00145346_0
AG


00145346_0

A*, D* – KRATKA WENTYLACYJNA

Wyposażenie do kratek wentylacyjnych, wykonane z blachy stalowej, do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku wypływu powietrza

Ręcznie regulowane kierownice powietrza

 • Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza
 • Regulacja kierunku wypływu powietrza
 • Przepustnica szczelinowa z kierownicami powietrza

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Wyposażenie dodatkowe do kratek wentylacyjnych:
 • Do bilansowania strumieni objętości powietrza i/lub regulacji kierunku nawiewu
 • Przepustnica regulacyjna ułatwia wymagane przed uruchomieniem bilansowanie strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Drugi rząd kierownic ustawionych pod kątem 90° do pierwszego rzędu kierownic pozwala na zmianę kierunku nawiewanego powietrza
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Zastosowanie

 • Wyposażenie dodatkowe do kratek wentylacyjnych:
 • Do bilansowania strumieni objętości powietrza i/lub regulacji kierunku nawiewu
 • Przepustnica regulacyjna ułatwia wymagane przed uruchomieniem bilansowanie strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Drugi rząd kierownic ustawionych pod kątem 90° do pierwszego rzędu kierownic pozwala na zmianę kierunku nawiewanego powietrza
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Opis

Warianty wykonania

 • AG: Przepustnica wielopłaszczyznowa z przeciwbieżnymi lamelami
 • AS: Przepustnica szczelinowa
 • D: Kierownice powietrza
 • DG: Przepustnica wielopłaszczyznowa przeciwbieżna i drugi rząd kierownic

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • AG: Przepustnica wielopłaszczyznowa z przeciwbieżnymi lamelami
 • AS: Przepustnica szczelinowa
 • D: Kierownice powietrza
 • DG: Przepustnica wielopłaszczyznowa przeciwbieżna i drugi rząd kierownic

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary

Wyposażenie określane jest w kodach zamówieniowych kratek wentylacyjnych.

-AG

Zastosowanie

 • Do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • Przepustnica regulacyjna ułatwia wymagane przed uruchomieniem bilansowanie strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Cechy charakterystyczne

 • Przeciwbieżne lamele
 • Regulowana i ustawiana za pomocą śrub

-AS

Zastosowanie

 • Do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • Przepustnica regulacyjna ułatwia wymagane przed uruchomieniem bilansowanie strumieni objętości powietrza, zalecana zwłaszcza do wywiewu
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Cechy charakterystyczne

 • Przepustnica szczelinowa z kierownicami powietrza
 • Regulowana i ustawiana za pomocą śrub

-D

Zastosowanie

 • Regulacja kierunku wypływu powietrza, do nawiewu
 • Drugi rząd kierownic ustawionych pod kątem 90° do pierwszego rzędu kierownic pozwala na zmianę kierunku nawiewanego powietrza
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza

-DG

Zastosowanie

 • Do bilansowania strumieni objętości powietrza i dodatkowo regulacji kierunku wypływu, zalecana do nawiewu
 • Przepustnica regulacyjna ułatwia wymagane przed uruchomieniem bilansowanie strumieni objętości powietrza
 • Drugi rząd kierownic ustawionych pod kątem 90° do pierwszego rzędu kierownic pozwala na zmianę kierunku nawiewanego powietrza
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Cechy charakterystyczne

 • Bilansowanie strumieni objętości powietrza: przepustnica wielopłaszczyznowa, przeciwbieżna
 • Regulacja kierunku wypływu: przestawiane kierownice powietrza
 • Regulowana i ustawiana za pomocą śrub

Wyposażenie określane jest w kodach zamówieniowych kratek wentylacyjnych.

-AG

Zastosowanie

 • Do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • Przepustnica regulacyjna ułatwia wymagane przed uruchomieniem bilansowanie strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Cechy charakterystyczne

 • Przeciwbieżne lamele
 • Regulowana i ustawiana za pomocą śrub

-AS

Zastosowanie

 • Do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • Przepustnica regulacyjna ułatwia wymagane przed uruchomieniem bilansowanie strumieni objętości powietrza, zalecana zwłaszcza do wywiewu
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Cechy charakterystyczne

 • Przepustnica szczelinowa z kierownicami powietrza
 • Regulowana i ustawiana za pomocą śrub

-D

Zastosowanie

 • Regulacja kierunku wypływu powietrza, do nawiewu
 • Drugi rząd kierownic ustawionych pod kątem 90° do pierwszego rzędu kierownic pozwala na zmianę kierunku nawiewanego powietrza
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza

-DG

Zastosowanie

 • Do bilansowania strumieni objętości powietrza i dodatkowo regulacji kierunku wypływu, zalecana do nawiewu
 • Przepustnica regulacyjna ułatwia wymagane przed uruchomieniem bilansowanie strumieni objętości powietrza
 • Drugi rząd kierownic ustawionych pod kątem 90° do pierwszego rzędu kierownic pozwala na zmianę kierunku nawiewanego powietrza
 • Nie ma konieczności demontażu kratki wentylacyjnej w celu regulacji

Cechy charakterystyczne

 • Bilansowanie strumieni objętości powietrza: przepustnica wielopłaszczyznowa, przeciwbieżna
 • Regulacja kierunku wypływu: przestawiane kierownice powietrza
 • Regulowana i ustawiana za pomocą śrub

