00137436_0
LON-WA TDC


00134503_0
LonMark-Partner


00137436_0
00134503_0

LON-WA TDC

Do zmiany trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem a chłodzeniem nawiewników z kierownicami regulowanymi w zależności od temperatury

Doskonała regulacja kąta wypływu powietrza w zależości od obciążeń cieplnych

 • Do nawiewników z regulowanymi kierownicami
 • Ogrzewanie, chłodzenie, praca izotermiczna
 • Regulacja kierunku nawiewu powietrza w zależności od różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu
 • Indywidualne rozwiązania, dostosowanie charakterystyki
 • Do 20 siłowników do ogrzewania/chłodzenia (3-punktowych)
 • Do 10 obrotowych siłowników sterowanych sygnałem lub 5 liniowych siłowników sterowanych sygnałem
 • Sterowanie wymuszone

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Typ LON-WA TDC - moduły regulacyjne do zmiany trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem a chłodzeniem nawiewników z kierownicami regulowanymi w zależności od temperatury
 • Do nawiewników typu VD, VDL, VDR, QSH, ISH, TJN, DUK i DG-VAR
 • Ogrzewanie, chłodzenie, praca izotermiczna
 • Wyjście analogowe do siłowników sterowanych sygnałem napięciowym
 • Wyjście cyfrowe do siłowników 3-punktowych
 • Interfejs LonWorks do transmisji standardowych zmiennych sieciowych
 • Wtyczka do wszystkich narzędzi integracji sieciowych opartych o LNS (LNS wersja 3.3 i wyższa) dostępna jest do konfiguracji

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualne rozwiązania, możliwość dostosowania charakterystyk
 • Wartości temperatury przesyłane są w postaci sygnałów napięciowych lub zmiennych sieciowych
 • Wejście sygnału siłowników sterowanych napięciowo (0 – 10 V DC) lub trzypunktowych (24 V AC)
 • Sterowanie wymuszone dla podgrzewania, pracy zmiennej, ogrzewania, chłodzenia i pracy izotermicznej

Zastosowanie

 • Typ LON-WA TDC - moduły regulacyjne do zmiany trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem a chłodzeniem nawiewników z kierownicami regulowanymi w zależności od temperatury
 • Do nawiewników typu VD, VDL, VDR, QSH, ISH, TJN, DUK i DG-VAR
 • Ogrzewanie, chłodzenie, praca izotermiczna
 • Wyjście analogowe do siłowników sterowanych sygnałem napięciowym
 • Wyjście cyfrowe do siłowników 3-punktowych
 • Interfejs LonWorks do transmisji standardowych zmiennych sieciowych
 • Wtyczka do wszystkich narzędzi integracji sieciowych opartych o LNS (LNS wersja 3.3 i wyższa) dostępna jest do konfiguracji

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualne rozwiązania, możliwość dostosowania charakterystyk
 • Wartości temperatury przesyłane są w postaci sygnałów napięciowych lub zmiennych sieciowych
 • Wejście sygnału siłowników sterowanych napięciowo (0 – 10 V DC) lub trzypunktowych (24 V AC)
 • Sterowanie wymuszone dla podgrzewania, pracy zmiennej, ogrzewania, chłodzenia i pracy izotermicznej

Opis

Cechy charakterystyczne

 • Microprocesor z oprogramowaniem i danymi przechowywanymi w pamięci nieulotnej
 • Podwójna listwa zaciskowa do podłączenia napięcia zasilania i kabli komunikacyjnych
 • Wejścia i wyjścia zakończone zaciskami śrubowymi

Cechy konstrukcyjne

 • Płytka PCB z zaciskami ukrytymi w obudowie
 • Obudowę należy przykręcić do powierzchni montażu
 • Obudowa z wyprowadzeniem kabli

Materiały

 • Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

Konserwacja

 • Bezobsługowa, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu

Cechy charakterystyczne

 • Microprocesor z oprogramowaniem i danymi przechowywanymi w pamięci nieulotnej
 • Podwójna listwa zaciskowa do podłączenia napięcia zasilania i kabli komunikacyjnych
 • Wejścia i wyjścia zakończone zaciskami śrubowymi

Cechy konstrukcyjne

 • Płytka PCB z zaciskami ukrytymi w obudowie
 • Obudowę należy przykręcić do powierzchni montażu
 • Obudowa z wyprowadzeniem kabli

Materiały

 • Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

Konserwacja

 • Bezobsługowa, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki o zmiennym kierunku wypływu powietrza wyposażone w siłowniki stosowane są do uzyskania jak najlepszego rozdziału powietrza w wysokich i dużych pomieszczeniach ze zmiennymi obciążeniami cieplnymi. Moduły sterujące typu LON-WA TDC sterują pracą siłowników w oparciu o różnicę temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu.

Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu mierzone są za pomocą zewnętrznych czujników a wartości przesyłane są w postaci sygnałów napięciowych lub zmiennych sieciowych LonWorks. Wartości krzywych charakterystyk transferowane są na kąty ustawienia kierownic nawiewników i właściwe ustawienia siłowników.

W celu ustawienia różnych trybów pracy dostępne są funkcje wymuszone.

Sekwencja programu modułu sterującego zawiera funkcje nadzorujące i monitorujące poprawną pracę układu.

informacji o aktualnych trybach pracy

Regulacja różnicy temperatury

 • Obliczenie różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu
 • Kąt wypływu ustawiany jest zgodnie z charakterystyką
 • Standardowy tryb pracy dla skonfigurowanej regulacji różnicy temperatury
 • Brak funkcji wymuszonych


Praca zmienna

 • Bezpośrednia regulacja kąta wypływu sygnałem napięciowym (AI1) lub za pomocą zmiennych sieciowych (nviManCntrl)
 • Różnica temperatury jest zaniedbywalna
 • Standardowy tryb pracy dla skonfigurowanej pracy zmiennej
 • Brak funkcji wymuszonych


Chłodzenie

 • Funkcja wymuszona, kąt wypływu zredukowany do wartości minimalnej
 • Minimalny kąt określony jest przez SCPTminRnge (nvoActuatorPos)
 • Nastawa przez DI1 lub nviDI1_State


Nawiew izotermiczny

 • Funkcja wymuszona, kąt wypływu neutralny
 • Położenie neutralne określone jest przez SCPTdischargeAirHeatingSetpoint
 • Nastawa przez DI2 lub nviDI2_State


Ogrzewanie

 • Funkcja wymuszona, kąt wypływu zwiększony do wartości maksymalnej
 • Maksymalny kąt określony jest przez SCPTmaxRnge (nvoActuatorPos) i SCPTdischargeAitCoolingSetpoint
 • Nastawa przez DI3 lub nviDI3_State


Ogrzewanie

 • Funkcja wymuszona, kąt wypływu zredukowany do wartości minimalnej
 • Nastawa przez DI4 lub nviDI4_State

Wejścia

Dwa wejścia analogowe

 • Wejścia analogowe z konfigurowanymi charakterystykami do sygnalizacji temperatury nawiewu powietrza i temperatury powietrza w pomieszczeniu
 • Przy pracy zmiennej: wejście analogowe do sygnalizacji nastawy kąta nawiewu


Cztery wejścia cyfrowe

 • Wejścia cyfrowe dla styków bezpotencjałowych
 • Sterowanie wymuszone dla pracy zmiennej, chłodzenia, ogrzewania, i pracy izotermicznej

Wyjścia

Jedno wyjście analogowe

 • Wyjście analogowe z charakterystyką konfigurowalną do siłowników sterowanych sygnałem napięciowym


Dwa wyjścia cyfrowe

 • Wyjścia cyfrowe do sygnalizacji siłowników ogrzewanie/chłodzenie, sterowanie dwuprzewodowe (3-punktowe)

Podłączenie do systemu BMS

 • Wartości rzeczywiste i wiadomości o błędach modułu sterującego transferowane są przez sieć
 • Temperatura powietrza nawiewanego, temperatura powietrza w pomieszczeniu, kąt wypływu powietrza
 • Status wejść cyfrowych i napięcie na każdym wejściu ananlogowym

Zasada działania

Nawiewniki o zmiennym kierunku wypływu powietrza wyposażone w siłowniki stosowane są do uzyskania jak najlepszego rozdziału powietrza w wysokich i dużych pomieszczeniach ze zmiennymi obciążeniami cieplnymi. Moduły sterujące typu LON-WA TDC sterują pracą siłowników w oparciu o różnicę temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu.

Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu mierzone są za pomocą zewnętrznych czujników a wartości przesyłane są w postaci sygnałów napięciowych lub zmiennych sieciowych LonWorks. Wartości krzywych charakterystyk transferowane są na kąty ustawienia kierownic nawiewników i właściwe ustawienia siłowników.

