00258811_0


00258821_0
Maksymalna wydajność przy maksymalnych wymiarach B = 1.20 m, H = 2.03 m


00266844_0
Do stosowania w mechanicznych systemach oddymiania i systemach nadciśnieniowych


00258831_0
System podwójnych uszczelek zapewniający maksymalną szczelność zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach


00132450_0
Opcjonalnie TROXNETCOM


00267550_0
Wentylator oddymiający BVDAX z falownikiem


00258811_0
00258821_0
00266844_0
00258831_0
00132450_0
00267550_0

EK-JZ

Do mechanicznych systemów oddymiania, systemów nadciśnieniowych, do grawitacyjnych systemów usuwania dymu i gorących gazów, a także jako nawiew powietrza kompensacyjnego

Prostokątne klapy odcinające o małej głębokości zabudowy i dużej powierzchni przekroju poprzecznego do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej, stosowane w mechanicznych systemach oddymiania oraz w systemach nadciśnieniowych w budynkach lub zapewniające nawiew powietrza kompensacyjnego.

 • Wielkości nominalne 200 × 430 – 1200 × 2030 mm, do strumieni objętości powietrza i gorących gazów do 87,700 m³/h (24,360 l/s) przy 10 m/s
 • Szybki i łatwy montaż w lub na elementach konstrukcyjnych budynku, do wyciągu dymu i gorących gazów, zdalne sterowanie za pomocą siłownika
 • Obudowa, lamele klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Poziom ciśnienia 2, (–1000 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna (AA) i możliwość ręcznego przesterowania (MA)
 • Do przewodów oddymiających
 • C10.000 do oddymiania i funkcji wentylacyjnej w systemach mieszanych
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Kratka maskująca (różne warianty)
 • Rama montażowa do łączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej typu EK-JZ, ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych, do mechanicznych systemów oddymiania w budynkach.
 • Dostarczanie powietrza kompensacyjnego w mechanicznych systemach oddymiania
 • W systemach nadciśnieniowych
 • Do zastosowania w mieszanych systemach wentylacyjnych (wentylacji pożarowej i bytowej)
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM

Cechy charakterystyczne

 • C10.000 do oddymiania i funkcji wentylacyjnej w systemach mieszanych
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz 1366-2
 • Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3, szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Aktywacja ręczna także przez TROXNETCOM
 • Integracja z systemem BMS przez standarowe systemy bus
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10 z obciążeniem przegrody, na 10,000 cykli otwarcia/zamknięcia

Klasyfikacja

 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi

Wielkości nominalne

 • 200 × 430 do 1200 × 2030 mm
 • Długość obudowy L = 250 mm

Zastosowanie

 • Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej typu EK-JZ, ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych, do mechanicznych systemów oddymiania w budynkach.
 • Dostarczanie powietrza kompensacyjnego w mechanicznych systemach oddymiania
 • W systemach nadciśnieniowych
 • Do zastosowania w mieszanych systemach wentylacyjnych (wentylacji pożarowej i bytowej)
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM

Cechy charakterystyczne

 • C10.000 do oddymiania i funkcji wentylacyjnej w systemach mieszanych
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz 1366-2
 • Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3, szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Aktywacja ręczna także przez TROXNETCOM
 • Integracja z systemem BMS przez standarowe systemy bus
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10 z obciążeniem przegrody, na 10,000 cykli otwarcia/zamknięcia

Klasyfikacja

 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi

Wielkości nominalne

 • 200 × 430 do 1200 × 2030 mm
 • Długość obudowy L = 250 mm

Opis

Cechy charakterystyczne

 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Poziom ciśnienia 2, (–1000 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna lub ręczna
 • Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej

Wyposażenie 1

 • Rama montażowa do łączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi
 • Kratka maskująca - karbowana siatka druciana lub metalowa płyta z kwadratową perforacją
 • Kratka maskująca - z prostymi lub nachylonymi lamelami

Wyposażenie 2

 • Siłownik otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Moduł do integracji z siecią AS-i
 • Moduł do integracji ze standardowymi systemami bus

Elementy uzupełniające

TROXNETCOM

 • AES regulator powietrza wywiewanego i wyciąganego dymu

Wentylatory oddymiające X-FANS

 • Oddymiający wentylator dachowy BVDAX/BVD
 • Oddymiający wentylator do montażu ściennego BVW/BVWAXN
 • Oddymiający wentylator promieniowy BVREH/BVRA
 • Oddymiający wentylator strumieniowy BVGAX/BVGAXN


Wszystkie wentylatory testowane zgodnie z PN-EN 12101-3, F200/F300/F400 i F600, w zależności od typu. Z oznakowaniem CE oraz deklaracją właściwości użytkowych.


Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających

 • Certyfikowany falownik X FAN-Control

Bezpieczne i dokładne dostosowanie prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających w systemach jedno i wielostrefowych.

Cechy konstrukcyjne

 • Konstrukcja prostokątna
 • Siłownik elektryczny otwórz/zamknij
 • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika
 • Możliwość połączenia z ramą montażową lub kratką maskującą

Materiały

 • Obudowa, przegroda klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Łożyska z brązu
 • Oś przegrody klapy i cięgna wykonane ze stali nierdzewnej

Normy i wytyczne

 • Rozporządzenie o warunkach wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych
 • PN-EN 12101-8: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-10: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-2: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające
 • PN-EN 13501-4: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
 • PN-EN 1751: Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

Konserwacja

Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy regularnie poddawać pracom konserwacyjnym. Klapy muszą pozostawać w gotowości do zadziałania przez cały czas

 • Konserwację należy przeprowadzać co najmniej co 6 miesięcy
 • Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych należy sporządzić raport, który należy przechowywać gotowy do wglądu
 • Poprawność działania klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej należy sprawdzać co sześć miesięcy, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie sprawdzenia jest właściciel systemu oddymiającego, testy sprawdzające należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 13306 i DIN 31051. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych kontroli działania będą pozytywne następny przegląd konserwacyjny może być przeprowadzony po upływie roku.
 • W zależności od lokalizacji klap należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymagań i przepisów.
 • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji

Cechy charakterystyczne

 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Poziom ciśnienia 2, (–1000 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna lub ręczna
 • Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej

Wyposażenie 1

 • Rama montażowa do łączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi
 • Kratka maskująca - karbowana siatka druciana lub metalowa płyta z kwadratową perforacją
 • Kratka maskująca - z prostymi lub nachylonymi lamelami

Wyposażenie 2

 • Siłownik otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Moduł do integracji z siecią AS-i
 • Moduł do integracji ze standardowymi systemami bus

Elementy uzupełniające

TROXNETCOM

 • AES regulator powietrza wywiewanego i wyciąganego dymu

Wentylatory oddymiające X-FANS

 • Oddymiający wentylator dachowy BVDAX/BVD
 • Oddymiający wentylator do montażu ściennego BVW/BVWAXN
 • Oddymiający wentylator promieniowy BVREH/BVRA
 • Oddymiający wentylator strumieniowy BVGAX/BVGAXN


Wszystkie wentylatory testowane zgodnie z PN-EN 12101-3, F200/F300/F400 i F600, w zależności od typu. Z oznakowaniem CE oraz deklaracją właściwości użytkowych.


Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających

 • Certyfikowany falownik X FAN-Control

Bezpieczne i dokładne dostosowanie prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających w systemach jedno i wielostrefowych.

Cechy konstrukcyjne

 • Konstrukcja prostokątna
 • Siłownik elektryczny otwórz/zamknij
 • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika
 • Możliwość połączenia z ramą montażową lub kratką maskującą

Materiały

 • Obudowa, przegroda klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Łożyska z brązu
 • Oś przegrody klapy i cięgna wykonane ze stali nierdzewnej

Normy i wytyczne

 • Rozporządzenie o warunkach wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych
 • PN-EN 12101-8: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-10: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-2: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające
 • PN-EN 13501-4: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
 • PN-EN 1751: Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

Konserwacja

Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy regularnie poddawać pracom konserwacyjnym. Klapy muszą pozostawać w gotowości do zadziałania przez cały czas

 • Konserwację należy przeprowadzać co najmniej co 6 miesięcy
 • Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych należy sporządzić raport, który należy przechowywać gotowy do wglądu
 • Poprawność działania klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej należy sprawdzać co sześć miesięcy, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie sprawdzenia jest właściciel systemu oddymiającego, testy sprawdzające należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 13306 i DIN 31051. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych kontroli działania będą pozytywne następny przegląd konserwacyjny może być przeprowadzony po upływie roku.
 • W zależności od lokalizacji klap należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymagań i przepisów.
 • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji
 • Kod zamówieniowy
Schemat EK-JZ 00261827_0
① Obudowa
② Lamele
③ Specjalnie profilowana uszczelka wzdłuż krawędzi lamel
④ Uszczelka boczna
⑤ Profil oporowy, dolny
⑥ Tabliczka znamionowa
⑦ Siłownik
⑧ Mocowanie pokrywy
⑨ Cięgna
⑩ Obudowa siłownika
⑪ Pokrywa obudowy siłownika (przekrój)
⑫ Uchwyt (do demontażu pokrywy)
⑬ Profil oporowy, górny


Zasada działania

Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej stosowane są w mechanicznych systemach oddymiania w budynkach.

