TR
Serie TR
TR
Serie TR

Typ TR

Kratki wentylacyjne, wykonane z blachy stalowej, z indywidualnie regulowanymi, poziomymi kierownicami

Kratki z kierownicami o przekroju w kształcie kropli

 • Wielkości nominalne 225 × 125 – 1225 × 525 mm
 • Zakres strumieni objętości powietrza 23 – 2000 l/s lub 83 – 7200 m³/h
 • Ramka czołowa kratki z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo
 • Ramka czołowa o szerokości 27 mm z nawiercanymi otworami


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Płyta czołowa kratki z blachy stalowej ocynkowanej, bez lakierowania proszkowego
 • Ramka montażowa
 • Ramka montażowa do wkładów filtracyjnych
 • Wyposażenie do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu
 • Ukryte mocowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Kratki wentylacyjne typu TR do nawiewu i wywiewu powietrza, do obszarów komfortu i pomieszczeń przemysłowych
 • Bezpośredni nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Ustawiane kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K
 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza
 • Nawiercane otwory lub ukryty montaż
 • Opcjonalnie ramka montażowa i ramka do wkładów filtracyjnych

Wielkości nominalne

 • Długości nominalne: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
 • Wysokości nominalne: 125, 225, 325, 425, 525 mm


Inne wymiary na życzenie

Opis

Warianty wykonania

Montaż

 • Nawiercane otwory
 • C11: Ukryte mocowanie

Cechy charakterystyczne

 • Ścięta ramka z fazowanymi krawędziami
 • Indywidualnie ustawiane, poziome kierownice powietrza
 • Montowana fabrycznie uszczelka na obwodzie
 • Pionowa poprzeczka w kratkach o długości nominalnej powyżej 625 mm

Wyposażenie

 • AG, AS, D, DG: Do bilansowania strumieni objętości powietrza i regulacji kierunku nawiewu

Akcesoria

 • Ramka montażowa: umożliwia szybki i łatwy montaż kratek wentylacyjnych
 • Obudowa filtra: ramka do wkładów filtracyjnych i mocowanie za pomocą sprężynek

Cechy konstrukcyjne

 • Kierownice zamontowane asymetrycznie
 • Ramka z nawiercanymi otworami lub ukryte mocowanie

Materiały

 • Ramka czołowa i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka i kierownice lakierowane proszkowo na kolor RAL 9010, biały
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • S7: Ramka i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej, bez lakierowania proszkowego

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Kratki wentylacyjne są elementami rozdziału powietrza przeznaczonymi do nawiewu i wywiewu w systemach wentylacji i klimatyzacji. Nawiewane powietrze kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne z przestawianymi kierownicami pozwalają na regulację kierunku nawiewu powietrza zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefach komfortu i obszarach przemysłowych, z dobrą wentylacją całego pomieszczenia.

Na skutek indukcji prędkość strumienia powietrza maleje, to znaczy prędkość przepływu powietrza maleje wraz ze wzrostem odległości od kratki. Odległość, w której prędkość strumienia powietrza osiąga określoną wartość np. 0.2 m/s, nazywana jest zasięgiem strumienia. Zasięgi strumieni powietrza nawiewanych z kratek ściennych zamontowanych w pobliżu sufitu są większe niż zasięgi strumieni swobodnych (z kratek, które nie są zamontowane w pobliżu sufitu). Kratki pojedyncze, grupy kratek i kratki liniowe charakteryzują się różnymi zasięgami strumieni powietrza.

W trybie chłodzenia należy wziąć pod uwagę ugięcie strumienia powietrza w stronę strefy przebywania ludzi, które wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu, oraz spadkiem prędkości wypływu powietrza. W trybie ogrzewania strumień nawiewanego powietrza odchyla się w stronę sufitu. Zjawisko to nie ma negatywnego wpływu na prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, natomiast może wpływać na całkowite przewietrzanie pomieszczenia.