W celu ustawienia różnych trybów pracy dostępne są funkcje wymuszone.

Sekwencja programu modułu sterującego zawiera funkcje nadzorujące i monitorujące poprawną pracę układu.

informacji o aktualnych trybach pracy

Regulacja różnicy temperatury

 • Obliczenie różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu
 • Kąt wypływu ustawiany jest zgodnie z charakterystyką
 • Standardowy tryb pracy dla skonfigurowanej regulacji różnicy temperatury
 • Brak funkcji wymuszonych


Praca zmienna

 • Bezpośrednia regulacja kąta wypływu sygnałem napięciowym (AI1) lub za pomocą zmiennych sieciowych (nviManCntrl)
 • Różnica temperatury jest zaniedbywalna
 • Standardowy tryb pracy dla skonfigurowanej pracy zmiennej
 • Brak funkcji wymuszonych


Chłodzenie

 • Funkcja wymuszona, kąt wypływu zredukowany do wartości minimalnej
 • Minimalny kąt określony jest przez SCPTminRnge (nvoActuatorPos)
 • Nastawa przez DI1 lub nviDI1_State


Nawiew izotermiczny

 • Funkcja wymuszona, kąt wypływu neutralny
 • Położenie neutralne określone jest przez SCPTdischargeAirHeatingSetpoint
 • Nastawa przez DI2 lub nviDI2_State


Ogrzewanie

 • Funkcja wymuszona, kąt wypływu zwiększony do wartości maksymalnej
 • Maksymalny kąt określony jest przez SCPTmaxRnge (nvoActuatorPos) i SCPTdischargeAitCoolingSetpoint
 • Nastawa przez DI3 lub nviDI3_State


Ogrzewanie

 • Funkcja wymuszona, kąt wypływu zredukowany do wartości minimalnej
 • Nastawa przez DI4 lub nviDI4_State

Wejścia

Dwa wejścia analogowe

 • Wejścia analogowe z konfigurowanymi charakterystykami do sygnalizacji temperatury nawiewu powietrza i temperatury powietrza w pomieszczeniu
 • Przy pracy zmiennej: wejście analogowe do sygnalizacji nastawy kąta nawiewu


Cztery wejścia cyfrowe

 • Wejścia cyfrowe dla styków bezpotencjałowych
 • Sterowanie wymuszone dla pracy zmiennej, chłodzenia, ogrzewania, i pracy izotermicznej

Wyjścia

Jedno wyjście analogowe

 • Wyjście analogowe z charakterystyką konfigurowalną do siłowników sterowanych sygnałem napięciowym


Dwa wyjścia cyfrowe

 • Wyjścia cyfrowe do sygnalizacji siłowników ogrzewanie/chłodzenie, sterowanie dwuprzewodowe (3-punktowe)

Podłączenie do systemu BMS

 • Wartości rzeczywiste i wiadomości o błędach modułu sterującego transferowane są przez sieć
 • Temperatura powietrza nawiewanego, temperatura powietrza w pomieszczeniu, kąt wypływu powietrza
 • Status wejść cyfrowych i napięcie na każdym wejściu ananlogowym


Napięcie zasilania

24 V AC ± 15 %, 50/60 Hz

Pobór mocy

3,5 VA

Moduł komunikacyjny

LonWorks transceiver FTT-10A (topologia swobodna, skrętka)

Połączenie z siecią LonWorks

4 zaciski do kabli o przekroju poprzeczym pomiędzy 0.08 i 2.5 mm², z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją

Temperatura pracy

0 – 50 °C

IEC klasa ochrony

III (zabezpieczenie bardzo niskim napięciem)

Poziom ochrony

IP 65

Certyfikat zgodności CE

EMC zgodnie z 2004/108/EU, dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2006/95/EU

Wymiary (B × H × T)

160 × 120 × 42 mm


Moduły sterujące do przesyłania sygnału zmierzonej temperatury do siłowników nawiewników z regulowanymi kierownicami. Do podłączenia zewnętrznych czujników temperatury powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu. W module sterującym zapisane są trwale charakterystyki z dwoma punktami pracy, definiujące kąt ustawienia kierownic, w oparciu o różnicę temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu.