Stosowane są do usuwania dymu i gazów oraz dostarczania świeżego powietrza do stref przeciwpożarowych.

Klapy zbudowane są z płyty z krzemianu wapnia, otwierane lub zamykane po wykryciu dymu za pomocą obudowanego siłownika, sterowanego sygnałem z czujnika dymu lub systemu przeciwpożarowego.

Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mają dwa położenia bezpieczeństwa: otwarta i zamknięta.

W przypadku ognioodpornych klap odcinających do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej położeniem bezpieczeństwa jest zarówno położenie klapy "otwarta" jak i "zamknięta" w zależności od miejsca pożaru jak i drogi odprowadzania dymu.

Jeżeli położeniem bezpieczeństwa jest klapa otwarta powierzchnia czynna klapy musi pozostawać zachowana także w przypadku pożaru.

Klapa EK-JZ przechodzi do żądanego położenia bezpieczeństwa po otrzymaniu sygnału wyzwalanego automatycznie lub ręcznie. Zgodnie z krzywą temperatura-czas klapa EK-JZ może być otwarta lub zamknięta po 25 minutach (MA, sterowanie manualne) od zapoczątkowania pożaru.

Aby zapewnić niezawodność działania klap konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów.

Zasada działania

Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej stosowane są w mechanicznych systemach oddymiania w budynkach.

Stosowane są do usuwania dymu i gazów oraz dostarczania świeżego powietrza do stref przeciwpożarowych.

Klapy zbudowane są z płyty z krzemianu wapnia, otwierane lub zamykane po wykryciu dymu za pomocą obudowanego siłownika, sterowanego sygnałem z czujnika dymu lub systemu przeciwpożarowego.

Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mają dwa położenia bezpieczeństwa: otwarta i zamknięta.

W przypadku ognioodpornych klap odcinających do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej położeniem bezpieczeństwa jest zarówno położenie klapy "otwarta" jak i "zamknięta" w zależności od miejsca pożaru jak i drogi odprowadzania dymu.

Jeżeli położeniem bezpieczeństwa jest klapa otwarta powierzchnia czynna klapy musi pozostawać zachowana także w przypadku pożaru.

Klapa EK-JZ przechodzi do żądanego położenia bezpieczeństwa po otrzymaniu sygnału wyzwalanego automatycznie lub ręcznie. Zgodnie z krzywą temperatura-czas klapa EK-JZ może być otwarta lub zamknięta po 25 minutach (MA, sterowanie manualne) od zapoczątkowania pożaru.

Aby zapewnić niezawodność działania klap konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów.


Wielkości nominalne B × H

200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm

Długość obudowy

250 mm

Zakres strumieni objętości powietrza

Do 24361 l/s lub do 87700 m³/h

Zakres różnicy ciśnienia

Poziom ciśnienia 2: –1000 Pa do 500 Pa

Temperatura pracy

–30 do 50 °C; temperatura nie powinna spadać poniżej punktu rosy

Prędkość przepływu powietrza*

≤ 10 m/s dla wielkości maksymalnej, ≤ 10 – 15 m/s dla mniejszych wymiarów; maksymalnie do 87700 m³/h

* Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę odcinającą do systemów wentylacji pożarowej


EK-JZ, ilość lamel, powierzchnia netto, współczynnik izolacyjności akustycznej

Wielkość nominalna Lamele Powierzchnia netto Współczynnik izolacyjności akustycznej
B H n Afree Ageo RW
mm dB

