00239431_0
FSL-U-ZAS


00132715_0
Spełnione wymagania VDI 6022


00239451_0
Podłączenie obiegu wodnego


00239431_0
00132715_0
00239451_0

Typ FSL-U-ZAS

Urządzenie nawiewno-wywiewne z dodatkowym modułem powietrza wtórnego

Gotowe do podłączenia urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do nawiewu i wywiewu powietrza, z wymiennikami ciepła, dodatkowym modułem powietrza wtórnego, całosezonowym odzyskiem ciepła, do przewietrzania i utrzymywania w pomieszczeniach warunków komfortu cieplnego

 • Optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła (powietrze/powietrze)
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4-rurowego do ogrzewania i chłodzenia
 • Zmniejszenie obciążenia pyłami i zanieczyszczeniami dzięki filtrom: dokładnemu F7 na powietrzu zewnętrznym i zgrubnemu G3 na powietrzu wywiewanym
 • Demontowalna kratka wentylacyjna umożliwiająca łatwy dostęp do podzespołów w celu konserwacji
 • Praca bez wystąpienia zjawiska kondensacji przez cały rok
 • Przepustnica odcinająca z siłownikiem ze sprężyną, bez napięcia zamknięta
 • Przepustnica powietrza wtórnego umożliwiająca recyrkulację, w celu zwiększenia wydajności cieplnej
 • Modułowy system regulacji FSL-CONTROL II, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej
 • Kompaktowa obudowa o małej wysokości do montażu w przestrzeniach międzypodłogowych
 • Widoczna część z kratką wentylacyjną dostępna o dowolnych wysokościach pasujących do indywidualnych projektów


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Czujnik jakości powietrza
 • Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
 • Złączki do zaworów
 • Tuleje do podpór podniesionej podłogi

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Typ FSL-U-ZAS nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej, z modułem powietrza wtórnego, do montażu w przestrzeni międzypodłogowej.
 • Wentylacja lub wywiew powietrza z pomieszczeń o zalecanej głębokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Nawiew powietrza strumieniem wyporowym z indukcją
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Do stosowania w biurach, salach konferencyjnych i pomieszczeniach przeszklonych od sufitu do podłogi

Cechy charakterystyczne

 • Dwa optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Zwiększona wydajność dzięki modułowi powietrza wtórnego
 • Nawiew powietrza strumieniem wyporowym z indukcją
 • Spełnia wymagania higieniczne VDI 6022
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Nie jest wymagany dodatkowy system grzania lub chłodzenia
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu

Zastosowanie

 • Typ FSL-U-ZAS nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej, z modułem powietrza wtórnego, do montażu w przestrzeni międzypodłogowej.
 • Wentylacja lub wywiew powietrza z pomieszczeń o zalecanej głębokości do ok. 6 m
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Nawiew powietrza strumieniem wyporowym z indukcją
 • Do budynków nowych oraz projektów modernizowanych
 • Do stosowania w biurach, salach konferencyjnych i pomieszczeniach przeszklonych od sufitu do podłogi

Cechy charakterystyczne

 • Dwa optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Zwiększona wydajność dzięki modułowi powietrza wtórnego
 • Nawiew powietrza strumieniem wyporowym z indukcją
 • Spełnia wymagania higieniczne VDI 6022
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Nie jest wymagany dodatkowy system grzania lub chłodzenia
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu

Opis

Warianty wykonania

Wymiennik ciepła

 • 2: systemu 2-rurowego
 • 4: systemu 4-rurowego


Konfiguracja podłączenia wodnego

Wersja lewostronna i prawostronna patrząc z wewnątrz na zewnątrz. Wersja prawostronna: Połączenia wodne i otwór powietrza wywiewanego z prawej strony. Wersja lewostronna: Połączenia wodne i otwór powietrza wywiewanego z lewej strony.

 • AR: Wersja prawostronna
 • AL: Wersja lewostronna

Cechy charakterystyczne

 • Energooszczędne wentylatory EC do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Odzysk ciepła za pomocą krzyżowego, płytowego wymiennika ciepła
 • Wymiennik ciepła powietrze-woda systemu 2-rurowego lub 4-rurowego
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Przepustnica powietrza wtórnego
 • Filtr F7 powietrza zewnętrznego i filtr G3 powietrza wywiewanego
 • FSL-CONTROL II jako master lub slave
 • Oddzielna skrzynka zaciskowa do podłączenia zewnętrznych elementów sterujących
 • RTC programator czasowy (opcjonalnie)
 • Interfejs LON, BACnet lub Modbus jako opcja
 • Czujnik jakości powietrza (VOC), tylko dla wersji master, opcjonalnie
 • Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 • Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego, tylko dla wersji master, opcjonalnie
 • Zawór regulacyjny wody grzewczej
 • Zawór regulacyjny wody chłodzącej, tylko dla systemu czterorurowego
 • Złączki do podłączenia zaworów
 • 2 integralne tuleje do podpór podniesionej podłogi (gwintowane podpory M16) obciążenie nominalne do PN = 3 kN – 5 kN, rozstaw 350 – 450 mm. Ze względu na brak możliwości zastosowania nakrętek M16, w celu zabezpieczenia podpór zalecane jest zastosowanie kleju Kleiberit 504.0. Opcjonalnie:

