00133411_0
AK-Uni-004-ZL-M-L


00129443_0
For circular diffuser faces


00134148_0
Plenum box with damper blade (optional)


00133411_0
00129443_0
00134148_0

AK-Uni

Uniwersalna skrzynka rozprężna dostępna w wielu wariantach wykonania

Skrzynki rozprężne do nawiewu i wywiewu powietrza

 • Do płyt czołowych okrągłych i kwadratowych
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Przepustnica do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • Końcówka do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami umożliwiają bilansowanie strumieni objętości powietrza
 • Uszczelka wargowa

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Uniwersalne skrzynki rozprężne AK-Uni do podłączenia okrągłych lub kwadratowych płyt czołowych nawiewników do okrągłych przewodów, odpowiednie do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych, w wentylacji komfortu i pomieszczeń przemysłowych.
 • Do płyt czołowych typu: VDW, TDV, RFD, FD, TDF, ADD, ADLQ, DLQ, ADLR, i DLQL, z mocowaniem śrubą centralną
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do wszystkich systemów sufitowych

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Do płyt czołowych okrągłych i kwadratowych
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych

Zastosowanie

 • Uniwersalne skrzynki rozprężne AK-Uni do podłączenia okrągłych lub kwadratowych płyt czołowych nawiewników do okrągłych przewodów, odpowiednie do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych, w wentylacji komfortu i pomieszczeń przemysłowych.
 • Do płyt czołowych typu: VDW, TDV, RFD, FD, TDF, ADD, ADLQ, DLQ, ADLR, i DLQL, z mocowaniem śrubą centralną
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do wszystkich systemów sufitowych

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Do płyt czołowych okrągłych i kwadratowych
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych

Opis

Warianty wykonania

 • AK-Uni-...-ZL: Nawiew powietrza
 • AK-Uni-...-AL: Wywiew powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka z króćcem i poprzeczką do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Wyposażenie

 • M: Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • MN: Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza

Akcesoria

 • Uszczelka wargowa

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Obudowa, poprzeczka i króciec wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element wyrównujący z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • AK-Uni-...-ZL: Nawiew powietrza
 • AK-Uni-...-AL: Wywiew powietrza

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka z króćcem i poprzeczką do montażu płyty czołowej nawiewnika
 • Element wyrównujący zapewniający równomierny przepływ powietrza przez płytę czołową (tylko nawiew)
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką

Wyposażenie

 • M: Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza
 • MN: Opcjonalne króćce do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza

Akcesoria

 • Uszczelka wargowa

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Obudowa, poprzeczka i króciec wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element wyrównujący z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne - nawiew powietrza, Dane techniczne - wywiew powietrza, Tekst do specyfikacji

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE - NAWIEW POWIETRZA
 • DANE TECHNICZNE - WYWIEW POWIETRZA
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
Schematic illustration 00129249_0
A Plenumboks til firkantede flader
B Plenumboks til cirkulære flader
① Plenumboks
② Central fastgørelsesskrue
③ Tværstang
④ Ophængningshul
⑤ Tappe

Valgfrit
⑥ Læbetætning
⑦ Spjældblad til udligning af volumenstrømmen
⑧ Trykhane
⑨ Grøn snor til lukning af spjældbladet
⑩ Hvid ledning til åbning af spjældbladet
⑪ Målerør
⑫ Tekstmærke som angiver variant af plenumkassen


Zasada działania

Skrzynki rozprężne stosowane są do łączenia nawiewników sufitowych z okrągłymi przewodami oraz do mocowania płyt czołowych nawiewników.

Typ AK-Uni skrzynka rozprężna wyposażona w przesłonę zapewniającą równomierny rozdział powietrza do pomieszczenia.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia. Końcówka do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami (opcjonalnie) umożliwiają bilansowanie strumieni objętości powietrza po zamontowaniu.

Zasada działania

Skrzynki rozprężne stosowane są do łączenia nawiewników sufitowych z okrągłymi przewodami oraz do mocowania płyt czołowych nawiewników.

Typ AK-Uni skrzynka rozprężna wyposażona w przesłonę zapewniającą równomierny rozdział powietrza do pomieszczenia.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza ułatwia proces uruchomienia. Końcówka do pomiaru ciśnienia i przepustnica regulacyjna z cięgnami (opcjonalnie) umożliwiają bilansowanie strumieni objętości powietrza po zamontowaniu.


