00132345_0
XARTO-R1


00130644_0
Square diffuser face with square face style


00130649_0
Square face style (variant)


00130654_0
Square diffuser face with circular face style


00130659_0
Circular diffuser face


00129151_0
Horizontal swirling air discharge


00132345_0
00130644_0
00130649_0
00130654_0
00130659_0
00129151_0

XARTO

Do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa, z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza

Okrągłe i kwadratowe sufitowe nawiewniki wirowe do dużych strumieni objętości powietrza przy niskich poziomach mocy akustycznej i małych stratach ciśnienia

 • Wielkości nominalne 600, 625
 • Zakres strumieni objętości powietrza 31 – 265 l/s lub 110 – 954 m³/h
 • Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo
 • Do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Element zawirowujący pozwala uzyskać wysoki stopień indukcji strumienia nawiewanego powietrza
 • Skrzynka rozprężna ze zoptymalizowaną akustycznie przepustnicą regulacyjną
 • Zalecany do pomieszczeń komfortu


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu XARTO stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Atrakcyjny element wystroju wnętrz dla właścicieli budynków i architektów o wysokich wymaganiach estetycznych
 • Poziomy, wirowy nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Wariant z dodatkową ramką okalającą płytę czołową, do montażu swobodnie podwieszonego (do nawiewu)

Cechy charakterystyczne

 • Do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa
 • Płyty czołowe dostępne w wielu wariantach wykonania
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Poziome podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

 • 600, 625

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki wirowe typu XARTO stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Atrakcyjny element wystroju wnętrz dla właścicieli budynków i architektów o wysokich wymaganiach estetycznych
 • Poziomy, wirowy nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Wariant z dodatkową ramką okalającą płytę czołową, do montażu swobodnie podwieszonego (do nawiewu)

Cechy charakterystyczne

 • Do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa
 • Płyty czołowe dostępne w wielu wariantach wykonania
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Poziome podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

 • 600, 625

Opis

Warianty wykonania

 • XARTO-Q*: Kwadratowa płyta czołowa z kwadratową aktywną częścią nawiewnika
 • XARTO-R*: Kwadratowa płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • XARTO-C*: Okrągła płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • XARTO-**-Z: Nawiew powietrza
 • XARTO-**-A: Wywiew powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa lub okrągła płyta czołowa z kwadratową lub okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • Element zawirowujący z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza
 • Skrzynka rozprężna do nawiewu powietrza z elementem wyrównującym zapewniającym równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, skrzynka rozprężna i poprzeczka z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element zawirowujący nawiewnika, króciec przyłączny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, V-0, ognioodporne
 • Element wyrównujący wykonany z włókien syntetycznych
 • Podwójna uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • XARTO-Q*: Kwadratowa płyta czołowa z kwadratową aktywną częścią nawiewnika
 • XARTO-R*: Kwadratowa płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • XARTO-C*: Okrągła płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • XARTO-**-Z: Nawiew powietrza
 • XARTO-**-A: Wywiew powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa lub okrągła płyta czołowa z kwadratową lub okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • Element zawirowujący z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza
 • Skrzynka rozprężna do nawiewu powietrza z elementem wyrównującym zapewniającym równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, skrzynka rozprężna i poprzeczka z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element zawirowujący nawiewnika, króciec przyłączny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, V-0, ognioodporne
 • Element wyrównujący wykonany z włókien syntetycznych
 • Podwójna uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Płyty czołowe nawiewników dostępne w różnych wzorach i stylach stają się atrakcyjnym elementem wystroju wnętrz. Element zawirowujący zapewniający wirowy wypływ powietrza umieszczony jest w skrzynce rozprężnej i niewidoczny od strony pomieszczenia.

Nawiewniki wirowe XARTO mają ustawione na stałe kierownice powietrza. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K.

Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki XARTO mogą być również stosowane do wywiewu.

Zasada działania

Sufitowe nawiewniki wirowe w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wirowe nawiewniki sufitowe pozwalają na realizację dużych strumieni objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Płyty czołowe nawiewników dostępne w różnych wzorach i stylach stają się atrakcyjnym elementem wystroju wnętrz. Element zawirowujący zapewniający wirowy wypływ powietrza umieszczony jest w skrzynce rozprężnej i niewidoczny od strony pomieszczenia.

Nawiewniki wirowe XARTO mają ustawione na stałe kierownice powietrza. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K.

Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki XARTO mogą być również stosowane do wywiewu.


Wielkości nominalne

600, 625 mm

Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K 

31 – 43 l/s lub 110 – 155 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

220 – 265 l/s lub 792 – 954 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°.

