CFS_img_01psd.png
PL50_gc_06psd.png

Różne warianty wykonania z czarnymi, szarymi lub białymi kierownicami powietrza

VSD50-1-LT_gc_09ai.png
Montaż w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową

Montaż w lekkich ścianach działowych

CFS_gc_18ai.png

Pionowy nawiew powietrza

CFS_gc_19ai.png

Poziomy nawiew powietrza

CFS_img_01psd.png
PL50_gc_06psd.png
VSD50-1-LT_gc_09ai.png
CFS_gc_18ai.png
CFS_gc_19ai.png

Typ CFS

Wiele wariantów oszczędzających przestrzeń montażu w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową

Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianach, z regulowanymi kierownicami powietrza

 • Mogą być stosowane z szyną czołową nawiewnika PURELINE18, PURELINE35 lub PURELINE50
 • Wielkości nominalne od 450 do 1200 mm
 • Warianty z liczbą szczelin do 3 pozwalają na szeroki wachlarz zastosowań
 • Łatwy i szybki montaż, szyna czołowa montowana bez użycia narzędzi
 • Montaż w lekkich ścianach działowych o grubości 100 mm z szeroką metalową ramą 50 mm
 • Skrzynka rozprężna z wykładziną akustyczną
 • Dostępne w wykonaniu do nawiewu, wywiewu powietrza lub jako połączenie elementu nawiewnego i wywiewnego

Wyposażenie opcjonalne

 • Możliwość wyboru koloru kierownic powietrza czarne, szare lub białe

Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu CFS do montażu w ścianach mogą być stosowane w obszarach komfortu do nawiewu powietrza, wywiewu powietrza lub jako połączenie elementu nawiewnego i wywiewnego.
 • Szeroki zakres zastosowań dzięki możliwości wyboru szyn czołowych nawiewników o różnych szerokościach PURELINE18, PURELINE35 lub PURELINE50 z 1, 2 lub 3 szczelinami
 • Jednostronny poziomy lub pionowy wypływ tworzy turbulentny strumień powietrza
 • Rozdział powietrza z oddziaływaniem lub bez oddziaływania sufitu (w zależności od wysokości zabudowy)
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu od -10 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (dolna krawędź sufitu podwieszonego)
 • Montaż w lekkich ścianach działowych o grubości 100 mm z szeroką metalową ramą 50 mm


Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom ścian
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy lub pionowy wypływ powietrza
 • Poziomy nawiew pozwala uzyskać większe zasięgi strumieni powietrza
 • Pionowy strumień powietrza przemieszcza się się wzdłuż ściany, w kierunku sufitu i ostatecznie przez całą powierzchnię sufitu, co ma pozytywny wpływ na prędkość przepływu powietrza i poziom komfortu
 • Wykładzina akustyczna redukuje transmisję hałasu przez przewody pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami
 • Łatwy i bezpieczny montaż płyty czołowej nawiewnika, bez narzędzi, po zakończeniu suchej zabudowy
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Atrakcyjny wygląd dzięki wykonaniu z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowaniu proszkowemu (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza


Wielkość nominalna

Długość nominalna LN

 • PL18: 500 – 1200 mm (w odstępach co 100 mm)
 • PL35/50: 450 – 1200 mm (w odstępach co 150 mm)


Wysokość nominalna HN290 – 440 mm (w odstępach co 1 mm)

Średnica króćca ØD: 98, 123, 138, 158 mm

Warianty wykonania

CFS-... :

 • -*: Z szyną czołową nawiewnika PURELINE18, PURELINE35 lub PURELINE50
 • -*: 1, 2 lub 3 szczeliny (3 szczeliny tylko dla nawiewnika 35)
 • -S: Nawiew powietrza
 • -E: Wywiew powietrza
 • -SE: Nawiew i wywiew powietrza

Wykonanie

Szyna czołowa nawiewnika

 • Z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowana proszkowo RAL 9010, biały, GU50
 • P1: Lakierowana proszkowo, RAL 9006, białe aluminium, GU30
 • P1: Lakierowana proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, GU70