200

430

2

0,06

0,09

37

250

430

2

0,08

0,11

36

300

430

2

0,09

0,13

36

350

430

2

0,11

0,15

35

400

430

2

0,12

0,17

34

450

430

2

0,14

0,19

34

500

430

2

0,15

0,22

33

550

430

2

0,17

0,24

33

600

430

2

0,18

0,26

33

650

430

2

0,20

0,28

32

700

430

2

0,22

0,30

32

750

430

2

0,23

0,32

32

800

430

2

0,25

0,34

31

850

430

2

0,26

0,37

31

900

430

2

0,28

0,39

31

950

430

2

0,29

0,41

31

1000

430

2

0,31

0,43

30

1050

430

2

0,32

0,45

30

1100

430

2

0,34

0,47

30

1150

430

2

0,35

0,49

30

1200

430

2

0,37

0,52

30

200

630

3

0,09

0,13

36

250

630

3

0,12

0,16

35

300

630

3

0,14

0,19

34

350

630

3

0,16

0,22

33

400

630

3

0,19

0,25

33

450

630

3

0,21

0,28

32

500

630

3

0,23

0,32

32

550

630

3

0,26

0,35

31

600

630

3

0,28

0,38

31

650

630

3

0,30

0,41

31

700

630

3

0,33

0,44

30

750

630

3

0,35

0,47

30

800

630

3

0,37

0,50

30

850

630

3

0,40

0,54

29

900

630

3

0,42

0,57

29

950

630

3

0,44

0,60

29

1000

630

3

0,47

0,63

29

1050

630

3

0,49

0,66

28

1100

630

3

0,51

0,69

28

1150

630

3

0,54

0,72

28

1200

630

3

0,56

0,76

28

200

830

4

0,13

0,17

35

250

830

4

0,16

0,21

34

300

830

4

0,19

0,25

33

350

830

4

0,22

0,29

32

400

830

4

0,25

0,33

31

450

830

4

0,28

0,37

31

500

830

4

0,31

0,42

31

550

830

4

0,35

0,46

30

600

830

4

0,38

0,50

30

650

830

4

0,41

0,54

29

700

830

4

0,44

0,58

29

750

830

4

0,47

0,62

29

800

830

4

0,50

0,66

28

850

830

4

0,53

0,71

28

900

830

4

0,57

0,75

28

950

830

4

0,60

0,79

28

1000

830

4

0,63

0,83

27

1050

830

4

0,66

0,87

27

1100

830

4

0,69

0,91

27

1150

830

4

0,72

0,95

27

1200

830

4

0,75

1,00

27

200

1030

5

0,16

0,21

34

250

1030

5

0,20

0,26

33

300

1030

5

0,24

0,31

32

350

1030

5

0,28

0,36

31

400

1030

5

0,32

0,41

31

450

1030

5

0,35

0,46

30

500

1030

5

0,39

0,52

30

550

1030

5

0,43

0,57

29

600

1030

5

0,47

0,62

29

650

1030

5

0,51

0,67

28

700

1030

5

0,55

0,72

28

750

1030

5

0,59

0,77

28

800

1030

5

0,63

0,82

28

850

1030

5

0,67

0,88

27

900

1030

5

0,71

0,93

27

950

1030

5

0,75

0,98

27

1000

1030

5

0,79

1,03

27

1050

1030

5

0,83

1,08

26

1100

1030

5

0,87

1,13

26

1150

1030

5

0,91

1,18

26

1200

1030

5

0,95

1,24

26

200

1230

6

0,19

0,25

33

250

1230

6

0,24

0,31

32

300

1230

6

0,28

0,37

31

350

1230

6

0,33

0,43

30

400

1230

6

0,38

0,49

30

450

1230

6

0,43

0,55

29

500

1230

6

0,47

0,62

29

550

1230

6

0,52

0,68

28

600

1230

6

0,57

0,74

28

650

1230

6

0,62

0,80

28

700

1230

6

0,66

0,86

27

750

1230

6

0,71

0,92

27

800

1230

6

0,76

0,98

27

850

1230

6

0,81

1,05

26

900

1230

6

0,85

1,11

26

950

1230

6

0,90

1,17

26

1000

1230

6

0,95

1,23

26

1050

1230

6

1,00

1,29

26

1100

1230

6

1,04

1,35

25

1150

1230

6

1,09

1,41

25

1200

1230

6

1,14

1,48

25

200

1430

7

0,22

0,29

32

250

1430

7

0,28

0,36

31

300

1430

7

0,33

0,43

30

350

1430

7

0,39

0,50

30

400

1430

7

0,44

0,57

29

450

1430

7

0,50

0,64

29

500

1430

7

0,55

0,72

28

550

1430

7

0,61

0,79

28

600

1430

7

0,66

0,86

27

650

1430

7

0,72

0,93

27

700

1430

7

0,78

1,00

27

750

1430

7

0,83

1,07

26

800

1430

7

0,89

1,14

26

850

1430

7

0,94

1,22

26

900

1430

7

1,00

1,29

26

950

1430

7

1,05

1,36

25

1000

1430

7

1,11

1,43

25

1050

1430

7

1,16

1,50

25

1100

1430

7

1,22

1,57

25

1150

1430

7

1,27

1,64

25

1200

1430

7

1,33

1,72

24

200

1630

8

0,25

0,33

32

250

1630

8

0,32

0,41

31

300

1630

8

0,38

0,49

30

350

1630

8

0,44

0,57

29

400

1630

8

0,51

0,65

29

450

1630

8

0,57

0,73

28

500

1630

8

0,63

0,82

28

550

1630

8

0,70

0,90

27

600

1630

8

0,76

0,98

27

650

1630

8

0,82

1,06

26

700

1630

8

0,89

1,14

26

750

1630

8

0,95

1,22

26

800

1630

8

1,01

1,30

26

850

1630

8

1,08

1,39

25

900

1630

8

1,14

1,47

25

950

1630

8

1,20

1,55

25

1000

1630

8

1,27

1,63

25

1050

1630

8

1,33

1,71

24

1100

1630

8

1,39

1,79

24

1150

1630

8

1,46

1,87

24

1200

1630

8

1,52

1,96

24

200

1830

9

0,29

0,37

31

250

1830

9

0,36

0,46

30

300

1830

9

0,43

0,55

29

350

1830

9

0,50

0,64

29

400

1830

9

0,57

0,73

28

450

1830

9

0,64

0,82

28

500

1830

9

0,71

0,92

27

550

1830

9

0,79

1,01

27

600

1830

9

0,86

1,10

26

650

1830

9

0,93

1,19

26

700

1830

9

1,00

1,28

26

750

1830

9

1,07

1,37

25

800

1830

9

1,14

1,46

25

850

1830

9

1,21

1,56

25

900

1830

9

1,29

1,65

25

950

1830

9

1,36

1,74

24

1000

1830

9

1,43

1,83

24

1050

1830

9

1,50

1,92

24

1100

1830

9

1,57

2,01

24

1150

1830

9

1,64

2,10

23

1200

1830

9

1,71

2,20

23

200

2030

10

0,32

0,41

31

250

2030

10

0,40

0,51

30

300

2030

10

0,48

0,61

29

350

2030

10

0,56

0,71

28

400

2030

10

0,64

0,81

28

450

2030

10

0,71

0,91

27

500

2030

10

0,79

1,02

27

550

2030

10

0,87

1,12

26

600

2030

10

0,95

1,22

26

650

2030

10

1,03

1,32

25

700

2030

10

1,11

1,42

25

750

2030

10

1,19

1,52

25

800

2030

10

1,27

1,62

25

850

2030

10

1,35

1,73

24

900

2030

10

1,43

1,83

24

950

2030

10

1,51

1,93

24

1000

2030

10

1,59

2,03

24

1050

2030

10

1,67

2,13

23

1100

2030

10

1,75

2,23

23

1150

2030

10

1,83

2,33

23

1200

2030

10

1,91

2,44

23


 • Tabele szybkiego doboru zawierają wartości strumieni objętości powietrza dla różnych prędkości przepływu powietrza, a także straty ciśnienia
 • Podane straty ciśnienia dotyczą klap bez kratek maskujących, sposób montażu C
 • Straty ciśnienia dla klap z kratkami maskującymi lub innych sposobów montażu należy określać za pomocą współczynników korygujących
 • Dokładne wartości dla poszczególnych projektów mogą być obliczane w programie Easy Product Finder
 • Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy

 • Tabele szybkiego doboru zawierają wartości strumieni objętości powietrza dla różnych prędkości przepływu powietrza, a także straty ciśnienia
 • Podane straty ciśnienia dotyczą klap bez kratek maskujących, sposób montażu C
 • Straty ciśnienia dla klap z kratkami maskującymi lub innych sposobów montażu należy określać za pomocą współczynników korygujących
 • Dokładne wartości dla poszczególnych projektów mogą być obliczane w programie Easy Product Finder
 • Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy

EK-JZ, strumienie objętości powietrza i straty ciśnienia

Wielkość nominalna 2,5 m/s 5 m/s 10 m/s
B H V Δpt V Δpt V Δpt
mm l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa

