EK-JZ Produktbild EN
00258821_0
Maksymalna wydajność przy maksymalnych wymiarach B = 1.20 m, H = 2.03 m


00266844_0
Do stosowania w mechanicznych systemach oddymiania i systemach nadciśnieniowych


00258831_0
System podwójnych uszczelek zapewniający maksymalną szczelność zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach


00267550_0
Wentylator oddymiający BVDAX z falownikiem


EK-JZ_img_25ai.png
Możliwy montaż klap z pionowymi lamelami
EK-JZ Produktbild EN
00258821_0
00266844_0
00258831_0
00267550_0
EK-JZ_img_25ai.png

Typ EK-JZ 

Do stosowania w mechanicznych systemach oddymiania i systemach nadciśnieniowych oraz do nawiewu powietrza kompensacyjnego

Prostokątne klapy odcinające o małej głębokości zabudowy i dużej powierzchni przekroju poprzecznego do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej, stosowane w mechanicznych systemach oddymiania oraz w systemach nadciśnieniowych w budynkach lub zapewniające nawiew powietrza kompensacyjnego.

 • Wielkości nominalne 200 × 230 – 1200 × 2030 mm, do strumieni objętości powietrza i gorących gazów do 29230 m³/h lub 105235 m³/h przy 12 m/s, lub do 20 m/s po uprzedniej weryfikacji technicznej 
 • Łatwy i szybki montaż w i na przewodach oraz przegrodach
 • Obudowa, lamele klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia
 • Poziom ciśnienia 2, (ciśnienie robocze od -1000 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna (AA) i możliwość ręcznego przesterowania (MA)
 • Do przewodów oddymiających
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Kratka maskująca (różne warianty)
 • Rama montażowa do łączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM
 • Impregnacja do stosowania w ścianach zewnętrznych
 • Cmod = do systemów oddymiania i wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej oraz możliwością wysterowania położeń pośrednich
 • Akcesoria montażowe

Informacje ogólne

Zastosowanie

 1. Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej, ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych, do mechanicznych systemów oddymiania w budynkach
 2. Dostarczanie powietrza kompensacyjnego w mechanicznych systemach oddymiania
 3. W systemach nadciśnieniowych
 4. Do zastosowania w mieszanych systemach wentylacyjnych (wentylacji pożarowej i bytowej)
 5. Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM


Cechy charakterystyczne

 • Cmod do systemów oddymiania i wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej oraz możliwością wysterowania położeń pośrednich 
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz 1366-2
 • Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3, szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Aktywacja ręczna także przez TROXNETCOM
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10, na 20.000 cykli otwarcia/zamknięcia


Klasyfikacja

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi

Wielkość nominalna

 • 200 × 230 – 1200 × 2030 mm
 • Długość obudowy L = 250 mm

Części i charakterystyka

 • Pozycja montażu jest niezależna od kierunku przepływu powietrza
 • Poziom ciśnienia 2, (ciśnienie robocze od -1000 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna lub automatyczna z późniejszym przesterowaniem
 • Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej


Wyposażenie 1

 • Rama montażowa do łączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi
 • Kratka maskująca - karbowana siatka druciana lub metalowa płyta z kwadratową perforacją
 • Kratka maskująca - z prostymi lub nachylonymi lamelami


Wyposażenie 2

 • Siłownik otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Moduł do integracji z siecią AS-i
 • Moduł do integracji ze standardowymi systemami bus


Elementy opcjonalne

TROXNETCOM

 • Moduł regulacji X-FANS wywiewanego powietrza i wyciągu dymu


Wentylatory oddymiające TROX X-FANS

 • Oddymiający wentylator dachowy BVDAX/BVD
 • Oddymiający wentylator do montażu ściennego BVW/BVWAXN
 • Oddymiający wentylator promieniowy BVREH/BVRA
 • Oddymiający wentylator strumieniowy BVGAX/BVGAXN


Wszystkie wentylatory testowane zgodnie z PN-EN 12101-3, w klasach F200/F300/F400 i F600, w zależności od typu. Z oznakowaniem CE oraz deklaracją właściwości użytkowych.


  Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających

  • Certyfikowany falownik X FANS-control
  • Bezpieczne i dokładne dostosowanie prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających w systemach jedno i wielostrefowych.


