MS_gc_14png.png
MS-XS_gc_09png.png.link
Standardowy kołnierz 30 mm

Standardowy kołnierz 30 mm

MS-XS_gc_01png.png.link
Rama z kątownika 35 x 35 x 3 mm

Rama z kątownika 35 × 35 × 3 mm

Kulissenrahmen_SDpng.png.link
Ramy kulis o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie

Ramy kulis o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie

VDI6022_gs_01ai.ai.link
Spełnione wymagania VDI 6022

Spełnione wymagania VDI 6022

MS_gc_14png.png
MS-XS_gc_09png.png.link
MS-XS_gc_01png.png.link
Kulissenrahmen_SDpng.png.link
VDI6022_gs_01ai.ai.link

Typ MS

Kulisowy tłumik dźwięku o dużym tłumieniu wtrąceniowym, także w niskich częstotliwościach oktawowych

Kulisowe tłumiki dźwięku, o konstrukcji w postaci odcinka przewodu ze zintegrowanymi kulisami (typu MK), z panelami rezonansowymi, przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji i klimatyzacji

 • Efekt tłumienia dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu
 • Energooszczędne dzięki aerodynamicznie ukształtowanym ramom kulis (promień krzywizny 20 mm)
 • Materiał dźwiękochłonny jest biodegradowalny, a zatem higienicznie bezpieczny
 • Materiał dźwiękochłonny jest pokryty tkaniną z włókna szklanego, w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
 • Materiał dźwiękochłonny jest niepalny, zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1
 • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727.
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa EC 2014/34/EU (ATEX)), strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/EC
 • Temperatura pracy do 100 °C, z okładziną z blachy perforowanej (wariant L) do 300 °C przez określony czas


Opcjonalne wyposażenie i akcesoria

 • Okładzina z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej A2 (1.4301), z opcjonalną okładziną z blachy perforowanej, w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
 • Warianty wykonania z innych stali nierdzewnych i aluminium oraz malowanie proszkowe dostępne na życzenie


Informacje ogólne

Zastosowanie

 • Kulisowe tłumiki dźwięku stosowane są do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylator i hałasu przenoszonego przez obudowę przewodów w systemach wentylacji i klimatyzacji
 • Efekt tłumienia dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu
 • Tłumienie szerokopasmowe nawet w niskich częstotliwościach krytycznego hałasu wentylatora
 • Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (Dyrektywa EC 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2, 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE


Cechy charakterystyczne

 • Panele rezonansowe zapewniają zwiększone tłumienie wtrąceniowe w zakresie częstotliwości krytycznego hałasu wentylatora
 • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727
 • Aerodynamicznie zoptymalizowane ramy kulis zapewniają oszczędność energii
  • Do 30% niższe straty ciśnienia
 • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
 • Przy dużych wymiarach podzielona konstrukcja tłumika

Wielkość nominalna

 • Szerokość B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
 • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
  • Grubość kulis 100 mm: 150 – 2399 mm
  • Grubość kulis 200 mm: 250 – 2399 mm
  • Grubość kulis 230 mm: 288 – 2399 mm
  • Wielkości tłumika od 2401 – 4800 mm, podzielonego na wymiarze szerokości, dostępne w odstępach co 1 mm
   • Parzysta liczba kulis: podział symetryczny
   • Nieparzysta liczba kulis: podział asymetryczny


 • Wysokość H: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 mm
  • Wielkości pośrednie 150 – 1799 mm w odstępach co 1 mm
  • Wielkości tłumika od 1801 – 3600 mm, podzielonego na wymiarze wysokości, dostępne w odstępach co 1 mm
   • Podział symetryczny
 • Długości L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
  • Wielkości pośrednie 501 – 1499 mm w odstępach co 1 mm
 • Wielkości tłumika od 1501 – 3000 mm, podzielonego na wymiarze długości, dostępne w odstępach co 1 mm
  • Część L1: 1000, 1250, 1500 mm
  • Część L2: co najmniej 501 mm i ≤ L1, w odstępach co 1 mm
 • Tłumiki są podzielone na wymiarze szerokości i/lub wysokości jeśli B + H > 4200 mm
 • Odstęp pomiędzy kulisami S
  • Minimum: grubość kulisy T × 0.25, ale nie < 40 mm
  • Maksimum: grubość kulisy T × 2


Warianty wykonania

 • MS z kulisami typu MK
  • Grubość kulisy 100 mm
  • Grubość kulisy 200 mm
  • Grubość kulisy 230 mm


