EK-JS_img_01psd.png
EK-JZ_img_19psd.psd.link
Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej EK-JZ

Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej EK-JZ

EK2_EU_img_01psd.psd.link
Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej EK2-EU

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej
EK2-EU

EK-JZ_img_02png.png.link
Wentylator oddymiający BVDAX z falownikiem

BVDAX wentylator oddymiający, certyfikowany CE zgodnie z PN-EN12101-3

Kategoria temperatury F400

ASi_LonMarkai.ai.link

Opcjonalnie TROXNETCOM

CE-Kennzeicheneps.eps.link

Oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej

EK-JS_img_01psd.png
EK-JZ_img_19psd.psd.link
EK2_EU_img_01psd.psd.link
EK-JZ_img_02png.png.link
ASi_LonMarkai.ai.link
CE-Kennzeicheneps.eps.link

Typ EK-JS

Klapy odcinające do systemów jednostrefowej wentylacji pożarowej, do mechanicznych systemów oddymiania


Prostokątne klapy oddymiające z blachy stalowej, do oddymiania i odprowadzania ciepła w systemach oddymiających wraz z funkcją wentylacji bytowej, a także do kontrolowanego nawiewu powietrza kompensacyjnego. Odpowiednie także do utrzymania wolnych od dymu klatek schodowych i ich przedsionków na przykład w systemach nadciśnieniowych, a także szybów wind straży pożarnej i innych dróg ewakuacyjnych.

 • Mogą być stosowane w środowiskach o temperaturze do 600 °C, w testowanych przewodach oddymiających i przewodach z blachy stalowej
 • Spełniają poziom ciśnienia 3 przy dowolnym kierunku przepływu powietrza i z automatyczną aktywacją (AA)
 • Wielkości nominalne 100 × 100 – 1250 × 2560 mm
 • Strumień objętości powietrza: od 360 m³/h lub 100 l/s do 115110 m³/h lub 31975 l/s przy 10 m/s
 • Wykonanie z blachy stalowej (także lakierowanej proszkowo zgodnie z paletą RAL-CLASSIC) lub ze stali nierdzewnej A4
 • Szczelność zamkniętej klapy co najmniej klasa 2 i szczelność obudowy klasa B, powyżej wielkości nominalnych 840 × 480 klasa 3 i klasa C zgodnie z PN-EN 1751
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM lub moduły komunikacyjne na przykład z technologią SLC® 
 • Cmod do systemów oddymiania i systemów oddymiania z funkcją wentylacji bytowej, wraz z możliwością równoważenia hydraulicznego przez zmianę położenia lamel do pozycji pośrednich

Informacje ogólne

Zastosowanie

 1. Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej, ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych, do odprowadzania dymu i ciepła w mechanicznych systemach oddymiania w budynkach
 2. Stosowane w nadciśnieniowych systemach wentylacji a także do nawiewu powietrza kompensacyjnego 
 3. Integracja z systemem BMS przez TROXNETCOM lub standardowe systemy bus

Klasyfikacja

E600 120 (ved hod i↔o) S1500 Cmod AA Single

Wielkość nominalna

 1. 100 × 100 do 1250 × 2560 mm
 2. Długość obudowy L = 200 mm

Części i charakterystyka

 1. Temperatura do 600 °C
 2. Możliwa aktywacja automatyczna AA 
 3. Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej
 4. Zmiana kąta położenia lamel i strumieni objętości powietrza
 5. Poziom ciśnienia 3, (ciśnienie robocze od -1500 do +500 Pa)

Wyposażenie

 1. Kratka maskująca: Karbowana siatka druciana
 2. Siłowniki otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 3. Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym, napięcie zasilania 24 V AC/DC
 4. Moduły do integracji z siecią AS-i
 5. Moduły sieciowe dla innych standardowych systemów komunikacyjnych, na przykład z technologią SLC® 

Elementy opcjonalne

 1. TROXNETCOM
 2. Moduł regulacji X-FANS wywiewanego powietrza i wyciągu dymu
 3. Wentylatory oddymiające TROX X-FANS
 4. Oddymiający wentylator dachowy BVDAX/BVD 
 5. Oddymiający wentylator do montażu ściennego BVW/BVWAXN 
 6. Oddymiający wentylator promieniowy BVREH/BVRA 
 7. Oddymiający wentylator strumieniowy BVGAX/BVGAXN
 8. Wszystkie wentylatory testowane zgodnie z PN-EN 12101-3, w klasach F200/F300/F400 i F600, w zależności od typu. Z oznakowaniem CE oraz deklaracją właściwości użytkowych. Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających
 9. X FAN-Control, certyfikowany falownik
 10. Bezpieczne i dokładne dostosowanie prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających w systemach jedno i wielostrefowych.

