MK_img_01psd.png
Kulisy tłumiące typu MK
MK_img_02psd.psd.link
Ramy kulis o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie

Ramy kulis o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie

VDI6022_gs_01ai.ai.link
Spełnione wymagania VDI 6022

Spełnione wymagania VDI 6022

MK_img_01psd.png
MK_img_02psd.psd.link
VDI6022_gs_01ai.ai.link

Typ MK

Kulisy o wysokim tłumieniu wtrąceniowym i tłumieniu szerokopasmowym nawet w zakresie niskich częstotliwości

Kulisy tłumiące z panelami rezonansowymi, gotowe do stosowania w systemach
wentylacji i klimatyzacji


 • Efekt tłumienia dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu
 • Energooszczędne dzięki aerodynamicznie ukształtowanym ramom kulis
 • (promień krzywizny 20 mm)
 • Dane akustyczne zmierzone zgodnie z PN-EN ISO 7235
 • Materiał dźwiękochłonny jest biodegradowalny, a zatem higienicznie bezpieczny
 • Materiał dźwiękochłonny jest pokryty tkaniną z włókna szklanego, w celu
 • zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Materiał dźwiękochłonny jest niepalny, zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa
 • A1
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa
 • 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą
 • 1999/92/WE
 • Temperatura pracy do 100 °C, z okładziną z blachy perforowanej (wariant L) do
 • 300 °C przez określony czas

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Okładzina z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału
 • dźwiękochłonnego
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej A2 (1.4301), z opcjonalną okładziną z blachy
 • perforowanej, w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
 • Warianty wykonania z innych stali nierdzewnych i aluminium oraz malowanie
 • proszkowe dostępne na życzenie
 • Elementy do montażu podzielonych kulis tłumiących

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Kulisy tłumiące z panelami rezonansowymi stosowane są do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylator i hałasu przenoszonego przez obudowę przewodów w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Efekt tłumienia dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu
 • Tłumienie szerokopasmowe nawet w niskich częstotliwościach krytycznego hałasu wentylatora
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2, 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE


Cechy charakterystyczne

Panele rezonansowe zapewniają zwiększone tłumienie wtrąceniowe w zakresie częstotliwości krytycznego hałasu wentylatora

 • Aerodynamicznie zoptymalizowane ramy kulis zapewniają oszczędność energii
  • Do 30% niższe straty ciśnienia
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Przy dużych wymiarach konstrukcja podzielona


Wielkość nominalna

 • H: 150 – 2500 mm
 • L: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
 • Wielkości pośrednie H i L: 150 – 2500 mm w odstępach co 1 mm
 • Konstrukcja niepodzielona: H + L 600 mm min., 4000 mm max., 100 kg max.
 • Ograniczenie wymiaru H lub L: jeśli jeden z wymiarów jest większy niż 1500 mm, drugi nie może przekraczać 1500 mm
 • Dla wymiarów 2501 – 5000 mm możliwa konstrukcja podzielona na wymiarze wysokości lub długości


Warianty wykonania

 • MK100: grubość kulisy100 mm
 • MK200: grubość kulisy200 mm
 • MK230: grubość kulisy230 mm

Wykonanie

Powierzchnie kulis w połowie przykryte panelami rezonansowymi

 • F: Tkanina z włókna szklanego
 • L: Tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego


Materiały i powierzchnie

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • A2: stal nierdzewna 1.4301
  • Wykonanie L: tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
 • P1: Lakierowanie proszkowe RAL 7001, szary


Części i charakterystyka

Ramy o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Zredukowany ciężar i specjalny profil zapewniający zwiększoną sztywność
 • Optymalizacja przepływu powietrza, redukcja szumu przepływu
 • Redukcja strat ciśnienia
 • Zabezpieczenie krawędzi materiału pochłaniającego dźwięk
Zastosowano materiał dźwiękochłonny i panele rezonansowe redukujące generowany hałas, dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu

Wyposażenie dodatkowe


 • Łączniki wewnętrzne/klamry zewnętrzne do łączenia podzielonych kulis (do kulis o podzielonej konstrukcji)

Cechy konstrukcyjne

 • Aerodynamicznie profilowana rama kulisy (promień 20 mm) zapewnia redukcję turbulencji zarówno od strony napływu jak i wypływu; rama z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
 • W celu zabezpieczenia wypełnienia krawędzie ram są zagięte
 • Temperatura pracy do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


