CK-315_gc_01png.png
CA-160-KE_gc_07png.png

Króciec z przetłoczeniem

CA-160-D2_gc_06png.png

Króciec z uszczelką wargową

CK-315-AS_gc_03png.png

Króciec bosy

CK-315_gc_01png.png
CA-160-KE_gc_07png.png
CA-160-D2_gc_06png.png
CK-315-AS_gc_03png.png

Typ CK

Tłumiki okrągłe z kulisą do redukcji hałasu w okrągłych przewodach systemów wentylacji i klimatyzacji

Tłumik okrągły z kulisą tłumiącą zapewnia większe tłumienie wtrąceniowe

 • Aerodynamiczna kulisa zapewnia większe tłumienie wtrąceniowe
 • Wybór różnych szerokości kulisy zapewnia możliwość najlepszego dopasowania do aplikacji
 • Efekt tłumienia dzięki zjawisku absorpcji dźwięku
 • Materiałem pochłaniającym dźwięk jest niepalna wełna mineralna, która nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zgodnie z niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych) i dyrektywą UE 97/69/WE
 • Dane akustyczne zmierzone zgodnie z ISO 7235
 • Klasa szczelności C lub D (w zależności od wielkości) zgodnie z normą PN-EN 15727.
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE

 

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Króćce przyłączne z uszczelką wargową dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymaganiami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króćce bose dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Informacje ogólne


Zastosowanie

 • Tłumiki okrągłe do redukcji szumu przepływu
 • Do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylatory
 • Może być stosowany jako tłumik przegłosowy do redukcji transferu dźwięku pomiędzy pomieszczeniami przez przewody wentylacyjne

Cechy charakterystyczne

 • Tłumienie wtrąceniowe zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
 • Wybór 2 szerokości kulis dla każdej wielkości nominalnej
  • Większe tłumienie wtrąceniowe dla szerszej kulisy
  • Mniejsza strata ciśnienia dla węższej kulisy
 • Materiał dźwiękochłonny jest niepalny
 • Grubość izolacji 50 mm lub 100 mm
 • Szczelność obudowy D do wielkości nominalnej 400 mm włącznie
 • Szczelność obudowy C od wielkości nominalnej 450 mm

Wielkość nominalna

 • ØD: 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm
 • L: 500, 1000, 1500 mm

Warianty wykonania

 • Grubość izolacji
 • 050: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 50 mm
 • 100: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 100 mm

Szerokość kulisy

 • T: 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm

Wykonanie

Tłumiki okrągłe

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • A2: stal nierdzewna 1.4301

Typ połączenia:

 • Bez oznaczeń: obustronne króćce z przetłoczeniami
 • D2: obustronne króćce z uszczelkami
 • AS: króciec z uszczelką wargową z jednej strony i króciec bosy z drugiej strony

Części i charakterystyka

 • Okrągła obudowa
 • Perforowany przewód wewnętrzny
 • Kulisa
 • Materiał dźwiękochłonny

Cechy konstrukcyjne

 • Okrągła obudowa
  • Przewód zewnętrzny: przewód spiro, stal ocynkowana 1.0917
  • Przewód zewnętrzny: przewód gładki, stal nierdzewna 1.4301
 • Kulisa
  • Aerodynamiczny kształt, stal ocynkowana 1.0917 lub stal nierdzewna 1.4301
 • Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Uszczelki wargowe dostępne do wielkości nominalnej 800
 • Maksymalne ciśnienie robocze 2000 Pa
 • Maksymalna prędkość przepływu powietrza 20 m/s
 • Maksymalna temperatura pracy 90°C

Materiały i powierzchnie

 • Kulisa wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • Przewód zewnętrzny i perforowany przewód wewnętrzny, spiro, wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917
 • Zewnętrzny gładki przewód wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Perforowany przewód wewnętrzny ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Króćce wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna

  • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zgodnie z niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych) i dyrektywą UE 97/69/W
  • Zabezpieczenie przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s

   Przewód wewnętrzny pokryty tkaniną z włókna szklanego
 • Kulisy pokryte tkaniną z włókna szklanego
  • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846

Normy i wytyczne

 • Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
 • Spełnione wymagania norm higienicznych VDI 6022 VDI 6022, VDI 3803 Część 1 i DIN 1946 Część 4
 • Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX): w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX): w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
 • Klasa szczelności i klasa ciśnienia zgodnie z PN-EN 15727.

