FK2-EU_img_02psd.psd.link
Wentylator oddymiający BVDAX z falownikiem

BVDAX do oddymiania z falownikiem, certyfikowany CE-zgodnie z PN-EN12101-3 Klasa odporności F400

EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
Do stosowania w mechanicznych systemach oddymiania i systemach nadciśnieniowych

Do stosowania w mechanicznych systemach oddymiania i systemach nadciśnieniowych

ASi_LonMarkai.ai.link

Opcjonalnie TROXNETCOM

CE-Kennzeicheneps.eps.link

Certtyfikacja CE zgodnie z PN-EN 12101-8

FK2-EU_img_02psd.psd.link
EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
ASi_LonMarkai.ai.link
CE-Kennzeicheneps.eps.link

Typ EK2-EU 

DO STOSOWANIA W MECHANICZNYCH SYSTEMACH ODDYMIANIA I SYSTEMACH NADCIŚNIENIOWYCH ORAZ DO NAWIEWU POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO


Prostokątne klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej, stosowane w mechanicznych systemach oddymiania oraz w systemach nadciśnieniowych w budynkach lub zapewniające nawiew powietrza kompensacyjnego.

 • Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej zgodne z CE zgodnie z PN-EN 12101-8
 • Spełniają właściwości użytkowe klap oddymiających zgodnie z normą klasyfikacyjną PN-EN 13501-4
 • Stosowane w konstrukcjach nośnych (sztywnych i podatnych ścianach działowych oraz stropach) w celu zapewnienia odporności ogniowej (przegrody przeciwpożarowe)
 • Do przewodów i szachtów stanowiących elementy systemów oddymiania i odprowadzania ciepła
 • Do stosowania w mechanicznych systemach oddymiania i systemach nadciśnieniowych oraz do nawiewu powietrza kompensacyjnego
 • Sygnał sterujący z systemu sygnalizacji pożaru i integracja z systemem BMS poprzez TROXNETCOM
 • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika otwórz/zamknij z informacją zwrotną o położeniu końcowym
 • Cmod = do systemów oddymiania i wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej oraz możliwością wysterowania położeń pośrednich
 • Wielkości nominalne 200 × 200 – 1500 × 800 mm, do strumieni objętości powietrza i gorących gazów do 43200 m³/h (12000 l/s) przy 10 m/s
 • Małe straty ciśnienia przy dużych prędkościach napływu, standardowe wartości 10 m/s i powyżej
 • Aktywacja automatyczna (AA) i możliwość ręcznego przesterowania (MA)
 • Możliwy łatwy i szybki montaż bezzaprawowy w ścianach sztywnych i podatnych ścianach działowych

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie

 • Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej, ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych, do mechanicznych systemów oddymiania w budynkach
 • Dostarczanie powietrza kompensacyjnego w mechanicznych systemach oddymiania
 • W systemach nadciśnieniowych
 • Do zastosowania w mieszanych systemach wentylacyjnych (wentylacji pożarowej i bytowej)
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCO


Cechy charakterystyczne

 • Cmod do systemów oddymiania i wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej oraz możliwością wysterowania położeń pośrednich
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz 1366-2
 • Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3, szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Aktywacja ręczna także przez TROXNETCOM
 • Integracja z systemem BMS przez standarowe systemy bus
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10, na 20.000 cykli otwarcia/zamknięcia dla klasyfikacji Cmod


Klasyfikacja

 • EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi

Wielkość nominalna

 • Wielkości nominalne B × H: (w odstępach co 5 mm): 200 × 200 do 1500 × 800


Długość całkowita L:

 • L = 650 (lub 750, jeśli IC panel inspekcyjny), do H = 380
 • L = 600 (IC możliwy panel inspekcyjny), od H = 385 do H = 545
 • L = 800 (IC możliwy panel inspekcyjny), od H = 550


Części i charakterystyka

 • Pozycja montażu jest niezależna od kierunku przepływu powietrza
 • Poziom ciśnienia 3, (ciśnienie robocze od -1500 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna (AA) lub ręczna (MA)
 • Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej

Wyposażenie 1 (stal ocynkowana)

 • Bez oznaczeń: brak (standard)
 • Pierwszy znak określa stronę obsługową (0, A, B, F)
 • Drugi znak określa stronę zabudowy (0, A, B, F)

Możliwe dowolne kombinacje

 • 0 Strona bez wyposażenia
 • Płaska kratka maskująca: A Karbowana siatka druciana 20 × 20
 • Płaska kratka maskująca: B Metalowa płyta z kwadratową perforacją 10 x 10 mm
 • Rama montażowa, metalowa: F Rama montażowa, stal ocynkowana


Wyposażenie 2

 • Siłownik otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Moduł do integracji z siecią AS-i
 • Moduł do integracji ze standardowymi systemami bus

Elementy opcjonalne

TROXNETCOM

 • Moduł regulacji X-FANS wywiewanego powietrza i wyciągu dymu

Wentylatory oddymiające TROX X-FANS

 • Oddymiający wentylator dachowy BVDAX/BVD
 • Oddymiający wentylator do montażu ściennego BVW/BVWAXN
 • Oddymiający wentylator promieniowy BVREH/BVRA
 • Oddymiający wentylator strumieniowy BVGAX/BVGAXN

Wszystkie wentylatory testowane zgodnie z PN-EN 12101-3, w klasach F200/F300/F400 i F600, w zależności od typu. Klapy oznaczone są znakiem CE i posiadają deklaracje właściwości użytkowych.

Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających
Certyfikowany falownik X FANS-control

 • Bezpieczne i dokładne dostosowanie prędkości obrotowej wentylatorów oddymiających w systemach jedno i wielostrefowych.


Cechy konstrukcyjne

 • Prostokątna konstrukcja
 • Siłownik elektryczny otwórz/zamknij
 • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika
 • Możliwość połączenia z ramą montażową lub kratką maskującą

Materiały i powierzchnie

 • Obudowa, lamele klapy i obudowa siłownika wykonane z krzemianu wapnia
 • Łożyska z brązu
 • Osie łożysk i wał napędowy ze stali nierdzewnej

Normy i wytyczne

 • Ustawa o wyrobach budowlanych
 • PN-EN 12101-8: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-10: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 • PN-EN 1366-2: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające
 • PN-EN 13501-4: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
 • PN-EN 1751: Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

Konserwacja

 • Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy regularnie poddawać pracom konserwacyjnym. Klapy muszą pozostawać w gotowości do zadziałania przez cały czas
 • Konserwację należy przeprowadzać co najmniej co 6 miesięcy
 • Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych należy sporządzić raport, który należy przechowywać gotowy do wglądu
 • Poprawność działania klapy należy sprawdzać nie rzadziej niż co sześć miesięcy, sprawdzenie powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis firmy TROX BSH, właściciela lub użytkownika budynku. Sprawdzenie należy przeprowadzić z uwzględnieniem podstawowych czynności konserwacyjnych zgodnie z PN-EN 13306 w połączeniu z DIN 31051. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych przeglądów w odstępie 6 miesięcy są pozytywne, następne czynności sprawdzające można przeprowadzić po upływie roku.
 • W zależności od lokalizacji klap należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymagań i przepisów.
 • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji

OPIS

Wielkość nominalna

 • Wielkości nominalne B × H: (w odstępach co 5 mm): 200 × 200 do 1500 × 800

Długość całkowita L:

 • L = 650 (lub 750, jeśli IC panel inspekcyjny), do H = 380
 • L = 600 (IC możliwy panel inspekcyjny), od H = 385 do H = 545
 • L = 800 (IC możliwy panel inspekcyjny), od H = 550

Wyposażenie 1 (stal ocynkowana)

 • Bez oznaczeń: brak (standard)
 • Pierwszy znak określa stronę obsługową (0, A, B, F)
 • Drugi znak określa stronę zabudowy (0, A, B, F)

Możliwe dowolne kombinacje

 • 0 Strona bez wyposażenia
 • Płaska kratka maskująca: A Karbowana siatka druciana 20 × 20
 • Płaska kratka maskująca: B Metalowa płyta z kwadratową perforacją 10 x 10 mm
 • Rama montażowa, metalowa: F Rama montażowa, stal ocynkowana

Wyposażenie 2

 • Siłownik otwórz/zamknij, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Moduł do integracji z siecią AS-i
 • Moduł do integracji ze standardowymi systemami bus


Klasyfikacja

EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi

INFORMACJE TECHNICZNE

FUNKCJA, DANE TECHNICZNE, SZYBKI DOBÓR, TEKST DO SPECYFIKACJI, KOD ZAMÓWIENIOWY

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej EK2-EU EK2-EU_gc_03ai.png

① Obudowa
② Przegroda klapy
③ Profil oporowy
④ Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji (opcjonalnie)
⑤ Obudowa siłownika
⑥ Siłownik
⑦ Pokrywa obudowy siłownika (otwarta)
⑧ Tabliczka znamionowa


Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej instalowane są w mechanicznych systemach oddymiania. Stosowane są do usuwania dymu i gazów oraz dostarczania świeżego powietrza do stref przeciwpożarowych. Klapy zbudowane są z płyty z krzemianu wapnia, otwierane lub zamykane po wykryciu dymu za pomocą obudowanego siłownika, sterowanego sygnałem z czujnika dymu lub systemu przeciwpożarowego. Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mają dwa położenia bezpieczeństwa: otwarta i zamknięta.

