00131789_0
ISH


00131789_0

ISH

Do pomieszczeń przemysłowych bez procesów zanieczyszczających powietrze

Nawiewniki impulsowe z poziomym wypływem powietrza w trybie chłodzenia

 • Wielkości nominalne 250, 355, 450, 560 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza 205 – 1585 l/s lub 738 – 5706 m³/h
 • Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Montaż swobodnie podwieszony lub na ścianach lub kolumnach
 • Duży zasięg strumienia dzięki mocnej sile nawiewu
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Łańcuszek do ręcznej zmiany kierunku wypływu powietrza


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Widoczne części nawiewnika lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL CLASSIC
 • Siłownik elektryczny lub termiczny do zmiany kierunku wypływu powietrza
 • Cięgno Bowdena do ręcznej zmiany kierunku wypływu powietrza
 • Montaż ścienny

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki impulsowe typu ISH przeznaczone są przede wszystkim do pomieszczeń przemysłowych bez procesów zanieczyszczających powietrze
 • Poziomy wypływ powietrza w trybie chłodzenia, pionowy wypływ powietrza w trybie ogrzewania
 • Wentylacja dużych obszarów dzięki mocnej sile nawiewu
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –8 do +12 K
 • Montaż na wysokości od 3.5 m do 10 m, swobodnie podwieszony lub na ścianach lub kolumnach
 • Zalecany montaż ponad strefami przebywania ludzi
 • Przeznaczone do stosowania z TDC modułem regulacyjnym różnicy temperatury

Cechy charakterystyczne

 • Duży zasięg strumienia dzięki mocnej sile nawiewu
 • Poziomy lub pionowy wypływ powietrza
 • Montaż swobodnie podwieszony ponad strefą przebywania ludzi
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika elektrycznego lub termicznego

Wielkości nominalne

 • 250, 355, 450, 560 mm

Zastosowanie

 • Nawiewniki impulsowe typu ISH przeznaczone są przede wszystkim do pomieszczeń przemysłowych bez procesów zanieczyszczających powietrze
 • Poziomy wypływ powietrza w trybie chłodzenia, pionowy wypływ powietrza w trybie ogrzewania
 • Wentylacja dużych obszarów dzięki mocnej sile nawiewu
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –8 do +12 K
 • Montaż na wysokości od 3.5 m do 10 m, swobodnie podwieszony lub na ścianach lub kolumnach
 • Zalecany montaż ponad strefami przebywania ludzi
 • Przeznaczone do stosowania z TDC modułem regulacyjnym różnicy temperatury

Cechy charakterystyczne

 • Duży zasięg strumienia dzięki mocnej sile nawiewu
 • Poziomy lub pionowy wypływ powietrza
 • Montaż swobodnie podwieszony ponad strefą przebywania ludzi
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika elektrycznego lub termicznego

Wielkości nominalne

 • 250, 355, 450, 560 mm

Opis

Cechy charakterystyczne

 • Obudowa z perforowanej blachy stalowej z dodatkowymi prostokątnymi otworami nawiewnymi
 • Talerz regulacyjny do zmiany kierunku nawiewu powietrza
 • Podłączenie nawiewnika do przewodu pionowo, króćcem od góry

Wyposażenie

 • Łańcuszek do ręcznej regulacji, ok. 2.0 m
 • B: Cięgno Bowdena do ręcznej regulacji, ok. 2.8 m
 • E*: Siłownik elektryczny
 • T: Siłownik termiczny

Wyposażenie dodatkowe

 • W00: zestaw do montażu ściennego
 • K00: prowadnica łańcuszka
 • WK0: zestaw do montażu ściennego i prowadnica łańcuszka

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z kanałami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Obudowa z płytą dolną, poprzeczka i talerz do regulacji kierunku wypływu powietrza wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Łańcuszek wykonany ze stali ocynkowanej
 • Kółka wykonane z niepalnego tworzywa, UL 94, V-0
 • B: Dźwignia ręczna wykonana ze stali ocynkowanej, cięgno Bowdena wykonane ze stali ocynkowanej z osłoną z PE
 • P0: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Cechy charakterystyczne

 • Obudowa z perforowanej blachy stalowej z dodatkowymi prostokątnymi otworami nawiewnymi
 • Talerz regulacyjny do zmiany kierunku nawiewu powietrza
 • Podłączenie nawiewnika do przewodu pionowo, króćcem od góry

Wyposażenie

 • Łańcuszek do ręcznej regulacji, ok. 2.0 m
 • B: Cięgno Bowdena do ręcznej regulacji, ok. 2.8 m
 • E*: Siłownik elektryczny
 • T: Siłownik termiczny

Wyposażenie dodatkowe

 • W00: zestaw do montażu ściennego
 • K00: prowadnica łańcuszka
 • WK0: zestaw do montażu ściennego i prowadnica łańcuszka

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z kanałami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Obudowa z płytą dolną, poprzeczka i talerz do regulacji kierunku wypływu powietrza wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Łańcuszek wykonany ze stali ocynkowanej
 • Kółka wykonane z niepalnego tworzywa, UL 94, V-0
 • B: Dźwignia ręczna wykonana ze stali ocynkowanej, cięgno Bowdena wykonane ze stali ocynkowanej z osłoną z PE
 • P0: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki impulsowe nawiewają powietrze z dużą siłą początkową, dzięki czemu uzyskiwane są duże zasięgi strumieni powietrza. Pozwala to na wentylację dużych powierzchni.

