ZDROWY KLIMAT W SZPITALACH

Aby szpitale były bezpiecznym miejscem dla pacjentów, personelu i odwiedzających, ważne jest podjęcie wszelkich dostępnych środków, aby zminimalizować ryzyko infekcji. Ale jak można stworzyć na tyle bezpieczne środowisko, w którym przenoszenie chorób jest prawie niemożliwe? Odpowiedź leży między innymi w powietrzu, a tym samym w systemie wentylacyjnym.


Wykazano, że dobra jakość powietrza w pomieszczeniach nie tylko poprawia samopoczucie, ale także aktywnie przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia, a także większej wydajności w miejscu pracy.

W szpitalach ze względu na różnorodność obszarów należy uwzględnić wiele wymagań:

 • Czystość powietrza i higienę
 • Poziom komfortu oraz bezpieczeństwo i higienę pracy
 • Bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową
 • Aspekty działania i koszty

Dla nas, specjalistów w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji, wymiarowanie i projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla szpitali jest jednym z najbardziej wymagających i skomplikowanych projektów. Szczególnie w bardzo wrażliwych obszarach, obowiązują szczególnie wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa.

Dzięki kompleksowym koncepcjom i niestandardowym rozwiązaniom wychodzimy poza te ograniczenia. Wymaga to możliwie największego doświadczenia, wiedzy fachowej i ścisłej współpracy z lekarzami i higienistami szpitalnymi. Wysiłek się opłaca: dobra jakość powietrza w pomieszczeniach pomaga pacjentom w skróceniu czasu rekonwalescencji.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ

Od wysokoskutecznych filtrów i obudów filtrów (nawiewników) po systemy powietrzno-wodne i systemy regulacji, centrale wentylacyjne i wentylatory, TROX oferuje całą gamę komponentów, urządzeń i systemów do wentylacji i klimatyzacji. Daje nam to możliwość dostarczania zoptymalizowanych, kompleksowych rozwiązań w zakresie wentylacji, ochrony przeciwpożarowej i oddymiania; wraz z systemami sterowania specjalnie zoptymalizowanymi dla nowo budowanych i remontowanych szpitali.

Zapewniamy

 • Doskonale skoordynowane rozwiązania systemowe, od projektu do eksploatacji, oraz
 • Indywidualne doradztwo i wsparcie, terminowa dostawa
 • Mniej interfejsów, a tym samym mniejszy potencjał błędów, a także niższe koszty
 • Sprawne i kompleksowe opracowanie projektu z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych
 • Serwis i konserwacja, system monitorowania 24/7
Zaufaj naszemu kompleksowemu projektowi: wszystko od jednego dostawcy - Zadzwoń do nas!

Formularz kontaktowy

TMW_das_duerfen_Sie_erwarten.en

TWOJA PRZESTRZEŃ – NASZA WIEDZA

OBSZARY KRYTYCZNE

W zakresie technologii dystrybucji powietrza ukierunkowana kontrola podciśnienia lub nadciśnienia w pomieszczeniach rozdziela różne obszary lub oddziela je od otoczenia. Dzięki ciągłemu monitorowaniu parametrów zawsze istnieje przegląd wszystkich aktualnych stanów pomieszczeń.

 • Sale operacyjne
 • Sale pooperacyjne
 • Izolatki
 • Laboratoria
 • Centralne sterylizatornie►Więcej informacji ►►

OBSZARY WRAŻLIWE 

Tutaj szczególnie ważna jest kontrola temperatury i wilgotności, a także redukcja potencjalnie zakaźnych aerozoli:


 • Pokoje pacjentów
 • Gabinety zabiegowe
 • Gabinety lekarskie
 • Pomieszczenia rezonansu i tomografii
 • Korytarze
 • Pomieszczenia magazynowe


►Więcej informacji ►►

OBSZARY OGÓLNODOSTĘPNE 

Szczególnie w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu publicznego występuje zwiększona wrażliwość na możliwą transmisję patogenów drogą powietrzną:


 • Recepcje
 • Poczekalnie
 • Administracja
 • Biura
 • Apteki
 • Kuchnie
 • Kafeterie

►Więcej informacji ►►

WSPARCIE W PROJEKTOWANIU WENTYLACJI W ZALEŻNOŚCI OD STREFY

Poczekalnie, gabinety zabiegowe, sale operacyjne czy laboratoria – w szpitalu pod jednym dachem można znaleźć najróżniejsze typy pomieszczeń.

Ale jakie wymagania dotyczące jakości powietrza muszą być spełnione w każdym przypadku?

