small_tab1_Serie ARK2
marketing_image_1
marketing_image_2
small_tab1_Serie ARK2
marketing_image_1
marketing_image_2

Typ ARK2

DO ZAPOBIEGANIA PRZEKROCZENIA CIŚNIENIA W POMIESZCZENIACH 

Klapy nadciśnieniowe do systemów gaszenia gazem i stacji transformatorowych

 • Szczelność klapy w pozycji zamkniętej przy nadciśnieniu w kierunku przeciwnym do przepływu, zgodnie z EN 1751, klasa 4
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 5000 Pa
 • Wartość ciśnienia może być ustawiona w zakresie 50 – 1000 Pa (B > 600 mm: 600 Pa max.)
 • Lamele wykonane z aluminium, rama z blachy stalowej ocynkowanej
 • Lamele otwierają się po przekroczeniu nastawionej różnicy ciśnienia i zamykają się automatycznie po spadku ciśnienia
 • Lamele są utrzymywane w położeniu zamkniętym za pomocą magnesów
 • Solidna bezobsługowa konstrukcja
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wymiarach pośrednich
 • Temperatura pracy: 0 do 80 °C
Opcjonalne wyposażenie i akcesoria
 • Rama montażowa
 • Lakierowanie proszkowe (RAL lub DB)
 • Wariant ze stali nierdzewnej: rama wykonana ze stali nierdzewnej, lamele z aluminium

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Prostokątne klapy nadciśnieniowe do ochrony przestrzeni wewnętrznych przed różnicą ciśnienia wyższą niż ustawiona wartość maksymalna.
 • Gdy nastawiona wartość maksymalna ciśnienia zostaje przekroczona, lamele automatycznie otwierają się redukując wartość ciśnienia w pomieszczeniu
 • Przekroczenia ciśnienia będą skutecznie kontrolowane
 • Wartość ciśnienia może być ustawiona w zakresie 50 – 1000 Pa (B > 600 mm: 600 Pa max.)


Cechy charakterystyczne
 • Solidna bezobsługowa konstrukcja
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 5000 Pa
 • Szczelność klapy w pozycji zamkniętej, przy nadciśnieniu w kierunku przeciwnym do przepływu, zgodnie z EN 1751, klasa 4
 • Klapy do podciśnienia lub nadciśnienia (wywiew lub nawiew)
 • Temperatura pracy: 0 do 80 °C
 • Bezobsługowe tuleje łożysk DU z powłoką teflonową, osie wykonane ze stali nierdzewnej
 • Każda lamela jest utrzymywana w położeniu zamkniętym za pomocą magnesu
 • Ciśnienie otwarcia może być ustawione na wartość : 50 – 1000 Pa, lub do 600 Pa w zależności od szerokości


Wielkości nominalne
 • B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (wielkości pośrednie: 201 – 1199 mm, w odstępach co 1 mm)
 • H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (wielkości pośrednie 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm w odstępach co 1 mm)
 • Dowolna kombinacja B × H


Wykonanie
 • Blacha stalowa ocynkowana, połączenie z przewodem bez nawierconych otworów
 • A2: stal nierdzewna
 • G: Połączenie z przewodem, nawiercone otwory


Części i charakterystyka
 • Gotowa do montażu klapa nadciśnieniowa
 • Lamele z łożyskami o niskim współczynniku tarcia
 • Jeden element utrzymujący z magnesem do każdej lameli
 • Uszczelka
 • Profil oporowy (kątownik)


Cechy konstrukcyjne
 • Rama prostokątna, grubość materiału 2 mm
 • Lamele, grubość materiału 3 mm
 • Obustronne kołnierze, do połączenia z przewodami, z nawierconymi otworami lub bez
 • Regulowany element utrzymujący umożliwiający nastawę różnych wartości ciśnienia (nastawa fabryczna zgodna z
 • zamówieniem)
 • Lamele mogą się poruszać niezależnie od siebie
 • Lamele z uszczelką na obwodzie, dociskającą zamknięte lamele do profilu oporowego (kątownika)
 • Osie lamel z bezobsługowymi łożyskami z tworzywa sztucznego


Materiały i powierzchnie
 • Rama i profil oporowy (kątownik) wykonane z blachy stalowej
 • ocynkowanej, materiał nr EN 10346-DX51D+Z140-200
 • Wykonanie A2: rama i profil oporowy (kątownik) wykonane ze
 • stali nierdzewnej materiał nr 1.4301
 • Lamele wykonane z aluminium, materiał nr AlMg3
 • Uchwyty lamel wykonane ze stali nierdzewnej, materiał nr 1.4301
 • Osie lamel wykonane ze stali nierdzewnej, typ stali 1.4104
 • Element utrzymujący wykonany ze stali, materiał nr 1.0718
 • Łożyska PPS
 • Uszczelki z neoprenu
 • P1: Lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
 • PS: Lakierowana proszkowo, DB kolor


