RK_img_01psd.png
MK_img_02psd.psd.link
Ramy kulis o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie

Ramy kulis o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie

doc_graphic_000009.png
Spełnione wymagania VDI 6022

Spełnione wymagania VDI 6022

RK_img_01psd.png
MK_img_02psd.psd.link
doc_graphic_000009.png

Typ RK

Kulisy o dużym tłumieniu wtrąceniowym, także w niskich częstotliwościach oktawowych

Kulisy tłumiące z panelami rezonansowymi, gotowe do stosowania w systemach wentylacji i klimatyzacji

 • Efekt tłumienia dzięki zjawisku rezonansu
 • Energooszczędne dzięki aerodynamicznie ukształtowanym ramom kulis
  (promień krzywizny 20 mm)
 • Dane akustyczne zmierzone zgodnie z PN-EN ISO 7235
 • Materiał dźwiękochłonny jest biodegradowalny, a zatem higienicznie bezpieczny
 • Materiał dźwiękochłonny jest niepalny, zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE
 • Temperatura pracy do 100 °C, do 300 °C przez określony czas

 


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Warianty wykonania ze stali nierdzewnej i malowane dostępne na życzenie

Informacje ogólne


Zastosowanie

 • Kulisy tłumiące z panelami rezonansowymi stosowane są do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylator i hałasu przenoszonego przez obudowę przewodów w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Efekt tłumienia dzięki zjawisku rezonansu
 • Tłumienie szerokopasmowe szczególnie w niskich częstotliwościach krytycznego hałasu wentylatora
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (ATEX), strefy 1, 2, 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE


Cechy charakterystyczne

 • Panele rezonansowe zapewniają zwiększone tłumienie wtrąceniowe w zakresie częstotliwości krytycznego hałasu wentylatora
 • Energooszczędne dzięki aerodynamicznie ukształtowanym ramom kulis
  • Do 30% niższe straty ciśnienia
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022

Wielkość nominalna

 • H: 150 – 1800 mm
 • L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
 • Wielkości pośrednie H: 150 – 1800 mm w odstępach co 1 mm
 • Wielkości pośrednie L: 150 – 1500 mm w odstępach co 1 mm
 • Konstrukcja niepodzielona: H + L 600 mm min., 3300 mm max., 80 kg max.
 • Podział na wysokości i długości: brak wykonania

Warianty wykonania

Główny zakres tłumienia

 • A: 250/125 Hz
 • C: 125/63 Hz


Wykonanie

Materiały i powierzchnie

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • P1 lakierowanie proszkowe RAL 7001, szary

Części i charakterystyka

 • Ramy o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Zredukowany ciężar i specjalny profil zapewniający zwiększoną sztywność
 • Optymalizacja przepływu powietrza, redukcja szumu przepływu
 • Redukcja strat ciśnienia
 • Zabezpieczenie krawędzi materiału pochłaniającego dźwięk
 • Zastosowano materiał dźwiękochłonny i panele rezonansowe redukujące generowany hałas dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu


Cechy konstrukcyjne

 • Zastosowano materiał dźwiękochłonny i panele rezonansowe redukujące generowany hałas dzięki zjawisku rezonansu
 • Aerodynamicznie profilowana rama kulisy (promień 20 mm) zapewnia redukcję turbulencji zarówno od strony napływu jak i wypływu; rama z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
 • W celu zabezpieczenia wypełnienia krawędzie ram są zagięte
 • Temperatura pracy do 100 °C, do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


Materiały i powierzchnie

 • Ramy kulis, centralna poprzeczka i panele rezonansowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 1.0917
 • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna
  • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
  • Znak jakości RAL-GZ 388
  • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz Dyrektywy 97/69/WE
  • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
  • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846

Normy i wytyczne


 • Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
 • Spełnione wymagania norm higienicznych VDI 6022 VDI 6022, VDI 3803 Część 1 i DIN 1946 Część 4
 • Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX): w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX): w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa


Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Regularne czyszczenie zgodnie z wytycznymi VDI 6022

Opis

Warianty wykonania

 • Główny zakres tłumienia
  • A: 250/125 Hz
  • C: 125/63 Hz

Wykonanie

 • Materiały i powierzchnie
  • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
  • P1lakierowanie proszkowe RAL 7001, szary