200

430

215

774

4

430

1548

18

860

3096

71

250

430

269

968

4

538

1935

17

1075

3870

68

300

430

323

1161

4

645

2322

17

1290

4644

66

350

430

376

1355

4

753

2709

16

1505

5418

65

400

430

430

1548

4

860

3096

16

1720

6192

63

450

430

484

1742

4

968

3483

15

1935

6966

62

500

430

538

1935

4

1075

3870

15

2150

7740

61

550

430

591

2129

4

1183

4257

15

2365

8514

60

600

430

645

2322

4

1290

4644

15

2580

9288

59

650

430

699

2516

4

1398

5031

15

2795

10062

58

700

430

753

2709

4

1505

5418

14

3010

10836

58

750

430

806

2903

4

1613

5805

14

3225

11610

57

800

430

860

3096

4

1720

6192

14

3440

12384

56

850

430

914

3290

3

1828

6579

14

3655

13158

56

900

430

968

3483

3

1935

6966

14

3870

13932

55

950

430

1021

3677

3

2043

7353

14

4085

14706

55

1000

430

1075

3870

3

2150

7740

14

4300

15480

54

1050

430

1129

4064

3

2258

8127

13

4515

16254

54

1100

430

1183

4257

3

2365

8514

13

4730

17028

53

1150

430

1236

4451

3

2473

8901

13

4945

17802

53

1200

430

1290

4644

3

2580

9288

13

5160

18576

52

200

630

315

1134

4

630

2268

17

1260

4536

66

250

630

394

1418

4

788

2835

16

1575

5670

64

300

630

473

1701

4

945

3402

15

1890

6804

62

350

630

551

1985

4

1103

3969

15

2205

7938

60

400

630

630

2268

4

1260

4536

15

2520

9072

59

450

630

709

2552

4

1418

5103

14

2835

10206

58

500

630

788

2835

4

1575

5670

14

3150

11340

57

550

630

866

3119

3

1733

6237

14

3465

12474

56

600

630

945

3402

3

1890

6804

14

3780

13608

55

650

630

1024

3686

3

2048

7371

14

4095

14742

54

700

630

1103

3969

3

2205

7938

13

4410

15876

54

750

630

1181

4253

3

2363

8505

13

4725

17010

53

800

630

1260

4536

3

2520

9072

13

5040

18144

52

850

630

1339

4820

3

2678

9639

13

5355

19278

52

900

630

1418

5103

3

2835

10206

13

5670

20412

51

950

630

1496

5387

3

2993

10773

13

5985

21546

51

1000

630

1575

5670

3

3150

11340

13

6300

22680

50

1050

630

1654

5954

3

3308

11907

12

6615

23814

50

1100

630

1733

6237

3

3465

12474

12

6930

24948

50

1150

630

1811

6521

3

3623

13041

12

7245

26082

49

1200

630

1890

6804

3

3780

13608

12

7560

27216

49

200

830

415

1494

4

830

2988

16

1660

5976

63

250

830

519

1868

4

1038

3735

15

2075

7470

61

300

830

623

2241

4

1245

4482

15

2490

8964

59

350

830

726

2615

4

1453

5229

14

2905

10458

57

400

830

830

2988

4

1660

5976

14

3320

11952

56

450

830

934

3362

3

1868

6723

14

3735

13446

55

500

830

1038

3735

3

2075

7470

13

4150

14940

54

550

830

1141

4109

3

2283

8217

13

4565

16434

53

600

830

1245

4482

3

2490

8964

13

4980

17928

52

650

830

1349

4856

3

2698

9711

13

5395

19422

52

700

830

1453

5229

3

2905

10458

13

5810

20916

51

750

830

1556

5603

3

3113

11205

13

6225

22410

50

800

830

1660

5976

3

3320

11952

12

6640

23904

50

850

830

1764

6350

3

3528

12699

12

7055

25398

49

900

830

1868

6723

3

3735

13446

12

7470

26892

49

950

830

1971

7097

3

3943

14193

12

7885

28386

48

1000

830

2075

7470

3

4150

14940

12

8300

29880

48

1050

830

2179

7844

3

4358

15687

12

8715

31374

47

1100

830

2283

8217

3

4565

16434

12

9130

32868

47

1150

830

2386

8591

3

4773

17181

12

9545

34362

47

1200

830

2490

8964

3

4980

17928

12

9960

35856

46

200

1030

515

1854

4

1030

3708

15

2060

7416

61

250

1030

644

2318

4

1288

4635

15

2575

9270

58

300

1030

773

2781

4

1545

5562

14

3090

11124

57

350

1030

901

3245

3

1803

6489

14

3605

12978

55

400

1030

1030

3708

3

2060

7416

13

4120

14832

54

450

1030

1159

4172

3

2318

8343

13

4635

16686

53

500

1030

1288

4635

3

2575

9270

13

5150

18540

52

550

1030

1416

5099

3

2833

10197

13

5665

20394

51

600

1030

1545

5562

3

3090

11124

13

6180

22248

50

650

1030

1674

6026

3

3348

12051

12

6695

24102

50

700

1030

1803

6489

3

3605

12978

12

7210

25956

49

750

1030

1931

6953

3

3863

13905

12

7725

27810

48

800

1030

2060

7416

3

4120

14832

12

8240

29664

48

850

1030

2189

7880

3

4378

15759

12

8755

31518

47

900

1030

2318

8343

3

4635

16686

12

9270

33372

47

950

1030

2446

8807

3

4893

17613

12

9785

35226

46

1000

1030

2575

9270

3

5150

18540

12

10300

37080

46

1050

1030

2704

9734

3

5408

19467

11

10815

38934

46

1100

1030

2833

10197

3

5665

20394

11

11330

40788

45

1150

1030

2961

10661

3

5923

21321

11

11845

42642

45

1200

1030

3090

11124

3

6180

22248

11

12360

44496

45

200

1230

615

2214

4

1230

4428

15

2460

8856

59

250

1230

769

2768

4

1538

5535

14

3075

11070

57

300

1230

923

3321

3

1845

6642

14

3690

13284

55

350

1230

1076

3875

3

2153

7749

13

4305

15498

53

400

1230

1230

4428

3

2460

8856

13

4920

17712

52

450

1230

1384

4982

3

2768

9963

13

5535

19926

51

500

1230

1538

5535

3

3075

11070

13

6150

22140

50

550

1230

1691

6089

3

3383

12177

12

6765

24354

49

600

1230

1845

6642

3

3690

13284

12

7380

26568

49

650

1230

1999

7196

3

3998

14391

12

7995

28782

48

700

1230

2153

7749

3

4305

15498

12

8610

30996

47

750

1230

2306

8303

3

4613

16605

12

9225

33210

47

800

1230

2460

8856

3

4920

17712

12

9840

35424

46

850

1230

2614

9410

3

5228

18819

11

10455

37638

46

900

1230

2768

9963

3

5535

19926

11

11070

39852

45

950

1230

2921

10517

3

5843

21033

11

11685

42066

45

1000

1230

3075

11070

3

6150

22140

11

12300

44280

45

1050

1230

3229

11624

3

6458

23247

11

12915

46494

44

1100

1230

3383

12177

3

6765

24354

11

13530

48708

44

1150

1230

3536

12731

3

7073

25461

11

14145

50922

43

1200

1230

3690

13284

3

7380

26568

11

14760

53136

43

200

1430

715

2574

4

1430

5148

14

2860

10296

57

250

1430

894

3218

3

1788

6435

14

3575

12870

55

300

1430

1073

3861

3

2145

7722

13

4290

15444

53

350

1430

1251

4505

3

2503

9009

13

5005

18018

52

400

1430

1430

5148

3

2860

10296

13

5720

20592

51

450

1430

1609

5792

3

3218

11583

12

6435

23166

50

500

1430

1788

6435

3

3575

12870

12

7150

25740

49

550

1430

1966

7079

3

3933

14157

12

7865

28314

48

600

1430

2145

7722

3

4290

15444

12

8580

30888

47

650

1430

2324

8366

3

4648

16731

12

9295

33462

47

700

1430

2503

9009

3

5005

18018

12

10010

36036

46

750

1430

2681

9653

3

5363

19305

11

10725

38610

46

800

1430

2860

10296

3

5720

20592

11

11440

41184

45

850

1430

3039

10940

3

6078

21879

11

12155

43758

45

900

1430

3218

11583

3

6435

23166

11

12870

46332

44

950

1430

3396

12227

3

6793

24453

11

13585

48906

44

1000

1430

3575

12870

3

7150

25740

11

14300

51480

43

1050

1430

3754

13514

3

7508

27027

11

15015

54054

43

1100

1430

3933

14157

3

7865

28314

11

15730

56628

43

1150

1430

4111

14801

3

8223

29601

11

16445

59202

42

1200

1430

4290

15444

3

8580

30888

10

17160

61776

42

200

1630

815

2934

3

1630

5868

14

3260

11736

56

250

1630

1019

3668

3

2038

7335

13

4075

14670

54

300

1630

1223

4401

3

2445

8802

13

4890

17604

52

350

1630

1426

5135

3

2853

10269

13

5705

20538

51

400

1630

1630

5868

3

3260

11736

12

6520

23472

50

450

1630

1834

6602

3

3668

13203

12

7335

26406

49

500

1630

2038

7335

3

4075

14670

12

8150

29340

48

550

1630

2241

8069

3

4483

16137

12

8965

32274

47

600

1630

2445

8802

3

4890

17604

12

9780

35208

46

650

1630

2649

9536

3

5298

19071

11

10595

38142

46

700

1630

2853

10269

3

5705

20538

11

11410

41076

45

750

1630

3056

11003

3

6113

22005

11

12225

44010

45

800

1630

3260

11736

3

6520

23472

11

13040

46944

44

850

1630

3464

12470

3

6928

24939

11

13855

49878

44

900

1630

3668

13203

3

7335

26406

11

14670

52812

43

950

1630

3871

13937

3

7743

27873

11

15485

55746

43

1000

1630

4075

14670

3

8150

29340

11

16300

58680

42

1050

1630

4279

15404

3

8558

30807

10

17115

61614

42

1100

1630

4483

16137

3

8965

32274

10

17930

64548

42

1150

1630

4686

16871

3

9373

33741

10

18745

67482

41

1200

1630

4890

17604

3

9780

35208

10

19560

70416

41

200

1830

915

3294

3

1830

6588

14

3660

13176

55

250

1830

1144

4118

3

2288

8235

13

4575

16470

53

300

1830

1373

4941

3

2745

9882

13

5490

19764

51

350

1830

1601

5765

3

3203

11529

12

6405

23058

50

400

1830

1830

6588

3

3660

13176

12

7320

26352

49

450

1830

2059

7412

3

4118

14823

12

8235

29646

48

500

1830

2288

8235

3

4575

16470

12

9150

32940

47

550

1830

2516

9059

3

5033

18117

12

10065

36234

46

600

1830

2745

9882

3

5490

19764

11

10980

39528

45

650

1830

2974

10706

3

5948

21411

11

11895

42822

45

700

1830

3203

11529

3

6405

23058

11

12810

46116

44

750

1830

3431

12353

3

6863

24705

11

13725

49410

44

800

1830

3660

13176

3

7320

26352

11

14640

52704

43

850

1830

3889

14000

3

7778

27999

11

15555

55998

43

900

1830

4118

14823

3

8235

29646

11

16470

59292

42

950

1830

4346

15647

3

8693

31293

10

17385

62586

42

1000

1830

4575

16470

3

9150

32940

10

18300

65880

41

1050

1830

4804

17294

3

9608

34587

10

19215

69174

41

1100

1830

5033

18117

3

10065

36234

10

20130

72468

41

1150

1830

5261

18941

3

10523

37881

10

21045

75762

40

1200

1830

5490

19764

3

