DLA NAJLEPSZEJ JAKOŚCI POWIETRZA W OCHRONIE ZDROWIA

Jednym z najtrudniejszych obszarów w zarządzaniu powietrzem jest sektor ochrony zdrowia. Szpitale, gabinety lekarskie i domy opieki mają szczególne wymagania dotyczące wyposażenia i wydajności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Należy wziąć pod uwagę potrzeby szerokiego grona osób, działów, oddziałów i obszarów pracy. Nacisk kładziony jest zawsze na higienę i bezpieczeństwo, ponieważ udowodniono, że precyzyjna wentylacja, w tym klimatyzacja, przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia.

Firma TROX nadal wyznacza nowe standardy w zakresie higieny i jakości. Opracowaliśmy różne skuteczne rozwiązania specjalnie dla sektora ochrony zdrowia, które są precyzyjnie dopasowane do wymagań Twoich pomieszczeń.

NASZE ASPIRACJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA POWIETRZEM

  • Dobre warunki powietrza w pomieszczeniach dla pacjentów, personelu i odwiedzających
  • Minimalizacja poziomu drobnoustrojów unoszących się w powietrzu, szczególnie w strefach ochronnych
  • Kompleksowe, wydajne rozwiązania
  • Zrównoważona koncepcja ochrony ludzi i środowiska
  • Rygorystyczne przestrzeganie najsurowszych wytycznych higienicznych
  • Maksymalne bezpieczeństwo nawet w przypadku pożaru dzięki klapom przeciwpożarowym i mechanicznym systemom oddymiania

CZEGO MOŻESZ OD NAS OCZEKIWAĆ

  • Najlepsza jakość od lidera rynku
  • Kompleksowe i indywidualne doradztwo od samego początku
  • Wszystkie komponenty systemu od jednego dostawcy
Loesungen-Gesundheitswesen_Kind_img_01_2021_05 EN

YOUR BUILDING – OUR COMPETENCE

HOSPITALS

To ensure that hospitals are a safe place for patients, visitors and specialists, it is important to take all available measures to minimize the risk of infection. 

But how can we create the safest possible environment in which disease transmission is hardly possible? The answer lies, among other things, in the air and therefore in the ventilation system.


Szpitale

ELDERLY AND NURSING HOME

People in retirement and nursing homes need to be particularly protected from infections. Close contact with residents, whether by nursing staff or visitors, poses a high risk of virus transmission. But at the same time, contacts are vital; we all want to avoid renewed isolation and loneliness for our older relatives and fellow citizens.

Loesungen-Gesundheitswesen_-rztin_Kachel_img_01_2021_05 EN

DOCTORS OFFICES

Regular ventilation can effectively remove aerosols, but is often impossible: due to structural and thermal conditions, window ventilation only rarely provides the necessary air exchange.

In principle, installing a fresh air system is the optimal solution, but it often involves extensive construction work and high costs. Such a ventilation system continuously exchanges air and replaces used air with fresh air. The viral load and thus the risk of infection are reduced. In addition, the humidity and temperature of many systems can be regulated to create a comfortable climate. Odors and substances such as: B. CO2 is kept at a low level, which also has a positive effect on the atmosphere in practice.

AIR PURIFYING OR FRESH AIR

Which is best for managing virus-contaminated aerosols?

Ventilating through windows helps, but is usually not enough. The necessary air exchange depends on the weather and the structural conditions. And comfort falls by the wayside in cold weather, not to mention rising heating costs.

Decentralized ventilation devices with heat recovery ensure the necessary air exchange with maximum comfort. They safely remove aerosol-contaminated air and provide the room and residents with fresh air. These devices can be retrofitted into existing buildings with minimal structural work.

AEROSOLS: THE MAIN CARRIER FOR THE CORONAVIRUS 

When people breathe or speak in closed rooms, tiny particles of liquid, referred to as aerosols, collect in the air. These aerosols can then transport the viruses. According to the Robert Koch Institute, this makes them one of the main carriers of COVID-19, because virus-contaminated liquid particles can often remain suspended in the indoor air for hours. But what best helps against this concentration of viruses in closed rooms?

WHAT HAPPENS IN CLOSED ROOMS WITHOUT VENTILATION? 

The aerosols distribute themselves throughout the room within a short time period. 

If someone is infectious, the virus load in the room continuously rises. 

This also increases the risk of infection to others. 

Coronavirus indoors without ventilation

WHY IS VENTILATION FROM OPENING WINDOWS INADEQUATE? 

Many rooms have too few windows for an adequate room air change rate.

Even under ideal structural conditions, wind and a large temperature difference between indoor and outdoor air are necessary for the air to be exchanged really effectively.

In winter, regular ventilation has a noticeable effect on the indoor climate and thus also on heating costs.  

Coronavirus indoors with window ventilation

HOW CAN AIR CONDITIONING SYSTEMS INCREASE THE RISK OF INFECTION? 

Air conditioning systems without fresh air, without filters, or with only inadequate filters, do not reduce the virus load in a room. 

Under certain circumstances, they may even spread viruses more quickly in the space through air movement.  

Coronavirus indoors with recirculation air without filtration

WHY IS MECHANICAL VENTILATION SO EFFECTIVE?

Modern ventilation systems continuously replace stale air with fresh air. 


The virus load, and thus the risk of infection, are reduced. 

In many systems, humidity and temperature can be regulated to create a comfortable climate for people. 

In addition, the continuous supply of fresh air keeps unpleasant substances such as CO2 at the lowest possible level, which has a very positive effect on concentration, learning effectiveness, productivity and health.

Coronavirus indoors with mechanical ventilation with 100% fresh air

PRECYZYJNE STANDARDY HIGIENY: NIEZBĘDNE W DZIEDZINIE MEDYCYNY

W pomieszczeniach, do których wiele osób przychodzi i wychodzi, istnieje duże prawdopodobieństwo skażenia bakteryjnego. W związku z tym ważne jest, aby w placówkach ochrony zdrowia jak najbardziej ograniczyć możliwość transmisji bakterii i wirusów.

Pandemia koronawirusa spowodowała również konieczność ustanowienia środków wykraczających poza podstawową higienę. Należy zauważyć, że patogeny przenoszone są nie tylko przez kontakt bezpośredni, ale często także drogą powietrzną.

Ze względu na sektor zdrowia i standardy higieny, które tam obowiązują, idziemy o krok dalej w zakresie higieny i jakości powietrza.

► Nasze rozwiązania higieny i oczyszczania powietrza w obszarach wysoko wrażliwych ►►

W PRZYPADKU POŻARU: BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW, PERSONELU I ODWIEDZAJĄCYCH

W szpitalach, gabinetach lekarskich i ośrodkach opieki jest wiele osób o złym stanie zdrowia i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dlatego dla firmy TROX jest rzeczą oczywistą, że drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne od dymu a sprzęt ratunkowy musi być chroniony.

Podstawowym celem w przypadku pożaru jest zapobieganie niebezpieczeństwu, czyli ratowanie życia i ochrona mienia. Zawsze zwracamy uwagę na złożoność systemów w budynkach.

► Więcej informacji o bezpieczeństwie w szpitalach ►►

PYTANIA?

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

ZESPÓŁ TROX

E-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel.: +48 22 737 18 58

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58