W przypadku ognioodpornych klap odcinających do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej położeniem bezpieczeństwa jest zarówno położenie klapy "otwarta" jak i "zamknięta" w zależności od miejsca pożaru jak i drogi odprowadzania dymu. Jeżeli położeniem bezpieczeństwa jest klapa otwarta powierzchnia czynna klapy musi pozostawać zachowana także w przypadku pożaru. Przegroda klapy EK2-EU przechodzi do żądanego położenia bezpieczeństwa po otrzymaniu sygnału wyzwalanego automatycznie lub ręcznie. Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej EK2-EU są także certyfikowane do pracy z ręcznym przesterowaniem. Klapa jest gotowa do zmiany położenia do pełnego zamknięcia lub otwarcia przez 25 minut zgodnie z krzywą temperatura - czas (MA sterowanie manualne). Klapa, pełniąc funkcję w wentylacji bytowej, może przyjmować położenia pośrednie (Cmod) pozwalające na bilansowanie przepływów. Aby zapewnić niezawodność działania klap konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów.

Wielkości nominalne B × H200 × 200 mm – 1500 × 800 mm
Zakres strumieni objętości powietrzaDo 12000 l/s lub 43200 m³/h
Zakres różnicy ciśnieniaPoziom ciśnienia 3, -1500 do 500 Pa
Temperatura pracy-30 do 50 °C, utrzymując temperaturę powyżej punktu rosy
Prędkość przepływu powietrza*≤ 10 m/s przy maksymalnych wymiarach

< 15 m/s przy mniejszych wymiarach, zachowując warunek ≤ 43200 m³/h
Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętejPN-EN 1751, co najmniej klasa 3
Szczelność obudowyPN-EN 1751, Klasa C
Certyfikat zgodności CERozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011

PN-EN 12101-8: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

PN-EN 1366-10: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

PN-EN 1366-2: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające

PN-EN 13501-4: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 1751: Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
Deklaracja właściwości użytkowychDoP/EK2-EU/001

* Zapewniając warunki aktywacji klapy (zmiana między skrajnymi położeniami otwarcia i zamknięcia) przy przepływie < 10m/s (np. opóźnienie zadziałania wentylatorów oddymiających), urządzenie można stosować do jego maksymalnych wymiarów przy prędkości przepływu do 15 m/s. • Podczas doboru wielkości klapy należy uwzględnić sposób montażu i wynikające z niego straty ciśnienia.
 • Dokładne wartości dla poszczególnych projektów mogą być obliczane w programie Easy Product Finder
 • Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy


Przykład doboru:

Dobór wielkości do pracy w funkcji oddymiania (sposób montażu "C") w oparciu o strumień objętości powietrza i ograniczenia otworu montażowego

 • Strumień objętości powietrza: qv  ≥ 15000 m³/h
 • Minimalna wysokość otworu: H (otwór montażowy) = 1.2 m  
 • Wymagane panel inspekcyjny, łączniki ścienne i kratka maskująca w RAL 9022
 • Określenie wysokości nominalnej (H) EK2-EU: otwór w ścianie (H = 1200 mm) - grubość obudowy (100 mm) - szczelina na obwodzie (w zależności od sposobu montażu; góra 50 mm, dół 50 mm) = 1000 mm

Dobór urządzeń
EK2-EU-MA-IC/DE/1000 × 600 × 800/01/A0/B24/P1-RAL 9022

Wyniki

 • qv = 15120 m³/h (strumień objętości powietrza)
 • v = 7.0 m/s (prędkość przepływu powietrza w oparciu o wielkość nominalną lub pole powierzchni napływu)
 • Δpt  = 55 Pa (całkowita strata ciśnienia z kratką maskującą, sposób montażu "C")


Dobór wielkości do pracy w funkcji nawiewu kompensacyjnego (sposób montażu "B") dla 15000 m³ w oparciu o maksymalną prędkość przepływu 3.5 m/s

 • Strumień objętości powietrza: qv  ≥ 15000 m³/h
 • Prędkość przepływu powietrza: v ≤ 3.5 m/s
 • Wymagane panel inspekcyjny, łączniki ścienne i kratka maskująca w RAL 9022