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

XARTO-Q*-Z (nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Płyta czołowa nawiewnika V Położenie przepustnicy
Płyta czołowa nawiewnika V 45° 90°
Płyta czołowa nawiewnika V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Płyta czołowa nawiewnika l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

Q1

39

142

2

<15

3

<15

5

<15

Q1

100

360

11

19

18

20

33

33

Q1

160

576

29

32

46

33

85

47

Q1

260

936

77

50

122

52

224

77

Q2

38

137

2

<15

3

<15

5

16

Q2

105

378

13

21

20

24

36

36

Q2

175

630

36

35

56

37

101

50

Q2

255

918

76

50

118

51

215

68

Q3

42

151

2

<15

3

<15

6

<15

Q3

115

414

14

22

23

24

42

37

Q3

185

666

37

37

59

38

108

52

Q3

258

930

72

50

115

50

211

65

Q4

34

124

1

<15

2

<15

4

<15

Q4

105

378

13

22

20

22

34

32

Q4

175

630

37

37

56

37

96

50

Q4

245

882

73

50

110

51

187

62

Q5

42

150

2

<15

3

<15

5

<15

Q5

115

414

14

22

23

24

41

36

Q5

190

684

38

37

62

39

112

56

Q5

265

954

75

50

120

52

217

76

Q6

43

155

2

<15

3

<15

6

<15

Q6

120

432

16

23

25

25

46

38

Q6

190

684

39

37

63

38

116

54

Q6

260

936

73

50

117

51

217

73


XARTO-R*-Z, XARTO-C*-Z (nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Płyta czołowa nawiewnika V Położenie przepustnicy
Płyta czołowa nawiewnika V 45° 90°
Płyta czołowa nawiewnika V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Płyta czołowa nawiewnika l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

C1 R1

38

138

2

<15

3

<15

5

<15

C1 R1

105

378

13

24

19

24

34

34

C1 R1

170

612

33

38

50

38

89

50

C1 R1

240

864

66

50

99

51

178

64

C2 R2

38

138

2

<15

2

<15

4

<15

C2 R2

105

378

12

23

19

23

33

32

C2 R2

170

612

32

36

49

37

86

49

C2 R2

240

864

65

50

97

50

172

66

C3 R3

38

136

2

<15

2

<15

4

<15

C3 R3

105

378

13

23

19

23

33

33

C3 R3

170

612

33

37

49

37

85

50

C3 R3

240

864

65

50

98

51

170

67

C4 R4

31

110

1

<15

2

<15

3

<15

C4 R4

95

342

12

23

17

22

27

28

C4 R4

155

558

31

37

44

37

73

46

C4 R4

220

792

63

50

89

51

147

62

C5

38

138

2

<15

3

<15

4

<15

C5

110

396

14

26

25

25

37

31

C5

180

648

37

39

66

40

98

48

C5

250

900

72

51

128

52

189

62

C6

38

138

2

<15

2

<15

4

<15

C6

110

396

14

26

18

26

35

31

C6

180

648

36

39

48

39

95

48

C6

250

900

70

50

93

51

182

61


Sufitowe nawiewniki wirowe z kwadratową lub okrągłą płytą czołową do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa. Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Doskonałe parametry aerodynamiczne i akustyczne, dzięki aerodynamicznie profilowanym kierownicom do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z obudowy, płyty czołowej nawiewnika, elementu zawirowującego, króćca i poprzeczki, do której mocowana jest płyta czołowa.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest za pomocą śruby centralnej do poprzeczki w skrzynce rozprężnej.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa
 • Płyty czołowe dostępne w wielu wariantach wykonania
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Poziome podłączenie przewodu

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, skrzynka rozprężna i poprzeczka z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element zawirowujący nawiewnika, króciec przyłączny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, V-0, ognioodporne
 • Element wyrównujący wykonany z włókien syntetycznych
 • Podwójna uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 600, 625 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K: 31 – 43 l/s lub 110 – 155 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 220 – 265 l/s lub 792 – 954 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Sufitowe nawiewniki wirowe z kwadratową lub okrągłą płytą czołową do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa. Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Doskonałe parametry aerodynamiczne i akustyczne, dzięki aerodynamicznie profilowanym kierownicom do poziomego, wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z obudowy, płyty czołowej nawiewnika, elementu zawirowującego, króćca i poprzeczki, do której mocowana jest płyta czołowa.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest za pomocą śruby centralnej do poprzeczki w skrzynce rozprężnej.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Do obszarów o najbardziej rygorystycznych wymaganiach w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa
 • Płyty czołowe dostępne w wielu wariantach wykonania
 • Do wszystkich typów sufitów, w wykonaniu z dodatkowo poszerzoną ramką okalającą również do montażu swobodnie podwieszonego
 • Poziome podłączenie przewodu

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika, skrzynka rozprężna i poprzeczka z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element zawirowujący nawiewnika, króciec przyłączny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, V-0, ognioodporne
 • Element wyrównujący wykonany z włókien syntetycznych
 • Podwójna uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 600, 625 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy ΔtZ = –6 K: 31 – 43 l/s lub 110 – 155 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 220 – 265 l/s lub 792 – 954 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

