00255533_0
SCHOOLAIR-B-HE


00132715_0
Spełnione wymagania VDI 6022


00136287_0
Regulowane nóżki


00249013_0
Pokrywa komory filtra


00249008_0
Podłączenie wodne


00259356_0
Odzysk ciepła za pomocą przeciwprądowego wymiennika ciepła


00255533_0
00132715_0
00136287_0
00249013_0
00249008_0
00259356_0

SCHOOLAIR-B

Urządzenie nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego, do zabudowy podokiennej

Gotowe do podłączenia urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do przewietrzania i utrzymywania w pomieszczeniach warunków komfortu cieplnego

 • Optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła (powietrze/powietrze), z przepustnicą obejścia wyposażoną w siłownik elektryczny
 • Wymiennik ciepła o wysokiej efektywności systemu 2- lub 4-rurowego do ogrzewania i chłodzenia
 • Całosezonowy odzysk ciepła
 • Zmniejszenie obciążenia pyłami i zanieczyszczeniami dzięki filtrom: dokładnemu F7 na powietrzu zewnętrznym i zgrubnemu G3 na powietrzu wywiewanym
 • Łatwa wymiana filtrów bez zastosowania narzędzi
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu
 • Przepustnice odcinające wyposażone w siłownik ze sprężyną zamykającą przy braku zasilania (NC)
 • Możliwy montaż w trakcie roku szkolnego


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania, free-cooling, tryb pracy nocnej w zależności od strategii regulacji
 • Różne systemy mocowania urządzenia do ścian i podłóg
 • Zmienny odzysk ciepła
 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, (czarny)

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń o szerokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Przepływ wyporowy z indukcją
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pod parapetem
 • Typowe zastosowanie: sale lekcyjne w szkołach, przedszkola, sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania i wywiew powietrza realizowane dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem dedykowanej automatyki
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania
 • Całosezonowy rekuperacyjny odzysk ciepła z obejściem wyposażonym w przepustnicę z siłownikiem
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach

Wielkości nominalne

 • SCHOOLAIR-B: 1590 × 650 × 420 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-B-HE: 2090 × 750 × 420 mm (B × H × T)

Zastosowanie

 • Wentylacja pomieszczeń o szerokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Przepływ wyporowy z indukcją
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Montaż pod parapetem
 • Typowe zastosowanie: sale lekcyjne w szkołach, przedszkola, sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe z dużą ilością wymian powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania i wywiew powietrza realizowane dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem dedykowanej automatyki
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania
 • Całosezonowy rekuperacyjny odzysk ciepła z obejściem wyposażonym w przepustnicę z siłownikiem
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach

Wielkości nominalne

 • SCHOOLAIR-B: 1590 × 650 × 420 mm (B × H × T)
 • SCHOOLAIR-B-HE: 2090 × 750 × 420 mm (B × H × T)

Opis

Warianty wykonania

 • SCHOOLAIR-B – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-B-HE – strumienie objętości powietrza: 200, 250, 300 i 400 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Akcesoria

 • Drewniana obudowa urządzenia ze zintegrowaną kratką nawiewną i wywiewną

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego do 400 m³/h, w zależności od wariantu wykonania
 • Krzyżowy lub przeciwprądowy płytowy wymiennik odzysku ciepła
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia umieszczony w dolnej części urządzenia
 • Powietrze wywiewane odprowadzane w górnej części urządzenia

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu SCHOOLAIR-B spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1253/2014 (ErP).

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

Warianty wykonania

 • SCHOOLAIR-B – strumienie objętości powietrza: 150, 200, 250 i 320 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza
 • SCHOOLAIR-B-HE – strumienie objętości powietrza: 200, 250, 300 i 400 m³/h, z płytowym wymiennikiem ciepła z krzyżowym przepływem powietrza

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Akcesoria

 • Drewniana obudowa urządzenia ze zintegrowaną kratką nawiewną i wywiewną

Elementy uzupełniające

 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Dwa energooszczędne, optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego do 400 m³/h, w zależności od wariantu wykonania
 • Krzyżowy lub przeciwprądowy płytowy wymiennik odzysku ciepła
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wyporowy nawiew do pomieszczenia umieszczony w dolnej części urządzenia
 • Powietrze wywiewane odprowadzane w górnej części urządzenia

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Normy i wytyczne

 • Urządzenia wentylacji fasadowej typu SCHOOLAIR-B spełniają wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Czynnik grzewczy i chłodzący zgodny z wymaganiami VDI 2035
 • Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1253/2014 (ErP).

