FK2-EU_img_10psd.psd.link
FK2-EU Z SIŁOWNIKIEM BELIMO ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ (RYS. WIELKOŚĆ 2)
FK2-EU_img_90png.png

FK2-EU z elementem topikowym 72 °C lub 95 °C

CE-Kennzeicheneps.eps.link

Oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej

ASi_LonMarkai.ai.link

Opcjonalnie TROXNETCOM

ATEX-Zertifizierung_01ai.png
Certyfikat ATEX

Certyfikat ATEX

VDI6022_gs_01ai.ai.link
Spełnione wymagania VDI 6022

Spełnione wymagania VDI 6022

FK2-EU_img_10psd.psd.link
FK2-EU_img_90png.png
CE-Kennzeicheneps.eps.link
ASi_LonMarkai.ai.link
ATEX-Zertifizierung_01ai.png
VDI6022_gs_01ai.ai.link

Typ FK2-EU

 DO EI 240 (VE, HO I ↔ O) S; ATEX; DO SZEROKIEGO SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ,

 • Wielkości nominalne 200 × 100 – 1500 × 800 mm, w odstępach co 1 mm
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Opcjonalnie konstrukcja przeciwwybuchowa (ATEX)
 • Opcjonalnie dostępna jako klapa transferowa
 • Opcjonalne wykonanie ze stali nierdzewnej lub obudowa lakierowana proszkowo w celu zwiększenia ochrony antykorozyjnej
 • Opcjonalnie dostępne z izolacją termiczną w celu zapobiegania przed kondensacją
 • Możliwość integracji z systemem BMS poprzez TROXNETCOM
 • Uniwersalne opcje montażu


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Siłownik elektryczny 24 V/230 V
 • Temperatura wyzwolenia 72/95 °C

 


Elementy uzupełniające

 • Kanałowe czujniki dymu

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Klapy przeciwpożarowe oznakowane znakiem CE, z deklaracją właściwości użytkowych, przeznaczone do automatycznego odcinania odcinka przewodu pomiędzy dwoma strefami pożarowymi w przypadku pożaru
 • W przypadku pożaru klapa przeciwpożarowa automatycznie zamyka się, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez system przewodów do sąsiednich stref pożarowych


Cechy charakterystyczne

 • Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z polskim i europejskim rozporządzeniem o warunkach wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych
 • Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-3, do EI 240 (ve, ho, i ↔ o) S
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 15650
 • Odporność ogniowa badana zgodnie z PN-EN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podciśnienia)
 • Certyfikowany montaż przy zredukowanych do 40 mm odległościach od sąsiedniego elementu konstrukcyjnego (ściany / stropu) lub 60 mm pomiędzy dwoma klapami przeciwpożarowymi (kołnierz do kołnierza)
 • Szerokość szczeliny do wypełnienia zaprawą może wynosić do 225 mm
 • Dwa otwory inspekcyjne z mocowaniem bagnetowym umożliwiającym obsługę jedną ręką
 • Urządzenia spełniają wymogi higieniczne norm VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, EN 13779, oraz Ö-Norm H 6020, H 6021 i SWKI
 • Odporność na korozję według PN-EN 15650 wraz z PN-EN 60068-2-52
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z PN-EN 1751, klasa 2
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C (B + H) ≤ 700, klasa B
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Możliwa integracja z centralnym systemem zarządzania budynkiem za pomocą międzynarodowego standardowego systemu komunikacji klap przeciwpożarowych z interfejsem AS, zgodnie z IEC 62026-2


Klasyfikacja

Klasa odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-3, do EI 240 (ve, ho, i ↔ o) S


Wielkość nominalna

 • B × H: 200 × 100 – 1500 × 800 mm (wielkości pośrednie w odstępach co 1 mm)
 • L: 305 mm lub 500 mm


Warianty wykonania

 • Z wyzwalaczem topikowym
 • Z wyzwalaczem topikowym do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
 • Z siłownikiem ze sprężyną powrotną
 • Z siłownikiem ze sprężyną powrotną do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
 • Z siłownikiem ze sprężyną powrotną i kanałowym czujnikiem dymu
 • Z obustronną kratką maskującą jako klapa transferowa
 • Z siłownikiem ze sprężyną powrotną, kanałowym czujnikiem dymu i obustronnymi kratkami maskującymi do zastosowania jako klapa transferowa zgodnie z dopuszczeniem Z-6.50-2540


Poniższe dotyczy Niemiec:

Jeśli klapy przeciwpożarowe z mechanicznym elementem odcinającym stosowane są jako transferowe należy sprawdzić i przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych. Z reguły zastosowanie klap transferowych jest ograniczone do systemów nadciśnieniowych.


Części i charakterystyka

 • Temperatura wyzwalania 72 °C lub 95 °C (do systemów wentylacyjnych o wyższych temperaturach)
 • Obsługa jednoręczna
 • Wykonanie przeciwwybuchowe do stref 1, 2, 21, 22

Wyposażenie

 • Wyłączniki krańcowe do sygnalizacji położenia przegrody odcinającej
 • Siłownik ze sprężyną powrotną, napięcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC
 • Wyłącznik krańcowy wskazujący położenie przegrody klapy do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Siłownik ze sprężyną powrotną, napięcie zasilania 24 – 230 V do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
 • Moduł do integracji z siecią AS-i lub LON
 • Siłownik ze sprężyną powrotną i okablowany czujnik dymu, napięcie zasilania 230 VAC, 50/60 Hz lub 24 VDC
 • Klapy mogą być doposażone we wszystkie elementy wyposażenia

Akcesoria

 • Zestaw montażowy ES do montażu bezzaprawowego w ścianach podatnych, ścianach oddzielenia przeciwpożarowego i ścianach zabezpieczających przed promieniowaniem z metalową konstrukcją szkieletową lub stalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną
 • Zestaw montażowy ES do montażu bezzaprawowego w ścianach z drewnianą konstrukcją szkieletową/częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową oraz w drewnianych ścianach sztywnych i ścianach CLT
 • Zestaw montażowy ES do montażu bezzaprawowego w ścianach szachtów z metalową konstrukcją szkieletową lub stalową konstrukcją szkieletową i w ścianach szachtów bez metalowej konstrukcji szkieletowej
 • Zestaw montażowy ES do montażu bezzaprawowego w stropach z drewnianymi belkami i stropach litych drewnianych
 • Zestaw montażowy E3 do montażu bezzaprawowego w ścianach sztywnych z istniejącą ramą montażową E1/E2 klap FK-K90 lub FK-EU
 • Zestaw montażowy EW do montażu bezzaprawowego w ścianach sztywnych z ramą montażową
 • Zestaw montażowy GM do montażu w ścianach sztywnych, nie będących nośnymi elementami konstrukcji, z elastycznym połączeniem z sufitem
 • Zestaw montażowy do montażu bezzaprawowego na ścianach i stropach sztywnych (WA)
 • Zestaw montażowy WE do montażu bezzaprawowego poza ścianami i stropami sztywnymi lub poza ścianami podatnymi działowymi z metalową konstrukcją szkieletową i okładziną po obu stronach
 • Zestaw montażowy GL do montażu bezzaprawowego w ścianach podatnych działowych z metalową konstrukcją szkieletową, okładziną po obu stronach i elastycznym połączeniem z sufitem
 • Kratka maskująca
 • Króćce elastyczne
 • Redukcje na przewód okrągły
 • Rama przyłączna