Elementy uzupełniające

 • Kratki wentylacyjne do montażu w podłodze
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Kompaktowa obudowa o małej wysokości do montażu w przestrzeniach międzypodłogowych
 • Widoczna część z kratką wentylacyjną dostępna o dowolnych wysokościach pasujących do indywidualnych projektów
 • Łatwy dostęp do wszystkich elementów dzięki demontowalnej kratce wentylacyjnej
 • Regulowane nóżki
 • Połączenia wodne wymiennika ciepła z nakrętką G½" i płaską uszczelką

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Filtr powietrza nawiewanego F7 z włókien syntetycznych, rama z nietkanych włókien
 • Filtr powietrza wywiewanego G3 z włókien chemicznych
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału
 • Wykładzina z wełny mineralnej
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakerii

Normy i wytyczne

 • Spełnia wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022

Konserwacja

 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi
 • Łatwy dostęp do wszystkich elementów dzięki demontowalnej kratce wentylacyjnej
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Łatwa wymiana filtrów dzięki demontowalnej kratce wentylacyjnej

Warianty wykonania

Wymiennik ciepła

 • 2: systemu 2-rurowego
 • 4: systemu 4-rurowego


Konfiguracja podłączenia wodnego

Wersja lewostronna i prawostronna patrząc z wewnątrz na zewnątrz. Wersja prawostronna: Połączenia wodne i otwór powietrza wywiewanego z prawej strony. Wersja lewostronna: Połączenia wodne i otwór powietrza wywiewanego z lewej strony.

 • AR: Wersja prawostronna
 • AL: Wersja lewostronna

Cechy charakterystyczne

 • Energooszczędne wentylatory EC do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Odzysk ciepła za pomocą krzyżowego, płytowego wymiennika ciepła
 • Wymiennik ciepła powietrze-woda systemu 2-rurowego lub 4-rurowego
 • Przepustnice odcinające na czerpni i wyrzutni wyposażone w siłowniki, które przy braku zasilania zamykają się zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi powietrza
 • Przepustnica powietrza wtórnego
 • Filtr F7 powietrza zewnętrznego i filtr G3 powietrza wywiewanego
 • FSL-CONTROL II jako master lub slave
 • Oddzielna skrzynka zaciskowa do podłączenia zewnętrznych elementów sterujących
 • RTC programator czasowy (opcjonalnie)
 • Interfejs LON, BACnet lub Modbus jako opcja
 • Czujnik jakości powietrza (VOC), tylko dla wersji master, opcjonalnie
 • Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
 • Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego, tylko dla wersji master, opcjonalnie
 • Zawór regulacyjny wody grzewczej
 • Zawór regulacyjny wody chłodzącej, tylko dla systemu czterorurowego
 • Złączki do podłączenia zaworów
 • 2 integralne tuleje do podpór podniesionej podłogi (gwintowane podpory M16) obciążenie nominalne do PN = 3 kN – 5 kN, rozstaw 350 – 450 mm. Ze względu na brak możliwości zastosowania nakrętek M16, w celu zabezpieczenia podpór zalecane jest zastosowanie kleju Kleiberit 504.0. Opcjonalnie:

Elementy uzupełniające

 • Kratki wentylacyjne do montażu w podłodze
 • Wężyki przyłączeniowe

Cechy konstrukcyjne

 • Kompaktowa obudowa o małej wysokości do montażu w przestrzeniach międzypodłogowych
 • Widoczna część z kratką wentylacyjną dostępna o dowolnych wysokościach pasujących do indywidualnych projektów
 • Łatwy dostęp do wszystkich elementów dzięki demontowalnej kratce wentylacyjnej
 • Regulowane nóżki
 • Połączenia wodne wymiennika ciepła z nakrętką G½" i płaską uszczelką

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Filtr powietrza nawiewanego F7 z włókien syntetycznych, rama z nietkanych włókien
 • Filtr powietrza wywiewanego G3 z włókien chemicznych
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału
 • Wykładzina z wełny mineralnej
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakerii

Normy i wytyczne

 • Spełnia wymagania VDI 6035 i VDMA 24390
 • Spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022

Konserwacja

 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022
 • Możliwe czyszczenie nieagresywnymi, przemysłowymi środkami czyszczącymi
 • Łatwy dostęp do wszystkich elementów dzięki demontowalnej kratce wentylacyjnej
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • Łatwa wymiana filtrów dzięki demontowalnej kratce wentylacyjnej

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji
 • Kod zamówieniowy

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej z modułem powietrza wtórnego, oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez przepustnicę odcinającą z siłownikiem, filtr klasy F7, przepustnicę powietrza wtórnego i wentylator promieniowy EC.

Następnie przepływa przez płytowy wymiennik odzysku ciepła i wymiennik ciepła w celu ogrzania i/lub chłodzenia.

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia strumieniem wyporowym z indukcją.

Przepustnica powietrza wtórnego otwiera się i powietrze wtórne mieszane jest z powietrzem zewnętrznym w celu zwiększenia strumienia objętości powietrza nawiewanego a w rezultacie wydajności cieplnej.

