00132971_0
DLQL-P


00129341_0
Vertical duct connection


00129346_0
Horizontal duct connection


00129336_0
Horizontal four-way air discharge


00129331_0
Horizontal two-way air discharge


00129326_0
Horizontal one-way air discharge


00132971_0
00129341_0
00129346_0
00129336_0
00129331_0
00129326_0

DLQL

Do poziomego, jedno do czterostronnego nawiewu powietrza, do stref komfortu, z ekranem przesłaniającym

Kwadratowe nawiewniki sufitowe

 • Wielkości nominalne 250, 300, 400, 500, 600
 • Zakres strumieni objętości powietrza 6 – 285 l/s lub 22 – 1026 m³/h
 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana proszkowo
 • Do nawiewu i wywiewu powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa ze specjalnym ekranem przesłaniającym, do poziomego nawiewu, o wysokim stopniu indukcji


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Przesłony do dostosowania kierunku wypływu powietrza
 • Skrzynka rozprężna z przepustnicą regulacyjną

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki typu DLQL stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Doskonała integracja z metalowymi, perforowanymi sufitami podwieszonymi
 • Poziomy, jednostronny do czterostronnego nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (wariant nawiewny)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do wszystkich systemów sufitowych

Cechy charakterystyczne

 • Nawiew poziomy jednostronny do czterostronnego
 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

Płyta sufitowa

 • 248, 298, 398, 498, 598, 623 (wielkości pośrednie 249 do 622, w odstępach co 1 mm)


Płyta czołowa nawiewnika

 • 250, 300, 400, 500, 600

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki typu DLQL stosowane są do nawiewu lub wywiewu powietrza w pomieszczeniach komfortu
 • Doskonała integracja z metalowymi, perforowanymi sufitami podwieszonymi
 • Poziomy, jednostronny do czterostronnego nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza (wariant nawiewny)
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K
 • Do pomieszczeń o wysokości do 4 m (niższa krawędź sufitu podwieszonego)
 • Do wszystkich systemów sufitowych

Cechy charakterystyczne

 • Nawiew poziomy jednostronny do czterostronnego
 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Wielkości nominalne

Płyta sufitowa

 • 248, 298, 398, 498, 598, 623 (wielkości pośrednie 249 do 622, w odstępach co 1 mm)


Płyta czołowa nawiewnika

 • 250, 300, 400, 500, 600

Opis

Warianty wykonania

 • DLQL-P: Sufity modułowe i sufity pełne
 • DLQL-T: Sufity z teownikami
 • DLQL-*-Z: Nawiew powietrza
 • DLQL-*-A: Wywiew powietrza


Podłączenie

 • H: Poziome podłączenie króćca
 • V: Pionowe podłączenie króćca

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa ze specjalnym ekranem przesłaniającym
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką (wariant -P)

Wyposażenie

 • M: Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza dla wariantu z podłączeniem poziomym

Akcesoria

 • Uszczelka wargowa

Elementy uzupełniające

 • Przesłony

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Obudowa, przepustnica i skrzynka rozprężna wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ekran przesłaniający z wykładziny akustycznej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • DLQL-P: Sufity modułowe i sufity pełne
 • DLQL-T: Sufity z teownikami
 • DLQL-*-Z: Nawiew powietrza
 • DLQL-*-A: Wywiew powietrza


Podłączenie

 • H: Poziome podłączenie króćca
 • V: Pionowe podłączenie króćca

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa ze specjalnym ekranem przesłaniającym
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką (wariant -P)

Wyposażenie

 • M: Przepustnica regulacyjna do bilansowania strumienia objętości powietrza dla wariantu z podłączeniem poziomym

Akcesoria

 • Uszczelka wargowa

Elementy uzupełniające

 • Przesłony

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

Materiały

 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Obudowa, przepustnica i skrzynka rozprężna wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ekran przesłaniający z wykładziny akustycznej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki sufitowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Nawiewniki sufitowe pozwalają realizować duże strumienie objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Typ DLQL nawiewniki sufitowe wyposażone są w specjalny ekran przesłaniający zapewniający poziomy wypływ powietrza i wysoki stopień indukcji. Nawiew poziomy jednostronny do czterostronnego. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki DLQL mogą być również stosowane do wywiewu.