Wyposażenie do kratek wentylacyjnych trox_blau20 Typ kratki wentylacyjnej Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe trox_blau20 Typ kratki wentylacyjnej -AG -AS -D -DG trox_blau20 Typ kratki wentylacyjnej Przepustnica wielopłaszczyznowa Przepustnica szczelinowa Regulacja kierunku wypływu powietrza Przepustnica regulacyjna Regulacja kierunku wypływu powietrza trox_blau_20_CMYK

Montaż w ścianach, parapetach lub przewodach prostokątnych

trox_blau_20_CMYK
trox_blau_20_CMYK
trox_blau_20_CMYK
trox_blau_20_CMYK
trox_blau_20_CMYK

X-GRILLE Cover

trox_blau_20_CMYK

X-GRILLE Basic

trox_blau_20_CMYK

ASL

trox_blau_20_CMYK

AT

trox_blau_20_CMYK

VAT

trox_blau_20_CMYK

AH


trox_blau_20_CMYK

AWT


trox_blau_20_CMYK

SL

trox_blau_20_CMYK

TR

trox_blau_20_CMYK

TRS

Wyposażenie do kratek wentylacyjnych

Typ kratki wentylacyjnej Wyposażenie dodatkowe
Typ kratki wentylacyjnej -AG -AS -D -DG
Typ kratki wentylacyjnej Przepustnica wielopłaszczyznowa Przepustnica szczelinowa Regulacja kierunku wypływu powietrza Przepustnica regulacyjna Regulacja kierunku wypływu powietrza

Montaż w ścianach, parapetach lub przewodach prostokątnych

X-GRILLE Cover

X-GRILLE Basic

ASL

AT

VAT

AH


AWT


SL

TR

TRS


W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

-AG trox_blau20 H L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] trox_blau20 H 225 325 425 525 625 825 1025 1225 trox_blau20 H m m m m m m m m trox_blau20 mm kg kg kg kg kg kg kg kg trox_blau20

75

0,4

0,5

0,7

0,8

1,0

1,3

1,6

1,9

trox_blau20

125

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,9

2,3

trox_blau20

225

0,7

0,9

1,1

1,4

1,6

2,1

2,5

3,0

trox_blau20

325


1,2

1,4

1,7

2,0

2,6

3,2

3,8

trox_blau20

425

2,5

3,2

3,9

4,6

trox_blau20

5254,5

5,3

-AS trox_blau20 H L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] trox_blau20 H 225 325 425 525 625 825 1025 1225 trox_blau20 H m m m m m m m m trox_blau20 mm kg kg kg kg kg kg kg kg trox_blau20

75

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,1

1,3

trox_blau20

125

0,4

0,6

0,8

0,9

1,1

1,4

1,8

2,1

trox_blau20

225

0,8

1,0

1,3

1,6

1,9

2,5

3,0

3,6

trox_blau20

325


1,5

1,9

2,3

2,7

3,5

4,3

5,1

trox_blau20

425

3,8

4,9

6,0

7,2

trox_blau20

5257,3

8,7

-D trox_blau20 H L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] trox_blau20 H 225 325 425 525 625 825 1025 1225 trox_blau20 H m m m m m m m m trox_blau20 mm kg kg kg kg kg kg kg kg trox_blau20

75

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

0,7

0,9

1,0

trox_blau20

125

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,2

1,4

trox_blau20

225

0,4

0,6

0,7

0,9

1,0

1,4

1,7

2,0

trox_blau20

325


0,7

0,9

1,2

1,4

1,8

2,2

2,7

trox_blau20

425

1,7

2,3

2,8

3,3

trox_blau20

5253,3

4,0

-DG trox_blau20 H L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] L [mm] trox_blau20 H 225 325 425 525 625 825 1025 1225 trox_blau20 H m m m m m m m m trox_blau20 mm kg kg kg kg kg kg kg kg trox_blau20

75

0,4

0,6

0,8

0,9

1,1

1,5

1,8

2,1

trox_blau20

125

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,9

2,4

2,8

trox_blau20

225

0,8

1,2

1,5

1,8

2,2

2,8

3,5

4,1

trox_blau20

325


1,6

2,0

2,4

2,9

3,7

4,6

5,5

trox_blau20

425

3,6

4,6

5,7

6,8

trox_blau20

5256,8

8,1

-AG

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

75

0,4

0,5

0,7

0,8

1,0

1,3

1,6

1,9

125

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,9

2,3

225

0,7

0,9

1,1

1,4

1,6

2,1

2,5

3,0

325


1,2

1,4

1,7

2,0

2,6

3,2

3,8

425

2,5

3,2

3,9

4,6

5254,5

5,3


-AS

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

75

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,1

1,3

125

0,4

0,6

0,8

0,9

1,1

1,4

1,8

2,1

225

0,8

1,0

1,3

1,6

1,9

2,5

3,0

3,6

325


1,5

1,9

2,3

2,7

3,5

4,3

5,1

425

3,8

4,9

6,0

7,2

5257,3

8,7


-D

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

75

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

0,7

0,9

1,0

125

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,2

1,4

225

0,4

0,6

0,7

0,9

1,0

1,4

1,7

2,0

325


0,7

0,9

1,2

1,4

1,8

2,2

2,7

425

1,7

2,3

2,8

3,3

5253,3

4,0


-DG

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

75

0,4

0,6

0,8

0,9

1,1

1,5

1,8

2,1

125

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,9

2,4

2,8

225

0,8

1,2

1,5

1,8

2,2

2,8

3,5

4,1

325


1,6

2,0

2,4

2,9

3,7

4,6

5,5

425

3,6

4,6

5,7

6,8

5256,8

8,1


Uruchomienie

 • Uruchomienie

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58