00131770_0
VDR


00129244_0
Blade adjustment with actuator


00129239_0
Horizontal air discharge


00129234_0
Vertical air discharge


00131770_0
00129244_0
00129239_0
00129234_0

VDR

Do dużych różnic temperatury w trybie ogrzewania, daleki zasięg strumienia powietrza, nawiewnik z regulowanymi kierownicami

Okrągłe nawiewniki sufitowe, z ręczną lub automatyczną zmianą kierunku wypływu powietrza, szczególnie zalecane do wysokiech pomieszczeń

 • Wielkości nominalne 315, 400, 630, 800
 • Zakres strumieni objętości powietrza 175 – 1495 l/s lub 630 – 5382 m³/h
 • Płyta czołowa nawiewnika z aluminium
 • Do nawiewu powietrza
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Daleki zasięg strumienia powietrza przy niskim poziomie mocy akustycznej


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Płyta czołowa nawiewnika dostępna w kolorze z palety RAL CLASSIC
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu
 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki typu VDR stosowane są do nawiewu powietrza w wysokich pomieszczeniach, w pomieszczeniach komfortu i obszarach przemysłowych
 • Do wentylacji mieszającej z różnymi modelami wypływu powietrza, w trybie chłodzenia i ogrzewania
 • Poziomy, dwukierunkowy wypływ powietrza w trybie chłodzenia
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Nawiew pionowy lub pod kątem w trybie ogrzewania
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +15 K
 • Do pomieszczeń o wysokości powyżej 3.8 m
 • Do sufitów podwieszonych
 • Montaż swobodnie podwieszony
 • Przeznaczone do stosowania z TDC modułem regulacyjnym różnicy temperatury

Cechy charakterystyczne

 • Daleki zasięg strumienia powietrza przy niskim poziomie mocy akustycznej
 • Szczególnie zalecane do pomieszczeń o zmiennych obciążeniach cieplnych
 • Doskonałe dopasowanie strumienia nawiewanego powietrza zapewniają dwie sekcje regulowanych kierownic
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Skrzynka rozprężna z poziomym lub pionowym podłączeniem króćca, wariant z siłownikiem elektrycznym i otworem inspekcyjnym

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Zastosowanie

 • Sufitowe nawiewniki typu VDR stosowane są do nawiewu powietrza w wysokich pomieszczeniach, w pomieszczeniach komfortu i obszarach przemysłowych
 • Do wentylacji mieszającej z różnymi modelami wypływu powietrza, w trybie chłodzenia i ogrzewania
 • Poziomy, dwukierunkowy wypływ powietrza w trybie chłodzenia
 • Wynikiem wysokiej indukcji jest gwałtowny spadek różnicy temperatury i prędkości powietrza
 • Nawiew pionowy lub pod kątem w trybie ogrzewania
 • Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +15 K
 • Do pomieszczeń o wysokości powyżej 3.8 m
 • Do sufitów podwieszonych
 • Montaż swobodnie podwieszony
 • Przeznaczone do stosowania z TDC modułem regulacyjnym różnicy temperatury

Cechy charakterystyczne

 • Daleki zasięg strumienia powietrza przy niskim poziomie mocy akustycznej
 • Szczególnie zalecane do pomieszczeń o zmiennych obciążeniach cieplnych
 • Doskonałe dopasowanie strumienia nawiewanego powietrza zapewniają dwie sekcje regulowanych kierownic
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Skrzynka rozprężna z poziomym lub pionowym podłączeniem króćca, wariant z siłownikiem elektrycznym i otworem inspekcyjnym

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Opis

Warianty wykonania

 • Tylko płyta czołowa nawiewnika


Podłączenie

 • H: Poziome podłączenie króćca
 • V: Pionowe podłączenie króćca

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa z dwoma sekcjami przestawianych kierownic powietrza
 • Rama płyty czołowej nawiewnika
 • Pierścień przyłączny

