small_tab1_Serie TFC
Nawiewniki z filtrem absolutnym
Okrągły króciec przyłączny, od góry
Układ do testu aerozolowego 
Powietrzno-szczelna klapa odcinająca, regulowana ręcznie 
Z przepustnicą regulacyjną do bilansowania strumieni objętości powietrza

Conforme à VDI 6022

small_tab1_Serie TFC

TYP TFC

DO STOSOWANIA W OBSZARACH O RYGORYSTYCZNYCH WYMOGACH HIGIENICZNYCH I CZYSTOŚCI POWIETRZA, PRZEZNACZONE DO MONTAŻU SUFITOWEGO

 

Nawiewniki sufitowe z filtrem absolutnym, stosowane do dystrybucji powietrza w pomieszczeniach i równocześnie jako ostatni stopień filtracji powietrza. Stosowane w medycynie, biologii, farmacji i w obszarach o szczególnych wymogach dotyczących jakości powietrza.

 • Dzięki konstrukcji ze specjalną ramą dociskową łatwa, bezpieczna i pozwalająca zaoszczędzić czas wymiana wkładu filtracyjnego, wykonywana przez jedną osobę
 • Szybki i łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika za pomocą śruby centralnej
 • Solidna, spawana obudowa
 • Z opcjonalnym modułem do testowania integralności filtra lub bez
 • Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca montaż w przestrzeniach międzystropowych o niewielkich wysokościach, w systemach sufitów podwieszanych do pomieszczeń czystych różnych producentów
 • Szeroki wybór płyt czołowych nawiewnika umożliwiający spełnienie indywidualnych wymagań
 • Poziomy (okrągły lub prostokątny) albo pionowy (okrągły) króciec przyłączny
 • Wariant wykonania z poziomym króćcem dostępny z powietrzno-szczelną klapą odcinającą lub regulatorem stałego przepływu
 • Króćce do pomiaru różnicy ciśnienia, układ do testu aerozolowego
 • Dzięki demontowalnej poprzeczce wkład filtracyjny jest łatwo dostępny od strony czystej także po montażu nawiewnika
 • Do pomieszczeń o klasach czystości powietrza 5 do 8 zgodnie z normą ISO 14644-1
 • Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022
 • Klasa szczelności: EN 1886 L1, EN 15727 klasa D

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Nawiewniki sufitowe z filtrami absolutnymi stosowane są dodystrybucji powietrza w pomieszczeniach i równocześnie jako ostatni stopień filtracji powietrza
 • Zastosowany wkład filtracyjny umożliwia usunięcie zanieczyszczeń takich jak: aerozole, toksyczne pyły, wirusy i bakterie, zarówno z nawiewanego jak i wywiewanego powietrza.


Cechy charakterystyczne

 • Kompaktowa konstrukcja
 • Łatwość montażu
 • Wysoka niezawodność działania


Klasyfikacja

 • Spełnione wymagania VDI 6022 SC, SCH, SCV, SCM, SCD, SCA, TC, TCM, TCA, SR


Wielkość nominalna

 • 400, 500, 600, 625, 680, 825 mm


Warianty wykonania

 • SC: boczny, okrągły króciec przyłączny
 • SCH: boczny, okrągły króciec przyłączny, z regulowaną ręcznie klapą odcinającą
 • SCE: boczny, okrągły króciec przyłączny, z klapą odcinającą z siłownikiem elektrycznym 24 – 240 V AC
 • SCV: boczny, okrągły króciec przyłączny, z regulatorem stałego przepływu
 • SCM: boczny, okrągły króciec przyłączny, z przepustnicą do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • SCD: boczny, okrągły króciec przyłączny, cofnięty
 • SCA: boczny, okrągły króciec przyłączny, układ do testu aerozolowego
 • TC: górny, okrągły króciec przyłączny
 • TCM: górny, okrągły króciec przyłączny, z przepustnicą do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • TCA: górny, okrągły króciec przyłączny, układ do testu aerozolowego
 • SR: boczny, prostokątny króciec przyłączny