Konserwacja

 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy, Related products

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji
 • Kod zamówieniowy

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez wentylator promieniowy EC, przepustnicę odcinającą z siłownikiem, regulator przepływu i filtr klasy F7.

Następnie przepływa przez wymiennik odzysku ciepła, który w określonych sytuacjach, ze względu na efektywność energetyczną omijany jest obejściem otwieranym przepustnicą.

Gdy istnieje konieczność powietrze jest dodatkowo ogrzewane lub chłodzone w wymienniku ciepła a następnie nawiewane do pomieszczenia strumieniem wyporowym.

Powietrze wyciągane z pomieszczenia przez wentylator wywiewny przepływa przez filtr G3, wymiennik odzysku ciepła i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

Przy dobrej jakości powietrza w pomieszczeniu urządzenie może pracować wyłącznie z wykorzystaniem modułu powietrza wtórnego.

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez wentylator promieniowy EC, przepustnicę odcinającą z siłownikiem, regulator przepływu i filtr klasy F7.

Następnie przepływa przez wymiennik odzysku ciepła, który w określonych sytuacjach, ze względu na efektywność energetyczną omijany jest obejściem otwieranym przepustnicą.

Gdy istnieje konieczność powietrze jest dodatkowo ogrzewane lub chłodzone w wymienniku ciepła a następnie nawiewane do pomieszczenia strumieniem wyporowym.

Powietrze wyciągane z pomieszczenia przez wentylator wywiewny przepływa przez filtr G3, wymiennik odzysku ciepła i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

Przy dobrej jakości powietrza w pomieszczeniu urządzenie może pracować wyłącznie z wykorzystaniem modułu powietrza wtórnego.

trox_blau20

Szerokość

1590 mm SCHOOLAIR-B, 2090 mm SCHOOLAIR-B-HE

trox_blau20

Wysokość

650 mm SCHOOLAIR-B, 750 mm SCHOOLAIR-B-HE

trox_blau20

Głębokość

420 mm

trox_blau20

Strumień objętości powietrza

150, 200, 250 m³/h (przewietrzanie boost: 320 m³/h) dla SCHOOLAIR-B

trox_blau20

Strumień objętości powietrza

150, 225, 300 m³/h (przewietrzanie boost: 400 m³/h) dla SCHOOLAIR-B-HE

trox_blau20

Moc chłodząca

Do 1750 W

trox_blau20

Moc grzewcza

Do 6500 W

trox_blau20

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

Do 1000 W

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

Do 1700 W

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej

32 – 49 dB(A) (w zależności od wariantu urządzenia)

trox_blau20

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

trox_blau20

Maksymalna temperatura robocza wody

75 °C

trox_blau20

Napięcie zasilania

230 V AC ±10%; 50/60 Hz

trox_blau20

Ciężar

70 kg (SCHOOLAIR-B), 125 kg (SCHOOLAIR-B-HE)

Szerokość

1590 mm SCHOOLAIR-B, 2090 mm SCHOOLAIR-B-HE

Wysokość

650 mm SCHOOLAIR-B, 750 mm SCHOOLAIR-B-HE

Głębokość

420 mm

Strumień objętości powietrza

150, 200, 250 m³/h (przewietrzanie boost: 320 m³/h) dla SCHOOLAIR-B

Strumień objętości powietrza

150, 225, 300 m³/h (przewietrzanie boost: 400 m³/h) dla SCHOOLAIR-B-HE

Moc chłodząca

Do 1750 W

Moc grzewcza

Do 6500 W

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

Do 1000 W

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

Do 1700 W

Poziom mocy akustycznej

32 – 49 dB(A) (w zależności od wariantu urządzenia)

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

Maksymalna temperatura robocza wody

75 °C

Napięcie zasilania

230 V AC ±10%; 50/60 Hz

Ciężar

70 kg (SCHOOLAIR-B), 125 kg (SCHOOLAIR-B-HE)