   Wykonanie

   Przewód wentylacyjny

   • Bez oznaczeń: z obudową (przewodem)
   • OL: bez przewodu (tylko zestaw kulis typu MK)


   Powierzchnia kulis

   • F: Tkanina z włókna szklanego
   • L: Tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
    • Wykonanie ze stali nierdzewnej z okładziną z blachy perforowanej


   Materiały i powierzchnie

   • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
   • A2: stal nierdzewna 1.4301
   • P1: kulisy lakierowane proszkowo RAL 7001, szary


   Podłączenie przewodów

   • P: kołnierz 30 mm, stal ocynkowana lub stal nierdzewna
   • W: rama z kątownika 35 × 35 × 3 mm, stal ocynkowana
   • T: kołnierz 20 mm, stal ocynkowana


   Rama przyłączeniowa

   • Bez oznaczeń: brak
   • G: rama przyłączeniowa (tylko do kołnierza z ramy z kątownika W)

   Części i charakterystyka

   Przewód wentylacyjny

   • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727.
    • Możliwe różne sposoby połączenia z przewodami
   • Rama przyłączeniowa
    • Rama przyłączeniowa pasująca do wyspecyfikowanego tłumika dźwięku
    • Do montażu w przewodzie (poza zakresem dostawy)


     • Ramy o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
      • Zabezpieczenie krawędzi materiału pochłaniającego dźwięk
      • Redukcja strat ciśnienia
      • Optymalizacja przepływu powietrza, redukcja szumu przepływu
      • Specjalny profil zapewniający zwiększoną sztywność


     • Materiał dźwiękochłonny
     • Panel rezonansowy


     Cechy konstrukcyjne

     • Przewód z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
     • Tłumiki dźwięku z ramami z kątownika, podzielone na wymiarze szerokości lub wysokości
      • Tylko wykonanie ze stali ocynkowanej
     • Aerodynamicznie profilowana rama kulisy (promień 20 mm) zapewnia redukcję turbulencji zarówno od strony napływu jak i wypływu; rama z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
      • Zaokrąglone krawędzie ram w celu zwiększenia sztywności
     • Temperatura pracy do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


     Materiały i powierzchnie

     • Obudowa (przewód), kołnierze wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
     • Rama z kątownika wykonana ze stali ocynkowanej S235JRC2
     • Ramy kulis, centralna poprzeczka i panele rezonansowe wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
      • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917
      • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
      • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna
       • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
       • Znak jakości RAL-GZ 388
       • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
       • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
       • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846


     Normy i wytyczne
     • Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
     • Spełnione wymagania norm higienicznych VDI 6022 VDI 6022, VDI 3803 Część 1 i DIN 1946 Część 4
     • Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX): w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
     • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX): w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
     • Klasa szczelności i klasa ciśnienia zgodnie z PN-EN 15727.

     Konserwacja

     • Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
     • Częstotliwość regularnego czyszczenia według VDI 6022.

    Opis

    Warianty wykonania

    • MS z kulisami typu MK
     • Grubość kulisy 100 mm
     • Grubość kulisy 200 mm
     • Grubość kulisy 230 mm


    Części i charakterystyka

    • Przewód wentylacyjny
     • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727.
     • Możliwe różne sposoby połączenia z przewodami

    Rama przyłączeniowa

    • Rama przyłączeniowa pasująca do wyspecyfikowanego tłumika dźwięku
    • Do montażu w przewodzie (poza zakresem dostawy)
     • Ramy o aerodynamicznie zoptymalizowanym kształcie
      • Zabezpieczenie krawędzi materiału pochłaniającego dźwięk
      • Redukcja strat ciśnienia
      • Optymalizacja przepływu powietrza, redukcja szumu przepływu
      • Specjalny profil zapewniający zwiększoną sztywność

     • Materiał dźwiękochłonny
     • Panel rezonansowy

     Cechy konstrukcyjne

     • Przewód z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
     • Tłumiki dźwięku z ramami z kątownika, podzielone na wymiarze szerokości lub wysokości
      • Tylko wykonanie ze stali ocynkowanej
     • Aerodynamicznie profilowana rama kulisy (promień 20 mm) zapewnia redukcję turbulencji zarówno od strony napływu jak i wypływu; rama z przetłoczeniami w celu zwiększenia sztywności
      • Zaokrąglone krawędzie ram w celu zwiększenia sztywności
     • Temperatura pracy do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