Różnice między poszczególnymi strefami pokazano w tabeli obok.

WSPARCIE W PROJEKTOWANIU

W obszernej tabeli (link poniżej) zestawiono informacje projektowe dotyczące najważniejszych parametrów wentylacji i klimatyzacji w obiektach ochrony zdrowia.

► Link do tabeli z poradnika projektowania ►►

KONCENTRUJEMY SIĘ NA TWOIM BEZPIECZEŃSTWIE

NAJWYŻSZE WYMAGANIA HIGIENICZNE

Higiena to elementarna rzecz w codziennym życiu szpitalnym – aby chronić gości, pacjentów i personel.

Nowe funkcjonalności naszych systemów wentylacji i klimatyzacji są zatem specjalnie zaprojektowane, aby sprostać wysokim wymaganiom w zakresie higieny i oczyszczania powietrza w bardzo wrażliwych obszarach.


►Czystość powietrza w sektorze zdrowia►►

BEZPIECZEŃSTWO W PRZYPADKU POŻARU

W szpitalach ochrona przeciwpożarowa musi zapewniać szybką ewakuację w razie zdarzenia, należy pamiętać o konieczności udzielenia pomocy osobom, które nie są w stanie uratować się o własnych siłach.

Bezpieczeństwo, które zapewnia praca naszych systemów przeciwpożarowych i oddymiających jest dla nas najwyższym priorytetem.


►Więcej informacji►►

PYTANIA?

NASI EKSPERCI CHĘTNIE ODPOWIEDZĄ NA PAŃSTWA PYTANIA.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

NASZE PODEJŚCIE DO PROJEKTU: BUDOWA NOWEGO SZPITALA W KARLSRUHE

Wciąż na świecie trwa epidemia koronawirusa – dlatego ważne jest, aby budynki ochrony zdrowia modernizować z uwzględnieniem obecnych wymogów higieny i koncepcji niezawodnej i skutecznej wentylacji.

Wraz z naszymi partnerami doradzamy, konfigurujemy i wspieramy liczne projekty w szpitalach, ośrodkach zdrowia i punktach szczepień na całym świecie.

W ten sposób innowacyjną, szeroko sprawdzoną technologię firmy TROX można znaleźć w wielu znanych szpitalach na całym świecie. Nie jest to zaskakujące, ponieważ produkty TROX spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa.

Film dostępny tylko w jęz. niemieckim - wersja w jęz. angielskim dostępna wkrótce

WIĘCEJ...OBSZARY KRYTYCZNE W SZPITALACH

W szpitalach, gabinetach zabiegowych, laboratoriach i salach operacyjnych stawiane są najwyższe wymagania w zakresie higieny i standardów powietrza w pomieszczeniach. Dotyczy to nie tylko czystości lub braku cząstek stałych w powietrzu: cały system zarządzania przepływem powietrza musi działać na jak najwyższym poziomie. Ukierunkowana regulacja ciśnienia w pomieszczeniach w postaci podciśnienia lub nadciśnienia oddziela obszary różne pod względem technologii dystrybucji powietrza. Ciągłe monitorowanie parametrów zapewnia stały wgląd do aktualnych warunków w pomieszczeniach.

Technologia pomieszczeń czystych TROX spełnia najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa i dlatego znajduje zastosowanie w wielu bardzo wrażliwych obszarach. Jesteśmy świadomi potrzeby kompleksowych rozwiązań, a także interakcji różnych czynników istotnych dla czystości i bezpieczeństwa. Dlatego zawsze rozwijamy nasze koncepcje i systemy z uwzględnieniem następujących kwestii:

PRZYGOTOWANIE POWIETRZA, TRANSPORT, FILTRACJA, NAWIEW:

Wysoka czystość powietrza i komfortowa jakość powietrza w pomieszczeniach

REGULACJA PRZEPŁYWÓW:

Ochrona produktów, procesów, ludzi i środowiska przed zanieczyszczonym powietrzem

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczonego powietrza, ognia i dymu oraz zapewnianie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru

EFEKTYWNOŚĆ:

Dbałość o efektywność energetyczną i ekonomiczną w obszarze klimatyzacji i wentylacji

TWOJE POMIESZCZENIA - NASZE ROZWIĄZANIA

SALE OPERACYJNE

Priorytetem w salach operacyjnych jest zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym (POI). Technologia powietrza w pomieszczeniach zapewnia znaczącą pomoc w tym zakresie.