Powietrze wywiewane z pomieszczenia przez wentylator wywiewny przepływa przez filtr G3, płytowy wymiennik odzysku ciepła i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

W celu przewietrzania nocnego klapa odcinająca otwiera przewód wywiewny i powietrze wywiewane jest przez wentylator wyciągowy z obejściem płytowego wymiennika ciepła.

Zasada działania

Nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacji zdecentralizowanej z modułem powietrza wtórnego, oprócz funkcji wentylacyjnej odbierają obciążenia cieplne z pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa przez przepustnicę odcinającą z siłownikiem, filtr klasy F7, przepustnicę powietrza wtórnego i wentylator promieniowy EC.

Następnie przepływa przez płytowy wymiennik odzysku ciepła i wymiennik ciepła w celu ogrzania i/lub chłodzenia.

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia strumieniem wyporowym z indukcją.

Przepustnica powietrza wtórnego otwiera się i powietrze wtórne mieszane jest z powietrzem zewnętrznym w celu zwiększenia strumienia objętości powietrza nawiewanego a w rezultacie wydajności cieplnej.

Powietrze wywiewane z pomieszczenia przez wentylator wywiewny przepływa przez filtr G3, płytowy wymiennik odzysku ciepła i poprzez przepustnicę odcinającą z siłownikiem wywiewane jest na zewnątrz.

W celu przewietrzania nocnego klapa odcinająca otwiera przewód wywiewny i powietrze wywiewane jest przez wentylator wyciągowy z obejściem płytowego wymiennika ciepła.

trox_blau20

Szerokość

1100 mm

trox_blau20

Wysokość

150 mm poniżej podniesionej podłogi, całkowita wysokość razem z kratką wentylacyjną co najmniej 196 mm

trox_blau20

Głębokość

860 mm

trox_blau20

Głębokość kratki wentylacyjnej

340 mm

trox_blau20

Strumień objętości powietrza pierwotnego

0 – 33 l/s lub 0 – 120 m³/h

trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

150 m³/h

trox_blau20

Moc chłodząca

427 W

trox_blau20

Moc grzewcza

1460 W

trox_blau20

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

trox_blau20

Maksymalna temperatura robocza wody

60 °C

trox_blau20

Poziom mocy akustycznej

43 dB(A) przy 33 l/s lub 120 m³/h

trox_blau20

Napięcie zasilania

230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Szerokość

1100 mm

Wysokość

150 mm poniżej podniesionej podłogi, całkowita wysokość razem z kratką wentylacyjną co najmniej 196 mm

Głębokość

860 mm

Głębokość kratki wentylacyjnej

340 mm

Strumień objętości powietrza pierwotnego

0 – 33 l/s lub 0 – 120 m³/h

Strumień objętości powietrza nawiewanego

150 m³/h

Moc chłodząca

427 W

Moc grzewcza

1460 W

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

Maksymalna temperatura robocza wody

60 °C

Poziom mocy akustycznej

43 dB(A) przy 33 l/s lub 120 m³/h

Napięcie zasilania

230 V AC ±10 %, 50/60 Hz


FSL-U-ZAS (przykłady doboru) trox_blau20

Strumień objętości powietrza pierwotnego

l/s

25

25

33

trox_blau20

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

90

90

120

trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

l/s

25

42

42

trox_blau20

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

90

150

150

trox_blau20

Całkowita moc chłodząca

W

299

414

427

trox_blau20

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

225

311

306

trox_blau20

Temperatura powietrza za wymiennikiem ciepła

°C

28,6

28,2

28,6

trox_blau20

Wilgotność względna powietrza zewnętrznego za wymiennikiem ciepła

%

49,0

51,0

49,1

trox_blau20

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

12,0

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

18,5

19,8

19,9

trox_blau20

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

trox_blau20

Strumień objętości wody

l/h

70

80

80

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

16,0

16,0

16,0

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

19,7

20,4

20,6

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

6,7

8,4

8,4

trox_blau20

Całkowita moc grzewcza

W

844

1290

1460

trox_blau20

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

445

631

651

trox_blau20

Temperatura powietrza za wymiennikiem ciepła

°C

9,0

9,0

6,5

trox_blau20

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

35,8

33,6

34,0

trox_blau20

Strumień objętości wody

l/h

30

50

60

trox_blau20

Temperatura wody zasilającej

°C

50,0

50,0

50,0

trox_blau20

Temperatura wody powrotnej

°C

25,7

27,7

29,0

trox_blau20

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

1,3

3,3

4,6

FSL-U-ZAS (przykłady doboru)

