TEMAT: informacja o połączeniu spółek i zmianie nazwy

powrót
data

12-08-2015

temat

firma

 Szanowni Państwo,

 Informujemy, że w dniu 12.08.2015 Zgromadzenia Wspólników Spółek RC Polska Sp. z o.o. oraz BSH Technik Polska Sp. z o.o. podjęły uchwałę o połączeniu spółek.

Połączenie nastąpiło dn.06.10.2015r. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki RC Polska Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę BSH Technik Polska Sp. z o.o.(spółka przejmująca).

W wyniku połączenia z dniem 06.10.2015 r. spółka BSH Technik Polska Sp. z o.o. stała się stroną wszystkich umów pomiędzy Państwem a  spółką RC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa i wszystkie zobowiązania RC Polska Sp. z o.o. stały  się z dniem połączenia prawami i zobowiązaniami BSH Technik Polska Sp. z o.o.

Skutek ten nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:

BSH Technik Polska Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

NIP: 113-03-37-767

REGON: 011948265

KRS: 0000183704

Wysokość kapitału zakładowego: 250 000 PLN

Konto: Bank PeKaO S.A. nr: 09 1240 6247 1111 0000 4977 9844

Zarząd: Udo Jung, Ludger Bökmann, Reinhard Grill, Thomas Mosbacher, Piotr Urasiński.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby od dnia 06.10.2015 r. wszystkie dokumenty (w tym Faktury, jeśli są wystawiane), zawierały w/w dane BSH Technik Polska Sp. z o.o. W przeciwnym wypadku dokumenty mogą wymagać korekty.

Dla Państwa, jako naszych klientów, fakt ten nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klienta. Nasza dotychczasowa oferta produktów również pozostaje niezmieniona. Nie planuje się także żadnych zmian kadrowych i pod tym względem wszystko zostaje tak jak było do tej pory. Wszystkie znane Państwu osoby kontaktowe jak zawsze służą radą i pomocą.

Spodziewamy się dalszej dobrej współpracy z Państwem. Oczywiście w razie jakichkolwiek wątpliwości z Państwa strony proszę zwracać się do nas, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

z wyrazami szacunku

Piotr Urasiński
Prezes Zarządu 
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59