EPD - DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE PRODUKTÓW

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O deklaracjach środowiskowych produktów

OD ZASOBÓW DO RECYKLINGU - UDOKUMENTOWANY WPŁYW NA ŚRODOWISKO


Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy dla naszego życia i naszej pracy; a przede wszystkim dla naszej przyszłości. Nic więc dziwnego, że coraz popularniejsze staje się bardziej świadome zachowanie wobec środowiska przy zakupie produktów. Deklaracje środowiskowe produktów EPD są użytecznym narzędziem oceny wpływu produktów na środowisko.

W ramach realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju Grupa TROX opracowuje produkty przyjazne dla środowiska. Uzyskując deklaracje środowiskowe produktów firma wyznacza transparentny standard dla Klientów. Poniżej zawarto informacje na temat znaczenia, tworzenia i korzyści z deklaracji środowiskowych produktów EPD, oferowanych przez firmę TROX.

CO TO SĄ DEKLARACJE EPD  


Więcej

DLACZEGO POTRZEBUJEMY DEKLARACJI EPD

 

Więcej

JAKIE SĄ KRYTERIA

 

Więcej

EPD FIRMY TROX    


Więcej

POBRANIE DEKLARACJI EPD

 

Więcej

Watch the Webinar

 

Find out moreCO TO SĄ DEKLARACJE EPD?

KIEDY WPŁYW PRODUKTÓW NA ŚRODOWISKO JEST UDOKUMENTOWANY

Skrót EPD pochodzi od angielskiego "Environmental Product Declaration" (Deklaracja środowiskowa produktu). Jest to dokumentacja wpływu produktu na środowisko w całym cyklu jego życia. Deklaracja EPD opiera się na analizie, która uwzględnia wszystkie wpływy środowiska w całym łańcuchu wartości. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące wpływu produktu na środowisko.

Podczas tworzenia deklaracji EPD uwzględniana jest emisja, zużycie energii i wody, a także odpady. Zasada „od kołyski do grobu” pokazuje wszystkie skutki dla środowiska, od surowca po utylizację. Deklaracja EPD musi zostać zweryfikowana przez instytucje zewnętrzne i jest ważna przez pięć lat.

EPD Kreis Kreislauf Herstellung

JAK POWSTAJĄ DEKLARACJE EPD

I DLACZEGO ISTNIEJĄ ZASADY DOTYCZĄCE KATEGORII PRODUKTÓW?

Aby umożliwić przybliżoną porównywalność, należy przestrzegać jednolitych, międzynarodowych norm i standardów. Międzynarodowym standardem tworzenia EPD są normy EN 15804, ISO 14025 i ISO 14044. Podstawą tworzenia EPD są reguły kategorii produktów (Product Category Rules, w skrócie PCR).

Zasady dotyczące kategorii produktów definiują spójne założenia odnośnie obliczania EPD. PCR oceniają wszystko, od zakresu po odpowiednie kategorie oddziaływania produktów. PCR składa się z dwóch części: części A zawierającej jednolite zasady obliczeń w zakresie oceny cyklu życia i dokumentacji oraz części B zawierającej szczegółowe wymagania dotyczące produktu.

W przypadku braku odpowiedniego PCR, producenci mogą współpracować z posiadaczem programu EPD w celu zebrania wymaganych danych oraz opracowania i dostarczenia nowego PCR.

Laptop EPD Kreislauf Produktkategorieregeln

DLACZEGO POTRZEBUJEMY DEKLARACJI EPD?

ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY DO ZRÓWNOWAŻONYCH BUDYNKÓW

Deklaracje EPD oferują szereg korzyści na różnych poziomach. W branży budowlanej projektanci, architekci i firmy budowlane kładą coraz większy nacisk na standardy zrównoważonego rozwoju. Deklaracje EPD są ważnym kryterium przetargów publicznych lub systemów certyfikacji takich jak DGNB, LEED czy BNB.

Dokumentacja produktu nie tylko ułatwia ocenę ekologiczną. Deklaracje EPD oferują coraz większą przewagę konkurencyjną przy udzielaniu przyszłych kontraktów projektowych. Ponadto deklaracje EPD umożliwiają wizualizację potencjału ulepszeń w łańcuchach dostaw. Tworzenie deklaracji EPD w coraz większym stopniu wynika z wymogów prawnych obowiązujących w niektórych europejskich krajach.

Deklaracja EPD to przejrzysty sposób informowania Klientów o wpływie produktu i jego produkcji na środowisko. W firmie TROX deklaracje EPD są również wykorzystywane do celów wewnętrznych, do dostosowywania materiałów lub wprowadzenia innowacji w produktach.

