Typ VSD 35-3-AZ | TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
VSD35-3-AZ
Serie VSD 35-3-AZ
VSD35-3-AZ
Serie VSD 35-3-AZ

Typ VSD35-3-AZ

Nawiew i wywiew powietrza zintegrowane w jednej obudowie

Nawiewniki szczelinowe o szerokości nominalnej 35 mm, stosowane równocześnie do nawiewu i wywiewu powietrza

 • Długość nominalna od 600 do 1200 mm, 3 szczeliny
 • Zakres strumieni objętości powietrza 8 – 40 l/s lub 30 – 144 m³/h
 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza, możliwość regulacji przez szynę czołową nawiewnika
 • Wykładzina akustyczna zapewniająca wysoki poziom tłumienia
 • Mocowanie za pomocą sprężynek
 • Kątowniki końcowe, uchwyty mocujące

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe Typ VSD35-3-AZ stosowane są jako urządzenia nawiewno-wywiewne w obszarach komfortu
 • Wypływ powietrza jednostronny skośny; przepływ turbulentny (wentylacja mieszająca)
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do poziomego montażu w ścianach i przegrodach

Cechy charakterystyczne

 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Wielkości nominalne

 • LN: 600, 750, 900, 1050, 1200 mm

Opis

Warianty wykonania

 • VSD35-3-AZ-...: nawiew i wywiew powietrza zintegrowane w jednej obudowie, bez wykładziny akustycznej
 • VSD35-3-AZ-...-ZT: nawiew i wywiew powietrza zintegrowane w jednej obudowie, z wykładziną akustyczną
 • VSD35-3-AZ-...: Czarne kierownice powietrza
 • VSD35-3-AZ-.../WW: Białe kierownice powietrza


Skrzynka rozprężna i sposób montażu szyny czołowej nawiewnika

 • AK: Skrzynka rozprężna ze sztywnym mocowaniem
 • AS: Skrzynka rozprężna z mocowanim za pomocą sprężynek

Cechy charakterystyczne

 • Szyna czołowa z indywidualnie, manualnie ustawianymi kierownicami powietrza
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Mocowanie za pomocą sprężynek (ułatwiające montaż szyny czołowej nawiewnika) lub mocowanie za pomocą śrub

Wyposażenie

 • Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • Kątowniki końcowe

Wyposażenie dodatkowe

 • Uszczelka wargowa
 • Uchwyty mocujące

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna i uchwyty mocujące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Materiałem tłumiącym w przesłuchowym tłumiku hałasu jest wełna mineralna
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • WW: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki sufitowe kierują strumień powietrza pod kątem do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe VSD35-3-AZ mają regulowane kierownice powietrza. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

Nawiewniki szczelinowe typu VSD35-3-AZ stosowane są jako urządzenia nawiewno-wywiewne do obszarów komfortu

Długość nominalna

600, 750, 900, 1050, 1200 mm

Ilość szczelin

3

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K 

8 – 15 l/s lub 30 – 54 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

25 – 40 l/s lub 90 – 144 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K


Tłumienie dźwięku – nawiew

Długość nominalna Środkowa częstotliwość fm [Hz]
Długość nominalna 125 250 500 1000 2000
Długość nominalna Dt
Długość nominalna dB

600, 750, 900, 1050, 1200

14

7

7

4

4


Tłumienie dźwięku – wywiew

Długość nominalna Środkowa częstotliwość fm [Hz]
Długość nominalna 125 250 500 1000 2000
Długość nominalna Dt
Długość nominalna dB

600, 750, 900, 1050, 1200

14

7

7

4

4


Tłumienie dźwięku – nawiew

Długość nominalna Środkowa częstotliwość fm [Hz]
Długość nominalna 125 250 500 1000 2000
Długość nominalna Dt
Długość nominalna dB

600, 750

16

13

14

16

25

900, 1050, 1200

18

12

14

21

26


Tłumienie dźwięku – wywiew

Długość nominalna Środkowa częstotliwość fm [Hz]
Długość nominalna 125 250 500 1000 2000
Długość nominalna Dt
Długość nominalna dB

