CFE-T-PP_gc_10psd.png
CFE-T-PP
CFE_gc_18psd.png

Wybór pomiędzy perforowaną płytą czołową nawiewnika i nawiewnikiem szczelinowym

CFE-T_gc_19ai.png
CFE-T-PP/SC, montaż w lekkich ścianach działowych

Wariant T w lekkich ścianach działowych

CFE_Z_gc_25ai.png

Wariant Z w lekkich ścianach działowych

cfe_gc_23psd.png

Montaż w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową

CFE-T-PP_gc_10psd.png
CFE_gc_18psd.png
CFE-T_gc_19ai.png
CFE_Z_gc_25ai.png
cfe_gc_23psd.png

Typ CFE

Wiele opcji projektowych dla właścicieli budynków i architektów poszukujących wyjątkowych elementów aranżacji

Dostępne warianty

 • Z wysunięciem do różnych płyt czołowych nawiewnika w zależności od preferowanego wyglądu
 • Bez wysunięcia do montażu płyty czołowej nawiewnika, zapewniający większą elastyczność w zakresie wykonania otworu w ścianie
 • Z wykładziną akustyczną i paskami izolacji w celu tłumienia dźwięku
 • Długość nominalna od 500 do 1175 mm, w odstępach co 1 mm
 • Wysokość nominalna od 290 do 440 mm, w odstępach co 1 mm
 • Dostępne w wielu wielkościach, do różnych sytuacji montażowych, zapewniające skuteczną izolację akustyczną przy niewielkich stratach ciśnienia
 • Montaż w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową o grubości 100 mm lub 125 mm, z szeroką metalową ramą 50 mm lub 75 mm

 


Wyposażenie opcjonalne

 • Szyna czołowa nawiewnika lakierowana proszkowo, kolor RAL CLASSIC

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Prostokątne nawiewniki transferowe typu CFE stosowane są do transferu powietrza w obszarach komfortu
 • Dzięki wielu wariantom wykonania istnieje możliwość zastosowania w systemach wentylacji w różnych aplikacjach

Cechy charakterystyczne

 • Różne konstrukcje nawiewnika pozwalają na spełnienie lokalnych i specyficznych wymagań projektowych
 • Małe straty ciśnienia
 • Wariant Z bez wysunięcia do szyny czołowej nawiewnika odpowiedni jest do montażu w cienkich, lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową
 • Wykładzina akustyczna redukuje transmisję hałasu pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami
 • Paski izolacyjne na obudowie zapobiegają przenoszeniu hałasu przez obudowę
 • Łatwy i szybki montaż szyny czołowej nawiewnika po zakończeniu suchej zabudowy
 • Lakierowanie proszkowe RAL CLASSIC zapewnia atrakcyjne wykończenie powierzchni nawiewnika
 • Nawiewniki transferowe bez wysunięcia na szynę czołową umożliwiają montaż liniowy, co może być atrakcyjną opcją projektową dla właścicieli budynków i architektów
 • W przypadku wariantu bez wysunięcia na szynę czołową nawiewnika wymagana jest powierzchnia netto wypływu wynosząca co najmniej 51%


Wielkość nominalna

Długość nominalna LN550 do 1175 mm (w odstępach co 1 mm)

Wysokość nominalna HN290 do 440 mm (w odstępach co 1 mm)

Warianty wykonania

CFE-...:

 • -*: wariant Z lub wariant T
 • -*: Z lub bez wysunięcia do płyty czołowej nawiewnika
 • -PP: Perforowana płyta czołowa
 • -SC: Szyna czołowa nawiewnika szczelinowego

Wykonanie

Zewnętrzna powierzchnia nawiewnika:

 • Lakierowana proszkowo RAL 9010, biały, GU50
 • P1: Lakierowana proszkowo, RAL 9006, białe aluminium, GU30
 • P1: Lakierowana proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, GU70

Cechy konstrukcyjne

 • Z lub bez wysunięcia do płyty czołowej nawiewnika
 • Płyty czołowe nawiewnika dostępne są tylko dla konstrukcji z wysunięciem do płyty czołowej
 • Dostępne o długościach nominalnych od 550 do 1175 mm i wysokościach nominalnych od 290 do 440 mm (w odstępach co 1 mm)
 • Powierzchnia czynna perforowanej płyty czołowej nawiewnika PP wykosi ok. 51%, okrągłe otwory (o średnicy 6 mm) równomiernie rozmieszczone
 • Szyna czołowa nawiewnika SC ma największą możliwą powierzchnię czynną gwarantującą minimalną stratę ciśnienia