Nawiewniki impulsowe typu ISH przeznaczone są przede wszystkim do pomieszczeń przemysłowych bez procesów zanieczyszczających powietrze. Montowane są ponad strefą przebywania ludzi. Talerz do regulacji kierunku wypływu powietrza pozwala na zmianę nawiewu pomiędzy trybem chłodzenia i ogrzewania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –8 do +12 K.


Tryb chłodzenia

W trybie chłodzenia powietrze nawiewane jest poziomo.


Tryb ogrzewania

W trybie ogrzewania powietrze nawiewane jest pionowo.


Talerz do regulacji kierunku wypływu może być przestawiany ręcznie lub za pomocą elektrycznego lub termicznego siłownika.

Wywiew powietrza powinien być umieszczony w górnej części pomieszczenia, powyżej strefy przebywania ludzi.

Zasada działania

Nawiewniki impulsowe nawiewają powietrze z dużą siłą początkową, dzięki czemu uzyskiwane są duże zasięgi strumieni powietrza. Pozwala to na wentylację dużych powierzchni.

Nawiewniki impulsowe typu ISH przeznaczone są przede wszystkim do pomieszczeń przemysłowych bez procesów zanieczyszczających powietrze. Montowane są ponad strefą przebywania ludzi. Talerz do regulacji kierunku wypływu powietrza pozwala na zmianę nawiewu pomiędzy trybem chłodzenia i ogrzewania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –8 do +12 K.


Tryb chłodzenia

W trybie chłodzenia powietrze nawiewane jest poziomo.


Tryb ogrzewania

W trybie ogrzewania powietrze nawiewane jest pionowo.


Talerz do regulacji kierunku wypływu może być przestawiany ręcznie lub za pomocą elektrycznego lub termicznego siłownika.

Wywiew powietrza powinien być umieszczony w górnej części pomieszczenia, powyżej strefy przebywania ludzi.

trox_blau20

Wielkości nominalne

250, 355, 450, 560 mm

trox_blau20

Minimalny strumień objętości powietrza

205 – 785 l/s lub 738 – 2826 m³/h

trox_blau20

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 55 dB(A)

400 – 1585 l/s lub 1440 – 5706 m³/h

trox_blau20

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–8 do +12 K

Wielkości nominalne

250, 355, 450, 560 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

205 – 785 l/s lub 738 – 2826 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 55 dB(A)

400 – 1585 l/s lub 1440 – 5706 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–8 do +12 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 55 dB (A).

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 55 dB (A).

ISH, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Wielkość nominalna V V Δpt LWA trox_blau20 Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) trox_blau20

250

205

738

12

34

trox_blau20

250

270

972

21

43

trox_blau20

250

340

1224

33

50

trox_blau20

250

400

1440

46

55

trox_blau20

355

335

1206

11

39

trox_blau20

355

435

1566

18

47

trox_blau20

355

535

1926

27

54

trox_blau20

355

565

2034

30

55

trox_blau20

450

470

1692

9

30

trox_blau20

450

625

2250

15

39

trox_blau20

450

780

2808

24

47

trox_blau20

450

950

3420

35

55

trox_blau20

560

785

2826

14

30

trox_blau20

560

1050

3780

24

40

trox_blau20

560

1310

4716

38

48

trox_blau20

560

1585

5706

55

55

ISH, nawiew powietrza, wypływ pionowy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia trox_blau20 Wielkość nominalna V V Δpt LWA trox_blau20 Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) trox_blau20

250

205

738

12

39

trox_blau20

250

255

918

20

46

trox_blau20

250

300

1080

27

51

trox_blau20

250

350

1260

37

55

trox_blau20

355

315

1134

10

40

trox_blau20

355

370

1332

14

45

trox_blau20

355

435

1566

19

50

trox_blau20

355

515

1854

27

55

trox_blau20

450

430

1548

9

36

trox_blau20

450

530

1908

13

43

trox_blau20

450

630

2268

19

49

trox_blau20

450

730

2628

25

55

trox_blau20

560

600

2160

9

34

trox_blau20

560

795

2862

16

43

trox_blau20

560

985

3546

24

50

trox_blau20

560

1180

4248

35

55

ISH, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

250

205

738

12

34

250

270

972

21

43

250

340

1224

33

50

250

400

1440

46

55

355

335

1206

11

39

355

435

1566

18

47

355

535

1926

27

54

355

565

2034

30

55

450

470

1692

9

30

450

625

2250

15

39

450

780

2808

24

47

450

950

3420

35

55

560

785

2826

14

30

560

1050

3780

24

40

560

1310

4716

38

48

560

1585

5706

55

55


ISH, nawiew powietrza, wypływ pionowy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