     Wielkość nominalna

     • Szerokość B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
     • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
      • Grubość kulis 100 mm: 150 – 2399 mm
      • Grubość kulis 200 mm: 250 – 2399 mm
      • Grubość kulis 230 mm: 288 – 2399 mm
      • Wielkości tłumika od 2401 – 4800 mm, podzielonego na wymiarze szerokości, dostępne w odstępach co 1 mm
       • Parzysta liczba kulis: podział symetryczny
       • Nieparzysta liczba kulis: podział asymetryczny
     • Wysokość H: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 mm
      • Wielkości pośrednie 150 – 1799 mm w odstępach co 1 mm
      • Wielkości tłumika od 1801 – 3600 mm, podzielonego na wymiarze wysokości, dostępne w odstępach co 1 mm
       • Podział symetryczny
     • Długości L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
      • Wielkości pośrednie 501 – 1499 mm w odstępach co 1 mm
     • Wielkości tłumika od 1501 – 3000 mm, podzielonego na wymiarze długości, dostępne w odstępach co 1 mm
      • Część L1: 1000, 1250, 1500 mm
      • Część L2: co najmniej 501 mm i ≤ L1, w odstępach co 1 mm
     • Tłumiki są podzielone na wymiarze szerokości i/lub wysokości jeśli B + H > 4200 mm
     • Odstęp pomiędzy kulisami S
      • Minimum: grubość kulisy T × 0.25, ale nie < 40 mm
      • Maksimum: grubość kulisy T × 2

     Informacje techniczne

     Funkcja, Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji, Kod zamówieniowy

     • FUNKCJA
     • DANE TECHNICZNE
     • SZYBKI DOBÓR
     • TEKST DO SPECYFIKACJI
     • KOD ZAMÓWIENIOWY

     W kulisowych tłumikach dźwięku typu MS zamontowano kulisy typu MK.
     Efekt tłumienia kulis typu MK wynika ze zjawisk absorpcji i rezonansu. Kulisy wypełnione są wełną mineralną jako materiałem pochłaniającym dźwięk. Część płaszczyzny kulisy równoległej do kierunku przepływu powietrza pokryta jest panelem rezonansowym. Na skutek przenoszenia dźwięku panele zaczynają oscylować (rezonans), tym samym pochłaniając energię dźwięku. Zjawisko rezonansu jest najskuteczniejsze w niskich częstotliwościach (krytycznych częstotliwościach wentylatora). Tłumienie jest wyższe w szerszym zakresie częstotliwości w porównaniu ze standardowymi kulisami absorpcyjnymi.


     Grubość kulisy100, 200, 230 mm
     Wielkości nominalne (B × H × L)Typ MS 100: 150 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm
     Typ MS 200: 250 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm
     Typ MS 230: 288 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm
     Konstrukcja podzielona na wymiarze szerokości2401 – 4800 mm
     Konstrukcja podzielona na wymiarze wysokości1801 – 3600 mm
     Konstrukcja podzielona na wymiarze długości1501 – 3000 mm
     Wymiary pośrednieW odstępach co 1 mm
     Temperatura pracy

     Do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.


     Długość (L) kulisowego tłumika dźwięku dotyczy wymiaru zgodnego z kierunkiem przepływu powietrza.     Tabele szybkiego doboru zawierają wartości tłumienia wtrąceniowego i strat ciśnienia dla różnych odstępów pomiędzy kulisami i prędkości przepływu powietrza. Wartości pośrednie mogą być obliczone w programie doboru urządzeń Easy Product Finder.

     Straty ciśnienia dotyczą tłumików o wysokości 1 m.

     MK100, MS100, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δp[Pa]

     L

     Odstęp między kulisami

     Środkowa częstotliwość fm [Hz]

     vs [m/s]

