00136390_0
SCHOOLAIR-D


00132715_0
Spełnione wymagania VDI 6022


00130922_0
Podłączenie wodne


00130921_0
Szczelina powietrza nawiewanego


00136390_0
00132715_0
00130922_0
00130921_0

SCHOOLAIR-D

Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza), do zabudowy sufitowej

Gotowe do podłączenia urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do przewietrzania i utrzymywania w pomieszczeniach warunków komfortu cieplnego

 • Optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła (powietrze/powietrze), z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny (otwórz/zamknij)
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4-rurowego do ogrzewania i chłodzenia
 • Zmniejszenie obciążenia pyłami i zanieczyszczeniami dzięki filtrom: dokładnemu F7 na powietrzu zewnętrznym i zgrubnemu G3 na powietrzu wywiewanym
 • Tacka kondensatu przydatna podczas okresowych spadków temperatury poniżej punktu rosy
 • Przepustnice odcinające wyposażone w siłownik ze sprężyną zamykającą przy braku zasilania (NC)
 • Możliwy montaż w trakcie roku szkolnego
 • Łatwa wymiana filtrów bez zastosowania narzędzi


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania, free-cooling, tryb pracy nocnej w zależności od strategii regulacji
 • Automatyczne przełączanie do pracy modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza)
 • Zmienny odzysk ciepła
 • Lakierowane proszkowo RAL 9005 (czarny, obudowa), RAL 9010 (biały, osłona)

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń o szerokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Nawiew powietrza szczelinami nawiewnymi
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pod stropem w pobliżu ścian zewnętrznych.
 • Typowe zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne w szkołach, małe sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła, z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Tacka kondensatu przydatna podczas okresowych spadków temperatury poniżej punktu rosy
 • Płyta czołowa z ramą o regulowanej wysokości (do +29 mm) i zintegrowanymi szczelinami nawiewnymi i wywiewnymi
 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Całosezonowy rekuperacyjny odzysk ciepła z obejściem wyposażonym w przepustnicę z siłownikiem
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.

Wielkości nominalne

 • 1640 × 400 × 800 mm (B × H × T)

Opis

Warianty wykonania

 • SCHOOLAIR-D – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 300 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia z indukcją przez szczeliny nawiewne
 • Powietrze wywiewane jest przez szczeliny

Materiały

 • Obudowa, płyta czołowa, pokrywa filtrów, wentylatory i uchwyty wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
 • Szczeliny nawiewne i wywiewne wykonane z aluminium, kierownice powietrza z polistyrenu

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu SCHOOLAIR-D spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1253/2014 (ErP)

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy, Related products

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji
 • Kod zamówieniowy

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez wentylator promieniowy EC, przepustnicę odcinającą z siłownikiem, regulator przepływu i filtr klasy F7.

Następnie przepływa przez wymiennik odzysku ciepła, który w określonych sytuacjach np. w celu zapobiegania zamarzaniu lub w okresie przejściowym omijany jest obejściem otwieranym przepustnicą.

Gdy istnieje konieczność powietrze jest dodatkowo ogrzewane lub chłodzone w wymienniku ciepła a następnie nawiewane do pomieszczenia szczelinami nawiewnymi.

Powietrze wyciągane z pomieszczenia przez szczeliny wywiewne przepływa przez filtr, wymiennik odzysku ciepła, wentylator i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

Przy dobrej jakości powietrza w pomieszczeniu urządzenie może pracować wyłącznie z wykorzystaniem modułu powietrza wtórnego.

Szerokość

1640 mm

Wysokość

400 mm

Głębokość

800 mm

Strumień objętości powietrza świeżego

Do 300 m³/h

Strumień objętości powietrza nawiewanego

Do 300 m³/h

Moc chłodząca

Do 1500 W

Moc grzewcza

Do 5990 W

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

Do 792 W

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

Do 1984 W

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

Maksymalna temperatura robocza po stronie wody

75 °C

Poziom mocy akustycznej

32 – 47 dB(A)

Napięcie zasilania

230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Ciężar

Ok. 100 kg


SCHOOLAIR-D (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

200

250

300

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

150

200

250

300

Całkowita moc chłodząca

W

685

911

1150

1350

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

401

534

676

792

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32,0

32,0

32,0

32,0

Wilgotność względna

%

40,0

40,0

40,0

40,0

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

11,9

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

18

18

17,9

18,1

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

70

110

170

210

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

Temperatura wody powrotnej

°C

24,4

23,1

21,8

21,5

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<3

<7

<9

Całkowita moc grzewcza

W

3120

4120

5180

5990

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

1102

1443

1820

1984

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12,0

–12,0

–12,0

–12,0

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

43

42,6

42,8

40,8

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

60

90

130

150

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

Temperatura wody powrotnej

°C

15,2

20,4

25,6

25,5

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

0,8

1,5

2,9

3,7

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

32

38

43

47

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

24

30

35

39


Typ SCHOOLAIR-D - Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza), do zabudowy sufitowej w pobliżu zewnętrzej ściany.