  Cechy konstrukcyjne

  • Prostokątna konstrukcja
  • Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej sterowana dwupołożeniowym siłownikiem otwórz/zamknij
  • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika
  • Możliwość połączenia z ramą montażową lub kratką maskującą


  Materiały i powierzchnie

  • Obudowa, lamele klapy i obudowa siłownika wykonane z krzemianu wapnia
  • Łożyska z brązu
  • Oś przegrody klapy i cięgna wykonane ze stali nierdzewnej


  Normy i wytyczne

  • Ustawa o wyrobach budowlanych
  • PN-EN 12101-8: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
  • PN-EN 1366-10: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
  • PN-EN 1366-2: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające
  • PN-EN 13501-4: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
  • PN-EN 1751: Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających


  Konserwacja

  • Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy regularnie poddawać pracom konserwacyjnym. Klapy muszą pozostawać w gotowości do zadziałania przez cały czas
  • Konserwację należy przeprowadzać co najmniej co 6 miesięcy
  • Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych należy sporządzić raport, który należy przechowywać gotowy do wglądu
  • Poprawność działania klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej należy sprawdzać co sześć miesięcy, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie sprawdzenia jest właściciel systemu oddymiającego, testy sprawdzające należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 13306 i DIN 31051. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych kontroli działania będą pozytywne następny przegląd konserwacyjny może być przeprowadzony po upływie roku.
  • W zależności od lokalizacji klap należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymagań i przepisów.
  • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji.

  Informacje techniczne

  Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

  • FUNKCJA
  • DANE TECHNICZNE
  • SZYBKI DOBÓR ODPOWIEDNI DO TYPU MONTAŻU
  • TEKST DO SPECYFIKACJI
  • KOD ZAMÓWIENIOWY
  Rysunek schematyczny EK-JZ_gc_01ai.png

  ① Obudowa
  ② Lamele
  ③ Specjalnie profilowana uszczelka wzdłuż krawędzi lamel
  ④ Uszczelka boczna
  ⑤ Profil oporowy, dolny
  ⑥ Siłownik
  ⑦ Mocowanie pokrywy
  ⑧ Tabliczka znamionowa
  ⑨ Pokrywa obudowy siłownika
  ⑩ Uchwyt (do demontażu pokrywy)
  ⑪ Obudowa siłownika
  ⑫ Profil oporowy, górny


  Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej instalowane są w mechanicznych systemach oddymiania. Stosowane są do usuwania dymu i gazów oraz dostarczania świeżego powietrza do stref przeciwpożarowych. Klapy zbudowane są z płyty z krzemianu wapnia, otwierane lub zamykane po wykryciu dymu za pomocą obudowanego siłownika, sterowanego sygnałem z czujnika dymu lub systemu przeciwpożarowego. Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mają dwa położenia bezpieczeństwa: otwarta i zamknięta. W przypadku ognioodpornych klap odcinających do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej położeniem bezpieczeństwa jest zarówno położenie klapy "otwarta" jak i "zamknięta" w zależności od miejsca pożaru jak i drogi odprowadzania dymu. Jeżeli położeniem bezpieczeństwa jest klapa otwarta powierzchnia czynna klapy musi pozostawać zachowana także w przypadku pożaru. Klapa EK-JZ przechodzi do żądanego położenia bezpieczeństwa po otrzymaniu sygnału wyzwalanego automatycznie lub ręcznie. Zgodnie z krzywą temperatura-czas klapa EK-JZ może być otwarta lub zamknięta po 25 minutach (MA, sterowanie manualne) od zapoczątkowania pożaru. W przypadku EK-JZ możliwa jest również zmiana położenia klapy (Cmod), a tym samym regulacja pracy układu wentylacji poprzez przejście do położeń pośrednich lamel klapy. Aby zapewnić niezawodność działania klap konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów.


  Wielkości nominalne B × H200 × 230 mm – 1200 × 2030 mm
  Długość klapy250 mm
  Zakres strumieni objętości powietrza przy maksymalnej prędkości napływuDo 920 l/s lub do 3310 m³/h – do 29230 l/s lub do 105235 m³/h
  Zakres różnicy ciśnieniaPoziom ciśnienia 2, -1000 do 500 Pa
  Temperatura pracyCo najmniej –30 do 50 °C; temperatura nie powinna spadać poniżej punktu rosy
  Prędkość przepływu powietrza*Do 12 m/s dla wymiarów maksymalnych i dla mniejszych ≤ 20 m/s po uprzedniej weryfikacji technicznej

  * Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę odcinającą do systemów wentylacji pożarowej  • Tabele szybkiego doboru w programie Easy Product Finder zawierają wartości strumieni objętości powietrza dla różnych prędkości przepływu powietrza, a także straty ciśnienia
  • Dokładne wartości dla poszczególnych projektów mogą być obliczane w programie Easy Product Finder
  • Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy 

   https://www.trox-bsh.pl/projektowanie/program-doboru-urzadzen-easy-product-finder

  Prostokątne lub kwadratowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej zgodne z normą PN-EN 12101-8, badane według PN-EN 1366-10 i PN-EN 1366-2, do stosowania w systemach oddymiania. Klapy stosowane są nie tylko do wyciągu dymu, ciepła i produktów spalania ze strefy objętej pożarem ale także do kontrolowanego odprowadzania toksycznych i niebezpiecznych gazów. Klapy odcinające wentylacji pożarowej EK-JZ mogą być stosowane w systemach nadciśnieniowych i jako klapy upustowe w systemach gaszenia gazem. Stosowane także do wyciągu gorących gazów i jako nawiew kompensacyjny do jednej lub wielu stref pożarowych w grawitacyjnych i mechanicznych systemach oddymiania. Klapy EK-JZ mogą być stosowane w certyfikowanych systemach oddymiania. Ognioodporne klapy odcinające do wielostrefowych systemów wentylacji pożarowej przeznaczone są do montażu na i w ognioodpornych przewodach oddymiających oraz w standardowych ognioodpornych przegrodach oddzielenia pożarowego. Klapy sterowane są siłownikami otwórz/zamknij, które mogą współpracować z modułami sterującymi, fabrycznie okablowanymi lub modułami z komunikacją bus i zamontowanymi w odpornej na wysokie temperatury obudowie siłownika.


  Klasyfikacja

  EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi


  Cechy charakterystyczne

  • Cmod do systemów oddymiania i wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej oraz możliwością wysterowania położeń pośrednich 
  • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
  • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz 1366-2
  • Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3, szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.
  • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
  • Dowolny kierunek przepływu powietrza
  • Aktywacja ręczna także przez TROXNETCOM
  • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10, na 20.000 cykli otwarcia/zamknięcia

  Materiały i powierzchnie

  • Obudowa, lamele klapy i obudowa siłownika wykonane z krzemianu wapnia
  • Łożyska z brązu
  • Oś przegrody klapy i cięgna wykonane ze stali nierdzewnej


  Dane techniczne

  • Wielkości nominalne B × H: 200 × 230 mm – 1200 × 2030 mm
  • Długość obudowy: 250 mm
  • Strumień objętości powietrza dla maksymalnych wymiarów: do 29230 l/s lub do 105235 m³/h (w szczególnych przypadkach, do 48720 l/s lub do 175390 m³/h)
  • Różnica ciśnienia: poziom ciśnienia 2: -1000 do 500 Pa
  • Temperatura pracy: –30 do 50 °C; temperatura nie powinna spadać poniżej punktu rosy
  • Prędkości napływu*: do 12 m/s dla wymiarów maksymalnych i dla mniejszych ≤ 20 m/s po uprzedniej weryfikacji technicznej
    

  * Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę odcinającą do systemów wentylacji pożarowej

  Wyposażenie

  Rama montażowa i kratka maskująca po stronie obsługowej i/lub stronie zabudowy

  • Rama montażowa do łączenia ze stalowymi przewodami oddymiającymi
  • Kratka maskująca - karbowana siatka druciana lub metalowa płyta z kwadratową perforacją
  • Kratka maskująca - zewnętrzna czerpnia powietrza lub kratka wentylacyjna


  Siłowniki otwórz/zamknij do sterowania klapami z aktywacją automatyczną (AA) lub ręczną (MA)

  Opcjonalne sterowanie lub moduł komunikacyjny do integracji z systemem BMS

  • Napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
  • Wyłączniki krańcowe wskazujące położenie przegrody OTWARTA i ZAMKNIĘTA
  • Możliwość przesterowania do 25 minut
  • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej (opcjonalnie)
  • Diody sygnalizujące położenie lamel klapy (opcjonalnie)
  • Monitorowanie otrzymywania sygnału

  Dane do doboru

  qᵥ [m³/h]
  Δpst [Pa]
  Szum przepływu generowany do przewodu
  LPA [dB(A)]