Materiały i powierzchnie

 • Ramy kulis, centralna poprzeczka i panele rezonansowe wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917
 • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna
  • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
  • Znak jakości RAL-GZ 388
  • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz Dyrektywy 97/69/WE
  • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
  • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846


Normy i wytyczne

 • Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
 • Spełnione wymagania norm higienicznych VDI 6022 VDI 6022, VDI 3803 Część 1 i DIN 1946 Część 4
 • Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX): w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX): w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa


Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej


Opis

Warianty wykonania

 • MK100: grubość kulisy100 mm
 • MK200: grubość kulisy200 mm
 • MK230: grubość kulisy230 mm


Wykonanie

Powierzchnie kulis w połowie przykryte panelami rezonansowymi

 • F: Tkanina z włókna szklanego
 • L: Tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego


Materiały i powierzchnie

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • A2: stal nierdzewna 1.4301
 • Wykonanie L: tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
 • P1: Lakierowanie proszkowe RAL 7001, szary


Części i charakterystyka

 • Ramy o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Zredukowany ciężar i specjalny profil zapewniający zwiększoną sztywność
 • Optymalizacja przepływu powietrza, redukcja szumu przepływu
 • Redukcja strat ciśnienia
 • Zabezpieczenie krawędzi materiału pochłaniającego dźwięk
 • Zastosowano materiał dźwiękochłonny i panele rezonansowe redukujące generowany hałas, dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • Funkcja
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY

Efekt tłumienia kulis typu MK wynika ze zjawisk absorpcji i rezonansu. Kulisy wypełnione są wełną mineralną jako materiałem pochłaniającym dźwięk. Część płaszczyzny kulisy równoległej do kierunku przepływu powietrza pokryta jest panelem rezonansowym. Na skutek przenoszenia dźwięku panele zaczynają oscylować (rezonans), tym samym pochłaniając energię dźwięku. Zjawisko rezonansu jest najskuteczniejsze w niskich częstotliwościach (krytycznych częstotliwościach wentylatora). Tłumienie jest wyższe w szerszym zakresie częstotliwości w porównaniu ze standardowymi kulisami absorpcyjnymi.

 


Grubość kulisy100, 200, 230 mm
Wielkości nominalne (H × L)150 × 450 – 1500 × 2500 mm, 450 × 150 – 2500 × 1500 mm
Konstrukcja podzielona na wymiarze wysokości2501 – 5000 mm jeśli H lub L > 1500 mm
Konstrukcja podzielona na wymiarze długości2501 – 5000 mm jeśli H lub L > 1500 mm
Wymiary pośrednieW odstępach co 1 mm
Temperatura pracy

Do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


Długość (L) kulis tłumiących dotyczy wymiaru zgodnego z kierunkiem przepływu powietrzaTabele szybkiego doboru zawierają wartości tłumienia wtrąceniowego i strat ciśnienia dla różnych odstępów pomiędzy kulisami i prędkości przepływu powietrza. Wartości pośrednie mogą być obliczone w programie doboru urządzeń Easy Product Finder.

Straty ciśnienia dotyczą tłumików o wysokości 1 m.

MK100, MS100, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δp[Pa]

L

Odstęp między kulisami

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

vs [m/s]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

6

10

14

500

50

4

9

10

11

19

25

21

16

10

29

56

500

100

3

4

5

8

13

15

11

8

8

23

45

1000

50

5

11

18

20

28

34

28

23

13

37

72

1000

80

4

8

12

16

23

25

19

15

10

28

55

1000

100

4

7

9

13

21

21

15

11

9

26

51

1500

50

6

14

26

29

37

42

36

29

16

44

87

1500

80

5

11

18

22

32

32

24

19

12

32

63

1500

100

4

9

14

19

29

28

19

13

10

29

56

2000

50

7

17

34

38

46

> 50

44

36

19

52

102

2000

80

6

14

24

29

40

40

29

23

13

36

70

2000

100

5

12

19

24

37

34

22

16

11

32

62

2500

50

8

20

42

47

> 50

> 50

> 50

43

22

60

118

2500

80

7

16

30

35

48

47

34

27

14

40

78

2500

100

6

15

24

30

44

41

26

19

12

34

67

3000

50

9

22

50

> 50

> 50

> 50

> 50

50

24

68

133

3000

80

8

19

35

42

> 50

> 50

39

31

16

44

85

3000

100

7

17

28

35

> 50

47

30

22

13

37

73


MK200, MS200, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δp[Pa]