Ze względu na wymagany niski poziom zarazków blok operacyjny należy sklasyfikować zgodnie z normą DIN 1946-4 jako pomieszczenie klasy 1a lub 1b. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach bakteriami, wirusami i zarodnikami należy ograniczyć do minimum. Ważną rolę odgrywa tutaj również usuwanie oparów środków znieczulających, kurzu i substancji zapachowych.

W związku z tym w skrzydle sali operacyjnych kluczowe znaczenie dla technologii powietrza wewnętrznego ma wiele różnych aspektów:

 • Zachowanie dodatniego bilansu powietrza (nadciśnienia) w celu zapobiegania przenikaniu ewentualnych zanieczyszczeń z sąsiednich pomieszczeń

 • Maksymalna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu poniżej 50 %

 • Strumień objętości powietrza świeżego 800 - 1200 m³/h w celu ograniczenia niebezpieczeństwa, jakie stwarzają gazy anestetyczne

 • Wybór temperatury w pomieszczeniu od 18 do 24°C (do 27°C w chirurgii dziecięcej)


Aby zagwarantować te kryteria, systemy klimatyzacji muszą zapewniać co najmniej 2 stopnie przygotowania powietrza, które w sposób ciągły pobierają, nawilżają i osuszają, filtrują, ogrzewają i ochładzają powietrze w pomieszczeniu zgodnie z wymaganiami

Standardem w klasycznej sali operacyjnej są stropy laminarne, które zapewniają tzw. przepływ laminarny (TAV), wyporowy o niskiej turbulencji (TAV). Pod względem technologii powietrza sale operacyjne są podobne do pomieszczeń czystych.

Pozwól naszym ekspertom doradzić Ci w sprawie indywidualnych opcji.


►Wszystko, co powinieneś wiedzieć o pomieszczeniach czystych►►

ICU/IZOLATKI

Kiedy konieczna jest opieka nad wysoce zakaźnymi pacjentami lub ochrona osób z ciężką immunosupresją, pokoje pacjentów i oddziały intensywnej terapii również należą do kategorii pomieszczeń krytycznych.

W rezultacie rosną również wymagania dotyczące kontroli zakażeń i higieny. System wentylacji i klimatyzacji przyczynia się do ochrony pacjentów i personelu poprzez oczyszczenie pomieszczenia i nawiew powietrza.

W salach intensywnej opieki nad pacjentem IOM ważne są m.in.:

 • Wentylacja mechaniczna z filtracją powietrza nawiewanego i/lub wywiewanego

   
 • Zastosowanie pasywnych lub aktywnych śluz
   
 • Utrzymywanie ciśnienia statycznego przy wartości dodatniej lub ujemnej (aseptyczne/septyczne)

   

Biorąc pod uwagę te ważne czynniki, z punktu widzenia wentylacji i klimatyzacji, personel jest optymalnie chroniony, a pacjenci mają dobre warunki do dobrego procesu rekonwalescencji.

Z pomocą naszych innowacyjnych i elastycznych rozwiązań chętnie doradzimy Państwu w zakresie projektowania, wyposażenia lub modernizacji pomieszczeń ► Więcej informacji o regulacji ciśnienia w pomieszczeniach►►

LABORATORIA

Praca laboratoryjna nad wytwarzaniem lub badaniem nowych leków wiąże się z codziennym narażaniem na substancje niebezpieczne dla zdrowia.

Ochrona pracowników, środowiska i produktów wymaga zastosowania specjalnych środków. Ponadto należy stworzyć komfortowe środowisko pracy z wysoką jakością powietrza w pomieszczeniach i przyjemnym klimatem.

Decydującą rolę odgrywa tu system wentylacji, regulujący zarówno dopływ powietrza, jak i usuwanie zanieczyszczeń.

W celu spełnienia wymogów ochrony prawnej, w systemie zarządzania przepływem powietrza należy uwzględnić następujące czynniki:

 • Bilansowanie strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń oraz wywiewu technicznego

   
 • Odbieranie obciążeń termicznych
   
 • Regulacja wymaganego ciśnienia w pomieszczeniu
   
 • Redukcja liczby cząstek unoszących się w powietrzu, jeśli dotyczy
   

Jeśli w ramach odpowiednich wymagań wszystkie te aspekty zostaną spełnione, zapewniona jest również ochrona pracowników.

Dzięki indywidualnym rozwiązaniom TROX opracowuje nowe systemy we wszystkich obszarach związanych z obiektami badawczymi i laboratoriami. Skorzystaj z naszego rozległego know-how.