Dobór urządzeń
EK2-EU-MA-IC/DE/1500 × 800 × 800/01/A0/B24/P1-RAL 9022

Wyniki

 • qv  = 15120 m³/h (strumień objętości powietrza)
 • v = 3.5 m/s (prędkość przepływu powietrza w oparciu o wielkość nominalną lub pole powierzchni napływu)
 • Δpt = 14 Pa (całkowita strata ciśnienia z kratką maskującą, sposób montażu "B")Prostokątne lub kwadratowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej zgodne z normą PN-EN 12101-8, badane według PN-EN 1366-10 i PN-EN 1366-2, do stosowania w systemach oddymiania. Klapy stosowane są nie tylko do wyciągu dymu, ciepła i produktów spalania ale także do kontrolowanego odprowadzania toksycznych i niebezpiecznych gazów.
Klapy odcinające wentylacji pożarowej EK-JZ mogą być stosowane w systemach nadciśnieniowych i jako klapy upustowe w systemach gaszenia gazem. Stosowane także do wyciągu gorących gazów i jako nawiew kompensacyjny do jednej lub wielu stref pożarowych w grawitacyjnych i mechanicznych systemach oddymiania.
Klapy EK-JZ mogą być stosowane w certyfikowanych systemach oddymiania. Ognioodporne klapy odcinające do wielostrefowych systemów wentylacji pożarowej przeznaczone są do montażu na i w ognioodpornych przewodach oddymiających oraz w standardowych ognioodpornych przegrodach oddzielenia pożarowego. Klapy sterowane są siłownikami otwórz/zamknij, które mogą współpracować z modułami sterującymi, fabrycznie okablowanymi i zamontowanymi w odpornej na wysokie temperatury obudowie siłownika.

Klasyfikacja

EI 120/90 (vedw i↔o) S1000 Cmod HOT400/30 MA multi

Cechy charakterystyczne:

 • Cmod do systemów oddymiania i wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej oraz możliwością wysterowania położeń pośrednich
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 12101-8
 • Badania klasy odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 1366-10 oraz 1366-2
 • Szczelność klapy w położeniu zamkniętym zgodnie z PN-EN 1751, klasa 3, szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C.
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Aktywacja ręczna także przez TROXNETCOM
 • Integracja z systemem BMS przez standardowe systemy bus
 • Testowana zgodnie z PN-EN 1366-10, na 20.000 cykli otwarcia/zamknięcia

Materiały i powierzchnie

 • Obudowa, lamele klapy i obudowa siłownika wykonane z krzemianu wapnia
 • Łożyska z brązu
 • Osie łożysk i wał napędowy ze stali nierdzewnej
EK2-EUMAICC1 / DE / 1500 × 800 × 800 / 03 / A0 / B24A / P1
||||||||||
12345678910

1 Typ EK2-EU
Jednopłaszczyznowa klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej zgodnie z PN-EN 12101-8

2 Wariant wykonania
Obudowa:
MA Konstrukcja z obudową siłownika  
3 Panele inspekcyjne
Bez oznaczeń: brak (standard) 
IC Z dwoma panelami inspekcyjnymi, w zależności od długości obudowy L 
4 Impregnacja
Bez oznaczeń: brak (standard)
C1 Impregnacja Promat SR powierzchni z krzemianu wapnia 
5 Kraj przeznaczenia
PL Polska
DE Niemcy
AT Austria
NL Holandia
Inne
6 Wielkość nominalna B x H x długość całkowita L [mm]
Wielkości nominalne B × H: (w odstępach co 5 mm)
200 × 2001500 × 800
Długość całkowita L: 
L = 650 (lub 750, dla wariantu IC z panelem inspekcyjnym), 
do H = 380 L = 600 (IC możliwy panel inspekcyjny), 
od H = 385 do H = 545 L = 800  (IC możliwy panel inspekcyjny), od H = 550
7 Akcesoria 
01 Łączniki ścienne (ilość zależy od B x H)
02 Taśma uszczelniająca (2 paski izolacji odpornej na wysoką temperaturę, dla każdego wymiaru B i H)
03 Łączniki ścienne i taśma uszczelniająca 
8 Wyposażenie 1 
(stal ocynkowana)Bez oznaczeń: brak (standard)Pierwszy znak określa stronę obsługową (0, A, B, F)
Drugi znak określa stronę zabudowy (0, A, B, F) Możliwe kombinacje 0 Strona bez wyposażenia. Płaska kratka maskująca:
A  Karbowana siatka druciana 20 × 20
B  Metalowa płyta z kwadratową perforacją 10 x 10 mm
Rama montażowa, metalowa:
F  Rama montażowa, stal ocynkowana
9 Wyposażenie 2
Siłowniki Belimo
24 V AC/DC:
B24 BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR
230 V AC:
B230  BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230 TR Siłownik + moduł: zamontowany wstępnie w obudowie 1 + 2:
B24X  BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR
B230X    BE 230 sygnału sterującego DC 2...10 V, funkcja Cmod1
B24SR  BEE 24 SR TR, BEN 24 SR TR (nie dla 40 Nm)
24 V AC/DC: z przełącznikami pomocniczymi funkcja Cmod1 
B24M BE 24-12-ST TR (24 V AC/DC) (tylko dla 40 Nm)
230 V AC: z przełącznikami pomocniczymi funkcja Cmod1 
B230M  BE 230-12 TR (230 V AC) (tylko dla 40 Nm) Siłowniki z modułami sterującymi Moduł sygnalizacyjny, TROXNETCOM:
B24A  BE24 + AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)2B24AS  BE24 + AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)2B24AM  BE24 + AS-EM/M, 30 V DC (AS-i)2, funkcja Cmod1 
Inne moduły komunikacyjne:
Belimo: przyrząd sygnalizujący z zasilaczem
B24BKNE  BE24 + BKNE230-24 
BV-Control: Moduł komunikacyjny i zasilający z technologią SLC®
B24C  BE24 + BC24 G2
Agnosys: BRM-10-F moduł sterujący klap przeciwpożarowych i odcinających wentylacji pożarowej
B24D  BE24 + BRM-10-F-ST
B230D  BE230 + BRM-10-F 
Funkcja Cmod do pośrednich położeń klapySystem AS-i oparty jest na przemysłowym standardzie AS-Interface
10 Powierzchnia (Wyposażenie 1)
Bez oznaczeń: brak (standard)
P1 Lakierowane proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL Classic
PS Lakierowane proszkowo, DB kolor …Stopnie połysku:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Pozostałe kolory z palety RAL 70 %