Części i charakterystyka

 • Ramy o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
 • Zredukowany ciężar i specjalny profil zapewniający zwiększoną sztywność
 • Optymalizacja przepływu powietrza, redukcja szumu przepływu
 • Redukcja strat ciśnienia
 • Zabezpieczenie krawędzi materiału pochłaniającego dźwięk
 • Zastosowano materiał dźwiękochłonny i panele rezonansowe redukujące generowany hałas dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Rysunek schematyczny RK RK_gc_02ai.png

1 Rama kulisy
2 Obustronne panele rezonansowe
3 Materiał dźwiękochłonny


Efekt tłumienia kulis typu RK wynika ze zjawiska rezonansu. Płaszczyzna kulisy równoległa do kierunku przepływu powietrza pokryta jest panelem rezonansowym. Na skutek przenoszenia dźwięku panele zaczynają oscylować (rezonans), tym samym pochłaniając energię dźwięku. Zjawisko rezonansu jest najskuteczniejsze w niskich częstotliwościach (krytycznych częstotliwościach wentylatora). Wypełnieniem kulis jest pochłaniająca dźwięk wełna mineralna.

 


Grubość kulisy200 mm
Wielkości nominalne (H × L)

150 × 450 – 1500 × 1800 mm, 450 × 150 – 1800 × 1500 mm

Konstrukcja podzielona na wymiarze wysokości

Brak wykonania

Konstrukcja podzielona na wymiarze długości

Brak wykonania

Wymiary pośrednieW odstępach co 1 mm
Temperatura pracy

Do 100 °C, do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


Długość (L) kulis tłumiących dotyczy wymiaru zgodnego z kierunkiem przepływu powietrza.

 Tabele szybkiego doboru zawierają wartości tłumienia wtrąceniowego i strat ciśnienia dla różnych odstępów pomiędzy kulisami i prędkości przepływu powietrza. Wartości pośrednie mogą być obliczone w programie doboru urządzeń Easy Product Finder.
Straty ciśnienia dotyczą tłumików o wysokości 1 m.

RK200-A, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δpt [Pa]

L

Odstęp pomiędzy kulisami

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

vs [m/s]

63

125

250

6

10

14

500

50

6

17

12

21

58

114

500

100

5

10

5

11

31

61

1000

50

8

24

14

24

67

131

1000

100

5

18

6

13

35

69

1500

50

11

32

17

27

75

147

1500

100

8

25

8

14

40

78

RK200-C, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δpt [Pa]

L

Odstęp pomiędzy kulisami

Środkowa częstotliwość fm [Hz]

vs [m/s]

63

125

250

6

10

14

500

50

8

14

7

21

58

114

500

100

3

6

3

11

31

61

1000

50

10

20

9

24

67

131

1000

100

7

10

4

13

35

69

1500

50

13

27

11

27

75

147

1500

100

10

13

5

14

40

78

Kulisy tłumiące stosowane do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylator i hałasu przenoszonego przez obudowę przewodów w systemach wentylacji i klimatyzacji. Efekt tłumienia następuje dzięki zjawisku rezonansu. Do stosowania w połączeniu z kulisami pochłaniającymi dźwięk. Energooszczędne oraz spełniające wymagania higieniczne, potwierdzone testami i certyfikatami. Kulisy tłumiące składają się z aerodynamicznie ukształtowanych ram (promień krzywizny 20 mm), materiału dźwiękochłonnego i paneli rezonansowych. Konstrukcja ram kulis wpływa na redukcję strat ciśnienia i hałasu generowanego przez strumień przepływającego powietrza. Specjalny profil pozawala na redukcję ciężaru oraz zwiększenie sztywności kulis. W celu zabezpieczenia wypełnienia krawędzie ram są zagięte. Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235. Spełnione wymagania higieniczne zgodnie z VDI 6022, VDI 3803 Część 1 i DIN 1946 Część 4. Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE

Cechy charakterystyczne

 • Panele rezonansowe zapewniają zwiększone tłumienie wtrąceniowe w zakresie częstotliwości krytycznego hałasu wentylatora
 • Energooszczędne dzięki aerodynamicznie ukształtowanym ramom kulis
  • Do 30% niższe straty ciśnienia
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022

Materiały i powierzchnie

 • Ramy kulis, centralna poprzeczka i panele rezonansowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 1.0917
 • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna
  • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
  • Znak jakości RAL-GZ 388
  • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz Dyrektywy 97/69/WE
  • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
  • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846


Warianty wykonania

Główny zakres tłumienia

 • A: 250/125 Hz
 • C: 125/63 Hz

Wykonanie

Materiały i powierzchnie

 • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
 • P1 lakierowanie proszkowe RAL 7001, szary

Dane techniczne

 • Grubość kulis: 200 mm
 • Wielkości nominalne: 150 × 450 – 1500 × 1800 mm, 450 × 150 – 1800 × 1500 mm
 • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
 • Temperatura pracy do 100 °C, do 300 °C przez maksymalnie 8 h.