Warianty wykonania

 • G: Uszczelka żelowa (głębokości ramy 91 – 105 mm)
 • CF: Uszczelka ciągła lub uszczelka płaska (głębokość ramy 78 – 90 mm)
 • CFL: Uszczelka ciągła lub uszczelka płaska (głębokość ramy 150 mm)
 • FT: Uszczelka płaska (głębokość ramy 78 mm)
 • FTL: Uszczelka płaska (głębokość ramy 150 mm)


Materiał obudowy

 • SPC: stal, lakierowana proszkowo RAL 9010, biały
 • STA: stal nierdzewna (tylko dla SC, TC, SR)


Części i charakterystyka

 • Siłownik elektryczny: napięcie zasilania 24 – 240 V, 50 Hz
 • Regulator stałego przepływu: nastawiony fabrycznie na znamionowy strumień objętości powietrza, w zakresie regulacji przepływu > 5 : 1


Nawiewniki

 • ADLQ: nawiewnik sufitowy
 • DLQ: nawiewnik sufitowy
 • DLQL: nawiewnik sufitowy z wykładziną akustyczną
 • LF: nawiewnik sufitowy
 • FD: nawiewnik wirowy
 • TDF: nawiewnik wirowy
 • VDWF: nawiewnik wirowy
 • PCD: nawiewnik PROCONDIF®
 • AIRNAMIC: nawiewnik wirowy


Opcje

 • ED: Zewnętrzna płyta czołowa nawiewnika
 • ID: Wewnętrzna, zlicowana płyta czołowa nawiewnika
 • CC: Płyta nawiewnika do sufitu typu clip-in
 • D: średnica króćca
 • T: górne uchwyty do zawieszania i króćce do pomiaru różnicy ciśnienia
 • S: boczne uchwyty do zawieszania i króćce do pomiaru różnicy ciśnienia
 • FC: Ze wspornikami do montażu na suficie podwieszonym, króćce pomiarowe od góry


Elementy uzupełniające

 • Filtry plisowane (MFP) lub filtry plisowane do pomieszczeń czystych (MFPCR)
 • Pasujące wkłady filtracyjne zamawiane jako oddzielne pozycje


Cechy konstrukcyjne

 • Rama z mocowaniem zaciskowym, z 4 punktami mocowania, do montażu plisowanych wkładów filtracyjnych
 • Opcjonalnie moduł do testowania integralności filtra
 • Demontowalna poprzeczka
 • Króćce pomiarowe do monitorowania różnicy ciśnienia


Materiały i powierzchnie

 • Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010, lub dla wariantów SC, TC i SR opcjonalnie ze stali nierdzewnej
 • Płyta czołowa nawiewnika wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010: DLQ, FD, TDF, VDWF, LF, DLQL, anodowanego aluminium: ADLQ, lub ze stali nierdzewnej: VDWF i LF.
 • Płyta czołowa nawiewnika wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010; typ PCD z elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego PP, RAL 9010
 • Płyta czołowa nawiewnika wykonana z wysokogatunkowego tworzywa ABS, RAL 9010, typ AIRNAMIC


Normy i wytyczne

 • Urządzenia spełniają wymogi higieniczne norm VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Część 4, ÖNORM H 6021 i ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 i SWKI 99-3, i PN-EN 16798
 • Klasa szczelności: EN 1886 L1, EN 15727 klasa D


Konserwacja

 • Konstrukcja z klapą odcinającą umożliwia wymianę wkładu filtracyjnego lub przeprowadzenie innych czynności konserwacyjnych bez zakłócenia pracy systemu.
 • Nawiewniki mocowane śrubą centralną mogą być łatwo demontowane w celu wymiany wkładu filtracyjnego i czyszczenia.


Montaż i uruchomienie

 • Dopasowanie wkładu filtracyjnego z uszczelką płaską, ciągłą lub żelową
 • Wkład filtracyjny dociskany jest za pomocą ramy, z łatwym w obsłudze mocowaniem zaciskowym, z czterema śrubami dociskowymi
 • Szybki i łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika za pomocą śruby centralnej (montaż po stronie Klienta)

