CA-EU-315_gc_01png.png
CA-160-KE_gc_07png.png

Króciec z przetłoczeniem

CA-160-D2_gc_06png.png

Króciec z uszczelką wargową

CK-315-AS_gc_03png.png

Króciec bosy

CA-EU-315_gc_01png.png
CA-160-KE_gc_07png.png
CA-160-D2_gc_06png.png
CK-315-AS_gc_03png.png

Typ CAH

Tłumiki okrągłe do redukcji hałasu w okrągłych przewodach systemów wentylacji i klimatyzacji

Tłumiki okrągłe wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej

 • Efekt tłumienia dzięki zjawisku absorpcji dźwięku
 • Materiałem pochłaniającym dźwięk jest niepalna wełna mineralna, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zgodnie z niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych) i dyrektywą UE 97/69/WE
 • Dane akustyczne zmierzone zgodnie z ISO 7235
 • Klasa szczelności C lub D (w zależności od wielkości) zgodnie z normą PN-EN 15727
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE 


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Króćce przyłączne z uszczelką wargową dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymaganiami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króćce bose dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Tłumiki okrągłe do redukcji szumu przepływu
 • Do redukcji szumu przepływu generowanego przez regulatory LVC, TVR, TVE i mechaniczne regulatory RN i VFC
 • Do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylatory
 • Może być stosowany jako tłumik przegłosowy do redukcji transferu dźwięku pomiędzy pomieszczeniami przez przewody wentylacyjne


Cechy charakterystyczne

 • Tłumienie wtrąceniowe zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
 • Materiał dźwiękochłonny jest niepalny
 • Grubość izolacji 25, 50 lub 100 mm
 • Szczelność obudowy D do wielkości nominalnej 400 mm włącznie
 • Szczelność obudowy C od wielkości nominalnej 450 mm


Wielkość nominalna

 • ØD: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm
 • L: 500, 1000, 1500 mm

Do regulatorów zmiennego i stałego przepływu powietrza

 • ØD: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm


Warianty wykonania

 • 025: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 25 mm
 • 050: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 50 mm
 • 100: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 100 mm

Wykonanie

Tłumiki okrągłe

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • A2: stal nierdzewna 1.4301


Typ połączenia:

 • Bez oznaczeń: obustronne króćce z przetłoczeniami
 • D2: obustronne króćce z uszczelkami
 • AS: króciec z uszczelką wargową z jednej strony i króciec bosy z drugiej strony


Części i charakterystyka

 • Okrągła obudowa
 • Perforowany przewód wewnętrzny
 • Materiał dźwiękochłonny


Cechy konstrukcyjne

 • Okrągła obudowa
  • Przewód zewnętrzny: przewód spiro, stal ocynkowana 1.0917
  • Przewód zewnętrzny: przewód gładki, stal nierdzewna 1.4301
 • Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Uszczelki wargowe dostępne do wielkości nominalnej 800
 • Maksymalne ciśnienie robocze 2000 Pa
 • Maksymalna prędkość przepływu powietrza 20 m/s
 • Maksymalna temperatura pracy 90°C


Materiały i powierzchnie

 • Przewód zewnętrzny i perforowany przewód wewnętrzny, spiro, wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917
 • Zewnętrzny gładki przewód wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Perforowany przewód wewnętrzny ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Króćce wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna 

  Zgodnie z PN-EN 13501-1, klasa ogniowa A1, niepalna
 • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zgodnie z niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych) i dyrektywą UE 97/69/W
 • Przewód wewnętrzny pokryty tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846

Normy i wytyczne

 • Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
 • Spełnione wymagania norm higienicznych VDI 6022 VDI 6022, VDI 3803 Część 1 i DIN 1946 Część 4
 • Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX): w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX): w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
 • Klasa szczelności i klasa ciśnienia zgodnie z PN-EN 15727.


Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej

Opis


Warianty wykonania

 • 025: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 25 mm
 • 050: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 50 mm
 • 100: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 100 mm

Części i charakterystyka

 • Okrągła obudowa
 • Perforowany przewód wewnętrzny
 • Materiał dźwiękochłonny

Cechy konstrukcyjne

 • Okrągła obudowa
  • Przewód zewnętrzny: przewód spiro, stal ocynkowana 1.0917
  • Przewód zewnętrzny: przewód gładki, stal nierdzewna 1.4301
 • Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Uszczelki wargowe dostępne do wielkości nominalnej 800
 • Maksymalne ciśnienie robocze 2000 Pa
 • Maksymalna prędkość przepływu powietrza 20 m/s
 • Maksymalna temperatura pracy 90°C


Wielkość nominalna

 • ØD: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm
 • L: 500, 1000, 1500 mm

Do regulatorów zmiennego i stałego przepływu powietrza

 • ØD: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Informacje techniczne

Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY

Wielkość nominalna100 – 800 mm
Ciśnienie roboczemaksymalnie 2000 Pa
Temperatura pracymaksymalnie 90 °C

Podane straty ciśnienia okrągłych tłumików dotyczą przewodów gładkich, nieprofilowanych. Ewentualne odchylenia nie mają praktycznego znaczenia. W przypadku kalkulacji sieci przewodów, jeśli długość okrągłego tłumika jest uwzględniona w całkowitej długości przewodów, nie trzeba dodawać dodatkowej długości.