Wyposażenie

 • D: Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrza
 • LS: Uszczelka wargowa


Cechy konstrukcyjne

 • Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Dwa zaczepy do zawieszania na skrzynce rozprężnej, do montażu nawiewnika do ściany, podwieszenia pod sufitem lub montażu do sufitu (montaż po stronie Klienta)
 • Ręcznie ustawiane kierownice powietrza z wyżłobieniami umożliwiającymi zablokowanie w określonym położeniu
 • Fabryczne ustawienie określonego sposobu wypływu, możliwość manualnej zmiany (po stronie Klienta, w przypadku montażu ściennego możliwy tylko wypływ poziomy lub pionowy)
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)
 • Długości nominalne szyn czołowych od 450 mm do 1200 mm, w zależności od szerokości nawiewników
 • Szyna czołowa z obustronnymi kątownikami końcowymi
 • Skrzynka rozprężna dostępna o wysokościach nominalnych od 290 do 440 mm
 • Elementy do mocowania szyny czołowej nawiewnika dostarczane są w oddzielnej torebce.


Materiały i powierzchnie

 • Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili
 • Kątowniki końcowe wykonane z aluminium
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0
 • Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej
 • Uszczelka wargowa wykonana z termoplastycznego elastomeru
 • Izolacja akustyczna z wełny mineralnej
 • Szyna czołowa nawiewnika z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowana proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare

Wełna mineralna

 • W miejscach kontaktu wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalne
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych i uwagą Q Dyrektywy Europejskiej (WE) nr 1272/2008, dzięki wysokiej biorozpuszczalności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia
 • Obojętne na rozwój grzybów i bakterii


Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Wartości tłumienia zmierzone zgodnie z PN-EN ISO 7235


Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022


Wielkości nominalne

Wielkość nominalna

Długość nominalna LN:

 • PL18: 500 – 1200 mm (w odstępach co 100 mm)
 • PL35/50: 450 – 1200 mm (w odstępach co 150 mm)


Wysokość nominalna HN290 – 440 mm (w odstępach co 1 mm)

Średnica króćca ØD: 98, 123, 138, 158 mm

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

 • FUNKCJA
 • DANE TECHNICZNE
 • SZYBKI DOBÓR
 • TEKST DO SPECYFIKACJI
 • KOD ZAMÓWIENIOWY

Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianach kierują strumień powietrza do pomieszczenia poziomo lub pionowo wzdłuż ściany w kierunku sufitu. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w strefie przebywania ludzi, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki szczelinowe typu CFS mogą być zakończone szyną czołową nawiewników PURELINE18, PURELINE35 lub PURELINE50, z fabrycznie ustawionymi kierownicami powietrza, z możliwością ręcznego przestawiania w miejscu montażu. Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony indywidualnie w sposób spełniający różne lokalne wymagania.

Zakres różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu może wynosić od –10 do +10 K.

W celu zwiększenia tłumienia i zmniejszenia przesłuchów między pomieszczeniami skrzynki rozprężne wyposażone są w wykładzinę akustyczną.

Opcjonalna przepustnica regulacyjna umożliwia bilansowanie strumieni objętości powietrza i ułatwia proces uruchomienia. Przepustnica regulacyjna CFS-18 może być przestawiana za pomocą cięgien także po montażu szyny czołowej nawiewnika.

Przepustnica regulacyjna CFS-35 i CFS-50 może być przestawiana za pomocą śrubokręta lub podobnego narzędzia przez szynę czołową nawiewnika.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki CFS mogą być stosowane do nawiewu, wywiewu lub równocześnie do nawiewu i wywiewu powietrza.