10980

39528

10

21960

79056

40

200

2030

1015

3654

3

2030

7308

13

4060

14616

54

250

2030

1269

4568

3

2538

9135

13

5075

18270

52

300

2030

1523

5481

3

3045

10962

13

6090

21924

50

350

2030

1776

6395

3

3553

12789

12

7105

25578

49

400

2030

2030

7308

3

4060

14616

12

8120

29232

48

450

2030

2284

8222

3

4568

16443

12

9135

32886

47

500

2030

2538

9135

3

5075

18270

11

10150

36540

46

550

2030

2791

10049

3

5583

20097

11

11165

40194

45

600

2030

3045

10962

3

6090

21924

11

12180

43848

44

650

2030

3299

11876

3

6598

23751

11

13195

47502

44

700

2030

3553

12789

3

7105

25578

11

14210

51156

43

750

2030

3806

13703

3

7613

27405

11

15225

54810

43

800

2030

4060

14616

3

8120

29232

11

16240

58464

42

850

2030

4314

15530

3

8628

31059

10

17255

62118

42

900

2030

4568

16443

3

9135

32886

10

18270

65772

41

950

2030

4821

17357

3

9643

34713

10

19285

69426

41

1000

2030

5075

18270

3

10150

36540

10

20300

73080

41

1050

2030

5329

19184

3

10658

38367

10

21315

76734

40

1100

2030

5583

20097

2

11165

40194

10

22330

80388

40

1150

2030

5836

21011

2

11673

42021

10

23345

84042

40

1200

2030

6090

21924

2

12180

43848

10

24360

87696

39


Sposób montażu A, napływ powietrza, współczynniki korygujące

EK-JZ Kratka maskująca
Afree Ageo Bez kratek A B C D E G H

0,06

0,10

0,56

1,55

2,40

2,94

3,59

3,70

1,69

1,94

0,17

0,25

0,57

1,75

2,76

3,39

4,17

4,30

1,91

2,21

0,37

0,50

0,58

1,93

3,08

3,80

4,69

4,84

2,11

2,45

0,57

0,75

0,58

2,04

3,28

4,06

5,02

5,18

2,23

2,60

0,78

1,00

0,59

2,12

3,44

4,26

5,27

5,44

2,33

2,72

1,16

1,50

0,59

2,24

3,65

4,53

5,62

5,80

2,46

2,88

1,57

2,00

0,60

2,34

3,82

4,75

5,90

6,09

2,57

3,01

1,91

2,44

0,60

2,40

3,94

4,90

6,09

6,29

2,65

3,10


Sposób montażu A, wypływ powietrza, współczynniki korygujące

EK-JZ Kratka maskująca
Afree Ageo Bez kratek A B C D E G H

0,06

0,10

0,56

1,22

1,90

3,13

3,71

3,86

1,44

1,76

0,17

0,25

0,57

1,35

2,16

3,62

4,31

4,49

1,62

2,00

0,37

0,50

0,58

1,47

2,39

4,06

4,85

5,06

1,78

2,21

0,57

0,75

0,58

1,54

2,54

4,34

5,19

5,41

1,88

2,34

0,78

1,00

0,59

1,60

2,66

4,56

5,46

5,69

1,95

2,45

1,16

1,50

0,59

1,68

2,81

4,85

5,81

6,07

2,06

2,59

1,57

2,00

0,60

1,75

2,94

5,09

6,11

6,37

2,14

2,70

1,91

2,44

0,60

1,79

3,03

5,25

6,31

6,58

2,20

2,78


Sposób montażu B, wypływ powietrza, współczynniki korygujące

EK-JZ Kratka maskująca
Afree Ageo Bez kratek A B C D E G H

0,06

0,10

2,14

2,33

2,58

3,30

3,83

4,02

2,21

2,41

0,17

0,25

2,25

2,46

2,85

3,79

4,41

4,64

2,35

2,58

0,37

0,50

2,35

2,57

3,08

4,22

4,92

5,19

2,46

2,71

0,57

0,75

2,40

2,64

3,21

4,49

5,23

5,52

2,53

2,79

0,78

1,00

2,44

2,68

3,32

4,69

5,47

5,78

2,58

2,85

1,16

1,50

2,49

2,74

3,45

4,96

5,79

6,12

2,64

2,92

1,57

2,00

2,53

2,79

3,56

5,18

6,05

6,40

2,69

2,98

1,91

2,44

2,56

2,82

3,63

5,33

6,22

6,59

2,72

3,02


Sposób montażu C, napływ powietrza, współczynniki korygujące

EK-JZ Kratka maskująca
Afree Ageo Bez kratek A B C D E G H

0,06

0,10

1

1,18

1,80

2,68

3,18

3,55

1,62

1,89

0,17

0,25

1

1,19

1,93

3,02

3,61

4,07

1,72

2,09

0,37

0,50

1

1,20

2,02

3,31

3,99

4,52

1,80

2,27

0,57

0,75

1

1,20

2,08

3,48

4,22

4,79

1,85

2,37

0,78

1,00

1

1,20

2,12

3,62

4,39

5,00

1,89

2,45

1,16

1,50

1

1,20

2,18

3,79

4,62

5,28

1,93

2,56

1,57

2,00

1

1,21

2,22

3,93

4,81

5,50

1,97

2,64

1,91

2,44

1

1,21

2,25

4,03

4,93

5,65

1,99

2,70


Prostokątne lub kwadratowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej zgodne z normą PN-EN 12101-8, badane według PN-EN 1366-10 i PN-EN 1366-2, do stosowania w systemach oddymiania. Klapy stosowane są nie tylko do wyciągu dymu, ciepła i produktów spalania ale także do kontrolowanego odprowadzania toksycznych i niebezpiecznych gazów.

Klapy odcinające wentylacji pożarowej EK-JZ mogą być stosowane w systemach nadciśnieniowych i jako klapy upustowe w systemach gaszenia gazem. Stosowane także do wyciągu gorących gazów i jako nawiew kompensacyjny do jednej lub wielu stref pożarowych.

Klapy EK-JZ mogą być stosowane w certyfikowanych systemach oddymiania. Ognioodporne klapy odcinające do wielostrefowych systemów wentylacji pożarowej przeznaczone są do montażu na i w ognioodpornych przewodach oddymiających oraz w standardowych ognioodpornych przegrodach oddzielenia pożarowego. Klapy sterowane są siłownikami otwórz/zamknij, które mogą współpracować z modułami sterującymi, fabrycznie okablowanymi i zamontowanymi w odpornej na wysokie temperatury obudowie siłownika.

Klasyfikacja

 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi

Cechy charakterystyczne

 • C10.000 do oddymiania i funkcji wentylacyjnej w systemach mieszanych
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz 1366-2
 • Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3, szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Aktywacja ręczna także przez TROXNETCOM
 • Integracja z systemem BMS przez standarowe systemy bus
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10 z obciążeniem przegrody, na 10,000 cykli otwarcia/zamknięcia

Materiały

 • Obudowa, przegroda klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Łożyska z brązu
 • Oś przegrody klapy i cięgna wykonane ze stali nierdzewnej

Dane techniczne
 • Wielkości nominalne B × H: 200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm
 • Długość obudowy: 250 mm
 • Strumień objętości powietrza: do 24361 l/s lub 87700 m³/h
 • Różnica ciśnienia: poziom ciśnienia 2: -1000 do 500 Pa
 • Temperatura pracy: –30 do 50 °C; temperatura nie powinna spadać poniżej punktu rosy
 • Prędkość powietrza*: ≤ 10 m/s dla wielkości maksymalnej, ≤ 10 – 15 m/s dla mniejszych wymiarów; maksymalnie 87700 m³/h

* Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę odcinającą do systemów wentylacji pożarowej

Wyposażenie

Rama montażowa i kratka maskująca po stronie obsługowej i/lub stronie zabudowy

 • Rama montażowa do łączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi
 • Kratka maskująca - karbowana siatka druciana lub metalowa płyta z kwadratową perforacją
 • Kratka maskująca - zewnętrzna czerpnia powietrza lub kratka wentylacyjna


Siłowniki otwórz/zamknij do sterowania klapami z aktywacją automatyczną (AA) lub ręczną (MA).

Opcjonalne sterowanie lub moduł komunikacyjny do integracji z systemem BMS.

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Wyłączniki krańcowe wskazujące położenie przegrody OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Możliwość przesterowania do 25 minut
 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej (opcjonalnie)
 • Diody sygnalizujące położenie lamel klapy
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpst _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LPA _______________________ [dB(A)]

Prostokątne lub kwadratowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej zgodne z normą PN-EN 12101-8, badane według PN-EN 1366-10 i PN-EN 1366-2, do stosowania w systemach oddymiania. Klapy stosowane są nie tylko do wyciągu dymu, ciepła i produktów spalania ale także do kontrolowanego odprowadzania toksycznych i niebezpiecznych gazów.

Klapy odcinające wentylacji pożarowej EK-JZ mogą być stosowane w systemach nadciśnieniowych i jako klapy upustowe w systemach gaszenia gazem. Stosowane także do wyciągu gorących gazów i jako nawiew kompensacyjny do jednej lub wielu stref pożarowych.

Klapy EK-JZ mogą być stosowane w certyfikowanych systemach oddymiania. Ognioodporne klapy odcinające do wielostrefowych systemów wentylacji pożarowej przeznaczone są do montażu na i w ognioodpornych przewodach oddymiających oraz w standardowych ognioodpornych przegrodach oddzielenia pożarowego. Klapy sterowane są siłownikami otwórz/zamknij, które mogą współpracować z modułami sterującymi, fabrycznie okablowanymi i zamontowanymi w odpornej na wysokie temperatury obudowie siłownika.

Klasyfikacja

 • EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S1000 C10,000 MA multi

Cechy charakterystyczne

 • C10.000 do oddymiania i funkcji wentylacyjnej w systemach mieszanych
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz 1366-2
 • Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3, szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Aktywacja ręczna także przez TROXNETCOM
 • Integracja z systemem BMS przez standarowe systemy bus
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10 z obciążeniem przegrody, na 10,000 cykli otwarcia/zamknięcia

Materiały

 • Obudowa, przegroda klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Łożyska z brązu
 • Oś przegrody klapy i cięgna wykonane ze stali nierdzewnej

Dane techniczne
 • Wielkości nominalne B × H: 200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm
 • Długość obudowy: 250 mm
 • Strumień objętości powietrza: do 24361 l/s lub 87700 m³/h
 • Różnica ciśnienia: poziom ciśnienia 2: -1000 do 500 Pa
 • Temperatura pracy: –30 do 50 °C; temperatura nie powinna spadać poniżej punktu rosy
 • Prędkość powietrza*: ≤ 10 m/s dla wielkości maksymalnej, ≤ 10 – 15 m/s dla mniejszych wymiarów; maksymalnie 87700 m³/h

* Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę odcinającą do systemów wentylacji pożarowej

Wyposażenie

Rama montażowa i kratka maskująca po stronie obsługowej i/lub stronie zabudowy

 • Rama montażowa do łączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi
 • Kratka maskująca - karbowana siatka druciana lub metalowa płyta z kwadratową perforacją
 • Kratka maskująca - zewnętrzna czerpnia powietrza lub kratka wentylacyjna


Siłowniki otwórz/zamknij do sterowania klapami z aktywacją automatyczną (AA) lub ręczną (MA).

Opcjonalne sterowanie lub moduł komunikacyjny do integracji z systemem BMS.