XARTO-Q

Wariant

 • Kwadratowa płyta czołowa z kwadratową aktywną częścią nawiewnika

Wielkości nominalne

 • 600, 625

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

XARTO-R

Wariant

 • Kwadratowa płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika

Wielkości nominalne

 • 600, 625

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

XARTO-C

Wariant

 • Okrągła płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika

Wielkości nominalne

 • 600

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

XARTO-Q

Wariant

 • Kwadratowa płyta czołowa z kwadratową aktywną częścią nawiewnika

Wielkości nominalne

 • 600, 625

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

XARTO-R

Wariant

 • Kwadratowa płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika

Wielkości nominalne

 • 600, 625

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

XARTO-C

Wariant

 • Okrągła płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika

Wielkości nominalne

 • 600

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Okrągły otwór do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza, może być ustawiana co 15° w granicach od 0 do 90°
 • Króciec z podwójną uszczelką
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z podwójną uszczelką

XARTO-QXARTO-RXARTO-C

Nawiewniki wirowe typu XARTO spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa.

Płyty czołowe nawiewników dostępne w stylu klasycznym, nowoczesnym lub oryginalnym mogą być w kreatywny sposób wkomponowane w dowolny typ sufitu. Stają się one atrakcyjnym elementem wystroju wnętrz dla właścicieli budynków i architektów.

Połączenie elementu zawirowującego powietrze, nowo zaprojektowanego elementu wyrównującego strumień powietrza i innowacyjnej skrzynki rozprężnej dały w efekcie rozwiązanie gwarantujące uzyskanie niskiego poziomu mocy akustycznej i małych strat ciśnienia przy dużych strumieniach objętości powietrza.

Trójwymiarowo profilowane kierownice powietrza generują zawirowanie strumienia powietrza w wysoce efektywny sposób. W efekcie prędkości przepływu powietrza i różnica temperatury w strefie przebywania ludzi są bardzo niskie, a uzyskiwany poziom komfortu doskonały.

Króciec przyłączny z podwójną uszczelką wargową zapewnia wysoką szczelność połączenia pomiędzy skrzynką rozprężną i przewodem wentylacyjnym, a zastosowanie przepustnicy do regulacji przepływu powietrza ułatwia uruchomienie.

XARTO-Q

Wielkość nominalna 600: □, Q1 = 598

Wielkość nominalna 625: □, Q1 = 623

XARTO-R

Wielkość nominalna 600: □, Q1 = 598

Wielkość nominalna 625: □, Q1 = 623

XARTO-C

Nawiewniki wirowe typu XARTO spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie technologii, komfortu i wzornictwa.

Płyty czołowe nawiewników dostępne w stylu klasycznym, nowoczesnym lub oryginalnym mogą być w kreatywny sposób wkomponowane w dowolny typ sufitu. Stają się one atrakcyjnym elementem wystroju wnętrz dla właścicieli budynków i architektów.

Połączenie elementu zawirowującego powietrze, nowo zaprojektowanego elementu wyrównującego strumień powietrza i innowacyjnej skrzynki rozprężnej dały w efekcie rozwiązanie gwarantujące uzyskanie niskiego poziomu mocy akustycznej i małych strat ciśnienia przy dużych strumieniach objętości powietrza.

Trójwymiarowo profilowane kierownice powietrza generują zawirowanie strumienia powietrza w wysoce efektywny sposób. W efekcie prędkości przepływu powietrza i różnica temperatury w strefie przebywania ludzi są bardzo niskie, a uzyskiwany poziom komfortu doskonały.

Króciec przyłączny z podwójną uszczelką wargową zapewnia wysoką szczelność połączenia pomiędzy skrzynką rozprężną i przewodem wentylacyjnym, a zastosowanie przepustnicy do regulacji przepływu powietrza ułatwia uruchomienie.

Wielkość nominalna 600: □, Q1 = 598

Wielkość nominalna 625: □, Q1 = 623

Wielkość nominalna 600: □, Q1 = 598

Wielkość nominalna 625: □, Q1 = 623

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Montaż swobodnie podwieszony tylko z dodatkową ramką wokół płyty czołowej (nawiew powietrza)
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany z sufitem
 • Montaż swobodnie podwieszony tylko z dodatkową ramką wokół płyty czołowej (nawiew powietrza)
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • W takiej sytuacji należy zdemontować płytę czołową nawiewnika, aby uzyskać dostęp do przepustnicy regulacyjnej, której położenie można ustawić co 15° w zakresie od 0 do 90°.

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • W takiej sytuacji należy zdemontować płytę czołową nawiewnika, aby uzyskać dostęp do przepustnicy regulacyjnej, której położenie można ustawić co 15° w zakresie od 0 do 90°.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58