 Przykład zamówienia: EK2-EU/MA-IC-C1 /DE/1500x800×800/03 /A0/B24/P1-RAL9010-50%
1TypEK2-EUJednopłaszczyznowa klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej
2Wariant montażu siłownikaMAKonstrukcja z obudową siłownika
3ImpregnacjaC1Powierzchnie z krzemianu wapnia z impregnacją Promat SR
4Kraj przeznaczeniaPLPolska
5Wielkość nominalna1500 × 800 × 800B = 1500, H = 800, L = 800 [mm]
6Akcesoria03Pakiet dostawy zawiera łączniki ścienne i taśmę uszczelniającą
7Wyposażenie 1A0Strona obsługowa: płaska kratka maskująca, siatka karbowana, 20 x 20
8Wyposażenie 2B24Siłownik 24V (otwórz/zamknij), typ dostosowany do wielkości nominalnej klapy
9Powierzchnia kratek maskującychP1-RAL9010 50 %Kratka maskująca lakierowana proszkowo, RAL 9010, biały

WARIANTY WYKONANIA, WYMIARY, SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

 • WYMIARY
 • SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Wymiary

(1) Wymiary
(1)HLL₃L₄
S200 – 380650 *97208
S200 – 380750 *197208
M385 – 545600210210
L550 – 800800310310


* 650 mm bez otworu inspekcyjnego i 750 mm z otworem inspekcyjnym


Ciężar [kg] (standardowe długości)

(1)LHB
200300400500600700800900100011001200130014001500
S6502003136414651556065707580848994
2503339444954596469747984899499
30036414752576267727783889398103
380384449556065717681869297102108
M60040039 44 49 55 60 65 70 75 81 86 91 96 101 107 
4504147525763687379849095100106111
5004449556066717782889399104110116
54546515763697480869197103108114120
L800600606774818896103110117124131138146153
650637077859299107114121129136143150158
7006673818896103110118125133140148155163
7506976849199107114122130137145153160168
80072798795103110118126134142150157165173

(1) WymiaryMontaż i uruchomienie

 • Montaż w betonowych lub murowanych ścianach szachtów
 • Montaż w podatnych ścianach działowych 
 • Montaż na testowanym, ognioodpornym pionowym lub poziomym przewodzie oddymiającym lub w poziomym przewodzie oddymiającym
 • Montaż w ścianach o odporności ogniowej ≤ REI 90 lub EI 90
 • Do przewodów oddymiających z krzemianu wapnia o grubości ścianki od 35 mm
 • Do stalowych przewodów oddymiających
 • Przy montażu klapy należy zapewnić wolną przestrzeń umożliwiającą dostęp w celu inspekcji, czyszczenia i napraw
 • Przewody oddymiające muszą być wyposażone w otwory rewizyjne
 • Mechaniczne systemy oddymiania wymagają podtrzymania napięcia zasilania także w przypadku pożaru

 Uwaga:

Klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej należy montować i podłączać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu i eksploatacji


WYPOSAŻENIE, OKABLOWANIE

 • WYPOSAŻENIE
 • OKABLOWANIE

Wyposażenie 1

F, A, B, Q – ramy montażowe i kratki maskujące

Zastosowanie
Do montażu klap w stalowych przewodach oddymiających wymagana jest rama montażowa (F)

UWAGA: Wielkość nominalna ramy montażowej zawsze wynosi B + 20 mm (odległość do krawędzi otwartej klapy z każdej strony 10 mm).