  EK-JZRVC1 / DE / 1200 × 2030 / 13 / FA / B24A / P1 - RAL...
  ||||||||||
  12345678910
  1 Typ
  EK-JZ 

  Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej zgodnie z PN-EN 12101-8

  2 Obudowa siłownika Od strony obsługowej
  R = prawa (standard)
  L = lewa

  3 Położenie lamel klapy
  Bez oznaczeń = lamele klapy poziome (standard)
  V = lamele klapy pionowe 

  4 Impregnacja
  Bez oznaczeń = brak (standard)
  C1 = impregnacja Promat SR

  5 Kraj przeznaczenia
  DE Niemcy
  AT Austria
  PL Polska
  Inne

  6 Wielkość nominalna
  [mm]
  × H (B w odstępach co 50 mm; H w odstępach co 200 mm)
  Od 200 × 230 do 1200 × 2030

  7 Akcesoria 1 
  Bez oznaczeń = brak (standard)
  01 Kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)

  Tylko dla klap montowanych z poziomymi lamelami
  02 Uszczelnienie HT na dole
  03 Uszczelnienie HT na dole i kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  04 Uszczelnienie HT z boku
  05 Uszczelnienia HT na dole i z boku
  06 Uszczelnienia HT na dole i z boku oraz kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  07 Uszczelnienie HT z boku i kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  08 Uszczelnienie specjalne na górze
  09 Uszczelnienia specjalne na górze i z boku
  10 Uszczelnienie specjalne na górze i kotwy mocujące (liczba zależy od B x H) 
  11 Uszczelnienia specjalne na górze i z boku oraz kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  12 Kotwy mocujące (podwójna liczba zależy od B x H)

  Tylko dla klap montowanych z pionowymi lamelami
  13 Uszczelnienie specjalne na górze
  14 Uszczelnienia specjalne na górze i z boku
  15 Uszczelnienie specjalne i kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  16 Uszczelnienia specjalne na górze i z boku oraz kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)

  8 Wyposażenie 1
  Bez oznaczeń: brak
  – Rama montażowa z blachy stalowej ocynkowanej, kratka maskująca
  A – Karbowana siatka druciana, 20 × 20, stal ocynkowana
  – Metalowa płyta z kwadratową perforacją, 10 × 10, stal ocynkowana
  C – Kratka z nachylonymi lamelami z aluminium
  D – Kratka z nachylonymi lamelami, aluminium, dodatkowo z karbowaną siatką drucianą, 20 × 20, stal ocynkowana
  E – Kratka z nachylonymi lamelami, aluminium, dodatkowo ze spawaną siatką drucianą, 6 × 6, stal ocynkowana

  Pierwszy znak określa stronę obsługową, bez wyposażenia po stronie obsługowej: 0
  Drugi znak określa stronę zabudowy, bez wyposażenia po stronie zabudowy: 0
  Przykład: FA: Rama montażowa po stronie obsługowej, karbowana siatka druciana 20 x 20 po stronie zabudowy
  Możliwe dowolne kombinacje

  9 Wyposażenie 2
  Siłownik
  B24  – Siłownik, Belimo, 24 V AC/DC
  B24SR – Siłownik, Belimo, 24 V AC/DC, zakres sygnału sterującego 2 – 10 V DC, funkcja wentylacji Cmod1
  B230 – Siłownik, Belimo, 230 V AC
  Siłownik z modułem sterującym
  B24A – Siłownik, Belimo, 24 V AC/DC z modułem sterującym TROXNETCOM AS-EM/EK 2
  B24AS – Siłownik, Belimo, 24 V AC/DC z modułem sterującym TROXNETCOM – AS-EM/SIL2 2
  B24AM – Siłownik, Belimo, 24 V AC/DC z modułem sterującym TROXNETCOM AS-EM/M, do funkcji Cmod1

  Inne moduły komunikacyjne:
  B24BKNE – Siłownik, Belimo, 24 V AC/DC, przyrząd sygnalizujący z zasilaczem Belimo BKNE230-24
  B24C – Siłownik, Belimo, 24 V AC/DC, BV-Control moduł komunikacyjny i zasilający z technologią SLC® BC24 G2)
  B24D – Siłownik Belimo, 24 V AC/DC, moduł sterujący klap odcinających wentylacji pożarowej Agnosys BRM-10-F-ST
  B230D – Siłownik Belimo, 230 V AC, moduł sterujący klap odcinających wentylacji pożarowej Agnosys BRM-10-F