► Rozwiązania wentylacji do laboratoriów ►►

CENTRALNE STERYLIZATORNIE

W procesach sterylizacji wymagana jest szczególna ostrożność i higiena. Właściwe czyszczenie narzędzi chirurgicznych ma bezpośredni wpływ na częstość infekcji pooperacyjnych, a tym samym, w prawidłowym postępowaniu, przyczynia się do szybkiego powrotu pacjenta do zdrowia.

W tym obszarze w celu ochrony ludzi i technologii systemy wentylacji i klimatyzacji muszą spełniać najwyższe wymagania. W przeciwieństwie do obszarów nieczystych, tutaj musi panować nadciśnienie.

Do regulacji zewnętrznego strumienia objętości powietrza decydujące są następujące parametry:

 • Obciążenia cieplne
   
 • Wilgotność
   
 • Narażenie na substancje niebezpieczne

   
 • Liczba osób
   

Nasze elastyczne i szyte na miarę rozwiązania są stosowane wszędzie tam, gdzie stawiane są najwyższe wymagania dotyczące higieny powietrza i warunków powietrza w pomieszczeniach:

Ty również razem z nami możesz znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
► Więcej informacji o filtracji powietrza w obszarach sterylnych ►►

ROZWIĄZANIA WENTYLACJI ZALEŻNE OD STREFY W SZPITALACH

Czy chcesz dowiedzieć się o ważnych czynnikach w obszarach wrażliwych i ogólnodostępnych? 

Wstępnego rozróżnienia możesz dokonać na podstawie tabeli obok.

Na stronie internetowej firmy TROX zamieszczono również szczegółowe informacje na temat obszarów ogólnodostępnych i obszarów wrażliwych.

W celu uzyskania indywidualnej porady prosimy o kontakt na każdym etapie projektu. 

► Link do tabeli z poradnika projektowania ►►

PYTANIA?

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

Chętnie pomożemy w indywidualnym zaplanowaniu i wdrożeniu strategii dystrybucji powietrza w laboratoriach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

e-mail: office-pl@troxgroup.comOBSZARY WRAŻLIWE W SZPITALACH

W budynkach medycznych znajduje się wiele pomieszczeń należących do obszarów wrażliwych. Zgodnie z DIN 1946 Part 4, należą one do klasy II pomieszczeń i obejmują obszary takie jak:

 • Pokoje pacjentów
 • Gabinety zabiegowe
 • Gabinety lekarskie
 • Sale do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
 • Korytarze
 • Magazyny 


W celu ochrony pacjentów i personelu aspekty higieny i bezpieczeństwa są ściśle regulowane. Różne wymagania dotyczą także powietrza w pomieszczeniu. W obszarach wrażliwych kontrola temperatury i wilgotności oraz redukcja potencjalnie zakaźnych aerozoli mają kluczowe znaczenie. To ostatnie stało się szczególnie istotne w następstwie pandemii COVID-19.

Jako pionier w branży, firma TROX intensywnie sprawdzała możliwości filtrowania zawartości aerozoli. W wyniku przeprowadzanych testów i badań oferujemy bezpieczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb koncepcje systemów powietrza w pomieszczeniach dla wszystkich wrażliwych obszarów opieki zdrowotnej.

ROZWIĄZANIA FIRMY TROX 

AdobeStock_248345237_small.en

SOR

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) jest głównym punktem kontaktowym dla pacjentów wymagających pilnej opieki. Tu każdego dnia ratuje się życie.

W ostatnich latach, gdy liczba przypadków stale rosła, wiele osób miało obawy przed wizytą na ostrym dyżurze z powodu Sars-Cov-19. Powód: pacjenci, którzy tam przebywają, często są już chorzy – a zatem mogą być nosicielami potencjalnie niebezpiecznych zarazków i wirusów. Samo ich oddychanie wytwarza aerozole, które przenoszą zakaźne patogeny do otaczającego powietrza i mogą prowadzić do infekcji innych ludzi. Sytuacja ta stanowi odpowiednio duże wyzwanie dla systemów zarządzania powietrzem.

Ponadto klimat wewnętrzny w tej części szpitala charakteryzuje się wewnętrznymi pomieszczeniami, licznymi urządzeniami medycznymi o dużym obciążeniu cieplnym i często niedostatecznym dopływem powietrza z zewnątrz. W cieplejszych miesiącach klimat w pomieszczeniu na ostrym dyżurze jest również szczególnie obciążony ze względu na dużą liczbę pacjentów. Z drugiej strony zimą należy zapobiegać przeciągom i niechcianemu chłodowi w pomieszczeniach.

