KONCEPCJE POMIESZCZEŃ CZYSTYCH – DO KAŻDEGO PRZEMYSŁU

WARUNKI POMIESZCZEŃ CZYSTYCH POTRZEBNE SĄ W RÓŻNYCH OBSZARACH 

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie stawiane są najwyższe wymagania dotyczące higieny i warunków powietrza w pomieszczeniach:

 • Przemysł farmaceutyczny
 • Ochrona zdrowia (sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii i izolatki)
 • Przemysł półprzewodników
 • Browary, duże piekarnie
 • Apteki
 • Hodowle zwierząt
 • Przemysł mechaniki precyzyjnej
 • Laminowanie szkła
 • Produkcja formowania wtryskowego tworzyw sztucznych
 • Mikroelektronika
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł lotniczy
 • Technologia medyczna
 • Uprawa konopi
 • Rolnictwo pionowe

Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie trzeba chronić ludzi, produkty lub środowisko przed zanieczyszczeniem.

RODZAJE POMIESZCZEŃ CZYSTYCH - POWIETRZE, KTÓRE MA ZNACZENIE

Różnorodność typów pomieszczeń czystych jest tak duża jak różnorodność branż a mimo to poszczególne pomieszczenia są takie same lub podobne pod wieloma względami.

W kwestii wentylacji, w zależności od realizowanych procesów, występują różnice w następujących aspektach:

 • Klasa czystości powietrza (zgodnie z ISO 14644-1 lub GMP lub Federal Standard 209E)
 • Ilość wymian powietrza (wynikająca z klasy czystości powietrza)
 • Temperatura i wilgotność (w zależności od procesu)
 • Ilość świeżego powietrza (w zależności od procesu)
 • Sposób rozdziału powietrza nawiewanego


Jedna rzecz, której zawsze możesz być pewien: bez względu na to, jakiego rodzaju pomieszczenia czystego potrzebujesz – TROX oferuje odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zastosowania.

Loesungen_TextMedia_Reinraumtypen-animation_img_01_2021_02_modi EN

PYTANIA?

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

e-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

WENTYLACJA SCENTRALIZOWANA CZY ZDECENTRALIZOWANA...

... MAMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO PROJEKTU!

O ile różne są wymagania w poszczególnych projektach, o tyle różne są podejścia do rozwiązań.

Urządzenie X-CUBE CROFCU oferuje wydajną, bezpieczną i elastyczną alternatywę dla klasycznych systemów scentralizowanych.

Oprócz modułowej konstrukcji i elastyczności, zdecentralizowana wentylacja jednostkami X-CUBE CROFCU oferuje wysokie potencjalne oszczędności kosztów operacyjnych i inwestycyjnych, m.in. poprzez:

 • Mniejsze jednostki centralne, ze względu na mniejsze zapotrzebowanie świeżego powietrza
 • Znacznie mniejsze sieci przewodów
 • Nowoczesne wentylatory EC w zdecentralizowanych urządzeniach
 • Chłodzenie lokalne, zintegrowany system sterowania pomieszczeniem dla maksymalnie czterech pomieszczeń na urządzenie

Inne zalety to:

 • Rozdzielenie obszarów i procesów pod względem technologii wentylacji
 • Szybki montaż i uruchomienie
 • Test odbioru fabrycznego (FAT)

FIRMA TROX JEST CZŁONKIEM VIP3000 E.V.

TROX jest członkiem Verein Interessengemeinschaft Pharmabau 3000 e.V. (niemieckie stowarzyszenie grup branży farmaceutycznej)

VIP3000 łączy pomysły i wizje dotyczące zarówno pomieszczeń czystych jak i farmaceutyków.

W VIP3000 zrzeszone są wiodące firmy i instytucje badawcze z niemieckojęzycznego przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i kosmetycznego, ich dostawcy, a także projektanci i uczelnie wyższe.

Link do strony VIP 3000

CLEANROOM FUTURE

Cleanroom Future to platforma wiedzy i szkoleń do profesjonalnego zarządzania pomieszczeniami czystymi dla menedżerów pomieszczeń czystych, obsługiwana przez Franka Duvernella.