SCHOOLAIR-B (przykłady doboru) trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

200

250

320

trox_blau20

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

150

200

250

320

trox_blau20

Całkowita moc chłodząca

W

687

913

1130

1390

trox_blau20

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

401

534

668

791

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32

32

32

32

trox_blau20

Wilgotność względna

%

40

40

40

40

trox_blau20

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

11,9

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

18

18

18

18,6

trox_blau20

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

trox_blau20

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

90

150

220

250

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

22,6

21,2

20,4

20,8

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<3

<3

<5

trox_blau20

Całkowita moc grzewcza

W

2910

3780

4660

5810

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

972

1202

1445

1721

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12

–12

–12

–12

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

39,4

38,0

37,3

36,1

trox_blau20

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

70

100

140

200

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

24

27,3

31,2

34,8

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<3

<3

<5

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

29

34

38

43

trox_blau20

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

21

26

30

35

SCHOOLAIR-B-HE (przykłady doboru) trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

225

300

400

trox_blau20

Całkowita moc grzewcza (bez odzysku ciepła)

W

2920

4060

5310

6530

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

927

1105

1383

1363

trox_blau20

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

-12

-12

-12

-12

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

39,5

35,7

34,8

31,2

trox_blau20

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

80

120

200

250

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

28,4

30,7

37,0

37,3

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<4

<15

<22

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

33

40

44

49

trox_blau20

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

25

32

36

41


SCHOOLAIR-B (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

200

250

320

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

150

200

250

320

Całkowita moc chłodząca

W

687

913

1130

1390

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

401

534

668

791

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

32

32

32

32

Wilgotność względna

%

40

40

40

40

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

11,9

11,9

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

18

18

18

18,6

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

0

Strumień objętości wody chłodzącej

l/h

90

150

220

250

Temperatura wody zasilającej

°C

16

16

16

16

Temperatura wody powrotnej

°C

22,6

21,2

20,4

20,8

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<3

<3

<5

Całkowita moc grzewcza

W

2910

3780

4660

5810

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

972

1202

1445

1721

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

–12

–12

–12

–12

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

39,4

38,0

37,3

36,1

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

70

100

140

200

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

Temperatura wody powrotnej

°C

24

27,3

31,2

34,8

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<3

<3

<5

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

29

34

38

43

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

21

26

30

35


SCHOOLAIR-B-HE (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

150

225

300

400

Całkowita moc grzewcza (bez odzysku ciepła)

W

2920

4060

5310

6530

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

927

1105

1383

1363

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

°C

-12

-12

-12

-12

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

39,5

35,7

34,8

31,2

Strumień objętości wody grzewczej

l/h

80

120

200

250

Temperatura wody zasilającej

°C

60

60

60

60

Temperatura wody powrotnej

°C

28,4

30,7

37,0

37,3

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

<3

<4

<15

<22

Poziom mocy akustycznej LWA

dB(A)

33

40

44

49

Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

dB(A)

25

32

36

41Nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacji zdecentralizowanej z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza), do zabudowy podokiennej.

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania i wywiew powietrza realizowane dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem dedykowanej automatyki
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania
 • Całosezonowy rekuperacyjny odzysk ciepła z obejściem wyposażonym w przepustnicę z siłownikiem
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Dane techniczne

 • Szerokość: 1590 mm SCHOOLAIR-B, 2090 mm SCHOOLAIR-B-HE
 • Wysokość: 650 mm SCHOOLAIR-B, 750 mm SCHOOLAIR-B-HE
 • Głębokość: 420 mm
 • Strumienie objetości powietrza: 150, 200, 250 m³/h (przewietrzanie boost: 320 m³/h) dla SCHOOLAIR-B
 • Strumienie objętości powietrza: 150, 225, 300 m³/h (przewietrzanie boost 400 m³/h) dla SCHOOLAIR-B-HE
 • Moc chłodząca: do 1750 W
 • Moc grzewcza: do 6500 W
 • Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia: do 1000 W
 • Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia: do 1700 W
 • Poziom mocy akustycznej: 32 – 49 dB(A) (w zależności od wariantu)
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów
 • Maksymalna temperatura robocza: 75 °C
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ±10%; 50/60 Hz
 • Ciężar: 70 kg (SCHOOLAIR-B), 125 kg SCHOOLAIR-B-HE
 • Znamionowa moc elektryczna: 116 VA (SCHOOLAIR-B), 236 VA (SCHOOLAIR-B-HE)
 • Pobór mocy: 52 W (SCHOOLAIR-B) i 138 W (SCHOOLAIR-B-HE) przy pracy boost; 38 W (SCHOOLAIR-B) lub 75 W (SCHOOLAIR-B-HE) przy prędkości średniej (nominalny strumień objętości powietrza)

