TRS-R
Serie TRS-R (Rundrohr-Einbau)
TRS-R
Serie TRS-R (Rundrohr-Einbau)

Typ TRS-R

Kratki wentylacyjne, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, z indywidualnie regulowanymi, pionowymi kierownicami, do montażu w przewodach okrągłych

Kratki z kierownicami o przekroju w kształcie kropli

 • Wielkości nominalne 225 × 75 – 1225 × 225 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza 11 – 930 l/s lub 40 – 3348 m³/h
 • Płyta czołowa kratki z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka czołowa o szerokości 27 mm z nawiercanymi otworami


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Wyposażenie do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Kratki wentylacyjne typu TRS-R do nawiewu i wywiewu powietrza, do obszarów komfortu i pomieszczeń przemysłowych
 • Bezpośredni nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K
 • Do montażu w przewodach okrągłych

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza

Wielkości nominalne

 • Długości nominalne: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
 • Wysokość nominalna: 75, 125, 225 mm


Inne wymiary na życzenie

Opis

Warianty wykonania

 • TRS-R-RA: Płyta czołowa kratki z pionowymi kierownicami
 • TRS-R-RD: Płyta czołowa kratki z pionowymi i poziomymi kierownicami, ustawianymi indywidualnie

Cechy charakterystyczne

 • Ścięta ramka z fazowanymi krawędziami
 • Indywidualnie ustawiane, pionowe kierownice powietrza
 • Montowana fabrycznie uszczelka na obwodzie
 • RD: Indywidualnie ustawiane, poziome kierownice do regulacji kierunku wypływu powietrza

Wyposażenie

 • RS, R5: Do bilansowania strumieni objętości powietrza

Cechy konstrukcyjne

 • Kierownice zamontowane asymetrycznie
 • Ramka czołowa z nawiercanymi otworami


Dopuszczalne średnice przewodu okrągłego

 • H = 75 mm: Ø150 – 400 mm (z przepustnicą -5 i L od 825 mm: Ø224 – 400 mm)
 • H = 125 mm: Ø300 – 900 mm
 • H = 225 mm: Ø600 – 2400 mm

Materiały

 • Ramka czołowa i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Kratki wentylacyjne są elementami rozdziału powietrza przeznaczonymi do nawiewu i wywiewu w systemach wentylacji i klimatyzacji. Nawiewane powietrze kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne z przestawianymi kierownicami pozwalają na regulację kierunku nawiewu powietrza zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefach komfortu i obszarach przemysłowych, z dobrą wentylacją całego pomieszczenia.

Na skutek indukcji prędkość strumienia powietrza maleje, to znaczy prędkość przepływu powietrza maleje wraz ze wzrostem odległości od kratki. Odległość, w której prędkość strumienia powietrza osiąga określoną wartość np. 0.2 m/s, nazywana jest zasięgiem strumienia. Zasięgi strumieni powietrza nawiewanych z kratek ściennych zamontowanych w pobliżu sufitu są większe niż zasięgi strumieni swobodnych (z kratek, które nie są zamontowane w pobliżu sufitu). Kratki pojedyncze, grupy kratek i kratki liniowe charakteryzują się różnymi zasięgami strumieni powietrza.

W trybie chłodzenia należy wziąć pod uwagę ugięcie strumienia powietrza w stronę strefy przebywania ludzi, które wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu, oraz spadkiem prędkości wypływu powietrza. W trybie ogrzewania strumień nawiewanego powietrza odchyla się w stronę sufitu. Zjawisko to nie ma negatywnego wpływu na prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, natomiast może wpływać na całkowite przewietrzanie pomieszczenia.

Wielkości nominalne

225 × 75 do 1225 × 225 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

11 – 275 l/s lub 40 – 990 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA max. 40 dB(A) bez wyposażenia dodatkowego

62 – 930 l/s lub 223 – 3348 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +4 K

Strumienie objętości powietrza odnoszą się do powietrza nawiewanego


Geometryczna powierzchnia netto

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Ageo
mm

75

0,007

0,011

0,015

0,018

0,022

0,029

0,036

0,043

125

0,015

0,022

0,030

0,037

0,044

0,059

0,074

0,089

225


0,045

0,060

0,075

0,090

0,119

0,149

0,179


Efektywna powierzchnia wypływu (nawiew powietrza)

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

75

0,007

0,011

0,014

0,018

0,021

0,029

0,036

0,043

125

0,014

0,021

0,029

0,036

0,043

0,057

0,072

0,086

225


0,043

0,057

0,072

0,086

0,114

0,142

0,172


Efektywna powierzchnia wypływu

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

75

0,006

0,009

0,011

0,014

0,016

0,022

0,028

0,033

125

0,011

0,016

0,022

0,028

0,033

0,044

0,055

0,066

225


0,033

0,044

0,055

0,066

0,090

0,110

0,134

3250,066

0,083

0,100

0,134

0,170

0,200

425

0,134

0,180

0,220

0,270

5250,280

0,340


Kratki wentylacyjne, prostokątne, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Estetyczna, ścięta ramka z fazowanymi krawędziami. Przeznaczone do montażu w przewodach okrągłych.

Gotowy do montażu element składający się z ramki i indywidualnie przestawianych, pionowych kierownic.

Nawiercane otwory do montażu kratek w przegrodach.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza

Materiały

 • Ramka czołowa i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 225 × 75 do 1225 × 225 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza (nawiew): 11 – 275 l/s lub 40 – 990 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza (nawiew), przy LWA maksymalnie 40 dB(A) bez wyposażenia: 62 – 930 l/s lub 223 – 3348 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary

W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

TRS-R-RA

Wysokość nominalna
mm
HN
T2
mm
75 37
125 41
225 52


TRS-R-RD

Wysokość nominalna
mm
HN
T2
mm
75 45
125 49
225 60


TRS-R-RA

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

75

0,4

0,5

0,7

0,8

0,9

1,2

1,5

1,8

125

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,6

1,9

2,3

225


1,0

1,2

1,5

1,8

2,3

2,8

3,3

Ciężar kratek podano dla wykonania bez wyposażenia dodatkowego


TRS-R-RD

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

75

0,5

0,6

0,8

1,0

1,1

1,4

1,8

2,2

125

0,6

0,9

1,0

1,3

1,6

2,1

2,5

3,0

225


1,4

1,8

2,2

2,6

3,4

4,2

5,0

Ciężar kratek podano dla wykonania bez wyposażenia dodatkowego


Średnica przewodu okrągłego

Wysokość nominalna Wariant Minimum Maksimum
mm Wariant mm

75

TRSR

150

400

75

TRSR-5 od L = 825 mm

224

400

125

Wszystko

300

900

225

Wszystko

600

2400


Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecana do montażu w przewodach okrągłych
 • Montaż z ramką montażową lub bez ramki
 • Przy montażu bez ramki montażowej zewnętrzna ramka kratki powinna być przymocowana za pomocą śrub
 • Gdy kratka montowana jest w przewodzie spiro o większej średnicy, szwy przewodu powinny być znitowane

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Główne wymiary

L [mm]

Długość nominalna kratki wentylacyjnej

H [mm]

Wysokość nominalna kratki wentylacyjnej

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

lS [m]

Odległość od pojedynczej kratki lub sekcji kratek liniowych (zasięg)

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58