CFS-18

Długość nominalna

500 – 1200 mm (w odstępach co 100 mm)

Wysokość nominalna

290 – 440 mm (w odstępach co 1 mm)

Liczba szczelin1 lub 2

Minimalny strumień objętości powietrza, przy Δtz = -10 K

3 l/s lub 12 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, w odległości LWA ≅ 50 dB(A)

92 l/s lub 330 m³/h
Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

-10 do +10 K


CFS-35

Długość nominalna

450 – 1200 mm (w odstępach co 150 mm)

Wysokość nominalna

290 – 440 mm (w odstępach co 1 mm)

Liczba szczelin1, 2 lub 3

Minimalny strumień objętości powietrza, przy Δtz = -10 K

5 l/s lub 18 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, w odległości LWA ≅ 50 dB(A)

119 l/s lub 430 m³/h
Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

-10 do +10 K


CFS-50

Długość nominalna

450 – 1200 mm (w odstępach co 150 mm)

Wysokość nominalna

290 – 440 mm (w odstępach co 1 mm)

Liczba szczelin1 lub 2

Minimalny strumień objętości powietrza, przy Δtz = -10 K

7 l/s lub 27 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, w odległości LWA ≅ 50 dB(A)

122 l/s lub 440 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

-10 do +10 K

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza. Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder. Wartości podane w szybkim doborze dotyczą konstrukcji z jednym króćcem.

CFS-18-1, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

LN

ØD

qv [l/s]

qv [m³/h]

Położenie przepustnicy

Aeff [m²]

OTWARTA

50%

ZAMKNIĘTA

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

60098415<5<15<5<15<5<150,0024
6009812451627182726270,0024
6009821754641504173410,0024
600982910590509950144500,0024
600123415<5<15<5<15<5<150,0024
60012313471626172621260,0024
60012322794641504158410,0024
6001233111191509850115500,0024
80098520<5<15<5<15<5<150,0032
8009816571827202733280,0032
8009826944841564191410,0032
8009836131945010850178500,0032
800123520<5<15<5<15<5<150,0032
80012316581627182722270,0032
80012326954441494162410,0032
8001233713385509650120500,0032
100098725<5<15<5<156<150,004
10009819702128252845280,004
1000983211557416841122420,004
100098441601115013250236500,004
1000123725<5<15<5<15<5<150,004
100012319701827212728290,004
1000123321154941564175420,004
100012345161945010950145510,004
120098830<5<15<5<158<150,0048
12009823842628322961290,0048
1200983913972418842166420,0048
120098541941395017051322510,0048
1200123830<5<153<154<150,0048
120012324852227262736300,0048
1200123391405941704197430,0048
1200123541951145013650189510,0048

CFS-18-2, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

LN

ØD

qv [l/s]

qv [m³/h]

Położenie przepustnicy

Aeff [m²]

OTWARTA

50%

ZAMKNIĘTA

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

60098830<5<15<5<157<150,0048
6009822792229283053300,0048
600983612859427342139420,0048
60098491781135013950267510,0048
600123830<5<15<5<15<5<150,0048
60012322791628202829300,0048
600123361294341534176430,0048
60012350178835010150146510,0048
800981140<5<156<1512<150,0065
80098281012829373178320,0065
800984516273429543202440,0065
80098622241395018051383510,0065
8001231140<5<15<5<156<150,0065
800123281021928252839330,0065
8001234616449416441102440,0065
80012363226935012250193520,0065
10009814496<158<1518<150,0081
100098321143130423395340,0081
10009850179774210444233440,0081
100098682441435019251432520,0081
10001231449<5<155<158150,0081
1000123331182029282948350,0081
10001235218750417142119450,0081
100012371255945013251223520,0081
12009816598<15111625170,0097
1200983412233314634106350,0097
12009852185764210444244450,0097
120098692491365018851438520,0097
12001231659<5<156<1511190,0097
1200123361302130313154360,0097
12001235620050427343129460,0097
120012375270915013451236520,0097

CFS-35-1, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

LN

ØD

qv [l/s]

qv [m³/h]

Położenie przepustnicy

Aeff [m²]