Cechy konstrukcyjne

 1. Prostokątna konstrukcja
 2. Przeciwbieżne lamele klapy
 3. Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z siłownikiem otwórz/zamknij lub z płynną regulacją, sterowana sygnałem napięciowym (0)2 - 10 V
 4. Możliwość połączenia z kratkami maskującymi 
 5. Możliwość obustronnego połączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi

Materiały i powierzchnie

 1. Obudowa, lamele klapy, mechanizm wykonane ze stali ocynkowanej lub opcjonalnie ze stali nierdzewnej A4
 2. Powierzchnie mogą być lakierowane proszkowo na kolor zgodnie z paletą RAL
 3. Łożyska ze stali powlekanej
 4. Uszczelki z włókna szklanego i uszczelnienie HT (uszczelka wysokotemperaturowa)

Normy i wytyczne

 1. Ustawa o wyrobach budowlanych 
 2. PN-EN 12101-8: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 3. PN-EN 1366-10: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 4. PN-EN 13501-4: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
 5. PN-EN 1751: Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

Konserwacja

 1. Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy regularnie poddawać pracom konserwacyjnym. Klapy muszą pozostawać w gotowości do zadziałania przez cały czas
 2. Konserwację należy przeprowadzać co najmniej co 6 miesięcy
 3. Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych należy sporządzić raport, który należy przechowywać gotowy do wglądu
 4. Poprawność działania klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej należy sprawdzać co sześć miesięcy, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie sprawdzenia jest właściciel systemu oddymiającego, testy sprawdzające należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 13306 i DIN 31051. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych kontroli działania będą pozytywne następny przegląd konserwacyjny klap może być przeprowadzony po upływie roku.
 5. W zależności od lokalizacji klap należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymagań i przepisów.
 6. Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji.

Opis

Wielkość nominalna

 1. 100 × 100 do 1250 × 2560 mm
 2. Długość obudowy L = 200 mm

Części i charakterystyka

 1. Temperatura do 600 °C
 2. Możliwa aktywacja automatyczna AA 
 3. Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej
 4. Zmiana kąta położenia lamel i strumieni objętości powietrza
 5. Poziom ciśnienia 3, (ciśnienie robocze od -1500 do +500 Pa)

Wyposażenie

 1. Kratka maskująca: Karbowana siatka druciana
 2. Siłowniki otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 3. Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym, napięcie zasilania 24 V AC/DC
 4. Moduły do integracji z siecią AS-i
 5. Moduły sieciowe dla innych standardowych systemów komunikacyjnych, na przykład z technologią SLC® 


Klasyfikacja

 1. E600 120 (ved hod i↔o) S1500 Cmod AA Single

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Schemat klapy EK-JS_gc_05ai.png

1 Obudowa
2 Obudowa cięgna
3 Cięgno
4 Siłownik
5 Tabliczka znamionowa
6 Uszczelka boczna
7 Lamele
8 Uszczelka lameli


Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej typu EK-JS są testowane zgodnie z PN-EN12101-8 i PN-EN 1366-10. Prostokątne klapy wykonane są ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Klapy przeznaczone są do odprowadzania dymu i ciepła w systemach oddymiających oraz nawiewu powietrza kompensacyjnego do obszaru, który ma być oddymiany. Klapy EK-JS są przeznaczone do stosowania w systemach nadciśnieniowych, ich celem jest utrzymanie wolnych od dymu klatek schodowych i ich przedsionków oraz szybów wind straży pożarnej lub dróg ewakuacyjnych. Stosowanie klap EK-JS umożliwia kontrolowane odprowadzanie dymu. Klapy EK-JS są przeznaczone do stosowania w systemach jednostrefowych i mogą być stosowane w temperaturach pracy do 600 ° C, na oraz w poziomo i pionowo prowadzonych przewodach oddymiających zgodnych z PN-EN 12101-7, testowanych zgodnie z PN-EN 1366-9. EK-JS mogą być stosowane w systemach wentylacji mieszanej i są odpowiednie do ograniczania strumieni objętości powietrza wywiewanego. Siłowniki otwórz/zamknij mogą być sterowane zarówno za pomocą gotowych okablowanych modułów sterujących siłownikami lub za pomocą modułów magistrali komunikacyjnych. 