Materiały i powierzchnie

 • Obudowa i nawiewnik wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Izolacja akustyczna z wełny mineralnej
 • Paski izolacyjne na obudowie wykonane z zamkniętokomórkowej pianki PE
 • Szyny czołowe nawiewników lakierowane na biało RAL 9010, GU50
 • P1: Lakierowana proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Wełna mineralna:

 • W miejscach kontaktu wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalne
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych i uwagą Q Dyrektywy Europejskiej (WE) nr 1272/2008, dzięki wysokiej biorozpuszczalności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii


Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Współczynnik izolacyjności akustycznej zgodnie z ISO 10140 i ISO 717-1

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Wielkości nominalne

Wielkość nominalna

Długość nominalna LN550 do 1175 mm (w odstępach co 1 mm)

Wysokość nominalna HN290 do 440 mm (w odstępach co 1 mm)

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY
Rysunek schematyczny CFE-Z-PP CFE_Z_gc_14ai.png

1 Obudowa
2 Perforowana płyta czołowa nawiewnika
3 Wykładzina akustyczna
4 Paski izolacji

Nawiewniki transferowe CFE przeznaczone są do montażu w lekkich ścianach działowych. Różnica ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami, na przykład biurem i korytarzem, wywołuje przepływ powietrza wywiewanego z biura do korytarza lub innej przestrzeni wewnętrznej np. przestrzeni międzystropowej, skąd jest odprowadzane centralnym systemem wywiewnym. Nawiewnik transferowy wyposażony jest w wykładzinę akustyczną redukującą transmisję hałasu pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami. Paski izolacyjne na obudowie zapobiegają przenoszeniu hałasu przez obudowę i ścianę.

Długość nominalna

550 – 1175 mm, w odstępach co 1 mm

Wysokość nominalna

290 – 440 mm, w odstępach co 1 mm

Maksymalny strumień objętości powietrza przy ∆pt = 5 Pa, wariant T, perforowana płyta czołowa nawiewnika

124 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza przy ∆pt = 5 Pa, wariant Z, szczelinowa płyta czołowa nawiewnika

120 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza przy ∆pt = 10 Pa, wariant T, perforowana płyta czołowa nawiewnika

175 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza przy ∆pt = 10 Pa, wariant Z, szczelinowa płyta czołowa nawiewnika

169 m³/h

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.
Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej, standardowy poziom ciśnienia akustycznego i poziom mocy akustycznej, LN = 550, S = 0,019 m2

Wariant

HN

Rw [dB]

Dn,e,w [dB]

∆pt = 5 Pa

∆pt = 10 Pa

qv [m³/h]

Lwa [dB(A)]

qv [m³/h]

Lwa [dB(A)]

CFE-T-SC29013,540,758<158216
CFE-T-SC34016,043,257

<15

8015
CFE-T-SC44019,246,454<1577<15
CFE-T-PP29013,540,749<1570<15
CFE-T-PP34016,543,748<1568<15
CFE-T-PP44019,446,647<1566<15
CFE-Z-SC29013,440,656<157919
CFE-Z-SC34014,842,055<157819
CFE-Z-SC44020,848,053<157518
CFE-Z-PP29013,340,547<156617
CFE-Z-PP34015,042,246<156517
CFE-Z-PP44020,848,045<156316

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej, standardowy poziom ciśnienia akustycznego i poziom mocy akustycznej, LN = 850, S = 0,030 m2

Wariant

HN

Rw [dB]

Dn,e,w [dB]

∆pt = 5 Pa

∆pt = 10 Pa

qv [m³/h]

Lwa [dB(A)]

qv [m³/h]

Lwa [dB(A)]