Elementy uzupełniające

 • Kanałowy czujnik dymu RM-O-3-D
 • Kanałowy czujnik dymu z monitorowaniem przepływu RM-O-VS-D


Cechy konstrukcyjne

 • Prostokątna lub kwadratowa konstrukcja, sztywna obudowa, obustronne kołnierze z nawiercanymi otworami
 • Możliwość połączenia z przewodami, kratkami maskującymi, redukcjami, króćcami elastycznymi lub ramami przyłącznymi
 • Mechanizm wyzwalający jest dostępny i może być łatwo sprawdzany z zewnątrz
 • Dwa panele inspekcyjne, Ø110 mm, każdy z możliwością otwierania bez dodatkowych narzędzi.
 • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika ze sprężyną powrotną


Materiały i powierzchnie

Obudowa:

 • Blacha stalowa ocynkowana
 • Stal ocynkowana, lakierowana proszkowo RAL 7001
 • Stal nierdzewna 1.4301

Przegroda klapy:

 • Specjalny materiał izolacyjny
 • Specjalny materiał izolacyjny, impregnowany


Konstrukcja ODA:

 • Obudowa klapy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, z izolacją termiczną, przegroda klapy wykonana ze specjalnego materiału izolacyjnego z impregnacją (tylko w wariancie z siłownikiem ze sprężyną powrotną)


Inne elementy:

 • Osie i cięgna przegrody klapy wykonane ze stali ocynkowanej, w wariantach -1 i -2 wykonane ze stali nierdzewnej
 • Łożyska z tworzywa sztucznego
 • Uszczelki EPDM i TPE

 

Warianty obudowy wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowane proszkowo spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi odporności na korozję. Szczegółowe dane dostępne na zapytanie.

Normy i wytyczne

 • Ustawa o wyrobach budowlanych
 • PN-EN 15650: Wentylacja budynków – Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach
 • PN-EN 1366-2: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające
 • PN-EN 13501-3: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
 • PN-EN 1751: Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
 • 2006/42/WE – Dyrektywa Maszynowa

Zakres dostawy

Jeżeli wyposażenie i akcesoria są dostarczane z klapami przeciwpożarowymi z fabryki, są one już uwzględnione w kodach zamówieniowych klap. W zależności od sytuacji montażowej, aby zapewnić prawidłową instalację, mogą być wymagane dodatkowe materiały do ​​montażu i mocowania np. zaprawa, wkręty, wełna mineralna itp. Materiały te nie są objęte zakresem dostawy, chyba że wyraźnie określono, że należą do pakietu dostawy. Wybór dodatkowego wyposażenia lub akcesoriów, a także identyfikacja i zapewnienie materiałów do montażu i mocowania leży w gestii osób odpowiedzialnych za projekt i musi być dokonany z uwzględnieniem wymaganej klasyfikacji.


Konserwacja

 • Poprawność działania klap przeciwpożarowych należy sprawdzać co sześć miesięcy, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie sprawdzenia jest właściciel systemu wentylacji, testy sprawdzające należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 13306 i DIN 31051. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych kontroli działania będą pozytywne następny przegląd konserwacyjny może być przeprowadzony po upływie roku.
 • Sprawdzenie poprawności działania obejmuje zamknięcie i ponowne otworzenie przegrody klapy, w wariancie wykonania z siłownikiem ze sprężyną powrotną testy można wykonać zdalnie
 • Regularne czyszczenie klap przeciwpożarowych należy uwzględnić w planie konserwacji systemu wentylacyjnego
 • Szczegóły dotyczące konserwacji i inspekcji zawarto w instrukcji montażu i eksploatacji

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 200 × 100 mm do 1500 × 800 mm
 • Długości obudowy: 305 i 500 mm
 • Strumień objętości powietrza: do 14400 l/s / lub 51840 m³/h
 • Różnica ciśnienia: do 2000 Pa
 • Zakres temperatury: od -20 do 50 °C
 • Prędkość napływu powietrza*: klapy topikowe ≤ 8 m/s, klapy z siłownikiem ze sprężyną powrotną ≤ 12 m/s, klapy z siłownikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym ExMax/RedMax-15-BF TR ≤ 10 m/s

* Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę przeciwpożarową

Nieprawidłowe zastosowanie:

 • W obszarach zagrożonych wybuchem bez zaaprobowanych akcesoriów
 • Jako klap odcinających w systemach wentylacji pożarowej
 • Na zewnątrz, bez zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych
 • W środowiskach, w których planowane lub nieplanowane reakcje chemiczne mogą powodować uszkodzenie klapy lub prowadzić do korozji

Poniższe dotyczy montażu na terenie Niemiec:

 • Nie stosować w systemach wywiewnych powietrza w kuchniach lokali gastronomicznych
 • Klapy przeciwpożarowe jako klapy transferowe należy stosować zgodnie z dopuszczeniem Z-6.50-2540
 • Nie stosować w systemie płyt ogniochronnych
 • W przypadku zastosowania klap jako transferowych mogą być wymagane atesty zgodnie z przepisami budowlanymi. Obowiązek sprawdzenia i zgłoszenia leży po stronie Klienta.
 • Materiały budowlane ognioodporne, niekapiące (pianki elastomerowe) muszą mieć co najmniej klasę C - s2, d0 według wytycznych niemieckiego M‑VV TB (od 2019/01). Muszą być przestrzegane lokalne przepisy budowlane.

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY

W przypadku pożaru klapa przeciwpożarowa automatycznie zamyka się, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez system przewodów do sąsiednich stref pożarowych. W przypadku pożaru następuje zadziałanie elementu topikowego w temperaturze 72 °C lub 95 °C (w przypadku systemów wentylacyjnych o wyższych temperaturach). Mechanizm wyzwalający jest dostępny z zewnątrz i może być łatwo sprawdzany.

Wyłączniki krańcowe (opcjonalnie) sygnalizują położenie przegrody odcinającej.

Wielkość nominalna200 × 100 – 1500 × 800 mm ⁴
Długości obudowy305 i 500 mm
Zakres strumieni objętości powietrzaDo 14400 l/s lub 51840 m³/h
Zakres różnicy ciśnieniaDo 2000 Pa

Zakres temperatury 1, 3

-20 do 50 °C
Temperatura wyzwalania72 °C lub 95 °C (do systemów wentylacyjnych o wyższych temperaturach)
Prędkość przepływu powietrza ²

Standard construction ≤ 8 m/s, construction with spring return actuator ≤ 12 m/s, construction with explosion-proof actuator ExMax/RedMax-15-BF TR ≤ 10 m/s

¹ Temperatura może różnić się w zależności od wariantu wykonania klapy. Szczegóły montażu w innych typach ścian dostępne na życzenie.
2 Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę przeciwpożarową.
³ Należy unikać kondensacji i przepływu świeżego, wilgotnego powietrza, gdyż może to negatywnie wpływać na działanie klapy.
⁴ Przegroda klapy z uszczelką w wielkościach 1 i 2, przegroda klapy z elementem oporowym w wielkości 3.