Oznaczenia

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar


Połączenie standardowe

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant VDW-Q TDV-SA-Q FD-Q TDF-SA-Q
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-001

300 × 8

10,3

36,9

300

13,2

47,7

300

10,1

36,5

300

13,2

47,7

AK-Uni-002

400 × 16

19,6

70,7

400

22,8

82,1

400

19,6

70,7

400

22,8

82,1

AK-Uni-003

500 × 24

24,2

87,1

500

27,9

100,5

500

25,8

92,7

500

27,9

100,5

AK-Uni-004

600 × 24 625 × 24

34,9

125,8

600 625

40,4

145,5

600 625


125,8

600 625

40,4

145,5

AK-Uni-005

600 × 48

43,0

154,8


AK-Uni-006

625 × 54

44,2

158,9


AK-Uni-007

825 × 72

72,8

262,2Połączenie standardowe

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant ADD-Q ADLQ DLQ ADLR-Q
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-002
400

30,1

108,2
AK-Uni-008
250

10,1

36,2
AK-Uni-009
300

14,8

53,4
AK-Uni-010
500

48,3

173,7
AK-Uni-011
600 625

72,2

260,0
AK-Uni-019

250

7,6

27,4
1

8,3

29,8

AK-Uni-020

300

14,5

52,2
2

14,8

53,3

AK-Uni-021

400

22,2

79,9
3

24,0

86,2

AK-Uni-022

450

35,7

128,7
4

35,7

128,7

AK-Uni-023

500

39,8

143,4
5

41,8

150,6

AK-Uni-0246

57,4

206,8

AK-Uni-025

600 625

68,2

245,7
7

64,4

231,9

AK-Uni-0268

70,7

254,7


Warianty alternatywne

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant VDW-Q FD-Q ADLQ DLQ
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-004600< 625<

50,7

182,4

AK-Uni-005

600 × 24 625 × 24

34,9

125,8

600 625

34,9

125,8

600< 625<

50,7

182,4

AK-Uni-006

625 × 24

34,9

125,8

625

34,9

125,8

625<

50,7

182,4

AK-Uni-010

500 × 24>

28,9

104,1

500>

28,7

103,5
AK-Uni-011

600 × 24> 625 × 24>

39,4

141,9

600> 625>

39,4

141,9
AK-Uni-012

600 × 24> 625 × 24>

39,4

141,9

600< 625<

39,4

141,9

600 625

72,2

260,0

AK-Uni-012

600 × 48>

50,5

182,0AK-Uni-027

625 × 24>

39,4

141,9

625>

39,4

141,9

625

72,2

260,0

AK-Uni-027

625 × 54>

53,2

191,4< Mniejsza średnica podłączenia

> Większa średnica podłączenia


Połączenie standardowe

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant VDW-R TDV-SA-R FD-R TDF-SA-R
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-013

300 × 8

9,4

33,8

300

13,2

47,7

300

10,2

36,5

300

13,2

47,7

AK-Uni-014

400 × 16

19,6

70,7

400

22,8

82,1

400

19,6

70,7

400

22,8

82,1

AK-Uni-015

500 × 24

23,1

83,0

500

27,9

100,5

500

26,2

94,4

500

27,9

100,5

AK-Uni-016

600 × 24 625 × 24

34,5

124,3

600 625

40,4

145,5

600 625

34,5

124,3

600 625

40,4

145,5

AK-Uni-017

600 × 48

44,0

158,3Połączenie standardowe

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant ADD-R ADLR
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-019

250

7,6

27,4

1

8,3

29,8

AK-Uni-020

300

14,5

52,2

2

14,8

53,3

AK-Uni-021

400

22,2

79,9

3

24,0

86,2

AK-Uni-022

450

35,7

128,7

4

35,7

128,7

AK-Uni-023

500

39,8

143,4

5

41,8

150,6

AK-Uni-024
6

57,4

206,8

AK-Uni-025

600

68,2

245,7

7

64,4

231,9

AK-Uni-026
8

70,7

254,7


Warianty alternatywne

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant VDW-R FD-R ADLR
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-0132