Firma TROX jest partnerem tej platformy.

Link do strony Cleanroom Future

WIĘCEJ INFORMACJI...ROZDZIAŁ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

Wybór koncepcji nawiewu do pomieszczenia czystego zależy od:

 • Klasy czystości powietrza
 • Procesu
 • Wymagań przestrzennych

RÓŻNE PROCESY WYMAGAJĄ RÓŻNYCH KONCEPCJI PRZEPŁYWU POWIETRZA

Schemat nawiewu, sposób działania i skuteczność koncepcji pomieszczenia czystego zależą od konstrukcji nawiewników i wywiewników, a także sposobu ich rozmieszczenia.

W strefie przebywania ludzi dobrą dystrybucję powietrza można osiągnąć dzięki wysokim poziomom indukcji powietrza, które prowadzą do szybkiej redukcji prędkości przepływu powietrza i różnicy temperatury między powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem nawiewanym.

Jeśli celem jest przepływ laminarny, należy utrzymać prędkość i stały przepływ powietrza.

STRATEGIE ROZDZIAŁU POWIETRZA W POMIESCZEZNIACH CZYSTYCH

PRZEPŁYW LAMIRANY O NISKIEJ TURBULENCJI (LF)

Przepływ laminarny o niskiej turbulencji (LF) charakteryzuje się równomiernym profilem prędkości i prawie równoległymi liniami przepływu w całym przekroju obszaru czystego. Taki sposób rozdziału powietrza umożliwia osiągnięcie maksymalnej klasy czystości powietrza – nawet w dużych obszarach.

Przepływ laminarny o niskiej turbulencji jest stosowany tam, gdzie produkty i procesy są szczególnie wrażliwe i wymagają ochrony przed zanieczyszczeniem. Powietrze recyrkulacyjne i/lub wywiewane jest odprowadzane z pomieszczenia w pobliżu podłogi.

PRZEPŁYW LAMINARNY O NISKIEJ TURBULENCJI (LF) DLA PROCESÓW PRZEMYSŁU MIKROELEKTRYCZNEGO

Specyficzną cechą w przemyśle mikroelektronicznym jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenia przez podniesioną podłogę, aby nie zakłócać laminarnego przepływu w pobliżu podłogi.


PRZEPŁYW TURBULENTNY

Przepływ turbulentny oznacza, że ​​powietrze nawiewane miesza się z powietrzem indukowanym w pomieszczeniu. Czyste powietrze jest dostarczane w wybranych punktach, zazwyczaj przez sufitowe nawiewniki wirowe. Wysoka indukcja powoduje dobre mieszanie powietrza w pomieszczeniu i rozprowadzenie w całym obszarze czystego powietrza.

Przepływ turbulentny w pomieszczeniach czystych może być realizowany przez nawiewniki z filtrami absolutnymi HEPA. Powietrze recyrkulacyjne i/lub wywiewane jest odprowadzane z pomieszczenia w pobliżu podłogi.

PRZEPŁYW UKIERUNKOWANY

Przepływ ukierunkowany jest szczególnie odpowiedni do oddzielania obszarów czystych od zanieczyszczonych lub mniej czystych. W tym przypadku model przepływu powietrza przebiega w poprzek pomieszczenia.

Przepływ ukierunkowany jest stosowany tam, gdzie należy zapobiec przenoszeniu cząstek z jednego obszaru do drugiego. Idealny do śluz między dwiema strefami czystości.

ZOPTYMALIZOWANY DLA TWOJEGO POMIESZCZENIA CZYSTEGO

Oferujemy koncepcje indywidualnie dostosowane do Twoich procesów, do każdego pomieszczenia czystego.

Nasze rozwiązania dopasowane do potrzeb spełniają wszystkie normy i standardy, aż do najwyższych wymagań higienicznych:

 • Wymagania higieniczne VDI 6022
 • Dla klas czystości powietrza wg ISO 14644-1, GMP lub Federal Standard 209e

W realizowanych procesach, nawiewniki z filtrami absolutnymi TROX zapewniają wymaganą czystość pomieszczeń. 

PYTANIA?