Strumień objętości powietrza pierwotnego

l/s

25

25

33

Strumień objętości powietrza pierwotnego

m³/h

90

90

120

Strumień objętości powietrza nawiewanego

l/s

25

42

42

Strumień objętości powietrza nawiewanego

m³/h

90

150

150

Całkowita moc chłodząca

W

299

414

427

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

W

225

311

306

Temperatura powietrza za wymiennikiem ciepła

°C

28,6

28,2

28,6

Wilgotność względna powietrza zewnętrznego za wymiennikiem ciepła

%

49,0

51,0

49,1

Zawartość wilgoci w powietrzu

g/kg

11,9

11,9

12,0

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

18,5

19,8

19,9

Ilość kondensatu

g/h

0

0

0

Strumień objętości wody

l/h

70

80

80

Temperatura wody zasilającej

°C

16,0

16,0

16,0

Temperatura wody powrotnej

°C

19,7

20,4

20,6

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

6,7

8,4

8,4

Całkowita moc grzewcza

W

844

1290

1460

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

W

445

631

651

Temperatura powietrza za wymiennikiem ciepła

°C

9,0

9,0

6,5

Temperatura powietrza nawiewanego

°C

35,8

33,6

34,0

Strumień objętości wody

l/h

30

50

60

Temperatura wody zasilającej

°C

50,0

50,0

50,0

Temperatura wody powrotnej

°C

25,7

27,7

29,0

Strata ciśnienia – po stronie wody

kPa

1,3

3,3

4,6


Nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacji zdecentralizowanej z modułem powietrza wtórnego do montażu w przestrzeni międzypodłogowej. Do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń i utrzymywania komfortowej temperatury i dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach

Gotowe do podłączenia urządzenie wentylacji zdecentralizowanej, składające się z obudowy, komponentów wentylacyjnych, elektrycznych i sterujących.

Urządzenie zawiera energooszczędne wentylatory EC do nawiewu i wywiewu powietrza, płytowy wymiennik odzysku ciepła z przepływem krzyżowym, wymiennik powietrze-woda systemu 2-rurowego lub 4-rurowego, filtr dokładny F7 powietrza nawiewanego i filtr G3 powietrza wywiewanego, przepustnice odcinające i przepustnicę powietrza wtórnego, każda z siłownikiem.

Elementy elektryczne i sterujące są fabrycznie okablowane. Oddzielna skrzynka zaciskowa do podłączenia zewnętrznych elementów sterujących, kabel (o długości ok. 1 m) do podłączenia urządzenia.

Połączenie wody z nakrętką G½" i płaską uszczelką

Spełnia wymagania higieniczne VDI 6022. Klasa efektywności energetycznej A zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC dotyczącą produktów związanych z energią.

Cechy charakterystyczne

 • Dwa optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Zwiększona wydajność dzięki modułowi powietrza wtórnego
 • Nawiew powietrza strumieniem wyporowym z indukcją
 • Spełnia wymagania higieniczne VDI 6022
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Nie jest wymagany dodatkowy system grzania lub chłodzenia
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Filtr powietrza nawiewanego F7 z włókien syntetycznych, rama z nietkanych włókien
 • Filtr powietrza wywiewanego G3 z włókien chemicznych
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału
 • Wykładzina z wełny mineralnej
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakerii

Dane techniczne

 • Szerokość: 1100 mm
 • Wysokość: 150 mm poniżej podniesionej podłogi, całkowita wysokość razem z kratką wentylacyjną co najmniej 196 mm
 • Głębokość: 860 mm
 • Głębokość kratki wentylacyjnej: 340 mm
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: 0 – 33 l/s lub 0 – 120 m³/h
 • Strumień objętości powietrza nawiewanego: 42 l/s lub 150 m³/h max.
 • Moc chłodząca: 730 W max.
 • Moc grzewcza: 1980 W max.
 • Temperatura wody zasilającej - grzanie: 60 °C max.
 • Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody: 6 bar
 • Poziom mocy akustycznej: 43 dB(A) przy 33 l/s lub 120 m³/h
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

FSL-CONTROL II

Modułowy system regulacji do pomieszczeń, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej W celu uzyskania paramaterów zapewniających komfort w pomieszczeniu w połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną system regulacji steruje pracą zaworów, siłowników i wentylatorów urządzeń w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Możliwość realizacji wielu funkcji, zastosowania czujników i elementów rozbudowy pozwalają na indywidualne strategie regulacji. Możliwa jest także integracja z systemem BMS.

Moduł sterujący (płyta PCB)

Moduł sterujący realizuje nastawy parametrów modułu pomieszczeniowego poprzez regulację pracy zaworów, siłowników i wentylatorów.

 • Jeden moduł sterujący w jednym urządzeniu
 • Integralna część urządzenia wentylacyjnego, wstępnie okablowana
 • Kaskadowa regulacja temperatury w pomieszczeniu i temperatury powietrza nawiewanego przy zachowaniu minimalnego wymaganego strumienia objętości powietrza zewnętrznego
 • Trzy tryby pracy: praca, oczekiwanie, spoczynek
 • Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe realizowane jest poprzez wyłączenie wentylatorów, zamknięcie przepustnicy odcinającej i otwarcie zaworów grzewczych
 • Dane przechowywane są w pamięci i w przypadku zaniku napięcia są zabezpieczone przed utratą
 • Do pięciu stopni pracy wentylatora powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • 3 wejścia cyfrowe
 • 2 wejścia temperatury
 • 5 wyjść cyfrowych
 • 4 wyjścia analogowe
 • 2 PWM wyjścia

Moduł pomieszczeniowy (master PCB)

Moduł pomieszczeniowy jest centralnym elementem sterującym w pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu, jakość powietrza i tryb pracy sygnalizowane są do modułu pomieszczeniowego. Moduł pomieszczeniowy reguluje pracę modułu sterującego co najmniej jednego urządzenia.