     63

     125

     250

     500

     1000

     2000

     4000

     8000

     6

     10

     14

     500

     50

     4

     9

     10

     11

     19

     25

     21

     16

     10

     29

     56

     500

     100

     3

     4

     5

     8

     13

     15

     11

     8

     8

     23

     45

     1000

     50

     5

     11

     18

     20

     28

     34

     28

     23

     13

     37

     72

     1000

     80

     4

     8

     12

     16

     23

     25

     19

     15

     10

     28

     55

     1000

     100

     4

     7

     9

     13

     21

     21

     15

     11

     9

     26

     51

     1500

     50

     6

     14

     26

     29

     37

     42

     36

     29

     16

     44

     87

     1500

     80

     5

     11

     18

     22

     32

     32

     24

     19

     12

     32

     63

     1500

     100

     4

     9

     14

     19

     29

     28

     19

     13

     10

     29

     56

     2000

     50

     7

     17

     34

     38

     46

     > 50

     44

     36

     19

     52

     102

     2000

     80

     6

     14

     24

     29

     40

     40

     29

     23

     13

     36

     70

     2000

     100

     5

     12

     19

     24

     37

     34

     22

     16

     11

     32

     62

     2500

     50

     8

     20

     42

     47

     > 50

     > 50

     > 50

     43

     22

     60

     118

     2500

     80

     7

     16

     30

     35

     48

     47

     34

     27

     14

     40

     78

     2500

     100

     6

     15

     24

     30

     44

     41

     26

     19

     12

     34

     67

     3000

     50

     9

     22

     50

     > 50

     > 50

     > 50

     > 50

     50

     24

     68

     133

     3000

     80

     8

     19

     35

     42

     > 50

     > 50

     39

     31

     16

     44

     85

     3000

     100

     7

     17

     28

     35

     > 50

     47

     30

     22

     13

     37

     73

      

     MK200, MS200, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δp[Pa]

     L

     Odstęp między kulisami

     Środkowa częstotliwość fm [Hz]

     vs [m/s]

     63

     125

     250

     500

     1000

     2000

     4000

     8000

     6

     10

     14

     500

     50

     4

     6

     18

     21

     24

     18

     15

     13

     21

     58

     114

     500

     100

     2

     4

     12

     13

     15

     12

     10

     8

     11

     31

     61

     1000

     50

     6

     13

     29

     34

     39

     29

     20

     17

     24

     67

     131

     1000

     80

     5

     11

     24

     26

     29

     22

     16

     13

     15

     43

     84

     1000

     100

     4

     9

     21

     22

     24

     19

     13

     11

     13

     35

     69

     1500

     50

     8

     20

     41

     46

     > 50

     41

     26

     21

     27

     75

     147

     1500

     80

     6

     16

     33

     36

     40

     30

     20

     16

     17

     48

     94

     1500

     100

     5

     14

     30

     32

     34

     25

     17

     14

     14

     40

     78

     2000

     50

     10

     28

     > 50

     > 50

     > 50

     > 50

     31

     26

     30

     83

     164

     2000

     80

     8

     22

     43

     47

     > 50

     39

     24

     19

     19

     53

     105

     2000

     100

     7

     20

     38

     41

     43

     32

     21

     17

     16

     44

     86

     2000

     200

     3

     12

     23

     22

     18

     12

     10

     7

     9

     25

     50

     2500

     50

     13

     35

     > 50

     > 50

     > 50

     > 50

     37

     30

     33

     92

     180

     2500

     80

     10

     28

     > 50

     > 50

     > 50

     47

     28

     23

     21

     59

     115

     2500

     100

     8

     25

     47

     50

     > 50

     39

     24

     19

     17

     48

     94

     2500

     200

     4

     14

     29

     28

     22

     14

     11

     8

     10

     28

     54

     3000

     50

     15

     42

     > 50

     > 50

     > 50

     > 50

     42

     34

     36

     100

     197

     3000

     80

     11

     34

     > 50

     > 50

     > 50

     > 50

     33

     26

     23

     64

     126

     3000

     100

     10

     30

     > 50

     > 50

     > 50

     46

     28

     22

     19

     53

     103

     3000

     200

     5

     17

     35

     34

     26

     16

     13

     10

     11

     30

     59


     MK230, MS230, tłumienie wtrąceniowe De [dB] i strata ciśnienia Δp[Pa]

     L

     Odstęp między kulisami

     Środkowa częstotliwość fm [Hz]

     vs [m/s]