Zasada działania

Nawiewniki sufitowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Nawiewniki sufitowe pozwalają realizować duże strumienie objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Typ DLQL nawiewniki sufitowe wyposażone są w specjalny ekran przesłaniający zapewniający poziomy wypływ powietrza i wysoki stopień indukcji. Nawiew poziomy jednostronny do czterostronnego. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K.

W celu uzyskania estetycznego, jednolitego wyglądu pomieszczenia nawiewniki DLQL mogą być również stosowane do wywiewu.


Wielkość nominalna – płyta sufitowa

248, 298, 398, 498, 593, 598, 618, 623 mm

Wielkości nominalne – nawiewnik

250, 300, 400, 500, 600 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

6 – 145 l/s lub 22 – 522 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

275 – 285 l/s lub 990 – 1026 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +10 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), (DLQL-*-Z-H: przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°).

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), (DLQL-*-Z-H: przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°).

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

DLQL-*-Z-H (jednostronny nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Położenie przepustnicy
Wielkość nominalna V 45° 90°
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

250

6

22

3

<15

3

<15

6

<15

250

15

54

20

22

22

22

40

22

250

20

72

35

31

39

31

70

31

250

30

108

79

49

87

49

158

49

300

10

36

5

<15

6

<15

11

<15

300

20

72

22

30

24

30

43

31

300

30

108

49

42

54

42

98

43

300

40

144

87

52

95

52

173

53

400

15

54

5

<15

5

<15

9

<15

400

30

108

19

28

21

29

38

30

400

45

162

43

42

47

43

85

44

400

55

198

64

49

70

50

127

51

500

25

90

7

<15

8

<15

14

<15

500

40

144

17

28

19

29

35

29

500

55

198

33

42

36

43

66

43

500

70

252

54

50

59

51

107

51

600

35

126

5

<15

6

<15

11

<15

600

60

216

16

28

17

28

32

28

600

85

306

32

41

35

41

63

41

600

110

396

53

50

58

50

106

50


DLQL-*-Z-H (dwustronny nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Położenie przepustnicy
Wielkość nominalna V 45° 90°
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

250

15

54

8

17

9

17

16

17

250

25

90

22

30

24

30

44

30

250

35

126

43

39

48

39

87

39

250

50

180

89

51

97

51

177

51

300

20

72

9

18

10

18

18

19

300

30

108

20

29

22

29

40

30

300

40

144

36

38

39

38

72

39

300

55

198

68

50

75

50

136

51

400

35

126

10

18

11

19

20

20

400

50

180

20

30

23

31

41

32

400

70

252

40

42

44

43

80

44

400

85

306

59

49

65

50

118

51

500

50

180

10

20

11

21

20

21

500

70

252

20

32

22

33

39

33

500

95

342

36

43

40

44

72

44

500

115

414

53

50

58

51

106

51

600

75

270

9

16

10

16

19

16

600

105

378

19

31

20

31

37

31

600

140

504

33

42

36

42

66

42

600

175

630

52

50

57

50

103

50


DLQL-*-Z-H (trzystronny nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Położenie przepustnicy
Wielkość nominalna V 45° 90°
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

250

20

72

9

20

10

20

18

20

250

35

126

27

34

30

34

54

34

250

50

180

55

45

61

45

110

45

250

60

216

80

52

87

52

159

52

300

30

108

13

23

14

23

26

24

300

40

144

23

32

25

32

46

33

300

50

180

36

40

40

40

72

41

300

65

234

61

49

67

49

122

50

400

50

180

12

21

13

22

24

23

400

70

252

23

32

26

33

47

34

400

90

324

39

42

43

43

77

44

400

110

396

58

50

64

51

115

52

500

75

270

13

22

14

23

26

23

500

100

360

23

35

25

36

46

36

500

125

450

36

43

39

44

72

44

500

150

540

52

50

57

51

103

51

600

110

396

12

19

13

19

23

19

600

150

540

22

33

24

33

43

33

600

190

684

35

42

38

42

69

42

600

235

846

53

50

58

50

106

50


DLQL-*-Z-H (czterostronny nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Położenie przepustnicy
Wielkość nominalna V 45° 90°
Wielkość nominalna V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