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ.

e-mail: office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

NAWIEWNIKI TROX DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH

Typ TFP

Do obszarów o bardzo dużej czystości powietrza i bardzo wysokich wymaganiach higienicznych. Przeznaczony do montażu w suficie

Typ TFP

Do obszarów o bardzo dużej czystości powietrza i bardzo wysokich wymaganiach higienicznych. Przeznaczony do montażu w suficie
Typ TFP

Typ TFC

Spełniające krytyczne wymogi czystości powietrza i higieny, odpowiednie do montażu sufitowego

Typ TFC

Spełniające krytyczne wymogi czystości powietrza i higieny, odpowiednie do montażu sufitowego
Typ TFC

Typ TFM

Do obszarów o krytycznych wymaganiach dotyczących czystości powietrza i wymagań higienicznych, przeznaczony do montażu w suficie

Typ TFM

Do obszarów o krytycznych wymaganiach dotyczących czystości powietrza i wymagań higienicznych, przeznaczony do montażu w suficie
Typ TFM

Typ TFW

Do obszarów o krytycznych wymaganiach w zakresie czystości powietrza i higienicznych, przeznaczone do montażu ściennego

Typ TFW

Do obszarów o krytycznych wymaganiach w zakresie czystości powietrza i higienicznych, przeznaczone do montażu ściennego
Typ TFWROZDZIAŁ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

Pomieszczenie czyste staje się czyste nie tylko dzięki wymianie powietrza i etapowi filtracji.

Aby zapewnić bezpieczne działanie pomieszczenia czystego, oprócz ilości wymian i filtracji powietrza bardzo ważne są również systemy regulacji przepływu powietrza. Zapewniają równomierny bilans i regulują strumienie powietrza w pomieszczeniu, takie jak powietrze nawiewane, świeże, recyrkulowane i wywiewane.

W zależności od rodzaju i klasyfikacji pomieszczenia, oprócz regulacji bilansu może istnieć dodatkowa zmienna regulacyjna – ciśnienie w pomieszczeniu. Ponieważ pomieszczenia czyste są coraz bardziej szczelne, szczególnie ważne jest stosowanie systemu, który spełnia te wysokie wymagania.

 • Inteligentne komponenty komunikują się między sobą, monitorują i kontrolują parametry w pomieszczeniach czystych zapewniając ich utrzymanie.
 • Komponenty wentylacji i klimatyzacji muszą się ze sobą komunikować, tylko wtedy mogą dobrze ze sobą współpracować – zwłaszcza, gdy służą bezpieczeństwu ludzi i obiektów.
 • Inteligentne systemy komunikacji umożliwiają, gromadzenie, wyświetlanie i monitorowanie danych za pośrednictwem centralnego systemu BMS.

SYSTEMY ROZDZIAŁU POWIETRZA: SCENTRALIZOWANY CZY ZDECENTRALIZOWANY? 

Systemy zarządzania powietrzem w pomieszczeniach firmy TROX są zoptymalizowane pod kątem wysokich wymagań systemowych, takich jak te w czystych pomieszczeniach.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz scentralizowanego czy zdecentralizowanego systemu, TROX oferuje rozwiązanie przygotowane dla Twoich potrzeb

 • Funkcja zarządzania pomieszczeniem
  Wszystkie dane i konfiguracje związane z pomieszczeniem są przechowywane na jednym sterowniku.


 • Ciśnienie w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność itp.
 1.          Kompleksowy system sterowania dla całego systemu HVAC


 • Interfejsy do centralnego BMS
  BACnet, Modbus, serwer sieciowy oparty na IP


 • Plug and play
  Automatyczna wymiana danych między sterownikami; nie jest wymagane adresowanie; interaktywne uruchomienie


 • Łatwa konserwacja
  w tym diagnostyka pomieszczenia i konfiguracja pomieszczenia


 • Szybka i precyzyjna reakcja wartości zadanych


 • Modułowa konstrukcja urządzeń

BILANS PRZEPŁYWÓW POWIETRZA, CIŚNIENIE W POMIESZCZENIU, NIESZCZELNOŚCI - WSZYSTKO POD KONTROLĄ!