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej


Opis

Warianty wykonania

Grubość izolacji

 • 050: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 50 mm
 • 100: tłumiki okrągłe z izolacją o grubości 100 mm

Szerokość kulisy

 • T: 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm

Części i charakterystyka

 • Okrągła obudowa
 • Perforowany przewód wewnętrzny
 • Kulisa
 • Materiał dźwiękochłonny

Cechy konstrukcyjne

 • Okrągła obudowa
  • Przewód zewnętrzny: przewód spiro, stal ocynkowana 1.0917
  • Przewód zewnętrzny: przewód gładki, stal nierdzewna 1.4301
 • Kulisa
  • Aerodynamiczny kształt, stal ocynkowana 1.0917 lub stal nierdzewna 1.4301
 • Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Uszczelki wargowe dostępne do wielkości nominalnej 800
 • Maksymalne ciśnienie robocze 2000 Pa
 • Maksymalna prędkość przepływu powietrza 20 m/s
 • Maksymalna temperatura pracy 90°C

Wielkość nominalna

 • ØD: 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm
 • L: 500, 1000, 1500 mm


Informacje techniczne

Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • Dane techniczne
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY

Wielkość nominalna250 – 1000 mm
Ciśnienie roboczemaksymalnie 2000 Pa
Temperatura pracymaksymalnie 90 °C

Podane straty ciśnienia dla okrągłych tłumików różnią się w zależności od szerokości kulisy i średnicy przewodu.

Grubość izolacji 50 mm, tłumienie wtrąceniowe De [dB]

Wielkość nominalna

Długość nominalna

Szerokość kulisy

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

25050050125102023158
2505001002371223282113
25010005035101938443015
250100010046142344504026
25015005047152850504322
250150010069203350505037
315500501249192194
315500100236102423166
315100050249173640188
315100010045112047452512
31515005035122450502511
315150010068162950503718
4005001001147171783
4005001503613243525169
4001000100237143232156
4001000150611244550483017
40015001003410214647229
4001500150815355050504425

Grubość izolacji 100 mm, tłumienie wtrąceniowe De [dB]

Wielkość nominalna

Długość nominalna

Szerokość kulisy

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

250500501591643463319
25050010026111826292517
25010005039173043463319
2501000100411203550504933
250150050413254422241710
2501500100616295050505048
3155005014815182095
315500100259162322137
3151000502815283438189
3151000100410173144432614
315150050311214150502614
3151500100614254550503720
40050010013612211585
400500150248162418128
400100010025122340291610
400100015047163246352315
400150010037183350422315
4001500150611244650503321
45050010012511181264
45050015022613211585
45010001002310223522128
450100015044122541281610
450150010034153150321712
450150015056173650412315
50050015012612181375
50050020023714201597
500100015024112335241410
500100020045132638291813
500150015036163350352115
500150020057183850422619
56050015013612141065
56050020024713161376
56010001502612232820119
560100020047132531241411
560150015039183340291613
5601500200510193645352016
6305002001261214965
63050025023714161186
630100020024112427171210
630100025035132631211512
630150020036163439251815
630150025058193845302118
7105002001251212755
7105002502261313865
71010002002310232314109
710100025034112525161110
710150020035143334201513
710150025056173637231615
8005002501261211755
8005003002371213765
80010002502412232213109
800100030035132425141110
800150025026173332181513
800150030058193536201615
900500250126119644
9005003002261210654
9001000250241121181188
9001000300341223201198
900150025025163126161211
900150030046183328171312
1000500300126118554
10001000300341220161097
1000150030046182924141311

Strata ciśnienia Δpt [Pa]

Wielkość nominalna

Szerokość kulisy

qv

Długość nominalna

l/s

m3/h

500

1000

1500

2505019470091010
250100194700374244
250503331200252829
2501003331200109121127
315503331200344
3151003331200445
3155010003600262931
31510010003600323537
4001003891400121314
4001503891400192122
4001008333000546063
4001508333000859499
4501006112200182021
4501506112200262930
45010011114000606670
45015011114000849398
5001507782800101111
5002007782800212325
50015015565600384244
50020015565600849398
56015010003600101111
56020010003600182021
56015022228000455052
560200222280008695100
63020012504500141617
63025012504500303435
63020020837500394345
63025020837500849398
71020015565600111213
71025015565600171920
710200347212500546063
710250347212500839296
8002502000720091010
80030020007200171920
800250450016200434850
800300450016200849398
90025025009000111213
90030025009000161819
900250583321000576367
9003005833210008695100
1000300312511250192223
10003006667240008796101