  1 Funkcja Cmod dla pośrednich położeń lamel
  2 System AS-i oparty jest na przemysłowym standardzie AS-Interface

   
  10 Powierzchnia widoczna (wyposażenie 1)
  Bez oznaczeń: brak (standard)
  P1  Malowane, wyspecyfikować kolor RAL Classic
  PS Malowane, DB kolor …
  Stopnie połysku:
  RAL 9010 50 %
  RAL 9006 30 %
  inne kolory RAL 70 %

  Przykład zamówienia: EK-JZ-R-V-C1/DE/800
  × 1030/14/A0/B24A/P1-RAL9010-50%
  Obudowa siłownikaStrona obsługowa, prawa
  Położenie lamel klapyPionowy
  ImpregnacjaImpregnacja
  Kraj przeznaczeniaNiemcy
  Wielkość800 × 1030 mm
  Wyposażenie dodatkowe 1Uszczelnienia specjalne na górze i z boku
  Wyposażenie 1Kratka maskująca po stronie obsługowej
  Wyposażenie 2Siłownik Belimo, z modułem sterującym TROXNETCOM AS-EM/EK
  Powierzchnia wyposażeniaP1-RAL9010 50 % kratka maskująca lakierowana proszkowo, RAL 9010, biały, stopień połysku 50 %

  Ciężary, Informacje odnośnie montażu

  • CIĘŻARY
  • INFORMACJE ODNOŚNIE MONTAŻU
  EK-JZ 00263448_0
  a Strona zabudowy
  b Strona obsługowa
  ① Rama do podłączenia przewodu (stalowa, tylko po stronie obsługowej, opcjonalna)
  ② Niezbędna wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do obudowy siłownika


  Ciężary [kg], szerokość 200 - 650 mm

  LHB
  200250300350400450500550600650
  25023021222324252728293031
  25043029313233353638394142
  25063037394143444648505153
  25083046485053545658616264
  250103054565961636668707375
  250123062656770737578818386
  250143071737679828588919497
  250163079828588929598101105108
  250183087919498101105108112115119
  25020309599103107111114118122126130


  Ciężary [kg], szerokość 700 - 1200 mm

  LHB
  70075080085090095010001050110011501200
  2502303234353637383940424344
  2504304445474849515254555758
  2506305557586062646567697172
  2508306669707275777880838587
  250103077808284878991949698101
  25012308991949799102104107110112115
  2501430100103106109112115117120123126129
  2501630111114118121124127130134137140143
  2501830122126129133136140143147150154158
  2502030134137141145149153156160164168172

  Montaż i uruchomienie

  • Montaż na/w betonowych lub murowanych ścianach szachtów
  • Montaż w podatnych ścianach działowych
  • Montaż w ścianach szachtów z okładziną z jednej strony 
  • Montaż na testowanym, ognioodpornym pionowym lub poziomym przewodzie oddymiającym lub w poziomym przewodzie oddymiającym
  • Montaż w ścianach o odporności ogniowej ≤ REI 120 lub EI 120
  • Do przewodów oddymiających z krzemianu wapnia o grubości ścianki od 35 mm
  • Do stalowych przewodów oddymiających
  • Przy montażu klapy należy zapewnić wolną przestrzeń umożliwiającą dostęp w celu inspekcji, czyszczenia i napraw
  • Przewody oddymiające muszą być wyposażone w otwory rewizyjne
  • Mechaniczne systemy oddymiania wymagają podtrzymania napięcia zasilania także w przypadku pożaru

   

  Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy montować i podłączać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu i eksploatacji


  Wyposażenie, Wyposażenie 1 i 2, Przykłady okablowania

  • WYPOSAŻENIE
  • PRZYKŁADY OKABLOWANIA
  Ramy montażowe i kratki maskujące

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE


  Bez oznaczeń = brak (standard)
  01 Kotwy mocujące (ilość zależy od B x H)


  Tylko dla klap montowanych z poziomymi lamelami
  02 Uszczelnienie HT na dole
  03 Uszczelnienie HT na dole i kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  04 Uszczelnienie HT z boku
  05 Uszczelnienia HT na dole i z boku
  06 Uszczelnienia HT na dole i z boku oraz kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  07 Uszczelnienie HT z boku i kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  08 Uszczelnienie specjalne na górze
  09 Uszczelnienia specjalne na górze i z boku
  10 Uszczelnienie specjalne na górze i kotwy mocujące (liczba zależy od B x H) 
  11 Uszczelnienia specjalne na górze i z boku oraz kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  12 Kotwy mocujące (podwójna liczba zależy od B x H)

