39

1350

50

180

60

48

42

44

128

50

70

45

261

51

124

46

1500

20

72

9

21

6

<15

20

22

11

17

41

22

19

18

1500

30

108

20

32

13

27

44

33

23

28

92

34

43

29

1500

40

144

35

40

24

36

78

41

41

36

163

43

76

37

1500

55

198

65

49

44

45

148

51

78

46

309

53

143

47

1650

20

72

5

17

4

<15

8

17

6

<15

14

17

8

<15

1650

45

162

25

38

21

34

40

39

27

35

70

40

39

35

1650

50

180

31

41

26

37

50

42

34

38

86

43

48

38

1650

70

252

60

52

51

48

97

53

66

48

169

54

95

49

1800

25

90

7

21

6

17

12

21

8

17

21

22

11

18

1800

40

144

18

33

15

29

30

34

19

30

53

35

29

30

1800

60

216

39

45

32

41

66

46

43

42

119

47

64

42

1800

70

252

53

50

44

46

90

51

59

46

162

52

88

47

1950

25

90

6

20

5

16

11

20

7

16

20

21

11

17

1950

40

144

16

32

13

28

28

33

18

28

51

34

27

29

1950

50

180

24

39

20

34

43

39

27

35

80

40

42

36

1950

70

252

47

49

38

44

84

50

53

45

156

51

82

46


VSD35-2, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 123 D = 138 D = 123 D = 138 D = 123 D = 138
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

15

54

5

<15

4

<15

7

<15

6

<15

12

<15

9

<15

600

30

108

18

31

17

29

28

31

23

29

48

32

35

30

600

33

120

23

34

21

32

35

35

29

32

59

35

44

33

600

55

198

61

49

56

47

94

50

77

48

159

51

118

49

750

20

72

6

17

5

15

11

17

8

15

19

18

14

16

750

35

126

18

32

16

30

32

32

25

30

58

33

41

31

750

50

180

37

42

32

40

64

43

50

41

118

44

84

42

750

65

234

62

50

55

48

108

51

84

49

199

53

141

50

900

25

90

8

20

6

18

14

21

11

18

28

21

19

19

900

40

144

19

33

16

30

36

33

27

31

71

34

49

32

900

55

198

35

42

30

40

68

43

51

40

133

44

92

42

900

70

252

57

49

48

47

111

50

82

48

216

52

149

49

1050

25

90

6

18

5

16

13

19

10

17

27

19

18

17

1050

45

162

20

34

16

31

42

35

31

32

86

36

58

33

1050

60

216

35

42

29

40

75

43

54

41

152

44

103

42

1050

75

270

55

49

45

46

117

50

84

47

237

52

160

49

1200

30

108

8

21

6

19

18

22

13

19

37

22

25

20

1200

50

180

22

35

17

32

49

36

35

33

103

37

69

34

1200

70

252

42

44

34

42

96

46

68

43

201

47

134

44

1200

85

306

62

50

49

48

141

52

100

49

296

54

197

51

1350

35

126

10

23

8

21

23

24

16

22

50

25

33

22

1350

55

198

24

36

18

33

57

37

39

34

122

38

80

35

1350

75

270

44

44

34

42

105

46

73

43

226

48

149

45

1350

90

324

62

50

49

48

152

52

105

49

326

54

215

51

1500

35

126

9

22

7

20

23

23

15

20

49

23

32

21

1500

55

198

22

34

17

32

55

35

38

33

120

37

79

34

1500

75

270

40

43

31

40

102

44

70

42

223

46

146

43

1500

95

342

64

50

49

47

164

52

112

49

357

54

234

51

1650

40

144

6

21

5

19

11

21

8

19

20

21

14

19

1650

65

234

15

33

13

31

28

34

21

32

53

35

37

33

1650

90

324

29

43

25

41

53

44

41

41

101

45

71

42

1650

115

414

47

50

41

48

87

51

66

49

165

53

115

50

1800

45

162

7

22

6

20

13

23

10

21

25

24

17

21

1800

70

252

16

34

14

32

31

35

23

33

60

36

41

34

1800

95

342

29

43

25

41

56

44

42

42

110

45

76

43

1800

120

432

46

50

39

48

89

51

67

49

175

53

120

50

1950

45

162

6

21

5

19

12

22

9

20

24

22

17

20

1950

70

252

15

33

12

31

29

34

22

32

58

35

40

32

1950

95

342

26

42

22

39

54

43

39

40

107

44

73

41

1950

125

450

45

50

38

48

93

51

68

49

185

53

126

50


VSD35-3, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 138 D = 158 D = 138 D = 158 D = 138 D = 158
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