Wielkości w rozdziale Funkcja

Powierzchnia netto i wsp. oporów miejscowych, szerokość 200 – 800 mm

H

(1)

B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

100A [m²]0,0130,0160,0200,0230,0270,0300,0340,0370,0410,0440,0480,0510,055
100ζ1,050,960,880,830,780,750,710,690,660,640,620,610,59
125A [m²]0,01750,02220,0270,03170,03650,04120,0460,05070,05550,06020,0650,06970,0745
125ζ0,930,850,780,730,690,660,630,610,590,570,550,540,52
150A [m²]0,02210,02810,03410,04010,04610,05210,05810,06410,07010,07610,08210,08810,0941
150ζ0,850,770,710,670,630,600,580,550,540,520,500,490,48
160A [m²]0,0240,0300,0370,0430,050,0560,0630,0690,0760,0820,0890,0950,102
160ζ0,660,600,550,520,490,470,450,430,410,400,390,380,37
200A [m²]0,0310,0400,0480,0570,0650,0740,0820,0910,0990,1080,1160,1250,133
200ζ0,740,670,620,580,550,520,500,480,470,450,440,430,41
250A [m²]0,03970,05070,06170,07270,08370,09470,10570,11670,12770,13870,14970,16070,1717
250ζ0,670,610,560,530,500,470,450,440,420,410,400,380,37
300A [m²]0,04890,06240,07590,08940,10290,11640,12990,14340,15690,17040,18390,19740,2109
300ζ0,620,560,520,490,460,440,420,400,390,380,360,350,34
350A [m²]0,05810,07410,09010,10610,12210,13810,15410,17010,18610,20210,21810,23410,2501
350ζ0,580,520,480,450,430,410,390,380,360,350,340,330,32
400A [m²]0,06730,08580,10430,12280,14130,15980,17830,19680,21530,23380,25230,27080,2893
400ζ0,540,490,460,430,400,390,370,350,340,330,320,310,30
450A [m²]0,07650,09750,11850,13950,16050,18150,20250,22350,24450,23550,25480,27410,2934
450ζ0,570,510,470,430,410,390,370,350,340,330,320,310,30
500A [m²]0,08570,10920,13270,15620,17970,20320,22670,25020,27370,2660,28780,30960,3314
500ζ0,540,480,440,410,390,370,350,340,330,310,300,300,29
550A [m²]0,12640,15070,1750,19930,22360,24790,27220,29650,32080,34510,3694
550ζ0,420,400,370,350,340,320,310,300,290,280,28
600A [m²]0,13940,16620,1930,21980,24660,27340,30020,3270,35380,38060,4074
600ζ0,410,380,360,340,320,310,300,290,280,270,27
650A [m²]0,15240,18170,2110,24030,26960,29890,32820,35750,38680,41610,4454
650ζ0,390,370,350,330,310,300,290,280,270,260,26
700A [m²]0,16540,19720,2290,26080,29260,32440,35620,3880,41980,45160,4834
700ζ0,380,350,330,320,300,290,280,270,260,250,25
750A [m²]0,17840,21270,2470,28130,31560,34990,38420,41850,45280,48710,5214
750ζ0,370,340,320,310,290,280,270,260,250,250,24
800A [m²]0,19140,22820,2650,30180,33860,37540,41220,4490,48580,52260,5594
800ζ0,360,330,320,300,290,270,260,260,250,240,23

(1) Parametr

Powierzchnia netto i wsp. oporów miejscowych, szerokość 850 – 1500 mm

H

Parametr

B

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

200

A [m²]

0,117

0,1665

0,1442

0,1578

0,1714

0,185

0,1986

200

ζ

0,44

0,42

0,40

0,39

0,38

0,36

0,35

250

A [m²]

0,16

0,2157

0,1972

0,2158

0,2344

0,253

0,2716

250

ζ

0,39

0,37

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

300

A [m²]

0,203

0,2649

0,2502

0,2738

0,2974

0,321

0,3446

300

ζ

0,35

0,34

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

350

A [m²]

0,246

0,2746

0,3032

0,3318

0,3604

0,389

0,4176

350

ζ

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

400

A [m²]

0,289

0,3226

0,3562

0,3898

0,4234

0,457

0,4906

400

ζ

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,25

450

A [m²]

0,332

0,3706

0,4092

0,4478

0,4864

0,525

0,5636

450

ζ

0,29

0,28

0,26

0,26

0,25

0,24

0,23

500

A [m²]

0,375

0,4186

0,4622

0,5058

0,5494

0,593

0,6366

500

ζ

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,22

550

A [m²]

0,418

0,4666

0,5152

0,5638

0,6124

0,661

0,7096

550

ζ

0,26

0,25

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

600

A [m²]

0,461

0,5146

0,5682

0,6218

0,6754

0,729

0,7826

600

ζ

0,25

0,24

0,23

0,22

0,22

0,21

0,20

650

A [m²]

0,504

0,5626

0,6212

0,6798

0,7384

0,797

0,8556

650

ζ

0,24

0,23

0,22

0,22

0,21

0,20

0,20

700

A [m²]

0,547

0,6106

0,6742

0,7378

0,8014

0,865

0,9286

700

ζ

0,24

0,23

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

750

A [m²]

0,59

0,6586

0,7272

0,7958

0,8644

0,933

1,0016

750

ζ

0,23

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

0,19

800

A [m²]

0,633

0,7066

0,7802

0,8538

0,9274

1,01

1,0746

800

ζ

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

0,19

0,18

① Parametr

Tabele szybkiego doboru zawierają wartości strumieni objętości powietrza dla różnych mocy akustycznych, a także strat ciśnienia do 35 Pa. Wartości pośrednie mogą być interpolowane. Wartości pośrednie mogą być obliczone w programie doboru urządzeń Easy Product Finder. Aktualna wersja programu dostępna jest do pobrania:
https://www.trox-bsh.pl/projektowanie/program-doboru-urz%C4%85dze%C5%84-easy-product-finder-6cfb78faaa4a64a8

Strumień objętości powietrza qv w [m³/h] przy stracie ciśnienia Δpst 35 Pa
200 – 650 mm

H

LWA [dB(A)]

B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

10035390484577668759849938102711161205
1253550762774586297810931208132214351548
150356197649071048118813261464160117371873
1603572889710631227139015501710186920272185
20035835102812161402158617691950213023092487
250351026126414961725195121742396261628353053
300351232151217862056232125842844310333603615
350351434175720712379268329843281357738704161
400351634199723512698303933773710404143694696
450351474185622252585293832863629396943054640
500351647207124802878326936524031440647785146
5503527333169359540154429483852435645
6003529833456391943744823526657046139
6503532323742424147305213568961606627
7003534794026456050845600610966137112
7503537254308487754355984652670627592
8003539704589519357846367694175088070

Strumień objętości powietrza qv w [m³/h] przy stracie ciśnienia Δpst 35 Pa

700 – 1500 mm

H

LWA [dB(A)]

B

700

750

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

100

35

1293

1380

1468

125

35166017721883
15035200821422276
16035234124972653
200352664284130172633291531963476375440314308
250353270348637013422378541474506486452215576
300353869412243744172461150485482591563456774
350354451473950274895540659146419692274237922
400355020534356645597617767537327789784659031
4503549725302563062826929757282118847948010110
50035551258756237695576678374907797761047111164
550356044644068347616839291629926106871144412198
6003565706998742482699107993810763115841240113214
65035709175518008891498131070411589124691334414216
700357606809885859553105111146112405133431427615204
7503581188640915810186112031221113213142081519716181
8003586269178972710813118891295514013150641610917149

Strumień objętości powietrza qv w [m³/h] przy stracie ciśnienia Δpst 35 Pa
200 – 650 mm

H

LWA [dB(A)]