L

Odstęp między kulisami

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

vs [m/s]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

6

10

14

500

50

4

6

18

21

24

18

15

13

21

58

114

500

100

2

4

12

13

15

12

10

8

11

31

61

1000

50

6

13

29

34

39

29

20

17

24

67

131

1000

80

5

11

24

26

29

22

16

13

15

43

84

1000

100

4

9

21

22

24

19

13

11

13

35

69

1500

50

8

20

41

46

> 50

41

26

21

27

75

147

1500

80

6

16

33

36

40

30

20

16

17

48

94

1500

100

5

14

30

32

34

25

17

14

14

40

78

2000

50

10

28

> 50

> 50

> 50

> 50

31

26

30

83

164

2000

80

8

22

43

47

> 50

39

24

19

19

53

105

2000

100

7

20

38

41

43

32

21

17

16

44

86

2000

200

3

12

23

22

18

12

10

7

9

25

50

2500

50

13

35

> 50

> 50

> 50

> 50

37

30

33

92

180

2500

80

10

28

> 50

> 50

> 50

47

28

23

21

59

115

2500

100

8

25

47

50

> 50

39

24

19

17

48

94

2500

200

4

14

29

28

22

14

11

8

10

28

54

3000

50

15

42

> 50

> 50

> 50

> 50

42

34

36

100

197

3000

80

11

34

> 50

> 50

> 50

> 50

33

26

23

64

126

3000

100

10

30

> 50

> 50

> 50

46

28

22

19

53

103

3000

200

5

17

35

34

26

16

13

10

11

30

59


MK230, MS230, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δp[Pa]

L

Odstęp między kulisami

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

vs [m/s]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

6

10

14

500

80

2

6

14

16

18

14

12

12

15

43

84

500

100

2

5

12

13

15

11

10

11

13

35

69

1000

80

6

11

24

25

29

21

15

15

18

49

97

1000

100

5

10

21

22

25

17

13

14

14

40

78

1000

200

2

7

14

12

10

6

7

9

8

23

44

1500

80

9

17

34

35

41

28

19

18

20

56

109

1500

100

8

15

31

31

34

23

16

16

16

45

88

1500

200

3

11

20

17

14

9

10

10

9

25

49

2000

80

13

22

44

45

> 50

34

22

22

22

62

121

2000

100

11

20

40

39

44

29

20

19

18

50

98

2000

200

4

14

26

23

18

12

12

12

10

28

54

2500

80

16

27

> 50

> 50

> 50

41

25

25

25

68

134

2500

100

13

25

49

48

> 50

35

23

22

20

55

108

2500

200

5

18

33

28

22

15

15

13

11

30

59

3000

80

19

33

> 50

> 50

> 50

48

29

28

27

74

146

3000

100

16

30

> 50

> 50

> 50

41

26

25

22

60

117

3000

200

6

21

39

34

26

17

17

15

12

33

64

Kulisy tłumiące stosowane do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylator i hałasu przenoszonego przez obudowę przewodów w systemach wentylacji i klimatyzacji. Efekt tłumienia następuje dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu. Energooszczędne oraz spełniające wymagania higieniczne, potwierdzone testami i certyfikatami.
Kulisy tłumiące składają się z aerodynamicznie ukształtowanych ram (promień krzywizny 20 mm), materiału dźwiękochłonnego i paneli rezonansowych.
Konstrukcja ram kulis wpływa na redukcję strat ciśnienia i hałasu generowanego przez strumień przepływającego powietrza. Specjalny profil pozawala na redukcję ciężaru oraz zwiększenie sztywności kulis. W celu zabezpieczenia wypełnienia krawędzie ram są zagięte.
Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
Spełnione wymagania norm higienicznych VDI 6022 VDI 6022, VDI 3803 Część 1 i DIN 1946 Część 4
Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2, 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE.


Cechy charakterystyczne

Panele rezonansowe zapewniają zwiększone tłumienie wtrąceniowe w zakresie częstotliwości krytycznego hałasu wentylatora

 • Aerodynamicznie zoptymalizowane ramy kulis zapewniają oszczędność energii
  • Do 30% niższe straty ciśnienia
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Przy dużych wymiarach konstrukcja podzielona

Materiały i powierzchnie

 • Ramy kulis, centralna poprzeczka i panele rezonansowe wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917
 • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna
  • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
  • Znak jakości RAL-GZ 388
  • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz Dyrektywy 97/69/WE
  • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
  • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846

Wykonanie


Powierzchnie kulis w połowie przykryte panelami rezonansowymi

 • F: Tkanina z włókna szklanego
 • L: Tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego


Materiały i powierzchnie

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • A2: stal nierdzewna 1.4301
  • Wykonanie L: tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
 • P1: Lakierowanie proszkowe RAL 7001, szary


Dane techniczne


 • Grubość kulis: 100, 200, 230 mm
 • Wymiary: 150 × 450 – 1500 × 2500 mm, 450 × 150 – 2500 × 1500 mm
 • Kulisy podzielone na wymiarze wysokości: do 5000 mm
 • Kulisy podzielone na wymiarze długości: do 5000 mm
 • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
 • Temperatura pracy: do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


Długość (L) kulisowego tłumika dźwięku i kulis tłumiących dotyczy wymiaru zgodnego z kierunkiem przepływu powietrza.


