LISTA KONTROLNA OCZYSZCZACZY POWIETRZA

Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem

DLACZEGO FILTRY HEPA WYZNACZAJĄ STANDARD?

Filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air) są znane i sprawdzane w wielu aplikacjach od lat. Ich działanie jest opisane w uznanych międzynarodowych normach. W standardach określono także procedury testowe, którym filtry są poddawane. Skuteczność separacji podczas pracy wzrasta a prosta mechanika procesu filtracji w połączeniu z solidnością wykonania gwarantuje bezawaryjną pracę. Filtry HEPA są znacznie bardziej energooszczędne niż inne technologie uzdatniania powietrza, ponadto mogą pracować nawet przez kilka lat bez utraty sprawności działania. Ze względów higienicznych VDI 6022 zaleca wymianę głównego filtra dopiero po około dwóch latach. Jednak w wielu zastosowaniach filtry HEPA są używane znacznie dłużej. Filtry HEPA firmy TROX są wykonane z materiałów, które można łatwo zutylizować razem z odpadami komunalnymi.

TROX Air purifier – minimalizacja ryzyka zakażenia PL

H13 CZY H14: KTÓRE FILTRY SĄ LEPSZE?

Obudowy z filtrem HEPA klasy H13 są doskonałe do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach. Są one standardowo stosowane w salach operacyjnych lub pomieszczeniach czystych (np. w produkcji mikroprocesorów) i niezawodnie zatrzymują 99,95% wszystkich skażonych wirusami aerozoli w pomieszczeniu. Filtry H14 osiągają sprawność 99,995%, ale ich zastosowanie wiąże się też z prawie dwukrotnie większym zużyciem energii niż dla filtrów H13. Filtry H14 oferują niezauważalną w praktyce przewagę skuteczności filtracji w normalnych, niemedycznych zastosowaniach.

TROX Air purifier – wyjątkowo wytrzymałe filtry PL

JAK GŁOŚNY JEST OCZYSZCZACZ POWIETRZA W POMIESZCZENIU?

Nie wszyscy producenci dostarczają wystarczających informacji na temat poziomu hałasu ich urządzeń. Aby dostarczyć jednoznacznych informacji, poziom hałasu musi być zawsze wyrażony jako poziom mocy akustycznej LwA lub alternatywnie jako poziom ciśnienia akustycznego LpA. Określenie poziomu ciśnienia akustycznego LpA wymaga jednak uwzględnienia zależnego od różnych czynników tłumienia pomieszczenia. Ponadto dane dotyczące hałasu zawsze zależą od ilości powietrza nawiewanego i znacznie się różnią, w zależności od poziomu wydajności, z którym pracuje urządzenie. Zawsze należy upewnić się, że informacje o wartościach hałasu i strumieniach przepływu odpowiadają wymaganiom. Dodatkowo należy sprawdzić, czy urządzenie podczas pracy z większą wydajnością pozostaje wystarczająco ciche.

TROX Air purifier – cicha praca PL

DLACZEGO NIE MNIEJSZE URZĄDZENIA? 

Mniejsze, a zarazem niższe urządzenia wprowadzają oczyszczone powietrze na wysokości ciała lub głowy przebywających w pomieszczeniu osób. Wywołuje to przepływ powietrza. Jeżeli w tym strumieniu powietrza znajduje się zarażona osoba, wirusy mogą rozprzestrzeniać się w pomieszczeniu razem ze strumieniem oczyszczonego powietrza. Kolejną wadą w kompaktowych oczyszczaczach powietrza jest to, że podzespoły muszą być pomieszczone w znacznie mniejszej przestrzeni. W związku z tym filtry mają mniejszą powierzchnię (również pojemność) i dlatego wymagają częstszej wymiany. Z konstrukcji wynika także mniejsza możliwa ilość wymian powietrza. Dlatego kompaktowe oczyszczacze powietrza są odpowiednie tylko do bardzo małych pomieszczeń. W większości przypadków brakuje również odpowiedniej izolacji akustycznej, co w konsekwencji przekłada się na znacznie głośniejszą pracę takich urządzeń.

TROX Air purifier - bezpieczny rozdział powietrza PL

DLACZEGO NIE NEUTRALIZOWAĆ WIRUSÓW PROMIENIOWANIEM UV?

Niektórzy producenci używają dodatkowych technologii, takich jak promieniowanie UV, do neutralizacji wirusów na filtrze. Tego typu procesy, przy normalnym, niemedycznym zastosowaniu, były testowane tylko w niewielkim stopniu. Często nie są określone standardowe procedury testowe, za pomocą których można ocenić wpływ światła UV na różne cząstki. W zależności od zastosowanej technologii lamp mogą powstawać szkodliwe dla ludzi odpady, które wraz z powietrzem będą wracać do pomieszczenia. Co więcej, funkcja ta musi być monitorowana w sposób ciągły, ponieważ lampy UV mają znacznie krótszą żywotność niż filtry HEPA. Lampy UV zazwyczaj zawierają rtęć i należy je utylizować oddzielnie. Technologia UV wiąże się z wiekszym zużyciem energii niż w przypadku stosowania filtrów HEPA. Ponadto światło UV o określonej długości fal jest szkodliwe dla ludzi. W związku z tym stosując tego typu urządzenia należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

CZY WIRUSY W FILTRZE TRZEBA NEUTRALIZOWAĆ? 

Wirusy są bezpiecznie zatrzymane na powierzchni filtra. Eksperci odkryli, że patogen COVID-19 pozostaje aktywny na powierzchni filtra przez maksymalnie 4 dni - nawet w idealnych dla wirusów warunkach. Podobnie jak na każdej innej powierzchni w pomieszczeniu. Dlatego dotknięcie filtra nie jest bardziej niebezpieczne niż dotknięcie klamki drzwi lub kranu.

W przeciwieństwie do innych producentów firma TROX unika zatem niepotrzebnego kroku neutralizacji wirusów w filtrze, np. przez ogrzewanie lub promieniowanie UV. Procesy te zużywają dodatkową energię. Ponadto nie można jednoznacznie wykazać ich skutków. W związku z tym żadne stowarzyszenie nie wydało zaleceń dotyczących stosowania tego powyższych technologii w systemach wentylacji i klimatyzacji.  

TROX Air purifier – minimalizacja ryzyka zakażenia PL
Zapytanie ofertowe

* obowiązkowe
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59