14,8

53,3

AK-Uni-0144>

31,3

112,6

AK-Uni-0167<

51,1

184,1

AK-Uni-017

600 × 24 625 × 24

34,5

124,3

600 625

34,5

124,3

7

51,1

184,1

AK-Uni-018

625 × 24

34,0

122,5

625

34,0

122,5

8<

51,1

183,9

AK-Uni-022

400 × 16>

17,6

67,1

400>

18,6

67,1
AK-Uni-024

500 × 24>

28,1

101,3

500>

31,1

111,8
AK-Uni-025

600 × 24> 625 × 24>

36,5

131,4

600> 625>

36,5

131,4
AK-Uni-025

600 × 48>

51,7

186,0AK-Uni-026

625 × 24>

36,1

129,9

625>

36,1

129,9
< Mniejsza średnica podłączenia

> Większa średnica podłączenia


Połączenie standardowe

Wariant Wielkość nominalna RFD bez profilowanej dyszy RFD z profilowaną dyszą
Wariant Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h l/s m³/h

AK-Uni-028

125

3,5

12,4

4,7

17,9

AK-Uni-029

160

5,2

18,7

7,3

26,3

AK-Uni-030

200

7,1

25,5

12,2

43,9

AK-Uni-031

250

12,9

46,4

19,0

68,4

AK-Uni-032

315

22,8

82,0

28,6

103,0

AK-Uni-033

400

34,5

124,3

37,3

134,4Połączenie standardowe

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant VDW-Q TDV-SA-Q FD-Q TDF-SA-Q
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-001

300 × 8

8,9

32,1

300

16,4

59,0

300

11,6

41,7

300

16,4

59,0

AK-Uni-001

300 × 8/0

15,6

56,0

300/0

27,3

98,2AK-Uni-002

400 × 16

17,6

63,5

400

28,9

104,2

400

23,8

85,5

400

28,9

104,2

AK-Uni-002

400 × 16/0

34,4

123,9

400/0

43,1

155,2AK-Uni-003

500 × 24

25,7

92,6

500

38,5

138,7

500

38,3

137,9

500

38,5

138,7

AK-Uni-003

500 × 24/0

52,7

189,7

500/0

65,9

237,1AK-Uni-004

600 × 24 625 × 24

41,8

150,6

600 625

52,3

188,2

600 625

55,7

200,5

600 625

52,3

188,2

AK-Uni-004

600 × 24/0 625 × 24/0

63,9

230,1

600/0 625/0

94,0

338,3AK-Uni-005

600 × 48

54,7

197,0


AK-Uni-005

600 × 48/0

87,8

316,1


AK-Uni-006

625 × 54

59,6

214,7


AK-Uni-006

625 × 54/0

96,3

346,1


AK-Uni-007

825 × 72

96,7

348,7


AK-Uni-007

825 × 72/0

173,3

623,9


... /0: Płyta czołowa nawiewnika bez kierownic powietrza


Połączenie standardowe

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant ADD-Q ADLQ DLQ ADLR-Q
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-002
400

36,3

130,8
AK-Uni-008
250

9,8

35,3
AK-Uni-009
300

18,6

66,9
AK-Uni-010
500

68,7

247,2
AK-Uni-011
600 625

114,6

412,6
AK-Uni-019

250

8,7

31,4
1

7,7

27,8

AK-Uni-020

300

20,6

74,0
2

14,8

53,2

AK-Uni-021

400

26,9

97,0
3

20,7

74,4

AK-Uni-022

450

39,3

141,5
4

30,1

108,2

AK-Uni-023

500

54,1

194,9
5

45,1

162,4

AK-Uni-0246

56,4

203,0

AK-Uni-025

600 625

71,1

256,0
7

72,8

262,1

AK-Uni-0268

97,5

351,1


Warianty alternatywne

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant VDW-Q FD-Q ADLQ DLQ
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-004600< 625<