Gotowe do pracy urządzenie składające się z płytki PCB i obudowy z wyprowadzeniem kabli. Elektroniczny moduł sterujący zawierający mikroprocesor, konfiguracja nastaw przechowywana jest w pamięci, więc w przypadku zaniku napięcia zabezpieczona przed utratą. Dwa wejścia analogowe, cztery bezpotencjałowe wejścia cyfrowe, jedno wyjście analogowe, dwa wyjścia cyfrowe przekaźnikowe.

Moduły sterujące zawierają LonWorks transceiver FTT-10A (swobodna topologia, skrętka) i pin serwisowy do integracji LonWorks.

Do podłączania siłowników sterowanych sygnałem do wyjścia analogowego lub siłowników ogrzewanie/chłodzenie (3-punktowych) do wyjścia cyfrowego.

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualne rozwiązania, możliwość dostosowania charakterystyk
 • Wartości temperatury przesyłane są w postaci sygnałów napięciowych lub zmiennych sieciowych
 • Wejście sygnału siłowników sterowanych napięciowo (0 – 10 V DC) lub trzypunktowych (24 V AC)
 • Sterowanie wymuszone dla podgrzewania, pracy zmiennej, ogrzewania, chłodzenia i pracy izotermicznej

Materiały

 • Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 24 V AC ±15 %, 50/60 Hz
 • Pobór mocy: 3.5 VA
 • Interfejs komunikacyjny: LonWorks transceiver FTT-10A (topologia swobodna, skrętka)
 • Podłączenie sieci LonWorks: 4 zaciski do kabli o przekroju poprzeczym pomiędzy 0.08 i 2.5 mm², z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
 • IEC klasa ochrony: III (zabezpieczenie bardzo niskim napięciem)
 • Stopień ochrony: IP 65

Moduły sterujące do przesyłania sygnału zmierzonej temperatury do siłowników nawiewników z regulowanymi kierownicami. Do podłączenia zewnętrznych czujników temperatury powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu. W module sterującym zapisane są trwale charakterystyki z dwoma punktami pracy, definiujące kąt ustawienia kierownic, w oparciu o różnicę temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu.

Gotowe do pracy urządzenie składające się z płytki PCB i obudowy z wyprowadzeniem kabli. Elektroniczny moduł sterujący zawierający mikroprocesor, konfiguracja nastaw przechowywana jest w pamięci, więc w przypadku zaniku napięcia zabezpieczona przed utratą. Dwa wejścia analogowe, cztery bezpotencjałowe wejścia cyfrowe, jedno wyjście analogowe, dwa wyjścia cyfrowe przekaźnikowe.

Moduły sterujące zawierają LonWorks transceiver FTT-10A (swobodna topologia, skrętka) i pin serwisowy do integracji LonWorks.

Do podłączania siłowników sterowanych sygnałem do wyjścia analogowego lub siłowników ogrzewanie/chłodzenie (3-punktowych) do wyjścia cyfrowego.

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualne rozwiązania, możliwość dostosowania charakterystyk
 • Wartości temperatury przesyłane są w postaci sygnałów napięciowych lub zmiennych sieciowych
 • Wejście sygnału siłowników sterowanych napięciowo (0 – 10 V DC) lub trzypunktowych (24 V AC)
 • Sterowanie wymuszone dla podgrzewania, pracy zmiennej, ogrzewania, chłodzenia i pracy izotermicznej

Materiały

 • Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 24 V AC ±15 %, 50/60 Hz
 • Pobór mocy: 3.5 VA
 • Interfejs komunikacyjny: LonWorks transceiver FTT-10A (topologia swobodna, skrętka)
 • Podłączenie sieci LonWorks: 4 zaciski do kabli o przekroju poprzeczym pomiędzy 0.08 i 2.5 mm², z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
 • IEC klasa ochrony: III (zabezpieczenie bardzo niskim napięciem)
 • Stopień ochrony: IP 65

00100156_0
 

 Type
LON-WA TDC Module for the control of supply air based on the supply air to room air difference

Interfejs LonWorks, Wymiary i ciężary

 • Interfejs LonWorks
 • WYMIARY I CIĘŻARY
Virtual function block 00182837_0


Opis zmiennych sieciowych (SNVT)

Wszystkie zmienne i parametry oparte są na standardowych zmiennych sieciowych (SNVT); zapewnia to pełną integrację modułu LON-WA TDC z siecią LonWorks.