Kratki maskujące montowane są bezpośrednio na klapie lub na przewodzie, wykonanie to zostało zaaprobowane w testach ogniowych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1366-10
Powierzchnia netto kratki maskującej wynosi ok. 80% dla karbowanej siatki drucianej (A) i ok. 70% dla metalowej płyty perforowanej

Ramy montażowe i kratki maskujące przy zamówieniu razem z klapą są fabrycznie zamontowane do klapy
Ramy montażowe i kratki maskujące mogą być także zamawiane osobno

Materiały i powierzchnie
F: Rama montażowa z blachy stalowej ocynkowanej

Kratki maskujące
A: Karbowana siatka druciana ze stali ocynkowanej
B: Perforowana płyta stalowa ze stali ocynkowanej
Q: Krawędziowa blacha perforowana ze stali ocynkowanej

Powierzchnia wyposażenia
Bez oznaczeń: brak (standard)
P1 Lakierowane proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
PS Lakierowane proszkowo, DB kolor …

Stopnie połysku
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Pozostałe kolory z palety RAL 70 %

Wyposażenie 2

Zastosowanie
Siłowniki otwórz/zamknij do otwierania i zamykania klap, z aktywacją automatyczną (AA) lub ręczną (MA).
Ze zintegrowanymi wyłącznikami krańcowymi wskazującymi położenie przegrody
Możliwość przesterowania do 25 minut

Temperatura otoczenia - normalna praca –30 do 50 °C, wilgotność względna do 95 %, temperatura powyżej punktu rosy, bez kondensacji (PN-EN 60730-1)

Dwa zintegrowane wyłączniki krańcowe ze stykami bezpotencjałowymi sygnalizują położenie przegrody odcinającej (OTWARTA lub ZAMKNIĘTA)

Kable łączące siłownika 24 V są zakończone wtyczkami, co zapewnia szybkie i proste podłączenie do systemu komunikacyjnego AS-i firmy TROX.

Przewód przyłączeniowy siłownika 230 V AC zakończony jest metalowymi końcówkami

Warianty wykonania

B24
Napięcie zasilania 24 V AC/DC
BEN24-ST TR: Moment obrotowy 15 Nm
BEE24-ST TR: Moment obrotowy 20 Nm
BE24-12-ST TR: Moment obrotowy 40 Nm

B230
Napięcie zasilania 230 V AC
BEN230 TR: Moment obrotowy 15 Nm
BEE230 TR: Moment obrotowy 25 Nm
BE230-12 TR: Moment obrotowy 40 Nm

B24-SR
BEN24-SR: Moment obrotowy 15 Nm
BEE24-SR: Moment obrotowy 25 Nm

Moment obrotowy siłownika zależy od wielkości klapy i nie może być dowolnie wybierany.


 Ogólne informacje dotyczące montażu

 • W celu wyprowadzenia kabli elektrycznych przez obudowę siłownika wymagane jest nawiercenie otworu o odpowiedniej średnicy (Ø max. + 1 mm)
 • Wymagane jest zastosowanie uchwytów zaciskowych do kabli.
 • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji.

Siłowniki do klap EK2-EU są dobierane w zależności od wymaganego momentu obrotowego i opcji zamówienia (szczegół kodu zamówienia). Do doboru właściwego siłownika można skorzystać z tabeli momentów obrotowych. W przypadku wymiarów pośrednich należy wybrać większy siłownik.

Przykłady okablowania, dane techniczne

SiłownikBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Napięcie zasilania (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Napięcie zasilania (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Pobór mocy - podczas pracy

3 W2,5 W

12 W

Pobór mocy - spoczynkowy

0,1 W

0.5 W

Pobór mocy do wymiarowania przewodów

Imax. 8,2 A przy 5 ms
Moment obrotowy15 Nm25 Nm

40 Nm

Czas obrotu o 90°

<30 s

Wyłączniki krańcowe

2 × EPU
Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
Wyłącznik krańcowy – otwarta
Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°87°
Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bezhalogenowy

Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
IEC klasa ochronyIII bezpieczne, niskie napięcie, (SELV)
Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU

Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
Temperatura pracy-30 do 55 °C
Ciężar0.9 kg1.1 kg

2.7 kg


SiłownikBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Napięcie zasilania (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Pobór mocy - podczas pracy

4 W3,5 W

8 W

Pobór mocy - spoczynkowy

0,4 W0.5 W

Pobór mocy do wymiarowania przewodów

Imax. 4 A przy 5 msImax. 7,9 A przy 5 ms
Moment obrotowy15 Nm25 Nm

40 Nm

Czas obrotu o 90°

<30 s

Wyłączniki krańcowe

2 × EPU
Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V1 mA – 6 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
Wyłącznik krańcowy – otwarta
Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°87°
Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 3 × 0.75 mm², bezhalogenowy

Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
IEC klasa ochronyII wzmocniona izolacja
Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU

Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
Temperatura pracy-30 do 55 °C-30 do 50 °C
Ciężar0.9 kg1.1 kg

2.7 kg


SiłownikBEN24-SRBEE24-SR
Napięcie zasilania (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Napięcie zasilania (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Pobór mocy - podczas pracy

3 W

Pobór mocy - spoczynkowy

0,3 W

Pobór mocy do wymiarowania przewodów

Imax. 8,2 A przy 5 ms
Moment obrotowy15 Nm25 Nm
Czas obrotu o 90°

<30 s

Wyłączniki krańcowe

2 × EPU
Prąd1 mA – 3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
Wyłącznik krańcowy – otwarta
Wyłącznik krańcowy - zamknięta80°
Kable przyłączeniowe - siłownikKabel 1 m, 4 × 0.75 mm², bezhalogenowy