B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

100

45

525

690

841

975

1107

1239

1369

1499

1629

1758

125

45

710

870

1088

1258

1427

1595

1762

1928

2094

2258

150

45

880

1115

1323

1529

1733

1935

2136

2336

2534

2732

160451063130915521791202822622496272729583188
200451219149917752046231425802845310733683628
250451498184421832517284631733496381841374455
300451797220726072999338737704150452749025274
350452092256330223472391543544788521856466071
400452384291534313937443549275413589663756851
450452151270932473772428747945295579062826769
500452404302236194200476953295882642969717508
5504539874623524658586462705976508237
6004543535043571863827036768383228957
6504547155460618769027605830089889669
70045507658746653741881708913964810376
750455435628671167930873195221030311077
8004557926695757684409289101271095411774

Strumień objętości powietrza qv w [m³/h] przy stracie ciśnienia Δpst 35 Pa

700 – 1500 mm

H

LWA [dB(A)]

B

700

750

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

10045188620142142
12545242225852748
15045292931263322
16045341636443871
200453887414544023842425446635071547758826285
250454771508654004993552360506575709776178136
300455645601463826088672873657999863092589884
350456494691573347142788886299366101001083011558
4004573247795826481669012985310690115221235113177
450457254773582149166101101104811980129081383114751
5004580428572910010147111861221713243142631527816289
5504588189397997111113122441336714483155931669717797
600459586102111083212065132871449915704169021809319280
6504510345110161168313006143171561716908181921947020741
7004511098118141252613938153361672218099194672082822183
7504511844126061336214861163451781619277207292217223609
8004512586133911419115777173461890120444219782350325020


Program Easy Product Finder umożliwia dobór urządzeń zgodnie z indywidualnymi wymaganiami projektów. Program Easy Product Finder dostępny jest na stronie internetowej firmy.

Przykład doboru

Dane           Szybki dobór

Strumień objętości powietrza: 3350 m³/h         FK2-EU/400×300×500
Maksymalna szerokość: 300 mm
Poziom mocy akustycznej: 45 dB(A)

Tekst do specyfikacji

Klapa przeciwpożarowa zgodna z europejską normą produktową PN-EN 15650 kwadratowa lub prostokątna, z dwoma dużymi otworami inspekcyjnymi otwieranymi bez dodatkowych narzędzi. Odporność ogniowa badana zgodnie z PN-EN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podciśnienia), oznakowana CE.

Deklaracja właściwości użytkowych producenta klap przeciwpożarowych (DWU) obejmuje potwierdzenie odpowiednich warunków montażu na przykład w, na i poza ścianami i stropami, zgodnie z zasadniczymi charakterystykami takimi jak wielkość, konstrukcja wsporcza, wariant wykonania, sposób montażu i odpowiednie klasy odporności ogniowej zgodnie z klasyfikacją według normy PN-EN 13501-3.

Gotowe do zastosowania urządzenie, z mechanizmem wyzwalającym i ognioodporną przegrodą, z możliwością montażu w położeniu poziomym lub pionowym. W zależności od zastosowania, sklasyfikowane od:

EI 30 (ve, ho i ↔ o) S do EI 240 (ve, ho i ↔ o) S

Przeznaczone do montażu:

Montaż z wykorzystaniem zaprawy

 • W ścianach sztywnych, ścianach wykonanych z płyty gipsowo kartonowej, ścianach podatnych, ścianach oddzielenia przeciwpożarowego i ścianach zabezpieczających przed promieniowaniem
 • W ścianach sztywnych częściowo z wykorzystaniem zaprawy
 • Z zestawem montażowym do elestycznego połączenia z sufitem w ścianach sztywnych
 • W ścianach szachtów z metalową konstrukcją szkieletową lub stalową konstrukcją szkieletową
 • W ścianach z drewnianą konstrukcją szkieletową, z drewnianymi ramami jak również sztywnych ścianach drewnianych i ścianach CLT
 • W i na ścianach sztywnych oraz w połączeniu z drewnianymi belkami, w litym drewnie i stropach systemu Cadolto
 • W litych stropach drewnianych, stropach z drewnianymi belkami i zabytkowych stropach z drewnianymi belkami
 • Montaż wielu klap o łącznej powierzchni do 4.8 m² w ścianach i stropach sztywnych, ścianach podatnych jak również ścianach z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową
 • Montaż łączony z klapami FKRS-EU i FKR-EU w ścianach i stropach sztywnych, ścianach podatnych, ścianach szachtów jak również ścianach z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową, łączna powierzchnia klap 1.2 m²
 • W ścianach podatnych, ścianach oddzielenia przeciwpożarowego i ścianach zabezpieczających przed promieniowaniem z metalową konstrukcją szkieletową lub stalową konstrukcją szkieletową
 • Montaż 4 klap przeciwpożarowych o łącznej powierzchni do 4.8 m² we wspólnym przewodzie, w ścianach sztywnych, podatnych jak również ścianach z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową
 • Montaż z wykorzystaniem zaprawy w betonowych cokołach na stropach sztywnych, także jako montaż łączony wielu klap z FKRS-EU i FKR-EU o całkowitej powierzchni klap do 4.8 m²
 • W stropach z pustaków, żebrowych i zespolonych

Montaż bezzaprawowy

 • W ścianach podatnych, ścianach oddzielenia przeciwpożarowego i ścianach zabezpieczających przed promieniowaniem z metalową konstrukcją szkieletową lub stalową konstrukcją szkieletową
 • W lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną i elastycznym połączeniem z sufitem
 • W ścianach z drewnianą konstrukcją szkieletową, z drewnianymi ramami jak również sztywnych ścianach drewnianych i ścianach CLT
 • W ścianach sztywnych z zestawem montażowym E3 do istniejących ram montażowych E1/E2 klap FK-K90 lub FK-EU
 • W ścianach sztywnych z zestawem montażowym EW i ramą montażową
 • Z płytami gipsowo kartonowymi/przeciwpożarowymi panelami gipsowo kartonowymi w ścianach podatnych z metalową konstrukcją szkieletową
 • Z wełną mineralną w podatnych ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową, z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową jak również w litych ścianach drewnianych
 • W ścianach szachtów z metalową konstrukcją szkieletową lub stalową konstrukcją szkieletową i w ścianach szachtów bez metalowej konstrukcji szkieletowej
 • W stropach litych drewnianych i stropach z drewnianymi belkami
 • Z zestawem montażowym na ścianach sztywnych i poza przegrodami sztywnymi
 • Montaż poza ścianami podatnymi (przejście przez ścianę)

Montaż z płytą ogniochronną

 • W ścianach litych i stropach
 • W ścianach podatnych, ścianach oddzielenia przeciwpożarowego i ścianach zabezpieczających przed promieniowaniem z metalową konstrukcją szkieletową lub stalową konstrukcją szkieletową
 • W ścianach z drewnianą konstrukcją szkieletową, częściową drewnianą konstrukcją szkieletową, drewnianych ścianach sztywnych i ścianach CLT
 • Montaż wielu klap o łącznej powierzchni do 2.4 m² w ścianach i stropach sztywnych, ścianach podatnych jak również ścianach z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową

Wielkości od (B × H) 200 mm × 100 mm – 1500 mm × 800 mm, wielkości pośrednie od 1 mm.

Zoptymalizowana obudowa w klasie szczelności do C zgodnie z PN-EN 1751 zapewniająca niskie straty ciśnienia i poziom mocy akustycznej.

Obudowa klapy przeciwpożarowej wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, opcjonalnie stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo RAL 7001 lub stali nierdzewnej 1.4301.