Długość (L) kulisowego tłumika dźwięku i kulis tłumiących dotyczy wymiaru zgodnego z kierunkiem przepływu powietrza.

Dane do doboru

 • B [mm]
 • H [mm]
 • L (w kierunku przepływu powietrza) [mm]
 • qv  (m³/h)
 • De przy 250 Hz [dB]
 • Δpst [Pa]


RKA/200×600×1500
| | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7
1 Typ
RK Kulisa tłumiąca
 
2 Wariant
Bez oznaczeń: standard
 
3 Konstrukcja rezonansowa
Optymalna skuteczność w poniższych częstotliwościach
A 250/125 Hz
C 125/63 Hz
 
4 Materiał
Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
P1 Lakierowanie proszkowe, kolor RAL 7001 szary
 
5 Grubość kulis [mm]
200

 
6 Wysokość H [mm]
150 – 1800
 
7 Długość L w kierunku przepływu powietrza [mm]
150 – 1500

Przykład zamówienia: RK–A/200×1000×1200

Konstrukcja rezonansowa250/125 Hz
Wysokość1000 mm
Długość1200 mm

Ciężary, Montaż

 • CIĘŻARY
 • MONTAŻ
RK_gc_01ai.png


RK-A

H

L

500

750

1000

1250

1500

1750

1800

3004689111313
6007101316192122
90010141822273233
120013182329354041
150016222936424950

1800

20

28

36

43

51

X

X


RK-C

H

L

500

750

1000

1250

1500

1750

1800

3007101215182122
60012172228333839
90017253240485658

1200

23

32

42

53

63

73

75

1500

28

40

53

65

77

X

X

1800

35

49

64

79

X

X

X


Montaż kulis podzielonych RKA2_gc_07ai.ai.link

① Klamra zewnętrzna
② Łącznik wewnętrzny
H lub L ≤ 750 mm: bez łączników wewnętrznych
H lub L 751 – 1000 mm: 1 łącznik wewnętrzny po każdej stronie
H lub L > 1000 mm: 2 łączniki wewnętrzne
Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Montaż i uruchomienie


 • Kulisy są dostarczane gotowe do montażu
 • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
 • Do wysokości H = 1200 mm: dopuszczalny montaż w dowolnym położeniu, niemniej zalecany jest montaż z kulisami pionowymi
 • Od wysokości H = 1201 mm: tylko montaż z kulisami pionowymi
 • Długość (L) kulis tłumiących i kulisowych tłumików dźwięku jest odniesiona do kierunku przepływu powietrza; należy upewnić się jak w danym przypadku są zdefiniowane szerokość, wysokość i długość, szczególnie w przypadku pionowego przypływu powietrza
 • Montaż w instalacjach poza pomieszczeniami wewnętrznymi wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych

 

Warunki napływu

 • WARUNKI NAPŁYWU


Szczegóły montażu

Montaż i uruchomienie


 • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
 • Do wysokości H = 1200 mm, długości L = 1500 mm i 40 kg: dopuszczalny montaż w dowolnym położeniu, niemniej zalecany jest montaż pionowy kulis
 • Od wysokości H = 1201 mm: tylko montaż z kulisami pionowymi
 • Długość (L) kulis tłumiących i kulisowych tłumików dźwięku jest odniesiona do kierunku przepływu powietrza; należy upewnić się jak w danym przypadku są zdefiniowane szerokość, wysokość i długość, szczególnie w przypadku pionowego przypływu powietrza
 • Przepływ turbulentny może uszkodzić powierzchnię kulis 
  • Przy montażu tłumika dźwięku i kulis tłumiących wymagane jest zachowanie prostego odcinka napływu powietrza
  • Zalecana minimalna długość prostego odcinka napływu zależy od zmiany kierunku, zmiany przekroju i pozycji kulis
 • Montaż w instalacjach poza pomieszczeniami wewnętrznymi wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych

,

Pobranie

informacje o produkcie

instrukcje obsługi

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58