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Nawiew powietrza

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

Nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacji zdecentralizowanej z odzyskiem ciepła i wymiennikiem ciepła, opcją modułu powietrza wtórnego (w zależności od jakości powietrza), do zabudowy podokiennej.

Cechy charakterystyczne

 • Zdecentralizowana wentylacja o dużych strumieniach objętości powietrza
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania i wywiew powietrza realizowane dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem dedykowanej automatyki
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania
 • Całosezonowy rekuperacyjny odzysk ciepła z obejściem wyposażonym w przepustnicę z siłownikiem
 • Wymiennik ciepła do systemu 2- lub 4-rurowego z podłączeniem G1/2" z uszczelką płaską
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa filtrów: F7 dla powietrza zewnętrznego, G3 dla powietrza wywiewanego
 • Łatwa wymiana filtrów bez narzędzi (klamry mocujące)
 • Tacka z odprowadzeniem kondensatu
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Wkład filtra F7 odporny na wilgoć, z włókna szklanego (certyfikat Eurovent)
 • Wytłumienie z wełny mineralnej, niepalnej zgodnie z PN-EN 13501-1 (DIN 4102, klasa A2), pokryte włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału

Wariant wykonania

 • Lakierowane proszkowo, RAL 9005, czarny

Dane techniczne

 • Szerokość: 1590 mm SCHOOLAIR-B, 2090 mm SCHOOLAIR-B-HE
 • Wysokość: 650 mm SCHOOLAIR-B, 750 mm SCHOOLAIR-B-HE
 • Głębokość: 420 mm
 • Strumienie objetości powietrza: 150, 200, 250 m³/h (przewietrzanie boost: 320 m³/h) dla SCHOOLAIR-B
 • Strumienie objętości powietrza: 150, 225, 300 m³/h (przewietrzanie boost 400 m³/h) dla SCHOOLAIR-B-HE
 • Moc chłodząca: do 1750 W
 • Moc grzewcza: do 6500 W
 • Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia: do 1000 W
 • Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia: do 1700 W
 • Poziom mocy akustycznej: 32 – 49 dB(A) (w zależności od wariantu)
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów
 • Maksymalna temperatura robocza: 75 °C
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ±10%; 50/60 Hz
 • Ciężar: 70 kg (SCHOOLAIR-B), 125 kg SCHOOLAIR-B-HE
 • Znamionowa moc elektryczna: 116 VA (SCHOOLAIR-B), 236 VA (SCHOOLAIR-B-HE)
 • Pobór mocy: 52 W (SCHOOLAIR-B) i 138 W (SCHOOLAIR-B-HE) przy pracy boost; 38 W (SCHOOLAIR-B) lub 75 W (SCHOOLAIR-B-HE) przy prędkości średniej (nominalny strumień objętości powietrza)

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Nawiew powietrza

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

00248396_0

 Typ
SCHOOLAIR-B       Urządzenie do montażu poziomego (pod parapetem)

 Wariant
       Bez oznaczeń: standard
HE       Wysoka efektywność odzysku ciepła

 Wymiennik ciepła
2       2-rurowy
4       4-rurowy

 Tacka kondensatu
       Bez oznaczeń: brak
KM       z odprowadzeniem kondensatu

 Wymiary [mm]
       B × H × T
1590 × 650 × 420 (SCHOOLAIR-B)
2090 × 750 × 420 (SCHOOLAIR-B-HE)

 System regulacji
       Bez oznaczeń: brak
R       Z regulacją

  Funkcje regulacji
MA       Master (moduł pomieszczeniowy i moduł regulacyjny)
SL       Slave (moduł regulacyjny)