Ukierunkowane nadciśnienie w pomieszczeniach czystych w procesach produkcji zapobiega zanieczyszczeniu oraz przedostawaniu się niepożądanych cząstek do pomieszczenia wraz ze strumieniami powietrza.

TROX dostarcza systemy, które zapewniają utrzymanie prawidłowego nadciśnienia.

Dostępna jest również funkcja bilansowania strumieni objętości powietrza w pomieszczeniach i funkcje monitorowania pomieszczeń.

 • Poprzez wewnętrzną linię komunikacyjną systemu, łączoną w sposób plug and play, wszyscy uczestnicy sieci mogą być szybko i łatwo połączeni w sieć, co zapewnia ciągłą wymianę danych między uczestnikami.


 • System można łatwo podłączyć do centralnego BMS za pomocą standardowych interfejsów komunikacyjnych BACnet lub Modbus.


 • Pętle regulacyjne o krótkim czasie reakcji są odpowiednie do regulacji przepływu w instalacjach oraz do regulacji ciśnienia w pomieszczeniu.


 • Kluczem do skutecznej i wydajnej regulacji ciśnienia w pomieszczeniu są zdefiniowane nieszczelności. Ponieważ pomieszczenia są coraz szczelniejsze, coraz ważniejsze jest planowanie odpowiedniego przecieku dla każdego pomieszczenia.

PYTANIA?

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58
BEZPIECZNE FILTRY POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH

Biorąc pod uwagę, że strukturalna szerokość przewodnika elektronicznego na mikroczipie wynosi około 30–250 nanometrów – dla porównania, ludzki włos jest około 300 razy grubszy – można sobie łatwo wyobrazić, jak surowe są wymagania dotyczące technologii pomieszczeń czystych i związane z nią systemy filtrów.

Jako wysokoskuteczne filtry cząstek stałych do separacji najmniejszych cząstek w systemach pomieszczeń czystych stosowane są filtry HEPA i ULPA. Zapewniają szczególnie wysoki poziom czystości powietrza i mogą oddzielać nawet submikronowe zarazki i cząstki.

ZNACZĄCO NIŻSZE KOSZTY ENERGII I EMISJA CO2

Zadaniem filtrów jest zatrzymywanie cząsteczek z powietrza – równocześnie stanowią one przeszkodę w przepływie powietrza. Wraz ze wzrostem strat ciśnienia spada sprawność energetyczna filtrów. Celem jest zminimalizowanie strat ciśnienia.

Dlatego firma TROX opracowała filtry powietrza, które redukują nieunikniony wzrost strat ciśnienia, tym samym zmniejszając straty całego systemu.

Firma TROX oferuje materiały filtracyjne o bardzo drobnych plisach i aerodynamicznie zoptymalizowane obudowy filtrujące, które pomagają zaoszczędzić do 50% energii w porównaniu z konwencjonalnymi filtrami.

Więcej informacji

PYTANIA DOTYCZĄCE FILTRÓW DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH?

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

OFERUJEMY WŁAŚCIWE FILTRY HEPA I ULPA

WRAZ Z OBUDOWĄ - DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Typ MFPCR

Do pomieszczeń, stanowisk pracy i urządzeń o najwyższych wymaganiach dotyczących czystości powietrza

Typ MFPCR

Do pomieszczeń, stanowisk pracy i urządzeń o najwyższych wymaganiach dotyczących czystości powietrza
Typ MFPCR

Typ TFM

Do obszarów o krytycznych wymaganiach dotyczących czystości powietrza i wymagań higienicznych, przeznaczony do montażu w suficie

Typ TFM

Do obszarów o krytycznych wymaganiach dotyczących czystości powietrza i wymagań higienicznych, przeznaczony do montażu w suficie
Typ TFM

Typ TFC

Spełniające krytyczne wymogi czystości powietrza i higieny, odpowiednie do montażu sufitowego

Typ TFC

Spełniające krytyczne wymogi czystości powietrza i higieny, odpowiednie do montażu sufitowego
Typ TFC

Typ MFP

Do obszarów o największych wymaganiach dotyczących czystości i sterylności powietrza

Typ MFP

Do obszarów o największych wymaganiach dotyczących czystości i sterylności powietrza
Typ MFP

CERTYFIKOWANE FILTRY TROX DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH

Firma TROX produkuje certyfikowane filtry do pomieszczeń czystych o niskim wydzielaniu gazów, zapewniające bezpieczeństwo, najwyższą jakość i niezawodność produkcji w pomieszczeniach czystych, m.in. w branży półprzewodników.