Gebäude Grün Modell eines Wohnkomplexes EPDKRYTERIA OCENY - JAKIE PARAMETRY SĄ MIERZONE?

co kryje się za deklaracją EPD

Ważnym czynnikiem w deklaracjach EPD jest ewidencja emisji gazów cieplarnianych, która opiera się na standardach międzynarodowego protokołu emisji gazów cieplarnianych GREENHOUSE GAS PROTOCOL. Dotyczy to nie tylko emisji CO2, ale także innych gazów szkodliwych dla środowiska, takich jak związki siarki, fluoru i chloru czy tlenki azotu.

Protokół GHG rozróżnia emisje bezpośrednią generowaną przez firmę podczas produkcji, emisje pośrednią wynikającą ze zużycia energii oraz inne emisje powstające w wyniku pozyskiwania surowców, transportu i utylizacji produktu. Te trzy obszary nazywane są zakresem 1, 2 i 3.

Jednak w ramach EPD możliwe jest także zmierzenie innych wpływów środowiskowych. Należą do nich na przykład zużycie wody, zanieczyszczenie środowiska spowodowane erozją, zanieczyszczenie wody lub skutki zdrowotne, które występują podczas pozyskiwania zasobów, produkcji i utylizacji produktu.


JAK MOŻNA TO OBLICZYĆ

BAZY DANYCH SĄ PODSTAWĄ OCENY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Deklaracje EPD są ważnym narzędziem oceny wpływu produktu na środowisko na podstawie oceny cyklu życia (LCA). Weryfikację EPD przeprowadza audytor cyklu życia w oparciu o jednolite standardy, dzięki czemu możliwa jest porównywalność. Stwarza to sytuację konkurencyjną, która zachęca do poprawy śladu ekologicznego produktu od momentu zakupu do utylizacji.

Poniższa przykładowa tabela dla produktu pokazuje moduły uwzględnione w obliczeniach EPD (C02-eg jest tylko jednostką przykładową). Podstawą wyliczeń są bazy danych o oddziaływaniu na środowisko, takie jak ecoinvent lub Ökobaudat. Wynik opiera się na zestawach danych dotyczących materiałów i ich czynników środowiskowych w całym cyklu życia produktu.

DEKLARACJE EPD FIRMY TROX

UDOKUMENTOWANO JUŻ PONAD 50 TYPÓW PRODUKTÓW

Firma TROX opracowała deklaracje środowiskowe produktów dla ponad 50 typów produktów, w tym klap przeciwpożarowych i wentylacji pożarowej, wentylatorów X-FANS, regulatorów przepływu powietrza, przepustnic wielopłaszczyznowych i filtrów. Kolejne deklaracje EPD są w trakcie opracowania i w przyszłości będą dostępne dla prawie wszystkich typów produktów.

Przy tworzeniu deklaracji środowiskowych produktów EPD, firma TROX współpracuje z organizacjami EPD Norge i Platformą ECO. Platforma ECO to uznana europejska organizacja charakteryzująca się wysokimi standardami jakości, a EPD Norge jest ekspertem w dziedzinie produktów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Współpraca z Platformą ECO przy tworzeniu deklaracji EPD dla europejskich projektów gwarantuje uzyskanie wysokich standardów jakości.

EPD EN Where safety meets sustainability FK2-EU epd-norge certified

DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE PRODUKTÓW TROX EPD ZAŁĄCZONO PONIŻEJ

Sprawdzone deklaracje środowiskowe produktów firmy TROX są łatwo dostępne i można je pobrać w postaci certyfikatu poniżej.


DEKLARACJE DO POBRANIA

  • Nawiewniki
  • Przepustnice regulacyjne
  • Tłumiki
  • Klapy przeciwpożarowe
  • Regulatory przepływu
  • Filtry i wkłady filtracyjne
  • Centrale wentylacyjne
  • X-FANSZRÓWNOWAŻONY PRODUKT I DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE PRODUKTÓW 

WEBINAR 

Deklaracje środowiskowe produktów zapewniają neutralny obraz danych środowiskowych produktów. Są zatem ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju produktów.

Powstaje jednak pytanie: jakie inne zagadnienia należy wziąć pod uwagę oprócz deklaracji EPD, aby działać skutecznie i w sposób zrównoważony?

Podczas seminarium internetowego szukamy odpowiedzi na to pytanie i wyjaśniamy podejście firmy TROX.

► obejrzyj Webinar! ►►

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58