139,1

500,6

AK-Uni-005

600 × 24 625 × 24

42,1

151,6

600 625

44,1

158,8

600< 625<

111,2

400,3

AK-Uni-005

600 × 24/0 625 × 24/0

65,6

236,0AK-Uni-006

625 × 24

40,3

145,2

625

50,6

182,1

625<

137,9

496,4

AK-Uni-006

625 × 24/0

66,8

240,5AK-Uni-010

500 × 24>

27,4

98,8

500>

39,8

143,3
AK-Uni-010

500 × 24/0>

49,4

177,8AK-Uni-011

600 × 24> 625 × 24>

45,1

162,3

600> 625>

60,3

217,1
AK-Uni-011

600 × 24/0> 625 × 24/0>

69,1

248,7AK-Uni-012

600 × 24> 625 × 24>

42,8

154,1

600< 625<

60,0

216,1

600 625

114,3

411,6

AK-Uni-012

600 × 24/0> 625 × 24/0>

70,6

254,3AK-Uni-012

600 × 48>

58,4

210,2AK-Uni-012

600 × 48/0>

94,0

338,4AK-Uni-027

625 × 24>

40,4

154,4

625>

58,8

211,8

625

118,9

428,0

AK-Uni-027

625 × 24/0>

69,4

250,0AK-Uni-027

625 × 54>

64,0

230,3AK-Uni-027

625 × 54/0>

104,7

377,0... /0: Płyta czołowa nawiewnika bez kierownic powietrza

< Mniejsza średnica podłączenia

> Większa średnica podłączenia


Połączenie standardowe

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant VDW-R TDV-SA-R FD-R TDF-SA-R
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-013

300 × 8

9,3

33,6

300

16,4

59,0

300

13,0

46,7

300

16,4

59,0

AK-Uni-013

300 × 8/0

16,2

58,1

300/0

26,7

96,7AK-Uni-014

400 × 16

17,9

64,3

400

28,9

104,2

400

25,2

90,6

400

28,9

104,2

AK-Uni-014

400 × 16/0

35,4

127,4

400/0

44,8

161,1AK-Uni-015

500 × 24

25,3

90,9

500

38,5

138,7

500

38,4

138,1

500

38,5

138,7

AK-Uni-015

500 × 24/0

50,9

183,2

500/0

66,8

240,6AK-Uni-016

600 × 24 625 × 24

42,2

151,9

600 625

52,3

188,2

600 625

57,7

207,7

600 625

52,3

188,2

AK-Uni-016

600 × 24/0 625 × 24/0

65,3

235,1

600/0 625/0

95,1

342,5AK-Uni-017

600 × 48

58,1

209,1


AK-Uni-017

600 × 48/0

88,0

316,9


... /0: Płyta czołowa nawiewnika bez kierownic powietrza


Połączenie standardowe

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant ADD-R ADLR
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-019

250

8,7

31,4

1

7,7

27,8

AK-Uni-020

300

20,6

74,0

2

14,8

53,2

AK-Uni-021

400

26,9

97,0

3

20,7

74,4

AK-Uni-022

450

39,3

141,5

4

30,1

108,2

AK-Uni-023

500

54,1

194,9

5

45,1

162,4

AK-Uni-024
6

56,4

203,0

AK-Uni-025

600

71,1

256,0

7

72,8

262,1

AK-Uni-026
8

97,5

351,1


Warianty alternatywne

Wariant Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant VDW-R FD-R ADLR
Wariant Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K Wielkość nominalna Wartość K
Wariant mm l/s m³/h mm l/s m³/h mm l/s m³/h