25

90

6

18

6

16

11

18

8

16

19

19

13

16

600

40

144

16

30

14

28

27

31

21

28

49

32

33

29

600

60

216

36

42

31

40

61

43

46

40

109

44

74

41

600

75

270

55

49

49

47

95

50

71

47

171

51

116

48

750

30

108

7

20

6

17

13

20

9

18

25

21

17

18

750

50

180

19

33

16

31

36

34

26

31

70

35

45

32

750

70

252

36

43

30

40

70

44

50

41

137

46

89

42

750

85

306

53

49

44

46

103

50

74

47

201

52

131

49

900

35

126

8

21

6

19

16

22

11

19

33

22

21

20

900

55

198

18

33

15

31

39

34

27

31

80

35

51

32

900

75

270

34

42

27

39

73

43

50

40

149

45

94

42

900

95

342

54

49

43

47

117

51

80

48

239

52

151

49

1050

35

126

7

19

5

16

15

20

10

17

32

20

20

18

1050

55

198

16

31

12

28

37

32

24

29

78

33

48

30

1050

80

288

33

42

26

39

78

43

51

40

165

44

102

41

1050

105

378

57

50

44

47

134

51

88

48

283

53

175

50

1200

45

162

10

24

7

21

24

25

15

22

51

25

31

22

1200

70

252

23

36

17

33

57

37

37

34

123

38

76

35

1200

95

342

42

44

31

42

105

46

68

43

227

48

139

44

1200

115

414

62

50

46

47

153

52

99

49

333

54

203

51

1350

50

180

11

25

8

22

28

26

18

23

62

27

38

24

1350

75

270

24

36

18

33

63

37

40

34

140

39

85

35

1350

100

360

43

44

31

41

112

46

71

43

248

48

150

44

1350

120

432

62

50

44

47

162

52

103

48

357

54

216

50

1500

55

198

12

26

9

23

33

27

21

24

74

28

45

25

1500

80

288

26

36

18

33

70

38

44

35

157

39

95

36

1500

105

378

45

44

31

41

121

46

76

43

271

48

163

44

1500

130

468

68

50

48

47

185

52

116

49

415

55

249

51

1650

60

216

7

23

6

21

14

24

10

22

27

25

17

22

1650

90

324

15

34

12

32

30

35

21

32

61

36

39

33

1650

120

432

26

42

22

40

54

44

38

41

108

45

69

42

1650

155

558

44

50

36

47

90

51

62

49

179

53

114

50

1800

65

234

7

24

6

22

15

25

11

22

31

26

20

23

1800

100

360

17

36

13

33

36

37

25

34

73

38

46

35

1800

130

468

28

43

22

41

60

45

41

42

123

46

78

43

1800

165

594

45

50

36

48

97

52

66

49

199

54

125

51

1950

70

252

8

25

6

23

17

26

12

23

35

27

22

24

1950

100

360

16

35

12

32

35

36

23

33

72

37

45

34

1950

135

486

28

43

22

41

63

44

42

42

131

46

82

43

1950

170

612

44

50

35

47

99

52

67

49

207

54

129

50


VSD35-4, nawiew powietrza, wypływ naprzemienny poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V D = 158 D = 198 D = 158 D = 198 D = 158 D = 198
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