Aby zapewnić przyjemny klimat w pomieszczeniu, niezbędne są następujące elementy:

 • Właściwa ilość powietrza zewnętrznego

 • Regulacja temperatury i wilgotności

 • Utrzymanie jakości powietrza poprzez filtrację i przepływ powietrza

 • Śluzy w przejściu dla pacjentów przywożonych w pozycji leżącej 

Jeśli te kryteria zostaną spełnione, klimat wewnętrzny w tej zwykle ruchliwej strefie szpitala pozytywnie wpłynie na powrót pacjentów do zdrowia, a także stworzy przyjemną atmosferę pracy.

Wspólnie z firmą TROX znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojej izby przyjęć w zakresie technologii wentylacji i klimatyzacji.

Patientenzimmer_small.en

POKOJE PACJENTÓW, ODDZIAŁY PIELĘGNIARSKIE I SALE REHABILITACYJNE

W pomieszczeniach, w których pacjenci przebywają przez dłuższy czas, wysoka jakość powietrza jest nie tylko przyjemna, ale również korzystna dla zdrowia. Nieprzyjemne zapachy i zastałe lub nieświeże powietrze są zauważalne i powodują dyskomfort gości i personelu.

W tym kontekście precyzyjnie skoordynowana wentylacja i klimatyzacja mogą nawet przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia, a tym samym przyspieszonego wypisu pacjentów ze szpitala.

Ponadto czyste powietrze pozytywnie wpływa na atmosferę pracy pracowników ochrony zdrowia, a tym samym potencjalnie zwiększa produktywność. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki, dobrze przemyślana koncepcja powietrza w pomieszczeniach znacznie przyczynia się do wydajnej pracy szpitala. Z tego powodu indywidualnie dopasowane rozwiązania w zakresie powietrza wewnętrznego są szczególnie ważne w obszarach wrażliwych, takich jak pokoje pacjentów, gabinety zabiegowe, oddziały pielęgniarskie i sale pooperacyjne.

Zadania odpowiedniego systemu zasadniczo realizują poniższe parametry:

 • Wymiana powietrza bez turbulencji

 • Regulacja wilgotności

 • Strumień objętości świeżego powietrza zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia

 • Temperatura w pomieszczeniu pomiędzy 22°C i 26°C


Dzięki odpowiednim elementom, takim jak filtry HEPA, ryzyko infekcji wywołanych aerozolami jest również zminimalizowane.

Pozwól, aby nasi eksperci doradzili Ci najskuteczniejsze sposoby realizacji systemów poprawiających komfort pacjentów.

AdobeStock_301280728_small.en

MAGAZYNY

Pomieszczenia magazynowe, stosowane między innymi do przechowywania leków, nie są wyłącznie obecne w szpitalach, ale można je również spotkać w aptekach, gabinetach lekarskich lub domach opieki.

Większość preparatów można przechowywać w temperaturze pokojowej od 15°C do 25°C bez ryzyka utraty ich skuteczności. Istnieją jednak substancje, które wymagają przechowywania w lodówce, takie jak insulina, szczepionki czy niektóre krople do oczu, które wymagają stałego przechowywania w chłodnym miejscu (między 2°C a 8°C).

Nie tylko leki wymagają odpowiednio bezpiecznych i klimatyzowanych pomieszczeń do przechowywania. Na przykład w okresie letnim podczas wysokich temperatur i kondensacji, temat klimatu w pomieszczeniach odgrywa ważną rolę między innymi w odniesieniu do tekstyliów.

Ponadto, zwłaszcza w miejscach przechowywania środków dezynfekcyjnych i rozpuszczalników, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy.

W zależności od przechowywanych przedmiotów, następujące punkty mają kluczowe znaczenie dla powietrza w pomieszczeniu:

 • Stałe pomieszczenie

 • Regulacja wilgotności

 • Ochrona przed światłem

Dzięki firmie TROX możesz optymalnie i bezpiecznie przechowywać leki i inne ważne produkty, nawet przy wahaniach temperatury zewnętrznej.


NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

ROZWIĄZANIA WENTYLACJI ZALEŻNE OD STREFY W SZPITALACH

Uzyskaj ogólną wiedzę na temat wymiarowania i projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji w sektorze opieki zdrowotnej. 

Wstępnego rozróżnienia możesz dokonać na podstawie tabeli obok.

Niniejsza strona zawiera wszystkie informacje na temat wrażliwych obszarów w szpitalu. Oczywiście na naszej stronie internetowej udostępniamy również odpowiednie wskazówki dotyczące obszarów krytycznych i obszarów ogólnodostępnych.