     63

     125

     250

     500

     1000

     2000

     4000

     8000

     6

     10

     14

     500

     80

     2

     6

     14

     16

     18

     14

     12

     12

     15

     43

     84

     500

     100

     2

     5

     12

     13

     15

     11

     10

     11

     13

     35

     69

     1000

     80

     6

     11

     24

     25

     29

     21

     15

     15

     18

     49

     97

     1000

     100

     5

     10

     21

     22

     25

     17

     13

     14

     14

     40

     78

     1000

     200

     2

     7

     14

     12

     10

     6

     7

     9

     8

     23

     44

     1500

     80

     9

     17

     34

     35

     41

     28

     19

     18

     20

     56

     109

     1500

     100

     8

     15

     31

     31

     34

     23

     16

     16

     16

     45

     88

     1500

     200

     3

     11

     20

     17

     14

     9

     10

     10

     9

     25

     49

     2000

     80

     13

     22

     44

     45

     > 50

     34

     22

     22

     22

     62

     121

     2000

     100

     11

     20

     40

     39

     44

     29

     20

     19

     18

     50

     98

     2000

     200

     4

     14

     26

     23

     18

     12

     12

     12

     10

     28

     54

     2500

     80

     16

     27

     > 50

     > 50

     > 50

     41

     25

     25

     25

     68

     134

     2500

     100

     13

     25

     49

     48

     > 50

     35

     23

     22

     20

     55

     108

     2500

     200

     5

     18

     33

     28

     22

     15

     15

     13

     11

     30

     59

     3000

     80

     19

     33

     > 50

     > 50

     > 50

     48

     29

     28

     27

     74

     146

     3000

     100

     16

     30

     > 50

     > 50

     > 50

     41

     26

     25

     22

     60

     117

     3000

     200

     6

     21

     39

     34

     26

     17

     17

     15

     12

     33

     64

     Tekst do specyfikacji

     Kulisowe tłumiki dźwięku są stosowane do redukcji szumu przepływu generowanego przez wentylator i hałasu przenoszonego przez obudowę przewodów w systemach wentylacji i klimatyzacji. Efekt tłumienia następuje dzięki zjawiskom absorpcji i rezonansu. Energooszczędne oraz spełniające wymagania higieniczne, potwierdzone testami i certyfikatami. Kulisowe tłumiki dźwięku o konstrukcji w postaci odcinka przewodu jako obudowy, z przyłączem do przewodów i zintegrowanymi kulisami typu MK lub zestaw kulis tłumiących. Kulisy tłumiące składają się z aerodynamicznie ukształtowanych ram (promień krzywizny 20 mm), materiału dźwiękochłonnego i paneli rezonansowych. Konstrukcja ram kulis wpływa na redukcję strat ciśnienia i hałasu generowanego przez strumień przepływającego powietrza. Profilowane ramy z zakończeniami krawędzi zwiększającymi sztywność kulis. Tłumienie wtrąceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 7235. Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem strefy 1, 2 oraz 21 i 22 (na zewnątrz) zgodnie z Dyrektywą 1999/92/EC Obudowa tłumików spełnia wymagania szczelności klasy C i klasę ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727.


     Cechy charakterystyczne

     • Panele rezonansowe zapewniają zwiększone tłumienie wtrąceniowe w zakresie częstotliwości krytycznego hałasu wentylatora
     • Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z PN-EN 15727
     • Aerodynamicznie zoptymalizowane ramy kulis zapewniają oszczędność energii
      • Do 30% niższe straty ciśnienia
     • Spełnione wymagania higieniczne VDI 6022
     • Przy dużych wymiarach podzielona konstrukcja tłumika

     Materiały i powierzchnie

     • Obudowa (przewód), kołnierze wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
     • Rama z kątownika wykonana ze stali ocynkowanej S235JRC2
     • Ramy kulis, centralna poprzeczka i panele rezonansowe wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301
      • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917
      • Okładzina z blachy perforowanej wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
      • Materiałem dźwiękochłonnym jest wełna mineralna
       • Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna
       • Znak jakości RAL-GZ 388
       • Biodegradowalna w rozumieniu TRGS 905 (Zasady techniczne dla preparatów niebezpiecznych) oraz dyrektywy EU 97/69/EC
       • Pokryta tkaniną z włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed erozją przy prędkości powietrza do 20 m/s
       • Obojętna na rozwój grzybów i bakterii zgodnie z EN 846

     Wykonanie

     Przewód wentylacyjny

     • Bez oznaczeń: z obudową (przewodem)
     • OL: bez przewodu (tylko zestaw kulis typu MK)

     Powierzchnia kulis

     • F: Tkanina z włókna szklanego
     • L: Tkanina z włókna szklanego z okładziną z blachy perforowanej w celu dodatkowej ochrony materiału dźwiękochłonnego
      • Wykonanie ze stali nierdzewnej z okładziną z blachy perforowanej

     Materiały i powierzchnie

     • Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
     • A2: stal nierdzewna 1.4301
     • P1: kulisy lakierowane proszkowo RAL 7001, szary

     Podłączenie przewodów

     • P: kołnierz 30 mm, stal ocynkowana lub stal nierdzewna
     • W: rama z kątownika 35 × 35 × 3 mm, stal ocynkowana
     • T: kołnierz 20 mm, stal ocynkowana

     Rama przyłączeniowa

     • Bez oznaczeń: brak
     • G: rama przyłączeniowa (tylko do kołnierza z ramy z kątownika W)