Wielkości nominalne

225 × 125 do 1225 × 525 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

23 – 685 l/s lub 83 – 2466 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA max. 40 dB(A) bez wyposażenia dodatkowego

115 – 2000 l/s lub 414 – 7200 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–12 do +4 K

Strumienie objętości powietrza odnoszą się do powietrza nawiewanego


Geometryczna powierzchnia netto

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Ageo
mm

125

0,016

0,023

0,031

0,039

0,047

0,062

0,077

0,093

225

0,030

0,046

0,061

0,076

0,092

0,121

0,152

0,182

325

 

0,068

0,098

0,128

0,158

0,181

0,226

0,272

425

 

 

 

 

0,181

0,240

0,301

0,361

525

 

 

 

 

 

 

0,375

0,451


Efektywna powierzchnia wypływu (nawiew powietrza)

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

125

0,014

0,021

0,029

0,036

0,043

0,057

0,072

0,086

225

0,029

0,043

0,057

0,072

0,086

0,114

0,142

0,172

325


0,064

0,086

0,108

0,129

0,172

0,214

0,256

425

0,172

0,228

0,285

0,342

5250,355

0,427


Efektywna powierzchnia kratki powietrza wywiewanego

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H Aeff
mm

125

0,011

0,016

0,022

0,028

0,033

0,044

0,055

0,066

225

0,022

0,033

0,044

0,055

0,066

0,090

0,110

0,134

325


0,050

0,066

0,083

0,100

0,134

0,170

0,200

425

0,134

0,180

0,220

0,270

5250,280

0,340


Kratki wentylacyjne, prostokątne, wykonane z blachy stalowej, przeznaczone do nawiewu i wywiewu. Estetyczna, ścięta ramka z fazowanymi krawędziami. Przeznaczone do montażu w ścianach i parapetach, odpowiednie również do przewodów prostokątnych.

Gotowy do montażu element składający się z ramki i indywidualnie przestawianych, poziomych kierownic.

Ukryty montaż lub nawiercane otwory do zastosowania z ramką montażową lub instalacji bezpośrednio do powierzchni.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Indywidualnie, ręcznie ustawiane kierownice powietrza
 • Nawiercane otwory lub ukryty montaż
 • Opcjonalnie ramka montażowa i ramka do wkładów filtracyjnych

Materiały

 • Ramka czołowa i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ramka i kierownice lakierowane proszkowo na kolor RAL 9010, biały
 • P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • S7: Ramka i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej, bez lakierowania proszkowego

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 225 × 125 do 1225 × 525 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza (nawiew): 23 – 685 l/s lub 83 – 2466 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza (nawiew), przy LWA maksymalnie 40 dB(A) bez wyposażenia: 115 – 2000 l/s lub 414 – 7200 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Wymiary i ciężary

W tabelach, w których podano ciężary zestawiono dostępne wielkości nominalne

TR

H L [mm]
H 225 325 425 525 625 825 1025 1225
H m
mm kg

125

0,5

0,6

0,8

1,0

1,1

1,4

1,8

2,1

225

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,2

2,7

3,2

325


1,4

1,7

2,0

2,4

3,0

3,7

4,4

425

3,0

3,8

4,6

5,5

5255,6

6,6

Ciężar kratek podano dla wykonania bez wyposażenia dodatkowego


Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Uruchomienie, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Szczegóły montażu
 • URUCHOMIENIE
 • PODSTAWOWE INFORMACJE I OZNACZENIA

Montaż i uruchomienie

 • Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach i prostokątnych przewodach
 • Zalecany montaż z ramką montażową
 • Przy montażu bez ramki montażowej zewnętrzna ramka kratki powinna być przymocowana za pomocą śrub


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Utrzymywanie zbilansowanych strumieni objętości powietrza

Gdy na wspólnym przewodzie zamontowanych jest kilka kratek wentylacyjnych może okazać się konieczne zbilansowanie strumieni objętości powietrza.

 • AG: Wielopłaszczyznowa przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami, blokowana śrubą
 • AS: Przepustnica regulacyjna szczelinowa, blokowana śrubą

Wypływ powietrza

 • Regulowane kierownice: nastawa kierownic powietrza indywidualnie lub w grupach w zależności od lokalnych wymagań
 • D, DG: Drugi rząd kierownic powietrza, ustawiony pod kątem 90° do pierwszego rzędu, regulowany w zależności od lokalnych wymagań

Główne wymiary

L [mm]

Długość nominalna kratki wentylacyjnej

H [mm]

Wysokość nominalna kratki wentylacyjnej

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

lS [m]

Odległość od pojedynczej kratki lub sekcji kratek liniowych (zasięg)

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58