SZCZEGÓŁOWA POMOC w PROJEKTOWAniu

Załączona poniżej obszerna tabela przedstawia czytelnikom informacje projektowe dotyczące najważniejszych parametrów wentylacji i klimatyzacji w obiektach ochrony zdrowia.

Pobierz naszą praktyczną pomoc projektową

► Link do tabeli z poradnika projektowania ►►OBSZARY OGÓLNODOSTĘPNE W SZPITALACH

Czyste powietrze ma duże znaczenie nie tylko w gabinetach zabiegowych i operacyjnych. Czyste powietrze powinno być oczywistością także w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu publicznego – takich jak poczekalnie, recepcje i biura administracyjne. Pandemia koronawirusa spowodowała podwyższoną wrażliwość na możliwą transmisję patogenów drogą powietrzną.

W miejscach publicznych sektora opieki zdrowotnej gromadzą się ludzie, którzy często są już chorzy. Regularna dezynfekcja przez spryskiwanie i przecieranie nie wystarczy aby zapobiec infekcji, ponieważ w wielu chorobach wirusowych, takich jak infekcje przewodu pokarmowego czy SARS-CoV-2, patogeny dosłownie latają w powietrzu.

Koncepcje zarządzania powietrzem w pomieszczeniach

Jakie są możliwości skutecznego i ekonomicznego zatrzymywania patogenów, pyłków i drobnego kurzu, bez obniżania komfortu w pomieszczeniu przez uciążliwy hałas lub przeciągi?

Zaufaj naszym kompleksowym rozwiązaniom powietrza w pomieszczeniach i innowacyjnym produktom, dzięki którym nieustannie wyznaczamy nowe standardy w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Z przyjemnością udzielimy Państwu wyczerpujących porad i przedstawimy najskuteczniejsze rozwiązania dla poszczególnych pomieszczeń i obszarów.

Firma TROX jest ekspertem w zakresie powietrza w pomieszczeniach!

Dlatego powinieneś wybrać TROX.

ROZWIĄZANIA FIRMY TROX

RECEPCJA I POCZEKALNIE

W placówkach medycznych często można usłyszeć: „Proszę usiąść w naszej poczekalni”. Aby chronić pacjentów, w odpowiednich strefach umieszczono urządzenia do dezynfekcji. Nie mogą one jednak zastąpić oczyszczaczy powietrza z wysokoskutecznym filtrem HEPA, usuwającym szkodliwe zarazki i wirusy bezpośrednio z otaczającego powietrza.

W mniejszych pomieszczeniach istnieje możliwość zamontowania nawiewnika sufitowego z filtrem lub zastosowania jednostki podłogowej. Kluczowe jest tutaj przestrzeganie nie tylko standardów higieny, ale także wymagań dotyczących komfortu pacjentów i personelu. Główne aspekty obszarów recepcji obejmują:

 • Filtracja drobnego kurzu, kurzu domowego, alergenów i innych zanieczyszczeń
   
 • Redukcja stężenia aerozoli
   
 • Regulacja temperatury
   
 • Zapobieganie przeciągom
   
 • Ochrona prywatności, a tym samym brak wymiany powietrza w pomieszczeniu przez podcięcia drzwiowe (DIN 4109)
   
 • Wentylacja bez nad lub podciśnienia, zapewniająca zgodność z normą izolacji akustycznej
   


POMIESZCZENIA ADMINISTRACJI I BIURA

Zespoły budynków ochrony zdrowia to nie tylko część medyczna, lecznicza i poczekalnie, ale także biura i skrzydła administracyjne.

Dla zatrudnionych pracowników najważniejsza jest jak najlepsza jakość powietrza w pomieszczeniach. Wysoki popyt na powietrze biurowe wynika nie tylko ze zwiększonego prawdopodobieństwa infekcji w szpitalach, ale także z produktywności i zadowolenia. Aby osiągnąć niezbędne standardy w ramach kompleksowej koncepcji higieny nie wystarczą proste ściany z pleksiglasu lub okazjonalne przewietrzanie.

Strategia wentylacji i klimatyzacji biur zależy od wielu czynników: 

 • Architektura i typ budynku
   
 • Lokalizacja
   
 • Kubatura pomieszczenia i umeblowanie
   
 • Należy wziąć pod uwagę przeznaczenie i rodzaj budynku. 
   

Nasze know-how oraz szeroka gama systemów, urządzeń i komponentów wentylacji i klimatyzacji pozwala nam odpowiedzieć na Państwa indywidualne wymagania.