Przegroda odcinająca wykonana ze specjalnego materiału izolacyjnego, opcjonalnie z powłoką.

Ochrona przed korozją zgodnie z PN-EN 15650 w połączeniu z PN-EN 60068-2-52.Spełnia wymagania higieniczne wytycznych VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 także Önorm H 6020 i H 6021 oraz SWKI. Długość obudowy 305 mm lub 500 mm z kołnierzem 30 mm (L = 500 mm) do połączenia z przewodami wykonanymi z materiałów niepalnych lub palnych. Termiczne wyzwalanie klapy w temperaturze 72 °C lub 95 °C (systemy z ciepłym powietrzem) za pomocą wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego w przypadku siłowników ze sprężyną powrotną, przełącznikiem i diodą kontrolną (LED). Wykonanie z bezszczotkowymi siłownikami ze sprężyną powrotną do otwierania i zamykania klap przeciwpożarowych, także podczas pracy systemu wentylacji i niezależnie od wielkości nominalnej, szczególnie przydatne podczas testów lub przy odcinaniu części systemu przewodów. Możliwe jest doposażenie klapy w siłownik ze sprężyną powrotną z zewnątrz, bez ingerencji w oś klapy.

Wykonanie przeciwwybuchowe dla stref 1, 2, 21 i 22 dostępne w wersji z wyłącznikiem krańcowym lub z siłownikiem ze sprężyną powrotną.

W wersji z izolacją termiczną, wykonaną z 32 mm syntetycznego kauczuku komórkowego, klasa odporności ogniowej: B-s2-d0, siłownik ze sprężyną powrotną i wypełnienie zaprawą na obwodzie, odpowiednie do ograniczania zjawiska kondensacji


Cechy charakterystyczne

 • Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z polskim i europejskim rozporządzeniem o warunkach wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych
 • Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-3 do EI 240 (ve, ho, i ↔ o) S
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 15650
 • Odporność ogniowa badana zgodnie z PN-EN 1366-2 (300 Pa i 500 Pa podciśnienia)
 • Certyfikowany montaż przy zredukowanych do 40 mm odległościach od sąsiedniego elementu konstrukcyjnego (ściany / stropu) lub 60 mm pomiędzy dwoma klapami przeciwpożarowymi (kołnierz do kołnierza)
 • Szerokość szczeliny do wypełnienia zaprawą może wynosić do 225 mm
 • Dwa otwory inspekcyjne z mocowaniem bagnetowym umożliwiającym obsługę jedną ręką
 • Urządzenia spełniają wymogi higieniczne norm VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, EN 13779, oraz Ö-Norm H 6020, H 6021 i SWKI
 • Odporność na korozję według PN-EN 15650 wraz z PN-EN 60068-2-52
 • Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej zgodnie z PN-EN 1751, klasa 2
 • Szczelność obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C (B + H) ≤ 700, klasa B
 • Niski poziom mocy akustycznej i strat ciśnienia
 • Dowolny kierunek przepływu powietrza
 • Możliwa integracja z centralnym systemem zarządzania budynkiem za pomocą międzynarodowego standardowego systemu komunikacji klap przeciwpożarowych z interfejsem AS, zgodnie z IEC 62026-2

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 200 × 100 mm do 1500 × 800 mm
 • Długości obudowy: 305 i 500 mm
 • Strumień objętości powietrza: do 14400 l/s / lub 51840 m³/h
 • Różnica ciśnienia: do 2000 Pa
 • Zakres temperatury: od -20 do 50 °C
 • Prędkość napływu powietrza*: klapy topikowe ≤ 8 m/s, klapy z siłownikiem ze sprężyną powrotną ≤ 12 m/s, klapy z siłownikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym ExMax/RedMax-15-BF TR ≤ 10 m/s

* Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę przeciwpożarową


Materiały i powierzchnie

TROX obudowa:

 • Blacha stalowa ocynkowana
 • Stal ocynkowana, lakierowana proszkowo RAL 7001
 • Stal nierdzewna 1.4301

Przegroda klapy:

 • Specjalny materiał izolacyjny
 • Specjalny materiał izolacyjny, impregnowany


Konstrukcja ODA:

 • Obudowa klapy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, z izolacją termiczną, przegroda klapy wykonana ze specjalnego materiału izolacyjnego z impregnacją (tylko w wariancie z siłownikiem ze sprężyną powrotną)


Inne elementy:

 • Osie i cięgna przegrody klapy wykonane ze stali ocynkowanej, w wariantach -1 i -2 wykonane ze stali nierdzewnej
 • Łożyska z tworzywa sztucznego
 • Uszczelki EPDM i TPE

 

Warianty obudowy wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowane proszkowo spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi odporności na korozję. Szczegółowe dane dostępne na zapytanie.

Kryteria równoważności

 • Deklaracja właściwości użytkowych, zgodnie z rozporządzeniem o warunkach wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, potwierdza wszystkie sposoby montażu zgodnie z certyfikatem CE, a także potwierdza klasę odporności ogniowej do EI 240 S zgodnie z PN-EN 13501-3 i zasadnicze charakterystyki wyrobu w określonym zakresie wielkości i dla określonych konstrukcji wsporczych

 • Wymagania higieniczne spełnione zgodnie z VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 oraz Önorm H 6020 i H 6021 i SWKI
 • Oznakowane znakiem CE i tym samym przetestowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozporządzeniem UE 305/2011 i ocenione zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
 • Certyfikowany montaż przy zredukowanych odległościach ≥ 60mm pomiędzy 2 klapami przeciwpożarowymi (kołnierz do kołnierza)
 • Montaż łączony z klapami FKRS-EU i FKR-EU w ścianach i stropach sztywnych, ścianach podatnych, ścianach szachtów jak również ścianach z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową, łączna powierzchnia klap 1.2 m²
 • 2 otwory inspekcyjne Ø110 mm, z mocowaniem bagnetowym (otwierane bez dodatkowych narzędzi)
 • Strata ciśnienia < 15 Pa dla wielkości 400 × 200 mm i prędkości powietrza 6 m/s
 • Poziom mocy akustycznej < 38 dB (A) dla wielkości 400 × 200 mm i prędkości powietrza 6 m/s
 • Montaż wielu klap o łącznej powierzchni do 4.8 m² w ścianach i stropach sztywnych, ścianach podatnych jak również ścianach z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową
 • Montaż 4 klap przeciwpożarowych o łącznej powierzchni 4.8 m² we wspólnym przewodzie, w ścianach sztywnych, podatnych jak również ścianach z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową
 • Montaż wielu klap o łącznej powierzchni do 2.4 m² w ścianach i stropach sztywnych, ścianach podatnych jak również ścianach z drewnianą lub częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową


Kod zamówieniowy FK2-EU
FK2-EU1 – 7 / DE / 600 × 400 × 500 / ES / A0 / Z43
|||||||
1234567
1 Typ
FK2-EU Klapa przeciwpożarowa
 
2 Wariant wykonania
bez oznaczeń: standardowe wykonanie stal ocynkowana
obudowa lakierowana proszkowo RAL 7001
2 obudowa ze stali nierdzewnej
7 impregnowana przegroda klapy
1 – 7 obudowa lakierowana proszkowo RAL 7001 i impregnowana przegroda klapy
2 – 7 obudowa ze stali nierdzewnej i impregnowana przegroda klapy
Wz elementem topikowym 95 °C
(do systemów wentylacyjnych o wyższych temperaturach)
4 z elementem topikowym 72 °C z powłoką
WB4 z elementem topikowym 95 °C z powłoką
(do systemów wentylacyjnych o wyższych temperaturach)
 
