00131780_0
Z-LVS


00131780_0

Z-LVS

Do nawiewu powietrza

Okrągłe zawory wentylacyjne z ręcznie regulowaną szerokością szczeliny

 • Wielkości nominalne 100, 125, 160, 200 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza 10 – 90 l/s lub 36 – 324 m³/h
 • Płyta nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do montażu w sufitach i ścianach
 • Łatwy montaż
 • Ustawianie strumienia objętości powietrza poprzez łatwe obracanie tarczy zaworu
 • Ekonomiczne rozwiązanie do małych pomieszczeń

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Zawory typu Z-LVS stosowane są jako urządzenia nawiewne w małych pomieszczeniach
 • Poziomy, radialny wypływ powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do montażu w ścianach i sufitach podwieszonych

Cechy charakterystyczne

 • Ustawianie strumienia objętości powietrza poprzez obracanie tarczy zaworu
 • Łatwy montaż

Wielkości nominalne

 • 100, 125, 160, 200

Zastosowanie

 • Zawory typu Z-LVS stosowane są jako urządzenia nawiewne w małych pomieszczeniach
 • Poziomy, radialny wypływ powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do montażu w ścianach i sufitach podwieszonych

Cechy charakterystyczne

 • Ustawianie strumienia objętości powietrza poprzez obracanie tarczy zaworu
 • Łatwy montaż

Wielkości nominalne

 • 100, 125, 160, 200

Opis

Cechy charakterystyczne

 • Tarcza zaworu z gwintowanym prętem i nakrętką
 • Rama zaworu z nawierconą poprzeczką do montażu gwintowanego pręta
 • Ramka montażowa przytrzymująca tarczę zaworu

Materiały

 • Obudowa i tarcza zaworu z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka montażowa, poprzeczka, pręt gwintowany i nakrętka ze stali ocynkowanej
 • Uszczelka z gąbki
 • Obudowa i tarcza zaworu lakierowana proszkowo RAL 9010, biały

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Cechy charakterystyczne

 • Tarcza zaworu z gwintowanym prętem i nakrętką
 • Rama zaworu z nawierconą poprzeczką do montażu gwintowanego pręta
 • Ramka montażowa przytrzymująca tarczę zaworu

Materiały

 • Obudowa i tarcza zaworu z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka montażowa, poprzeczka, pręt gwintowany i nakrętka ze stali ocynkowanej
 • Uszczelka z gąbki
 • Obudowa i tarcza zaworu lakierowana proszkowo RAL 9010, biały

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Order Code

 • Funkcja
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • ORDER CODE

Zasada działania

Zawór powietrza nawiewanego kieruje strumień powietrza do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury powiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie spada. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefie przebywania ludzi, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Częścią zaworu nawiewnego Z-LVS jest możliwa do obracania tarcza. Poziomy, radialny wypływ powietrza.

Umożliwia to ustawianie strumienia objętości powietrza podczas uruchomienia.

Zasada działania

Zawór powietrza nawiewanego kieruje strumień powietrza do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury powiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie spada. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefie przebywania ludzi, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Częścią zaworu nawiewnego Z-LVS jest możliwa do obracania tarcza. Poziomy, radialny wypływ powietrza.

Umożliwia to ustawianie strumienia objętości powietrza podczas uruchomienia.


Wielkości nominalne

100, 125, 160, 200 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

10 – 30 l/s or 36 – 108 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza

25 – 90 l/s lub 90 – 324 m³/h


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Z-LVS/100, Z-LVS/125, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Szerokość szczeliny
Wielkość nominalna V 12 mm 10 mm 8 mm
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

100

10

36

9

<15

11

<15

14

<15

100

15

54

20

23

24

24

32

27

100

20

72

35

31

42

33

57

36

100

25

90

54

38

66

40

89

43

125

10

36

5

<15

7

<15

11

<15

125

15

54

10

<15

15

<15

24

17

125

20

72

18

17

27

21

43

26

125

25

90

28

23

43

28

67

33


Z-LVS/160, Z-LVS/200, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Szerokość szczeliny
Wielkość nominalna V 20 mm 15 mm 10 mm
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