Cechy charakterystyczne

 • Decentralised ventilation unit for high volume flow rates
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła, z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Tacka kondensatu przydatna podczas okresowych spadków temperatury poniżej punktu rosy
 • Płyta czołowa z ramą o regulowanej wysokości (do +29 mm) i zintegrowanymi szczelinami nawiewnymi i wywiewnymi
 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Recuperative heat recovery with motorised variable bypass all year round
 • Compact construction, hence particularly suitable for refurbishment projects
 • Demand-based ventilation and extract ventilation is possible by means of monitoring the room air quality and with dedicated control equipment
 • Automatyczne przełączanie w tryb powietrza wtórnego (tylko w przypadku zastosowania czujnika jakości powietrza), gdy jakość powietrza w pomieszczeniu (mierzona na przykład zintegrowanym czujnikiem VOC) jest w zdefiniowanym zakresie wartości. Ze względu na efektywność energetyczną urządzenie zawsze zaczyna pracę w trybie powietrza wtórnego.

Materiały

 • Obudowa, płyta czołowa, pokrywa filtrów, wentylatory i uchwyty wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
 • Szczeliny nawiewne i wywiewne wykonane z aluminium, kierownice powietrza z polistyrenu

Construction

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Dane techniczne

 • Szerokość: 1640 mm
 • Wysokość: 400 mm
 • Głębokość: 800 mm
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: do 300 m³/h
 • Strumień objętości powietrza nawiewanego: do 300 m³/h
 • Moc chłodząca: do 1500 W
 • Moc grzewcza: do 5990 W
 • Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia: do 792 W
 • Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia: do 1984 W
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów
 • Maksymalna temperatura robocza: 75 °C
 • Poziom mocy akustycznej: 32 – 47 dB(A)
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
 • Ciężar ok. 100 kg
 • Znamionowa moc elektryczna: 120 VA (tylko urządzenie)
 • Pobór mocy: 59 W przy prędkości średniej (nominalny strumień objętości powietrza)

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Supply air

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

00248718_0

 Typ
SCHOOLAIR-D       Urządzenia sufitowe

 Wymiennik ciepła
2       2-rurowy
4       4-rurowy

 Wymiary [mm]
       B × H × T
1690 × 400 × 800

 Elementy automatyki
       Bez oznaczeń: brak
R       With

 Funkcje regulacji
MA       Master (moduł pomieszczeniowy i moduł regulacyjny)
SL       Slave (moduł regulacyjny)

 Programator czasowy
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
T       Z programatorem czasowym

 Interfejs
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
B       BACnet MS/TP lub Modbus RTU
L       LonWorks LON-FTT10

 Czujnik jakości powietrza
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
V       czujnik VOC

 

 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Z       With

 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
A       Z czujnikiem

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
HV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg grzania
R       With

 Wartość Kvs – zawór wody grzewczej
0,25
0,40
0,63
1,00
F0,50

 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
       Tylko dla systemu 4-rurowego
KV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg chłodzący
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody chłodzącej
0,25
0,40
0,63
1,00
F0,50

Urządzenia wentylacji fasadowej są wysokiej jakości, zaawansowanymi technicznie produktami oferującymi wiele możliwości w tworzeniu wariantów wyposażenia. W celu uzgodnienia szczegółów wyposażenia prosimy o kontakt z oddziałem firmy TROX.

 

Dimensions and weight

 • Dimensions and weight
SCHOOLAIR-D 00101324_0.
① Widok od strony pomieszczenia
② Widok z zewnątrz (fasada)
③ Widok z boku
④ 5 m kabel
⑤ Elementy automatyki (wysokość 95 mm)
⑥ Otwór powietrza wywiewanego (SEH)
⑦ Otwór powietrza zewnętrznego (SRO)


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia
Przykład zastosowania 00106421_0.


Montaż i uruchomienie

 • Montaż pod stropem w pobliżu ścian zewnętrznych.
 • Urządzenie wyposażone jest w dwa uchwyty do montażu w fasadzie lub zewnętrznej ścianie
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • The fresh air connection is provided by two ventilation openings in the façade system or external wall (to be provided by others), preferably sloping towards the outside
 • Powierzchnia czynna otworów wentylacyjnych: 0.04 – 0.05 m² dla każdego otworu
 • Installation and connections to be performed by others; fixing, connection and sealing material to be provided by others
 • Przyłącza wodne umieszczone po lewej stronie urządzenia patrząc od strony pomieszczenia
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia
 • Przyłącza elektryczne znajdują się po lewej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • The under sill trim must not obstruct installation or deinstallation of the unit or maintenance access on the front of the unit

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

Wymiennik ciepła

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 6 bar.

Maksymalna temperatura wody zasilającej (obieg grzania) dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 75 °C; jeżeli stosowane są wężyki elastyczne, temperatura nie powinna przekraczać 55 °C. Urządzenia przeznaczone do stosowania przy innych ciśnieniach i temperaturach dostępne są na życzenie.

Aby uniknąć spadku temperatury poniżej punktu rosy, minimalna temperatura wody zasilającej (obieg chłodzenia) powinna wynosić 16 °C. W przypadku stosowania urządzeń z tacką skroplin temperatura wody zasilającej może być zredukowana do 15 °C.

Wymiennik ciepła systemu 2-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 2-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia lub grzania. Możliwość zmiany trybu pracy pozwala na zastosowanie tego samego obiegu wodnego urządzenia do chłodzenia w lecie i ogrzewania w zimie.

Wymiennik ciepła systemu 4-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 4-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia i grzania. W zależności od pory roku, zwłaszcza wiosną i jesienią, może istnieć konieczność ogrzewania biur w godzinach porannych i chłodzenia w godzinach popołudniowych.

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58