Wszystkie filtry firmy TROX do pomieszczeń czystych są klasyfikowane metodą liczenia cząstek zgodnie z normą EN 1822. Jednak w przypadku niektórych specyficznych zastosowań, np. w przemyśle półprzewodnikowym, nie wystarczy informacja o liczbie cząstek, istotny jest także ich skład.

Fraunhofer Institute certyfikował filtry TROX typu MFPCR zgodnie z ISO 14644-5.

Link do strony produktu MFPCR

WYSOKOSKUTECZNA FILTRACJA

SCAN TEST W WARUNKACH POMIESZCZEŃ CZYSTYCH

jako wysokoskuteczne filtry cząstek stałych do separacji cząstek obecnych w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych stosowane są filtry HEPA i ULPA.

 • Bardzo dobra jakość produktu dzięki wysokiej produktywności i niezawodnym procesom produkcyjnym, przy 100% kontroli jakości.
 • Wszystkie filtry TROX klas H13, H14, U15, U16 i U17 są indywidualnie testowane pod kątem braku przecieków i osiągnięcia integralnej skuteczności filtrowania – i to w warunkach pomieszczenia czystego!


 • Filtry dokładne TROX są certyfikowane przez EUROVENT.


 • Firma TROX produkuje wszystkie elementy filtrów, od obudowy, przez wkłady filtracyjne po elementy nawiewne – w bardzo nowoczesnych zakładach produkcyjnych.


Zdj. Na nowym stanowisku do skanowania filtrów filtry klasy H13, H14, U15, U16 i U17 są testowane w warunkach pomieszczenia czystego.

Filtry TROX od A - Z

Loesungen_TextMedia_Filterscan-Anlage_img_01_2021_05_DE_de EN

On the new filter scan test rig, filters of filter classes H13, H14, U15, U16 and U17 are tested under clean room conditions.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I ODDYMIANIE POMIESZCZEŃ CZYSTYCH

CELEM jest KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO CZYSTOŚCI!

 • Pomieszczenia czyste to obszary wysokiego ryzyka, które podczas projektowania należy traktować ze szczególną ostrożnością. Wymagania dotyczące pomieszczeń czystych są szczególnie wysokie w przemyśle farmaceutycznym, technologii medycznej, biotechnologii oraz produkcji półprzewodników i żywności.

 • Ze względu na ryzyko zanieczyszczenia dla osób, produktów i środowiska przestrzenie te muszą być ściśle monitorowane i kontrolowane.

 • Pomieszczenie czyste to serce produkcji wrażliwych, wartościowych towarów. Wszelkie zanieczyszczenia, na przykład kurzem, mikroorganizmami, a nawet dymem, mogą poważnie zakłócić procesy produkcyjne i jakość produktu.

 • Bezpieczeństwo osób stanowi również szczególne wyzwanie, ponieważ z jednej strony podczas ewakuacji nie mogą być uwalniane żadne substancje toksyczne, a z drugiej strony prawidłowa praca instalacji może nie być już możliwa.

 • Typowymi przyczynami pożaru mogą być także samozapłon lub wycieki w pojemnikach łatwopalnych lub samozapalnych cieczy lub gazów.

 • W ciągu kilku minut uszkodzenia sprzętu i instalacji przez pożar powodują milionowe straty. Nawet niewielki pożar może spowodować znaczne szkody poprzez wytwarzanie i rozprzestrzenianie się dymu.

 • Z tego powodu wysoki poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach czystych z prewencyjną i aktywną ochroną przeciwpożarową jest szczególnie ważny i absolutnie konieczny.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku pożaru bezpieczeństwo osób, wsparcie straży pożarnej i ochrona mienia to podstawowe cele, które musi spełnić zaawansowany centralny system BMS i skuteczna koncepcja zarządzania bezpieczeństwem:

Kompleksowa integracja wszystkich komponentów pozwala łączyć te systemy w kompletne rozwiązania dla Twoich specyficznych wymagań.

