TROX WHISTLEBLOWER SYSTEM

Aby zachować integralność firmy TROX i móc zapobiec ewentualnym szkodom, firma TROX chciałaby otrzymywać informacje o naruszeniach zgodności. Z tego powodu stworzyliśmy system dla sygnalistów.

Należy z niego skorzystać, jeśli uważasz, że nie możesz udać się do swojego przełożonego, działu compliance lub bezpośrednio do Zarządu.

Nasi klienci, dostawcy i inni partnerzy biznesowi mogą również przekazywać informacje, jeśli odkryją jakiekolwiek nieuczciwe działania lub działania, które mogą okazać się szkodliwe dla firmy. Takie informacje można przesłać za pośrednictwem portalu z dowolnego miejsca na świecie.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z systemu dla sygnalistów. Istotne jest, aby sygnaliści przekazywali tylko te informacje, które mają pewność, że są prawidłowe. Portal nie może być wykorzystywany do celowego składania fałszywych lub zniesławiających twierdzeń lub informacji.

PRZEKAŻ INFORMACJE

System sygnalistów jest dostępny w siedmiu językach i może być używany anonimowo w razie potrzeby do zgłaszania potencjalnych naruszeń naszej kultury wartości i podejrzeń o sprawy karne.

Ponieważ TROX dąży do utrzymania polityki otwartej komunikacji, zachęcamy do podawania swojego imienia i nazwiska, jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje. W każdym przypadku dział ds. zgodności traktuje Twoje obawy z najwyższą poufnością i uwzględni uzasadnione interesy wszystkich zaangażowanych stron.

Utworzono elektroniczną skrzynkę pocztową, aby umożliwić komunikację między sygnalistami a działem zgodności – w razie potrzeby anonimowo. Jest to ważne, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz później dodać więcej informacji do swojego raportu.

My w Zarządzie TROX GmbH chcielibyśmy podziękować za zaufanie i wsparcie w naszych wysiłkach na rzecz urzeczywistnienia naszego motto „Człowiek jest najważniejszy a jego dobre samopoczucie jest naszym celem”.

Click here to access the whistleblower system

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO TROX

DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW, DOSTAWCÓW I INTERESARIUSZY.

My w TROX GROUP możemy przekonać ceną, wydajnością, jakością i przydatnością oferowanych produktów wysokiej jakości oraz skutecznym doradztwem. Dlatego jednym z kluczowych czynników sukcesu GRUPY TROX jest uczciwe i prawidłowe postępowanie między sobą, z naszymi klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami oraz zasadami etycznymi.

Aby zapewnić przestrzeganie tych zasad w całym krajowym i międzynarodowym życiu gospodarczym GRUPY TROX, wprowadzono przez zarząd i radę nadzorczą System Zarządzania Zgodnością (CMS). Firma TROX Corporate Audit and Compliance jest odpowiedzialna za wdrożenie systemu na całym świecie. W miarę możliwości należy unikać wykroczeń poprzez wprowadzanie procesów regulujących świadczenia i odpowiednią ocenę partnerów biznesowych, a także poprzez regularne szkolenia i audyty na miejscu.

Podstawowe przesłanie brzmi: Powstrzymujemy się od biznesu, który może powstać tylko poprzez łamanie prawa lub lekceważenie naszych przepisów.

Download our Business Code of Conduct.

ANY FURTHER QUESTIONS?

TALK TO ME.

Karl-Heinz Klosterberg

Revision und Compliance

Tel: +49 (0) 2845 202-245

Mobile: +49 (0) 172 8012160

Mail: karl-heinz.klosterberg@troxgroup.com

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58