250

25

90

10

23

11

22

17

22

250

35

126

19

30

21

30

34

30

250

50

180

39

40

43

41

69

40

250

65

234

66

49

72

49

116

49

300

35

126

14

23

16

24

28

25

300

45

162

23

31

26

32

46

32

300

60

216

41

41

46

41

81

41

300

75

270

64

50

72

49

127

49

400

65

234

15

23

19

25

35

26

400

75

270

20

28

25

30

47

31

400

95

342

32

37

40

38

75

39

400

135

486

64

50

80

51

151

51

500

100

360

18

27

20

27

37

28

500

130

468

30

38

33

37

62

38

500

160

576

46

46

50

45

94

46

500

180

648

58

50

63

50

118

50

600

145

522

15

25

17

25

30

25

600

185

666

24

34

28

34

49

34

600

230

828

38

43

44

43

75

43

600

275

990

54

50

63

50

107

49


DLQL-*-Z-V (jednostronny nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

250

6

22

5

<15

250

15

54

34

34

250

20

72

60

43

250

25

90

94

50

300

10

36

6

15

300

20

72

24

33

300

30

108

53

46

300

35

126

72

51

400

15

54

5

<15

400

30

108

20

32

400

45

162

45

45

400

50

180

56

49

500

25

90

6

19

500

40

144

15

30

500

55

198

28

40

500

75

270

52

51

600

35

126

5

19

600

60

216

15

32

600

85

306

30

43

600

100

360

42

50


DLQL-*-Z-V (dwustronny nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

250

15

54

10

20

250

25

90

29

35

250

35

126

56

45

250

40

144

73

50

300

20

72

8

16

300

30

108

18

31

300

40

144

32

41

300

50

180

50

49

400

35

126

9

18

400

50

180

18

32

400

70

252

35

44

400

80

288

45

49

500

50

180

8

20

500

70

252

15

33

500

95

342

28

44

500

115

414

41

51

600

75

270

8

20

600

105

378

15

33

600

130

468

24

41

600

165

594

38

50


DLQL-*-Z-V (trzystronny nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

250

20

72

9

19

250

35

126

27

36

250

50

180

55

47

250

60

216

80

53

300

30

108

11

20

300

40

144

19

31

300

50

180

29

40

300

65

234

50

49

400

50

180

9

21

400

70

252

17

33

400

90

324

29

43

400

110

396

43

50

500

75

270

9

20

500

100

360

16

35

500

125

450

25

44

500

150

540

36

50

600

110

396

8

21

600

150

540

15

33

600

190

684

24

42

600

230

828

35

51


DLQL-*-Z-V (czterostronny nawiew powietrza), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

250

25

90

9

18

250

35

126

17

29

250

50

180

35

41

250

65

234

59

50

300

35

126

9

<15

300

50

180

17

30

300

65

234

29

41

300

85

306

50

51

400

65

234

9

19

400

85

306

16

32

400

110

396

27

42

400

135

486

40

49

500

100

360

11

26

500

125

450

17

37

500

150

540

25

45

500

170

612

32

50

600

145

522

8

20

600

190

684

14

33

600

235

846

22

42

600

285

1026

32

50


Nawiewnik sufitowy z perforowaną kwadratową płytą czołową. Wariant nawiewny i wywiewny, do pomieszczeń komfortu. Płyta czołowa z ekranem przesłaniającym do poziomego, jednostronnego do czterostronnego wypływu powietrza. Do montażu zlicowanego we wszystkich sufitach modułowych lub pełnych sufitach gipsowo-kartonowych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z ekranem przesłaniającym (tylko do nawiewu powietrza), oraz obudowy do pionowego podłączenia przewodu lub skrzynki rozprężnej z poziomym podłączeniem króćca.

Perforowana płyta czołowa nawiewnika montowana za pomocą śruby centralnej (wariant -P).

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Nawiew poziomy jednostronny do czterostronnego
 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Materiały

 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Obudowa, przepustnica i skrzynka rozprężna wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ekran przesłaniający z wykładziny akustycznej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkość nominalna – płyta sufitowa: 248, 298, 398, 498, 593, 598, 618, 623 mm
 • Wielkości nominalne – nawiewnik: 250, 300, 400, 500, 600 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 6 – 145 l/s lub 22 – 522 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 275 – 285 l/s lub 990 – 1026 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Nawiewnik sufitowy z perforowaną kwadratową płytą czołową. Wariant nawiewny i wywiewny, do pomieszczeń komfortu. Płyta czołowa z ekranem przesłaniającym do poziomego, jednostronnego do czterostronnego wypływu powietrza. Do montażu zlicowanego we wszystkich sufitach modułowych lub pełnych sufitach gipsowo-kartonowych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z ekranem przesłaniającym (tylko do nawiewu powietrza), oraz obudowy do pionowego podłączenia przewodu lub skrzynki rozprężnej z poziomym podłączeniem króćca.