Loesungen_TextMedia_Feuerwehr-Rauch_img_01_2021_02 EN

OSOBA DO KONTAKTU

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

INTELIGENTNE SYSTEMY REGULACJI

ŁĄCZENIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ODDYMIANIA

Ze względu na rozwój cyfryzacji, także w naszej branży, istnieje możliwość integracji wielu komponentów systemu przeciwpożarowego i przeciwdymowego w jeden inteligentny system.

Efektem jest znaczne zmniejszenie obciążenia ogniowego, kosztów instalacji i konserwacji oraz spełnia wymagania wytycznych dotyczących systemów liniowych (MLAR/LAR).

W naszej broszurze „Inteligentne systemy sterowania – przykłady zastosowań w ochronie przeciwpożarowej i oddymianiu" przedstawiamy przegląd typowych rozwiązań.


Zdj. Ilustracja broszury przedstawia współpracę systemów sterowania ochrony przeciwpożarowej i oddymiania.

►►Link do broszury (PDF, 3.9 MB) ► (jęz. niemiecki)

Loesungen_TextMedia_Brand-Rauschschutz_gc_01_2021_02_DE_de EN

The illustration from the brochure shows the combination of control systems for fire protection and smoke extract.

WSZYSTKIE KOMPONENTY OD JEDNEGO PRODUCENTA

SYSTEMY ODDYMIANIA

Systemy bezpieczeństwa TROX X-FANS umożliwiają utrzymanie dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Zalety kompletnych systemów:

 • Skoordynowane, funkcjonalne pakiety bezpieczeństwa
 • Wszystkie komponenty od jednego producenta
 • Doradztwo przy projektowaniu całych systemów


Link do systemów TROX X-FANS

MRA

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

Klapy przeciwpożarowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu do sąsiednich stref pożarowych.

Niezależnie od tego, czy do zastosowania w suficie czy w ścianie, przekrój okrągły czy kwadratowy – TROX w każdym przypadku ma odpowiednią klapę przeciwpożarową.

Klapy przeciwpożarowe TROX są również dostępne w konstrukcji spełniającej wymagania ATEX.

Link do klap przeciwpożarowych TROX

RDA

Loesungen_MediaSection_EK-EU-JZ-RS_img_01_2021_02_DE_de EN

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ

Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej są ważną częścią mechanicznych systemów oddymiania, mających na celu zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru.Link do klap odcinających do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej TROXHIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

Higiena i bezpieczeństwo są kluczowymi zagadnieniami w pomieszczeniach czystych i są zgodne z rozwiązaniami firmy TROX.

Naszym celem było stworzenie urządzeń, które dostarczają do pomieszczeń powietrze o najlepszej jakości, spełniające wymogi higieny i bezpieczeństwa dla bardzo wrażliwych obszarów.

Czy to proste czyste pomieszczenia, czy czyste pomieszczenia o najwyższych wymaganiach – oferujemy indywidualne rozwiązanie. Zadzwoń do nas! Mamy rozwiązania!

BEZPIECZEŃSTWO DLA PRODUKTÓW I PROCESÓW

Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach czystych to przede wszystkim kontrolowanie niepożądanych cząstek unoszących się w powietrzu.

Kontrolowanie różnorodnych, współzależnych czynników wpływających na czystość powietrza i bezpieczeństwo doprowadziło do opracowania wyjątkowo niezawodnych i energooszczędnych systemów do pomieszczeń czystych, które uwzględniają następujące aspekty:

 • Przygotowanie, transport, filtracja i dostarczanie powietrzaZapewnienie wysokiego poziomu czystości i dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach.
 