możliwość nastawy trybu pracy w pomieszczeniu

 • Zmienne wejściowe nviDI1_State, nviDI2_State, nviDI3_State, nviDI4_State dla trybów pracy
 • nviDI1_State ma najwyższy priorytet LON
 • nviDI4_State ma najniższy priorytet LON
 • Poprawne przypisanie zmiennych wejściowych skutkuje poprawną domyślną nastawą trybu pracy
 • Niepoprawne przypisanie zmiennych wejściowych skutkuje niepoprawną domyślną nastawą trybu pracy w LON

Opis zmiennych sieciowych (SNVT)

Wszystkie zmienne i parametry oparte są na standardowych zmiennych sieciowych (SNVT); zapewnia to pełną integrację modułu LON-WA TDC z siecią LonWorks.

możliwość nastawy trybu pracy w pomieszczeniu

 • Zmienne wejściowe nviDI1_State, nviDI2_State, nviDI3_State, nviDI4_State dla trybów pracy
 • nviDI1_State ma najwyższy priorytet LON
 • nviDI4_State ma najniższy priorytet LON
 • Poprawne przypisanie zmiennych wejściowych skutkuje poprawną domyślną nastawą trybu pracy
 • Niepoprawne przypisanie zmiennych wejściowych skutkuje niepoprawną domyślną nastawą trybu pracy w LON


Punkty danych

Nazwa zmiennej Typ danej Znaczenie

nviDI1_State

SNVT_switch

Nastawa domyślna trybu pracy - chłodzenie

nviDI2_State

SNVT_switch

Nastawa domyślna trybu pracy - praca izotermiczna

nviDI3_State

SNVT_switch

Nastawa domyślna trybu pracy - ogrzewanie

nviDI4_State

SNVT_switch

Nastawa domyślna trybu pracy - praca zmienna lub ogrzewanie

nviDuctTemp

SNVT_temp_p

Rzeczywista wartość temperatury powietrza nawiewanego jako zmienna LON

nviRoomTemp

SNVT_temp_p

Rzeczywista wartość temperatury w pomieszczeniu jako zmienna LON

nviManCntrl

SNVT_lev_percent

Domyślna nastawa kąta wypływu

nvoActuatorPos

SNVT_lev_percent

Nastawa położenia siłownika

nvoAI1_Voltage

SNVT_volt

Napięcie na wejściu analogowym AI1 (temperatura powietrza nawiewanego)

nvoAI2_Voltage

SNVT_volt

Napięcie na wejściu analogowym AI2 (temperatura w pomieszczeniu lub domyślna dla pracy zmiennej)

nvoAIDuctTemp

SNVT_temp_p

Rzeczywista wartość temperatury powietrza nawiewanego z AI1

nvoAIRoomTemp

SNVT_temp_p

Rzeczywista wartość temperatury w pomieszczeniu z AI2

nvoAIManCntrl

SNVT_lev_percent

Nastawa położenia siłownika podczas pracy zmiennej na AI2

nvoAO_Voltage

SNVT_volt

Rzeczywista wartość napięcia na wyjściu analogowym

nvoDeltaTemp

SNVT_temp_p

Rzeczywista różnica temperatury

nvoDischargeAng

SNVT_angle_deg

Rzeczywisty kąt wypływu

nvoDuctTemp

SNVT_temp_p

Rzeczywista wartość temperatury powietrza nawiewanego

nvoRoomTemp

SNVT_temp_p

Rzeczywista wartość temperatury w pomieszczeniu

nvoManCntrl

SNVT_lev_percent

Nastawa kąta nawiewu powietrzan podczas pracy zmiennej, domyślnie z AI2 lub nviManCntrl

nvoState

SNVT_state

Informacja o statusie


Konfiguracja parametrów

Parametr Typ danej Znaczenie

SCPTdeviceGroupID

SCPT_deviceGroupID

Nawiewnik i siłownik

SCPTdirection

SCPT_direction

Przypisanie wejść i wyjść

SCPTdischargeAirCoolingSetpoint

SCPT_dischargeAirCoolingSetpoint

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu dla maksymalnego chłodzenia

SCPTdischargeAirHeatingSetpoint

SCPT_dischargeAirHeatingSetpoint

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu z pracą izotermiczną

SCPTholdTime

SCPT_maxSendTime

Czas podgrzewania

SCPTpwrUpDelay

SCPT_pwrUpDelay

Odstępy pomiędzy synchronizacją siłownika (3-punktowego)

SCPTsceneNmbr

SCPT_sceneNmbr

Wersja oprogramowania

SCPToffsetTemp (nviRoomTemp)

