SD
00181921_0
Circular diffuser face


SD
00181921_0

Typ SD

Do montażu w stopniach i podłogach w obszarach bez ruchu pieszego

Okrągłe i kwadratowe nawiewniki wirowe do stopni i podestów

 • Wielkość nominalna 180 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza 10 – 25 l/s lub 36 – 90 m³/h
 • Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do montażu w podniesionych podłogach lub skrzynkach rozprężnych
 • Montaż w stopniach lub w poziomych lub nachylonych pod kątem podłogach w obszarach bez ruchu pieszego
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Niski poziom mocy akustycznej dzięki zoptymalizowanemu rozdziałowi powietrza w nawiewniku


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Mankiet okrągły
 • Poprzeczka

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Nawiewniki wirowe do stopni i podestów typu SD stosowane są przede wszystkim do nawiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Do audytoriów w teatrach, kinach lub salach koncertowych
 • Nawiew powietrza bezpośrednio do strefy przebywania ludzi
 • Wirowy wypływ powietrza, równoległy do powierzchni montażu lub skierowany pod kątem, do wentylacji mieszającej
 • Efektywne zawirowanie generuje wysoki poziom indukcji, tym samym szybką redukcję różnicy temperatury i prędkości powietrza (nawiew powietrza)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –6 do +6 K
 • Do montażu w podniesionych podłogach lub skrzynkach rozprężnych
 • Montaż w stopniach lub w poziomych lub nachylonych pod kątem podłogach w obszarach bez ruchu pieszego

Cechy charakterystyczne

 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Wypływ powietrza równoległy do powierzchni montażu lub pod kątem
 • Bardzo dobra jakość powietrza ze względu na nawiew bezpośrednio w strefie przebywania ludzi
 • Montaż w stopniach lub w podłogach w obszarach bez ruchu pieszego

Wielkości nominalne

 • 180

Opis

Warianty wykonania

 • SD-Q-LQ: Kwadratowa płyta czołowa z kwadratową aktywną częścią nawiewnika
 • SD-Q-LR: Kwadratowa płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika
 • SD-R-LR: Okrągła płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa lub okrągła płyta czołowa z czterema sekcjami kierownic powietrza
 • Płyta czołowa z ustawionymi na stałe kierownicami powietrza
 • Nawiew powietrza pod kątem z nawiewnika z poprzeczką
 • Nawiew powietrza równoległy do powierzchni montażu z nawiewnika z króćcem
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Wyposażenie

 • S: Króciec
 • T: Poprzeczka

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Poprzeczka i króciec wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Króciec lakierowany zanurzeniowo na kolor zbliżony do RAL 9005, czarny
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki wirowe do stopni i podestów w systemach klimatyzacji tworzą wirowy strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury powiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Nawiewniki wirowe do stopni i podestów nawiewają powietrze bezpośrednio do strefy przebywania ludzi, a nawet indywidualnie dla użytkowników pomieszczeń. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu i doskonała jakość powietrza w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe SD mają ustawione na stałe kierownice powietrza. Wyposażenie dodatkowe umożliwia dostosowanie strumienia powietrza do lokalnych wymagań. Zastosowanie króćca umożliwia uzyskanie wypływu powietrza równoległego do płaszczyzny montażu, natomiast zastosowanie poprzeczki pozwala na uzyskanie nawiewu powietrza pod kątem. Strumień powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na stopy osób siedzących w pobliżu nawiewnika. Gdy nawiewniki umieszczone są pod fotelami lub pionowo w stopniach pomiędzy fotelami zalecany jest nawiew powietrza pod kątem. Gdy nawiewniki umieszczone są w stopniach poniżej foteli zalecany jest nawiew powietrza równoległy do płaszczyzny montażu. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –6 do +6 K.

Wielkość nominalna

180 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

10 l/s lub 36 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza

25 l/s lub 90 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–6 do +6 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

SD-Q-LQ-S (nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

180

10

36

8

<15

180

15

54

18

24

180

20

72

33

32

180

25

90

51

39


SD-Q-LQ-T (nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

180

10

36

3

<15

180

15

54

7

21

180

20

72

12

32

180

25

90

19

40


SD-Q-LR-S, SD-R-LR-S (nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

180

10

36

9

<15

180

15

54

21

25

180

20

72

38

34

180

25

90

59

41


SD-Q-LR-T, SD-R-LR-T (nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

180

10

36

4

<15

180

15

54

10

25

180

20

72

18

35

180

25

90

27

43


Nawiewnik wirowy do stopni i podestów z kwadratową lub okrągłą płytą czołową, z ustawionymi na stałe kierownicami do wirowego wypływu powietrza, wywołującego wysoką indukcję. Tylko do nawiewu powietrza, do pomieszczeń komfortu. Do montażu w stopniach lub w poziomych lub nachylonych pod kątem podłogach w obszarach bez ruchu pieszego.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z ustawionymi na stałe kierownicami.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki lub do króćca za pomocą śruby centralnej zasłoniętej ozdobną zaślepką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Wypływ powietrza równoległy do powierzchni montażu lub pod kątem
 • Bardzo dobra jakość powietrza ze względu na nawiew bezpośrednio w strefie przebywania ludzi
 • Montaż w stopniach lub w podłogach w obszarach bez ruchu pieszego

Materiały

 • Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Poprzeczka i króciec wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Króciec lakierowany zanurzeniowo na kolor zbliżony do RAL 9005, czarny
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 180 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 10 l/s lub 36 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza: 25 l/s lub 90 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –6 do +6 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Warianty wykonania, Wyposażenie, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wyposażenie
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

SD-Q-LQ

Wariant

 • Kwadratowa płyta czołowa z kwadratową aktywną częścią nawiewnika

SD-Q-LR

Wariant

 • Kwadratowa płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika

SD-R-LR

Wariant

 • Okrągła płyta czołowa z okrągłą aktywną częścią nawiewnika

SD

Wariant
m
kg
SD-Q-LQ 0,3
SD-Q-LR 0,3
SD-R-LR 0,3


SD

Wariant
Aeff

SD-Q-LQ 0,00445
SD-Q-LR 0,00354
SD-R-LR 0,00354


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zlicowany montaż w płaszczyznach pionowych i w poziomych lub nachylonych pod kątem w obszarach bez ruchu pieszego
 • Nawiewniki z poprzeczką zapewniają nawiew powietrza pod kątem do powierzchni montażu
 • Nawiewniki z króćcem zapewniają nawiew powietrza równoległy do powierzchni montażu


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu.

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58