Normy i wytyczne
 • Szczelność obudowy zgodnie z EN 1751, klasa C
 • Szczelność zamkniętych lamel klapy (w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza) do EN 1751, klasa 4


Konserwacja
 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Należy usuwać zanieczyszczenia, ponieważ mogą one prowadzić do korozji i zwiększonej nieszczelności przy zamkniętych lamelach

Informacje techniczne

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Klapy nadciśnieniowe otwierają się i zamykają samoczynnie.
Lamele są utrzymywane w położeniu zamkniętym za pomocą magnesu. Gdy różnica ciśnienia przekroczy nastawioną wartość
siły magnesu zostaną pokonane i lamele klapy otworzą się.
Strumień powietrza, w wyniku którego powstało nadciśnienie
zostanie usunięty przez otwartą klapę. Przekroczenia ciśnienia
będą natychmiast i skutecznie kontrolowane. Kąt otwarcia lamel zależy od wartości ciśnienia i strumienia objętości powietrza. Gdy
różnica ciśnienia spadnie poniżej 30 Pa, lamele zamkną się ponownie.

Tabele szybkiego doboru zawierają wartości strumieni objętości powietrza dla różnicy ciśnienia 50 Pa i prędkości przepływu powietrza 2 m/s. Wartości pośrednie mogą być interpolowane. Wartości pośrednie mogą być obliczone w programie doboru urządzeń Easy Product Finder.

Tekst do specyfikacji dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Tekst do specyfikacji
Prostokątne klapy nadciśnieniowe do ochrony przestrzeni wewnętrznych przed różnicą ciśnienia wyższą niż ustawiona
wartość maksymalna. Gotowy do montażu element składający się z ramy, lamel z łożyskami o małym współczynniku tarcia, magnesów, profilu oporowego i elementów uszczelniających. Szczelność zamkniętych lamel klapy (w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza) do EN 1751, klasa 4 Szczelność obudowy zgodnie z EN 1751, klasa C.


Cechy charakterystyczne
 • Solidna bezobsługowa konstrukcja
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 5000 Pa
 • Szczelność klapy w pozycji zamkniętej, przy nadciśnieniu w kierunku przeciwnym do przepływu, zgodnie z EN 1751, klasa 4
 • Klapy do podciśnienia lub nadciśnienia (wywiew lub nawiew)
 • Temperatura pracy: 0 do 80 °C
 • Bezobsługowe tuleje łożysk DU z powłoką teflonową, osie wykonane ze stali nierdzewnej
 • Każda lamela jest utrzymywana w położeniu zamkniętym za pomocą magnesu
 • Ciśnienie otwarcia może być ustawione na wartość : 50 – 1000 Pa, lub do 600 Pa w zależności od szerokości


Materiały i powierzchnie
 • Rama i profil oporowy (kątownik) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, materiał nr EN 10346-DX51D+Z140-200
 • Wykonanie A2: rama i profil oporowy (kątownik) wykonane ze stali nierdzewnej materiał nr 1.4301
 • Lamele wykonane z aluminium, materiał nr AlMg3
 • Uchwyty lamel wykonane ze stali nierdzewnej, materiał nr 1.4301
 • Osie lamel wykonane ze stali nierdzewnej, typ stali 1.4104
 • Element utrzymujący wykonany ze stali, materiał nr 1.0718
 • Łożyska PPS
 • Uszczelki z neoprenu
 • P1: Lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC
 • PS: Lakierowana proszkowo, DB kolor


Wykonanie
 • Blacha stalowa ocynkowana, połączenie z przewodem bez nawierconych otworów
 • A2: stal nierdzewna
 • G: Połączenie z przewodem, nawiercone otwory


Dane techniczne
 • Wielkości nominalne: 200 × 345 do 1200 × 1995 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza: 140 – 4790 l/s lub 504 – 17244 m³/h przy 50 Pa, 2 m/s
 • Możliwość nastawy ciśnienia otwarcia: 50 – 1000 Pa (B > 600
 • mm: 600 Pa max.)
 • Prędkość przepływu powietrza: 2 m/s przy 50 Pa
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 5000 Pa
 • Temperatura pracy: 0 do 80 °C


Dane do doboru
 • Δpsup [Pa]
 • qv (m³/h)
 • Δpst [Pa]

1 Typ
ARK2 Klapy nadciśnieniowe


2 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana, lamele z aluminium
A2 Stal nierdzewna, lamele z aluminium


3 Wariant wykonania
Bez oznaczeń: połączenie z przewodem bez nawierconych
otworów
G Połączenie z przewodem, nawiercone otwory


4 Wielkość nominalna [mm]
Podać wymiar (szerokość × wysokość)


5 Rama montażowa
Bez oznaczeń: bez ramy montażowej
ER Z ramą montażową (tylko dla wariantu G)


6 Maksymalna różnica ciśnienia
Wyspecyfikować wartość w [Pa]


7 Powierzchnia
Bez oznaczeń: wykonanie standardowe
P1 lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL
CLASSIC


Stopnie połysku
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Pozostałe kolory z palety RAL 70%


Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58