  Tylko dla klap montowanych z pionowymi lamelami
  13 Uszczelnienie specjalne na górze
  14 Uszczelnienia specjalne na górze i z boku
  15 Uszczelnienie specjalne na górze i kotwy mocujące (liczba zależy od B x H)
  16 Uszczelnienia specjalne na górze i z boku oraz kotwy mocujące (liczba zależy od B x H) 


  Przykłady okablowania, dane techniczne

  SiłownikBEN24-STBEE24-STBE24-ST
  Napięcie zasilania (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
  Napięcie zasilania (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

  Pobór mocy - podczas pracy

  3 W2,5 W

  12 W

  Pobór mocy - spoczynkowy

  0,1 W

  0.5 W

  Pobór mocy do wymiarowania przewodów

  Imax. 8,2 A przy 5 ms
  Moment obrotowy15 Nm25 Nm

  40 Nm

  Czas obrotu o 90°

  <30 s

  Wyłączniki krańcowe

  2 × EPU
  Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
  Wyłącznik krańcowy – otwarta
  Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°87°
  Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bezhalogenowy

  Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

  Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
  IEC klasa ochronyIII bezpieczne, niskie napięcie, (SELV)
  Poziom ochrony

  IP 54

  Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU
  Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
  Temperatura pracy-30 do 55 °C
  Ciężar0.9 kg1.1 kg

  2.7 kg

  ,
  SiłownikBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
  Napięcie zasilania (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

  Pobór mocy - podczas pracy

  4 W3,5 W

  8 W

  Pobór mocy - spoczynkowy

  0,4 W0.5 W

  Pobór mocy do wymiarowania przewodów

  Imax. 4 A przy 5 msImax. 7,9 A przy 5 ms
  Moment obrotowy15 Nm25 Nm

  40 Nm

  Czas obrotu o 90°

  <30 s

  Wyłączniki krańcowe

  2 × EPU
  Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
  Wyłącznik krańcowy – otwarta
  Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°87°
  Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bezhalogenowy

  Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

  Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
  IEC klasa ochronyII wzmocniona izolacja
  Poziom ochrony

  IP 54

  Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU
  Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
  Temperatura pracy-30 do 55 °C-30 do 50 °C
  Ciężar0.9 kg1.1 kg

  2.7 kg

  ,
  SiłownikBEN24-SRBEE24-SR
  Napięcie zasilania (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
  Napięcie zasilania (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

  Pobór mocy - podczas pracy

  3 W

  Pobór mocy - spoczynkowy

  0,3 W

  Pobór mocy do wymiarowania przewodów

  Imax. 8,2 A przy 5 ms
  Moment obrotowy15 Nm25 Nm
  Czas obrotu o 90°

  <30 s

  Wyłączniki krańcowe

  2 × EPU
  Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
  Wyłącznik krańcowy – otwarta
  Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°
  Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 4 × 0.75 mm², bezhalogenowy

  Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

  Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
  IEC klasa ochronyIII bezpieczne, niskie napięcie, (SELV)
  Poziom ochrony

  IP 54

  Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU
  Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
  Temperatura pracy-30 do 55 °C
  Ciężar1.1 kg0.9 kg


  Interfejs do nadrzędnych systemów sterowania

  Systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymowej TROX mają znormalizowane interfejsy do centralnego zarządzania budynkiem. W najprostszym przypadku interfejs składa się ze styków sygnalizacyjnych, które łączą naprzemienne wejścia i wyjścia systemów TROX i innych elementów budynku.


  Moduły sterujące i komunikacyjne do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej


  Oznaczenie w kodzieB24AB24ASB24AMB24BKNEB24CB230DB24D
  Typ modułu

  AS-EM/EK

  AS-EM/SIL2

  AS-EM/MBKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST
  EK2-EU

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  EK-JZ

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×  Uwaga:
  Opisane klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej, siłowniki oraz moduły komunikacyjne zostały sprawdzone przez producenta pod względem ochrony przeciwpożarowej jako całość i dlatego mogą być stosowane tylko w takich konfiguracjach.