Wyposażenie

 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza

Elementy uzupełniające

 • TDC moduł regulacyjny różnicy temperatury

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Kierownice, rama czołowa i pierścień przyłączny z aluminium
 • Skrzynka rozprężna z poprzeczką wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Rama czołowa, kierownice i pierścień przyłączny lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Warianty wykonania

 • Tylko płyta czołowa nawiewnika


Podłączenie

 • H: Poziome podłączenie króćca
 • V: Pionowe podłączenie króćca

Cechy charakterystyczne

 • Okrągła płyta czołowa z dwoma sekcjami przestawianych kierownic powietrza
 • Rama płyty czołowej nawiewnika
 • Pierścień przyłączny

Wyposażenie

 • Siłownik elektryczny do zmiany kierunku wypływu powietrza

Elementy uzupełniające

 • TDC moduł regulacyjny różnicy temperatury

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

Materiały

 • Kierownice, rama czołowa i pierścień przyłączny z aluminium
 • Skrzynka rozprężna z poprzeczką wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Rama czołowa, kierownice i pierścień przyłączny lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne

 • Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135

Konserwacja

 • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
 • Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Informacje techniczne

Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji

 • Funkcja
 • Dane techniczne
 • Szybki dobór
 • Tekst do specyfikacji

Zasada działania

Nawiewniki sufitowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Nawiewniki sufitowe pozwalają realizować duże strumienie objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach przemysłowych i komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki VDR mają regulowane kierownice powietrza. Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza. Nawiew pionowy możliwy jest w trybie ogrzewania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +15 K.

Siłownik (opcjonalny) reguluje położenie kierownic w zależności od zapotrzebowania.

Zasada działania

Nawiewniki sufitowe kierują strumień powietrza do pomieszczenia. Na skutek wysokiej indukcji powietrza prędkość strumienia oraz różnica temperatury pomiędzy nawiewanym powietrzem, a powietrzem w pomieszczeniu gwałtownie maleje. Nawiewniki sufitowe pozwalają realizować duże strumienie objętości powietrza. Wynikiem jest wentylacja mieszająca w obszarach przemysłowych i komfortu, dobre wymieszanie powietrza w pomieszczeniu, z bardzo małą turbulencją w strefie przebywania ludzi.

Nawiewniki VDR mają regulowane kierownice powietrza. Kierunek nawiewu powietrza może być ustawiony w sposób spełniający lokalne wymagania. Poziomy, wielokierunkowy wypływ powietrza. Nawiew pionowy możliwy jest w trybie ogrzewania. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +15 K.

Siłownik (opcjonalny) reguluje położenie kierownic w zależności od zapotrzebowania.


Wielkości nominalne

315, 400, 630, 800 mm

Minimalny strumień objętości powietrza

175 – 695 l/s lub 630 – 2502 m³/h

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A)

320 – 1495 l/s lub 1152 – 5382 m³/h

Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu

–10 do +15 K


Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A).

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.

Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A).

Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder.

VDR, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

315

175

630

5

19

315

255

918

10

32

315

335

1206

17

42

315

420

1512

27

50

400

250

900

5

18

400

400

1440

14

32

400

550

1980

26

44

400

650

2340

36

50

630

555

1998

7

30

630

680

2448

11

38

630

805

2898

15

45

630

925

3330

20

50

800

556

2500

6

27

800

870

3132

8

33

800

1185

4266

16

42

800

1495

5382

25

50


VDR-H, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

315

175

630

22

28

315

230

828

38

37

315

280

1008

57

45

315

320

1152

74

50

400

250

900

19

27

400

320

1152

31

36

400

390

1404

46

43

400

465

1674

65

50

630

490

1764

24

28

630

615

2214

38

36

630

740

2664

55

44

630

870

3132

75

50

800

695

2502

21

30

800

855

3078

31

37

800

1015

3654

44

44

800

1180

4248

59

50


VDR-V, poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia

Wielkość nominalna V Δpt LWA
Wielkość nominalna l/s m³/h Pa dB(A)