Tłumiki okrągłe z kulisą tłumiącą do systemów wentylacji i klimatyzacji, sztywna konstrukcja, dostępne w 11 wielkościach nominalnych z 2 grubościami izolacji.
Tłumienie wtrąceniowe zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
Obudowa z izolacją akustyczną i termiczną.
Stal ocynkowana lub stal nierdzewna.
Aerodynamiczny kształt kulis zapewnia zoptymalizowane straty ciśnienia.
Wybór szerokości kulis w celu zoptymalizowania straty ciśnienia i tłumienia wtrąceniowego.
Różne typy połączenia, dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.
Klasa szczelności C lub D (w zależności od wielkości) zgodnie z normą PN-EN 15727.

Cechy charakterystyczne

 • Tłumienie wtrąceniowe zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
 • Wybór 2 szerokości kulis dla każdej wielkości nominalnej
  • Większe tłumienie wtrąceniowe dla szerszej kulisy
  • Mniejsza strata ciśnienia dla węższej kulisy
 • Materiał dźwiękochłonny jest niepalny
 • Grubość izolacji 50 mm lub 100 mm
 • Szczelność obudowy D do wielkości nominalnej 400 mm włącznie
 • Szczelność obudowy C od wielkości nominalnej 450 mm


Materiały i powierzchnie

 • Kulisa wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • Przewód zewnętrzny i perforowany przewód wewnętrzny, spiro, wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917
 • Zewnętrzny gładki przewód wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Perforowany przewód wewnętrzny ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Króćce wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna

  • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
  • Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zgodnie z niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych) i dyrektywą UE 97/69/W
  • Zabezpieczenie przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s

   Przewód wewnętrzny pokryty tkaniną z włókna szklanego
 • Kulisy pokryte tkaniną z włókna szklanego
  • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846

Wykonanie

Tłumiki okrągłe

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • A2: stal nierdzewna 1.4301

Typ połączenia:

 • Bez oznaczeń: obustronne króćce z przetłoczeniami
 • D2: obustronne króćce z uszczelkami
 • AS: króciec z uszczelką wargową z jednej strony i króciec bosy z drugiej strony

Dane techniczne

 • Wielkość nominalna: 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm
 • Grubość izolacji: 50, 100 mm
 • Długość nominalna: 500, 1000, 1500 mm
 • Ciśnienie robocze: maksymalnie 2000 Pa
 • Prędkość przepływu powietrza: maksymalnie 20 m/s
 • Temperatura pracy: maksymalnie 90 °C

Dane do doboru

 • ØD [mm]
 • L [mm]
 • L1 [mm]
 • qv [m³/h]
 • De [dB]
 • Δpst [Pa]

CKA2/D2/315×1500/10050
|||||||
1234567
1 Typ
CK Tłumik okrągły z kulisą
 
2 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana (1.0917)
A2 Stal nierdzewna (1.4301)
 
3 Typ połączenia
Bez oznaczeń: obustronne króćce z przetłoczeniami
D2 Obustronne króćce z uszczelkami
AS Króciec z uszczelką wargową z jednej strony i króciec bosy z drugiej strony
 
4 Wielkość nominalna [mm]
250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000
 
5 Długość nominalna [mm]
500, 1000, 1500
 
6 Grubość izolacji [mm]
50, 100
 
7 Szerokość kulisy [mm]
50, 100, 150, 200, 250, 300


Przykład zamówienia: CK–A2/D2/315×1500/100–50

MateriałStal ocynkowana (1.0917)
MateriałStal nierdzewna (1.4301)
Typ połączeniaObustronne króćce z uszczelkami
Wielkość nominalna [mm]315
Długość [mm]1500
Grubość izolacji [mm]100
Szerokość kulisy [mm]50

Szczegóły montażu

 • Szczegóły montażu


Szczegóły montażu

Montaż i uruchomienie

 • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
 • Montaż w instalacjach poza pomieszczeniami wewnętrznymi wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych
 • Ze względu na swój ciężar tłumik musi być podparty m.in. przez system zawieszenia.

POBRANIE

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58