30

108

5

17

4

<15

9

17

6

<15

16

17

9

<15

600

55

198

17

32

14

28

29

33

19

29

53

34

29

29

600

75

270

32

41

26

37

54

42

35

38

99

43

53

39

600

100

360

56

50

46

46

96

51

62

47

175

53

94

48

750

40

144

7

21

5

17

13

21

8

17

26

22

13

17

750

65

234

18

34

14

29

35

34

21

30

68

36

34

31

750

90

324

34

43

26

39

67

44

39

40

131

46

65

40

750

110

396

51

49

39

45

100

51

58

46

195

52

97

47

900

45

162

7

21

5

17

15

22

9

18

31

22

15

18

900

70

252

17

33

12

29

37

34

20

29

76

35

36

30

900

100

360

35

43

24

39

75

45

41

40

154

46

73

41

900

125

450

54

50

38

46

117

52

64

47

240

53

114

48

1050

50

180

8

22

5

18

18

22

9

18

38

23

17

19

1050

75

270

17

33

11

28

40

34

21

29

84

35

39

30

1050

105

378

33

42

22

38

78

44

40

39

164

45

75

40

1050

135

486

54

50

36

45

128

51

66

46

272

54

124

48

1200

55

198

8

23

5

19

21

23

10

19

44

24

20

19

1200

85

306

20

34

12

30

49

35

24

30

106

37

47

31

1200

115

414

36

43

22

38

89

44

44

39

193

46

86

41

1200

145

522

56

50

35

45

141

52

70

46

307

54

137

48

1350

65

234

11

25

6

21

28

26

13

22

61

27

27

22

1350

95

342

23

36

13

31

59

37

28

32

130

38

57

33

1350

125

450

39

43

23

39

102

45

49

40

225

47

99

41

1350

155

558

59

50

35

45

156

52

75

47

346

54

151

48

1500

70

252

12

26

7

22

31

27

15

22

70

28

30

23

1500

100

360

23

36

13

31

64

37

30

32

143

39

62

33

1500

135

486

43

44

24

39

116

46

54

41

260

48

112

42

1500

165

594

63

50

36

45

173

52

81

47

388

55

168

49

1650

80

288

7

25

5

21

14

25

8

21

28

26

14

22

1650

120

432

15

35

11

31

31

36

18

32

62

37

30

33

1650

160

576

27

44

20

39

55

45

31

40

111

46

54

41

1650

200

720

42

50

30

46

86

52

49

47

173

54

84

48

1800

85

306

7

25

5

21

15

26

8

22

31

26

15

22

1800

125

450

15

35

11

31

32

36

18

32

66

37

32

33

1800

170

612

28

44

18

39

60

45

31

40

122

47

55

41

1800

210

756

42

50

30

46

91

52

49

47

186

54

88

48

1950

90

324

7

25

5

22

16

26

9

22

34

27

16

23

1950

133

480

16

36

11

32

36

37

19

32

74

38

35

33

1950

177

636

28

44

19

39

62

45

33

40

130

47

60

42

1950

220

792

42

50

29

46

96

52

51

47

201

54

93

49


Nawiewniki szczelinowe z indywidualnie ręcznie regulowanymi kierownicami powietrza i estetyczną szyną czołową z jedną do czterech szczelin, do jednostronnego poziomego, naprzemiennego poziomego lub naprzemiennego skośnego nawiewu powietrza. Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Do montażu w sufitach podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z indywidualnie regulowanymi czarnymi lub białymi kierownicami powietrza, a także skrzynki rozprężnej z poziomym podłączeniem i uchwytami do podwieszenia.

Mocowanie za pomocą sprężynek lub ukryte mocowanie za pomocą śrub

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Płytki końcowe i kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Wykładzina z wełny mineralnej
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • WW: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 600 – 1950 mm
 • Ilość szczelin: 1, 2, 3, 4
 • Przedłużenie łącznika: 0, 30, 55, 80, 104, 105, 129 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 15 – 50 (l/s)/m lub 54 – 180 (m³/h)/m
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 45 – 135 (l/s)/m lub 162 – 486 (m³/h)/m
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Warianty wykonania, Wyposażenie, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wyposażenie
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

VSD35-*-AS

Wariant

 • Nawiewnik szczelinowy ze skrzynką rozprężną z ukrytym mocowaniem za pomocą śrub
 • Ukryte mocowanie za pomocą śrub tylko z profilem B00 (z rozszerzonym profilem)

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Ukryte mocowanie
 • Przepustnica (opcjonalnie)
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

VSD35-*-DS

Wariant

 • Nawiewnik szczelinowy ze skrzynką rozprężną z ukrytym mocowaniem za pomocą śrub
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną
 • Ukryte mocowanie za pomocą śrub tylko z profilem B00 (z rozszerzonym profilem)

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Ukryte mocowanie
 • Izolacja akustyczna i termiczna
 • Przepustnica (opcjonalnie)
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

VSD35-*-AK

Wariant

 • Nawiewnik szczelinowy ze skrzynką rozprężną z ukrytym mocowaniem za pomocą sprężynek