CFE-T-SC29013,538,890

<15

12718
CFE-T-SC34016,041,388<1512417
CFE-T-SC44019,244,584<1511916
CFE-T-PP29013,538,876<15108<15
CFE-T-PP34016,541,874<15105<15
CFE-T-PP44019,444,773<15103<15
CFE-Z-SC29013,438,787<1512321
CFE-Z-SC34014,840,185<1512121
CFE-Z-SC44020,846,182<1511619
CFE-Z-PP29013,338,672<1510219
CFE-Z-PP34015,040,371<1510019
CFE-Z-PP44020,846,169<159818

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej, standardowy poziom ciśnienia akustycznego i poziom mocy akustycznej, LN = 1000, S = 0,035 m2

Wariant

HN

Rw [dB]

Dn,e,w [dB]

∆pt = 5 Pa

∆pt = 10 Pa

qv [m³/h]

Lwa [dB(A)]

qv [m³/h]

Lwa [dB(A)]

CFE-T-SC29013,538,1105

<15

14918
CFE-T-SC34016,040,6103<1514618
CFE-T-SC44019,243,899<1514017
CFE-T-PP29013,538,190<1512715
CFE-T-PP34016,541,187<15124<15
CFE-T-PP44019,444,085<15121<15
CFE-Z-SC29013,438,0102<1514422
CFE-Z-SC34014,839,4100<1514221
CFE-Z-SC44020,845,496<1513620
CFE-Z-PP29013,337.985<1512020
CFE-Z-PP34015,039,683<1511719
CFE-Z-PP44020,845,481<1511519

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej, standardowy poziom ciśnienia akustycznego i poziom mocy akustycznej, LN = 1175, S = 0,041 m2

Wariant

HN

Rw [dB]

Dn,e,w [dB]

∆pt = 5 Pa

∆pt = 10 Pa

qv [m³/h]

Lwa [dB(A)]

qv [m³/h]

Lwa [dB(A)]

CFE-T-SC29013,537,4124

<15

17519
CFE-T-SC34016,039,9121<1517118
CFE-T-SC44019,243,1116<1516417
CFE-T-PP29013,537,4105<1514916
CFE-T-PP34016,540,4103<1514515
CFE-T-PP44019,443,3100<15142<15
CFE-Z-SC29013,437,3120<1516922
CFE-Z-SC34014,838,7118<1516722
CFE-Z-SC44020,844,7113<1516021
CFE-Z-PP29013,337,2100<1514121
CFE-Z-PP34015,038,998<1513820
CFE-Z-PP44020.844,795<1513519

Tekst do specyfikacji

Nawiewniki transferowe z izolacją akustyczną, do wymiany powietrza równocześnie zapobiegające przenoszeniu się hałasu pomiędzy pomieszczeniami, przeznaczone do obszarów komfortu.
Dostępna prostokątna konstrukcja w wariantach wykonania Z i T. W celu dopasowania nawiewnika do specyficznych wymagań projektu jego wysokość i szerokość można dobierać dowolnie (w odstępach co 1 mm) w określonych zakresach.
Nawiewniki transferowe bez wysunięcia na szynę czołową nawiewnika dają właścicielom budynków i architektom różne możliwości projektowe, wymagane jest zapewnienie czynnej powierzchni netto 51%. Konstrukcje z wysunięciem umożliwiającym montaż płyty czołowej nawiewnika. Powierzchnia czynna perforowanej płyty czołowej nawiewnika -PP wykosi ok. 51%. Średnica otworów wynosi 6 mm, rozmieszczenie równomierne.
Montaż szyny czołowej do wysunięcia nawiewnika po zakończeniu suchej zabudowy jest szybkie i łatwe.
Nawiewnik transferowy wyposażony jest w wykładzinę akustyczną redukującą transmisję hałasu pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami. Paski izolacyjne na obudowie minimalizują generowany hałas.
Przeznaczone do oszczędzającego przestrzeń ukrytego montażu w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową.
Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.
Współczynnik izolacyjności akustycznej zgodnie z ISO 10140 i ISO 717-1.
Nawiewnik transferowy wykonany ze stali ocynkowanej, lakierowany proszkowo na RAL 9005. Płyty czołowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Izolacja akustyczna wykonana z wełny mineralnej.


