Typ NL | TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
small_tab1_Serie NL
small_tab2_Serie NL
small_tab1_Serie NL
small_tab2_Serie NL

Typ NL

Czerpnie tłumiące typ NL zostały zaprojektowane do użytku w systemach wentylacji i klimatyzacji. Zapewniają dobrą ochronę przed deszczem i zabezpieczają przed dostępem ptaków i innych małych zwierząt do instalacji, jednak zastosowana żaluzja nie stanowi całkowitej bariery dla wpływów atmosferycznych . Zewnętrzna czerpnia tłumiąca typ NL jest szczególnie polecana do stosowania w przypadku, gdy ochrona przed wpływami atmosferycznymi i hałasem połączona jest z redukcją dostępnej głębokości zabudowy. Dostępna w wykonaniu podwójnym dla zwiększonych wymagań akustycznych – typ NLH lub z płytą zaślepiającą.(czerpnia ślepa)- typ NLD, dla zapewnienia jednorodnego wyglądu fasady. Dostępna w wykonaniu stalowym lub aluminiowym.

Opis urządzenia 

  • Czerpnia zewnętrzna tłumiąca hałas
  • Zapewnia zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi i tłumienie hałasu przy zredukowanej głębokości zabudowy
  • W przypadku podwyższonych wymogów akustycznych czerpnia dostępna jest w wykonaniu podwójnym
  • Dostępna wersja bez izolacji akustycznej z płytą zaślepiającą, montowana w celu zapewnienia wizualnej jednorodności elewacji


Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59