00207101_0
DID614/593×593/LE
00132715_0
Spełnione wymagania VDI 6022
00201882_0
Uchwyt montażowy
00201887_0
Podłączenie wodne
00201892_0
Przestawiane podwójne dysze
00201897_0
Perforacja z otworami zmniejszającymi się w kierunku krawędzi
00207101_0
00132715_0
00201882_0
00201887_0
00201892_0
00201897_0

Typ DID614

Aktywne belki chłodzące, o czterostronnym nawiewie, z poziomym wymiennikiem ciepła, do montażu w sufitach modułowych o wymiarach 600 lub 625

Aktywne belki chłodzące do grzania i chłodzenia, z 2- lub 4-rurowym wymiennikiem ciepła do montażu w różnych systemach sufitowych

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.20 m
 • Duża moc chłodząca i grzewcza przy małym strumieniu objętości powietrza pierwotnego i niskim poziomie mocy akustycznej
 • Wysoki poziom komfortu zapewniony dzięki małym prędkościom w strefie przebywania ludzi
 • Pięć wariantów dysz, w tym podwójne, przestawiane, w celu optymalizacji indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb
 • Odchylana kratka powietrza indukowanego, mocowana na magnesy, perforowana, z otworami zmniejszającymi się w kierunku krawędzi


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Elementy regulacyjne
 • Przestawiane kierownice do regulacji kierunku nawiewu
 • Lakierowanie proszkowe na kolor z palety RAL CLASSIC lub NCS

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Aktywne belki chłodzące typu DID614 do montażu w różnych systemach sufitowych, do pomieszczeń o wysokości do 4.20 m
 • Szczególnie zalecane do sufitów modułowych o wielkości 600 lub 625
 • Wymiennik ciepła systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu przy małych strumieniach objętości powietrza pierwotnego
 • Woda zastosowana jako medium odbierające obciążenia cieplne zapewnia wysoką efektywność energetyczną
 • Przestawiane kierownice umożliwiające ręczne ustawienie kierunku nawiewu powietrza (opcja)
 • Podwójne, przestawiane dysze umożliwiające nawiew dużych strumieni objętości powietrza (opcja)

Cechy charakterystyczne

 • Nawiew czterostronny
 • Poziomy wymiennik ciepła systemu dwu- lub czterorurowego
 • Podłączenie wody: króciec bosy rurki miedzianej Ø12 mm lub gwint zewnętrzny G1/2" z płaską uszczelką lub z nakrętką G1/2" i płaską uszczelką
 • Kratka powietrza indukowanego, perforowana, z otworami zmniejszającymi się w kierunku krawędzi
 • Podwójne, przestawiane dysze, do dużych strumieni objętości powietrza nawiewanego (opcja)

Wielkości nominalne

 • 600, 1200 mm

Opis

Doradztwa w projektowaniu

 • Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50 %
 • Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL, stopień połysku 70 %
 • Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %

Wyposażenie

 • Przestawiane kierownice powietrza

Elementy uzupełniające

 • Wężyki przyłączeniowe
 • Elementy regulacyjne: panel obsługowy z regulatorem i zintegrowanym czujnikiem temperatury w pomieszczeniu, zawory regulacyjne, siłowniki zaworów, złączki do podłączenia zaworów

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z kanałami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Odchylana kratka powietrza indukowanego, mocowana na magnesy, zabezpieczona cięgnami
 • Płyta z wytłoczonymi dyszami
 • Cztery uchwyty montażowe do zawieszenia (montaż po stronie Klienta)
 • Pięć wariantów dysz w celu optymalizacji indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb

Materiały

 • Obudowa, króciec, płyta z dyszami i kratka powietrza indukowanego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Powierzchnie zewnętrzne lakierowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010) lub dowolny kolor zgodnie z paletą RAL
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, (V0)

Konserwacja

 • Ze względu na brak części mechanicznych urządzenie praktycznie nie wymaga konserwacji
 • Wymiennik ciepła może być czyszczony przy użyciu odkurzacza przemysłowego
 • VDI 6022 Część 1 (Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych)

Informacje techniczne

 • Funkcja
 • Technology
 • Tekst do specyfikacji
 • Order codes
Schemat nawiewnika indukcyjnego DID614 00187072_0

① Uchwyty montażowe
② Króciec powietrza pierwotnego
③ Obudowa
④ Płyta z dyszami
⑤ Kierownice powietrza (opcjonalnie)
⑥ Podłączenie obiegu wodnego
⑦ Osłona (opcjonalnie)
⑧ Wymiennik ciepła
⑨ Rama czołowa
⑩ Kratka powietrza indukowanego

Zasada działania

Aktywne belki chłodzące doprowadzają centralnie uzdatnione powietrze pierwotne do pomieszczenia oraz wykorzystują wodny wymiennik ciepła do celów ogrzewania lub chłodzenia.

Powietrze pierwotne dostarczane jest do komory mieszania belki poprzez dysze.

W wyniku wytwarzanego podciśnienia powietrze wtórne indukowane jest przez kratkę powietrza indukowanego i przepływa przez wymiennik ciepła.

W wymienniku ciepła powietrze wtórne jest podgrzewane lub chłodzone, następnie w komorze miesza się z powietrzem pierwotnym i wprowadzane jest do pomieszczenia szczelinami nawiewnymi.