 • Co najmniej jeden moduł pomieszczeniowy w pomieszczeniu
 • 4 wejścia cyfrowe
 • 2 wejścia analogowe
 • 2 wejścia temperatury
 • 2 wyjścia cyfrowe
 • 2 wyjścia analogowe
 • Port do podłączenia czujnika wilgotności
 • Port do podłączenia czujnika jakości powietrza (VOC)
 • Port do podłączenia modułów LonWorks LON-FTT10, BACnet MS/TP lub Modbus RTU
 • Port do podłączenia programatora czasowego (RTC)

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury do pomiaru temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.

 • Master: 3 czujniki temperatury; slave: 2 czujniki temperatury
 • Głowica czujnika: NTC
 • Zakres pomiarowy: 0 – 40 °C
 • Opór: 10 kΩ przy 25 °C

Czujnik jakości powietrza

Czujnik jakości powietrza do regulacji wentylatora wynikającej z chwilowego zapotrzebowania.

 • Master: 1 czujnik jakości powietrza
 • Czujnik: Mikro półprzewodnik, oparty na tlenkach metali, do pomiaru stężenia lotnych związków organicznych (VOC)
 • Stężenie VOC koreluje ze stężeniem CO2 w pomieszczeniu
 • VOC obejmuje alkohole, aldehydy, ketony, estry, terpeny, związki aromatyczne, alkeny i inne
 • Zakres pomiarowy: 0 do 2000 ppm
 • Zwiększony zakres pomiarowy
 • Autotest
 • Moduł automatycznego zerowania
 • Temperatura pracy: 0 do 50 °C

Zawór z siłownikiem

Zawór prosty z termoelektrycznym siłownikiem do regulacji przepływu wody przez wymienniki ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem.


Zawór

 • Wielkość nominalna: DN 10
 • Ciśnienie nominalne: PN 16
 • wartość Kvs: 0.25, 0.40, 0.63 lub 1.0
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 100 kPa
 • Maksymalna temperatura pracy: 110 °C
 • Obudowa wykonana z czerwonego mosiądzu (RG5)
 • Stożek i gniazdo zaworu wykonane z mosiądzu


Siłownik

 • Siła siłownika: 100 N
 • Nominalny skok: 4 mm
 • Czas uruchamiania: 30 s/mm
 • Adapter zaworu 10 VA

Panel obsługowy

Panel obsługowy z przełącznikiem wyboru stopnia wentylatora.

 • Master: 1 panel obsługowy
 • Zawiera czujnik temperatury w pomieszczeniu, nastawnik wartości zadanej, przycisk, diodę sygnalizacyjną, przełącznik wyboru stopnia wentylatora (3 stopnie), przełącznik wyboru trybu pracy (automatyczny, wyłączenie)
 • Głowica czujnika: NTC, 20 kΩ przy 25 °C
 • Wymiary: 99 × 104 × 30 mm (B × H × T)

Programator czasowy (RTC)

Moduł programatora czasowego do rozbudowania zakresu funkcji modułu pomieszczeniowego.

 • Master: 1 programator czasowy
 • Może być podłączony do jednego z portów modułu pomieszczeniowego
 • Umożliwia zaprogramowanie siedmiu dni tygodnia, pięć zmian nastawy każdego dnia
 • Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym
 • Regulacja przewietrzania nocnego
 • Bateria

Interfejs modułu LonWorks LON-FTT10

Interfejs LonWorks do integracji modułu pomieszczeniowego z zaawansowanymi technicznie systemami.

 • Master: 1 interfejs
 • Może być podłączony do jednego z portów modułu pomieszczeniowego
 • Z diodą sygnalizacyjną (serwis, przesyłanie danych, odbiór danych) przyciskiem serwisowym i podwójną listwą zaciskową
 • Interfejs: LonWorks LON-FTT10
 • Sieć: wolna topologia
 • Dane interfejsu: Standardowe zmienne sieciowe (SNVT)

Interfejs modułu BACnet MS/TP lub Modbus RTU

Interfejs BACnet MS/TP lub Modbus RTU do integracji modułu pomieszczeniowego z zaawansowanymi technicznie systemami.

 • Master: 1 interfejs
 • Może być podłączony do jednego z portów modułu pomieszczeniowego
 • Z diodą sygnalizacyjną (błąd, transmisja danych) i podwójną listwą zaciskową
 • Interfejs: BACnet MS/TP lub Modbus RTU, konfigurowalny przełącznik do przełączania pomiędzy interfejsami
 • Adresy sieciowe i parametry transmisji mogą być konfigurowane
 • Diody określające status i transmisję danych

Złączki do podłączenia zaworów

Zawory zamykające wypływ wody z wymienników ciepła.