Informacje techniczne

FUNKCJA, TEKST DO SPECYFIKACJI, KOD ZAMÓWIENIOWY

 • FUNKCJA
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY

 1. Obudowa
 2. Uchwyty do zawieszenia
 3. Króciec z uszczelką wargową
 4. Wewnętrzna rurka pomiarowa
 5. Płyta czołowa nawiewnika
 6. Mocowanie zaciskowe wkładu filtracyjnego
 7. Śruby mocujące
 8. Wkład filtracyjny
 9. Mocowanie filtra
 10. Króćce do pomiaru różnicy ciśnienia


Tekst do specyfikacji dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Tekst do specyfikacji

Nawiewniki sufitowe z filtrami absolutnymi typu TFC stosowane są do dystrybucji powietrza w pomieszczeniach i równocześnie jako ostatni stopień filtracji powietrza. Zastosowany wkład filtracyjny umożliwia usunięcie zanieczyszczeń takich jak: aerozole, toksyczne pyły, wirusy i bakterie, zarówno z nawiewanego jak i wywiewanego powietrza. Obudowa z bocznym lub górnym króćcem przyłączeniowym lub z króćcem bocznym prostokątnym. W wykonaniu standardowym okrągły króciec przyłączny nawiewników z filtrem absolutnym wyposażony jest w uszczelkę wargową. Dostępne różne warianty wykonania: z powietrznoszczelną klapą odcinającą przestawianą ręcznie lub siłownikiem elektrycznym, z regulatorem stałego przepływu, z przepustnicą do bilansowania strumieni objętości powietrza, z bocznym, cofniętym króćcem lub z układem do testu aerozolowego. Obudowa bez opcji testu integralności stosowana do filtrów z uszczelką płaską, ciągłą lub żelową; obudowa z rowkiem do testu integralności do filtrów z uszczelką płaską. Głębokość wkładów filtracyjnych 78 do 150 mm. Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9010; opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Zarówno obudowa jak i płyta czołowa nawiewnika są odpowiednie do montażu w dostępnych sufitach z płyt gipsowo kartonowych i z włókien mineralnych oraz w sufitach technicznych. Dostępna jest także opcja do montażu w płytach sufitów clip-in. Standardowa zewnętrzna płyta czołowa nawiewnika, opcjonalnie płyta wewnętrzna, do zlicowanego montażu. Mocowanie do poprzeczki za pomocą śruby centralnej; łatwy demontaż (od strony wypływu) w celu sprawdzenia/wymiany filtra. Wkład filtracyjny dociskany jest za pomocą ramy, z czterema śrubami mocującymi. W wykonaniu standardowym obudowa wyposażona jest w wewnętrzną rurkę pomiarową oraz króćce do pomiaru i monitorowania różnicy ciśnienia. W standardzie króćce do pomiaru różnicy ciśnienia umieszczone są od góry, opcjonalnie z boku obudowy; w przypadku wykonania ze wspornikami do montażu na suficie podwieszonym króćce pomiarowe umieszczone są od góry. Do montażu wkładów filtracyjnych z uszczelką płaską, ciągłą lub żelową. Dla każdej obudowy test szczelności. Klasa szczelności L1 zgodnie z PN-EN 1886; klasa szczelności D zgodnie z PN-EN 15727.

Cechy charakterystyczne:

 • Kompaktowa konstrukcja
 • Łatwość montażu
 • Wysoka niezawodność działania
 • Przeznaczone do montażu wkładów filtracyjnych z różnymi uszczelkami i o różnych wysokościach
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika za pomocą śruby centralnej
 • Do wszystkich systemów sufitowych


Materiały i powierzchnie

 • Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010, lub dla wariantów SC, TC i SR opcjonalnie ze stali nierdzewnej
 • Nawiewniki wykonane z blachy stalowej, lakierowane proszkowo RAL 9010 (biały): DLQ, FD, TDF, VDWF, LF, DLQL. Nawiewniki wykonane z anodowanego aluminium: ADLQ. Nawiewniki wykonane ze stali nierdzewnej: VDWF i LF
 • Nawiewnik wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010 (biały, matowy); PCD z elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego PP, RAL 9010 (biały)
 • Płyta czołowa nawiewnika wykonana z wysokogatunkowego tworzywa ABS, RAL 9010 (biały), AIRNAMIC


Warianty wykonania

 • SPC: stal, lakierowana proszkowo RAL 9010, biały
 • STA: stal nierdzewna (tylko dla SC, TC, SR)