AK-Uni-0132

14,5

52,1

AK-Uni-0144>

30,5

109,9

AK-Uni-0167<

76,7

276,2

AK-Uni-017

600 × 24 625 × 24

40,3

145,0

600 625

58,1

209,0

7

71,0

255,7

AK-Uni-017

600 × 24/0 625 × 24/0

67,3

242,1AK-Uni-018

625 × 24625

50,6

182,1

8<

101,1

364,0

AK-Uni-018

625 × 24/0

AK-Uni-022

400 × 16>

18,0

64,9

400>

25,0

90,0
AK-Uni-022

400 × 16/0>

31,5

113,3AK-Uni-024

500 × 24>

28,6

103,0

500>

40,2

144,6
AK-Uni-024

500 × 24/0>

45,0

161,9AK-Uni-025

600 × 24> 625 × 24>

37,7

158,2

600> 625>

59,3

213,6
AK-Uni-025

600 × 24/0> 625 × 24/0>

70,5

253,9AK-Uni-025

600 × 48>

59,0

212,3AK-Uni-025

600 × 48/0>

96,5

347,4AK-Uni-026

625 × 24>625>

61,0

219,4
AK-Uni-026

625 × 24/0>

... /0: Płyta czołowa nawiewnika bez kierownic powietrza

< Mniejsza średnica podłączenia

> Większa średnica podłączenia


Uniwersalne skrzynki rozprężne do podłączenia okrągłych lub kwadratowych płyt czołowych nawiewników do okrągłych przewodów, odpowiednie do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się ze skrzynki rozprężnej z elementem wyrównującym rozpływ powietrza (tylko nawiew), z poziomym podłączeniem, poprzeczką i otworami do podwieszenia.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozprężnej za pomocą śruby centralnej zasłoniętej ozdobną zaślepką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Do płyt czołowych okrągłych i kwadratowych
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych

Materiały

 • Obudowa, poprzeczka i króciec wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element wyrównujący z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy

Uniwersalne skrzynki rozprężne do podłączenia okrągłych lub kwadratowych płyt czołowych nawiewników do okrągłych przewodów, odpowiednie do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Do montażu we wszystkich typach sufitów podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się ze skrzynki rozprężnej z elementem wyrównującym rozpływ powietrza (tylko nawiew), z poziomym podłączeniem, poprzeczką i otworami do podwieszenia.

Płyta czołowa nawiewnika przymocowana jest do poprzeczki w skrzynce rozprężnej za pomocą śruby centralnej zasłoniętej ozdobną zaślepką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Do płyt czołowych okrągłych i kwadratowych
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych

Materiały

 • Obudowa, poprzeczka i króciec wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Element wyrównujący z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy

00129030_0

 Type AK-Uni      
Plenumboks

 Variant
001 til 033

 

 System
ZL       Tilluft
AL       Udblæsningsluft

 Spjældblad til udligning af volumenstrømshastighed
       Ingen adgang: Ingen
M       Med
MN       Med snore og trykknap

 Tilbehør
       Ingen adgang: Ingen
L       Med læbetætning

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary

 • WARIANTY WYKONANIA
 • WYMIARY I CIĘŻARY


Warianty standardowe z kwadratowymi płytami czołowymi

Wariant ØD Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant ØD VDW-Q TDV-SA-Q FD-Q TDF-SA-Q ADD-Q ADLQ DLQ ADLR-Q DLQL

AK-Uni-001

158

300 × 8

300

300

300
300

AK-Uni-002

198

400 × 16

400

400

400


400


400

AK-Uni-003

198

500 × 24

500

500

500

AK-Uni-004

248

600 × 24 625 × 24

600 625

600 625

600 625

AK-Uni-005

248

600 × 48
AK-Uni-006

248

625 × 54
AK-Uni-007

313

825 × 72
AK-Uni-008

158


250


250

AK-Uni-009

158


300AK-Uni-010

248


500


500

AK-Uni-011

313


600 625AK-Uni-012

313
600

AK-Uni-019

123

250


1


AK-Uni-020

158

300


2


AK-Uni-021

198

400


3


AK-Uni-022

248

450


4


AK-Uni-023

248

500


5


AK-Uni-024

3136


AK-Uni-025

313

600 625


7


AK-Uni-026

3138Warianty alternatywne z kwadratowymi płytami czołowymi

Wariant ØD Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant ØD VDW-Q FD-Q ADLQ DLQ

AK-Uni-004

248600<, 625<

AK-Uni-005

248

600 × 24 625 × 24

600 625

600< 625<

AK-Uni-006

248

625 × 24

625

625<

AK-Uni-010

248

500 × 24>

500>


AK-Uni-011

313

600 × 24> 625 × 24>

600> 625>


AK-Uni-012

313

600 × 24> 625 × 24>

600< 625<

600 625

AK-Uni-012

313

600 × 48>AK-Uni-027

313

625 × 24>

625>

625

AK-Uni-027

313

625 × 54>< Mniejsza średnica podłączenia

> Większa średnica podłączenia


Warianty standardowe z okrągłymi płytami czołowymi

Wariant ØD Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant ØD VDW-R TDV-SA-R FD-R TDF-SA-R ADD-R ADLR