Wielkości nominalne B × H

100 × 100 – 1250 × 2560 mm

Długość obudowy

200 mm

Zakres strumieni objętości powietrza przy 10 m/s

Od 360 m³/h do 115110 m³/h lub
od 100 l/s do 31975 l/s

Zakres różnicy ciśnienia

Poziom ciśnienia 3: od -1500 do 500 Pa

Temperatura pracy

od -30 do 50 °C, utrzymując temperaturę powyżej punktu rosy

Prędkość przepływu powietrza

 • ≤ 12 m/s
 • ≤ 20 m/s
  Tabela doboru siłowników dla poszczególnych wielkości klap (dla niektórych wymiarów wymagana weryfikacja przez firmę TROX)

Szczelność klapy w pozycji zamkniętej

PN-EN 1751, co najmniej klasa 2,
od wielkości nominalnej 840 × 480 klasa 3

Szczelność obudowy

PN-EN 1751, klasa B, od wielkości nominalnej 840 × 480 klasa C

Certyfikat zgodności CE • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011
 • PN-EN 12101-8: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-10 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN13501-4 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
 • PN-EN 1751: Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP/EK-JS/001


 • Tabele szybkiego doboru w programie Easy Product Finder zawierają wartości strumieni objętości powietrza dla różnych prędkości przepływu powietrza, a także straty ciśnienia
 • Dobór urządzeń i obliczenie parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzone w programie Easy Product Finder.
 • Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy

Współczynniki poprawkowe dla różnych położeń klapy

 1. Regulacja kąta nachylenia lamel umożliwia ustawienie klapy w różnych położeniach.
 2. W celu zaprojektowania klapy w warunkach pracy z lamelami ustawionymi pod kątem współczynnik oporu, jak i poziom mocy akustycznej można skorygować w oparciu o dane określone dla położenia otwartego.
 3. W tym celu współczynnik oporu należy pomnożyć przez współczynnik poprawkowy C, odczytany z wykresu "Współczynnik oporu".
 4. W celu korekty poziomu mocy akustycznej należy uwzględnić współczynnik poprawkowy K, odczytany z wykresu "Poziom mocy akustycznej".
 5. Współczynniki poprawkowe dla klap o wysokości H do 320 mm lub powyżej 320 mm odczytywane są z różnych wykresów.
Przykład:
 1. EK-JS / sposób montażu A 
 2. H × B: 960 mm × 1000 mm
 3. Prędkość przepływu powietrza: 5 m/s
 4. EPF (dane dla klapy w położeniu OTWARTYM)
 5. Współczynnik oporu = 0.23
 6. Poziom mocy akustycznej = 40 dB(A)

 7. Współczynnik dla kąta położenia lamel 65
 8. (odczytane z wykresu współczynnika poprawkowego "współczynnik oporu" i wartość poprawki "poziom mocy akustycznej")
 9. Współczynnik oporu:
 10. Wartość poprawki C = 20
 11. 0,23 × 20 = 4,6
 12. Poziom mocy akustycznej:
 13. Wartość poprawki K = 8
 14. 40 dB(A) + 8 dB(A) = 48 dB(A)