 • Wielkość nominalna: DN 15
 • Ciśnienie nominalne: PN 10
 • Maksymalna temperatura pracy: 110 °C
 • Obudowa i osłona z mosiądzu, niklowana
 • Gniazdo zaworu z mosiądzu
 • Uszczelka O-ring z tworzywa EPDM

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Nawiew powietrza

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

Nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacji zdecentralizowanej z modułem powietrza wtórnego do montażu w przestrzeni międzypodłogowej. Do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń i utrzymywania komfortowej temperatury i dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach

Gotowe do podłączenia urządzenie wentylacji zdecentralizowanej, składające się z obudowy, komponentów wentylacyjnych, elektrycznych i sterujących.

Urządzenie zawiera energooszczędne wentylatory EC do nawiewu i wywiewu powietrza, płytowy wymiennik odzysku ciepła z przepływem krzyżowym, wymiennik powietrze-woda systemu 2-rurowego lub 4-rurowego, filtr dokładny F7 powietrza nawiewanego i filtr G3 powietrza wywiewanego, przepustnice odcinające i przepustnicę powietrza wtórnego, każda z siłownikiem.

Elementy elektryczne i sterujące są fabrycznie okablowane. Oddzielna skrzynka zaciskowa do podłączenia zewnętrznych elementów sterujących, kabel (o długości ok. 1 m) do podłączenia urządzenia.

Połączenie wody z nakrętką G½" i płaską uszczelką

Spełnia wymagania higieniczne VDI 6022. Klasa efektywności energetycznej A zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC dotyczącą produktów związanych z energią.

Cechy charakterystyczne

 • Dwa optymalne akustycznie wentylatory EC o niskim współczynniku mocy właściwej, SFP = 1 zgodnie z PN-EN 13779
 • Zwiększona wydajność dzięki modułowi powietrza wtórnego
 • Nawiew powietrza strumieniem wyporowym z indukcją
 • Spełnia wymagania higieniczne VDI 6022
 • Zwarta, kompaktowa zabudowa szczególnie korzystna przy modernizacjach
 • Nie jest wymagany dodatkowy system grzania lub chłodzenia
 • Wentylacja wynikająca z chwilowego zapotrzebowania możliwa dzięki monitorowaniu jakości powietrza w pomieszczeniu

Materiały

 • Obudowa, pokrywa filtrów, wentylatory, regulowane nóżki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Płytowy wymiennik odzysku ciepła z aluminium
 • Filtr powietrza nawiewanego F7 z włókien syntetycznych, rama z nietkanych włókien
 • Filtr powietrza wywiewanego G3 z włókien chemicznych
 • Uszczelnienie z zamkniętokomórkowego materiału
 • Wykładzina z wełny mineralnej
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)


Wełna mineralna

 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
 • Pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakerii

Dane techniczne

 • Szerokość: 1100 mm
 • Wysokość: 150 mm poniżej podniesionej podłogi, całkowita wysokość razem z kratką wentylacyjną co najmniej 196 mm
 • Głębokość: 860 mm
 • Głębokość kratki wentylacyjnej: 340 mm
 • Strumień objętości powietrza zewnętrznego: 0 – 33 l/s lub 0 – 120 m³/h
 • Strumień objętości powietrza nawiewanego: 42 l/s lub 150 m³/h max.
 • Moc chłodząca: 730 W max.
 • Moc grzewcza: 1980 W max.
 • Temperatura wody zasilającej - grzanie: 60 °C max.
 • Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody: 6 bar
 • Poziom mocy akustycznej: 43 dB(A) przy 33 l/s lub 120 m³/h
 • Napięcie zasilania: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz

FSL-CONTROL II

Modułowy system regulacji do pomieszczeń, dedykowany do systemów wentylacji zdecentralizowanej W celu uzyskania paramaterów zapewniających komfort w pomieszczeniu w połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną system regulacji steruje pracą zaworów, siłowników i wentylatorów urządzeń w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Możliwość realizacji wielu funkcji, zastosowania czujników i elementów rozbudowy pozwalają na indywidualne strategie regulacji. Możliwa jest także integracja z systemem BMS.

Moduł sterujący (płyta PCB)

Moduł sterujący realizuje nastawy parametrów modułu pomieszczeniowego poprzez regulację pracy zaworów, siłowników i wentylatorów.

 • Jeden moduł sterujący w jednym urządzeniu
 • Integralna część urządzenia wentylacyjnego, wstępnie okablowana
 • Kaskadowa regulacja temperatury w pomieszczeniu i temperatury powietrza nawiewanego przy zachowaniu minimalnego wymaganego strumienia objętości powietrza zewnętrznego
 • Trzy tryby pracy: praca, oczekiwanie, spoczynek
 • Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe realizowane jest poprzez wyłączenie wentylatorów, zamknięcie przepustnicy odcinającej i otwarcie zaworów grzewczych
 • Dane przechowywane są w pamięci i w przypadku zaniku napięcia są zabezpieczone przed utratą
 • Do pięciu stopni pracy wentylatora powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • 3 wejścia cyfrowe
 • 2 wejścia temperatury
 • 5 wyjść cyfrowych
 • 4 wyjścia analogowe
 • 2 PWM wyjścia

Moduł pomieszczeniowy (master PCB)

Moduł pomieszczeniowy jest centralnym elementem sterującym w pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniu, jakość powietrza i tryb pracy sygnalizowane są do modułu pomieszczeniowego. Moduł pomieszczeniowy reguluje pracę modułu sterującego co najmniej jednego urządzenia.