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Wyłączniki krańcowe wskazujące położenie przegrody OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Możliwość przesterowania do 25 minut
 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej (opcjonalnie)
 • Diody sygnalizujące położenie lamel klapy
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpst _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LPA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

00258837_0

 Typ
EK-JZ Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

 Obudowa siłownika od strony obsługowej
R       Prawa (standard)

 Kraj przeznaczenia
PL       Polska
       Inne kraje przeznaczenia, na życzenie Klienta

 Wielkość nominalna [mm]
B × H × L

 

 Wyposażenie 1
       Bez oznaczeń: brak
F0, 0F, FF       Rama montażowa, stal ocynkowana
       Kratka maskująca
A0, 0A, AA       Karbowana siatka druciana, 20 × 20, stal ocynkowana
B0, 0B, BB       Metalowa płyta z kwadratową perforacją, 10 × 10, stal ocynkowana
C0, 0C, CC       Kratka z nachylonymi lamelami, aluminium
D0, 0D, DD       Kratka z nachylonymi lamelami, aluminium, dodatkowo z karbowaną siatką drucianą, 20 × 20, stal ocynkowana
E0, 0E, EE       Kratka z nachylonymi lamelami, aluminium, dodatkowo ze spawaną siatką drucianą, 6 × 6, stal ocynkowana
G0, 0G, GG       Kratka z prostymi lamelami, aluminium, rozstaw lamel 25 mm
H0, 0H, HH       Kratka z prostymi lamelami, aluminium, rozstaw lamel 16.7 mm
       Pierwszy znak dotyczy strony obsługowej, drugi strony zabudowy
       np. FA: Rama montażowa po stronie obsługowej, karbowana siatka druciana po stronie zabudowy
Możliwe dowolne kombinacje

 Wyposażenie 2
       Siłowniki Belimo
B24       BE 24-12; BLE 24-12, 24 V AC/DC
B230       BE 230-12; BLE 230-12, 230 V AC
       Siłowniki z modułami sterującymi
B24A       BE 24-12 / BLE 24-12, z AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)
B24AS BE24-12 / BLE 24-12, z AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)
B24BKNE BE 24-12 / BLE 24-12, z BKNE230-24
B24C       BE 24-12 / BLE24-12, z BC24
B24D       BE 24-12 / BLE 24-12, z BRM-10-F-ST
B230D BE 230-12 / BLE 230-12, z BRM-10-F

Przykład zamówienia: EK-JZ-R/PL/800×1030×250/A0/B24A

Obudowa siłownika

Strona obsługowa, prawa

Kraj przeznaczenia

Polska

Wielkość nominalna

800 × 1030 × 250 mm

Wyposażenie 1

Kratka maskująca po stronie obsługowej

Wyposażenie 2

24 V AC/DC z modułem sterującym AS-EM/EK TROXNETCOM


 

Attachments 1, Attachments 2, Dimensions and weight

 • Wyposażenie 1
 • Wyposażenie 2
 • Wymiary i ciężary

F, A, B, C, D, E, G, H – Ramy montażowe i kratki maskujące

Zastosowanie

 • Do montażu klap w stalowych przewodach oddymiających wymagana jest rama montażowa (F)
 • Kratki maskujące montowane są bezpośrednio na klapie lub na przewodzie, wykonanie to zostało zaaprobowane w testach ogniowych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1366-10
 • Powierzchnia netto kratki maskującej wynosi ok. 80% dla karbowanej siatki drucianej (A) i ok. 70% dla metalowej płyty perforowanej
 • Kratki maskujące C, D, E, G, H przesłaniają tylko lamele klapy EK-JZ, bez obudowy siłownika
 • Zamawiając kratki maskujące osobno można dobrać taką wielkość, która przesłoni zarówno lamele klapy jak i obudowę siłownika, a następnie przymocować ją po obwodzie do ściany szachtu
 • Ramy montażowe i kratki maskujące przy zamówieniu razem z klapą są fabrycznie zamontowane do klapy
 • Ramy montażowe i kratki maskujące mogą być także zamawiane osobno

Materiały

 • F: Rama montażowa z blachy stalowej ocynkowanej


Kratka maskująca

 • A: Karbowana siatka druciana ze stali ocynkowanej
 • B: Perforowana płyta stalowa ze stali ocynkowanej
 • C: Kratka z nachylonymi lamelami z aluminium
 • D: Kratka z nachylonymi lamelami z aluminium, dodatkowo z karbowaną siatką drucianą ze stali ocynkowanej
 • E: Kratka z nachylonymi lamelami z aluminium, dodatkowo ze spawaną siatką drucianą ze stali ocynkowanej
 • G, H: Kratka z prostymi lamelami z aluminium

F, A, B, C, D, E, G, H – Ramy montażowe i kratki maskujące

Zastosowanie

 • Do montażu klap w stalowych przewodach oddymiających wymagana jest rama montażowa (F)
 • Kratki maskujące montowane są bezpośrednio na klapie lub na przewodzie, wykonanie to zostało zaaprobowane w testach ogniowych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1366-10
 • Powierzchnia netto kratki maskującej wynosi ok. 80% dla karbowanej siatki drucianej (A) i ok. 70% dla metalowej płyty perforowanej
 • Kratki maskujące C, D, E, G, H przesłaniają tylko lamele klapy EK-JZ, bez obudowy siłownika
 • Zamawiając kratki maskujące osobno można dobrać taką wielkość, która przesłoni zarówno lamele klapy jak i obudowę siłownika, a następnie przymocować ją po obwodzie do ściany szachtu
 • Ramy montażowe i kratki maskujące przy zamówieniu razem z klapą są fabrycznie zamontowane do klapy
 • Ramy montażowe i kratki maskujące mogą być także zamawiane osobno

Materiały

 • F: Rama montażowa z blachy stalowej ocynkowanej


Kratka maskująca

 • A: Karbowana siatka druciana ze stali ocynkowanej
 • B: Perforowana płyta stalowa ze stali ocynkowanej
 • C: Kratka z nachylonymi lamelami z aluminium
 • D: Kratka z nachylonymi lamelami z aluminium, dodatkowo z karbowaną siatką drucianą ze stali ocynkowanej
 • E: Kratka z nachylonymi lamelami z aluminium, dodatkowo ze spawaną siatką drucianą ze stali ocynkowanej
 • G, H: Kratka z prostymi lamelami z aluminium

Ramy montażowe i kratki maskujące

Strona obsługowa Strona zabudowy Kod zamówieniowy

Rama montażowa

F0

Rama montażowa

0F

Rama montażowa

Rama montażowa

FF

Kratka maskująca A

A0

Kratka maskująca A

0A

Kratka maskująca A

Kratka maskująca A

AA

Kratka maskująca B

B0

Kratka maskująca B

0B

Kratka maskująca B

Kratka maskująca B

BB

Kratka maskująca C

C0

Kratka maskująca C

0C

Kratka maskująca C

Kratka maskująca C

CC

Kratka maskująca D

D0

Kratka maskująca D

0D

Kratka maskująca D

Kratka maskująca D

DD

Kratka maskująca E

E0

Kratka maskująca E

0E

Kratka maskująca E

Kratka maskująca E

EE

Kratka maskująca G

G0

Kratka maskująca G

0G

Kratka maskująca G

Kratka maskująca G

GG

Kratka maskująca H

H0

Kratka maskująca H

0H

Kratka maskująca H

Kratka maskująca H

HH


B24, B230 – Siłowniki otwórz/zamknij

Zastosowanie

 • Siłowniki otwórz/zamknij do otwierania i zamykania klap, z aktywacją automatyczną (AA) lub ręczną (MA).
 • Ze zintegrowanymi wyłącznikami krańcowymi wskazującymi położenie przegrody
 • Możliwość przesterowania do 25 minut
 • Temperatura otoczenia - normalna praca –30 do 50 °C, wilgotność względna do 95 %, bez kondensacji PN-EN 60730-1
 • Dwa zintegrowane wyłączniki krańcowe ze stykami bezpotencjałowymi sygnalizują położenie przegrody odcinającej (OTWARTA lub ZAMKNIĘTA)
 • Kable łączące siłownika 24 V są zakończone wtyczkami, co zapewnia szybkie i proste podłączenie do systemu komunikacyjnego AS-i firmy TROX.
 • Przewód przyłączeniowy siłownika 230 V AC zakończony jest metalowymi końcówkami

Warianty wykonania

B24

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC
 • BE24-12-ST TR: Moment obrotowy 40 Nm
 • BLE24-ST TR: Moment obrotowy 15 Nm


B230

 • Napięcie zasilania 230 V AC
 • BE230-12 TR: Moment obrotowy 40 Nm
 • BLE230 TR: Moment obrotowy 15 Nm


Moment obrotowy siłownika zależy od wielkości klapy i nie może być dowolnie wybierany.

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • W celu wyprowadzenia kabli elektrycznych przez obudowę siłownika wymagane jest nawiercenie otworu o odpowiedniej średnicy (Ø max. + 1 mm)
 • Wymagane jest zastosowanie uchwytów zaciskowych do kabli.
 • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji

B24A – AS-EM/EK

Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Aktywacja klapy możliwa również z pominięciem modułu sterownika
 • Diody LED do sygnalizacji położenia OTWARTA i ZAMKNIĘTA; sygnalizacja błędów czasu otwarcia
 • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)

B24AS – AS-EM/SIL2

Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Aprobowany do poziomu SIL2 zgodnie z IEC/EN 61508
 • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
 • Połączenie z terminalem
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)

BKNE230-24 - moduł komunikacyjny

Zastosowanie

 • Moduł komunikacyjno zasilający do siłowników 24 V do systemów oddymiania, dioda sygnalizacyjna LED, zasilanie przewodem 230 V AC, 1 m, bezhalogenowy

B24C – Moduł komunikacyjny

Zastosowanie

Technologia SLC

Moduł BC 24 stosowany jest do sterowania siłownikami klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej

Zasilanie i komunikacja dwużyłowym kablem, system SLC24-16B.