OTWARTA

50%

ZAMKNIĘTA

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

60098724<5<15<5<156<150,004
6009818652128242841290,004
600982910655416441109420,004
60098411471055012350210500,004
600123724<5<15<5<15<5<150,004
60012318641427162722280,004
600123291053741434158420,004
6001234014570508250111500,004
900981036<5<155<1510<150,0059
9009825902329303063310,0059
900984014359417642159430,0059
90098541961125014451299510,0059
9001231036<5<15<5<155<150,0059
90012325911628212832320,0059
900123411464141534183430,0059
90012356201775010050156510,0059
12009813495<157<1517<150,0079
120098311102730373286330,0079
1200984817266429043210440,0079
120098652331225016751387520,0079
12001231349<5<155<158150,0079
1200123311131829252943340,0079
12001234917844416242106450,0079
120012367243825011651198520,0079

CFS-35-2, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

LN

ØD

qv [l/s]

qv [m³/h]

Położenie przepustnicy

Aeff [m²]

OTWARTA

50%

ZAMKNIĘTA

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

6001231349<5<155<158150,0079
600123281021728232837340,0079
600123431553941534187450,0079
6001235820871509650156520,0079
6001381349<5<155<157<150,0079
600138281021628212929290,0079
600138431553841484167410,0079
6001385820868508650121500,0079
90012320736<159<1517230,0119
900123391402329343161380,0119
9001235820750417543134460,0119
90012376274875013151235530,0119
90013820735<158<1512<150,0119
900138381382030273143310,0119
900138572044242594393430,0119
90013875269745010451162510,0119
12001232797915151928290,0159
1200123461662731443482400,0159
12001236523655428744165480,0159
120012385305925014652276530,0159
120013827978<15121819190,0159
1200138471702431363459340,0159
12001386724349427344121450,0159
120013888316835012451204520,0159

CFS-35-3, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

LN

ØD

qv [l/s]

qv [m³/h]

Położenie przepustnicy

Aeff [m²]

OTWARTA

50%ZAMKNIĘTA

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

60013820737<1591613160,0119
600138351242031263239320,0119
600138491764042534377430,0119
6001386322767508850129500,0119
60015820737<1581510150,0119
600158341231930233229320,0119
600158481743842464257420,0119
600158622256350765095500,0119
900138301091121162326240,0178
900138461662634373659360,0178
9001386222246436744106440,0178
90013877279735010551167510,0178
900158301091020132318240,0178
900158461642433303541360,0178
900158612204243544473440,0178
9001587627566508550114500,0178
1200138401461726263043300,0238
1200138562003336493982390,0238
12001387125553448046132460,0238
120013886310785011851195520,0238
1200158401461623212829280,0238
1200158582073235433759370,0238
12001587526954437244100440,0238
120015892331825010950152500,0238

CFS-50-1, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

LN

ØD

qv [l/s]

qv [m³/h]

Położenie przepustnicy

Aeff [m²]

OTWARTA

50%

ZAMKNIĘTA

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

6001231036<5<15<5<155<150,0058
60012323821629202929310,0058
600123361293942484271430,0058
6001234917572508950132510,0058
6001381036<5<15<5<15<5<150,0058
60013823821528182823280,0058
600138361293641434156410,0058
6001384917567508050104500,0058
9001231554<5<156<1510170,0088
900123331192129293049350,0088
9001235118550417042118450,0088
90012370251925012951216520,0088
9001381554<5<155<157<150,0088
900138331181728232934290,0088
900138511824241554282420,0088
90013868246765010150150510,0088
120012320716<159<1516230,0117
1200123391422330353263380,0117
12001235921252427843141460,0117
120012378282935013951250530,0117
12001382071<5<157<1511<150,0117
1200138391421929273143310,0117
1200138592124241614397430,0117
120013879283755010851172510,0117

CFS-50-2, nawiew powietrza, wypływ poziomy, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

LN

ØD

qv [l/s]

qv [m³/h]

Położenie przepustnicy

Aeff [m²]

OTWARTA

50%ZAMKNIĘTA

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

∆pt [Pa]

LWA [dB(A)]