SCPT_offsetTemp

Domyślna temperatura w pomieszczeniu przy stałej wartości temperatury

SCPTmaxRnge (nvoActuatorPos)

SCPT_maxRnge

Maksymalny kąt wypływu

SCPTmaxSendTime (nvoActuatorPos)

SCPT_maxSendTime

Odstępy pomiędzy wysyłaniem nvoActuatorPos

SCPTminRnge (nvoActuatorPos)

SCPT_minRnge

Minimalny kąt wypływu

SCPTsndDelta (nvoActuatorPos)

SCPT_sndDelta

Różnica wartości do wysyłania nvoActuatorPos

SCPTmaxRnge (nvoAI1_Voltage)

SCPT_maxRnge

Maksymalne napięcie w AI1

SCPTminRnge (nvoAI1_Voltage)

SCPT_minRnge

Minimalne napięcie w AI1

SCPTmaxRnge (nvoAI2_Voltage)

SCPT_maxRnge

Maksymalne napięcie w AI2

SCPTminRnge (nvoAI2_Voltage)

SCPT_minRnge

Minimalne napięcie w AI2

SCPTmaxRnge (nvoAIDuctTemp)

SCPT_maxRnge

Maksymalna temperatura powietrza nawiewanego

SCPTminRnge (nvoAIDuctTemp)

SCPT_minRnge

Minimalna temperatura powietrza nawiewanego

SCPTmaxRnge (nvoAIRoomTemp)

SCPT_maxRnge

Maksymalna temperatura w pomieszczeniu

SCPTminRnge (nvoAIRoomTemp)

SCPT_minRnge

Minimalna temperatura w pomieszczeniu

SCPTmaxRnge (nvoAO_Voltage)

SCPT_maxRnge

Maksymalne napięcie w AO1

SCPTminRnge (nvoAO_Voltage)

SCPT_minRnge

Minimalne napięcie w AO1

SCPTmaxSendTime (nvoDeltaTemp)

SCPT_maxSendTime

Odstępy pomiędzy wysyłaniem nvoDeltaTemp

SCPTsndDelta (nvoDeltaTemp)

SCPT_sndDelta

Różnica wartości do wysyłania nvoDeltaTemp

SCPTmaxRnge (nvoDischargeAng)

SCPT_maxRnge

Maksymalny kąt wypływu

SCPTmaxSendTime (nvoDischargeAng)

SCPT_maxSendTime

Odstępy pomiędzy wysyłaniem nvoDischargeAng

SCPTminRnge (nvoDischargeAng)

SCPT_minRnge

Minimalny kąt wypływu

SCPTsndDelta (nvoDischargeAng)

SCPT_sndDelta

Różnica wartości do wysyłania nvoDischargeAng

SCPTmaxSendTime (nvoDuctTemp)

SCPT_maxSendTime

Odstępy pomiędzy wysyłaniem nvoDuctTemp

SCPTsndDelta (nvoDuctTemp)

SCPT_sndDelta

Różnica wartości do wysyłania nvoDuctTemp

SCPTmaxSendTime (nvoRoomTemp)

SCPT_maxSendTime

Odstępy pomiędzy wysyłaniem nvoRoomTemp

SCPTsndDelta (nvoRoomTemp)

SCPT_sndDelta

Różnica wartości do wysyłania nvoRoomTemp

SCPTmaxSendTime (nvoManCntrl)

SCPT_maxSendTime

Odstępy pomiędzy wysyłaniem nvoManCntrl

SCPTsndDelta (nvoManCntrl)

SCPT_sndDelta

Różnica wartości do wysyłania nvoManCntrl


LON-WA TDC 00182975_0


Szczegóły montażu

 • Szczegóły montażu

Montaż i uruchomienie

 • Przymocować obudowę dwoma śrubami
 • Integracja z systemem powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego integratora systemów LonWorks
 • Czujniki temperatury, np. czujnik temperatury w przewodzie i czujnik temperatury w pomieszczeniu, 0 – 10 V DC każdy, co odpowiada 0 – 50 °C; dostawa po stronie Klienta

Montaż i uruchomienie

 • Przymocować obudowę dwoma śrubami
 • Integracja z systemem powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego integratora systemów LonWorks
 • Czujniki temperatury, np. czujnik temperatury w przewodzie i czujnik temperatury w pomieszczeniu, 0 – 10 V DC każdy, co odpowiada 0 – 50 °C; dostawa po stronie Klienta

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58