1 Typ
TFC Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym


2 Wariant
SC Okrągły króciec przyłączny, z boku
SCH SC z regulowaną ręcznie klapą odcinającą
SCE SC z regulowaną elektrycznie klapą odcinającą (24 – 240 V
AC)
SCM SC z przepustnicą do bilansowania strumieni objętości
powietrza
SCV SC z regulatorem stałego przepływu powietrza
SCD SC z cofniętym króćcem
SCA SC z układem do testu aerozolowego
TC Okrągły króciec przyłączny, od góry
TCM TC z przepustnicą do bilansowania strumieni objętości
powietrza
TCA TC z układem do testu aerozolowego
SR Boczny, prostokątny króciec przyłączny


3 Konstrukcja i mocowanie filtra
Bez rowka do testu integralności
G Filtr z uszczelką żelową (głębokość ramy 91 – 105 mm)
CF Filtr z uszczelką ciągłą lub uszczelką płaską (głębokość ramy
78 – 90 mm)
CFL Filtr z uszczelką ciągłą lub płaską (głębokość ramy 150
mm) (tylko dla SC, SCM, SCA, TC, TCM, TCA, SR)
Z rowkiem do testu integralności
FT Filtr z uszczelką płaską (głębokość ramy 78 mm)
FTL Filtr z uszczelką płaską (głębokość ramy 150 mm) (tylko dla
SC, SCM, SCA, TC, TCM, TCA, SR)


4 Materiał obudowy
SPC Stal, lakierowana proszkowo RAL 9010 (biały)
STA Stal nierdzewna (tylko dla SC, TC, SR)


5 Rodzaj sufitu
Bez oznaczeń: standard
CC Płyta nawiewnika do sufitów clip-in


6 Płyta czołowa nawiewnika
ED Zewnętrzna płyta czołowa
ID Wewnętrzna, zlicowana płyta czołowa (brak wykonania dla
wielkości 250)


7 Płyta czołowa nawiewnika
Bez oznaczeń: brak


Stalowa, lakierowana proszkowo (SPC)
Zewnętrzna płyta czołowa nawiewnika (ED)
ADLQ, DLQ, DLQL, LF, FD, TDF, VDWF, PCD, AIRNAMIC


Wewnętrzna, zlicowana płyta czołowa nawiewnika (ID)
LF, FD, TDF, VDWF


Stal nierdzewna (STA)
Wewnętrzna, zlicowana lub zewnętrzna płyta czołowa
nawiewnika (ID, ED)
LF, VDWF


8 Wielkość nominalna [mm]
Bez płyty czołowej
400, 500, 600, 625, 680, 825


Zewnętrzna płyta czołowa nawiewnika (ED)
ADLQ, DLQ, DLQL, FD, TDF
400, 500, 600, 625, 680


AIRNAMIC, PCD
600, 625


LF
400, 500, 600, 625, 680, 825


VDWF × 16
400 × 16


VDWF × 24
500 × 24, 600 × 24, 625 × 24, 680 × 24


VDWF × 48
625 × 48


VDWF × 54
680 × 54


VDWF × 72
825 × 72


Wewnętrzna zlicowana płyta czołowa nawiewnika (ID)
LF, FD, TDF
400, 500, 600, 625, 680


VDWF × 16
400 × 16


VDWF × 24
500 × 24, 600 × 24, 625 × 24, 680 × 24


VDWF × 48
625 × 48


VDWF × 54
680 × 54


9 Wielkość króćca [mm]
Podać średnicę
Dla wariantu SR 
Podać wymiar (szerokość × wysokość)


10 Szerokość kołnierza [mm]
0 (tylko AIRNAMIC)
10 – 55


11 Zawieszenie/króćce do pomiaru różnicy ciśnienia
T Uchwyty do zawieszania i króćce do pomiaru różnicy ciśnienia
od góry
S Boczne uchwyty do zawieszania i króćce do pomiaru różnicy
ciśnienia
FC Ze wspornikami do montażu na suficie podwieszonym,
króćce pomiarowe od góry