Kable przyłączeniowe - wyłączniki krańcowe

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², bezhalogenowy
IEC klasa ochronyIII bezpieczne, niskie napięcie, (SELV)
Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CECE zgodnie z 2014/30/EU

Dyrektywa niskonapięciowa CE zgodnie z 2014/35 / UE
Temperatura pracy-30 do 55 °C
Ciężar1.1 kg0.9 kg

Interfejs do nadrzędnych systemów sterowania

Systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymowej TROX mają znormalizowane interfejsy do centralnego zarządzania budynkiem. W najprostszym przypadku interfejs składa się ze styków sygnalizacyjnych, które łączą naprzemienne wejścia i wyjścia systemów TROX i innych elementów budynku.

Moduły sterujące i komunikacyjne do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej


TypB24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24DB24AM
Typ

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-STASEM/M
EK-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×

Uwaga:

Moduły komunikacyjne są testowane w fabryce z siłownikami; stosowane mogą być tylko badane kombinacje.

B24A – AS-EM/EK

Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Aktywacja klapy możliwa również z pominięciem modułu sterownika
 • Diody LED do sygnalizacji położenia OTWARTA i ZAMKNIĘTA; sygnalizacja błędów czasu otwarcia
 • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)


Zastosowanie

B24A – Zamontowany na klapie

Opis

AS-EM/EK

Dane elektryczne

4 wejścia/3 wyjścia

Funkcje wyjścia

Tranzystor PNP

Napięcie zasilania

26.5 – 31.6 V DC

Pobór prądu, z siłownikiem

450 mA

Wejścia

Przełączanie

DC PNP

Sposób zasilania czujnika

AS-i

Zakres napięcia zasilania

18 – 30 V AC

Z zabezpieczeniem przed zwarciem

Tak

Poziom przełączania - wysoki sygnał 1

10

Prąd na wejściu wysoki/niski

> 7 mA/< 2 mA

Charakterystyka wejścia

IEC 61131-2 Typ 2

Wyjścia, PNP

Galwanicznie izolowane

Nie

Prąd maksymalny na wyjście

400 mA na każde wyjście/400 razem (z AS-i)

Wyjścia, przekaźnik

Galwanicznie izolowane

Tak

Maksymalne napięcie

32 V

Prąd maksymalny

500 mA

Temperatura otoczenia

-5 do 75 °C

Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

Konfiguracja I/O

7 Hex

Kod ID

7 Hex

EMC

PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3

B24AS – AS-EM/SIL2

Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy OTWARTA i ZAMKNIĘTA
 • Aprobowany do poziomu SIL2 zgodnie z IEC/EN 61508
 • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy
 • Połączenie z terminalem
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Połączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki (fabrycznie zamontowane i okablowane)


Zastosowanie

B24AS – Zamontowany na klapie

Opis

AS-EM/SIL2

Napięcie zasilania

26.5 – 31.6 V DC

Pobór prądu

< 400 mA z AS-i

Prąd maksymalny na wyjście

340 mA

Prąd maksymalny na moduł

340 mA

Status LED

Zasilanie AS-i

1 × zielony

Błąd obwodowy

1 × czerwone, migające

ComError

1 × czerwony, stały

Wyjście Q0

1 × żółty (DO0)

Wyjście Q1

1 × żółty (DO1)

Status wejścia LED SI-1

1 × żółty

Status wejścia LED SI-2

1 × żółty

Status wejścia DI0

1 × żółty (DI0)

Status wejścia DI1

1 × żółty (DI1)

Status wejścia DI2

1 × żółty (DI2)

Wejścia binarne

2 wyjścia z tranzystorem (zwykle 24 V DC z AS-i, zakres napięcia 18 – 30 V)

Temperatura pracy

-20 do 70 °C

Temperatura przechowywania

-20 do 75 °C

Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

IP 54

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

AS-i profil

S-7.B.E (Safety at Work) i S7.A.E (motor moduł)

EMC

PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3

B24AM – AS-EM/M

Zastosowanie

 • Moduł sterujący do klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej w funkcjimodFunkcja:
 • Sygnalizacja położenia przegrody klapy (OTWARTA i ZAMKNIĘTA)
 • Możliwość wysterowania 8 położeń pośrednich (kąt otwarcia pomiędzy 20 % – 70 %)   
 • Aktywacja klapy możliwa również z pominięciem modułu sterownika
 • Położenie bezpieczeństwa może być ustawione jako OTWARTA lub ZAMKNIĘTA
 • Diody LED do sygnalizacji położenia OTWARTA i ZAMKNIĘTA; sygnalizacja błędów czasu otwarcia
 • Praca w standardzie komunikacyjnym AS-Interface, funkcja slave
 • Monitorowanie otrzymywania sygnału
 • Master może być stosowany do monitorowania czasu ruchu siłownika przegrody klapy 
 • Zasilanie modułu i 24 V DC siłownika poprzez AS-Interface (sterowanie 2-żyłowe)
 • Podłączenie z siłownikami Belimo za pomocą wtyczki