60013820716<1591513150,0117
600138351242031263238320,0117
600138491774042534278420,0117
6001386423067508950131500,0117
60015820716<157159150,0117
600158341231830223128320,0117
600158481743742454256420,0117
600158632266250755095500,0117
900138301071020152324230,0175
900138451642434353557360,0175
9001386122044436444103440,0175
90013877277695010151162510,0175
900158301071019132217230,0175
900158461652333303540350,0175
900158622234243554474440,0175
9001587828167508750117500,0175
1200138401431626242941300,0233
1200138551993136473979390,0233
12001387125450447745129460,0233
120013886310755011451191520,0233
1200158401431526202928290,0233
1200158551972836383853380,0233
1200158702514544614585450,0233
12001588530567509050126500,0233

Tekst do specyfikacji

Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianach, szyna czołowa nawiewnika do trzech szczelin, z indywidualnie ręcznie regulowanymi kierownicami do poziomego lub pionowego nawiewu powietrza. Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianach mogą być stosowane do nawiewu powietrza, wywiewu powietrza lub jako połączenie elementu nawiewnego i wywiewnego. Montaż w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową. 

Gotowy do montażu element składający się z szyny czołowej nawiewnika z indywidualnie regulowanymi czarnymi, białymi lub szarymi kierownicami powietrza i skrzynki rozprężnej z poziomym króćcem. Wykładzina z wełny mineralnej redukuje transmisję hałasu.

Szyna czołowa nawiewnika może być zamontowana do skrzynki rozprężnej bez użycia dodatkowych narzędzi po wykonaniu suchej zabudowy. Ponieważ nie są wymagane żadne narzędzia, mocowanie po zakończeniu suchej zabudowy jest szybkie i łatwe. Dwa zaczepy do zawieszania na skrzynce rozprężnej, do montażu nawiewnika do ściany lub podwieszenia pod sufitem (montaż po stronie Klienta). Króćce przyłączne dopasowane do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180. Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135. Szyna czołowa nawiewnika z wytłoczonych aluminiowych profili. Kątowniki końcowe wykonane z aluminium. Skrzynka rozprężna z blachy stalowej ocynkowanej. Kierownice powietrza wykonane z niepalnego tworzywa ABS, UL 94, V-0. Uszczelka wargowa wykonana z termoplastycznego elastomeru.

Wełna mineralna

 • W miejscach kontaktu wełny mineralnej z powietrzem jest ona pokryta włóknem szklanym w celu ochrony przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalne
 • Znak jakości RAL-GZ 388
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych i uwagą Q Dyrektywy Europejskiej (WE) nr 1272/2008, dzięki wysokiej biorozpuszczalności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia
 • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii

Cechy charakterystyczne

 • Jednolity model wypływu dzięki indukcji powietrza z pomieszczenia zapobiega zanieczyszczeniom ścian
 • Regulowane ręcznie kierownice pozwalają uzyskać poziomy lub pionowy wypływ powietrza
 • Wykładzina akustyczna skrzynki rozprężnej redukuje transmisję hałasu pomiędzy pomieszczeniami oraz przenoszenie hałasu wentylatora przez sieć przewodów
 • Łatwy i szybki montaż szyny czołowej nawiewnika, bez narzędzi, po zakończeniu suchej zabudowy
 • Komfortowy klimat dzięki wysokiej indukcji powietrza oraz gwałtownemu spadkowi prędkości strumienia i różnicy temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu.
 • Profile z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym lub lakierowane proszkowo (dowolny kolor z palety RAL CLASSIC)
 • Szyna czołowa nawiewnika została zoptymalizowana pod kątem niskiego poziomu mocy akustycznej przy maksymalnym strumieniu objętości powietrza

Warianty wykonania

Szyna czołowa nawiewnika

 • Z anodowanego aluminium, E6-C-0, kolor naturalnego aluminium
 • P1: Lakierowana proszkowo RAL 9010, biały, GU50
 • P1: Lakierowana proszkowo, RAL 9006, białe aluminium, GU30
 • P1: Lakierowana proszkowo na dowolny kolor RAL CLASSIC, GU70

Kolor kierownic powietrza

 • Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9005, czarne
 • G: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9006, szare
 • W: Kierownice powietrza zbliżone do RAL 9010, białe