Długość nominalna

600, 1200 mm

Długość

593, 598, 618, 623 mm (jeden moduł), lub 1193, 1198, 1243, 1248 mm (dwa moduły)

Wysokość

230/245 mm

Szerokość

593, 598, 618, 623 mm

Króciec powietrza pierwotnego, średnica

123/158 mm

Strumień objętości powietrza pierwotnego

14 – 87 l/s lub 50 – 310 m³/h

Moc chłodząca

Do 2170 W

Moc grzewcza

Do 2990 W

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody

6 bar

Maksymalna temperatura robocza

75 °C


Aktywne belki chłodzące typu DID614, o dużej mocy cieplnej, o czterostronnym nawiewie, do systemów powietrzno wodnych.

Przeznaczone do montażu zlicowanego z powierzchnią sufitu, zalecane do pomieszczeń o wysokości do 4.20 m.

Urządzenie zbudowane jest z obudowy z uchwytami do montażu, króćca przyłącznego, niepalnych dysz i poziomego wymiennika ciepła.

Pięć opcjonalnych wariantów dysz umożliwia optymalizację indukcji powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem.

Cechy charakterystyczne

 • Nawiew czterostronny
 • Poziomy wymiennik ciepła systemu dwu- lub czterorurowego
 • Podłączenie wody: króciec bosy rurki miedzianej Ø12 mm lub gwint zewnętrzny G1/2" z płaską uszczelką lub z nakrętką G1/2" i płaską uszczelką
 • Kratka powietrza indukowanego, perforowana, z otworami zmniejszającymi się w kierunku krawędzi
 • Podwójne, przestawiane dysze, do dużych strumieni objętości powietrza nawiewanego (opcja)

Materiały

 • Obudowa, króciec, płyta z dyszami i kratka powietrza indukowanego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami
 • Powierzchnie zewnętrzne lakierowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010) lub dowolny kolor zgodnie z paletą RAL
 • Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, (V0)

Doradztwa w projektowaniu

 • Lakierowane proszkowo RAL 9010, biały, stopień połysku 50 %
 • Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL, stopień połysku 70 %
 • Lakierowane proszkowo na RAL 9006, białe aluminium, stopień połysku 30 %

Dane techniczne

 • Długość nominalna: 600, 1200 mm
 • Długość: 593, 598, 618, 623 mm (jeden moduł), lub 1193, 1198, 1243, 1248 mm (dwa moduły)
 • Wysokość: 230/245 mm
 • Szerokość: 593, 598, 618, 623 mm
 • Króciec powietrza pierwotnego, średnica: 123/158 mm
 • Strumień objętości powietrza pierwotnego: 13 – 85 l/s lub 47 – 306 m³/h
 • Moc chłodząca: do 2170 W
 • Moc grzewcza: do 2990 W
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 6 barów
 • Maksymalna temperatura robocza: 75 °C

Parametry

Powietrze pierwotne

 • V __________________ [m³/h]
 • Δpt [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA __________________ [dB(A)]

Chłodzenie

 • Qtot [W]Qtot [W]

Ogrzewanie

 • Qtot [W]Qtot [W]

00155667_0

 Typ
DID614       Aktywne belki chłodzące

 Wariant wykonania
       Bez oznaczeń: perforowana płyta czołowa z okrągłymi otworami, z osłoną
D2       Perforowana płyta czołowa z okrągłymi otworami, bez osłony

 Wymiennik ciepła
2       2-rurowy
4       4-rurowy

 Warianty dysz
HE       Wysoka sprawność
S1       Standard, małe
S2       Standard, duże
HP       Wysoka wydajność
DA       Dysze podwójne (ustawienie fabryczne: wszystkie dysze otwarte)

 Układ podłączenia wody
R       Z prawej strony
L       Z lewej strony

 Podłączenie wodne (bez elementów regulacyjnych)
       Bez oznaczeń: króciec bosy, Ø12 mm
A1       Z gwintem zewnętrznym G½" i płaską uszczelką
A2       Z nakrętką G½" i płaską uszczelką

 Wymiary [mm]
L × B, wielkość nominalna 600 × 600
593 × 593
598 × 598
L × B, wielkość nominalna 625 × 625
618 × 618
623 × 623
L × B, wielkość nominalna 1200 × 600
1193 × 593
1198 × 598
L × B, wielkość nominalna 1250 × 625
1243 × 618
1248 × 623

 Króciec powietrza pierwotnego
123       123 mm
158       158 mm

 

 Powierzchnia zewnętrzna
       Bez oznaczeń: lakierowane proszkowo RAL 9010
P1       Lakierowane proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL CLASSIC

       Stopień połysku
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       Inne kolory RAL 70 %

 Przestawiane kierownice powietrza
       Bez oznaczeń: bez kierownic powietrza
LE       Z kierownicami powietrza

 Zawory i siłowniki
       Bez oznaczeń: bez elementów regulacyjnych
VS       Z elementami regulacyjnymi

 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
       No entry: without
KV       Zawór regulacyjny wody chłodzącej z siłownikiem

 Wartość kVS – zawór wody chłodzącej
0,25
0,40
0,63
1,00

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
       No entry: without
HV       Zawór regulacyjny wody grzewczej z siłownikiem

 Wartość kVS – zawór wody grzewczej
0,25
0,40
0,63
1,00

 Złączki do podłączenia zaworów
       No entry: without
R       Ze złączkami do podłączenia zaworów

 

Pobranie

informacje o produkcie

broszury

certyfikaty

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58