     Dane techniczne

     • Grubość kulis: 100, 200, 230 mm
     • Wymiary B × H × L: MS 100: 150 × 150 × 500 mm, MS 200: 250 × 150 × 500 mm, MS 230: 288 × 150 × 500 mm
     • Tłumik niepodzielony do wymiarów 2400 × 1800 × 1500 mm
     • Tłumik podzielony na wymiarze szerokości: 2401 – 4800 mm
     • Tłumik podzielony na wymiarze wysokości: 1801 – 3600 mm
     • Tłumik podzielony na wymiarze długości: 1501 – 3000 mm
     • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
     • Temperatura pracy: do 100 °C, wariant L do 300 °C przez maksymalnie 8 h.

     Długość (L) kulisowego tłumika dźwięku dotyczy wymiaru zgodnego z kierunkiem przepływu powietrza


     Dane do doboru

     • B [mm]
     • H [mm]
     • L (w kierunku przepływu powietrza) [mm]
     • qv  (m³/h)
     • De przy 250 Hz [dB]
     • Δpt [Pa]

     MSOLFA2/900×600×1500/3×200/P/G
     ||| | | | | | | | |
     123 4 5 6 7 8 9 10 11

     1 Typ

     MS Kulisowy tłumik dźwięku

     2 Obudowa (przewód wentylacyjny)

     Bez oznaczeń: kulisy zabudowane w przewodzie 
     OL bez przewodu (tylko zestaw kulis typu MK) 

     3 Powierzchnia kulis

     F Tkanina z włókna szklanego
     L Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana 

     4 Materiał obudowy i ram kulis

     Bez oznaczeń: stal ocynkowana 1.0917
     A2 Stal nierdzewna 1.4301
     P1 Lakierowane proszkowo RAL 7001 (tylko kulisy, bez przewodu) 

     5 Szerokość B [mm]

     150 mm – 4800 mm (z obudową (przewodem))
     150 mm – 100000 mm (bez przewodu) 

     6 Wysokość H [mm]

     150 mm – 3600 mm 

     7 Długość L w kierunku przepływu powietrza [mm]

     500 mm – 3000 mm (z obudową (przewodem))
     150 mm – 5000 mm (bez przewodu) 

     8 Liczba kulis 

     9 Grubość kulis T [mm]

     100, 200, 230 

     10 Podłączenie przewodu

     P Standardowy kołnierz 30 mm, stal ocynkowana lub stal nierdzewna
     W Rama z kątownika 35 × 35 × 3 mm, tylko stal ocynkowana S235JRC2 (w przypadku tłumików podzielonych na wymiarze szerokości i/lub wysokości, konstrukcja zawsze z ramą z kątownika)
     T Standardowy kołnierz 20 mm, tylko stal ocynkowana 

     11 Rama przyłączeniowa

     Bez oznaczeń: brak
     G Rama przyłączeniowa (tylko do kołnierza z ramy z kątownika)     Przykład zamówienia: MS-L/900×1500×1000/3×230/P
     Obudowa (przewód wentylacyjny)Z obudową (przewodem)
     Powierzchnia kulisTkanina z włókna szklanego i blacha perforowana
     MateriałStal ocynkowana 1.0917
     Szerokość900 mm
     Wysokość1500 mm
     Długość1000 mm
     Liczba kulis3
     Grubość kulisy 230 mm
     Podłączenie przewodówStandardowy kołnierz 30 mm
      Przykład zamówienia: MS-OL-L-A2/800×1500×1500/3×200
     Obudowa (przewód wentylacyjny)bez przewodu (tylko zestaw kulis typu MK)
     Powierzchnia kulisTkanina z włókna szklanego i blacha perforowana
     MateriałStal nierdzewna 1.4301
     Szerokość800 mm
     Wysokość1500 mm
     Długość1500 mm
     Liczba kulis3
     Grubość kulisy 200 mm

     Ciężary, Montaż

     • CIĘŻARY
     • MONTAŻ
     Ciężar kulisowego tłumika dźwięku zależy od liczby i konstrukcji kulis oraz obudowy (przewodu).
     Ciężar [kg] = (ciężar kulisy x liczba kulis) + ciężar obudowy (przewodu) 

     Przewód z kołnierzem (-P), L= 500
     H

     B

     400600800100012001400160020002400
     3007810121416182125
     60091113141618202327
     900131517192123252933
     1200151819212325273135
     1500182022242628293337
     1800212224262830323539
     Przewód z kołnierzem (-P), L= 750
     H