APTEKI

Fachowych porad w szpitalu udzielają nie tylko kompetentni lekarze i pielęgniarki. Wiele placówek posiada własną aptekę, w której niezbędne leki można otrzymać bezpośrednio na miejscu.

Przyjemna atmosfera z czystym i dobrze ogrzanym powietrzem, oprócz aspektu komfortu, przyczynia się do zadowolenia klientów i produktywności personelu.

W związku z tym systemy wentylacji i klimatyzacji muszą dostosowywać się do stale zmieniających się warunków środowiska, zachowując jednocześnie wydajną pracę.

W ramach zarządzania higieną w aptece rozważ skuteczność filtrów powietrza i zaoferuj odwiedzającym bezpieczne i przyjemne zakupy.

KUCHNIA I BUFET

Zdrowie pacjentów jest absolutnym priorytetem w placówkach medycznych. Oprócz właściwego leczenia, ważne jest również dobre samopoczucie fizyczne. 

W kuchni i stołówce powstają jednak nie tylko smaczne potrawy, ale także zapachy, które trzeba izolować od reszty budynku. 

Wysoki poziom higieny i bezpieczeństwa wymaga również praca w obszarze, w którym ma się kontakt z żywnością, taką jak gorące tłuszcze. 

Nie należy zapominać również o wysokich obciążeniach termicznych, które muszą być odprowadzane tak skutecznie, jak to tylko możliwe.


NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

ROZWIĄZANIA WENTYLACJI ZALEŻNE OD STREFY W SZPITALACH

Uzyskaj ogólną wiedzę na temat wymiarowania i projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji w sektorze opieki zdrowotnej. 

Wstępnego rozróżnienia możesz dokonać na podstawie tabeli obok. 

Niniejsza strona zawiera wszystkie informacje na temat obszarów ogólnodostępnych w szpitalu. Oczywiście na naszej stronie internetowej udostępniamy również odpowiednie wskazówki dotyczące obszarów krytycznych i obszarów wrażliwych.

SZCZEGÓŁOWA POMOC W PROJEKTOWANIU

Załączona poniżej obszerna tabela przedstawia czytelnikom informacje projektowe dotyczące najważniejszych parametrów wentylacji i klimatyzacji w obiektach ochrony zdrowia.


► Link do tabeli z poradnika projektowania ►►WYSOKIE STANDARDY HIGIENICZNE W SZPITALACH

Powietrze to życie, ponieważ dostarcza nam niezbędnego tlenu. A co w sytuacji, gdy układ odpornościowy został naruszony? W takim przypadku powietrze może nawet zagrażać życiu. Zanieczyszczenia, bakterie, a także wirusy mogą dostawać się do organizmu z każdym oddechem. Zdrowy organizm zazwyczaj bez problemu radzi sobie z takimi mikroorganizmami, ale chory już nie.

Z tego powodu przygotowanie i regulacja przepływów powietrza w szpitalach mają zasadnicze znaczenie, ponieważ placówki medyczne każdego dnia stają przed nowymi wyzwaniami, takimi jak wielooporne wirusy, zarazki i patogeny. „Każdego roku 400 000 - 600 000 pacjentów w Niemczech zapada na infekcje szpitalne, niektórym z nich można zapobiegać lub na nie wpływać” – czytamy w raporcie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Zdrowia (tylko jęz. niemiecki).

Nowe funkcje naszych systemów zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać wysokim wymaganiom w zakresie higieny i oczyszczania powietrza w bardzo wrażliwych obszarach.

TECHNOLOGIA ROZDZIAŁU POWIETRZA

Systemy wentylacji i klimatyzacji w szpitalach zapewniają ograniczenie do minimum zanieczyszczenia mikroorganizmami powietrza w pomieszczeniach. Ponadto należy ograniczyć ilość kurzu, gazów anestetycznych i substancji zapachowych.

Dotyczy to w szczególności sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, sal porodowych oraz oddziałów neonatologicznych. Ryzyko infekcji jest minimalizowane przez prawidłową dystrybucję i skuteczne filtry powietrza. Ale to nie wystarczy: powietrze może łatwo pokonać bariery i nie można go zablokować.

Dzięki precyzyjnej regulacji ciśnienia i śluzom powietrznym można jednak odizolować pomieszczenia o szczególnie wysokich wymaganiach dotyczących czystości powietrza.

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

CIEKAWE FILMY PREZENTUJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

OCZYSZCZACZ POWIETRZA TROX AIR PURIFIER 

Bezpieczny, energooszczędny i cichy: Zmniejsz ryzyko infekcji w zamkniętych pomieszczeniach dzięki oczyszczaczowi powietrza TROX AIR PURIFIER już teraz!