Tekst do specyfikacji

 1. Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej typu EK-JS są testowane zgodnie z PN-EN12101-8 i PN-EN 1366-10. Prostokątne klapy wykonane są ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Klapy przeznaczone są do odprowadzania dymu i ciepła w systemach oddymiających oraz nawiewu powietrza kompensacyjnego do obszaru, który ma być oddymiany. Klapy EK-JS są przeznaczone do stosowania w systemach nadciśnieniowych, ich celem jest utrzymanie wolnych od dymu klatek schodowych i ich przedsionków oraz szybów wind straży pożarnej lub dróg ewakuacyjnych. Stosowanie klap EK-JS umożliwia kontrolowane odprowadzanie dymu. Klapy EK-JS są przeznaczone do stosowania w systemach jednostrefowych i mogą być stosowane w temperaturach pracy do 600 ° C, na oraz w poziomo i pionowo prowadzonych przewodach oddymiających zgodnych z PN-EN 12101-7, testowanych zgodnie z PN-EN 1366-9. EK-JS mogą być stosowane w systemach wentylacji mieszanej i są odpowiednie do ograniczania strumieni objętości powietrza wywiewanego. Siłowniki otwórz/zamknij mogą być sterowane zarówno za pomocą gotowych okablowanych modułów sterujących siłownikami lub za pomocą modułów magistrali komunikacyjnych. 

Materiały i powierzchnie

 1. Obudowa, lamele klapy i mechanizm wykonane ze stali ocynkowanej lub opcjonalnie ze stali nierdzewnej
 2. Opcjonalnie możliwość lakierowania proszkowego obudowy i lamel klap na kolor RAL 7030 lub inny z palety RAL standard
 3. Łożyska ślizgowe: stal powlekana
 4. Kratki maskujące: stal ocynkowana, opcjonalnie lakierowana proszkowo
 5. Uszczelki z włókna szklanego i uszczelnienie HT  

Dane techniczne

Przykładowo dla nominalnej wielkości klapy 1250 × 960 przy średniej prędkości przepływu powietrza v = 5 m/s

 1. ∆Pt = 3.5 Pa
 2. dB(A) = 40
 3. Afree  = 1.095 m²
 4. AAgeo = 1.2 m²
 5. qv = 21600 m³/h

Normy i wytyczne

 1. Produkt zgodny z normą PN-EN 12101-8
 2. Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-4 
 3. Testowane zgodnie PN-EN 1366-10 (poziom ciśnienia 3: do -1500 Pa podciśnienia)
 4. Określenie szczelności klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, co najmniej klasa 2, od wielkości nominalnej 840 × 480 klasa 3
 5. Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751 klasa B, od wielkości nominalnej 840 × 480 klasa C

Klasyfikacja

 1. E600 120 (ved hod i↔o) S1500 Cmod AA Single

Wielkość nominalna

 1. Wymiary B × H: 100 × 100 – 1250 × 2560 [mm]
 2. Długość obudowy L = 200 mm 

Akcesoria

 1. Uszczelnienie HT
 2. Wsporniki do poziomego zawieszania klap

Wyposażenie

 1. Kratka maskująca: Karbowana siatka druciana
 2. Siłowniki otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 3. Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym, napięcie zasilania 24 V AC/DC
 4. Moduły do integracji z siecią AS-i
 5. Moduły sieciowe dla innych standardowych systemów komunikacyjnych, na przykład z technologią SLC®
 6.  

Cechy charakterystyczne

 1. Duże powierzchnie klap do 3.2 m² tylko z jednym siłownikiem
 2. Temperatura do 600 °C
 3. Ciśnienie robocze -1500/+500 Pa (poziom ciśnienia 3)
 4. Cmod do funkcji oddymiania i wentylacji bytowej z charakterystyką regulacji dla wszystkich wielkości nominalnych, zakres regulacji położenia lamel klapy 30 - 90°
 5. Aktywacja automatyczna (AA), także z modułami TROXNETCOM lub innymi standardowymi systemami komunikacyjnymi, na przykład z technologią SLC® 
 6. Dowolny kierunek przepływu powietrza
 7. Wykonanie ze stali ocynkowanej z powłoką proszkową lub bez lub wykonanie ze stali nierdzewnej
EK-JS2 / DE / 600 × 800 / 17 / K0 / B24A / P1 – RAL... / P2 – RAL...
|||||||||
123456789

1 Typ EK-JS
 1. Klapy odcinające do systemów jednostrefowej wentylacji pożarowej zgodnie z PN-EN 12101-8
 2.  

2 Wariant wykonania

 1. Bez oznaczeń: standardowe wykonanie stal ocynkowana
 2. 2 stal nierdzewna
 3.  

 3 Kraj przeznaczenia

 1. PL Polska
  DE Niemcy
  AT Austria
  CH Szwajcaria
  Inne

4 Wielkość nominalna [mm]

 1. Szerokość pomiędzy 100 – 1250 mm co 5 mm, w kombinacji z wysokością 100, 125, 150 lub 165 mm.
 2. Szerokość pomiędzy 180 – 1250 mm co 5 mm, w kombinacji z wysokością 320 do 2560 mm co 160 mm.