 • Utrzymywanie nadciśnienia

 • Nadciśnienie Ochrona produktów, procesów, osób (najwyższe standardy jakości produkcji) i środowiska przed zanieczyszczonym powietrzem poprzez utrzymanie wymaganych strumieni objętości powietrza
 
 • Ochrona przeciwpożarowaZapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczonego powietrza oraz ognia i dymu przez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w przypadku pożaru


GMP KLASY CZYSTOŚCI POWIETRZA

Ważnymi normami do zastosowań w branży farmaceutycznej są na przykład:

 • ISO 14644-1
 • Federal Standard 209E
 • GMP Standard


Loesungen_TextMedia_GMP-Reinheitskassen_gc_01_2021_DE_de EN


 należy zwrócić uwagę na aktywność (pokazano dane dla spoczynku)

DORADZTWO I ROZWÓJ PROJEKTÓW

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

office-pl@troxgroup.com

PRODUKTY O NAJWYŻSZYM POZIOMIE HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA

Typ TFP

Do obszarów o bardzo dużej czystości powietrza i bardzo wysokich wymaganiach higienicznych. Przeznaczony do montażu w suficie

Typ TFP

Do obszarów o bardzo dużej czystości powietrza i bardzo wysokich wymaganiach higienicznych. Przeznaczony do montażu w suficie
Typ TFP

Typ X-CUBE CROFCU

Typ X-CUBE CROFCU

Typ X-CUBE CROFCUEFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

OBLICZANIE KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA I OSZCZĘDZANIE ENERGII

Współczesne centrale i systemy wentylacyjne są sterowane w zależności od zapotrzebowania. Na przykład moce i strumienie objętości powietrza są regulowane w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania.

Zapotrzebowanie systemu obróbki powietrza na energię zależy od sposobu sterowania. Dodatkowy wpływ mają warunki klimatyczne występujące w lokalizacji projektu.

Aby uwzględnić te czynniki na etapie projektowania, firma TROX umożliwia kalkulację kosztów cyklu życia (LCC) w symulacji krokowej co godzinę dla wybranej centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej X-CUBE w określonej lokalizacji na świecie i dla wybranego scenariusza sterowania.

Zapotrzebowanie na energię określane jest dla każdej godziny w roku za pomocą rekordów danych pogodowych. Na podstawie tych obliczeń LCC można określić najbardziej wydajną konfigurację urządzenia dla każdej aplikacji.

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

NASI EKSPERCI CHĘTNIE PAŃSTWU DORADZĄ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

office-pl@troxgroup.com

Tel. +48 22 737 18 58

OBNIŻENIE KOSZTÓW ENERGII POPRZEZ STOSOWANIE POWIETRZA RECYRKULACYJNEGO

Poznaj X-CUBE CROFCU – a wraz z nim całkowicie nową koncepcję projektowania pomieszczeń czystych. Kompaktowe, przetestowane fabrycznie urządzenie powietrza wtórnego, do stosowania w scentralizowanych systemach wentylacji i klimatyzacji jest zwykle montowane w przestrzeniach międzystropowych.

Dzięki unikalnym cechom jednostka spełnia podstawowe wymagania dotyczące wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych i jest specjalnie zaprojektowana do GMP klasy C i klasy D.

 • Odbieranie obciążeń cieplnych
 • Domieszanie powietrza świeżego zgodnie z wymaganiami
 • Utrzymanie ciśnienia w pomieszczeniu dzięki zintegrowanej regulacji strumieni objętości powietrza

Maksymalna skuteczność

Konstrukcja quasi plug-in X-CUBE CROFCU znacznie skraca czas instalacji na miejscu.

Łatwy montaż

X-CUBE CROFCU jest dostarczane gotowe do pracy. Fabryczny test odbiorczy gwarantuje, że ​​każda jednostka jest zgodna z obowiązującymi normami i spełnia wymagania klienta. Wszystkie wymagane parametry są ustawione fabrycznie. W rezultacie uruchomienie i testy na miejscu wymagają tylko minimalnej ilości czasu.

Wszechstronne i elastyczne

Możliwe jest stosowanie X-CUBE CROFCU jako pojedynczej jednostki lub możliwe jest połączenie kilku jednostek. Wraz z oprogramowaniem TROX daje to elastyczne rozwiązanie wentylacyjne do pomieszczeń czystych.

Loesungen_TextMedia_Crofcu-ohneSpiegel_img_01_2021_02_DE_de EN

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58