Perforowana płyta czołowa nawiewnika montowana za pomocą śruby centralnej (wariant -P).

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Nawiew poziomy jednostronny do czterostronnego
 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Do wszystkich systemów sufitowych
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Materiały

 • Perforowana płyta czołowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
 • Obudowa, przepustnica i skrzynka rozprężna wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
 • Ekran przesłaniający z wykładziny akustycznej
 • Uszczelka wargowa wykonana z gumy
 • Obudowa lakierowana proszkowo, RAL 9005, (czarny)
 • Płyta czołowa nawiewnika lakierowana na biało RAL 9010
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkość nominalna – płyta sufitowa: 248, 298, 398, 498, 593, 598, 618, 623 mm
 • Wielkości nominalne – nawiewnik: 250, 300, 400, 500, 600 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 6 – 145 l/s lub 22 – 522 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 275 – 285 l/s lub 990 – 1026 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +10 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

DLQL-...-H

Zaprojektowane aby zapewnić wysoki komfort

Wraz z uznanymi projektantami i architektami firma TROX opracowała nawiewniki sufitowe, ścienne, podłogowe i kratki, które są zarówno estetycznymi elementami wyposażenia wnętrz jak również spełniają najwyższe wymagania aerodynamiki i akustyki.

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

Płyta sufitowa

 • 248, 298, 398, 498, 598, 623 (wielkości pośrednie 249 do 622, w odstępach co 1 mm)


Płyta czołowa nawiewnika

 • 250, 300, 400, 500, 600

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa ze specjalnym ekranem przesłaniającym
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką (wariant -P)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

DLQL-...-V

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

Płyta sufitowa

 • 248, 298, 398, 498, 598, 623 (wielkości pośrednie 249 do 622, w odstępach co 1 mm)


Płyta czołowa nawiewnika

 • 250, 300, 400, 500, 600

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DLQL-...-H

Zaprojektowane aby zapewnić wysoki komfort

Wraz z uznanymi projektantami i architektami firma TROX opracowała nawiewniki sufitowe, ścienne, podłogowe i kratki, które są zarówno estetycznymi elementami wyposażenia wnętrz jak również spełniają najwyższe wymagania aerodynamiki i akustyki.

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

Płyta sufitowa

 • 248, 298, 398, 498, 598, 623 (wielkości pośrednie 249 do 622, w odstępach co 1 mm)


Płyta czołowa nawiewnika

 • 250, 300, 400, 500, 600

Cechy charakterystyczne

 • Perforowana kwadratowa płyta czołowa ze specjalnym ekranem przesłaniającym
 • Łatwy montaż płyty czołowej nawiewnika śrubą centralną z ozdobną zaślepką (wariant -P)

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
 • Króciec z przetłoczeniem do uszczelki wargowej (jeśli zamówiono z uszczelką)

DLQL-...-V

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z kwadratową płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

Płyta sufitowa

 • 248, 298, 398, 498, 598, 623 (wielkości pośrednie 249 do 622, w odstępach co 1 mm)


Płyta czołowa nawiewnika

 • 250, 300, 400, 500, 600

Cechy charakterystyczne

 • Kwadratowa płyta czołowa
 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

DLQL-...-H

DLQL-T: □Q1 = 618 dostępne dla sufitów z teownikami o wielkości modułu 625

DLQL-P : □Q1 dostępne do 623 mm

DLQL-...-V

DLQL-T: □Q1 = 618 dostępne dla sufitów z teownikami o wielkości modułu 625

DLQL-P : □Q1 dostępne do 623 mm

DLQL-T: □Q1 = 618 dostępne dla sufitów z teownikami o wielkości modułu 625

DLQL-P : □Q1 dostępne do 623 mm

DLQL-T: □Q1 = 618 dostępne dla sufitów z teownikami o wielkości modułu 625

DLQL-P : □Q1 dostępne do 623 mm

Diffuser face DLQL 00180152_0


DLQL

Aeff dotyczy wypływu czterostronnego

Aeff dotyczy wypływu czterostronnego

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż w stropach gipsowo-kartonowych, modułowych i stropach z teownikami
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości do 4.00 m
 • Montaż w stropach gipsowo-kartonowych, modułowych i stropach z teownikami
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Jeśli istnieje konieczność należy zbilansować strumienie objętości powietrza za pomocą przepustnicy regulacyjnej


Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58