Dane techniczne

 • Długości nominalne:
  • PL18: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm
  • PL35/50: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200 mm
 • Liczba szczelin: 1, 2 lub 3 szczeliny (3 szczeliny tylko dla nawiewnika o profilu 35)

 • Wysokość nominalna: 290 do 440 mm (w odstępach co 1 mm)

 • Średnica króćca ØD: 98, 123, 138, 158 mm

 • Minimalny strumień objętości powietrza, przy Δtz = -10K: 3 l/s lub 12 m³/h

 • Maksymalny strumień objętości powietrza, w odległości LWA ≅ 50 dB(A): 122 l/s lub 440 m³/h

 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: od -10 do +10 K

Dane do doboru

 • LWA [dB(A)]
 • qv (m³/h)
 • Δpt [Pa]
 • Dt [dB]


CFS502SE/900 × 340 × 98/2DLS/V/P1 - RAL 9016/W
|||||||||||
1234567891011
1 Typ
CFS
Nawiewnik szczelinowy do montażu w lekkich ścianach działowych

2 Szyna czołowa nawiewnika
18
PURELINE18
35 PURELINE35
50 PURELINE50

3 Liczba szczelin
1,2,3
(3 szczeliny tylko dla nawiewnika 35)

4 System
S
Nawiew powietrza
E Wywiew powietrza
SE Nawiew i wywiew powietrza (od długości 900 mm)

5 Wielkość nominalna [mm]
Długość nominalna × wysokość nominalna × średnica króćca

Długość nominalna
Szyna czołowa nawiewnika 18
500 – 1200 (w odstępach co 100 mm)

Szyna czołowa nawiewnika 35 lub 50
450 – 1200 (w odstępach co 150 mm)

Wysokość nominalna
290 – 440 (standardowa wysokość 340)

Średnica króćca ØD
98, 123, 138, 158

6 Liczba króćców

Tylko dla systemu S lub E
1,2 (2 króćce, opcjonalnie od długości 900)

7 Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumieni objętości powietrza
Bez oznaczeń: bez przepustnicy
D Z przepustnicą regulacyjną

8 Uszczelka wargowa
Bez oznaczeń: bez uszczelek
LS Z uszczelką wargową

9 Wypływ powietrza
Bez oznaczeń: kierownice powietrza poziome, pionowy wypływ powietrza
V Kierownice powietrza pionowe, poziomy wypływ powietrza

10 Szyna czołowa nawiewnika
Bez oznaczeń: anodowana, (naturalne aluminium) E6-C-0
P1 Lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL Classic

Stopnie połysku
RAL 9010 GU50
RAL 9006 GU30
Pozostałe kolory RAL CLASSIC, GU70 (nie dotyczy kolorów błyszczących)

11 Kolor kierownic powietrza
Bez oznaczeń: zbliżony do RAL 9005 (czarny)
W Zbliżony do RAL 9010 (biały)
G Zbliżony do RAL 9006 (szary)


Kod zamówieniowy: CFS-50-2-SE/900×340×98-D-LS/V/P1-RAL9016/W

TypCFS
Szyna czołowa nawiewnikaPURELINE50
Ilość szczelin2
SystemDo nawiewu i wywiewu powietrza
Wielkość nominalna [mm]Długość nominalna 900, wysokość nominalna 340, średnica króćca 98
Przepustnica do bilansowania strumieni objętości powietrzaZ przepustnicą regulacyjną
Uszczelka wargowaZ uszczelką wargową
Wypływ powietrzaKierownice powietrza pionowe, poziomy wypływ powietrza
Szyna czołowa nawiewnikaLakierowana proszkowo RAL 9016 (biały)
Kolor kierownic powietrzaZbliżony do RAL 9010 (biały)

Zastosowanie, Wymiary, Montaż i uruchomienie

 • ZASTOSOWANIE
 • WYMIARY
 • MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Zastosowanie