 Programator czasowy
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
T       Z programatorem czasowym

 Interfejs
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
B       BACnet MS/TP lub Modbus RTU
L       LonWorks LON-FTT10

 

 Czujnik jakości powietrza
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
V       czujnik VOC

 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Z       Z czujnikiem temperatury

 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
A       Z czujnikiem

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
HV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg grzewczy
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody grzewczej
0,25
0,40
0,63
1,00
F0,50

 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
       Tylko dla systemu 4-rurowego
KV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg chłodzący
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody chłodzącej
0,25
0,40
0,63
1,00
F0,50

Urządzenia wentylacji fasadowej są wysokiej jakości, zaawansowanymi technicznie produktami oferującymi wiele możliwości w tworzeniu wariantów wyposażenia. W celu uzgodnienia szczegółów wyposażenia prosimy o kontakt z oddziałem firmy TROX.

 

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Montaż pod parapetem, stojący na podłodze
 • Wypoziomowanie za pomocą 4 regulowanych nóżek (+40 mm)
 • Uchwyty po obu stronach urządzenia do mocowania śrubami do ściany
 • Podłączenie powietrza zewnętrznego oraz wywiewanego przez dwa otwory w fasadzie skierowane pod kątem w stronę zewnętrzną, wykonywane przez Klienta,
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • Montaż, wykonanie niezbędnych podłączeń, dostawa zawiesi, połączeń i innych materiałów uszczelniających po stronie Klienta
 • Przyłącza wodne umieszczone po prawej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia
 • Przyłącza elektryczne znajdują się po lewej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Do podłączenia urządzenia do instalacji wodnej zalecane jest stosowanie węży elastycznych, ułatwiające demontaż wymiennika w celu czyszczenia.
 • Elementy konstrukcyjno budowlane nie mogą przeszkadzać w montażu lub demontażu urządzenia, a także utrudniać dostępu do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

Montaż i uruchomienie

 • Montaż pod parapetem, stojący na podłodze
 • Wypoziomowanie za pomocą 4 regulowanych nóżek (+40 mm)
 • Uchwyty po obu stronach urządzenia do mocowania śrubami do ściany
 • Podłączenie powietrza zewnętrznego oraz wywiewanego przez dwa otwory w fasadzie skierowane pod kątem w stronę zewnętrzną, wykonywane przez Klienta,
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • Montaż, wykonanie niezbędnych podłączeń, dostawa zawiesi, połączeń i innych materiałów uszczelniających po stronie Klienta
 • Przyłącza wodne umieszczone po prawej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia
 • Przyłącza elektryczne znajdują się po lewej stronie patrząc od strony pomieszczenia
 • Do podłączenia urządzenia do instalacji wodnej zalecane jest stosowanie węży elastycznych, ułatwiające demontaż wymiennika w celu czyszczenia.
 • Elementy konstrukcyjno budowlane nie mogą przeszkadzać w montażu lub demontażu urządzenia, a także utrudniać dostępu do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

Wymiennik ciepła

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 6 bar.

Maksymalna temperatura wody zasilającej (obieg grzania) dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 75 °C; jeżeli stosowane są wężyki elastyczne, temperatura nie powinna przekraczać 55 °C. Urządzenia przeznaczone do stosowania przy innych ciśnieniach i temperaturach dostępne są na życzenie.

Aby uniknąć spadku temperatury poniżej punktu rosy, minimalna temperatura wody zasilającej (obieg chłodzenia) powinna wynosić 16 °C. W przypadku stosowania urządzeń z tacką skroplin temperatura wody zasilającej może być zredukowana do 15 °C.

Wymiennik ciepła systemu 2-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 2-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia lub grzania. Możliwość zmiany trybu pracy pozwala na zastosowanie tego samego obiegu wodnego urządzenia do chłodzenia w lecie i ogrzewania w zimie.

Wymiennik ciepła systemu 4-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 4-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia i grzania. W zależności od pory roku, zwłaszcza wiosną i jesienią, może istnieć konieczność ogrzewania biur w godzinach porannych i chłodzenia w godzinach popołudniowych.

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58