Przykład zamówienia: TFC-SC-CF-SPC-CC-ID-VDWF/600×24-248-20/T

TypTFC
WariantOkrągły króciec przyłączny, z boku 
Konstrukcja i mocowanie filtra Filtr z uszczelką ciągłą lub uszczelką płaską (głębokość ramy 78 – 90 mm) 
Materiał obudowyStal, lakierowana proszkowo RAL 9010 (biały) 
Rodzaj sufitu Płyta nawiewnika do sufitów clip-in 
Płyta czołowa nawiewnika Wewnętrzna, zlicowana płyta czołowa nawiewnika
Płyta czołowa nawiewnikaVDWF
Wielkość nominalna [mm] 600 × 24 kierownice 
Wielkość króćca [mm]Ø 248 
Szerokość kołnierza [mm] 20 
Zawieszenie/mocowanie Uchwyty do zawieszania i króćce do pomiaru różnicy ciśnienia od góry 

Przykład zamówienia: TFC-SR-G-STA-ED-VDWF/400×16-360×100-10/FC

TypTFC
WariantBoczny, prostokątny króciec przyłączny 
Konstrukcja i mocowanie filtra Filtr z uszczelką żelową (głębokość ramy 91 – 105 mm)
Materiał obudowyStal nierdzewna 
Rodzaj sufituStandardowy 
Płyta czołowa nawiewnika Zewnętrzna płyta czołowa nawiewnika 
Płyta czołowa nawiewnikaVDWF
Wielkość nominalna [mm] 400 × 16 kierownic 
Wielkość króćca [mm]Szerokość 360, wysokość 100
Szerokość kołnierza [mm] 10
Zawieszenie/mocowanie Ze wspornikami do montażu na suficie podwieszonym, króćce pomiarowe od góry 

Warianty wykonania, Rodzaj Sufitu, Nawiewniki

 • Warianty wykonania
 • RODZAJ SUFITU
 • NAWIEWNIKI 
 • ZAWIESZENIE/MOCOWANIE 
 • WYMIARY

Dostępne warianty wykonania

 • SC: boczny, okrągły króciec przyłączny
 • SCH: boczny, okrągły króciec przyłączny, z regulowaną ręcznie klapą odcinającą
 • SCE: boczny, okrągły króciec przyłączny, z klapą odcinającą z siłownikiem elektrycznym 24 – 240 V AC
 • SCV: boczny, okrągły króciec przyłączny, z regulatorem stałego przepływu
 • SCM: boczny, okrągły króciec przyłączny, z przepustnicą do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • SCD: boczny, okrągły króciec przyłączny, cofnięty
 • SCA: boczny, okrągły króciec przyłączny, układ do testu aerozolowego
 • TC: górny, okrągły króciec przyłączny
 • TCM: górny, okrągły króciec przyłączny, z przepustnicą do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • TCA: górny, okrągły króciec przyłączny, układ do testu aerozolowego
 • SR: boczny, prostokątny króciec przyłącznyNawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym, bez rowka do testu integralności
 • Filtry z uszczelką ciągłą lub płaską CSU/FNU


Wariant TFC-CF
Głębokość ramy 78 – 90 mm
 • MFP-MDF (78 – 90 mm)
 • MFP-ALZ (78 mm)
 • MFPCR-ALC (78 mm)
 • MFPCR-ALG (90 mm)


Wykonanie TFC-CFL (tylko dla SC, SCM, SCA, TC, TCM, TCA, SR)
Głębokość ramy: 150 mm

 • MFP-MDF (150 mm)
 • MFP-ALY (150 mm)


Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym, bez rowka do testu integralności

 • Filtry z uszczelką żelową PU


Wariant TFC-G
Głębokość ramy 91 – 105 mm
 • MFP-ALU (91 mm)
 • MFPCR-ALQ (105 mm)


Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym, z rowkiem do wykonania testu integralności

 • Filtry z uszczelką płaską FNU


Wariant TFC-FT
Głębokość ramy: 78 mm
 • MFP-MDF (78 mm)
 • MFP-ALZ (78 mm)


Wykonanie TFC-FTL (tylko dla SC, SCM, SCA, TC, TCM, TCA, SR)

Głębokość ramy: 150 mm
 • MFP-MDF (150 mm)
 • MFP-ALY (150 mm)

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58