 • Co najmniej jeden moduł pomieszczeniowy w pomieszczeniu
 • 4 wejścia cyfrowe
 • 2 wejścia analogowe
 • 2 wejścia temperatury
 • 2 wyjścia cyfrowe
 • 2 wyjścia analogowe
 • Port do podłączenia czujnika wilgotności
 • Port do podłączenia czujnika jakości powietrza (VOC)
 • Port do podłączenia modułów LonWorks LON-FTT10, BACnet MS/TP lub Modbus RTU
 • Port do podłączenia programatora czasowego (RTC)

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury do pomiaru temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.

 • Master: 3 czujniki temperatury; slave: 2 czujniki temperatury
 • Głowica czujnika: NTC
 • Zakres pomiarowy: 0 – 40 °C
 • Opór: 10 kΩ przy 25 °C

Czujnik jakości powietrza

Czujnik jakości powietrza do regulacji wentylatora wynikającej z chwilowego zapotrzebowania.

 • Master: 1 czujnik jakości powietrza
 • Czujnik: Mikro półprzewodnik, oparty na tlenkach metali, do pomiaru stężenia lotnych związków organicznych (VOC)
 • Stężenie VOC koreluje ze stężeniem CO2 w pomieszczeniu
 • VOC obejmuje alkohole, aldehydy, ketony, estry, terpeny, związki aromatyczne, alkeny i inne
 • Zakres pomiarowy: 0 do 2000 ppm
 • Zwiększony zakres pomiarowy
 • Autotest
 • Moduł automatycznego zerowania
 • Temperatura pracy: 0 do 50 °C

Zawór z siłownikiem

Zawór prosty z termoelektrycznym siłownikiem do regulacji przepływu wody przez wymienniki ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem.


Zawór

 • Wielkość nominalna: DN 10
 • Ciśnienie nominalne: PN 16
 • wartość Kvs: 0.25, 0.40, 0.63 lub 1.0
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 100 kPa
 • Maksymalna temperatura pracy: 110 °C
 • Obudowa wykonana z czerwonego mosiądzu (RG5)
 • Stożek i gniazdo zaworu wykonane z mosiądzu


Siłownik

 • Siła siłownika: 100 N
 • Nominalny skok: 4 mm
 • Czas uruchamiania: 30 s/mm
 • Adapter zaworu 10 VA

Panel obsługowy

Panel obsługowy z przełącznikiem wyboru stopnia wentylatora.

 • Master: 1 panel obsługowy
 • Zawiera czujnik temperatury w pomieszczeniu, nastawnik wartości zadanej, przycisk, diodę sygnalizacyjną, przełącznik wyboru stopnia wentylatora (3 stopnie), przełącznik wyboru trybu pracy (automatyczny, wyłączenie)
 • Głowica czujnika: NTC, 20 kΩ przy 25 °C
 • Wymiary: 99 × 104 × 30 mm (B × H × T)

Programator czasowy (RTC)

Moduł programatora czasowego do rozbudowania zakresu funkcji modułu pomieszczeniowego.

 • Master: 1 programator czasowy
 • Może być podłączony do jednego z portów modułu pomieszczeniowego
 • Umożliwia zaprogramowanie siedmiu dni tygodnia, pięć zmian nastawy każdego dnia
 • Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym
 • Regulacja przewietrzania nocnego
 • Bateria

Interfejs modułu LonWorks LON-FTT10

Interfejs LonWorks do integracji modułu pomieszczeniowego z zaawansowanymi technicznie systemami.

 • Master: 1 interfejs
 • Może być podłączony do jednego z portów modułu pomieszczeniowego
 • Z diodą sygnalizacyjną (serwis, przesyłanie danych, odbiór danych) przyciskiem serwisowym i podwójną listwą zaciskową
 • Interfejs: LonWorks LON-FTT10
 • Sieć: wolna topologia
 • Dane interfejsu: Standardowe zmienne sieciowe (SNVT)

Interfejs modułu BACnet MS/TP lub Modbus RTU

Interfejs BACnet MS/TP lub Modbus RTU do integracji modułu pomieszczeniowego z zaawansowanymi technicznie systemami.

 • Master: 1 interfejs
 • Może być podłączony do jednego z portów modułu pomieszczeniowego
 • Z diodą sygnalizacyjną (błąd, transmisja danych) i podwójną listwą zaciskową
 • Interfejs: BACnet MS/TP lub Modbus RTU, konfigurowalny przełącznik do przełączania pomiędzy interfejsami
 • Adresy sieciowe i parametry transmisji mogą być konfigurowane
 • Diody określające status i transmisję danych

Złączki do podłączenia zaworów

Zawory zamykające wypływ wody z wymienników ciepła.