160

20

72

5

<15

8

<15

22

19

160

30

108

11

<15

19

21

49

32

160

40

144

20

24

34

30

87

42

160

50

180

31

31

53

38

135

49

200

30

108

4

<15

8

<15

14

<15

200

50

180

12

<15

21

19

40

26

200

70

252

24

25

41

30

78

36

200

90

324

40

33

68

38

129

44


Okrągłe zawory talerzowe stosowane jako elementy do nawiewu powietrza szczególnie w małych pomieszczeniach. Do montażu w ścianach i sufitach podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z obudowy z poprzeczką, tarczy zaworu z gwintowanym prętem i ramki montażowej.

Obracanie tarczy zaworu umożliwia ustawianie strumieni objętości powietrza. Nastawę zaworu można zablokować nakrętką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Ustawianie strumienia objętości powietrza poprzez obracanie tarczy zaworu
 • Łatwy montaż

Materiały

 • Obudowa i tarcza zaworu z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka montażowa, poprzeczka, pręt gwintowany i nakrętka ze stali ocynkowanej
 • Uszczelka z gąbki
 • Obudowa i tarcza zaworu lakierowana proszkowo RAL 9010, biały

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 100, 125, 160, 200 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 10 – 30 l/s lub 36 – 108 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza: 25 do 90 l/s lub 90 do 324 m³/h

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]

Okrągłe zawory talerzowe stosowane jako elementy do nawiewu powietrza szczególnie w małych pomieszczeniach. Do montażu w ścianach i sufitach podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z obudowy z poprzeczką, tarczy zaworu z gwintowanym prętem i ramki montażowej.

Obracanie tarczy zaworu umożliwia ustawianie strumieni objętości powietrza. Nastawę zaworu można zablokować nakrętką.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Ustawianie strumienia objętości powietrza poprzez obracanie tarczy zaworu
 • Łatwy montaż

Materiały

 • Obudowa i tarcza zaworu z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka montażowa, poprzeczka, pręt gwintowany i nakrętka ze stali ocynkowanej
 • Uszczelka z gąbki
 • Obudowa i tarcza zaworu lakierowana proszkowo RAL 9010, biały

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 100, 125, 160, 200 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 10 – 30 l/s lub 36 – 108 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza: 25 do 90 l/s lub 90 do 324 m³/h

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

00227992_0

 Type
Z-LVS Extract air valve

 

 Nominal size [mm]
100
125
160
200

Wymiary i ciężary

 • Wymiary i ciężary
Z-LVS

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • SZCZEGÓŁY MONTAŻU
 • Uruchomienie
 • PODSTAWOWE INFORMACJE I OZNACZENIA
Installation flush with the wall or ceiling, with installation subframe 00153318_0


Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany ze ścianą lub sufitem
 • Ustawienie strumienia objętości powietrza można przeprowadzić obracając tarczą zaworu do osiągnięcia wymaganego położenia a następnie dokręcić nakrętkę blokując tarczę w żądanym położeniu


Rysunek schematyczny przedstawiający sposób montażu.

Otwór montażowy

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż zlicowany ze ścianą lub sufitem
 • Ustawienie strumienia objętości powietrza można przeprowadzić obracając tarczą zaworu do osiągnięcia wymaganego położenia a następnie dokręcić nakrętkę blokując tarczę w żądanym położeniu


Rysunek schematyczny przedstawiający sposób montażu.

Adjustment range 00206928_0
Nominal size 100: max = 12 mm
Nominal size 125: max = 15 mm
Nominal size 160, 200: max = 20 mm


Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica nawiewnika

L₁ [mm]

Długość obudowy zaworu

L₂ [mm]

Długość zabudowy

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica nawiewnika

L₁ [mm]

Długość obudowy zaworu

L₂ [mm]

Długość zabudowy

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58