600, 750

15

11

11

15

22

900, 1050, 1200

17

11

13

19

25


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

VSD35-3-AZ, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

8

30

6

3

15

9

5

17

26

13

24

600

15

54

19

9

31

31

16

34

85

43

40

600

25

90

54

26

45

86

45

47

237

120

54

600

30

108

77

37

50

124

65

52

341

173

59

750

10

37

7

4

21

12

8

23

28

19

31

750

20

72

28

15

38

44

31

40

107

74

47

750

25

90

44

24

44

68

48

46

167

116

53

750

30

108

64

35

48

98

70

51

241

167

57

900

12

44

9

6

23

14

10

26

37

28

29

900

20

72

24

15

36

37

27

39

97

74

44

900

30

108

55

33

46

82

60

50

217

167

55

900

35

126

74

45

51

112

82

54

296

228

60

1050

15

54

12

8

28

17

15

30

58

39

38

1050

25

90

34

22

40

48

41

44

161

110

51

1050

35

126

66

43

49

95

80

53

316

215

60

1050

40

144

86

56

52

124

104

56

413

281

63

1200

15

54

11

8

26

20

13

29

55

41

38

1200

30

108

44

30

44

79

52

47

218

165

56

1200

35

126

60

41

48

107

71

52

297

225

60

1200

40

144

79

54

51

140

92

55

388

293

63


VSD35-3-AZ-ZT, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

8

30

13

9

18

13

10

18

22

17

20

600

15

54

42

30

35

43

35

36

73

58

36

600

20

72

74

53

44

76

62

44

130

104

44

600

25

90

116

83

50

119

96

51

203

162

50

750

10

36

19

15

24

12

16

25

32

31

26

750

15

54

43

33

36

44

36

37

73

69

37

750

20

72

76

58

44

68

65

46

129

122

44

750

25

90

118

91

51

98

101

52

202

191

50

900

12

44

19

14

24

14

17

24

45

36

26

900

20

72

51

37

38

37

44

37

118

95

39

900

25

90

79

58

44

82

69

43

184

149

45

900

30

108

114

83

49

112

100

48

265

215

50

1050

15

54

27

21

30

17

31

31

65

56

32

1050

25

90

76

59

44

48

86

45

182

155

45

1050

30

108

110

84

49

95

124

50

261

223

50

1050

35

126

149

115

53

124

169

54

356

304

54

1200

15

54

28

21

30

20

26

29

65

54

31

1200

20

72

49

38

38

79

45

37

116

95

39

1200

30

108

111

85

49

107

102

48

261

215

49

1200

35

126

151

115

53

140

139

52

355

292

53


Nawiewniki szczelinowe z indywidualnie ręcznie regulowanymi kierownicami powietrza i estetyczną szyną czołową z trzema szczelinami, do jednostronnego skośnego nawiewu powietrza. Do równoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza. Do montażu w ścianach i przegrodach.

Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z indywidualnie regulowanymi czarnymi lub białymi kierownicami powietrza, a także skrzynki rozprężnej z poziomo podłączonym króćcem powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Szyna czołowa mocowana do skrzynki rozprężnej za pomocą sprężynek lub połączona na stałe.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Wartości tłumienia zmierzone zgodnie z PN-EN ISO 7235.

Cechy charakterystyczne

 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Odpowiednie do aranżacji liniowych

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna i uchwyty mocujące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Materiałem tłumiącym w przesłuchowym tłumiku hałasu jest wełna mineralna
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • WW: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Dane techniczne

 • Długości nominalne: 600, 750, 900, 1050, 1200 mm
 • Ilość szczelin: 3
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 8 – 15 l/s lub 30 – 54 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 25 – 40 l/s lub 90 – 144 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Warianty wykonania, Wyposażenie, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wyposażenie
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

VSD35-3-AZ

Długość nominalna
mm
LN
L1
mm
600 600
750 750
900 900
1050 1050
1200 1200


VSD35-3-AZ

Wariant
P
mm
VSD35-3-AZ 109


VSD35-3-AZ

Długość nominalna
mm
LN
L1
mm
L3
mm
L4
mm
ØD
mm
C
mm
E
mm
m
kg
600 600 595 622 78 40 150 3,9
750 750 745 772 78 40 150 4,8
900 900 895 922 78 40 150 5,6
1050 1050 1045 1072 78 40 150 6,5
1200 1200 1195 1222 78 40 150 7,4


VSD35-3-AZ-ZT

Długość nominalna
mm
LN
L1
mm
L3
mm
L4
mm
T3
mm
ØD
mm
C
mm
E
mm
m
kg
600 600 595 622 270 78 40 464 4,9
750 750 745 772 270 78 40 464 5,8
900 900 895 922 290 78 40 664 7,2
1050 1050 1045 1072 290 78 40 664 8,1
1200 1200 1195 1222 290 78 40 664 8,9


Profile

VSD35-3-AZ

Długość nominalna
mm
LN
Aeff

600 0,0039
750 0,0049
900 0,0058
1050 0,0068
1200 0,0078

Aeff: Wypływ powietrza jednostronny, skośny (nawiew powietrza)


Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Do montażu w ścianach i przegrodach
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Otwór montażowy

Długość nominalna
mm
LN
l
mm
h
mm
600 612 98
750 762 98
900 912 98
1050 1062 98
1200 1212 98


Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewniki szczelinowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): przepustnica może być ustawiona również po montażu szyny czołowej nawiewnika.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

L₁ [mm]

Długość nawiewnika bez elementów końcowych

L₃ [mm]

Długość skrzynki rozprężnej

P [mm]

Całkowita szerokość szczeliny nawiewnej - również z rozszerzonym profilem

B₃ [mm]

Szerokość skrzynki rozprężnej

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika szczelinowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

Y [mm]

Przedłużenie łącznika - długość łącznika jest sumą długości stałej i przedłużenia

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

fm [Hz]

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59