Typ VSD 50-1-LT | TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
VSD50-1-LT
Serie VSD 50-1-LT
VSD50-1-LT
Serie VSD 50-1-LT

Typ VSD50-1-LT

Do oszczędzającego przestrzeń montażu w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową

Nawiewniki szczelinowe o szerokości szyny czołowej 50 mm (szerokość nominalna) i z regulowanymi kierownicami powietrza

 • Długość nominalna: 550, 1175 mm, 1 szczelina
 • Zakres strumieni objętości powietrza 10 – 70 l/s lub 36 – 252 m³/h
 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Montaż w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową o grubości 50 mm i w ścianach o grubości 100 mm
 • Szyna czołowa mocowana za pomocą sprężynek
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Szyna czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza, możliwość regulacji przez szynę czołową nawiewnika

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT stosowane są jako urządzenia nawiewne lub wywiewne lub równocześnie nawiewno-wywiewne w obszarach komfortu
 • Wypływ powietrza jednostronny skośny; przepływ turbulentny (wentylacja mieszająca)
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Oszczędzający przestrzeń montaż w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową o grubości 50 mm i w ścianach o grubości 100 mm

Cechy charakterystyczne

 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Wewnętrzna wykładzina akustyczna redukuje hałas pomiędzy pomieszczeniami przez sieć przewodów
 • Mocowanie za pomocą sprężynek pozwala na łatwy montaż szyny czołowej po zakończeniu suchej zabudowy

Wielkości nominalne

 • LN: 550, 1175 mm

Opis

Warianty wykonania

 • VSD50 -1-LT: Nawiewnik szczelinowy do nawiewu lub wywiewu powietrza
 • VSD50 -1-LT-AZ: Nawiewnik szczelinowy równocześnie do nawiewu i wywiewu (tylko LN 1175 mm)
 • VSD50 -1-LT-.../WW: Białe kierownice powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Szyna czołowa z indywidualnie, manualnie ustawianymi kierownicami powietrza
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Wykładzina akustyczna zapewniająca wysoki poziom tłumienia
 • Mocowanie za pomocą sprężynek

Wyposażenie

 • Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza

Wyposażenie dodatkowe

 • Uszczelka wargowa

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Materiałem tłumiącym w przesłuchowym tłumiku hałasu jest wełna mineralna
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • WW: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki szczelinowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo lub skośnie. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe VSD50-1-LT mają regulowane kierownice powietrza. Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki VSD50-1-LT mogą być również stosowane do wywiewu lub równocześnie do nawiewu i wywiewu powietrza.

Długość nominalna

550, 1175 mm

Ilość szczelin

1

Minimalny strumień objętości powietrza

10, 25 l/s lub 36, 90 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

35, 70 l/s lub 126, 252 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K


Tłumienie dźwięku

Wariant Środkowa częstotliwość fm [Hz]
Wariant 125 250 500 1000 2000
Wariant Dt
Wariant dB

VSD50-1-LT/550

16

14

15

18

22

VSD50-1-LT/1175

13

12

11

17

20

VSD50-1-LT-AZ/1175

15

13

13

17

20


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

VSD50-1-LT, nawiew powietrza, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

550

10

36

7

<15

11

<15

29

<15

550

15

54

17

18

24

23

64

22

550

25

90

46

34

66

38

179

40

550

35

126

90

45

130

47

350

51

1175

25

90

18

19

26

24

63

26

1175

45

162

60

36

86

40

204

42

1175

55

198

89

43

128

45

305

47

1175

70

252

145

50

207

52

494

54


VSD50-1-LT, wywiew powietrza, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

550

10

36

7

<15

9

<15

33

18

550

15

54

16

15

21

18

74

31

550

25

90

43

37

59

39

205

47

550

35

126

85

51

116

53

401

58

1175

25

90

18

17

26

20

62

26

1175

45

162

59

34

85

38

199

42

1175

55

198

89

40

126

44

298

48

1175

70

252

144

47

204

51

483

54


VSD50-1-LT-AZ, nawiew i wywiew powietrza, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Długość nominalna V Położenie przepustnicy
Długość nominalna V 45° 90°
Długość nominalna V Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA Δpt nawiew powietrza Δpt wywiew powietrza LWA
Długość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

1175

10

36

7

6

<15

12

10

15

30

33

17

1175

15

54

15

13

20

26

23

26

68

75

29

1175

25

90

43

35

36

72

64

40

188

208

45

1175

40

144

110

90

50

186

163

53

482

532

61


Nawiewniki szczelinowe z indywidualnie ręcznie regulowanymi kierownicami powietrza i estetyczną szyną czołową z jedną szczeliną, do skośnego nawiewu powietrza. Do nawiewu powietrza, wywiewu powietrza lub jako połączenie elementu nawiewnego i wywiewnego. Do montażu w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową

Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z indywidualnie regulowanymi czarnymi lub białymi kierownicami powietrza, a także skrzynki rozprężnej z poziomym podłączeniem i wełny mineralnej do tłumienia dźwięku pomiędzy pomieszczeniami.

Szyna czołowa mocowana do skrzynki rozprężnej za pomocą sprężynek.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Odrębnie ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza
 • Wewnętrzna wykładzina akustyczna redukuje hałas pomiędzy pomieszczeniami przez sieć przewodów
 • Mocowanie za pomocą sprężynek pozwala na łatwy montaż szyny czołowej po zakończeniu suchej zabudowy

Materiały

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Materiałem tłumiącym w przesłuchowym tłumiku hałasu jest wełna mineralna
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • WW: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 550, 1175 mm
 • Ilość szczelin: 1
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 10 – 25 l/s lub 36 – 90 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 35 – 70 l/s lub 126 – 252 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

VSD50-1-LT

Długość nominalna
mm
LN
L1
mm
L3
mm
L4
mm
ØD
mm
A
mm
m
kg
550 530 550 586 78 227 6,1
1175 1155 1175 1211 98 227 12,3


VSD50-1-LT-AZ

Długość nominalna
mm
LN
L1
mm
L3
mm
L4
mm
ØD
mm
A
mm
E
mm
m
kg
1175 1155 1175 1211 78 227 620 13,6


Profile

VSD50-1-LT

Długość nominalna
mm
LN
Aeff

550 0,0055
1175 0,0118

Aeff: Wypływ powietrza jednostronny, skośny (nawiew powietrza)


Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż w ścianie poniżej sufitu
 • Montaż równocześnie z suchą zabudową
 • Długości zabudowy są zgodne z typowymi odległościami pomiędzy belkami konstrukcyjnymi lub ścianami działowymi
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Otwór montażowy

Długość nominalna
mm
LN
l
mm
h
mm
550 560 58
1175 1185 58


Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

L₁ [mm]

Długość nawiewnika bez elementów końcowych

L₃ [mm]

Długość skrzynki rozprężnej

P [mm]

Całkowita szerokość szczeliny nawiewnej - również z rozszerzonym profilem

B₃ [mm]

Szerokość skrzynki rozprężnej

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika szczelinowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

Y [mm]

Przedłużenie łącznika - długość łącznika jest sumą długości stałej i przedłużenia

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

fm [Hz]

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59