3 Kraj przeznaczenia
PL Polska
DE Niemcy
AT Austria
NL Holandia
GB Wielka Brytania
ES Hiszpania
Inne kraje zamówienia, na życzenie Klienta
 
4 Wielkość nominalna [mm]
B × H × L
 
5 Akcesoria 1
Bez oznaczeń: brak
ES2
E31
EW2
GM2, 3
WA2
WE2
GL1002, 3
GL1252, 3
GL1502, 3
GL1752, 3
 
6 Akcesoria 2
Bez oznaczeń: brak
0A – FR
 
7 Wyposażenie
Z00 – ZA14
 
1 Tylko dla FK2-EU o długości L = 305 mm
2 Tylko dla FK2-EU o długości L = 500 mm
3 Brak wykonania z Z...RM i ZA12
4 Tylko dla wariantów Z00 – Z03 i Z00EX – Z03EX

Przykład zamówienia: FK2-EU-W/DE/600×200×500/ES/A0/Z43
Wariant wykonaniaObudowa, ocynkowana
Temperatura wyzwalania 95°C
Kraj przeznaczeniaNiemcy
Wielkość600 × 200 × 500 mm
Wyposażenie dodatkowe 1Zestaw montażowy ES
Wyposażenie dodatkowe 2Kratka maskująca po stronie obsługowej
Wyposażenie dodatkoweSiłownik ze sprężyną powrotną 230 V AC

,
Kod zamówieniowy FK2-EU z izolacją termiczną w celu uniknięcia kondensacji (konstrukcja ODA)
FK2-EU1-7-ODA/DE/600 × 400 × 500///Z43
|||||||
1234567
1 Typ
FK2-EU Klapa przeciwpożarowa
 
2 Wariant wykonania
1-7-ODA1 obudowa lakierowana proszkowo RAL 7001, impregnowana przegroda klapy i izolowana obudowa (32 mm Armaflex Ultima)
 
3 Kraj przeznaczenia
PL Polska
DE Niemcy
AT Austria
NL Holandia
GB Wielka Brytania
ES Hiszpania
Inne kraje zamówienia, na życzenie Klienta
 
4 Wielkość nominalna [mm]
B × H × L
 
5 Akcesoria 1
Bez oznaczeń: brak2
 
6 Akcesoria 2 
Bez oznaczeń: brak3
 
7 Wyposażenie
Z43, Z45, Z60, Z61, ZA07, ZL09, ZL10, ZL11, ZB01, ZA14
 
1 ODA tylko z elementem topikowym 72 °C
2 Wykonanie ODA nie może być łączone z Akcesoriami 1
3 Akcesoria 2 nie mogą być montowane fabrycznie, w przypadku konieczności należy zamówić osobno

Przykład zamówienia: FK2-EU-1-7-ODA/600×200×500//ZA07
Wariant wykonaniaObudowa, lakierowana proszkowo, szary (RAL 7001),
impregnowana przegroda klapy i izolowana obudowa
(32 mm Armaflex Ultima)
Temperatura wyzwalania 72°C
Kraj przeznaczeniaNiemcy
Wielkość600 × 200 × 500 mm
Wyposażenie dodatkowe 1Bez wyposażenia
Wyposażenie dodatkowe 2Bez wyposażenia
Wyposażenie dodatkoweSiłownik ze sprężyną powrotną 24 V i AS-EM

, Kod zamówieniowy FK2-EU jako klapa transferowa
FK2-EU1 – 7 / DE / 600 × 400 × 500 / ES / AA / Z01
|||||||
1234567
1 Typ
FK2-EU Klapa przeciwpożarowa
 
2 Wariant wykonania
bez oznaczeń: standardowe wykonanie stal ocynkowana
obudowa lakierowana proszkowo RAL 7001
2 obudowa ze stali nierdzewnej
7 impregnowana przegroda klapy
1 – 7 obudowa lakierowana proszkowo RAL 7001 i impregnowana przegroda klapy
2 – 7 obudowa ze stali nierdzewnej i impregnowana przegroda klapy
 
3 Kraj przeznaczenia
PL Polska
DE Niemcy
AT Austria
NL Holandia
GB Wielka Brytania
ES Hiszpania
Inne kraje zamówienia, na życzenie Klienta
 
4 Wielkość nominalna [mm]
B × H × L
 
5 Akcesoria 1
Bez oznaczeń: brak
ES2
E31
EW2
GM2
GL1002
GL1252
GL1502
GL1752
 
6 Akcesoria 2
AA Obustronne kratki maskujące
 
7 Wyposażenie
Z00 - ZB01
 
1 Tylko dla FK2-EU o długości L = 305 mm
2 Tylko dla FK2-EU o długości L = 500 mm
 
W Niemczech, w przypadku zastosowania klap przeciwpożarowych jako transferowych:
Jeśli klapy przeciwpożarowe z mechanicznym elementem odcinającym stosowane są jako transferowe należy sprawdzić i przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych. Może to wymagać zatwierdzenia przez władze budowlane. Obowiązek sprawdzenia i zgłoszenia leży po stronie Klienta. Z reguły zastosowanie klap transferowych jest ograniczone do systemów nadciśnieniowych.

Przykład zamówienia: FK2-EU/DE/200×200×500/AA/Z03
Wariant wykonaniaObudowa, ocynkowana
Kraj przeznaczeniaNiemcy
Wielkość200 × 200 × 500 mm
Wyposażenie dodatkowe 1Bez wyposażenia
Wyposażenie dodatkowe 2Obustronne kratki maskujące
Wyposażenie dodatkoweWyłączniki krańcowe do sygnalizacji położenia przegrody odcinającej OTWARTA i ZAMKNIĘTA

, Kod zamówieniowy FK2-EU jako klapa transferowa z czujnikiem dymu
FK2-EU1 – 7 / DE / 600 × 400 × 500 / ES / AA / Z43RM
|||||||
1234567
1 Typ
FK2-EU Klapa transferowa1
 
2 Wariant wykonania
bez oznaczeń: standardowe wykonanie stal ocynkowana
obudowa lakierowana proszkowo RAL 7001
2 obudowa ze stali nierdzewnej
7 impregnowana przegroda klapy
1 – 7 obudowa lakierowana proszkowo RAL 7001 i impregnowana przegroda klapy
2 – 7 obudowa ze stali nierdzewnej i impregnowana przegroda klapy
 
3 Kraj przeznaczenia
PL Polska
DE Niemcy
AT Austria
NL Holandia
GB Wielka Brytania
ES Hiszpania
Inne kraje zamówienia, na życzenie Klienta
 
4 Wielkość nominalna [mm]
B × H × L
 
5 Akcesoria 1
Bez oznaczeń: brak
ES
E3
EW
GM2
GL1002
GL1252
GL1502
GL1752
 
6 Akcesoria 2
AA Obustronne kratki maskujące
 
7 Wyposażenie
Z43RM, Z45RM, ZA12
 
1 Poniższe dotyczy Niemiec:
klapy przeciwpożarowe jako klapy transferowe należy stosować zgodnie z właściwym dopuszczeniem
2 Montaż RM-O-3-D za pomocą konsoli przed lub za przegrodą odcinającą klapy