  B24A – AS-EM/EK

  Zastosowanie

  • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
  • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
  • Aktywacja klapy możliwa również z pominięciem modułu sterownika
  • Diody LED do sygnalizacji położenia OTWARTA i ZAMKNIĘTA; sygnalizacja błędów czasu otwarcia
  • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
  • Monitorowanie otrzymywania sygnału
  • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
  • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
  • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)


  B24A – Zamontowany na klapie

  Opis

  AS-EM/EK

  Dane elektryczne

  4 wejścia/3 wyjścia

  Funkcje wyjścia

  Tranzystor PNP

  Napięcie zasilania

  26.5 – 31.6 V DC

  Pobór prądu, z siłownikiem

  450 mA

  Wejścia

  Przełączanie

  DC PNP

  Sposób zasilania czujnika

  AS-i

  Zakres napięcia zasilania

  18 – 30 V AC

  Z zabezpieczeniem przed zwarciem

  Tak

  Poziom przełączania - wysoki sygnał 1

  10

  Prąd na wejściu wysoki/niski

  > 7 mA/< 2 mA

  Charakterystyka wejścia

  IEC 61131-2 Typ 2

  Wyjścia, PNP

  Galwanicznie izolowane

  Nie

  Prąd maksymalny na wyjście

  400 mA na każde wyjście/400 razem (z AS-i)

  Wyjścia, przekaźnik

  Galwanicznie izolowane

  Tak

  Maksymalne napięcie

  32 V

  Prąd maksymalny

  500 mA

  Temperatura otoczenia

  -5 do 75 °C

  Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

  IP 42

  AS-i profil

  S-7.A.E

  Konfiguracja I/O

  7 Hex

  Kod ID

  7 Hex

  EMC

  PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3


  B24AS – AS-EM/SIL2

  Zastosowanie

  • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
  • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
  • Aprobowany do poziomu SIL2 zgodnie z IEC/EN 61508
  • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
  • Monitorowanie otrzymywania sygnału
  • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
  • Połączenie z terminalem
  • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
  • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)


  B24AS – Zamontowany na klapie


  Opis

  AS-EM/SIL2

  Napięcie zasilania

  26.5 – 31.6 V DC

  Pobór prądu

  < 400 mA z AS-i

  Prąd maksymalny na wyjście

  340 mA

  Prąd maksymalny na moduł

  340 mA

  Status LED

  Zasilanie AS-i

  1 × zielony

  Błąd obwodowy

  1 × czerwone, migające

  ComError

  1 × czerwony, stały

  Wyjście Q0

  1 × żółty (DO0)

  Wyjście Q1

  1 × żółty (DO1)

  Status wejścia LED SI-1

  1 × żółty

  Status wejścia LED SI-2

  1 × żółty

  Status wejścia DI0

  1 × żółty (DI0)

  Status wejścia DI1

  1 × żółty (DI1)

  Status wejścia DI2

  1 × żółty (DI2)

  Wejścia binarne

  2 wyjścia z tranzystorem (zwykle 24 V DC z AS-i, zakres napięcia 18 – 30 V)

  Temperatura pracy

  -20 do 70 °C

  Temperatura przechowywania

  -20 do 75 °C

  Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

  IP 54

  Materiał obudowy

  Tworzywo sztuczne

  AS-i profil

  S-7.B.E (Safety at Work) i S7.A.E (motor moduł)

  EMC

  PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3


  B24AM – AS-EM/M

  Zastosowanie

  • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej w funkcjimodFunkcja:
  • Sygnalizacja położenia przegrody klapy (OTWARTA i ZAMKNIĘTA)
  • Możliwość wysterowania 13 położeń pośrednich (kąt otwarcia pomiędzy 7° – 90°) 
  • Aktywacja klapy możliwa również z pominięciem modułu sterownika
  • Położenie bezpieczeństwa może być ustawione jako OTWARTA lub ZAMKNIĘTA
  • Diody LED do sygnalizacji położenia OTWARTA i ZAMKNIĘTA; sygnalizacja błędów czasu otwarcia
  • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
  • Monitorowanie otrzymywania sygnału
  • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy 
  • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
  • Podłączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki  B24AM – Zamontowany na klapie


  OpisAS-EM/M

  Dane elektryczne

  4 wejścia/3 wyjścia

  Funkcje wyjścia

  Tranzystor PNP

  Napięcie zasilania

  26.5 – 31.6 V DC

  Pobór prądu, z siłownikiem

  450 mA

  Wejścia

  Przełączanie

  DC PNP

  Sposób zasilania czujnika

  AS-i

  Zakres napięcia zasilania

  18 – 30 V AC

  Z zabezpieczeniem przed zwarciem

  Tak

  Poziom przełączania - wysoki sygnał 1

  10

  Prąd na wejściu wysoki/niski

  > 7 mA/< 2 mA

  Charakterystyka wejścia

  IEC 61131-2 Typ 2

  Wyjścia, PNP

  Galwanicznie izolowane

  Nie

  Prąd maksymalny na wyjście

  400 mA na każde wyjście/400 razem (z AS-i)