 • Nawiewniki szczelinowe typu CFS do montażu w ścianach mogą być stosowane w obszarach komfortu do nawiewu powietrza, wywiewu powietrza lub jako połączenie elementu nawiewnego i wywiewnego.
 • Szeroki zakres zastosowań dzięki możliwości wyboru szyn czołowych nawiewników o różnych szerokościach PURELINE18, PURELINE35 lub PURELINE50 z 1, 2 lub 3 szczelinami 
 • Jednostronny poziomy lub pionowy wypływ tworzy turbulentny strumień powietrza
 • Rozdział powietrza z oddziaływaniem lub bez oddziaływania sufitu (w zależności od wysokości zabudowy)
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu od -10 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (dolna krawędź sufitu podwieszonego)
 • Montaż w lekkich ścianach działowych o grubości 100 mm z szeroką metalową ramą 50 mm


CFS-18

LN

L1

L3

L4

EIlość króćców
5005004955221
6006005956221
7007006957221
8008007958221
900900895924461/2*
1000100099510224961/2*
11001100109511225461/2*
12001200119512225961/2*
* Wariant SE: zawsze 2 króćce


CFS-35/50

LN

L1

L3

L4

EIlość króćców
4504504454721
6006005956221
7507507457721
9009008959224461/2*
10501050104510725211/2*
12001200119512225961/2*
* Wariant SE: zawsze 2 króćce


 
ØDA
9870
12382
13890
158100

Ciężary

CFS-18

LN

1 szczelina2 szczeliny
Szyna czołowa nawiewnikaSkrzynka rozprężnaSzyna czołowa nawiewnikaSkrzynka rozprężna

HN=290

HN=340

HN=440

HN=290

HN=340

HN=440

5000,32,83,23,90,42,73,13,8
6000,33,23,74,60,53,13,64,5
7000,43,74,25,20,63,64,15,1
8000,44,24,85,80,64,14,75,7
9000,54,65,36,50,74,55,26,4
10000,55,15,87,10,855,77
11000,65,56,37,70,95,46,27,6
12000,66,06,88,31,05,96,78,2

CFS-35

LN

1 szczelina2 szczeliny3 szczeliny

Szyna czołowa nawiewnika

Skrzynka rozprężna

Szyna czołowa nawiewnika

Skrzynka rozprężna

Szyna czołowa nawiewnika

Skrzynka rozprężna

HN=290

HN=340

HN=440

HN=290

HN=340

HN=440

HN=290

HN=340

HN=440

4500,42,73,03,60,52,62,93,50,72,52,83,4
6000,53,43,84,60,73,33,74,513,23,64,4
7500,64,14,55,60,944,45,41,23,84,35,3
9000,74,75,36,61,14,65,16,41,44,45,06,2
10500,85,46,17,51,35,35,97,31,75,05,77,1
12001,06,16,98,51,466,78,325,76,48,1

CFS-50

LN

1 szczelina2 szczeliny
Szyna czołowa nawiewnikaSkrzynka rozprężnaSzyna czołowa nawiewnikaSkrzynka rozprężna

HN=290

HN=340

HN=440

HN=290

HN=340

HN=440

4500,52,62,93,50,72,52,83,4
6000,63,23,64,41,03,13,54,3
7500,83,94,45,31,23,74,25,1
9000,94,55,16,31,44,34,96,0
10501,15,25,97,21,74,95,66,9
12001,25,86,68,11,95,56,37,8


WariantP

Szyna czołowa nawiewnika 18-1

38

Szyna czołowa nawiewnika 18-2

55

Szyna czołowa nawiewnika 35-1

55

Szyna czołowa nawiewnika 35-2

82

Szyna czołowa nawiewnika 35-3

109

Szyna czołowa nawiewnika 50-1

70

Szyna czołowa nawiewnika 50-2

115

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4,00 m
 • Montaż w lekkich ścianach działowych
 • Poziome podłączenie przewodów; niektóre długości pasują do zwykłych rozstawów elementów konstrukcji szkieletowej, podczas gdy w niektórych przypadkach może być konieczne wprowadzenie zmian dla sekcji CW
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej
 • Dostawa materiałów do montażu nawiewników szczelinowych po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu.


 


Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58