00133392_0
AWT-A/825×225


00133392_0

Typ AWT

Odporne na uderzenia piłką kratki z aluminium, z ustawionymi na stałe poziomymi kierownicami

Kratki wentylacyjne ze specjalnie profilowanymi kierownicami (przekrój prostokątny)

 • Wielkości nominalne 325 × 125 – 1225 × 325 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza 17 – 950 l/s lub 61 – 3420 m³/h
 • Płyta czołowa kratki z aluminium, powierzchnia anodowana
 • Testowane pod kątem montażu w salach gimnastycznych
 • Ramka czołowa o szerokości 30 mm z nawiercanymi otworami


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Ramka montażowa

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Kratki wentylacyjne typu AWT do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Do sal gimnastycznych
 • Spełnione wymagania odporności na uderzenia według normy DIN 18032, part 3.
 • Bezpośredni nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K
 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Cechy charakterystyczne

 • Kierownice ustawione na stałe
 • Nawiercane otwory

Wielkości nominalne

 • Długość nominalna: 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
 • Wysokość nominalna: 125, 225, 325 mm


Inne wymiary na życzenie

Opis

Cechy charakterystyczne

 • Ramka o profilu prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami
 • Poziome kierownice ustawione na stałe
 • Montowana fabrycznie uszczelka na obwodzie
 • Pionowa poprzeczka w kratkach o długości nominalnej powyżej 625 mm

Wyposażenie

 • AG, AS, D, DG: Do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Akcesoria

 • Ramka montażowa: umożliwia szybki i łatwy montaż kratek wentylacyjnych

Cechy konstrukcyjne

 • Odporne kierownice
 • Ramka czołowa z nawiercanymi otworami

Materiały

 • Ramka i kierownice wykonane z aluminium
 • Ramka i kierownice anodowane, E6-C-0, naturalne aluminium
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Kratki wentylacyjne są elementami rozdziału powietrza przeznaczonymi do nawiewu i wywiewu w systemach wentylacji i klimatyzacji. Nawiewane powietrze kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne z przestawianymi kierownicami pozwalają na regulację kierunku nawiewu powietrza zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefach komfortu i obszarach przemysłowych, z dobrą wentylacją całego pomieszczenia.

Na skutek indukcji prędkość strumienia powietrza maleje, to znaczy prędkość przepływu powietrza maleje wraz ze wzrostem odległości od kratki. Odległość, w której prędkość strumienia powietrza osiąga określoną wartość np. 0.2 m/s, nazywana jest zasięgiem strumienia. Zasięgi strumieni powietrza nawiewanych z kratek ściennych zamontowanych w pobliżu sufitu są większe niż zasięgi strumieni swobodnych (z kratek, które nie są zamontowane w pobliżu sufitu). Kratki pojedyncze, grupy kratek i kratki liniowe charakteryzują się różnymi zasięgami strumieni powietrza.

W trybie chłodzenia należy wziąć pod uwagę ugięcie strumienia powietrza w stronę strefy przebywania ludzi, które wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu, oraz spadkiem prędkości wypływu powietrza. W trybie ogrzewania strumień nawiewanego powietrza odchyla się w stronę sufitu. Zjawisko to nie ma negatywnego wpływu na prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, natomiast może wpływać na całkowite przewietrzanie pomieszczenia.

Wielkości nominalne

325 × 125 do 1225 × 325 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

17 – 275 l/s lub 61 – 990 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA max. 40 dB(A) bez wyposażenia dodatkowego

95 – 950 l/s lub 342 – 3420 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +4 K

Strumienie objętości powietrza odnoszą się do powietrza nawiewanego


Geometryczna powierzchnia netto

H L [mm]
H 325 425 525 625 825 1025 1225
H Ageo
mm

125

0,013

0,018

0,023

0,028

0,037

0,047

0,057

225

0,031

0,042

0,054

0,065

0,087

0,109

0,132

325

 

0,066

0,084

0,102

0,136

0,171

0,206


Efektywna powierzchnia wypływu (nawiew powietrza)

H L [mm]
H 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

125

0,015

0,020

0,025

0,031

0,040

0,050

0,060

225

0,031

0,040

0,050

0,060

0,078

0,097

0,116

325


0,060

0,073

0,086

0,116

0,152

0,174


Efektywna powierzchnia kratki powietrza wywiewanego

H L [mm]
H 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

125

0,011

0,015

0,018

0,023

0,029

0,036

0,043

225

0,023

0,029

0,036

0,043

0,057

0,071

0,078

325


0,043

0,052

0,063

0,083

0,104

0,122


AWT, volume flow rate ranges 00150573_0

× LWA = 40 dB(A) with unrestricted airflow+ LWA = 40 dB(A) with airflow restricted by 50 %

Kratki wentylacyjne odporne na uderzenia piłką, prostokątne, wykonane z wysokiej jakości aluminium, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Ramka o prostokątnym profilu z zaokrąglonymi krawędziami. Przeznaczone do montażu w ścianach i parapetach, odpowiednie również do przewodów prostokątnych.

Gotowy do montażu element składający się z ramki i indywidualnie przestawianych, pionowych kierownic.

Nawiercane otwory do montażu kratek w przegrodach.

Spełnione wymagania normy DIN 18032, part 3.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Kierownice ustawione na stałe
 • Nawiercane otwory

Materiały

 • Ramka i kierownice wykonane z aluminium
 • Ramka i kierownice anodowane, E6-C-0, naturalne aluminium
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 325 × 125 do 1225 × 325 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza (nawiew): 17 – 275 l/s lub 61 – 990 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza (nawiew), przy LWA maksymalnie 40 dB(A) bez wyposażenia: 95 – 950 l/s lub 342 – 3420 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

00134964_0

 Type
AWT       Single grille

 Attachments
A       Without (grille face only)
AG       Damper unit, opposed action blades
D       Air direction control, blades installed at 90° to the front blades, independently adjustable
DG       D combined with AG

 Nominal size [mm]
       L × H

 

 Installation subframe
       No entry: none
A1       With

 Exposed surface
       No entry: anodised, E6-C-0, natural colour
P1       Powder-coated, specify RAL CLASSIC colour

       Gloss level
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       All other RAL colours 70 %

Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu
AT, 30 mm wide front border 00204880_0
L Nominal length Vertical centre mullion if L > 625 mm
H Nominal height


W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

AWT

H L [mm]
H 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

125

1,3

1,6

2,0

2,3

3,0

3,6

4,3

225

1,9

2,4

2,9

3,4

4,4

5,4

6,4

325


3,2

3,8

4,5

5,8

7,1

8,5

Ciężar kratek podano dla wykonania bez wyposażenia dodatkowego


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Uruchomienie
 • Podstawowe informacje i oznaczenia
Wall installation 00153790_0

Nominal length over 625 mm: with vertical centre mullion

Ventilation grille with screw fixing 00151457_0
① Ventilation grille
② Fixing screw (by others)


Montaż i uruchomienie

 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach i prostokątnych przewodach
 • Zalecany montaż z ramką montażową
 • Przy montażu bez ramki montażowej zewnętrzna ramka kratki powinna być przymocowana za pomocą śrub


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Główne wymiary

L [mm]

Długość nominalna kratki wentylacyjnej

H [mm]

Wysokość nominalna kratki wentylacyjnej

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

lS [m]

Odległość od pojedynczej kratki lub sekcji kratek liniowych (zasięg)

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58