Zastosowanie

B24AM – Zamontowany na klapie


OpisASEM/M

Dane elektryczne

4 wejścia/3 wyjścia

Funkcje wyjścia

Tranzystor PNP

Napięcie zasilania

26.5 – 31.6 V DC

Pobór prądu, z siłownikiem

450 mA

Wejścia

Przełączanie

DC PNP

Sposób zasilania czujnika

AS-i

Zakres napięcia zasilania

18 – 30 V AC

Z zabezpieczeniem przed zwarciem

Tak

Poziom przełączania - wysoki sygnał 1

10

Prąd na wejściu wysoki/niski

> 7 mA/< 2 mA

Charakterystyka wejścia

IEC 61131-2 Typ 2

Wyjścia, PNP

Galwanicznie izolowane

Nie

Prąd maksymalny na wyjście

400 mA na każde wyjście/400 razem (z AS-i)

Wyjścia, przekaźnik

Galwanicznie izolowane

Tak

Maksymalne napięcie

32 V

Prąd maksymalny

500 mA

Temperatura otoczenia

-5 do 75 °C

Poziom ochrony, IEC klasa ochrony

IP 42

AS-i profil

S-7.A.E

Konfiguracja I/O

7 Hex

Kod ID

7 Hex

EMC

PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3

BKNE230-24 - moduł komunikacyjny


Zastosowanie

 • Moduł komunikacyjno zasilający do siłowników 24 V do systemów oddymiania, dioda sygnalizacyjna LED, zasilanie przewodem 230 V AC, 1 m, bezhalogenowy


Zastosowanie

B24BKNE – BKNE230-24 moduł komunikacyjny

OpisBKNE230-24

Napięcie zasilania

230 V AC 50/60 Hz

Zakres pracy

198 – 264 V AC

Moc znamionowa

19 VA (z siłownikiem)

Pobór mocy

10 W (z siłownikiem)

Długość/przekrój poprzeczny

siłownik = 1 m, 3 (6*) × 0.75 mm² (bezhalogenowy)

IEC klasa ochrony

II (zabezpieczenie wzmocnioną izolacją)

Temperatura otoczenia

-30 do 50 °C

Temperatura przechowywania

-40 do 80 °C

Poziom ochrony

IP 54

Certyfikat zgodności CE

EMC zgodnie z 89/336/EEC, 73/23/EEC

Sposób działania

Typ 1 (PN-EN60730-1)

Klasa oprogramowania

A (PN-EN60730-1)

Konserwacja

Bezobsługowy

Ciężar

680 g

B24C – Moduł komunikacyjny

Zastosowanie

 • Technologia SLC
 • Moduł BC 24 stosowany jest do sterowania siłownikami klap odcinających do systemów wentylacji pożarowej
 • Zasilanie i komunikacja realizowane są dwużyłowym kablem, system SLC24-16B.
 • Wyłącznik termoelektryczny i kanałowy czujnik dymu mogą być podłączone bez dodatkowych urządzeń


Zastosowanie

B24C – BC24-G2 moduł komunikacyjny z BV-Control AG

OpisB24C

Napięcie zasilania

Z modułu sterującego SLC®

Pobór mocy

1 W

Połączenia

Połączenie wtyczkami, listwa zaciskowa

Napięcie zasilania klapy

24 V

Temperatura otoczenia

-20 do 50 °C

Temperatura przechowywania

-20 do 80 °C

Wilgotność

≤ 95% wilg. wzgl., bez kondensacji

Ciężar

255 g

B × H × T

114 × 153 × 54 mm

Max. napięcie impulsu

2.5 kV (PN-EN60730-1)

,

B24D, B230D – Moduł komunikacyjny

Zastosowanie

 • System AGNOSYS
 • Moduł BRM-F-ST stosowany jest do monitorowania i sterowania klapami odcinającymi do systemów wentylacji pożarowej 
 • W topologii pierścienia może być połączonych do 126 modułów


Zastosowanie

B24D – AGNOSYS BRM10FST moduł komunikacyjny
B230D – AGNOSYS BRM10F moduł komunikacyjny

OpisB24D/B230D

Napięcie zasilania

18 – 32 V DC (zwykle 24 V)

Połączenia

Połączenie wtyczkami, listwa zaciskowa

Napięcie zasilania klapy

24/230 V AC 24 V DC

Temperatura otoczenia

0 do 45 °C

Wilgotność

≤ 90% wilg. wzgl., bez kondensacji

Ciężar

510 g

B × H × T

158 × 180 × 65 mm

Pobranie

informacje o produkcie

broszury

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58