 • B [mm]
 • H [mm]
 • L (w kierunku przepływu powietrza) [mm]
 • qv  (m³/h)
 • De przy 250 Hz [dB]
 • Δpst [Pa]

MKFA2/200×600×1500
|| | | | | |
12 3 4 5 6 7

1 Typ

MK Kulisy tłumiące z panelami rezonansowymi 

2 Wariant 
Bez oznaczeń: standard
ACC Elementy łączące: klamry zewnętrzne, łączniki wewnętrzne 

3 Powierzchnia kulis
F
Tkanina z włókna szklanego
L Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana 

4 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
A2 Stal nierdzewna 1.4301
P1 Lakierowanie proszkowe, kolor RAL 7001 szary 

5 Grubość kulis T [mm]
100, 200, 230 

6 Wysokość H [mm]
150 – 5000 

7 Długość L w kierunku przepływu powietrza [mm]
150 – 5000


Przykład zamówienia: MK–F-A2/100×1500×1000
Powierzchnia kulisTkanina z włókna szklanego
MateriałStal nierdzewna 1.4301
Grubość kulisy 100 mm
Wysokość1500 mm
Długość1000 mm


Elementy łączące SDK

Do łączenia indywidualnie zamawianych kulis.
SDKA2/200/2
||||
1234
1 Typ
SDK Elementy łączące kulisy tłumiące
 
2 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana (1.0917)
A2 Stal nierdzewna (1.4301)
P1 Lakierowane proszkowo RAL 7001 (stal ocynkowana (1.0917))
 
3 Grubość kulisy T [mm]
Bez oznaczeń: bez klamr zewnętrznych
100 2 klamry zewnętrzne
200 2 klamry zewnętrzne
230 2 klamry zewnętrzne
300 2 klamry zewnętrzne
 
4 Liczba łączników wewnętrznych
Bez oznaczeń: H lub L ≤ 750 mm bez łączników wewnętrznych
2 H lub L 751 – 1000 mm: 2 łączniki wewnętrzne
4 H lub L ≥ 1001 mm: 4 łączniki wewnętrzne
 

Ciężary, Montaż

 • CIĘŻARY
 • MONTAŻ
MK_gc_02ai.png
 • H: 150 – 2500 mm
 • L: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
 • Wielkości pośrednie H i L: 150 – 2500 mm w odstępach co 1 mm
 • Konstrukcja niepodzielona: H + L 600 mm min., 4000 mm max., 100 kg max.
 • Ograniczenie wymiaru H lub L: jeśli jeden z wymiarów jest większy niż 1500 mm, drugi nie może przekraczać 1500 mm
 • Dla wymiarów 2501 – 5000 mm możliwa konstrukcja podzielona na wymiarze wysokości lub długości
Ciężar dla wymiarów pośrednich może być wygenerowany w programie doboru Easy Product Finder.


MK 100 – Tkanina z włókna szklanego (-F)


H

L

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

5003567810111213
75056891113151618
10006810121517192123
12507912151820232730
150081115182124293235

1750

10

13

17

20

24

X

X

X

X

2000

11

15

19

23

27

X

X

X

X

2250

12

17

21

25

30

X

X

X

X

2500

13

18

23

28

32

X

X

X

X


MK 100 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)


HL
5007501000125015001750200022502500
50045781012131516
7505810121416182022
100071012151921242629
125081215192226293437
1500101418222630364044
17501216212630XXXX
20001319242934XXXX
22501521263238XXXX
25001623293541XXXX

MK 100 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)

HL
5007501000125015001750200022502500
500578101214161820
7507912141720232528
100081215182326303336
1250101418242832364246
1500121723283338455055
17501420263238XXXX
20001623303643XXXX
22501825334048XXXX
25002028364452XXXX

MK 200 – Tkanina z włókna szklanego (-F)