AK-Uni-013

158

300 × 8

300

300

300AK-Uni-014

198

400 × 16

400

400

400AK-Uni-015

198

500 × 24

500

500

500AK-Uni-016

248

600 × 24 625 × 24

600 625

600 625

600 625AK-Uni-017

248

600 × 48


AK-Uni-019

123

250

1

AK-Uni-020

158

300

2

AK-Uni-021

198

400

3

AK-Uni-022

248

450

4

AK-Uni-023

248

500

5

AK-Uni-024

313


6

AK-Uni-025

313

600

7

AK-Uni-026

313


8


Warianty alternatywne z okrągłymi płytami czołowymi

Wariant ØD Płyta czołowa nawiewnika Wariant
Wariant ØD VDW-R FD-R ADLR

AK-Uni-013

1582

AK-Uni-014

1984>

AK-Uni-016

2487<

AK-Uni-017

248

600 × 24 625 × 24

600 625

7

AK-Uni-018

248

625 × 24

625

8<

AK-Uni-022

248

400 × 16>

400>


AK-Uni-024

313

500 × 24>

500>


AK-Uni-025

313

600 × 24> 625 × 24>

600> 625>


AK-Uni-025

313

600 × 48>AK-Uni-026

313

625 × 24>

625>


< Mniejsza średnica podłączenia

> Większa średnica podłączenia


Warianty standardowe z nawiewnikami RFD

Wariant ØD Płyta czołowa nawiewnika typ
Wariant ØD RFD

AK-Uni-028

98

125

AK-Uni-029

123

160

AK-Uni-030

158

200

AK-Uni-031

198

250

AK-Uni-032

248

315

AK-Uni-033

313

400


Q

Ciężary podano dla wariantu nawiewnego

R

Ciężary podano dla wariantu nawiewnego

RFD

Ciężary podano dla wariantu nawiewnego

Ciężary podano dla wariantu nawiewnego

Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • URUCHOMIENIE
 • PODSTAWOWE INFORMACJE I OZNACZENIA

Montaż i uruchomienie

 • Należy zwrócić uwagę na szczegóły montażu nawiewników
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej

Montaż i uruchomienie

 • Należy zwrócić uwagę na szczegóły montażu nawiewników
 • Poziome podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): płytę czołową nawiewnika można zdemontować i ustawić przepustnicę w dowolnym położeniu od 0 do 90°
 • Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną, króćcami do pomiaru ciśnienia i przepustnicą regulacyjną (wariant -MN): nie ma konieczności demontażu płyty czołowej nawiewnika, przepustnicę można ustawić za pomocą dwóch cięgien (białe i zielone)

Pomiar strumienia objętości powietrza

Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną i końcówką do pomiaru ciśnienia (wariant -MN) i przepustnicą regulacyjną z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza w miejscu montażu.

 • Podłączyć rurkę pomiarową do cyfrowego manometru
 • Odczytać wartość ciśnienia
 • Odczytać strumień objętości powietrza z charakterystyk lub obliczyć
 • Jeżeli to konieczne ustawić przepustnicę za pomocą cięgien


Charakterystyki dołączone są do każdej skrzynki rozprężnej AK-Uni.

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy regulator przepływu zamontowany jest na wspólnym przewodzie zasilającym kilka nawiewników może okazać się niezbędne zrównoważenie ich przepływów.

 • Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną (wariant -M): płytę czołową nawiewnika można zdemontować i ustawić przepustnicę w dowolnym położeniu od 0 do 90°
 • Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną, króćcami do pomiaru ciśnienia i przepustnicą regulacyjną (wariant -MN): nie ma konieczności demontażu płyty czołowej nawiewnika, przepustnicę można ustawić za pomocą dwóch cięgien (białe i zielone)

Pomiar strumienia objętości powietrza

Nawiewnik sufitowy z uniwersalną skrzynką rozprężną i końcówką do pomiaru ciśnienia (wariant -MN) i przepustnicą regulacyjną z cięgnami do bilansowania strumienia objętości powietrza w miejscu montażu.

 • Podłączyć rurkę pomiarową do cyfrowego manometru
 • Odczytać wartość ciśnienia
 • Odczytać strumień objętości powietrza z charakterystyk lub obliczyć
 • Jeżeli to konieczne ustawić przepustnicę za pomocą cięgien


Charakterystyki dołączone są do każdej skrzynki rozprężnej AK-Uni.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58