Wyłącznik termoelektryczny i kanałowy czujnik dymu mogą być podłączone bez dodatkowych urządzeń

B24D, B230D – Moduł komunikacyjny

Zastosowanie

System AGNOSYS

Moduł BRM-F-ST stosowany jest do monitorowania i sterowania klapami odcinającymi do systemów wentylacji pożarowej

W topologii pierścienia może być połączonych do 126 modułów

B24, B230 – Siłowniki otwórz/zamknij

Zastosowanie

 • Siłowniki otwórz/zamknij do otwierania i zamykania klap, z aktywacją automatyczną (AA) lub ręczną (MA).
 • Ze zintegrowanymi wyłącznikami krańcowymi wskazującymi położenie przegrody
 • Możliwość przesterowania do 25 minut
 • Temperatura otoczenia - normalna praca –30 do 50 °C, wilgotność względna do 95 %, bez kondensacji PN-EN 60730-1
 • Dwa zintegrowane wyłączniki krańcowe ze stykami bezpotencjałowymi sygnalizują położenie przegrody odcinającej (OTWARTA lub ZAMKNIĘTA)
 • Kable łączące siłownika 24 V są zakończone wtyczkami, co zapewnia szybkie i proste podłączenie do systemu komunikacyjnego AS-i firmy TROX.
 • Przewód przyłączeniowy siłownika 230 V AC zakończony jest metalowymi końcówkami

Warianty wykonania

B24

 • Napięcie zasilania 24 V AC/DC
 • BE24-12-ST TR: Moment obrotowy 40 Nm
 • BLE24-ST TR: Moment obrotowy 15 Nm


B230

 • Napięcie zasilania 230 V AC
 • BE230-12 TR: Moment obrotowy 40 Nm
 • BLE230 TR: Moment obrotowy 15 Nm


Moment obrotowy siłownika zależy od wielkości klapy i nie może być dowolnie wybierany.

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • W celu wyprowadzenia kabli elektrycznych przez obudowę siłownika wymagane jest nawiercenie otworu o odpowiedniej średnicy (Ø max. + 1 mm)
 • Wymagane jest zastosowanie uchwytów zaciskowych do kabli.
 • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji

B24A – AS-EM/EK

Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Aktywacja klapy możliwa również z pominięciem modułu sterownika
 • Diody LED do sygnalizacji położenia OTWARTA i ZAMKNIĘTA; sygnalizacja błędów czasu otwarcia
 • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)

B24AS – AS-EM/SIL2

Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Aprobowany do poziomu SIL2 zgodnie z IEC/EN 61508
 • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
 • Połączenie z terminalem
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)

BKNE230-24 - moduł komunikacyjny

Zastosowanie

 • Moduł komunikacyjno zasilający do siłowników 24 V do systemów oddymiania, dioda sygnalizacyjna LED, zasilanie przewodem 230 V AC, 1 m, bezhalogenowy

B24C – Moduł komunikacyjny

Zastosowanie

Technologia SLC

Moduł BC 24 stosowany jest do sterowania siłownikami klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej

Zasilanie i komunikacja dwużyłowym kablem, system SLC24-16B.

Wyłącznik termoelektryczny i kanałowy czujnik dymu mogą być podłączone bez dodatkowych urządzeń

B24D, B230D – Moduł komunikacyjny

Zastosowanie

System AGNOSYS

Moduł BRM-F-ST stosowany jest do monitorowania i sterowania klapami odcinającymi do systemów wentylacji pożarowej

W topologii pierścienia może być połączonych do 126 modułów

Uwaga

Moduły komunikacyjne są testowane w fabryce z siłownikami; stosowane mogą być tylko badane kombinacje.

Siłowniki otwórz/zamknij 24 V AC/DC

Siłownik BE24-12-ST TR BLE24-ST TR

Napięcie zasilania (AC)

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Napięcie zasilania (DC)

24 V DC –10 %, +20 %

24 V DC –10 %, +20 %

Pobór mocy - podczas pracy

12 W

7,5 W

Pobór mocy - spoczynkowy

0,5 W

< 0.5 W

Pobór mocy do wymiarowania przewodów

18 VA, Imax. 8.2 A @ 5 ms

9 VA, Imax. 2.7 A @ 5 ms

Moment obrotowy

40 Nm

15 Nm

Czas obrotu o 90°

< 60 s

< 30 s

Wyłączniki krańcowe

2 styki przełączne

2 styki przełączne

Napięcie max. (AC)

250 V AC/5 V DC

250 V AC/5 V DC

Napięcie max. (DC)

110 V DC

110 V DC

Prąd

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Kable przyłączeniowe - siłownik

3 × 0.75 mm², długość 1 m, bezhalogenowy

3 × 0.75 mm², długość 1 m, bezhalogenowy

Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

6 × 0.75 mm², długość 1 m, bezhalogenowy

6 × 0.75 mm², długość 1 m, bezhalogenowy

IEC klasa ochrony

III (zabezpieczenie bardzo niskim napięciem)

III (zabezpieczenie bardzo niskim napięciem)

Poziom ochrony

IP 54

IP 54

Certyfikat zgodności CE

EMC zgodnie z 2014/30/EU, dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2014/35/EU

EMC zgodnie z 2014/30/EU, dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2014/35/EU

Temperatura pracy

–30 do 50 °C

–30 do 50 °C

Ciężar

2.7 kg

1.7 kg


230 V AC siłowniki otwórz/zamknij

Siłownik BE230-12 TR BLE230 TR

Napięcie zasilania

230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

Pobór mocy - podczas pracy

8 W

5 W

Pobór mocy - spoczynkowy

0,5 W

< 1 W

Pobór mocy do wymiarowania przewodów

15 VA, Imax. 7.9 A @ 5 ms

12 VA, Imax. 6 A @ 5 ms

Moment obrotowy

40 Nm

15 Nm

Czas obrotu o 90°

< 60 s

< 30 s

Wyłączniki krańcowe

2 styki przełączne

2 styki przełączne

Napięcie max. (AC)

250 V AC/5 V DC

250 V AC/5 V DC

Napięcie max. (DC)

110 V DC

110 V DC

Prąd

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Kable przyłączeniowe - siłownik

3 × 0.75 mm², długość 1 m, bezhalogenowy

3 × 0.75 mm², długość 1 m, bezhalogenowy

Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

6 × 0.75 mm², długość 1 m, bezhalogenowy

6 × 0.75 mm², długość 1 m, bezhalogenowy

IEC klasa ochrony

II (zabezpieczenie wzmocnioną izolacją)

II (zabezpieczenie wzmocnioną izolacją)

Poziom ochrony

IP 54

IP 54

Certyfikat zgodności CE

EMC zgodnie z 2014/30/EU, dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2014/35/EU

EMC zgodnie z 2014/30/EU, dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2014/35/EU

Temperatura pracy

–30 do 50 °C

–30 do 50 °C

Ciężar

2.7 kg

1.7 kg


Moduły sterujące i komunikacyjne do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej

Typ B24A B24AS B24BKNE B24C B230D B24D
Typ AS-EM/EK AS-EM-SIL2 BKNE230-24 BC24 BRM-10-F BRM-10-F-ST

EK-EU

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×


Akcesoria klap (zamontowane)

Akcesoria klap (zamontowane) Zastosowanie

B24A

Zamontowany na klapie


Opis

Opis AS-EM/EK

Dane elektryczne

4 wejścia/3 wyjścia

Funkcje wyjścia

Tranzystor PNP

Napięcie zasilania

26.5 – 31.6 V DC

Pobór prądu, z siłownikiem

450 mA

Wejścia


Przełączanie

DC PNP

Sposób zasilania czujnika

AS-i

Zakres napięcia zasilania

18 – 30 V DC

Z zabezpieczeniem przed zwarciem

Tak

Poziom przełączania - wysoki sygnał 1

10

Prąd na wejściu wysoki/niski

> 7 mA/< 2 mA

Charakterystyka wejścia

IEC 61131-2 Typ 2

Wyjścia, PNP


Galwanicznie izolowane

Nie

Z zabezpieczeniem przed zwarciem

Tak

Prąd maksymalny na wyjście

400 mA na każde wyjście/400 razem (z AS-i)

Wyjścia, przekaźnik


Galwanicznie izolowane

Tak

Maksymalne napięcie

32 V

Prąd maksymalny

500 mA

Temperatura otoczenia

–5 do 75 °C

Poziom ochrony

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

Konfiguracja I/O

7 Hex

Kod ID

7 Hex

EMC

PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3


Akcesoria klap (zamontowane)

Akcesoria klap (zamontowane) Zastosowanie

B24AS

Zamontowany na klapie


Opis

Opis AS-EM/SIL2

Napięcie zasilania

26.5 – 31.6 V DC

Pobór prądu

< 400 mA z AS-i

Prąd maksymalny na wyjście

340 mA

Prąd maksymalny na moduł

340 mA

Status LED


Zasilanie AS-i

1 × zielony

Błąd obwodowy

1 × czerwone, migające

ComError

1 × czerwony, stały

Wyjście Q0

1 × żółty (DO0)

Wyjście Q1

1 x żółty (DO1)