315

175

630

10

29

315

230

828

18

38

315

280

1008

27

45

315

320

1152

35

50

400

250

900

9

30

400

330

1188

16

38

400

405

1458

24

45

400

480

1728

33

50

630

490

1764

18

27

630

650

2340

32

36

630

810

2916

49

44

630

970

3492

71

50

800

695

2502

15

28

800

940

3384

27

36

800

1190

4284

43

44

800

1450

5220

64

50


Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową do wysokich pomieszczeń komfortu i przemysłowych. Tylko do nawiewu powietrza. Płyta czołowa nawiewnika z regulowanymi kierownicami do nawiewu powietrza od poziomego (0°) po pionowego (90°) Do montażu swobodnie podwieszonego i w sufitach podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z ramką i regulowanymi kierownicami, skrzynki rozprężnej z elementem wyrównującym rozpływ powietrza, z poziomym lub pionowym podłączeniem i otworami lub uchwytami do podwieszenia.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Daleki zasięg strumienia powietrza przy niskim poziomie mocy akustycznej
 • Szczególnie zalecane do pomieszczeń o zmiennych obciążeniach cieplnych
 • Doskonałe dopasowanie strumienia nawiewanego powietrza zapewniają dwie sekcje regulowanych kierownic
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Skrzynka rozprężna z poziomym lub pionowym podłączeniem króćca, wariant z siłownikiem elektrycznym i otworem inspekcyjnym

Materiały

 • Kierownice, rama czołowa i pierścień przyłączny z aluminium
 • Skrzynka rozprężna z poprzeczką wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Rama czołowa, kierownice i pierścień przyłączny lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 315, 400, 630, 800 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 175 – 695 l/s lub 630 – 2502 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 320 – 1495 l/s lub 1152 – 5382 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +15 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową do wysokich pomieszczeń komfortu i przemysłowych. Tylko do nawiewu powietrza. Płyta czołowa nawiewnika z regulowanymi kierownicami do nawiewu powietrza od poziomego (0°) po pionowego (90°) Do montażu swobodnie podwieszonego i w sufitach podwieszonych.

Gotowy do montażu element składający się z płyty czołowej nawiewnika z ramką i regulowanymi kierownicami, skrzynki rozprężnej z elementem wyrównującym rozpływ powietrza, z poziomym lub pionowym podłączeniem i otworami lub uchwytami do podwieszenia.

Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.

Cechy charakterystyczne

 • Daleki zasięg strumienia powietrza przy niskim poziomie mocy akustycznej
 • Szczególnie zalecane do pomieszczeń o zmiennych obciążeniach cieplnych
 • Doskonałe dopasowanie strumienia nawiewanego powietrza zapewniają dwie sekcje regulowanych kierownic
 • Kierunek wypływu może być ustawiany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • Skrzynka rozprężna z poziomym lub pionowym podłączeniem króćca, wariant z siłownikiem elektrycznym i otworem inspekcyjnym

Materiały

 • Kierownice, rama czołowa i pierścień przyłączny z aluminium
 • Skrzynka rozprężna z poprzeczką wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
 • Rama czołowa, kierownice i pierścień przyłączny lakierowane proszkowo RAL 9010, biały
 • P1: Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne

 • Wielkości nominalne: 315, 400, 630, 800 mm
 • Minimalny strumień objętości powietrza: 175 – 695 l/s lub 630 – 2502 m³/h
 • Maksymalny strumień objętości powietrza, przy LWA ≅ 50 dB(A): 320 – 1495 l/s lub 1152 – 5382 m³/h
 • Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –10 do +15 K

Parametry

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Poziom mocy akustycznej

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Warianty wykonania, Wymiary i ciężary, Szczegóły produktu

 • Warianty wykonania
 • Wymiary i ciężary
 • Szczegóły produktu

VDR

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową
 • Regulacja ręczna

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Pionowe podłączenie króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDR-E*

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową
 • Siłownik do regulacji kierownic

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Pionowe podłączenie króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDR-H

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Siłownik do regulacji kierownic, opcjonalnie
 • Wariant z siłownikiem ma z boku skrzynki otwór inspekcyjny