     B

     400600800100012001400160020002400
     30091215172022253036
     600131518202325283238
     900172023252831333944
     1200212326283133364146
     1500252831333639414752
     1800283134363941444954
     Przewód z kołnierzem (-P), L= 1000
     H

     B

     400600800100012001400160020002400
     300121619222529323946
     600161923262932354248
     900212528313538414855
     1200273034374044475461
     1500313437414447505663
     1800364043464953566369
     Przewód z kołnierzem (-P), L= 1250
     H

     B

     400600800100012001400160020002400
     300141721252933374553
     600202327313539435159
     900263034384245495765
     1200323640444852566472
     1500384246505458627078
     1800444852566064687784
     Przewód z kołnierzem (-P), L= 1500 
     H

     B

     400600800100012001400160020002400
     300162126303540445463
     600232832374246516070
     900303539444953586776
     1200374146515560647383
     1500444853576266718089
     18005257616671768190100
     Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 500
     HB
     400600800100012001400160020002400
     300101316192225283339
     600141720232628313743
     900202326293235384550
     1200242730333639424854
     1500283134374043465258
     1800323538414447505561
     Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 750
     HB
     400600800100012001400160020002400
     300131720242831354350
     600182125293236394654
     900242832353943465461
     1200293236404347515865
     1500353943465054586573
     1800404447515558626976
     Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 1000
     HB
     400600800100012001400160020002400
     300162025293338435260
     600212630343943475564
     900283337414650556372
     1200354044495358627180
     1500414549545862677584
     1800485257616570748391
     Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 1250
     HB
     400600800100012001400160020002400
     300172227323742475767
     600253035404550556575
     900333843485358637383
     1200404550556066718191
     1500485358636873788999
     18005661667176818697107
     Przewód z ramą z kątownika (-W), L= 1500
     HB
     400600800100012001400160020002400
     300202631374349546677
     600283440465157637485
     900374248546065718293
     12004551576268737990102
     15005459657176828798110
     180063697581879399110122
     MK 100 – Tkanina z włókna szklanego (-F)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     5003567810111213
     75056891113151618
     10006810121517192123
     12507912151820232730
     150081115182124293235
     17501013172024XXXX
     20001115192327XXXX
     22501217212530XXXX
     25001318232832XXXX
     MK 100 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     50045781012131516
     7505810121416182022
     100071012151921242629
     125081215192226293437
     1500101418222630364044
     17501216212630XXXX
     20001319242934XXXX
     22501521263238XXXX
     25001623293541XXXX
     MK 100 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     500578101214161820
     7507912141720232528
     100081215182326303336
     1250101418242832364246
     1500121723283338455055
     17501420263238XXXX
     20001623303643XXXX
     22501825334048XXXX
     25002028364452XXXX
     MK 200 – Tkanina z włókna szklanego (-F)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     500579111315171820
     75071012141720232528
     100091215182326293235
     1250111418232731354145
     1500131722273236434852
     17501520263136XXXX
     20001723293541XXXX
     22501925323945XXXX
     25002128354250XXXX
     MK 200 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     5006810121417192123
     75081114172023262932
     1000101417212630343741
     1250121721273236414852
     1500142026313743515661
     17501724303643XXXX
     20001926344148XXXX
     22502129374553XXXX
     25002432415059XXXX
     MK 200 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     5007912141619222427
     75091316192327313438
     1000121621253135404448
     1250141925313743485661
     1500162330374350596672
     17502027354350XXXX
     20002231404857XXXX
     22502534445463XXXX
     25002738485970XXXX
     MK 230 – Tkanina z włókna szklanego (-F)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     5006810121416182022
     75081113161922252830
     1000101317202528323539
     1250121620253034394549
     1500141925303540485357
     17501723283440XXXX
     20001925323945XXXX
     22502128354350XXXX
     25002331394755XXXX
     MK 230 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     5006911131618212325
     75091215182125283235
     1000111519232933374145
     1250131823293440445256
     1500162128344046556166
     17501926334046XXXX
     20002129374452XXXX
     22502332414958XXXX
     25002635455464XXXX
     MK 230 – Tkanina z włókna szklanego i blacha perforowana (-L-A2)
     HL
     5007501000125015001750200022502500
     50071013151821242629
     750101417212529333740
     1000131722273338434752
     1250152127344046526066
     1500182533404754647077
     17502130384654XXXX
     20002433435261XXXX
     22502737475868XXXX
     25002941526375XXXX