Read More

X-CUBE 

Jakość, wydajność, elastyczność, niezawodność, efektywność energetyczna i higiena – dowiedz się, jak działają nasze nowe centrale wentylacyjne. SZPITAL - BEZPIECZEŃSTWO W PRZYPADKU POŻARU

Ochrona przeciwpożarowa w szpitalach i domach opieki jest szczególnie wymagającym zagadnieniem. Szybka ewakuacja pacjentów jest kluczowa dla życia i bezpieczeństwa pacjentów.

Według statystyk German Fire Protection Officers pożar w szpitalach w Niemczech wybucha co 18 dni, a w domach opieki i spokojnej starości co 8 dni.

Ochrona przeciwpożarowa w szpitalach i domach opieki to nie tylko szczególne wyzwanie z technicznego punktu widzenia: w razie wypadku często trzeba udzielić pomocy osobom, które nie są w stanie uratować się o własnych siłach. Konieczna jest szybka ewakuacja.

SZYBKA EWAKUACJA - PRAWDZIWYM ZAGROŻENIEM JEST DYM

W przypadku alarmu pożarowego najwyższym priorytetem jest ratowanie ludzi i pacjentów. Gdy wybuchnie pożar, liczy się każda minuta. Skupiamy się na osobach, które nie są w stanie dotrzeć do bezpiecznego miejsca o własnych siłach w krótkim czasie. Podczas gdy w szpitalach osoby potrzebujące pomocy to niekoniecznie seniorzy, w domach opieki starość jest regułą.

W przypadku pożaru bardzo szybko rośnie koncentracja dymu. Jest to niebezpieczne z dwóch powodów: 

 • Dym szybko ogranicza widoczność i łatwo stracić orientację.

 • Niewielka ilość toksycznego dymu wystarczy do utraty przytomności.


Dlatego kluczowe jest jak szybko można usunąć niebezpieczny dym aby zarówno personel, jak i ratownicy mieli wystarczająco dużo czasu na bezpieczną ewakuację wszystkich osób ze szpitala lub domu opieki.

JESTEŚMY EKSPERTAMI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ODDYMIANIA

Bezpieczeństwo pacjentów, mieszkańców domów opieki i pracowników można zapewnić tylko dzięki skoordynowanej ogólnej koncepcji ochrony przeciwpożarowej, która obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne, systemowe i operacyjno-organizacyjne.

Ogólna koncepcja zakłada minimalizację ryzyka pożaru i wydłużenie czasu interwencji w przypadku zagrożenia.

Wiedza i kompetencje firmy TROX w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymowej są wyjątkowe. Firma TROX od dziesięcioleci opracowuje komponenty i systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymowej w budynkach i systemach transportu podziemnego.

Jako kompetentny doradca we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony przed dymem i systemów oddymiania, od samego początku trwania projektu jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wspólnie opracujemy indywidualną koncepcję, która pomoże osiągnąć cele projektu.

Zadzwoń do nas! Mamy rozwiązania!

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail: office-pl@troxgroup.com

WSZYSTKIE KOMPONENETY OD JEDNEGO DOSTAWCY

SYSTEMY ODDYMIANIA

Systemy oddymiania TROX X-FANS umożliwiają utrzymanie dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu. Zalety kompletnych systemów:

 • Skoordynowane, funkcjonalne pakiety bezpieczeństwa
 • Wszystkie komponenty od jednego dostawcy
 • Doradztwo w projektowaniu całych systemów


► Systemy oddymiania TROX X-FANS ►►

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

Klapy przeciwpożarowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu do sąsiednich stref pożarowych.

Czy do montażu w stropie czy w ścianie, okrągłe czy prostokątne – firma TROX ma zawsze odpowiednią klapę przeciwpożarową.

Klapy przeciwpożarowe TROX dostępne są także w wykonaniu z certyfikatem ATEX.

► Klapy przeciwpożarowe TROX ►►

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ

Klapy wentylacji pożarowej są ważnym elementem mechanicznych systemów oddymiania, których zadaniem jest utrzymywanie drożności dróg ewakuacyjnych np. w przypadku pożaru.

 ► Klapy wentylacji pożarowej TROX ►►

AKTYWNE I PASYWNE SYSTEMY ODDYMIANIA – PROSTE WYJAŚNIENIE

PASYWNE

System pasywny od TROX X-FANS.

AKTYWNE

System aktywny z automatyką Dr. Ermer GmbH.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58