  Wyjścia, przekaźnik

  Galwanicznie izolowane

  Tak

  Maksymalne napięcie

  32 V

  Prąd maksymalny

  500 mA

  Temperatura otoczenia

  -5 do 75 °C

  Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

  IP 42

  AS-i profil

  S-7.A.E

  Konfiguracja I/O

  7 Hex

  Kod ID

  7 Hex

  EMC

  PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3


  BKNE230-24 - moduł komunikacyjny

  Zastosowanie

  • Moduł komunikacyjno zasilający do siłowników 24 V do systemów oddymiania, dioda sygnalizacyjna LED, zasilanie przewodem 230 V AC, 1 m, bezhalogenowy  B24BKNE – BKNE230-24 moduł komunikacyjny

  OpisBKNE230-24

  Napięcie zasilania

  230 V AC 50/60 Hz

  Zakres pracy

  198 – 264 V AC

  Moc znamionowa

  19 VA (z siłownikiem)

  Pobór mocy

  10 W (z siłownikiem)

  Długość/przekrój poprzeczny

  siłownik = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (bezhalogenowy)

  IEC klasa ochrony

  II (zabezpieczenie wzmocnioną izolacją)

  Temperatura otoczenia

  -30 do 50 °C

  Temperatura przechowywania

  -40 do 80 °C

  Poziom ochrony

  IP 54

  Certyfikat zgodności CE

  EMC zgodnie z 89/336/EEC, 73/23/EEC

  Sposób działania

  Typ 1 (PN-EN60730-1)

  Klasa oprogramowania

  A (PN-EN60730-1)

  Konserwacja

  Bezobsługowy

  Ciężar

  680 g

  B24C – Moduł komunikacyjny


  Zastosowanie

  • Technologia SLC
  • Moduł BC 24 stosowany jest do sterowania siłownikami klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
  • Zasilanie i komunikacja realizowane są dwużyłowym kablem, system SLC24-16B.
  • Wyłącznik termoelektryczny i kanałowy czujnik dymu mogą być podłączone bez dodatkowych urządzeń  B24C – BC24-G2 moduł komunikacyjny z BV-Control AG

  OpisB24C

  Napięcie zasilania

  Z modułu sterującego SLC®

  Pobór mocy

  1 W

  Połączenia

  Połączenie wtyczkami, listwa zaciskowa

  Napięcie zasilania klapy

  24 V

  Temperatura otoczenia

  -20 do 50 °C

  Temperatura przechowywania

  -20 do 80 °C

  Wilgotność

  ≤ 95% wilg. wzgl., bez kondensacji

  Ciężar

  255 g

  B × H × T

  114 × 153 × 54 mm

  Max. napięcie impulsu

  2.5 kV (PN-EN60730-1)

  B24D, B230D – Moduł komunikacyjny


  Zastosowanie

  • System AGNOSYS
  • Moduł BRM-F-ST stosowany jest do monitorowania i sterowania klapami odcinającymi do systemów wentylacji pożarowej 
  • W topologii pierścienia może być połączonych do 126 modułów


  B24D – AGNOSYS BRM10FST moduł komunikacyjny
  B230D – AGNOSYS BRM10F moduł komunikacyjny

  OpisB24D/B230D

  Napięcie zasilania

  18 – 32 V DC (zwykle 24 V)

  Połączenia

  Połączenie wtyczkami, listwa zaciskowa

  Napięcie zasilania klapy

  24/230 V AC 24 V DC

  Temperatura otoczenia

  0 do 45 °C

  Wilgotność

  ≤ 90% wilg. wzgl., bez kondensacji

  Ciężar

  510 g

  B × H × T

  158 × 180 × 65 mm

  Pobranie

  informacje o produkcie

  broszury

  certyfikaty

  instrukcje obsługi

  production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

  podziel stronę

  Poleć stronę

  Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  podziel stronę

  Dziękujemy za polecenie strony!

  Twoje polecenie strony zostało wysłane.


  Kontakt

  We are here for you

  Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  Kontakt

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

  Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
  Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
  W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Kontakt

  We are here for you

  Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
  Tel.: +48 22 737 18 58

  Attachment (max. 10MB)

  Pola oznaczone (*) są wymagane.

  Kontakt

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

  Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
  Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
  W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
  Tel.: +48 22 737 18 58