Przykład zamówienia: FK2-EU-1/DE/200×200×500/AA/Z43RM
Wariant wykonaniaObudowa lakierowana proszkowo, RAL 7001, szary
Kraj przeznaczeniaNiemcy
Wielkość200 × 200 × 500 mm
Wyposażenie dodatkowe 1Bez
Wyposażenie dodatkowe 2Obustronne kratki maskujące
Wyposażenie dodatkoweSiłownik ze sprężyną powrotną 230 V AC z fabrycznie zamontowanym i okablowanym czujnikim dymu RM-O-3-D w funkcji klapy transferowej

Ciężary, Montaż i uruchomienie

 • CIĘŻARY
 • MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Ciężary klap [kg] o długości obudowy L = 305 [mm] / L = 500 [mm]

H

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1004/55/66/87/98/119/1210/13
1504/65/77/98/109/1210/1311/15
2005/76/87/109/1210/1311/1512/1615/2016/2121/2723/2924/3126/3227/34
2507/98/1010/1211/1412/1614/1815/1916/2118/2324/2925/3127/3329/3530/38
3008/109/1211/1412/1513/1715/1916/2118/2319/2526/3228/3430/3632/3933/41
3508/1110/1311/1513/1715/1816/2018/2224/2926/3228/3430/3732/3934/4236/44
4009/1111/1312/1614/1816/2017/2219/2426/3128/3431/3733/3935/4237/4539/47
45010/1211/1413/1715/1917/2123/2826/3128/3430/3633/3935/4238/4540/4843/50
50010/1312/1514/1816/2018/2225/3027/3330/3633/3935/4236/4540/4843/5146/54
55015/1918/2221/2624/2826/3229/3532/3835/4137/4440/4743/5146/5449/57
60016/2019/2322/2725/3028/3331/3734/4037/4340/4743/5046/5349/5752/60
65017/2120/2523/2827/3230/3533/3936/4239/4642/4945/5348/5651/6055/63
70018/2221/2625/3028/3331/3735/4138/4441/4844/5248/5551/5954/6358/67
75019/2322/2726/3129/3533/3936/4340/4743/5047/5450/5854/6257/6661/70
80020/2424/2827/3331/3634/4038/4442/4945/5349/5753/6156/6560/6964/73

Montaż i uruchomienie

Montaż należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu i eksploatacji.

Montaż z wykorzystaniem zaprawy:

 • W ścianach litych i stropach
 • W ścianach sztywnych nie będących nośnymi elementami konstrukcji z połączeniem z sufitem: z zestawem montażowym GM
 • W lekkich ścianach działowych i ścianach oddzielenia przeciwpożarowego z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną
 • W ścianach z drewnianą konstrukcją szkieletową i częściowo drewnianą konstrukcją szkieletową
 • Na stropach z drewnianymi belkami
 • Na stronach modułowych (system Cadolto)

Montaż bezzaprawowy:

 • W lekkich ścianach działowych i ścianach oddzielenia przeciwpożarowego z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną: z zestawem montażowym ES
 • W podatnych ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną, z połączeniem z sufitem: z zestawem montażowym GL100
 • W ścianach z drewnianą konstrukcją szkieletową i częściową konstrukcją drewnianą z obustronną okładziną: z zestawem montażowym ES
 • W ścianach szachtów z metalową konstrukcją szkieletową lub bez i jednostronną okładziną z zestawem montażowym ES
 • Na ścianach sztywnych: z zestawem montażowym WA, dla wielkości L = 375 lub 500 mm
 • Przylegające do ścian sztywnych: z zestawem montażowym WV
 • Poza sztywnymi ścianami: z zestawem montażowym WE
 • Poza sztywnymi stropami (w przewodach poziomych): z zestawem montażowym WE

Wymiary, odległości, Warianty wykonania, akcesoria

 • WYMIARY, ODLEGŁOŚCI
 • WARIANTY WYKONANIA, AKCESORIA

① Niezbędna wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do mechanizmu wyzwalającego.

Ciężary FK2-EU z wyzwalaczem topikowym (bez kratek maskujących) + ok. 2.5 kg, tabela wymiarów FK2-EU z wyzwalaczem topikowym.

Wielkości 1 do 3 i sposób montażu siłownika ze sprężyną powrotną [A] lub [B], patrz opis funkcjonalny.

FK2-EU z siłownikiem Belimo ze sprężyną powrotną, kanałowym czujnikiem dymu RM-O-3-D (montaż do wspornika, w pakiecie dostawy) i kratką maskującą – przykładowo, wariant ze wspornikiem po stronie siłownika, na górze z prawej

① Niezbędna wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do mechanizmu wyzwalającego. Ciężary FK2-EU z wyzwalaczem topikowym (bez kratek maskujących) + ok. 2.5 kg, tabela wymiarów FK2-EU z wyzwalaczem topikowym. Wielkości 1 do 3 i sposób montażu siłownika ze sprężyną powrotną [A] lub [B], patrz opis funkcjonalny.

* Przedłużki wymagane dla H > 400 mm


* Przedłużki wymagane dla H > 400 mm

Akcesoria 1 - Zestawy montażowe

L

Kod zamówieniowy

500

ES


L

Kod zamówieniowy

305 mm z przedłużką V powyżej 500 mm

E3


L

Kod zamówieniowy

500

EW


L

Kod zamówieniowy

500

GM


L

Kod zamówieniowy

500

WA


L

Kod zamówieniowy

500

WE


L

Kod zamówieniowy

500

GL100
GL125
GL150
GL175


Akcesoria 2 - Kratka maskująca

Strona obsługowaStrona zabudowyKod zamówieniowyDługość obudowy
Kratka maskującaA0

305/500

Kratka maskująca0A

500

Kratka maskującaKratka maskującaAA *

500

Kratka maskującaKróciec elastycznyAS

500

Króciec elastycznyKratka maskującaSA

500

Kratka maskującaKróciec okrągłyAR

500

Króciec okrągłyKratka maskującaRA

500

Kratka maskującaRama przyłącznaAF

305/500

Rama przyłącznaKratka maskującaFA

500

* AA do klap FK2-EU jako klap transferowych z dopuszczeniem generalnego nadzoru budowlanego Z-6.50-2540 na terenie Niemiec.

Akcesoria 2 – Króciec elastyczny

Strona obsługowaStrona zabudowyKod zamówieniowyDługość obudowy
Króciec elastycznyS0

305/500

Króciec elastyczny0S

500

Króciec elastycznyKróciec elastycznySS

500

Króciec elastycznyKratka maskującaSA

500

Kratka maskującaKróciec elastycznyAS

500

Króciec elastycznyKróciec okrągłySR

500

Króciec okrągłyKróciec elastycznyRS

500

Króciec elastycznyRama przyłącznaSF

305/500

Rama przyłącznaKróciec elastycznyFS

500


Akcesoria 2 - Rama przyłączna

Strona obsługowa

Strona zabudowyKod zamówieniowyDługość obudowy
Rama przyłącznaF0

305/500

Rama przyłączna0F

305/500

Rama przyłącznaRama przyłącznaFF

305/500

Rama przyłącznaKróciec elastycznyFS

500

Króciec elastycznyRama przyłącznaSF

305/500

Rama przyłącznaKratka maskującaFA

500

Kratka maskującaRama przyłącznaAF

305/500

Rama przyłącznaKróciec okrągłyFR

500

Króciec okrągłyRama przyłącznaRF

305/500


Akcesoria 2 - Króciec okrągły

Strona obsługowa

Strona zabudowyKod zamówieniowyDługość obudowy
Króciec okrągłyR0

305/500

Króciec okrągły0R

500

Króciec okrągłyKróciec okrągłyRR

500

Króciec okrągłyKróciec elastycznyRS

500

Króciec elastycznyKróciec okrągłySR

500

Króciec okrągłyKratka maskującaRA

500

Kratka maskującaKróciec okrągłyAR

500

Króciec okrągłyRama przyłącznaRF

305/500

Rama przyłącznaKróciec okrągłyFR

500


Wymiary [mm]

Wielkość nominalna

B×HøD

200

200 × 200

198

250

250 × 250

248

300

300 × 300

248

350

350 × 350

313

400

400 × 400

398

450

450 × 450

448

500

500 × 500

498

550

550 × 550

498

600

600 × 600

558

650

650 × 650

628

700

700 × 700

628

750

750 × 750

708

800

800 × 800

798


Akcesoria 2 – Przedłużki

Uwaga:
Żaden element wyposażenia klapy nie może utrudniać ruchu przegrody odcinającej. Minimalna odległość pomiędzy krawędzią otwartej przegrody klapy a najbliższym elementem wyposażenia wynosi 50 mm.