HL
5007501000125015001750200022502500
500579111315171820
75071012141720232528
100091215182326293235
1250111418232731354145
1500131722273236434852
17501520263136XXXX
20001723293541XXXX
22501925323945XXXX
25002128354250XXXX

MK 200 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)

HL
5007501000125015001750200022502500
5006810121417192123
75081114172023262932
1000101417212630343741
1250121721273236414852
1500142026313743515661
17501724303643XXXX
20001926344148XXXX
22502129374553XXXX
25002432415059XXXX

MK 200 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)

HL
5007501000125015001750200022502500
5007912141619222427
75091316192327313438
1000121621253135404448
1250141925313743485661
1500162330374350596672
17502027354350XXXX
20002231404857XXXX
22502534445463XXXX
25002738485970XXXX

MK 230 – Tkanina z włókna szklanego (-F)

HL
5007501000125015001750200022502500
5006810121416182022
75081113161922252830
1000101317202528323539
1250121620253034394549
1500141925303540485357
17501723283440XXXX
20001925323945XXXX
22502128354350XXXX

2500

2331394755XXXX

MK 230 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)

HL
5007501000125015001750200022502500
5006911131618212325
75091215182125283235
1000111519232933374145
1250131823293440445256
1500162128344046556166
17501926334046XXXX
20002129374452XXXX
22502332414958XXXX
25002635455464XXXX

MK 230 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)

HL
5007501000125015001750200022502500
50071013151821242629
750101417212529333740
1000131722273338434752
1250152127344046526066
1500182533404754647077
17502130384654XXXX
20002433435261XXXX
22502737475868XXXX
25002941526375XXXX

Montaż i uruchomienie


 • Kulisy są dostarczane gotowe do montażu
 • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
 • Do wysokości H = 1200 mm: dopuszczalny montaż w dowolnym położeniu, niemniej zalecany jest montaż z kulisami pionowymi
 • Od wysokości H = 1201 mm: tylko montaż z kulisami pionowymi
 • Długość (L) kulis tłumiących i kulisowych tłumików dźwięku jest odniesiona do kierunku przepływu powietrza; należy upewnić się jak w danym przypadku są zdefiniowane szerokość, wysokość i długość, szczególnie w przypadku pionowego przypływu powietrza
 • Montaż w instalacjach poza zamkniętymi pomieszczeniami wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych

 

Kulisy podzielone, Warunki napływu

 • KULISY PODZIELONE
 • WARUNKI NAPŁYWU

Akcesoria – ACC

 • Łączniki wewnętrzne/klamry zewnętrzne do łączenia podzielonych kulis (do kulis o podzielonej konstrukcji)
 • Klamry zewnętrzne i łączniki wewnętrzne (ACC) do wcześniej dostarczonych pojedynczych kulis, które należy połączyć
  • Wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
  • Liczba zgodnie z zasadą podziału kulis na wymiarze wysokości lub długości
  • Podanie wymiarów całkowitych jest niezbędne do dostarczenia zalecanej ilości sztuk
 • Materiały do montażu klamr zewnętrznych i łączników wewnętrznych do kulis poza zakresem dostawy
Zalecana liczba łączników wewnętrznych do połączenia kulis:
H lub L ≤ 750 mm: bez łączników wewnętrznych
H lub L 751 – 1000 mm: 1 łącznik wewnętrzny po każdej stronie
H lub L > 1000 mm: 2 łączniki wewnętrzne
Zalecana liczba łączników wewnętrznych do połączenia kulis: 2
Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.


Szczegóły montażu

Montaż i uruchomienie


 • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
 • Do wysokości H = 1200 mm, długości L = 1500 mm i 40 kg: dopuszczalny montaż w dowolnym położeniu, niemniej zalecany jest montaż z kulisami pionowymi
 • Od wysokości H = 1201 mm: tylko montaż z kulisami pionowymi
 • Długość (L) kulis tłumiących i kulisowych tłumików dźwięku jest odniesiona do kierunku przepływu powietrza; należy upewnić się jak w danym przypadku są zdefiniowane szerokość, wysokość i długość, szczególnie w przypadku pionowego przypływu powietrza
 • Przepływ turbulentny może uszkodzić kulisy 
  • Przy montażu kulis tłumiących wymagane jest zachowanie prostego odcinka napływu
  • Zalecana minimalna długość prostego odcinka napływu zależy od zmiany kierunku, zmiany przekroju i pozycji kulis
 • Montaż w instalacjach poza pomieszczeniami wewnętrznymi wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych

Pobranie

informacje o produkcie

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58