5 Wyposażenie
 1. Bez oznaczeń: brak (standard)
 2. 17 Uszczelnienie HT (15 mm)
 3. 18 Wsporniki do poziomego podwieszenia klapy
 4. 19 Wsporniki do poziomego podwieszenia klapy i uszczelnienie HT (15 mm)

6 Wyposażenie 1

 1. Bez oznaczeń: brak (standard)
 2.  K Karbowana siatka druciana 14 × 16, stal ocynkowana
 3.  0 Bez wyposażenia
 4. Pierwszy znak określa stronę obsługową (0, K)
 5. Drugi znak określa stronę zabudowy (0, K)
 6. Możliwe dowolne kombinacje

7 Wyposażenie 2
 1. 24 V AC/DC:
 2. B24 (Siłownik)
 3. B24SR (Siłownik sterowany sygnałem napięciowym, funkcja wentylacji Cmod1) 24 V AC/DC: zakres sygnału sterującego DC 2...10 V230 V AC:
 4. B230 (Siłownik) Siłownik z modułem sterującym TROX:Moduł sygnalizacyjny, TROXNETCOM:
 5. B24A  (Siłownik B24 + moduł sterujący TROXNETCOM AS-EM/EK2)
 6. B24AS (Siłownik B24 + moduł sterujący TROXNETCOM AS-EM/SIL22)
 7. B24AM (Siłownik B24 + moduł sterujący TROXNETCOM AS-EM/M, do realizacji funkcji Cmod1)
 8. Inne moduły komunikacyjne:Belimo: przyrząd sygnalizujący z zasilaczem
 9. B24BKNE (Siłownik B24 + BKNE230-24) 
 10. BV-Control: Moduł komunikacyjny i zasilający z technologią SLC®
 11. B24C (Siłownik B24 + BC24 G2)Agnosys: BRM-10-F moduł sterujący klap przeciwpożarowych i odcinających wentylacji pożarowej
 12. B24D (Siłownik B24 + BRM-10-F-ST)
 13. B230D (Siłownik B230 + BRM-10-F) 1 Funkcja Cmod Dla pośrednich położeń lamel klapy
 14. 2 System AS-i oparty jest na przemysłowym standardzie AS-Interface

8 Lakierowanie powierzchni klapy
 1. Bez oznaczeń: brak (standard)
 2. P1 Lakierowana proszkowo RAL 7030 (pokrycie lakierem technicznym),
 3. poliester przemysłowy80% ±5 stopień połysku, powierzchnia teksturowana lub inny kolor zgodnie z paletą RAL, stopień połysku80% ± 5 stopni połysku, tekstura: gładka

 9 Powierzchnia wyposażenia 1
 1. Bez oznaczeń: brak (standard)
 2. P2 Lakierowana proszkowo RAL 7030 (pokrycie lakierem technicznym),
 3. poliester przemysłowy80% ±5 stopień połysku, powierzchnia teksturowana lub inny kolor zgodnie z paletą RAL, stopień połysku80% ± 5 stopni połysku, tekstura: gładka

Przykład zamówienia: EK-JS/DE/600×800/17/K0/B24A/P1-RAL9010-80%
TypEK-JS
Wariant wykonania        Wykonanie standardowe z blachy stalowej ocynkowanej
Kraj przeznaczeniaNiemcy
Wielkość600 × 800
Wyposażenie dodatkoweUszczelnienie HT
Wyposażenie 1Karbowana siatka druciana po stronie obsługowej
Wyposażenie 2Silownik z modułem sterującym TROXNETCOM AS-EM/EK
Standard wykonania powierzchni klapyP1 RAL 9010 80%: klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej,
RAL 9010, biały, stopień połysku 80%, tekstura: gładka
Standard wykonania powierzchni wyposażenia 1Powierzchnia niemalowana (standard)