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDR-V

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca
 • Siłownik do regulacji kierownic, opcjonalnie
 • Wariant z siłownikiem ma z boku skrzynki otwór inspekcyjny

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDR

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową
 • Regulacja ręczna

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Pionowe podłączenie króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDR-E*

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową
 • Siłownik do regulacji kierownic

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Pionowe podłączenie króćca

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDR-H

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z poziomym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z poziomym podłączeniem króćca
 • Siłownik do regulacji kierownic, opcjonalnie
 • Wariant z siłownikiem ma z boku skrzynki otwór inspekcyjny

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDR-V

Wariant

 • Nawiewnik sufitowy z okrągłą płytą czołową
 • Ze skrzynką rozprężną z pionowym podłączeniem króćca

Wielkości nominalne

 • 315, 400, 630, 800

Cechy charakterystyczne

 • Skrzynka rozprężna z pionowym podłączeniem króćca
 • Siłownik do regulacji kierownic, opcjonalnie
 • Wariant z siłownikiem ma z boku skrzynki otwór inspekcyjny

Cechy konstrukcyjne

 • Króciec przyłączny dopasowany do połączeń z przewodami okrągłymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180

VDRVDR-E*VDR-H

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

VDR-V

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

Ciężary podano dla wariantu z siłownikiem

Diffuser face VDR 00151936_0


VDR

Przykłady zastosowania, Szczegóły montażu, Podstawowe informacje i oznaczenia

 • Przykłady zastosowania
 • Szczegóły montażu
 • Podstawowe informacje i oznaczenia
VDR heating mode 00144335_0


Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3.8 m
 • Montaż swobodnie podwieszony lub zlicowany z sufitem
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • Montaż z pierścieniem przyłącznym jako zlicowany z sufitem lub swobodnie podwieszony
 • Płynna regulacja kierunku nawiewu powietrza za pomocą siłownika jest możliwa zarówno przy montażu swobodnie podwieszonym jak i montażu zlicowanym ze stropem
 • Montaż i wykonanie podłączenia po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Otwór w suficie

Montaż i uruchomienie

 • Zalecane do montażu w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3.8 m
 • Montaż swobodnie podwieszony lub zlicowany z sufitem
 • Poziome lub pionowe podłączenie przewodu

Ogólne informacje dotyczące montażu

 • Montaż z pierścieniem przyłącznym jako zlicowany z sufitem lub swobodnie podwieszony
 • Płynna regulacja kierunku nawiewu powietrza za pomocą siłownika jest możliwa zarówno przy montażu swobodnie podwieszonym jak i montażu zlicowanym ze stropem
 • Montaż i wykonanie podłączenia po stronie Klienta

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Główne wymiary

ØD [mm]

Zewnętrzna średnica króćca

ØD₁ [mm]

Zewnętrzna średnica płyty czołowej nawiewnika

ØD₂ [mm]

Średnica okrągłej aktywnej części nawiewnika

ØD₃ [mm]

Średnica okrągłej skrzynki rozprężnej

□Q₁ [mm]

Zewnętrzny wymiar kwadratowej płyty czołowej nawiewnika

□Q₂ [mm]

Wymiary kwadratowej aktywnej części nawiewnika

□Q₃ [mm]

Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej

H₁ [mm]

Odległość (wysokość) od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do dolnej krawędzi płyty czołowej nawiewnika

H₂ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi króćca

H₃ [mm]

Wysokość nawiewnika sufitowego ze skrzynką rozprężną, od dolnej krawędzi sufitu podwieszonego do górnej krawędzi skrzynki rozprężnej lub króćca

A [mm]

Położenie króćca, zdefiniowane jako odległość od osi króćca do dolnej krawędzi sufitu podwieszonego

C [mm]

Długość króćca

m [kg]

Ciężar

Oznaczenia

LWA [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A

V [m³/h] i [l/s]

Strumień objętości powietrza

Δtz [K]

Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu

Δpt [Pa]

Strata ciśnienia

Aeff [m²]

Efektywna powierzchnia wypływu


Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.

Pobranie

informacje o produkcie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58