Położenie otwartej przegrody [mm]

H

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

x

-204

-179

-154

-129

-104

-79

-54

-29 *

-4 *

21 *

46 *

71 *

96 *

121 *

146 *

y (1)

-8 *

17 *

42 *

67 *

92 *

117 *

142 *

167 **

192 **

217 **

242 **

267 **

292 **

317 **

342 **

y (2)

-204

-179

-154

-129

-104

-79

-54

-29 *

-4 *

21 *

46 *

71 *

96 *

121 *

146 *

* Wymagana jedna przedłużka
** Wymagane dwie przedłużki
(1) L = 305 mm
(2) L = 500 mm

Lokalizacja przedłużek

L

H

Strona obsługowaStrona zabudowy

305

100 – 400

195

305

405 – 800

195

2 × 195

500

100 – 400

500

405 – 800

195

195


Akcesoria - Wyłącznik krańcowy

Wyposażenie dodatkoweKod zamówieniowy
Wyłącznik krańcowy do sygnalizacji położenia przegrody odcinającej ZAMKNIĘTAZ01
Wyłącznik krańcowy do sygnalizacji położenia przegrody odcinającej OTWARTAZ02
Wyłączniki krańcowe do sygnalizacji położenia przegrody odcinającej ZAMKNIĘTA lub OTWARTAZ03


Akcesoria – Wyłącznik krańcowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wyposażenie dodatkoweKod zamówieniowy
Wyłącznik krańcowy do sygnalizacji położenia przegrody odcinającej ZAMKNIĘTAZ01EX
Wyłącznik krańcowy do sygnalizacji położenia przegrody odcinającej OTWARTAZ02EX
Wyłączniki krańcowe do sygnalizacji położenia przegrody odcinającej ZAMKNIĘTA lub OTWARTAZ03EX


Typ siłownikaMechanizm wyzwalającyEtykietyTemperatura otoczeniaMaksymalna prędkość przepływu powietrza
Mechanizm sprężynyElement topikowyII 2G Ex h IIC T6 Gb

II 2D Ex h IIIC T80°C Db
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C8 m/s
Mechanizm sprężynyWyzwalacz termiczny i wyłącznik krańcowyII 2G Ex h IIC T6 Gb

II 2D Ex h IIIC T80°C Db
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C8 m/s


Akcesoria - Siłownik ze sprężyną powrotną

Wyposażenie dodatkoweKod zamówieniowy
Siłownik ze sprężyną powrotną 230 V (Belimo)Z43 
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V (Belimo)Z45 
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V (Belimo) z modułem zasilająco sterującym BKN230-24-C-MP TRZ60 
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V (Belimo)z modułem zasilająco sterującym BKN230-24-C-MP TR i modułem sterującym BKS24-1 TRZ61 
Siłownik ze sprężyną powrotną 230 V (Siemens)Z43S
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V (Siemens)Z45S

Akcesoria – Siłownik ze sprężyną powrotną w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wyposażenie dodatkoweKod zamówieniowy
ExMax-15-BF TRZEX1
RedMax-15-BF TRZEX3


Typ siłownikaMechanizm wyzwalającyEtykietyTemperatura otoczeniaMaksymalna prędkość przepływu powietrza
ExMax-15-BF TRExPro-TT *II 2G Ex h IIC T6 Gb

II 2D Ex h IIIC T80°C Db
-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C10 m/s
ExMax-15-BF TRExPro-TT *II 2G Ex h IIC T5 Gb

II 2D Ex h IIIC T95°C Db
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C10 m/s
RedMax-15-BF TRExPro-TT *II 3G Ex h IIC T6 Gc

II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C10 m/s
RedMax-15-BF TRExPro-TT *II 3G Ex h IIC T5 Gc

II 3D Ex h IIIC T95°C Dc
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C10 m/s

* Temperatura wyzwolenia 72 °C:


Akcesoria - Siłownik ze sprężyną powrotną i RM-O-3-D

Wyposażenie dodatkoweKod zamówieniowy
Z siłownikiem ze sprężyną powrotną 230 V (Belimo) i zintegrowanym czujnikiem dymu typu RM-O-3-D

Z43RM1

Z siłownikiem ze sprężyną powrotną 24 V (Belimo) i zintegrowanym czujnikiem dymu typu RM-O-3-D

Z45RM1

Z siłownikiem ze sprężyną powrotną 230 V (Siemens) i zintegrowanym czujnikiem dymu typu RM-O-3-D

Z43RMS1

Z siłownikiem ze sprężyną powrotną 24 V (Siemens) i zintegrowanym czujnikiem dymu typu RM-O-3-D

Z45RMS1

1 Gdy klapa nie jest połączona z przewodami wymagane są obustronne kratki maskujące. Klapa z siłownikiem ze sprężyną powrotną, kanałowym czujnikiem dymu RM-O-3-D i obustronnymi kratkami maskującymi do zastosowania jako klapa transferowa zgodnie z dopuszczeniem Z-6.50-2540.

Kanałowy czujnik dymu może być zamontowany po stronie obsługowej i po stronie zabudowy.

Akcesoria – Siłownik ze sprężyną powrotną i TROXNETCOM

Wyposażenie dodatkoweKod zamówieniowy
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V, i AS-EMZA07
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V, RM-O-3-D i AS-EMZA12
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V i MB-BAC-WA1/2ZB01
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V i LON-WA1/B3ZL09
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V i WA1/B3-ADZL10
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V i WA1/B3-AD230ZL11
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V, i TNC-LinkboxZA14
Siłownik ze sprężyną powrotną 24 V i MB-BAC-WA1/2ZB01

Akcesoria – Siłownikiem ze sprężyną powrotną w wykonaniu przeciwwybuchowym i TROXNETCOM

Wyposażenie dodatkoweKod zamówieniowy

ExMax-15-BF TR i AS-EM/C

ZEX2

RedMax-15-BF TR i AS-EM/C

ZEX4


Akcesoria - Kanałowe czujniki dymu

Wyposażenie dodatkoweKod zamówieniowy

Kanałowy czujnik dymu

RM-O-3-D

Kanałowy czujnik dymu

RM-O-VS-D


Czujniki dymu są wyposażeniem dodatkowym i mogą być dostarczane osobno.
RM-O-3-D mogą być również dostarczane zamontowane i okablowane z klapami FK2-EU do standardowego zastosowania.

Pobranie

informacje o produkcie

certyfikaty

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58