Momenty obrotowe siłowników, Wyposażenie 2

 • Momenty obrotowe siłowników
 • Wyposażenie 2


Wyposażenie 2


Zastosowanie

 1. Siłowniki otwórz/zamknij do otwierania i zamykania klap, z aktywacją automatyczną (AA) lub ręczną (MA).
 2. Ze zintegrowanymi wyłącznikami krańcowymi wskazującymi położenie przegrody
 3. Możliwość przesterowania do 25 minut w czasie trwającego pożaru (MA)
 4. Temperatura otoczenia - normalna praca –30 do 50 °C, wilgotność względna do 95 %, temperatura powyżej punktu rosy, bez kondensacji (PN-EN 60730-1)
 5. Dwa zintegrowane wyłączniki krańcowe ze stykami bezpotencjałowymi sygnalizują położenie przegrody odcinającej (OTWARTA lub ZAMKNIĘTA)
 6. Kable łączące siłownika 24 V są zakończone wtyczkami, co zapewnia szybkie i proste podłączenie do systemu komunikacyjnego AS-i firmy TROX.
 7. Przewód przyłączeniowy siłownika 230 V AC zakończony jest metalowymi końcówkami

Warianty wykonania

B24

 1. Napięcie zasilania 24 V AC/DC
 2. BEN24-ST TR: Moment obrotowy 15 Nm
 3. BEE24-ST TR: Moment obrotowy 25 Nm
 4. BE24-12-ST TR: Moment obrotowy 40 Nm
   

B230

 1. Napięcie zasilania 230 V AC
 2. BEN230 TR: Moment obrotowy 15 Nm
 3. BEE230 TR: Moment obrotowy 25 Nm
 4. BE230-12 TR: Moment obrotowy 40 Nm
   

B24-SR

 1. BEN24-SR: Moment obrotowy 15 Nm
 2. BEE24-SR: Moment obrotowy 25 Nm
   
 3. Moment obrotowy siłownika zależy od wielkości klapy i nie może być dowolnie wybierany.

Tabela momentów obrotowych


Przykłady okablowania, dane techniczne


SiłownikBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Napięcie zasilania (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Napięcie zasilania (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Pobór mocy - podczas pracy

3 W2,5 W

12 W

Pobór mocy - spoczynkowy

0,1 W

0.5 W

Pobór mocy do wymiarowania przewodów

Imax. 8,2 A przy 5 ms
Moment obrotowy15 Nm25 Nm

40 Nm

Czas obrotu o 90°

<30 s

Wyłączniki krańcowe

2 × EPU
Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
Wyłącznik krańcowy – otwarta
Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°87°
Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bezhalogenowy

Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
IEC klasa ochronyIII bezpieczne, niskie napięcie, (SELV)
Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
Temperatura pracy-30 do 55 °C
Ciężar0.9 kg1.1 kg

2.7 kg

,
SiłownikBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Napięcie zasilania (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Pobór mocy - podczas pracy

4 W3,5 W

8 W

Pobór mocy - spoczynkowy

0,4 W0.5 W

Pobór mocy do wymiarowania przewodów

Imax. 4 A przy 5 msImax. 7,9 A przy 5 ms
Moment obrotowy15 Nm25 Nm

40 Nm

Czas obrotu o 90°

<30 s

Wyłączniki krańcowe

2 × EPU
Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
Wyłącznik krańcowy – otwarta
Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°87°
Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bezhalogenowy

Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
IEC klasa ochronyII wzmocniona izolacja
Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
Temperatura pracy-30 do 55 °C-30 do 50 °C
Ciężar0.9 kg1.1 kg

2.7 kg

,
SiłownikBEN24-SRBEE24-SR
Napięcie zasilania (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Napięcie zasilania (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Pobór mocy - podczas pracy

3 W

Pobór mocy - spoczynkowy

0,3 W

Pobór mocy do wymiarowania przewodów

Imax. 8,2 A przy 5 ms
Moment obrotowy15 Nm25 Nm
Czas obrotu o 90°

<30 s

Wyłączniki krańcowe

2 × EPU
Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
Wyłącznik krańcowy – otwarta
Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°
Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 4 × 0.75 mm², bezhalogenowy

Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
IEC klasa ochronyIII bezpieczne, niskie napięcie, (SELV)
Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
Temperatura pracy-30 do 55 °C
Ciężar1.1 kg0.9 kg


Interfejs do nadrzędnych systemów sterowania

 1. Systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymowej TROX mają znormalizowane interfejsy do centralnego zarządzania budynkiem. W najprostszym przypadku interfejs składa się ze styków sygnalizacyjnych, które łączą naprzemienne wejścia i wyjścia systemów TROX i innych elementów budynku.