250

205

738

12

39

250

255

918

20

46

250

300

1080

27

51

250

350

1260

37

55

355

315

1134

10

40

355

370

1332

14

45

355

435

1566

19

50

355

515

1854

27

55

450

430

1548

9

36

450

530

1908

13

43

450

630

2268

19

49

450

730

2628

25

55

560

600

2160

9

34

560

795

2862

16

43

560

985

3546

24

50

560

1180

4248

35

55


Nawiewniki impulsowe z cylindryczną obudową, do pomieszczeń przemysłowych bez procesów zanieczyszczających powietrze. Z talerzem do regulacji kierunku wypływu powietrza od poziomego (0°) do pionowego (90°). Duże zasięgi strumieni powietrza przy poziomym wypływie. Do montażu swobodnie podwieszonego, a także montażu na ścianach lub kolumnach.

Gotowy do montażu element składający się z cylindrycznej obudowy z blachy perforowanej, z dodatkowymi otworami nawiewnymi, talerza do regulacji kierunku wypływu powietrza i górnego króćca.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z kanałami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Duży zasięg strumienia dzięki mocnej sile nawiewu
 • Poziomy lub pionowy wypływ powietrza
 • Montaż swobodnie podwieszony ponad strefą przebywania ludzi
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika elektrycznego lub termicznego

Materiały

 • Obudowa z płytą dolną, poprzeczka i talerz do regulacji kierunku wypływu powietrza wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Łańcuszek wykonany ze stali ocynkowanej
 • Kółka wykonane z niepalnego tworzywa, UL 94, V-0
 • B: Dźwignia ręczna wykonana ze stali ocynkowanej, cięgno Bowdena wykonane ze stali ocynkowanej z osłoną z PE
 • P0: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 250, 355, 450, 560 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 205 – 785 l/s lub 738 – 2826 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 55 dB(A): 400 – 1585 l/s lub 1440 – 5706 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –8 do +12 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Nawiewniki impulsowe z cylindryczną obudową, do pomieszczeń przemysłowych bez procesów zanieczyszczających powietrze. Z talerzem do regulacji kierunku wypływu powietrza od poziomego (0°) do pionowego (90°). Duże zasięgi strumieni powietrza przy poziomym wypływie. Do montażu swobodnie podwieszonego, a także montażu na ścianach lub kolumnach.

Gotowy do montażu element składający się z cylindrycznej obudowy z blachy perforowanej, z dodatkowymi otworami nawiewnymi, talerza do regulacji kierunku wypływu powietrza i górnego króćca.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z kanałami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Duży zasięg strumienia dzięki mocnej sile nawiewu
 • Poziomy lub pionowy wypływ powietrza
 • Montaż swobodnie podwieszony ponad strefą przebywania ludzi
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika elektrycznego lub termicznego

Materiały

 • Obudowa z płytą dolną, poprzeczka i talerz do regulacji kierunku wypływu powietrza wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Łańcuszek wykonany ze stali ocynkowanej
 • Kółka wykonane z niepalnego tworzywa, UL 94, V-0
 • B: Dźwignia ręczna wykonana ze stali ocynkowanej, cięgno Bowdena wykonane ze stali ocynkowanej z osłoną z PE
 • P0: Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 250, 355, 450, 560 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 205 – 785 l/s lub 738 – 2826 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 55 dB(A): 400 – 1585 l/s lub 1440 – 5706 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –8 do +12 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Wyposażenie dodatkowe, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary
ISH

Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecana wysokość montażu od 3.5 m do 10 m
 • Montaż swobodnie podwieszony
 • Pionowe podłączenie przewodu
 • Króciec należy przymocować do przewodu, cały system powinien być zabezpieczony i podwieszony (po stronie Klienta)
 • Montaż do ścian lub kolumn za pomocą opcjonalnego zestawu do montażu ściennego
 • Jeśli istnieje potrzeba, należy przymocować prowadnicę łańcuszka i ręczną dźwignię cięgna Bowdena do ściany lub kolumny


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Montaż i uruchomienie

 • Zalecana wysokość montażu od 3.5 m do 10 m
 • Montaż swobodnie podwieszony
 • Pionowe podłączenie przewodu
 • Króciec należy przymocować do przewodu, cały system powinien być zabezpieczony i podwieszony (po stronie Klienta)
 • Montaż do ścian lub kolumn za pomocą opcjonalnego zestawu do montażu ściennego
 • Jeśli istnieje potrzeba, należy przymocować prowadnicę łańcuszka i ręczną dźwignię cięgna Bowdena do ściany lub kolumny


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica nawiewnika

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica nawiewnika

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58