 • Wielkość nominalna: DN 15
 • Ciśnienie nominalne: PN 10
 • Maksymalna temperatura pracy: 110 °C
 • Obudowa i osłona z mosiądzu, niklowana
 • Gniazdo zaworu z mosiądzu
 • Uszczelka O-ring z tworzywa EPDM

Parametry

Powietrze zewnętrzne

 • V_________________[m³/h]

Nawiew powietrza

 • V_________________[m³/h]

Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]

Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia

 • Q_________________[W]


 • LWA_______________[dB(A)]

00240947_0

 Typ
FSL-U-ZAS       Urządzenie do montażu podłogowego

 Wymiennik ciepła
2       2-rurowy
4       4-rurowy

 Konfiguracja podłączenia wodnego
AR       Wersja prawostronna
AL       Wersja lewostronna

 Podpory podłogi podniesionej
       Bez oznaczeń: brak
S       z tulejami do podpór podniesionej podłogi z prętem gwintowanym M16

 Elementy automatyki
R       FSL-CONTROL II

 Funkcje regulacji
MA       Master (moduł pomieszczeniowy i moduł regulacyjny)
SL       Slave (moduł regulacyjny)

 Programator czasowy
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
T       Z programatorem czasowym

 Interfejs
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
B       BACnet MS/TP lub Modbus RTU
L       LonWorks LON-FTT10

 Czujnik jakości powietrza
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
V       czujnik VOC

 

 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Z       Z czujnikiem temperatury

 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
       Bez oznaczeń: brak
       tylko master
A       Z czujnikiem

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
HV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg grzewczy
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody grzewczej
0,25
0,40
0,63
1,00

 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
       Tylko dla systemu 4-rurowego
KV       Z zaworem

 Złączki do zaworów - obieg chłodzący
R       Ze złączkami

 Wartość Kvs – zawór wody chłodzącej
0,25
0,40
0,63
1,00


Urządzenia wentylacji fasadowej są wysokiej jakości, zaawansowanymi technicznie produktami oferującymi wiele możliwości w tworzeniu wariantów wyposażenia. W celu uzgodnienia szczegółów wyposażenia prosimy o kontakt z oddziałem firmy TROX.

 

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Montaż w przestrzeni międzypodłogowej
 • Montaż, wykonanie niezbędnych podłączeń, dostawa zawiesi, połączeń i innych materiałów uszczelniających po stronie Klienta
 • Urządzenie należy wypoziomować za pomocą czterech nóżek (zakres regulacji: 45 mm)
 • Wymagane otwory w fasadzie lub ścianie zewnętrznej powinny być nachylone na zewnątrz, wykonanie otworów po stronie Klienta
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia

Montaż i uruchomienie

 • Montaż w przestrzeni międzypodłogowej
 • Montaż, wykonanie niezbędnych podłączeń, dostawa zawiesi, połączeń i innych materiałów uszczelniających po stronie Klienta
 • Urządzenie należy wypoziomować za pomocą czterech nóżek (zakres regulacji: 45 mm)
 • Wymagane otwory w fasadzie lub ścianie zewnętrznej powinny być nachylone na zewnątrz, wykonanie otworów po stronie Klienta
 • Ochrona przed deszczem zapewniona przez zewnętrzne osłony dostarczane przez Klienta
 • Klient musi zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

LN [mm]

Długość nominalna

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]

Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [°C]

Temperatura wody - chłodzenie/grzanie

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tR [°C]

Temperatura w pomieszczeniu

tAN [°C]

Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]

Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]

Całkowita moc cieplna

QW [W]

Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie

VPr [l/s]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VPr [m³/h]

Strumień objętości powietrza pierwotnego

VW [l/h]

Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie

V [l/h]

Strumień objętości powietrza

∆tW [K]

Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną

∆pW [kPa]

Strata ciśnienia po stronie wody

∆pt [Pa]

Strata ciśnienia po stronie powietrza

∆tPr = tPr - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tRWV = tWV - tR [K]

Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu

∆tWm-Ref [K]

Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia

LN [mm]

Długość nominalna

Przepływ wyporowy z indukcją

Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliżu ściany zewnętrznej ze średnią prędkością pomiędzy 1,0 a 1,5 m/s. Na skutek indukcji prędkość powietrza nawiewanego w trybie chłodzenia gwałtownie spada, powietrze wypełnia pomieszczenie nad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.

Wymiennik ciepła

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 6 bar.

Maksymalna temperatura wody zasilającej (obieg grzania) dla wszystkich wymienników ciepła wynosi 75 °C; jeżeli stosowane są wężyki elastyczne, temperatura nie powinna przekraczać 55 °C. Urządzenia przeznaczone do stosowania przy innych ciśnieniach i temperaturach dostępne są na życzenie.

Aby uniknąć spadku temperatury poniżej punktu rosy, minimalna temperatura wody zasilającej (obieg chłodzenia) powinna wynosić 16 °C. W przypadku stosowania urządzeń z tacką skroplin temperatura wody zasilającej może być zredukowana do 15 °C.

Wymiennik ciepła systemu 2-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 2-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia lub grzania. Możliwość zmiany trybu pracy pozwala na zastosowanie tego samego obiegu wodnego urządzenia do chłodzenia w lecie i ogrzewania w zimie.

Wymiennik ciepła systemu 4-rurowego

Systemy powietrzno-wodne z 4-rurowym wymiennikiem ciepła mogą być stosowane do chłodzenia i grzania. W zależności od pory roku, zwłaszcza wiosną i jesienią, może istnieć konieczność ogrzewania biur w godzinach porannych i chłodzenia w godzinach popołudniowych.

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58