Moduły sterujące i komunikacyjne do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej


TypB24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24DB24AM

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

BKNE230-24

BC24-G2

BRM-10-FBRM-10-F-STAS-EM/M
EK-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×

EK-JS

×

×

×

×

×

×

×


Uwaga:

Moduły komunikacyjne są testowane w fabryce z siłownikami; stosowane mogą być tylko badane kombinacje.

B24A – AS-EM/EK

Zastosowanie

 1. Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 2. Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 3. Aktywacja klapy możliwa również z pominięciem modułu sterownika
 4. Diody LED do sygnalizacji położenia OTWARTA i ZAMKNIĘTA; sygnalizacja błędów czasu otwarcia
 5. Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 6. Monitorowanie otrzymywania sygnału
 7. Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
 8. Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 9. Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)


Zastosowanie

B24A – Zamontowany na klapie

Opis

AS-EM/EK

Dane elektryczne

4 wejścia/3 wyjścia

Funkcje wyjścia

Tranzystor PNP

Napięcie zasilania

26.5 – 31.6 V DC

Pobór prądu, z siłownikiem

450 mAWejścia:


Przełączanie

DC PNP

Sposób zasilania czujnika

AS-i

Zakres napięcia zasilania

18 – 30 V AC

Z zabezpieczeniem przed zwarciem

Tak

Poziom przełączania - wysoki sygnał 1

10

Prąd na wejściu wysoki/niski

> 7 mA/< 2 mA

Charakterystyka wejścia

IEC 61131-2 Typ 2Outputs, PNP:


Galwanicznie izolowane

Nie

Prąd maksymalny na wyjście

400 mA na każde wyjście/400 razem (z AS-i)


Wyjścia, przekaźnik:


Galwanicznie izolowane

Tak

Maksymalne napięcie

32 V

Prąd maksymalny

500 mA

Temperatura otoczenia

-5 do 75 °C

Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

Konfiguracja I/O

7 Hex

Kod ID

7 Hex

EMC

PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2


Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Aprobowany do poziomu SIL2 zgodnie z IEC/EN 61508
 • Zintegrowany interfejs AS
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
 • Połączenie z terminalem
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)


Zastosowanie

B24AS – Zamontowany na klapie


Opis

AS-EM/SIL2

Napięcie zasilania

26.5 – 31.6 V DC

Pobór prądu

< 400 mA z AS-i

Prąd maksymalny na wyjście

340 mA

Prąd maksymalny na moduł

340 mA

Status LED

Zasilanie AS-i

1 × zielony

Błąd obwodowy

1 × czerwone, migające

ComError

1 × czerwony, stały

Wyjście Q0

1 × żółty (DO0)

Wyjście Q1

1 × żółty (DO1)

Status wejścia LED SI-1

1 × żółty

Status wejścia LED SI-2

1 × żółty

Status wejścia DI0

1 × żółty (DI0)

Status wejścia DI1

1 × żółty (DI1)

Status wejścia DI2

1 × żółty (DI2)

Wejścia binarne

2 wyjścia z tranzystorem (zwykle 24 V DC z AS-i, zakres napięcia 18 – 30 V)

Temperatura pracy

-20 do 70 °C

Temperatura przechowywania

-20 do 75 °C

Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

IP 54

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

AS-i profil

S-7.B.E (Safety at Work) i S7.A.E (motor moduł)

EMC

PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3


B24AM – AS-EM/M


Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej w funkcjimod
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy (OTWARTA i ZAMKNIĘTA)
 • Możliwość wysterowania 13 położeń pośrednich (kąt otwarcia pomiędzy 0° a 90°) 
 • Aktywacja klapy możliwa również z pominięciem modułu sterownika
 • Położenie bezpieczeństwa może być ustawione jako OTWARTA lub ZAMKNIĘTA
 • Diody LED do sygnalizacji położenia OTWARTA i ZAMKNIĘTA; sygnalizacja błędów czasu otwarcia
 • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy 
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Podłączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki


Zastosowanie

B24AM – Zamontowany na klapie


,
OpisAS-EM/M

Dane elektryczne

4 wejścia/3 wyjścia

Funkcje wyjścia

Tranzystor PNP

Napięcie zasilania

26.5 – 31.6 V DC

Pobór prądu, z siłownikiem

450 mA

Wejścia

Przełączanie

DC PNP

Sposób zasilania czujnika

AS-i

Zakres napięcia zasilania

18 – 30 V AC

Z zabezpieczeniem przed zwarciem

Tak

Poziom przełączania - wysoki sygnał 1

10

Prąd na wejściu wysoki/niski

> 7 mA/< 2 mA

Charakterystyka wejścia

IEC 61131-2 Typ 2

Wyjścia, PNP

Galwanicznie izolowane

Nie

Prąd maksymalny na wyjście

400 mA na każde wyjście/400 razem (z AS-i)

Wyjścia, przekaźnik

Galwanicznie izolowane

Tak

Maksymalne napięcie

32 V

Prąd maksymalny

500 mA

Temperatura otoczenia

-5 do 75 °C

Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

Konfiguracja I/O

7 Hex

Kod ID

7 Hex

EMC

PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3


BKNE230-24 - moduł komunikacyjny


Zastosowanie

 • Moduł komunikacyjno zasilający do siłowników 24 V do systemów oddymiania, dioda sygnalizacyjna LED, zasilanie przewodem 230 V AC, 1 m, bezhalogenowy


Zastosowanie

B24BKNE – BKNE230-24 moduł komunikacyjny

OpisBKNE230-24

Napięcie zasilania

230 V AC 50/60 Hz

Zakres pracy

198 – 264 V AC

Moc znamionowa

19 VA (z siłownikiem)

Pobór mocy

10 W (z siłownikiem)

Długość/przekrój poprzeczny

siłownik = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (bezhalogenowy)

IEC klasa ochrony

II (zabezpieczenie wzmocnioną izolacją)

Temperatura otoczenia

-30 do 50 °C

Temperatura przechowywania

-40 do 80 °C

Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CE

EMC zgodnie z 89/336/EEC, 73/23/EEC

Sposób działania

Typ 1 (PN-EN60730-1)

Klasa oprogramowania

A (PN-EN60730-1)

Konserwacja

Bezobsługowy

Ciężar

680 g


B24C – Moduł komunikacyjny

Zastosowanie

 • Technologia SLC® 
 • Moduł BC 24 stosowany jest do sterowania siłownikami klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Zasilanie i komunikacja realizowane są dwużyłowym kablem, system SLC24-16B.
 • Wyłącznik termoelektryczny i kanałowy czujnik dymu mogą być podłączone bez dodatkowych urządzeń


Zastosowanie

B24C – BC24-G2 moduł komunikacyjny z BV-Control AG


OpisB24C

Napięcie zasilania

Z modułu sterującego SLC®

Pobór mocy

1 W

Połączenia

Połączenie wtyczkami, listwa zaciskowa

Napięcie zasilania klapy

24 V

Temperatura otoczenia

-20 do 50 °C

Temperatura przechowywania

-20 do 80 °C

Wilgotność

≤ 95% wilg. wzgl., bez kondensacji

Ciężar

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Max. napięcie impulsu

2.5 kV (PN-EN60730-1)


B24D, B230D – Moduł komunikacyjny

Zastosowanie

 1. System AGNOSYS
 2. Moduł BRM-F-ST stosowany jest do monitorowania i sterowania klapami odcinającymi do systemów wentylacji pożarowej 
 3. W topologii pierścienia może być połączonych do 126 modułów

Zastosowanie

 1. B24D – AGNOSYS BRM10FST moduł komunikacyjny
 2. B230D – AGNOSYS BRM10F moduł komunikacyjny
,
OpisB24D/B230D

Napięcie zasilania

18 – 32 V DC (zwykle 24 V)

Połączenia

Połączenie wtyczkami, listwa zaciskowa

Napięcie zasilania klapy

24/230 V AC 24 V DC

Temperatura otoczenia

0 do 45 °C

Wilgotność

≤ 90% wilg. wzgl., bez kondensacji

Ciężar

510 g

B × H × T

158 × 180 × 65 mm

Pobranie

informacje o produkcie

broszury

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58