Status wejścia LED SI-1

1 × żółty

Status wejścia LED SI-2

1 × żółty

Status wejścia DI0

1 × żółty (DI0)

Status wejścia DI1

1 × żółty (DI1)

Status wejścia DI2

1 × żółty (DI2)

Wejścia binarne

2 wyjścia z tranzystorem (zwykle 24 V DC z AS-i, zakres napięcia 18 – 30 V)

Temperatura pracy

–20 do 70 °C

Temperatura przechowywania

–20 do 75 °C

Poziom ochrony

IP 54

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

AS-i profil

S-7.B.E (Safety at Work) i S7.A.E (motor moduł)

EMC

PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3


Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy Zastosowanie

B24BKNE

Moduł komunikacyjny BKNE230-24


Opis

Opis BKNE230-24

Napięcie zasilania

230 V AC 50/60 Hz

Zakres pracy

198 – 264 V AC

Moc znamionowa

19 VA (z siłownikiem)

Pobór mocy

10 W (z siłownikiem)

Długość/przekrój poprzeczny

siłownik = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (bezhalogenowy)

IEC klasa ochrony

II (zabezpieczenie wzmocnioną izolacją)

Temperatura otoczenia

–30 do 50 °C

Temperatura przechowywania

–40 do 80 °C

Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CE

EMC zgodnie z 89/336/EEC, 73/23/EEC

Sposób działania

Typ 1 (PN-EN60730-1)

Klasa oprogramowania

A (PN-EN60730-1)

Konserwacja

Bezobsługowy

Ciężar

680 g


Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy Zastosowanie

B24C

BC24 moduł komunikacyjny z BV-Control AG


Opis

Opis B24C

Napięcie zasilania

Z modułu sterującego SLC®

Pobór mocy

1 W

Połączenia

Połączenie wtyczkami, listwa zaciskowa

Napięcie zasilania klapy

24 V

Temperatura otoczenia

–20 do 50 °C

Temperatura przechowywania

–20 do 80 °C

Wilgotność

≤ 95% wilg. wzgl., bez kondensacji

Ciężar

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Max. napięcie impulsu

2.5 kV (PN-EN60730-1)


Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy Zastosowanie

B24D

Moduł komunikacyjny AGNOSYS BRM10FST

B230D

Moduł komunikacyjny AGNOSYS BRM10F


Opis

Opis B24D/B230D

Napięcie zasilania

18 – 32 V DC (zwykle 24 V)

Połączenia

Połączenie wtyczkami, listwa zaciskowa

Napięcie zasilania klapy

24/230 V AC 24 V DC

Temperatura otoczenia

0 – 45 °C

Wilgotność

≤ 90% wilg. wzgl., bez kondensacji

Ciężar

510 g

B × H × T

158 × 180 × 65 mm


EK-JZ 00263448_0
a Strona zabudowy
b Strona obsługowa
① Rama do podłączenia przewodu (stalowa, tylko po stronie obsługowej, opcjonalna)
② Niezbędna wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do obudowy siłownika


EK-JZ, ciężar [kg]

L [mm] H [mm] B [mm] B [mm]
L [mm] H [mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

250

430

29

31

32

33

35

36

38

39

41

42

44

45

47

48

49

51

52

54

55

57

58

250

630

37

39

41

43

44

46

48

50

51

53

55

57

58

60

62

64

65

67

69

71

72

250

830

46

48

50

53

54

56

58

61

62

64

66

69

70

72

75

77

78

80

83

85

87

250

1030

54

56

59

61

63

66

68

70

73

75

77

80

82

84

87

89

91

94

96

98

101

250

1230

62

65

67

70

73

75

78

81

83

86

89

91

94

97

99

102

104

107

110

112

115

250

1430

71

73

76

79

82

85

88

91

94

97

100

103

106

109

112

115

117

120

123

126

129

250

1630

79

82

85

88

92

95

98

101

105

108

111

114

118

121

124

127

130

134

137

140

143

250

1830

87

91

94

98

101

105

108

112

115

119

122

126

129

133

136

140

143

147

150

154

158

250

2030

95

99

103

107

111

114

118

122

126

130

134

137

141

145

149

153

156

160

164

168

172


Zastosowanie, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Zastosowanie
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Wskazówki do projektowania

 • Certyfikowana do stosowania w mechanicznych systemach oddymiania
 • Do stosowania w systemach nadciśnieniowych
 • Do stosowania w systemach oddymiania i odprowadzenia ciepła
 • W systemach odprowadzania gorących gazów
 • Kratka maskująca wymagana jest na klapie lub na zakończeniu przewodu oddymiającego
 • Gdy klapa zamontowana jest w ścianie litej szachtu, na ognioodpornym przewodzie oddymiającym, w ognioodpornym przewodzie oddymiającym o klasie odporności ogniowej niższej niż klasa odporności ogniowej klapy, przy takim zastosowaniu klasa odporności ogniowej klapy EK-JZ ma klasę odporności ogniowej przewodu/szachtu (szczegóły na życzenie)
 • Ognioodporne przewody oddymiające muszą być zamontowane w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie przenosiły obciążeń na klapę
 • Stalowe przewody oddymiające zgodne z PN-EN 1366-9 należy łączyć z króćcami elastycznymi według wytycznych producenta stalowych przewodów oddymiających
 • Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy montować i podłączać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu i eksploatacji

Deklaracja właściwości użytkowych i instrukcja montażu i eksploatacji

 • Szczegóły dotyczące poprawnego zastosowania i odporności ogniowej zawarto w deklaracji właściwości użytkowej
 • Prawidłowy montaż klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej opisano w instrukcji montażu i eksploatacji
 • Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej

Wskazówki do projektowania

 • Certyfikowana do stosowania w mechanicznych systemach oddymiania
 • Do stosowania w systemach nadciśnieniowych
 • Do stosowania w systemach oddymiania i odprowadzenia ciepła
 • W systemach odprowadzania gorących gazów
 • Kratka maskująca wymagana jest na klapie lub na zakończeniu przewodu oddymiającego
 • Gdy klapa zamontowana jest w ścianie litej szachtu, na ognioodpornym przewodzie oddymiającym, w ognioodpornym przewodzie oddymiającym o klasie odporności ogniowej niższej niż klasa odporności ogniowej klapy, przy takim zastosowaniu klasa odporności ogniowej klapy EK-JZ ma klasę odporności ogniowej przewodu/szachtu (szczegóły na życzenie)
 • Ognioodporne przewody oddymiające muszą być zamontowane w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie przenosiły obciążeń na klapę
 • Stalowe przewody oddymiające zgodne z PN-EN 1366-9 należy łączyć z króćcami elastycznymi według wytycznych producenta stalowych przewodów oddymiających
 • Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy montować i podłączać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu i eksploatacji

Deklaracja właściwości użytkowych i instrukcja montażu i eksploatacji

 • Szczegóły dotyczące poprawnego zastosowania i odporności ogniowej zawarto w deklaracji właściwości użytkowej
 • Prawidłowy montaż klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej opisano w instrukcji montażu i eksploatacji
 • Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej

Montaż i uruchomienie

 • Montaż na/w betonowych lub murowanych ścianach szachtów
 • Montaż na testowanym, ognioodpornym pionowym lub poziomym przewodzie oddymiającym lub w poziomym przewodzie oddymiającym
 • Montaż w ścianach o odporności ogniowej ≤ REI 90 lub EI 90
 • Do przewodów oddymiających z krzemianu wapnia o grubości ścianki od 35 mm
 • Przy montażu klapy należy zapewnić wolną przestrzeń umożliwiającą dostęp w celu inspekcji, czyszczenia i napraw
 • Przewody oddymiające muszą być wyposażone w otwory rewizyjne
 • Mechaniczne systemy oddymiania wymagają podtrzymania napięcia zasilania także w przypadku pożaru


Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy montować i podłączać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu i eksploatacji

Montaż i uruchomienie

 • Montaż na/w betonowych lub murowanych ścianach szachtów
 • Montaż na testowanym, ognioodpornym pionowym lub poziomym przewodzie oddymiającym lub w poziomym przewodzie oddymiającym
 • Montaż w ścianach o odporności ogniowej ≤ REI 90 lub EI 90
 • Do przewodów oddymiających z krzemianu wapnia o grubości ścianki od 35 mm
 • Przy montażu klapy należy zapewnić wolną przestrzeń umożliwiającą dostęp w celu inspekcji, czyszczenia i napraw
 • Przewody oddymiające muszą być wyposażone w otwory rewizyjne
 • Mechaniczne systemy oddymiania wymagają podtrzymania napięcia zasilania także w przypadku pożaru


Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy montować i podłączać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu i eksploatacji

Główne wymiary

L [mm]

Długość klapy odcinającej do systemów wentylacji pożarowej

B [mm]

Szerokość klapy odcinającej do systemów wentylacji pożarowej

H [mm]

Wysokość klapy odcinającej do systemów wentylacji pożarowej

Oznaczenia

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej

A [m²]

Powierzchnia netto

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

v [m/s]

Prędkość przepływu powietrza w przekroju odcinka napływu (B × H)

Pobranie

informacje o produkcie

broszury

certyfikaty

instrukcje obsługi

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59