Grubość izolacji 25 mm, tłumienie wtrąceniowe De [dB]

Wielkość nominalna

Długości nominalne

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

80500124815202213
8010001591730423832
100500124815202213
10010001591730423822
125500123814181911
12510001481527393219
160500

1

1371317149
16010001371325352515
200500

1

1361215117
20010001361221321912

Grubość izolacji 50 mm, tłumienie wtrąceniowe De [dB]

Wielkość nominalna

Długości nominalne

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

631252505001000200040008000
1005003581423281613
100100058142642483423
1255003471221241311
125100047122338412820
16050023611191998
160100035102034332116
2005002359171466
20010003481731251512
2505001248151034
250100023614271899
25015003492040261513
315500113712823
315100012512241276
3151500137183516129
400500113512613
400100012410221045
400150012615321387

Grubość izolacji 100 mm, tłumienie wtrąceniowe De [dB]

Wielkość nominalna

Długości nominalne

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

631252505001000200040008000
10050048121835322413
1001000616243550504124
12550047111732272011
1251000514213248453420
1605003610162822159
1601000412193043362616
200500358152517107
2001000410162838291913
25050024714221365
25010003814263221129
2501500411223843301814
31550023613191054
3151000361224271577
31515003818343520109
4005002361218833
4001000251122241255
4001500371632311787
4501000251022231145
4501500371531291577
5001000241021221044
5001500261431281466
5601500261330261255
6301500251229241044
710150024112822934
800150014102720723

 

Tłumiki okrągłe do systemów wentylacji i klimatyzacji, sztywna konstrukcja, dostępne w 14 wielkościach nominalnych z 3 grubościami izolacji
Tłumienie wtrąceniowe zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
Obudowa z izolacją akustyczną i termiczną.
Stal ocynkowana lub stal nierdzewna.
Różne typy połączenia, dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.
Klasa szczelności C lub D (w zależności od wielkości) zgodnie z normą PN-EN 15727.

Cechy charakterystyczne

 • Tłumienie wtrąceniowe zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
 • Materiał dźwiękochłonny jest niepalny
 • Grubość izolacji 25, 50 lub 100 mm
 • Szczelność obudowy D do wielkości nominalnej 400 mm włącznie
 • Szczelność obudowy C od wielkości nominalnej 450 mm

Materiały i powierzchnie

 • Przewód zewnętrzny i perforowany przewód wewnętrzny, spiro, wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917
 • Zewnętrzny gładki przewód wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Perforowany przewód wewnętrzny ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Króćce wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna

  Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zgodnie z niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych) i dyrektywą UE 97/69/W

  • Przewód wewnętrzny pokryty tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
  • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846
  • Zgodnie z PN-EN 13501-1, klasa ogniowa A1, niepalna

 • Przewód wewnętrzny pokryty tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846
 • Zgodnie z PN-EN 13501-1, klasa ogniowa A1, niepalna

Wykonanie

Tłumiki okrągłe

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • A2: stal nierdzewna 1.4301

Typ połączenia:

 • Bez oznaczeń: obustronne króćce z przetłoczeniami
 • D2: obustronne króćce z uszczelkami
 • AS: króciec z uszczelką wargową z jednej strony i króciec bosy z drugiej strony

Dane techniczne

 • Wielkość nominalna: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm
 • Grubość izolacji: 25, 50, 100 mm
 • Długość nominalna: 500, 1000, 1500 mm
 • Ciśnienie robocze: maksymalnie 2000 Pa
 • Prędkość przepływu powietrza: maksymalnie 20 m/s
 • Temperatura pracy: maksymalnie 90 °C

Dane do doboru

 • ØD [mm]
 • L [mm]
 • L1 [mm]
 • qv [m³/h]
 • De [dB]
 • Δpst [Pa]

CAHA2/D2/160×1000/50
||||||
123456
1 Typ
CAH Tłumiki okrągłe
 
2 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana (1.0917)
A2 Stal nierdzewna (1.4301)
 
3 Typ połączenia
Bez oznaczeń: obustronne króćce z przetłoczeniami
D2 Obustronne króćce z uszczelkami
AS Króciec z uszczelką wargową z jednej strony i króciec bosy z drugiej strony
 
4 Wielkość nominalna [mm]
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800
 
5 Długość nominalna [mm]
500, 1000, 1500
 
6 Grubość izolacji [mm]
25, 50, 100


Przykład zamówienia: CAH–A2/D2/160×1000/50

TypCAH
MateriałStal nierdzewna (1.4301)
Typ połączeniaObustronne króćce z uszczelkami
Wielkość nominalna [mm]160
Długość [mm]1000
Grubość izolacji [mm]50

Szczegóły montażu

 • Szczegóły montażu


Szczegóły montażu

Montaż i uruchomienie

 • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
 • Montaż w instalacjach poza pomieszczeniami wewnętrznymi wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych
 • Ze względu na swój ciężar tłumik musi być podparty m.in. przez system zawieszenia.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58