     Montaż i uruchomienie

     • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
     • Do wysokości H = 1200 mm: dopuszczalny montaż w dowolnym położeniu, niemniej zalecany jest montaż z kulisami pionowymi
     • Od wysokości H = 1201 mm: tylko montaż z kulisami pionowymi
     • Długość (L) kulis tłumiących i kulisowych tłumików dźwięku jest odniesiona do kierunku przepływu powietrza; należy upewnić się jak w danym przypadku są zdefiniowane szerokość, wysokość i długość, szczególnie w przypadku pionowego przypływu powietrza
     • Montaż w instalacjach poza zamkniętymi pomieszczeniami wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych

      

      

      


     Tłumiki podzielone, Warunki napływu

     • TŁUMIKI PODZIELONE
     • WARUNKI NAPŁYWU
     Rysunek schematyczny podzielonych tłumików MS_XS_22ai.png

     1 Tłumik akustyczny podzielony na wymiarze szerokości i wysokości
     2 Profil uszczelniający
     3 Połączenie śrubami

     Wielkość nominalna

     • Szerokość B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
      • Wielkości pośrednie: w odstępach co 1 mm
       • Grubość kulis 100 mm: 150 – 2399 mm
       • Grubość kulis 200 mm: 250 – 2399 mm
       • Grubość kulis 230 mm: 288 – 2399 mm
       • Grubość kulis 300 mm: 375 – 2399 mm
      • Wielkości tłumika od 2401 – 4800 mm, podzielonego na wymiarze szerokości, dostępne w odstępach co 1 mm
       • Parzysta liczba kulis: podział symetryczny
       • Nieparzysta liczba kulis: podział asymetryczny


     • Wysokość H: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 mm
      • Wielkości pośrednie 150 – 1799 mm w odstępach co 1 mm
      • Wielkości tłumika od 1801 – 3600 mm, podzielonego na wymiarze wysokości, dostępne w odstępach co 1 mm
       • Podział symetryczny
     • Długości L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
      • Wielkości pośrednie 501 – 1499 mm w odstępach co 1 mm
     • Wielkości tłumika od 1501 – 3000 mm, podzielonego na wymiarze długości, dostępne w odstępach co 1 mm
      • Część L1: 1000, 1250, 1500 mm
      • Część L2: co najmniej 501 mm i ≤ L1, w odstępach co 1 mm
     • Tłumiki są podzielone na wymiarze szerokości i/lub wysokości jeśli B + H > 4200 mm
     • Odstęp pomiędzy kulisami S
      • Minimum: grubość kulisy T × 0.25, ale nie < 40 mm
      • Maksimum: grubość kulisy T × 2

      Szczegóły montażu

     Montaż i uruchomienie

     • W celu uzyskania podanych parametrów należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi montażu i ogólnymi kodeksami dobrych praktyk.
     • Do wysokości H = 1200 mm, długości L = 1500 mm i 40 kg: dopuszczalny montaż w dowolnym położeniu, niemniej zalecany jest montaż z kulisami pionowymi
     • Od wysokości H = 1201 mm: tylko montaż z kulisami pionowymi
     • Długość (L) kulis tłumiących i kulisowych tłumików dźwięku jest odniesiona do kierunku przepływu powietrza; należy upewnić się jak w danym przypadku są zdefiniowane szerokość, wysokość i długość, szczególnie w przypadku pionowego przypływu powietrza
     • Przepływ turbulentny może uszkodzić kulisy 
      • Przy montażu kulis tłumiących wymagane jest zachowanie prostego odcinka napływu
      • Zalecana minimalna długość prostego odcinka napływu zależy od zmiany kierunku, zmiany przekroju i pozycji kulis
     • Montaż w instalacjach poza pomieszczeniami wewnętrznymi wymaga zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych

     Pobranie

     informacje o produkcie

     certyfikaty

     instrukcje obsługi

     production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

     podziel stronę

     Poleć stronę

     Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

     Pola oznaczone (*) są wymagane.

     podziel stronę

     Dziękujemy za polecenie strony!

     Twoje polecenie strony zostało wysłane.


     Kontakt

     We are here for you

     Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
     Tel.: +48 22 737 18 58

     Pola oznaczone (*) są wymagane.

     Kontakt

     Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

     Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
     Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
     W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
     Tel.: +48 22 737 18 58

     Kontakt

     We are here for you

     Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
     Tel.: +48 22 737 18 58

     Attachment (max. 10MB)

     Pola oznaczone (*) są wymagane.

     Kontakt

     Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

     Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
     Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
     W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
     Tel.: +48 22 737 18 58