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Przepustnica (opcjonalnie)
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

VSD35-*-DK

Wariant

 • Nawiewnik szczelinowy ze skrzynką rozprężną z ukrytym mocowaniem za pomocą sprężynek
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Ukryte mocowanie
 • Izolacja akustyczna i termiczna
 • Przepustnica (opcjonalnie)
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

VSD35-*-AA

Wariant

 • Nawiewnik szczelinowy ze skrzynką rozprężną z ukrytym mocowaniem za pomocą sprężynek
 • Asymetryczna skrzynka rozprężna

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Asymetryczna skrzynka rozprężna
 • Przepustnica (opcjonalnie)
 • Uszczelka wargowa (opcjonalnie)

VSD35

Długość nominalna
mm
LN
L1
mm
600 600
750 750
900 900
1050 1050
1200 1200
1350 1350
1500 1500
1650 1650
1800 1800
1950 1950


VSD35

Wariant
000
P
mm
B00
P
mm
VSD35-1 35 55
VSD35-2 62 82
VSD35-3 89 109
VSD35-4 116 136


VSD35

Długość nominalna
mm
LN
L1
mm
L3
mm
600 600 595
750 750 745
900 900 895
1050 1050 1045
1200 1200 1195
1350 1350 1345
1500 1500 1495
1650 1650 1645
1800 1800 1795
1950 1950 1945


VSD35-*-AS

Wariant
Y = 0
H3
mm
Y = 0
A
mm
Y = 30
H3
mm
Y = 30
A
mm
Y = 55
H3
mm
Y = 55
A
mm
Y = 80
H3
mm
Y = 80
A
mm
Y = 104
H3
mm
Y = 104
A
mm
B3
mm
H4
mm
ØD
mm
C
mm
VSD35-1/... × 98 228 153 258 183 283 208 308 233 332 257 100 152 98 48
VSD35-1/... × 123 228 153 258 183 283 208 308 233 332 257 100 152 123 46
VSD35-2/... × 123 258 168 288 198 313 223 338 248 362 272 138 182 123 46
VSD35-2/... × 138 258 168 288 198 313 223 338 248 362 272 138 182 138 40
VSD35-3/... × 138 276 177 306 207 331 232 356 257 380 281 176 200 138 40
VSD35-3/... × 158 276 177 306 207 331 232 356 257 380 281 176 200 158 48
VSD35-4/... × 158 308 193 338 223 363 248 388 273 412 297 214 232 158 48
VSD35-4/... × 198 308 193 338 223 363 248 388 273 412 297 214 232 198 48

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 76, 106, 131, 156, 180 mm


VSD35-*-DS

Wariant
Y = 0
H3
mm
Y = 0
A
mm
Y = 30
H3
mm
Y = 30
A
mm
Y = 55
H3
mm
Y = 55
A
mm
Y = 80
H3
mm
Y = 80
A
mm
Y = 104
H3
mm
Y = 104
A
mm
B3
mm
H4
mm
ØD
mm
C
mm
VSD35-1/... × 98 248 153 278 183 303 208 328 233 352 257 138 172 98 48
VSD35-1/... × 123 248 153 278 183 303 208 328 233 352 257 138 172 123 46
VSD35-2/... × 123 278 168 308 198 333 223 358 248 382 272 176 202 123 46
VSD35-2/... × 138 278 168 308 198 333 223 358 248 382 272 176 202 138 40
VSD35-3/... × 138 296 177 326 207 351 232 376 257 400 281 214 220 138 40
VSD35-3/... × 158 296 177 326 207 351 232 376 257 400 281 214 220 158 48
VSD35-4/... × 158 328 193 358 223 383 248 408 273 432 297 254 252 158 48
VSD35-4/... × 198 328 193 358 223 383 248 408 273 432 297 254 252 198 48