Wełna mineralna:

 • W miejscach kontaktu wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalne
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych i uwagą Q Dyrektywy Europejskiej (WE) nr 1272/2008, dzięki wysokiej biorozpuszczalności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Kryteria równoważności

 • Różne konstrukcje i wielkości pozwalają na spełnienie lokalnych i specyficznych wymagań projektowych
 • Małe straty ciśnienia
 • Wariant Z bez wysunięcia do szyny czołowej nawiewnika odpowiedni jest do montażu w cienkich, lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową
 • Wykładzina akustyczna redukuje transmisję hałasu pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami
 • Paski izolacji na obudowie nawiewnika minimalizują przenoszenie hałasu
 • Szyna czołowa nawiewnika lakierowana proszkowo na kolor RAL CLASSIC

Warianty wykonania

Zewnętrzna powierzchnia szyn czołowych nawiewników:

 • Lakierowana proszkowo RAL 9010, biały, GU50
 • P1: Lakierowana proszkowo, RAL 9006, białe aluminium, GU30
 • P1: Lakierowana proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC, GU70

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 450 do 1175 mm (w odstępach co 1 mm)
 • Wysokość nominalna: 290 do 440 mm (w odstępach co 1 mm)
 • Maksymalny strumień objętości powietrza ∆pt = 5 Pa: 124 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza ∆pt = 10 Pa: 175 m³/h

Dane do doboru

 • LWA [dB(A)]
 • qv (m³/h)
 • Δpt [Pa]
 • LWA [dB(A)]
 • LWA [dB(A)]


CFETSC/850 × 340/P1 - RAL 9016
|||||
12345
1 Typ
CFE Nawiewnik transferowy

2 Wariant wykonania
Z
Wariant Z
T Wariant T

3 Płyta czołowa nawiewnika
Bez oznaczeń: bez wysunięcia do płyty czołowej nawiewnika

Z wysunięciem do płyty czołowej nawiewnika
PP Perforowane płyty czołowe nawiewników
SC Szyny czołowe nawiewników szczelinowych 


4 Wielkość nominalna [mm]

Długość nominalna × wysokość nominalna

Długość nominalna
550 – 1175

Wysokość nominalna
290 – 440 (standardowa wysokość 340)

5 Zewnętrzna powierzchnia szyny czołowej nawiewnika
Bez oznaczeń: lakierowana proszkowo RAL 9010 (biały)
P1 Lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL Classic

Stopnie połysku
RAL 9010 GU50
RAL 9006 GU30
Pozostałe kolory z palety RAL GU70 


Przykład zamówienia: CFE-T-SC/850×300/P1-RAL9016

TypCFE
Wariant wykonaniaWariant T
Płyta czołowa nawiewnikaSzyny czołowe nawiewników szczelinowych
Wielkość nominalna [mm]Długość nominalna 850, wysokość nominalna 300
Zewnętrzna powierzchnia szyny czołowej nawiewnikaLakierowana proszkowo RAL 9016, biały

Zastosowanie, Ciężary, Montaż i uruchomienie

 • ZASTOSOWANIE
 • CIĘŻARY
 • MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Zastosowanie

 • Prostokątne nawiewniki transferowe typu CFE stosowane są do transferu powietrza w obszarach komfortu

 • Dzięki wielu wariantom wykonania istnieje możliwość zastosowania w systemach wentylacji w różnych aplikacjach

Ciężary

LN

Szyna czołowa PP/SCObudowa wariant TObudowa wariant Z
Bez wysunięcia do płyty czołowej nawiewnikaZ wysunięciem do płyty czołowej nawiewnikaBez wysunięcia do płyty czołowej nawiewnikaZ wysunięciem do płyty czołowej nawiewnika

HN=290

HN=340

HN=440

HN=290

HN=340

HN=440

HN=290

HN=340

HN=440

HN=290

HN=340

HN=440

5500,34,65,46,84,95,77,22,63,04,0303,54,3
8500,56,98,010,37,48,510,84,04,65,84,55,26,4
10000,68,09,412,08,610,012,64,65,46,85,36,07,5
11750,79,411,014,010,011,614,75,46,28,06,27,08,7

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4,0 m 
 • Montaż w lekkich ścianach działowych
 • Niektóre długości pasują do zwykłych rozstawów elementów konstrukcji szkieletowej, podczas gdy w niektórych przypadkach może być konieczne wprowadzenie zmian dla sekcji CW
 • Odpowiednie materiały montażowe i dodatkowe materiały zapobiegające transmisji hałasu poza zakresem dostawy

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58