small_tab1_Serie ARK
marketing_image_1
marketing_image_2
small_tab1_Serie ARK
marketing_image_1
marketing_image_2

TYP ARK  

DO SYSTEMÓW O WYSOKIM CIŚNIENIU

Klapy zwrotne zapobiegają niepożądanemu przepływowi powietrza w kierunku przeciwnym do zamierzonego, podczas przerwy w pracy systemu
 • Szczelność klapy w pozycji zamkniętej przy nadciśnieniu w kierunku przeciwnym do przepływu, zgodnie z EN 1751, klasa 4
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 5000 Pa
 • Lamele wykonane z aluminium, rama z blachy stalowej ocynkowanej
 • Dostępne w wymiarach standardowych i wielu wymiarach pośrednich
 • Wariant ARK (z lamelami połączonymi cięgnem) do zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Wariant ARK-1 (z nastawianymi ogranicznikami lamel) do stałych strumieni objętości powietrza
 • Montaż w przewodach wentylacyjnych poziomych lub pionowych
Opcjonalne wyposażenie i akcesoria
 • Rama montażowa
 • Lakierowanie proszkowe (RAL lub DB)
 • Wariant ze stali nierdzewnej: rama wykonana ze stali nierdzewnej, lamele z aluminium
 • Odporność na temperaturę 200 °C z uszczelką Viton

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Klapy zwrotne do instalacji nawiewnych i wywiewnych systemów wentylacji i klimatyzacji
 • Zapobieganie niepożądanemu przepływowi powietrza w kierunku przeciwnym do zamierzonego, podczas przerwy w pracy systemu
 • Lamele zamykają się automatycznie po wyłączeniu systemu
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 5000 Pa


Cechy charakterystyczne
 • Solidna bezobsługowa konstrukcja
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 5000 Pa
 • Szczelność klapy w pozycji zamkniętej, przy nadciśnieniu w kierunku przeciwnym do przepływu, zgodnie z EN 1751, klasa 4
 • Klapy do podciśnienia lub nadciśnienia (wywiew lub nawiew)
 • Temperatura pracy: 0 do 80 °C
 • Opcjonalnie wariant odporny na temperaturę do 200 °C, z uszczelką Viton
 • Montaż w przewodach wentylacyjnych poziomych lub pionowych
 • Bezobsługowe tuleje łożysk DU z powłoką teflonową, osie wykonane ze stali nierdzewnej


Wielkości nominalne
 • B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm (wielkości pośrednie: 201 – 1199 mm, w odstępach co 1 mm)
 • H: 345, 675, 1005, 1335, 1665, 1995 mm (wielkości pośrednie 355 – 505, 685 – 835, 1015 – 1165, 1345 – 1495, 1675 – 1825 mm w odstępach co 1 mm)
 • Dowolna kombinacja B × H


Warianty wykonania
 • ARK: klapy zwrotne z lamelami połączonymi cięgnem, zalecane do zmiennych strumieni objętości powietrza
 • ARK-1: klapy zwrotne z nastawianymi ogranicznikami lamel, zalecane do stałych strumieni objętości powietrza


Wykonanie
 • Blacha stalowa ocynkowana, połączenie z przewodem bez nawierconych otworów
 • A2: stal nierdzewna
 • G: Połączenie z przewodem, nawiercone otwory


Akcesoria
 • Rama montażowa do szybkiego i łatwego montażu klap samoczynnych


Normy i wytyczne
 • Szczelność zamkniętych lamel klapy (w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza) do EN 1751, klasa 4
 • Szczelność obudowy zgodnie z EN 1751, klasa C


Konserwacja
 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Należy usuwać zanieczyszczenia, ponieważ mogą one prowadzić do korozji i zwiększonej nieszczelności przy zamkniętych lamelach

Informacje techniczne

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Klapy zwrotne otwierają się i zamykają samoczynnie. Podczas
pracy systemu otwarte lamele pozwalają na przepływ powietrza. Kąt otwarcia lamel zależy od różnicy ciśnienia i strumienia objętości powietrza; dla wariantu ARK-1 kąt otwarcia jest
ograniczony nastawianymi ogranicznikami lamel. Po wyłączeniu systemu lamele zamykają się pod wpływem własnego ciężaru. W bezpieczny sposób zapobiegają przepływowi powietrza wkierunku przeciwnym do zamierzonego.
Tabele szybkiego doboru zawierają wartości strumieni objętości powietrza dla prędkości przepływu powietrza 10 m/s. Wartości pośrednie mogą być interpolowane. Dodatkowo, dobór urządzenia można przeprowadzić w programie Easy Product Finder.

Tekst do specyfikacji dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Tekst do specyfikacji

Prostokątne klapy zwrotne zapobiegające przepływowi powietrza w kierunku przeciwnym do zamierzonego, w przewodach
nawiewnych i wywiewnych systemów wentylacji i klimatyzacji. Gotowy do montażu element składający się z ramy, lamel z
łożyskami o małym współczynniku tarcia, profilu oporowego i elementów uszczelniających.


Cechy charakterystyczne:

 • Solidna bezobsługowa konstrukcja
 • Maksymalna różnica ciśnienia: 5000 Pa
 • Szczelność klapy w pozycji zamkniętej, przy nadciśnieniu w kierunku przeciwnym do przepływu, zgodnie z EN 1751, klasa 4
 • Klapy do podciśnienia lub nadciśnienia (wywiew lub nawiew)
 • Temperatura pracy: 0 do 80 °C
 • Opcjonalnie wariant odporny na temperaturę do 200 °C, z uszczelką Viton
 • Montaż w przewodach wentylacyjnych poziomych lub pionowych
 • Bezobsługowe tuleje łożysk DU z powłoką teflonową, osie wykonane ze stali nierdzewnej


Wariant montażu siłownika

 • Blacha stalowa ocynkowana, połączenie z przewodem bez nawierconych otworów
 • A2: stal nierdzewna
 • G: Połączenie z przewodem, nawiercone otwory


Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 200 × 345 do 1200 × 1995 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza: 690 – 23,950 l/s lub 2484 – 86,220 m³/h przy 10 m/s
 • Strata ciśnienia (przepływ poziomy): 115 Pa przy 10 m/s
 • Strata ciśnienia (przepływ pionowy): 45 Pa przy 10 m/s
 • Maksymalna różnica ciśnienia w kierunku zamykania: 5000 Pa
 • Temperatura pracy: 0 do 80 °C
 • Ciśnienie maksymalne: 5000 Pa

Dane do doboru

 • qᵥ [m³/h]
 • Δpst [Pa]

Szum przepływu generowany do przewodu

 • LWA [dB(A)]
1 Typ
ARK Klapa zwrotna


2 Mechanizm lamel
Bez oznaczeń: lamele z cięgnem
1 Lamele z nastawianymi ogranicznikami


3 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana, lamele z aluminium
A2 Stal nierdzewna, lamele z aluminium


4 Wariant wykonania
Bez oznaczeń: połączenie z przewodem bez nawierconych
otworów
G Połączenie z przewodem, nawiercone otwory


5 Wielkość nominalna [mm]
Podać wymiar (szerokość × wysokość)


6 Rama montażowa
Bez oznaczeń: bez ramy montażowej
ER Z ramą montażową (tylko dla wariantu G)


7 Powierzchnia
Bez oznaczeń: wykonanie standardowe
P1 lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL
CLASSIC


Stopnie połysku
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Pozostałe kolory z palety RAL 70%


Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58