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 76, 106, 131, 156, 180 mm


VSD35-*-AK, VSD35-*-AA

Wariant
Y = 0
H3
mm
Y = 0
A
mm
Y = 30
H3
mm
Y = 30
A
mm
Y = 55
H3
mm
Y = 55
A
mm
Y = 80
H3
mm
Y = 80
A
mm
Y = 105
H3
mm
Y = 105
A
mm
Y = 129
H3
mm
Y = 129
A
mm
B3
mm
H4
mm
ØD
mm
C
mm
VSD35-1/... × 98 203 127 233 157 258 182 283 207 308 232 332 256 100 152 98 48
VSD35-1/... × 123 203 127 233 157 258 182 283 207 308 232 332 256 100 152 123 46
VSD35-2/... × 123 233 143 263 173 288 198 313 223 338 248 362 272 138 182 123 46
VSD35-2/... × 138 233 143 263 173 288 198 313 223 338 248 362 272 138 182 138 40
VSD35-3/... × 138 251 152 281 182 306 207 331 232 356 257 380 281 176 200 138 40
VSD35-3/... × 158 251 152 281 182 306 207 331 232 356 257 380 281 176 200 158 48
VSD35-4/... × 158 283 168 313 198 338 223 363 248 388 273 412 297 214 232 158 48
VSD35-4/... × 198 283 168 313 198 338 223 363 248 388 273 412 297 214 232 198 48

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 51, 81, 106, 131, 156, 180 mm


VSD35-*-DK

Wariant
Y = 0
H3
mm
Y = 0
A
mm
Y = 30
H3
mm
Y = 30
A
mm
Y = 55
H3
mm
Y = 55
A
mm
Y = 80
H3
mm
Y = 80
A
mm
Y = 105
H3
mm
Y = 105
A
mm
Y = 129
H3
mm
Y = 129
A
mm
B3
mm
H4
mm
ØD
mm
C
mm
VSD35-1/... × 98 223 127 253 157 278 182 303 207 328 232 352 256 138 172 98 48
VSD35-1/... × 123 223 127 253 157 278 182 303 207 328 232 352 256 138 172 123 46
VSD35-2/... × 123 253 143 283 173 308 198 333 223 358 248 382 272 176 202 123 46
VSD35-2/... × 138 253 143 283 173 308 198 333 223 358 248 382 272 176 202 138 40
VSD35-3/... × 138 271 152 301 182 326 207 351 232 376 257 400 281 214 220 138 40
VSD35-3/... × 158 271 152 301 182 326 207 351 232 376 257 400 281 214 220 158 48
VSD35-4/... × 158 303 168 333 198 358 223 383 248 408 273 432 297 254 252 158 48
VSD35-4/... × 198 303 168 333 198 358 223 383 248 408 273 432 297 254 252 198 48

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 51, 81, 106, 131, 156, 180 mm


VSD35-*-AS

Długość nominalna
mm
LN
VSD35-1
m
kg
VSD35-2
m
kg
VSD35-3
m
kg
VSD35-4
m
kg
600 3,0 3,7 4,3 5,1
750 3,7 4,5 5,3 6,3
900 4,4 5,4 6,3 7,4
1050 5,1 6,2 7,3 8,5
1200 5,8 7,1 8,2 9,6
1350 6,5 7,9 9,2 10,7
1500 7,2 8,8 10,2 11,9
1650 7,9 9,6 11,1 13,0
1800 8,6 10,5 12,1 14,1
1950 9,3 11,3 13,1 15,2

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 51, 81, 106, 131, 156, 180 mm


VSD35-*-DS

Długość nominalna
mm
LN
VSD35-1
m
kg
VSD35-2
m
kg
VSD35-3
m
kg
VSD35-4
m
kg
600 3,8 4,6 5,4 6,2
750 4,7 5,7 6,6 7,6
900 5,6 6,7 7,8 9,0
1050 6,4 7,8 8,9 10,3
1200 7,3 8,8 10,1 11,7
1350 8,2 9,9 11,3 13,1
1500 9,1 10,9 12,5 14,4
1650 10,0 11,9 13,7 15,8
1800 10,8 13,0 14,9 17,2
1950 11,7 14,0 16,1 18,5

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 51, 81, 106, 131, 156, 180 mm


VSD35-*-AK, VSD35-*-AA

Długość nominalna
mm
LN
VSD35-1
m
kg
VSD35-2
m
kg
VSD35-3
m
kg
VSD35-4
m
kg
600 2,2 2,9 3,6 4,3
750 2,7 3,6 4,4 5,3
900 3,3 4,3 5,1 6,2
1050 3,8 4,9 5,9 7,2
1200 4,3 5,6 6,7 8,1
1350 4,8 6,3 7,5 9,0
1500 5,3 6,9 8,3 10,0
1650 5,8 7,6 9,1 10,9
1800 6,4 8,2 9,9 11,9
1950 6,9 8,9 10,7 12,8

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 51, 81, 106, 131, 156, 180 mm


VSD35-*-DK

Długość nominalna
mm
LN
VSD35-1
m
kg
VSD35-2
m
kg
VSD35-3
m
kg
VSD35-4
m
kg
600 3,1 3,9 4,6 5,5
750 3,8 4,7 5,6 6,6
900 4,4 5,6 6,6 7,8
1050 5,1 6,5 7,6 9,0
1200 5,8 7,3 8,6 10,2
1350 6,5 8,2 9,6 11,4
1500 7,2 9,0 10,7 12,5
1650 7,9 9,9 11,7 13,7
1800 8,6 10,8 12,7 14,9
1950 9,3 11,6 13,7 16,1

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 51, 81, 106, 131, 156, 180 mm


Wariant
000
P
mm
000
E
mm
B00
P
mm
B00
E
mm
VSD35-1 35 110 55 100
VSD35-2 62 110 82 100
VSD35-3 89 110 109 100
VSD35-4 116 110 136 100

Y: Przedłużenie łącznika, całkowite długości łączników 51, 81, 106, 131, 156, 180 mm


Ilość i średnica króćców

Długość nominalna VSD35-1 VSD35-2 VSD35-3 VSD35-4
Długość nominalna ØD
Długość nominalna mm

600 – 1500

1 × 98

1 × 123

1 × 123

1 × 138

1 × 138

1 × 158

1 × 158

1 × 198

1650 – 1950

2 × 98

2 × 123

2 × 123

2 × 138

2 × 138

2 × 158

2 × 158

2 × 198


Profile

VSD35

Wariant
000
P
mm
B00
P
mm
VSD35-1 35 55
VSD35-2 62 82
VSD35-3 89 109
VSD35-4 116 136


VSD35

Długość nominalna
mm
LN
VSD35-1
Aeff

VSD35-1
Aeff WS

VSD35-2
Aeff

VSD35-2
Aeff WS

VSD35-3
Aeff

VSD35-3
Aeff WS

VSD35-4
Aeff

VSD35-4
Aeff WS

600 0,0035 0,0039 0,0070 0,0078 0,0105 0,0117 0,0140 0,0156
750 0,0044 0,0049 0,0088 0,0097 0,0131 0,0146 0,0175 0,0194
900 0,0053 0,0058 0,0105 0,0117 0,0158 0,0175 0,0210 0,0233
1050 0,0061 0,0068 0,0123 0,0136 0,0184 0,0204 0,0245 0,0272
1200 0,0070 0,0078 0,0140 0,0156 0,0210 0,0233 0,0280 0,0311
1350 0,0079 0,0088 0,0158 0,0175 0,0237 0,0262 0,0315 0,0350
1500 0,0088 0,0097 0,0175 0,0194 0,0263 0,0292 0,0350 0,0389
1650 0,0096 0,0107 0,0193 0,0214 0,0289 0,0321 0,0385 0,0428
1800 0,0105 0,0117 0,0210 0,0233 0,0315 0,0350 0,0421 0,0467
1950 0,0114 0,0126 0,0228 0,0253 0,0342 0,0379 0,0456 0,0505

Aeff: Wypływ powietrza jednostronny poziomy i naprzemienny poziomyAeff WS: Wypływ powietrza naprzemienny skośny


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Nawiewniki z krótszą skrzynką rozprężną oraz nawiewniki nieaktywne wymagają zatosowania zaślepki; długość zaślepki = L1 – L3
 • Przy aranżacji liniowej nawiewniki należy połączyć za pomocą trzpieni łączących i prowadnic
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewniki szczelinowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): przepustnica może być ustawiona również po montażu szyny czołowej nawiewnika.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

L₁ [mm]

Długość nawiewnika bez elementów końcowych

L₃ [mm]

Długość skrzynki rozprężnej

P [mm]

Całkowita szerokość szczeliny nawiewnej - również z rozszerzonym profilem

B₃ [mm]

Szerokość skrzynki rozprężnej

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika szczelinowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

Y [mm]

Przedłużenie łącznika - długość łącznika jest sumą długości stałej i przedłużenia

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

fm [Hz]

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59